image

Adblock Plus voor Firefox krijgt voorlopig minder functies

woensdag 12 april 2017, 13:43 door Redactie, 10 reacties
Laatst bijgewerkt: 12-04-2017, 15:44

Adblock Plus is de populairste uitbreiding voor internetbrowsers en later dit jaar zal er een nieuwe versie voor Firefox verschijnen die de Chrome-versie als basis gebruikt, die minder functionaliteit biedt. Mozilla stopt namelijk met de traditionele add-ons en ondersteunt vanaf november alleen nog maar WebExtensions.

De opensource-ontwikkelaar wil de traditionele add-ons vervangen door een model waarbij extensies straks in alle browsers kunnen werken, net zoals met webapplicaties nu het geval is. Om dit te realiseren is er voor WebExtensions gekozen, een verzameling van programmeerinterfaces (api's) voor het ontwikkelen van extensies. Extensies voor Chrome, Opera en Microsoft Edge zullen in Firefox als WebExtension kunnen draaien.

De beslissing heeft echter grote gevolgen voor de ontwikkelaars van Firefox-extensies, waaronder ook Eyeo, de ontwikkelaar van Adblock Plus. Eyeo werkt nu aan een nieuwe Firefox-versie. Oorspronkelijk wilde Eyeo de oorspronkelijke Firefox-versie naar het WebExtension-model omzetten. Het gebruik van de Chrome-versie zou eenvoudiger zijn geweest, maar deze versie biedt minder functionaliteit dan de Firefox-versie. Het omzetten bleek echter niet haalbaar te zijn, waarop werd besloten om toch de Chrome-versie als beginpunt te nemen.

Dit zal ervoor zorgen dat de toekomstige Firefox-versie in ieder geval bij de lancering over minder functies zal beschikken dan nu het geval is. Het gaat dan om zaken als het weergeven van bepaalde filters of het blokkeren van bepaalde items, alsmede het kunnen melden van problemen. Mogelijk dat deze features op een later moment alsnog zullen worden toegevoegd, maar bij de lancering zal de nieuwe Firefox-versie een aantal zaken missen.

Daarnaast zullen er waarschijnlijk geen updates meer voor Adblock Plus voor SeaMonkey en Thunderbird verschijnen, aangezien het onduidelijk is of deze platformen WebExtensions zullen ondersteunen. Wladimir Palant, de bedenker van Adblock Plus, is dan ook kritisch over het hele proces. "Op dit moment is nog onduidelijk hoe WebExtensions zich zullen ontwikkelen. Het gebrek aan interesse van Google is niet het enige probleem; de implementatie van WebExtensions in Firefox en Edge laat ook grote verschillen zien", aldus Palant. Op 14 november met de lancering van Firefox 57 zal de browser alleen nog maar WebExtensions ondersteunen.

Reacties (10)
12-04-2017, 14:15 door Anoniem
Dat zal waarschijnlijk ook voor de gebruikers weer de nodige werk aan de winkel opleveren.
(behalve voor XP-gebruikers met Pentium III machine die ermee willen blijven doorwerken met alle risico's,
want Firefox SSE-support is inmiddels gestopt. Firefox 45.8.0ESR is de laatste versie voor PC's met Pentium III processor)
12-04-2017, 16:58 door Anoniem
Burp... mag ik even boeren? want het hangt een beetje aan het onderwerp van deze post, maar ik hoop dat FF in november een hevige doodsstrijd heeft.
Leedvermaak m.b.t. Mozilla? Ja totaal!
Dit ondankbare kliekje Google Chrome hielenlikkers, want dat ze zijn geworden, verdient niets minder dan totale verachting!
Jarenlang hebben duizenden mensen prachtige Add-ons voor FF ontwikkeld. Zonder deze snoepjeswinkel zou FF nooit zo groot zijn gegroeid. Dat is dus allemaal weggegooid werk voor de zwijnen (=Mozilla) geweest.

