image

Advies aan overheid: Veiligheid gaat voor privacy

vrijdag 23 januari 2009, 10:16 door Redactie, 21 reacties

Ministers Hirsch Ballin (Justitie) en Ter Horst (Binnenlandse Zaken) kregen gisteren het advies dat de privacy van de burger ondergeschikt is aan diens veiligheid. De conclusie volgt uit het rapport "Gewoon Doen, beschermen van veiligheid en persoonlijke levenssfeer" van de commissie Veiligheid en persoonlijke levenssfeer, die vorig jaar in het leven werd geroepen. De commissie onderzoekt hoe hulpverleners, preventiemedewerkers en criminaliteitsbestrijders gegevens kunnen uitwisselen en adviseert over de verhouding tussen criminaliteitsbestrijding en persoonsgegevens. Ook kijkt het naar "technische mogelijkheden" om burgers over het gebruik van hun persoonsgegevens te informeren.

De commissie formuleerde zes criteria die zijn toe te passen bij afwegingen tussen veiligheid en privacy:

  1. ‘Transparantie, tenzij'. Mensen moeten in beginsel weten wie wat met zijn persoonsgegevens doet.
  2. ‘Selecteer voor je verzamelt’ en houd het sober (‘select before you collect’). Beperk het werken met persoonsgegevens tot het noodzakelijke minimum.
  3. ´Indien noodzakelijk voor de veiligheid, moet je delen´. Als duidelijk is dat de veiligheid van individuen concreet wordt bedreigd en het delen van persoonsgegevens dat risico kan wegnemen, móeten persoonsgegevens uitgewisseld worden tussen verschillende organisaties.
  4. 'Zorg voor integriteit van gegevens, systemen en het handelen van gebruikers'. Bij het ontwikkelen van systemen moet tijdig naar privacyrisico’s gekeken worden.
  5. Zorg voor voorlichting en facilitering. Er moeten modelcodes en protocollen voor de werkvloer komen.
  6. Zorg voor naleving en intern toezicht. Er moet een permanente prikkel in alle organisaties zijn om de afwegingen en risicobeoordelingen over privacy en veiligheid op een adequaat niveau te brengen en te houden. Instellingen en bedrijven moeten hiervoor intern een aparte functionaris hebben met voldoende gezag.

Ballin en Ter Horst kregen tevens het advies dat voor de bouw van een systeem dat persoonsgegevens opslaat of uitwisselt, er een goede analyse van de risico's gemaakt moeten worden. "Bekeken moet worden hoe die risico's zijn weg te nemen. Daarna kunnen en moeten persoonsgegevens uitgewisseld worden als dat noodzakelijk is voor de veiligheid van mensen." Wel moeten zowel opdrachtgegevers als opdrachtnemers zich door het ‘privacy by design’ principe laten leiden.

Om de burger te laten weten dat zijn privacy bij de overheid in goede handen is, zou volgens de commissie overheidscampagnes zoals ‘Wij werken aan uw veiligheid’ aangevuld kunnen worden met de toevoeging ‘en aan uw privacy’.

Transparantie
Ballin nam het rapport dankbaar in ontvangst. "Natuurlijk moet de afweging, of het delen van persoonsgegevens noodzakelijk is, wel worden gemaakt en duidelijk gecommuniceerd. De burger mag verwachten dat de overheid die zijn persoonsgegevens onder zijn hoede heeft, hier zorgvuldig mee omgaat en misbruik voorkomt." Daarbij haakt de minister aan op een punt dat ook de commissie benadrukt, namelijk transparantie. "We moeten de burger duidelijk maken waarom we bepaalde gegevens nodig hebben en wat we ermee doen. Op die manier dragen we bij aan het vertrouwen dat de gegevens goed worden beschermd en gebruikt."

Onlangs liet beveiligingsgoeroe Bruce Schneier zich nog uit over het onderwerp: "De dichotomie is niet tussen privacy en veiligheid, maar vrijheid tegenover controle. Er is misschien minder criminaliteit in een maatschappij met sterke overheidscontrole en politiestaat-achtige surveillance, maar ik denk niet dat mensen zich in zo'n maatschappij veiliger voelen."

