image

Minister komt met reactie op verplichte dna-afname na oproep

woensdag 9 januari 2019, 16:26 door Redactie, 29 reacties

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid komt later dit jaar met een reactie waarin hij ingaat op de eventuele mogelijkheden om verplicht dna af te nemen van mensen die niet aan verwantschapsonderzoeken willen meewerken. Dat heeft de minister aan de Tweede Kamer laten weten.

De minister stelde vorig jaar augustus dat hij een discussie wil over het verplicht afstaan van dna als burgers hiervoor worden opgeroepen. Aanleiding voor zijn uitspraken was de doorbraak in de moordzaak van Nicky Verstappen waar een dna-match naar een verdachte leidde. "Ik denk dat het echt van belang is dat we ons realiseren dat als we met elkaar in de maatschappij belangrijke technologische ontwikkelingen hebben die de pijn kunnen verzachten van nabestaanden, dan moeten we ook de discussie kunnen voeren dat we onder bepaalde omstandigheden moeten kijken of je op dna-afname een bepaalde verplichting kunt stellen", aldus Grapperhaus destijds.

Momenteel worden zowel de regeling van het dna-verwantschapsonderzoek in het Wetboek van Strafvordering als de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden geëvalueerd. Beide evaluaties zouden voor 1 maart dit jaar gereed moeten zijn. De minister geeft hier vervolgens een reactie op. "Verder ben ik van plan om in mijn reactie op de evaluatie van de regeling van het dna-verwantschapsonderzoek in te gaan op de eventuele mogelijkheden om celmateriaal af te nemen bij niet-verdachten, die niet vrijwillig hun celmateriaal ten behoeve van een (grootschalig) dna-(verwantschaps)onderzoek willen afstaan", zo schrijft Grapperhaus in een brief aan de Tweede Kamer.

De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) sprak zich vorig jaar al uit tegen het verplicht afstaan van dna als burgers hiervoor worden opgeroepen door de overheid. Volgens de NOvA gaat het te ver om mensen die niet verdacht zijn ook te verplichten hun dna af te staan. De Orde stelt verder dat principes als het recht op privacy en de onschuldpresumptie hierdoor in geding komen en er ook praktische bezwaren zijn.

Wetsvoorstellen

Het komende jaar zal de Tweede Kamer verschillende wetsvoorstellen ontvangen op het gebied van dna-onderzoek. Het gaat om zowel lopende als mogelijke wetgevingstrajecten. Als het aan minister Grapperhaus ligt wordt de huidige wetgeving op verschillende vlakken aangepast. Op dit moment is het mogelijk om via dna-onderzoek persoonskenmerken als geslacht, ras en oog- en haarkleur te bepalen. Dit zal worden uitgebreid met huidskleur. Volgens de minister is het sinds kort mogelijk om met voldoende zekerheid iemands huidskleur aan de hand van zijn of haar celmateriaal te bepalen.

Daarnaast pleit de minister voor het aanpassen van de definitie van opsporingsambtenaar, zodat politievrijwilligers dezelfde bevoegdheden krijgen die de "gewone" politieambtenaren op grond van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om de bevoegdheid tot het in beslag nemen van voorwerpen waarop vermoedelijk celmateriaal van de veroordeelde aanwezig is.

Verder wil de minister dat het mogelijk wordt om met behulp van mobiele apparatuur op locatie dna-onderzoek uit te laten voeren. Ook moet er voortaan een bewaartermijn gaan gelden voor dna-profielen van sporen die buiten de dna-databank worden bewaard en moet er een bewaartermijn voor verslagen van dna-onderzoeken komen.

Een ander punt betreft de verruiming van dna-opslag. Zo moet er een grondslag komen om Y-chromosomale en andersoortige dna-profielen dan autosomale dna-profielen, zoals mitochondriale dna-profielen, in de dna-database te kunnen opnemen en gebruiken. De VVD had hiervoor gepleit. Volgens VVD-Kamerlid Van Oosten kan via het Y-profiel, dat hetzelfde is bij alle mannen in een hele familielijn, verwantschap worden aangetoond tussen het spoor dat wordt aangetroffen op het plaats delict en de informatie die is opgenomen in de dna-database. De consultatie van dit wetsvoorstel moet in het eerste kwartaal van dit jaar plaatsvinden.

Reacties (29)
09-01-2019, 16:32 door Anoniem
Wie denkt er net al ik, dat onze roverheid al van iedereen dna heeft.
09-01-2019, 16:47 door Anoniem
Het leuke is dat bij een DNA-Verwantsschapsonderzoek helemaal geen verplichting noodzakelijk is. Want zo is de verdachte van Nicky Verstappen immers ook gevonden: via een verwantsschapsonderzoek. De verdachte zelf zat toen mogelijk al in Spanje. Dus mijn vraag is: als een verplichting niet noodzakelijk is, waarom worden dan steeds proefballonnentjes opgelaten die oproepen tot een verplichting om je DNA af te staan?
09-01-2019, 16:52 door Anoniem
Zolang de overheid zijn burgers criminaliseert zal ik nooit DNA afstaan. Ze zoeken het maar lekker uit. Laten ze eerst maar eens zorgen dat de politie eens aan de privacy regels gaat houden. https://www.security.nl/posting/591822/Nationale+Politie+moet+gegevens+beter+beveiligen+van+AP

Ik stel voor dat we beginnen met het afnemen van het DNA van alle Tweede Kamerleden. Eens zien wie dat gaat weigeren.