He he, dit lucht effe op
(verder alles goed hoor!)
12-04-2017, 19:17 door Anoniem
In de nieuwe l33tspeak taal van Moz:lla

Moz:lla ? = Verpsp:lla ! = M:sLe:d:lla

Vergel:jk de system requ:rements eens van mob:le producten van la moz.
Moz:lla aff:c:eert z:ch graag maar onterecht met pr:vacy.
Zo heeft heeft la moz voor mob:le twee versch:llende F:refox vers:es.
Waarom?
Als je pr:vacy :n je vaandel hebt :mplementeer je het toch :n de bas:s van je producten?

N:et b:j F:refox.
F:refox mob:le zu:gt je telefoon op de achtergrond leeg met een h:stor:e d:e z:ch n:et eenvoud:g, laat staan standaard laat w:ssen b:j afslu:ten / stoppen van gebru:k van de app.

Daarvoor moet dan :neens een heel ander product worden gelanceerd.
F:refox focus. Maar zoals het la moz betaamt :s het n:et echt de bedoel:ng dat gebru:kers opkomen voor hun pr:vacy want dan wordt de advertent:e :ndustr:e boos.
S:mpel opgelost door te zorgen met vernauwde system requ:rements, wat men n:et gebru:kt kan ook geen probleem opleveren n:etwaar.

Moz:lla z:t op ramkoers :n een vlucht vooru:t.
Maar als je r:ct:ng n:et helder :s en n:et gedragen wordt door je e:gen commun:ty :s het een vlucht vooru:t het rav:jn :n.
Met het overstappen naar een chrome acht:g systeem en de voordelen (un:que sell:ng po:nts) van moz:la weggoo:ende baant men v:a een vr:j aparte weg voor overstap naar Chrome, van ontw:kkelaars en van gebru:kers.

Wat dan overbl:jft :s een lege huls.
Een holle 'st:cht:ng' bere:kt v:a hol bele:d en een holle v:s:e.
Voor pr:vacy moet je n:et meer z:jn b:j Moz:lla !!!
Zoek een ander product dat wel goed werkt en zonder gedraa: wel doet wat ze zegt.

Moz:lla
https://blog.mozilla.org/blog/2016/11/17/introducing-firefox-focus-a-free-fast-and-easy-to-use-private-browser-for-ios/
Men weet het heel goed maar dat :s natuurl:jk geen reden om 1 goed product te maken! Destruct:ef hypocr:et leeg wanbele:d van een organ:sat:e op dr:ft dat ke:hard afgestraft gaat worden door vetrekkende developers en gebru:kers.

Beleid van Mozilla: een bijzonder triest schouwspel van openbare zelfverminking in de hoop op lijfsbehoud (?!)


Moz:llyspeak
https://en.wikipedia.org/wiki/Leetspeak
13-04-2017, 00:54 door Anoniem
Who cares... adblock plus is verleden tijd.
13-04-2017, 13:25 door Anoniem
Daar Firefox ook al stopt met de ondersteuning van Vista, maar snel overgestapt op de Opera Browser. Perfecte browser zonder poespas en waar de addons nog gewoon werken en blijven werken. Deze browser blijft ook gewoon Vista ondersteunen!!!
13-04-2017, 16:50 door Anoniem
Vraag me ook in alle redelijkheid wat dit gaat betekenen voor zeer waardevolle add-ons die als extensie niet naar Chrome te 'porten' bleken zoals Giorgio Maone's NoScript en extensies als RequestPolicy, waarvoor Chrome nooit voldoende toegang bood om ze ook als Chrome extensie te kunnen ontwikkelen.

Wat gaat deze grote api mono-cultuur betekenen voor firefox als onderbouwing van de tor-browser?

Is dit de volgende grote stap voor de "Big Data Peddlers" om het laatste verzet met fatsoenlijke ad- en script-blokkering te breken. Meer eenheidsworst ten dienste van Big Commerce and Nineteen Eye's Overheden gesnuffel.

Die hier onthutst op reageren, zijn de laatste (voor)vechters in de loopgraven van een browser, die nog door de eindgebruikers te tweaken was.

