image

Toezichthouder treedt toch niet op tegen afvalpasjes Arnhem

maandag 1 mei 2017, 14:41 door Redactie, 11 reacties

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft na een jarenlange juridische strijd besloten om toch niet handhavend op te treden tegen het afvalpassysteem van de gemeente Arnhem. De ondergrondse containers in Arnhem beschikken sinds 1 juli 2014 over een scannersysteem, dat alleen met een elektronische afvalpas met de adresgegevens van de pashouder kan worden geopend.

De verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt in een centraal datasysteem van de gemeente. Volgens de gemeente is het verwerken van de persoonsgegevens bij het wegbrengen van vuilniszakken nodig om te voorkomen dat inwoners uit andere gemeenten of bedrijven de Arnhemse containers gebruiken. Michiel Jonker, een inwoner van Arnhem, stapte vanwege deze werkwijze naar de rechter. Hij stelt dat de noodzaak van deze maatregel niet is aangetoond en dat er ook andere systemen mogelijk zijn, bijvoorbeeld met anonieme pasjes zonder uniek nummer.

In 2014 vroeg Jonker de Autoriteit Persoonsgegevens al om hulp. De toezichthouder gaf toen aan dit verzoek op te vatten als een "signaal" dat geregistreerd werd, maar waarmee verder niets werd gedaan. Daardoor zag Jonker zich genoodzaakt in bezwaar en beroep te gaan tegen de maatregel van de gemeente. De Arnhemmer vroeg aan de rechter om het gemeentelijke besluit ongedaan te maken, met een beroep op de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), waarin een "noodzaak" wordt vereist.

Nadat de Rechtbank Gelderland de gemeente Arnhem in het gelijk had gesteld, omdat de "uitgangspunten" en "doelen" van de gemeente reeds voldoende noodzaak zouden vormen voor het verzamelen van de persoonsgegevens, stapte Jonker naar de Raad van State. De Raad van State verklaarde vorig jaar april het hoger beroep gegrond, omdat de gemeente nooit een formeel besluit had genomen voor het verzamelen van de betreffende persoonsgegevens.

Handhavingsverzoek

Omdat de gemeente Arnhem vervolgens weigerde om gevolg te geven aan de uitspraak van de hoogste bestuursrechter, diende Jonker vorig jaar mei opnieuw een handhavingsverzoek in bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het leek erop dat er handhavend zou worden opgetreden, maar dat blijkt nu toch niet het geval. Op 20 april jongstleden heeft de toezichthouder dit handhavingsverzoek afgewezen. De Autoriteit Persoonsgegevens stelt dat de gemeente al drie jaar lang in overtreding is, maar omdat de gemeente eind maart 2017 heeft besloten tot de invoering van DIFTAR (gedifferentieerde afvalheffing) per 1 januari 2018, ziet de toezichthouder dat als een "bijzondere omstandigheid" waardoor er alsnog kan worden afgezien van handhaving.

De door Jonker aangevoerde alternatieven worden door de Autoriteit Persoonsgegevens verworpen omdat ze niet in overeenstemming zouden zijn met het "bedrijfsmodel" waarvoor de gemeente heeft gekozen. Ook voert de toezichthouder aan dat de verwerking van de persoonsgegevens "past" bij de publieke taakvervulling van de gemeente. "De Autoriteit Persoonsgegevens negeert daarmee het wettelijke criterium dat de verwerking van persoonsgegevens niet alleen moet passen bij, maar ook noodzakelijk moet zijn voor de uitvoering van een publieke taak", aldus Privacy First, dat Jonker in deze zaak ondersteunde.

De Arnhemmer is ook teleurgesteld in de Autoriteit Persoonsgegevens. "Ook voor DIFTAR is verwerking van persoonsgegevens niet nodig. De AP stelt zich hier niet op als een handhaver, maar als advocaat van de overtreder. Door de bescherming van een grondrecht ondergeschikt te maken aan de "bedrijfsmodellen" die organisaties kiezen, geeft de AP een vrijbrief aan zowel overheden als particuliere bedrijven om de wet op dit punt uit te schakelen. Op deze manier kan een overheid eerst illegaal persoonsgegevens verwerken, waarbij dan een nieuw "bedrijfsmodel" wordt ingevoerd, en vervolgens claimen dat het respecteren van de wettelijke eisen in strijd zou zijn met dit nieuwe "bedrijfsmodel".

Reacties (11)
01-05-2017, 15:16 door Anoniem
Schandalig !
01-05-2017, 15:16 door Anoniem
Uiteraard zijn er zat andere mogelijkheden :
anoniem pasje, evt met alleen wijk of straat
ouderwets slot met sleuteltje.

