image

Europees Hof: afname vingerafdruk in paspoort is legaal

donderdag 17 oktober 2013, 14:01 door Redactie, 11 reacties

Het afnemen van vingerafdrukken en het bewaren hiervan in het paspoort vormen een aantasting van de persoonlijke levenssfeer en het recht op de bescherming van persoonsgegevens, toch zijn deze maatregelen gerechtvaardigd om elk frauduleus gebruik van paspoorten te voorkomen.

Zo heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie vandaag geoordeeld. Het oordeel volgt na een beroep van de Duitser Michael Schwarz. Hij weigerde bij het aanvragen van een paspoort in de stad Bochum zijn vingerafdrukken af te staan, waarop hij geen paspoort kreeg. Daarop vorderde Schwarz bij het administratief gerechtshof dat hij van de stad een paspoort zou krijgen zonder afname van zijn vingerafdrukken.

Het administratief gerechtshof wilde weten of bij de aanvraag van een paspoort het verplicht is om de vingerafdrukken af te staan en dat die in het paspoort bewaard worden. Iets wat het Hof nu heeft bevestigd: "Hoewel het afnemen van vingerafdrukken en bewaren hiervan in het paspoort een aantasting vormen van de rechten op eerbiediging van het privéleven en op bescherming van persoonsgegevens, zijn deze maatregelen in ieder geval gerechtvaardigd door het doel om paspoorten te beschermen tegen elk frauduleus gebruik ervan."

Opslag

Het Hof wijst er verder op dat de verordening uitdrukkelijk stelt dat vingerafdrukken alleen mogen worden gebruikt voor het verifiëren van de authenticiteit van het paspoort en de identiteit van de houder ervan. Bovendien bepaalt de verordening dat vingerafdrukken enkel mogen worden bewaard in het paspoort zelf, dat exclusief in het bezit blijft van de houder ervan.

Daarnaast wijst het Hof erop dat de verordening niet voorziet in een andere vorm van opslag, noch in een ander middel van bewaring van deze afdrukken. De verordening biedt dan ook geen rechtsgrondslag voor een eventuele gecentraliseerde opslag van gegevens, of voor het gebruik van deze gegevens voor andere doeleinden dan het voorkomen van illegale binnenkomst van personen op het grondgebied van de Europese Unie.

Reacties (11)
17-10-2013, 14:52 door Anoniem
Ik vind het jammer dat een instantie als het Europeesch Hof vindt dat mensenrechten minder belangrijk zijn dan het voorkomen van 10 tot 20 stuks identiteitfraude via paspoorten en hiervoor 500 miljoen mensen alsof ze crimineel zijn hun vingerafdrukken afneemt.

Proportionaliteit is volkomen zoek en ik vind het jammer dat een organisatie die moet waken hier blijft slapen.
17-10-2013, 14:54 door Anoniem
Betekent dat, dat de eigenaar (de staat) de plicht heeft deze informatie beveiligd op te slaan op het paspoort? Encrypted, dus, met een wachtwoord?
17-10-2013, 15:04 door Anoniem
Dit antwoord is een "het staat in de wet, en de wet achten we niet (genoeg) tegen de mensenrechten, en dus moet het".

Zo te zien hebben ze niet meegenomen dat vingerafdrukken niet doen wat er gezegd wordt dat ze doen -- dat ze niet helpen tegen frauduleus gebruik, zowel door niet functionerende verificatie als het gebrek aan verhaal- en herstelmogelijkheden bij succesvol misbruik.

Er wordt alleen over andere mogelijkheden gerept, maar niets over deficiënties in deze methode. Over de problemen met de chip zelf (en die zijn er) wordt nog minder gerept. Alweer een puntje "staat in de wet en dus moet het" -- of die wet nou zin heeft of niet.

Verder is dit een interessante spagaat want hoewel er geen databases mogen worden aangelegd anders dan op het paspoort zelf, zie ik niet hoe enigerlei overheid dat kan garanderen. Hoe ze, allemaal, in deze tijd nog kunnen garanderen dat die data werkelijk alleen maar op het paspoort staan, en niet toevallig ook nog ergens anders, zoals een database gebruikt voor het produceren van paspoorten die, net als afluisterapparaten, wellicht wel een wisknop hebben maar die de desbetreffende ambtenaren hoegenaamd "niet kunnen vinden".

En oh ja, of ze niet ook nog toevallig voor een ander doeleinde dan het gegeven gebruikt worden. (Hallo ivo&fred.)