De rest heeft zich compleet laten "verstehren en versjacheren" als product en elk recht van spreken verloren.

Zij stonden erbij en ze keken ernaar. November wordt een donkere maand voor alle verdedigers van het veilighouden van browsers. Dom en treurig tegelijk. Maar ja, de eindgebruiker krijgt meestal ook de browser die hij/zij/het verdient.
13-04-2017, 18:47 door Anoniem
Dan heeft ABP toch niet gekozen voor deze weg uit of het dilemma, namelijk native,js.

L:ees hier: https://discourse.mozilla-community.org/t/proposal-native-js-to-embrace-extend-the-webextensions-api/3457

Zal Google Chrome native.js ook gaan ondersteunen en kunnen we dan misschien ook een NoScript chrome versie tegemoet zien. Of ziet Giorgio Maone het allemaal nog te rozig en hebben de data slurpers andere plannen met uw browser extensies?

luntrus
13-04-2017, 21:24 door Anoniem
Door Anoniem: Vraag me ook in alle redelijkheid wat dit gaat betekenen voor zeer waardevolle add-ons die als extensie niet naar Chrome te 'porten' bleken zoals Giorgio Maone's NoScript en extensies als RequestPolicy, waarvoor Chrome nooit voldoende toegang bood om ze ook als Chrome extensie te kunnen ontwikkelen.

Wat gaat deze grote api mono-cultuur betekenen voor firefox als onderbouwing van de tor-browser?

Is dit de volgende grote stap voor de "Big Data Peddlers" om het laatste verzet met fatsoenlijke ad- en script-blokkering te breken. Meer eenheidsworst ten dienste van Big Commerce and Nineteen Eye's Overheden gesnuffel.

Die hier onthutst op reageren, zijn de laatste (voor)vechters in de loopgraven van een browser, die nog door de eindgebruikers te tweaken was.

De rest heeft zich compleet laten "verstehren en versjacheren" als product en elk recht van spreken verloren.

Zij stonden erbij en ze keken ernaar. November wordt een donkere maand voor alle verdedigers van het veilighouden van browsers. Dom en treurig tegelijk. Maar ja, de eindgebruiker krijgt meestal ook de browser die hij/zij/het verdient.

...Chrome, want dat hebben ze toch al. (denken ze) Het zijn dezelfden die weleens paniekerig roepen 'Hulp!! mijn Google' doet het niet meer!!
En zo wordt de gebruiker die 'zijn harses erbijhoudt' onder de grasmat van de grote spelers - dus onder andere Mozilla - geschoffeld.
13-04-2017, 23:01 door Anoniem
Hier is een aardige compatibiliteitstabel: https://kangax.github.io/compat-table/es5/
en een andere ontwikkeling die kan gebruikt worden: https://github.com/google/pepper.js/

Werkende voorbeelden: https://trypepperjs.appspot.com/examples.html
14-04-2017, 12:18 door Anoniem
Hier de stand van zaken waardoor extensies als Ghostery, NoScript e.d. met volledige functionaliteit toegang kunnen krijgen en de oorspronkelijke obstakels en incomptabiliteit van/voor de toepassing in Google's Chrome broswer en afgeleiden uit de weg kunnen ruimen, waardoor zulke add-ons ook naar deze browsers kunnen worden "geport".

Zie wat Maone erover schrijft hier: https://hackademix.net/2016/03/09/webrequest-where-were-where-were-going/

Het verlies van diversiteit en de vegroting van het aanvalsoppervlak door het meer en meer verkrijgen van een browser monocultuur, ook als het om de browser-engine gaat en het verder bevoordelen van propriety code ten koste van non-propriety code (fr33 as in fr33 b33r), is m.i. een slechte ontwikkeling voor een ieder die "z'n eigen ding wil doen".

Of om met een variant op een bekender gezegde - "Onafhankelijke digitale geesten aller landen verenigt u tegen zulk een verschraling".
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.