image

Autoriteit Persoonsgegevens onderzoekt delen zorgdata

dinsdag 31 mei 2016, 15:35 door Redactie, 7 reacties

Op dit moment wordt door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) geen zorgdata met derde partijen via een zogeheten informatiemakelaar gedeeld, zo heeft de organisatie tegen de Autoriteit Persoonsgegevens laten weten. Vanochtend kwam de Volkskrant met het bericht dat er een overeenkomst met zorgverzekeraars is om medische data steeds breder te delen en analyseren.

Informatie over diagnoses van patiënten in de ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg komt terecht in het landelijke Diagnose Informatie Systeem (DIS). Zorgaanbieders zijn wettelijk verplicht informatie over wat zij aan zorg hebben geleverd en gedeclareerd, aan het DIS te verstrekken. Het systeem wordt beheerd door de NZa. De informatie wordt - na pseudonimisering - gedeeld met verschillende derde partijen. DIS-gegevens mogen met verschillende in de wet genoemde partijen worden gedeeld.

DIS-gegevens zijn volgens de toezichthouder bijzondere persoonsgegevens. Deze mogen alleen onder strikte voorwaarden worden verwerkt. Door de pseudonimisering zijn de gegevens van patiënten in het DIS weliswaar beperkt herleidbaar tot individuen, maar is er geen sprake van een onomkeerbare anonimisering. Daardoor zijn de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.

Vanwege het artikel over het delen van zorgdata heeft de Autoriteit Persoonsgegevens vragen aan de NZa gesteld. De NZa heeft verklaard op dit moment geen zorgdata via de informatiemakelaar te delen. De Autoriteit Persoonsgegevens zegt de ontwikkelingen nauwlettend te zullen volgen en op te treden zodra zij aanwijzingen heeft dat DIS-gegevens in strijd met de privacywetgeving worden uitgewisseld.

Reacties (7)
31-05-2016, 16:33 door Anoniem
Ik voorspel alvast de uitkomst...... niets aan de hand, past geheel binnen de normen. Niet zeuren, stelletje nukubu's want normaal geven jullie niets om jullie privacy. De minister valt niets te verwijten want zonder de gegevens kunnen de verzekeraars hun taak niet uitoefenen.
Ik zie Schippers er zomaar mee wegkomen.
31-05-2016, 18:03 door Anoniem
Nu.nl : De NZa zegt geen regels te hebben overtreden. "Wat zij hebben gedaan is achteraf de spelregels veranderen", zegt een woordvoerder van de NZa over de Autoriteit Persoonsgegevens.

"Voor de NZa staan het beroepsgeheim en de privacy van patiënten voorop; juist daarom zorgt de NZa voor een optimale beveiliging en bescherming van de zorgdata die we gebruiken voor onze wettelijke taken."

via http://www.nu.nl/binnenland/4270603/privacywaakhond-fluit-nza-terug-delen-patientdatabase.html

Met dit soort foute statements maak je jezelf als overheid belachelijk. De Nederlandse Zorg autoriteit die de Autoriteit Persoonsgegevens de les probeert te lezen over privacywetgeving. Vrij vertaald steekt de NZa een middelvinger op naar de AP over hoe er met privacy omgegaan moet worden doet hautain over hun omgang met privacy.

De enige juiste vervolgstap zou hier zijn als de NZa nu uitleg moet geven hoe de spelregels volgens hun verandert zijn terwijl de wet niet is gewijzigd.
31-05-2016, 22:38 door Anoniem
Tja delen van zorgdata mag alleen tussen de patient en de specialist,zo lijkt mij.
Een zorgverzekeraar hoeft het hebben van houden van een patient toch niet te weten?.
Een patient betaald netjes zijn zorgpremie e.d,wat een zorgverzekeraar alleen mag nagaan, is of een patient eerlijk een declaratie indient.
Dus ik hoop dat de autoriteit persoonsgegevens hier echt goed naar kijkt,of de minister niet te ver is gegaan, door de uitwisseling van medische data.
01-06-2016, 11:13 door Anoniem
De NZa is toch die club waar die medewerker, na een slechte beoordeling, een 500 pagina tellend document stuurde naar zijn werkgever met allerhande misstanden, onder andere op IT en privacy gebied, waarna hij zelfmoord pleegde? Lijkt me genoeg gezegd.
01-06-2016, 11:44 door Anoniem
Het doet mij toch denken aan de wetgeving in Engeland over wreedheid tegen dieren: als je kan aantonen dat het noodzakelijk is (bv. een dierenarts die een prik moet geven) dan ga je vrijuit.
Dat betekent dat iemand die dieren volstrekt ontoereikend huisvest of bv. aapjes houdt en de familieverbanden gewoon verbreekt door de jonkies met drie maanden te verkopen, ermee weg kan komen door aan te geven dat hij er economisch belang bij heeft: zijn business drijft daar immers op. Case closer.

Op zich is het standpunt van de NZa te waarderen: hopelijk lokken ze daarmee duidelijke uitspraken uit.
01-06-2016, 13:44 door Anoniem
Klaag die woordvoerder maar aan voor smaad... Enige aanpassingen zijn daar waar de vorige wet twijfels liet, maar de huidige regels wel te deduceren waren met een gezonde hoeveelheid ethos...
Dat laatste mist blijkbaar en (m.i.) des te meer reden om een lesje ethiek te geven.
01-06-2016, 21:23 door Anoniem
In de afweging van de belangen van de diverse betrokken partijen zal vast afgewogen worden wat het meest doorslaggevends wordt geacht door hen die die besluiten maken. Later zal blijken wat er met voortschrijdend inzicht werkelijk van gekomen is. Waarbij de grote vraag zal zijn of dat "voortschrijdend inzicht" daadwerkelijk iets is wat men toen echt niet kon vermoeden, of al wist. En doorslaggevend zal zijn of men dan gaat ingrijpen en de boel terugdraaien.
De ervaring leert echter dat dat eigenlijk nooit gebeurd. Veel verder dan het nemen van maatregelen om het in de toekomst te voorkomen komt het meestal niet. En vervolgens hoor je er weinig tot nooit meer iets van.

Hier een aantal waarvan u vermoedelijk niet op de hoogte bent:
https://www.privacybarometer.nl/maatregel/0/Index
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.