En zulke garanties zijn nodig, want te vaak, sterker, steeds vaker (en dus steeds te vaker), zien we dat overheidsbeloften waardeloos blijken. Dit is een fundamenteel vertrouwensprobleem tussen overheid en burger -- eentje die de overheid willens en wetens gecreërd heeft en die ze dan dus ook maar moet oplossen.

Met alleen deze uitspraak is het verhaal dus nog niet af.
17-10-2013, 15:43 door Anoniem
Door Anoniem: Dit antwoord is een "het staat in de wet, en de wet achten we niet (genoeg) tegen de mensenrechten, en dus moet het".
Nee, het hof vindt dat deze schending van de privacy gerechtvaardigd is door het doel om paspoorten te beschermen tegen frauduleus gebruik. Da's een afweging tussen twee belangen en "het staat in de wet" is niet een van de meegewogen belangen, zoals jij stelt.
17-10-2013, 16:18 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: Dit antwoord is een "het staat in de wet, en de wet achten we niet (genoeg) tegen de mensenrechten, en dus moet het".
Nee, het hof vindt dat deze schending van de privacy gerechtvaardigd is door het doel om paspoorten te beschermen tegen frauduleus gebruik. Da's een afweging tussen twee belangen en "het staat in de wet" is niet een van de meegewogen belangen, zoals jij stelt.
Als het niet in de wet stond was het geen probleem geweest. Belangrijker: Nergens wordt er aannemelijk gemaakt dat vingerafdrukken ook werkelijk frauduleus gebruik tegengaan, en al helemaal wordt er geen weerwoord gegeven op de vele voorbeelden die aannemelijk maken dat vingerafdrukken voor dit gebruik [x] ongeschikt zijn. Zoals elders kort samengevat: Vingerafdrukken zijn (vergelijkbaar met) een gebruikersnaam, geen wachtwoord.
17-10-2013, 17:51 door Anoniem
Door Anoniem: Als het niet in de wet stond was het geen probleem geweest.

Als je het uit de wet verwijderd wilt hebben, moet je daar de politiek op aanspreken, niet de rechters.
Die toetsen een voorkomende zaak alleen maar aan de wet.

Je bent hier aan het verkeerde loket (de rechter). Ga maar naar het loket hiernaast (de politiek),
17-10-2013, 18:01 door Anoniem
Door Anoniem:...en al helemaal wordt er geen weerwoord gegeven op de vele voorbeelden die aannemelijk maken dat vingerafdrukken voor dit gebruik [x] ongeschikt zijn. Zoals elders kort samengevat: Vingerafdrukken zijn (vergelijkbaar met) een gebruikersnaam, geen wachtwoord.

Eens met de stelling, vingerafdruklezers hebben op kleine schaal bij onschuldig gebruik hun waarde (gebruikersgemak, goedkoop), maar op een dergelijke schaal is het kwakzalverij. De problemen zijn heel simpel:
- Geen fail-safe (Titanic zonder reddingsboten).
- Laten overal en nergens voor duplicatie geschikte sporen achter (niemand die er over zou peinzen van haar/zijn huissleutel in ieder zacht oppervlak een afdruk te maken).
- Niet exclusief / wordt voor te veel zaken tegelijk gebruikt (huis/auto/werk/landsleutel, of anders gezegd een Titanic zonder waterdichte schotten: Zusterschip Olympic overleefde dankzij die schotten tenminste nog een aanvaring met een oorlogsschip).
- Een foutmarge die eenvoudig niet tegen deze schaal is opgewassen. Het minste dat je toch kan verwachten is dat het aantal paspoortfraude gevallen dat je er mee oplost minimaal even groot is als het aantal mensen dat je met een vals alarm opzadelt. Anders is het middel erger dan de kwaal.
Nu is het wel zo dat het Hof natuurlijk gedeeltelijk vast zit aan wat ze aan mogelijkheden hebben. Als we van de afdrukken in de paspoorten af willen, zullen we ons toch effectiever moeten organiseren en het zelf regelen.
Wat ik wel prettig vind aan de uitspraak is dat het Hof duidelijk aangeeft: Zo ver als de richtlijn voorschrijft (tegen paspoortfraude en alleen opslaan in de paspoorten) en geen millimeter verder. Dat levert niet alles op wat we willen, maar in ieder geval kan voorlopig niemand zich voor meer nog verschuilen achter: "Het moet van de EU.", omdat voorlopig vastgelegd is dat meer van de EU niet mag.
17-10-2013, 19:01 door [Account Verwijderd]
[Verwijderd]
17-10-2013, 20:06 door Anoniem
Door Anoniem: Je bent hier aan het verkeerde loket (de rechter). Ga maar naar het loket hiernaast (de politiek),
De politiek zegt dan, "het moet van europa", en die zegt dan "het moet van amerika". Zo komen we dus niet verder.