Reacties (21)
23-01-2009, 10:35 door Preddie
Vervang veiligheid maar door schijnveiligheid. Dat is het enige wat de overheid doet.... klein pietleuterig voorbeeldje is natuurlijk de OV-chip kaart. Hij is zo onveilig dat een kind van 10 de gegeven kan kapen, de overheid doet haar oordoppen in en ooglappen voor en gaat gewoon door .......
23-01-2009, 10:52 door [Account Verwijderd]
[Verwijderd]
23-01-2009, 10:59 door Knight Of The Post
Inderdaad 't wordt langzaamaan wel tijd voor wat ICT-professionals in de 2de Kamer.
23-01-2009, 12:47 door Anoniem
Veiligheid gaat voor privacy

Een mensenleven is belangrijker dan diens privacy. Ik denk dat dit niet zo'n discussie is.

Wat wij echter allemaal vermoeden en waar we bang voor zijn is dat dit een excuus is voor onze christelijke regering om per defintie onze privacy te ontnemen met als lulsmoes dat het voor onze veiligheid is.

Dit hebben we ook gezien: terrorisme als excuus om verregaande maatregelen te treffen die onze privacy schenden. Maatregelen waarvan nooit enig bewijs is geleverd dat ze ook maar enig effect hebben.
23-01-2009, 12:55 door Anoniem
Hoe komt het toch dat dit soort adviezen altijd in het gevoerde beleid van de ministers past. Zou de minister van te voren aangeven aan de commissie wat de gewenste conclusies zijn ? In ieder geval lijkt de doelstelling van de commissie al vooringenomen, want daarin ligt de nadruk al op het versoepelen van uitwisseling van gegevens :

'De commissie, onder voorzitterschap van mw. mr. A.H. Brouwer-Korf, onderzoekt onder meer wat het kabinet kan doen om te maken dat hulpverleners, preventiemedewerkers en criminaliteitsbestrijders noodzakelijke gegevens vlot en verantwoord kunnen uitwisselen.'

Feitelijk zou men ook verschillende partijen adviezen moeten laten opstellen, zodat je verschillende invalshoeken krijgt, in plaats van 1 partij, welke politiek benoemd is, en welke komt met het 'gewenste advies'. Zo zou het interessant zijn om bijvoorbeeld een tegenrapport op te laten stellen door het CBP en/of het Rathenau instituut.
23-01-2009, 13:10 door Anoniem
Ik zou het liever omdraaien... Privacy gaat voor (schijn)veiligheid. Wat heb ik aan (schijn)veiligheid als al mijn gegevens op straat liggen??
23-01-2009, 13:18 door d.lemckert
Any society that would give up a little liberty to gain a little security will deserve neither and lose both.
--Benjamin Franklin
23-01-2009, 13:30 door awesselius
Gek wordt je ervan. GEK !!! GEK !!! GEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEK !!!

Sorry.

De burger mag verwachten dat de overheid die zijn persoonsgegevens onder zijn hoede heeft, hier zorgvuldig mee omgaat en misbruik voorkomt.

Mwhoahahahahaa.......

Je kunt ook lezen:

De burger mag verwachten dat de overheid die gekozen is op basis van het verkiezingsprogramma, hier gehoor aan geeft en de burger niet teleurstelt.

En wat is daarvan waar?

Het is keer op keer aantoonbaar gebleken, dat als de overheid (zo schijnheilig als het maar kan) iets zegt of iets belooft en de burger zich geen zorgen hoeft te maken (de betutteling), dat juist het probleem toeneemt en de overheid er juist verantwoordelijk voor is dat het verergert.

Het is niet de taak van de overheid om de burger te controleren. Het is de taak van de burger om de overheid te controleren.

Hoe kan een overheid nu zo ver gaan dat het het eigen volk domineert en kleineert onder het mom van vrijheid en democratie? Als wij de overheid de macht hebben gegeven, hoe komt het dat we dan niet in staat zijn (remedie) om de overheid dezelfde macht weer te ontnemen?

Kom op voor je rechten:
http://www.claimyourrights.eu/
http://www.freedom-school.com/
http://video.google.com/videoplay?docid=-1332808586947111802&hl=en

- Unomi -
23-01-2009, 13:45 door Anoniem
Allemaal leuk, maar goed geautomatiseerd verwerken van gegevens kan door toekomstige regeringen worden misbruikt. En we weten allemaal, dat dit niet het soort regering hoeft te zijn, dat zich strikt aan de grondwet houdt en op een democratische, eerlijke manier is gekozen. De NSDAP was in Duitsland ook een ogenschijnlijk legale partij, maar dat bleek uiteindelijk ook anders te zijn.