Maar zoals gebruikelijk bij overheidsdiensten is dit weer een manier om de kosten voor de burger te verhogen : u gooit wel erg vaak wat weg
01-05-2017, 15:39 door Anoniem
De arrogantie van de macht. De overheid is geduldig en heeft alle machtsmiddelen aan haar kant om het de burger zo lastig mogelijk te maken. De voorzitter, Mr. A. Wolfsen, begrijpt wellicht niet helemaal de taakstelling van de organisatie waar hij nu de leiding aan geeft. Die organisatie was natuurlijk ook bedoeld als 'democratisch' doekje voor het bloeden. Voor de heer Wolfsen is ook verwarrend als je burgemeester bent geweest, in de Tweede Kamer hebt gezeten en vele keren in opspraak bent geweest vanwege het feit dat de macht zo corrumperend werkt dat je niet meer weet wat er buiten je eigen kringetje speelt. De benoeming van deze man is een typisch staaltje van Haagse vriendjespolitiek.
01-05-2017, 15:44 door _R0N_
Dit is uiteraard de eerste stap naar afvalstoffenheffing betalen per vuilniszak..
In Haarlem wordt er per postcode geregistreerd met dezelfde redenen als de gemeente Arnhem opgeeft.
01-05-2017, 16:10 door karma4
Diftar is betalen voor de hoeveelheid afval die je aanbiedt.
Zeer gangbaar in gemeentelijk en ander ... beleid. Dan moet je de juiste persoon laten betalen.

Arnhem was een uitzondering met het afval gebeuren door geen diftar te voeren maar vrijheid blijheid van alles te verwerken. Afvaltoerisme uit omliggende streken als logisch gevolg. Het laatste wat ik meegekregen heb is dat buurtbewoners om cameratoezicht bij de containers vragen wegens het uit de hand lopen van dumpen van afval.

De fasering en manier van doorvoeren is nogal ongelukkig. De aanpak heeft meer iets van stap voor stap doorvoeren. Een big bang met meteen Diftar en centrale containers was kennelijk te groot.
01-05-2017, 16:48 door Anoniem
Hoezo nogal meten met twee maten.
Bij het bedrijfsmodel van bluetrace keihard optreden inclusief dwangsom omdat die voor het bedrijfsmodel wifi signalen registreerde m.b.t. hoe mensen zich door de winkel bewegen.
Maar nu zelfs de hoogste rechter heeft bepaald dat een gemeente de wet overtreed helemaal niets doen.......

Straks krijg je de taferelen zoals in Lochem, waar je verdacht bent wanneer je geen afval produceert: http://www.destentor.nl/lochem/nooit-grijze-container-aan-de-weg-verdacht~a84937ed/
01-05-2017, 16:55 door Anoniem
Door het aanbieden van afval te beperken of duur te maken stimuleer je juist dat het zomaar ergens gestort wordt.
Het ophalen van lokaal afval moet gewoon worden gefinancieerd uit de algemene middelen (belangrijk).
02-05-2017, 13:32 door Anoniem
DIFTAR kan toch ook anoniem? In bijv. Nijmegen betaal je je heffing bij de aanschaf van een rol gemeentelijke vuilniszakken (en alleen die zakken worden opgehaald). Komen geen individuele pasjes aan te pas.
02-05-2017, 13:40 door Anoniem
Door Anoniem: De arrogantie van de macht. De overheid is geduldig en heeft alle machtsmiddelen aan haar kant om het de burger zo lastig mogelijk te maken. De voorzitter, Mr. A. Wolfsen, begrijpt wellicht niet helemaal de taakstelling van de organisatie waar hij nu de leiding aan geeft. Die organisatie was natuurlijk ook bedoeld als 'democratisch' doekje voor het bloeden. Voor de heer Wolfsen is ook verwarrend als je burgemeester bent geweest, in de Tweede Kamer hebt gezeten en vele keren in opspraak bent geweest vanwege het feit dat de macht zo corrumperend werkt dat je niet meer weet wat er buiten je eigen kringetje speelt. De benoeming van deze man is een typisch staaltje van Haagse vriendjespolitiek.

Pittig artikeltje op www.arnhem-direct.nl, waarin de AP 'conflictvermijdend duikgedrag' verweten wordt. Daar is meneer A. Wolfsen in gespecialiseerd, als je naar zijn 'CV' in Utrecht kijkt. Natuurlijk wordt hij daar ook voor ingehuurd.
http://www.arnhem-direct.nl/berichten/autoriteit-persoonsgegevens-treedt-niet-op-tegen-afvalpas-gemeente-arnhem/
03-05-2017, 09:15 door Anoniem
Er is toch niemand die hier nieuwe dingen leest over het reilen en zeilen van overheden in het algemeen en Gemeenten in het bijzonder?
Je maakt ze niks en het mooiste is...het interesseert ze niks. 16:00 naar huis, en kijken of Ali de piepers al warm heeft...

;)

<einde>
03-05-2017, 13:45 door Anoniem
Door Anoniem: DIFTAR kan toch ook anoniem? In bijv. Nijmegen betaal je je heffing bij de aanschaf van een rol gemeentelijke vuilniszakken (en alleen die zakken worden opgehaald). Komen geen individuele pasjes aan te pas.

Ja, diftar kan ook anoniem, maar dat past dus niet bij het nieuwe 'bedrijfsmodel' van Arnhem en andere gemeentes. Het bedrijfsmodel is kennelijk, als je de privacy kan respecteren of aantasten, dan kies je natuurlijk voor aantasten. Is dus het bedrijfsmodel van de Stasi, of van Facebook.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.