Wat mij betreft was het voldoende geweest om een alternatief te bieden (zoals, ik meen, Zwitserland dat doet): Keuze voor paspoort met chip en dergelijke, of voor paspoort zonder. In het laatste geval mag je amerika niet in zonder separaat en extra duur visum, maar ik heb al lang geleden besloten daar niet meer heen te willen wegens hun veiligheidstheater.

Maar nee, de chip wordt europabreed ingevoerd (en wie heeft dat nou precies besloten? een politicus? of toch zo'n ongekozen kommisar waarvan er daar veelteveel rondlopen?) op zowel paspoort als identiteitskaart, die niet eens buiten europa geldig is. Een tussenweg is er niet. En alle uitwegen worden systematisch afgesloten en gebarricadeerd, en alle pogingen eruit te komen worden systematisch getraineerd en tegengewerkt. Zeg maar een kastje-muur circus.

Dan heeft het doorverwijzen naar een loket dat zichzelf al onresponsief en incompetent verklaard heeft niet veel toegevoegde waarde.


Door Anoniem: Als we van de afdrukken in de paspoorten af willen, zullen we ons toch effectiever moeten organiseren en het zelf regelen.
Jup. Alleen de vingerafdrukken is ook niet genoeg, die chip moet ook weg, en alleen op "mensenrechten" inzetten is niet genoeg. Wellicht dat er wat procederende clubs meekijken en dat aanpassen.

Wellicht maar gewoon eigen paspoorten uitgeven. En als we toch bezig zijn, een eigen landje starten. Wie heeft er een paspoortenpers in de aanbieding?

Wat ik wel prettig vind aan de uitspraak is dat het Hof duidelijk aangeeft: Zo ver als de richtlijn voorschrijft (tegen paspoortfraude en alleen opslaan in de paspoorten) en geen millimeter verder.
Dat is de positieve zijde. De negatieve is dat ze niet verder kijken dan de vraag die ze gesteld is, en dan nog alleen maar binnen een zeer nauwe context. Dat is ook in de uitspraak te lezen (als je goed kijkt). Dat is waar de eerste "het staat in de wet, dus het moet" opmerking over ging. Ze zijn daar heel consequent in, dat dan weer wel.

Heel triest dat die "alleen waarvoor het bedoeld is"-restrictie nodig is, zie het doorlichtartikel wat nog steeds in de "aangepaste" versie staat -- wat de tweede kamer dan niet eens opvalt. Waarom zitten die sufferds daar nou, voor het wachtgeld en het lucratieve baantje ná de kamer soms?
17-10-2013, 20:25 door Anoniem
Vingerafdrukken zijn eigenlijk nergens goed voor behalve voor het vies maken van gladde oppervlakken.
Er is geen enkele onderbouwing dat vingerafdrukken ook maar enig nut hebben:

The flexibility of friction ridge skin means that no two finger or palm prints are ever exactly alike in every detail; even two impressions recorded immediately after each other from the same hand may be slightly different. Fingerprint identification, also referred to as individualization, involves an expert, or an expert computer system operating under threshold scoring rules, determining whether two friction ridge impressions are likely to have originated from the same finger or palm (or toe or sole).
Bron: https://en.wikipedia.org/wiki/Fingerprint

Het is daarnaast nog nooit onderbouwd dat vingerafdrukken van een individu op enige wijze unieke kenmerken zouden bezitten.

Het middeleeuwse geloof in de vingerafdruk als element in strafzaken leidt toch schokkende uitkomsten:

https://en.wikipedia.org/wiki/Fingerprint#Instances_of_error

De erchters zitten er dus volkomen naast omdat zij geen enkele indicatie hebben dat vingerafdrukken in een paspoort "zijn gerechtvaardigd door het doel om paspoorten te beschermen tegen elk frauduleus gebruik ervan"
Daar is nul en geen onderbouwing van.
21-10-2013, 20:55 door Anoniem
Hier nog meer kritische commentaren:

https://www.vrijbit.nl/dossiers/dossier-paspoortwet/item/949-annotatie-op-uitspraak-17-10-2013-eu-hvj-luxemburg-betreffende-rechtmatigheid-paspoortverordening-v.html

http://www.zeit.de/digital/datenschutz/2013-10/fingerabdruck-pass-eugh-urteil

http://www.sueddeutsche.de/politik/reisepass-aergerlicher-richterspruch-zum-fingerabdruck-1.1797489

http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2013/10/19/eu-gericht-erzwingt-reisepass-mit-fingerabdruecken/
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.