image

Plasterk houdt aantal door AIVD afgeluisterde mensen geheim

dinsdag 7 oktober 2014, 15:13 door Redactie, 7 reacties

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken wil niet openbaar maken hoeveel personen en organisaties door de AIVD zijn afgeluisterd, ook al was de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) wel voorstander van openbaarmaking.

Dat staat in een vandaag gepubliceerd rapport van de CTIVD over het afluisteren van telefoon- en internetverkeer en het onderscheppen en doorzoeken van satellietcommunicatie (sigint). De Commissie wilde aangeven tegen hoeveel personen en organisaties de AIVD in de onderzoeksperiode gemiddeld per kwartaal de afluisterbevoegdheid heeft ingezet en hoeveel sigint-operaties er hebben plaatsgevonden. De minister heeft deze aantallen uit het openbare rapport verwijderd met een beroep op de geheimhoudingsplicht.

De aantallen zouden volgens de bewindsman zicht geven op de actuele werkwijze van de AIVD en daarmee als staatsgeheim moeten worden aangemerkt. De Commissie stelt echter dat de publicatie van deze aantallen een bijdrage kan leveren aan de openbare verantwoording van de AIVD, zonder dat hierbij staatsgeheime informatie wordt prijsgegeven. De CTIVD betreurt dan ook dat Plasterk een andere keuze heeft gemaakt. Wel mag de Commissie laten weten dat het gemiddeld aantal afgeluisterde personen en organisaties met 11% is toegenomen ten opzichte van het vorige onderzoeksjaar.

Uit het rapport komt verder naar voren dat een aantal afluisteroperaties van de AIVD in de periode van september 2012 tot en met augustus 2013 onrechtmatig was. Zo werd er onder andere bij twee operaties langer afgeluisterd dan toegestaan was en is bij vier operaties de afluisterbevoegdheid tegen mensen die geen doelwit waren ten onrechte niet op hun naam gezet, maar op de naam van het doelwit zelf. Hoewel Plasterk het aantal afgeluisterde personen niet wil vrijgeven, neemt hij wel de aanbevelingen van de CTIVD over.

Reacties (7)
07-10-2014, 15:21 door vimes
Waarschijnlijk zijn de aantallen zo hoog dat er redelijkerwijs niet meer van gericht volgen gesproken kan worden, hè Ronnie?
07-10-2014, 15:22 door Anoniem
Ja want stel je voor dat iemand naar de rechter stapt omdat dat hij/zij vind onterecht getapt te zijn.

Wat een flauwe kul allemaal.

Opzouten met die Plasterk.

Is ook van hetzelfde hout gesneden als zijn maten Teeven en Cyber Opstelten.
En daar kiezen de meeste Nederlanders dan ook nog eens voor.

Bah wat erg.
07-10-2014, 15:32 door Anoniem
Je stelt een Commissie van Toezicht in om misbruik te voorkomen. Als die commissie meldt dat de gegevens openbaar gemaakt moeten worden en je doet dat niet, duidt dat er mijnsinziens op dat er misbruik wordt gemaakt.

Peter
07-10-2014, 17:11 door [Account Verwijderd]
[Verwijderd]
07-10-2014, 21:07 door Eric-Jan H te D
Verkeerde vraag dus. Gevraagd had moeten worden, hoeveel mensen er niet
door de Janssen en Janssens worden afgeluisterd
08-10-2014, 09:40 door Anoniem
Een basaal vergelijk van de breedte van het weggestreepte aantal met het aantal characters, of later in het rapport met de breedte van een langer getal, laat zien dat het hier gaat om tenminste een getal van 5 cijfers (6 letters breed), dus op zijn minst 10.000 en maximaal 99.999 (wellicht is 111111 net zo breed..)

16,805,037 / 10,000 ~= 1,680
16,805,037 / 99.999 ~= 168

Aangenomen dat het hier om unieke (personen|onderzoeken) gaat, hebben we het dus over in ieder geval 1 op 1680 en maximaal 1 op 168.

Kijk nu nog maar eens goed om je heen.
Als je op het peron staat, staan er misschien wel 5 mensen onder staatssurveillance.
Op je werk, misschien wel 2, of 10...
In je dorp, 10, misschien wel 100.
Aan de kassa, in de rij achter je. 1? 0?

Natuurlijk laten ze die getallen weg, dat zou nl. een golf van verontwaardiging ontlokken.


Staatssurveillance
09-10-2014, 17:54 door Anoniem
Tja, als je overheidsorganisaties verstrekkende bevoegdheden geeft (zoals de mogelijkheid zaken onder de pet te houden), zullen zij dat voor vijf soorten belangen gebruiken. In opvolgende volgorde van het belang dat zij er aan hechten:

1. Het belang van de burgers.
2. Het landsbelang.
3. Het belang van de overheid in het algemeen.
4. Het belang van de eigen organisatie in het bijzonder.
5. Het persoonlijk belang van de betrokken functionaris(sen).

Men zal zich evenwel in alle gevallen op punt 1 beroepen. In sommige gevallen is dat wel erg doorzichtig, zodanig zelfs dat het moeilijk is uit te maken of het pijnlijker is dat ze het proberen of dat ze blijkbaar denken dat je zo dom bent dat je er in trapt...
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.