image

Kamervragen over wifi-tracking door gemeenten en winkels

maandag 20 juni 2016, 15:26 door Redactie, 3 reacties

Vorige week liet de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) weten dat gemeenten en winkels zich niet aan de privacyregels voor wifi-tracking houden. Aanleiding voor D66 om Kamervragen aan minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en minister Kamp van Economische Zaken te stellen.

Via wifi-tracking kunnen winkels en gemeenten zien waar mensen zich bevinden en hoe ze zich op een bepaalde locatie bewegen. Hiervoor worden locatiegegevens samen met het unieke nummer van een smartphone opgeslagen en verwerkt. Organisaties mogen deze persoonsgegevens volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) alleen verwerken als zij daar een zogenoemde wettelijke grondslag voor hebben. Organisaties die wifi-tracking inzetten moeten mensen daarnaast informeren over welke gegevens worden verzameld en waarvoor dat gebeurt. Toch blijkt dit niet altijd te gebeuren.

"Hoe kan het dat gemeenten en winkels ondanks meerdere aanwijzingen van de Autoriteit Persoonsgegevens zich nog steeds niet houden aan de privacyregels en personen in de binnensteden ongevraagd volgen via hun mobiele telefoon?", stelt D66-Kamerlid Kees Verhoeven de vraag. Hij wil tevens weten of de ministers vinden dat er meer aandacht nodig is voor de naleving van privacyregels in de openbare ruimte waar mensen zich onbespied moeten kunnen bewegen.

"Zo ja, op welke wijze bent u voornemens samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het midden- en kleinbedrijf (mkb) aandacht te vragen voor privacy in de openbare ruimte?" Ook vindt Verhoeven dat gemeenten, als onderdeel van de Rijksoverheid, zich aan de privacyregels moeten houden door mensen in de openbare ruimte niet ongevraagd via hun mobiele telefoon te volgen. Het Kamerlid vraagt aan minister Plasterk of hij hier tegen gaat optreden.

Minister Kamp moet laten weten of hij winkels wil wijzen op hun verantwoordelijkheid om de privacyregels in de openbare ruimte na te leven. Verhoeven vraagt verder of de Autoriteit Persoonsgegevens wel over voldoende mankracht bezit om bedrijven aan te pakken die herhaaldelijk de wet overtreden. Als laatste moeten de twee bewindslieden aangeven of ze bereid zijn om in campagnes over cyberbewustzijn het uitzetten van wifi en bluetooth mee te nemen, zodat mensen ongewenste tracking kunnen voorkomen. De vragen moeten over drie weken beantwoord zijn.

Reacties (3)
20-06-2016, 16:07 door karma4
Hoe het kan dat gemeenten zich niet aan de aanwijzingen van het AP houden... Zie de case Amersfoort. Geen echte benagstelli g vanuit de beleidsmakers terwijl ze heel druk zijn met zichzelf in te dekken.
Wifi tracking voor winkels. .. en je dan niet druk maken over profiling met iot zoals nu met autobestuurders normaal is.

Laten we het niet hebben over d eed sleepnetten met ongelimiteerde toegang die bzk en justitie voor zichzelf als normaal beschouwen...
20-06-2016, 23:01 door Anoniem
Volgens mij valt wifi tracking onder artikel 11.7a lid 2 Telecommunicatiewet:

De in het eerste lid, onder a en b, genoemde vereisten zijn ook van toepassing in het geval op een andere wijze dan door middel van een elektronisch communicatienetwerk wordt bewerkstelligd dat via een elektronisch communicatienetwerk informatie wordt opgeslagen of toegang wordt verleend tot op het randapparaat opgeslagen informatie.

zie de toelichting op dit artikel in de Memorie van toelichting.
Wifi tracker is geen elektronisch communicatienetwerk, toch wordt er informatie uit de randapparatuur uitgelezen door de Wifi tracker.
21-06-2016, 12:26 door Anoniem
Zet altijd je WIFI uit als je die niet gebruikt.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.