Zo'n regering is blij met de gegevens, want die maken de controle van de bevolking beter beheersbaar door alle informatie.
23-01-2009, 13:59 door Anoniem
Hoe kan een overheid nu zo ver gaan dat het het eigen volk domineert en kleineert onder het mom van vrijheid en democratie? Als wij de overheid de macht hebben gegeven, hoe komt het dat we dan niet in staat zijn (remedie) om de overheid dezelfde macht weer te ontnemen?

Een optie zou zijn om de financiele touwtjes bij het volk te leggen. [bv dmv het budgetrecht]

"When you've got them by the balls, their hearts and minds will follow"

Laat de burger maar beslissen wat het salaris van een polticus moet/mag zijn.
Laat de burger maar een fiat geven voor projecten of wijzigingen die meer dan x euro kosten of de resterende regeerperiode overstijgen.
Houdt volksraadplegingen voor alle wijzigingen die de privacy beperken of grote effecten hebben (zoals bv het EPD)

Ik heb al eerder gezegd dat privacy in de grondwet opgenomen moet worden.
Een kabinet kan dit dan niet zomaar beperken.
23-01-2009, 14:14 door Anoniem
Privacy en Veiligheid zijn beide waardevol. Eigenlijk zijn het gewoon roerende goederen.
- Je kan ze verkopen en uitruilen.
- Je kan ze verliezen.
- Je kan ervan beroofd worden.
- Je kan er belasting op heffen (niet doorvertellen aan de politiek s.v.p.).

Waar het om gaat, is dat de waarde goed bepaald wordt. Een beetje privacy verliezen voor veel echte veiligheid is niet zo erg. Veel privacy verliezen voor een beetje schijnveiligheid is beslist geen goede ruil.

En laten we niet vergeten dat privacy ook een relatie heeft met persoonlijk vrijheid en veiligheid.
23-01-2009, 14:18 door Night
Veiligheid boven privacy?
Dat is wereld op zijn kop. De twee begrippen zijn geen tegenpolen maar juist sterk verweven. Op grote schaal verzamelen van gegevens over en van burgers brengt bewezen veiligheidsrisico s met zich mee.
(BTW: hoeveel "terroristen" hebben we er tot nu toe mee gevangen?)

Met een beetje zoeken op het web zie je de gevolgen van grootschalige diefstal van gegevens. Zomaar een voorbeeldje
http://www.nytimes.com/2008/11/07/business/07data.html?_r=1
Als je op die lijst van 75 staat: dan slaap je vast lekker 's nachts.

Tijd om een nieuw begrip in de ICT te introduceren: SPOA! (Single Point Of Attack)
Een begrip om een kwetsbaarheid of een risico aan te duiden analoog aan de SPOF (Single Point Of Failure) maar dan erger :-)


Eén USB stick op straat of één lek systeem aangesloten op een centrale database (EPD?) en alles ligt op straat. Dat noemen we veiligheid in dit land?
23-01-2009, 14:49 door [Account Verwijderd]
[Verwijderd]
23-01-2009, 15:05 door Eerde
Misselijkmakend deze vergoeilijking van "1984".
23-01-2009, 15:13 door Night
Door EerdeMisselijkmakend deze vergoeilijking van "1984".

@Eerde: de publieke en collectieve verontwaardiging van destijds is idd een schril contrast met de publieke en collectieve omarming van de ideeën van nu.

Maar nu klink ik net als mijn grootvader die altijd riep dat vroeger alles beter was :-)

@ Duckman: vergeet de airmiles pas niet ;-)
23-01-2009, 15:21 door KwukDuck
wat moet ik hier nu nog op reageren dan... elke week komt er een nog triester bericht in het nieuws wat privacy en 'schijn'veiligheidbetreft...

Mijn veiligheid gaat voor mijn privacy op het moment dat IK daar voor kies, niet als het hen uitkomt. Totdat ik het gevoel heb dat ik in gevaar ben gaat mijn privacy voor.

Ik voel mijzelf een stuk veiliger als ik zelf dingen kan bepalen, vrij kan denken, vrij kan gaan en staan waar ik wil, zonder dat iedereen of de overheid daar van op de hoogte is, het gaat ze geen donder aan.

Ik voel me alleen maar onveiliger en slaaf van de maatschappij op deze manier.
Mochten er gekke dingen komen als chips in de arm enzo dan kunnen ze mij ophangen of in de cel stoppen wat ze maar willen, ik zal pertinent weigeren om zo'n ding te nemen.

