image

Terreurdreiging Nederland gehandhaafd op substantieel

donderdag 7 november 2013, 11:33 door Redactie, 3 reacties

Het dreigingsniveau in Nederland op een aanslag blijft 'substantieel', wat betekent dat de kans op een aanslag tegen Nederland reëel is. In maart van dit jaar werd het dreigingsniveau verhoogd van beperkt naar substantieel, het een-na-hoogste niveau.

De redenen voor deze verhoging blijven ook in de afgelopen analyseperiode van kracht, zo meldt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Het dreigingsbeeld wordt nog steeds voor het belangrijkste deel bepaald door de ontwikkelingen rond de Syriëgangers. Daarnaast is de openlijke propaganda via internet en sociale media uit jihadistische kringen voor deelname aan de strijd in Syrië in de afgelopen maanden sterk toegenomen.

AIVD

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) heeft de afgelopen periode de inzet van mensen en middelen op jihadgang en vooral terugkeer geïntensiveerd. Daarbij wordt nauw samengewerkt met buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Verder heeft de politie de systematische informatie-inwinning op dit terrein versterkt.

De NCTV en de AIVD hebben de afgelopen periode daarnaast de lokale ondersteuning versterkt door middel van signaleringstrainingen voor relevante ambtenaren, wijkagenten en andere eerstelijnswerkers. Ook is er een 'Toolbox Extremisme' beschikbaar en is er een pool van experts gevormd die lokale partners op onderdelen van de aanpak bijstaan.

Reacties (3)
07-11-2013, 11:42 door Mysterio
Ik snap dat probleem met die Syriëgangers niet, want het gros komt toch niet terug. Je kunt je wel afvragen waarom goed ingeburgerde Nederlanders, die een constructieve bijdrage aan de maatschappij leveren, zouden willen gaan vechten in Syrië en blijkbaar genoeg sponsoren vinden om dat mogelijk te maken.

Hoe dan ook zal deze terreurdreiging waarschijnlijk niets meer zijn dan een methode om een budget te kunnen verantwoorden.
07-11-2013, 12:47 door schele
Zal ook niet zo snel omlaag gaan. Met al die prietpraat over privacy en NSA moeten burgers er af en toe wel even aan herinnerd worden hoe levensgevaarlijk die terroristen wel niet zijn! Kwestie van de burger scherp houden. Ga maar na, al die aanslagen in NL de laatste jaren... oh wacht...
08-11-2013, 20:38 door Anoniem
Hmmm, de dreiging voor iedere willekeurige Nederlander is verwaarloosbaar, maar die voor de verantwoordelijk minister bepaald substantieel.
Nu gaan we daar zelf ook niet in vrijuit. Als er iets gebeurt staat het hele land op zijn achterste benen zonder eigenlijk goed te kijken of er redelijkerwijs meer gedaan had kunnen worden (gewoonlijk niet). Of we kijken naar de verkeerde dingen die gedaan kunnen worden (in plaats van bijvoorbeeld slimmere mensen aantrekken die wel binnen de spelregels kunnen werken, de naijver tussen diverse organisaties uitbannen, of bijvoorbeeld beter bouwen zodat de gevolgschade beperkt blijft).
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.