Bij aankondiging hiervan pak ik het eerste vliegtuig naar verwegnistan.
Ik gok binnen 5 jaar, beginnend bij alle nieuw geborene die vanaf dat moment gelijk gechipped dienen te worden, zodat ze maar niet van huis weg rennen of ontvoerd worden.
23-01-2009, 15:37 door Anoniem
Door DuckmanKom maar op met die chip in mijn arm. Dan mogen ze alles van mijn weten en regelen. Geen OV chip geen paspoort die je kwijt raakt. Alles op de chip. Doe je wat fout hup gelijk een boete thuis. Voel ik me ziek worden gelijk naar het ziekenhuis die alles al van mij weten. Wil ik ergens heen dan dan denk ik er aan en dat zorg de overheid dat ik er kom en worden de gemaakte kosten automatich afgeschreven. Geen kassa's meer bij de winkel gewoon pakken wat je nodig hebt en weer naar buiten. Heerlijk lijkt me dat.
Totale veilig tegen einde privacy.

Ja, ik zie het ook wel zitten, zo'n chip. Maar dan wel een geavanceerde (met GPS en hoogspanningsunit), aan te brengen onder het schedeldak.
- Kom je ergens waar je niet mag komen: Prik...
- Zie je iets wat je niet mag zien: Prik.....
- Denk je iets wat je niet mag denken: Prik.......

- Schrijf je iets wat je niet mag schrijven: Auw...Auw...Auw...
23-01-2009, 19:07 door Anoniem
Ze hebben het over veiligheid enerzijds en privacy anderzijds...ik het het liever over de veiligheid van mijn privacy.
23-01-2009, 20:06 door Bill Torvalds
Door Anoniem
Door DuckmanKom maar op met die chip in mijn arm. Dan mogen ze alles van mijn weten en regelen. Geen OV chip geen paspoort die je kwijt raakt. Alles op de chip. Doe je wat fout hup gelijk een boete thuis. Voel ik me ziek worden gelijk naar het ziekenhuis die alles al van mij weten. Wil ik ergens heen dan dan denk ik er aan en dat zorg de overheid dat ik er kom en worden de gemaakte kosten automatich afgeschreven. Geen kassa's meer bij de winkel gewoon pakken wat je nodig hebt en weer naar buiten. Heerlijk lijkt me dat.
Totale veilig tegen einde privacy.

Ja, ik zie het ook wel zitten, zo'n chip. Maar dan wel een geavanceerde (met GPS en hoogspanningsunit), aan te brengen onder het schedeldak.
- Kom je ergens waar je niet mag komen: Prik...
- Zie je iets wat je niet mag zien: Prik.....
- Denk je iets wat je niet mag denken: Prik.......

- Schrijf je iets wat je niet mag schrijven: Auw...Auw...Auw...

En als je toch anoniem wilt blijven volg een GPS-workshop dan vertellen ze hoe makkelijk jou gps-navigatie-survival-kit buiten werking word gesteld.

Weer een security kwestie hoe makkelijk iets te hacken valt. Even een heel klein voorbeeldje,
Als je auto gestolen word beweerd de politie dat ze een alu-deken over de auto heen hebben gegooid (geloof je het zelf)

Denk aan die GPS-workshop, heel erg makkelijk om een GPS ontvanger op te blazen.
25-01-2009, 10:42 door spatieman
als je aan een overheidsmedewerker vraagt wat zij van web2.0 vinden, gaan hun oren wapperen......
28-01-2009, 13:18 door Roadmaster
<i>"Onlangs liet beveiligingsgoeroe Bruce Schneier zich nog uit over het onderwerp: "De dichotomie is niet tussen privacy en veiligheid, maar vrijheid tegenover controle. Er is misschien minder criminaliteit in een maatschappij met sterke overheidscontrole en politiestaat-achtige surveillance, maar ik denk niet dat mensen zich in zo'n maatschappij veiliger voelen."</i>

Het is niet alleen zo dat je je er niet veiliger door voelt. De wetenschap dat je door de overheid in de gaten wordt gehouden geeft ook al een andere sfeer in het land. Wie in de communistische tijd eens in het Oostblok is geweest weet waar ik het over heb. Helaas gaat het in het westen ook steeds meer die kant op.

Beloften van de overheid zijn gezien het verleden volstrekt NIET serieus te nemen.

Ze denken dat als we maar wat reklame maken dat de burger het dan wel slikt. Wat een arrogantie, wat een minachting.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.