TheYOSH
09-01-2019, 17:26 door Anoniem
Zoals met vele projecten voor het legitiem maken achteraf, wat men al lang daarvoren stiekem deed.
Een betrouwbare overheid. Gelooft u er nog in. U moet erin geloven en mag het niet eens meer in twijfel trekken.
09-01-2019, 17:57 door Anoniem
Door Anoniem: Dus mijn vraag is: als een verplichting niet noodzakelijk is, waarom worden dan steeds proefballonnentjes opgelaten die oproepen tot een verplichting om je DNA af te staan?
Dat heeft dus weinig met direct nut en vooral veel met iets anders van doen. Wat dat precies is? Daarvoor moet je de politiek kennen, of in het hoofd van deze minister en zijn beleidsambtenaren kunnen kijken.

Ik denk dat het symptomatisch is van de algehele vervreemding van politiek en ambtenarij van de rest van de bevolking dat er een steeds sterkere "nou dan maken we het maar verplicht!"-reflex te zien is, met, of zoals hier, zonder redelijke reden.
09-01-2019, 19:33 door Anoniem
Op dit moment is het mogelijk om via dna-onderzoek persoonskenmerken als geslacht, ras en oog- en haarkleur te bepalen. Dit zal worden uitgebreid met huidskleur.
Discriminassie! Raxiesme!

Of eigenlijk, dit is heel raar als je het vergelijkt met de berichtgeving waar er bijvoorbeeld hoge qualiteit kleurenbeelden in flagrante delicto beschikbaar zijn er niet eens een 'lichtgetint' vanaf kan, maar een 'blank' dan ineens weer wel. Maar als het in het dna te lezen is, dan mag het ineens weer wel?

Maar het stoort me nog veel meer dat deze gristelijke minister zich zo toelegt op wat er allemaal kan en ook wel lekker handig voor zichzelf, maar de maatschappelijke kanten zoveel mogelijk verzwijgt. 'Gewoon verplichten dna af te staan, ook al ben je niet verdacht', zegt de minister. Is niet heel erg vertrouwenswekkend.
09-01-2019, 20:23 door [Account Verwijderd] - Bijgewerkt: 09-01-2019, 20:24
Door Anoniem: Wie denkt er net al ik, dat onze roverheid al van iedereen dna heeft.
Denk voor jezelf en laat anderen erbuiten, Of zoek je arglistig medestanders voor je wankele stellingname gebaseerd op minder bewijs dan een luchtbel aan ijle lucht in zich meevoert?
Bovendien: jouw roverheid is mij onbekend. Ik behoor niet tot je kring van intimi. "Tiens! de stuitende gedachte alleen al," zou Markies de Canteclaer zeggen.
09-01-2019, 21:26 door Anoniem
2015:
Er zijn nog altijd rechercheurs die weigeren dna af te staan voor de eliminatiebank van het Nederlands Forensisch Instituut. Het gaat om ongeveer driehonderd agenten die het niet willen doen.

Een woordvoerder van de Nationale Politie bevestigt vrijdag berichtgeving daarover in de kranten van de Persdienst.

Vorig jaar hebben 949 van de 1.250 forensische rechercheurs hun dna vrijwillig afgestaan. Dat zijn er iets meer dan in 2013, toen ging het nog om 837 agenten.

Agenten die dna afstaan voor de eliminatiebank, worden meteen uitgesloten als mogelijk daderspoor op een plaats van delict. Als dit niet gebeurt, dan lopen misdaadonderzoeken onnodig vertraging op.

Er zijn rechercheurs die daar principiële bezwaren op hebben. De politietop en minister van Justitite Ivo Opstelten hebben die bezwaren nog niet weg kunnen nemen. De Nederlandse Politiebond kan zich dit goed voorstellen. "Het gaat om hele persoonlijke, gevoelige informatie", zegt voorzitter Han Busker.

''We kunnen mensen niet dwingen, het gebeurt op basis van vrijwilligheid'', aldus een woordvoerder van de politie vrijdag. ''Maar we stimuleren het wel.'' Agenten die hun DNA niet afstaan, hebben vaak principiële bezwaren.


Gabberwaus is een staatgevaarlijke fascist die per direct opgesloten moet worden wegens staatsondermijnende activiteiten.
Zelfs zijn eigen poliie werkt minder mee dan de totaal onschuldige burgers. Het is godsgeklaagd dat Den Haag niet in de brand staat met dit soort Kwadraat Hitlers in het wild.
09-01-2019, 21:26 door karma4
Door Anoniem: Zolang de overheid zijn burgers criminaliseert zal ik nooit DNA afstaan. Ze zoeken het maar lekker uit. Laten ze eerst maar eens zorgen dat de politie eens aan de privacy regels gaat houden. /quote]
Wel een typische dat een falende overheid te weten het AP de privacy te grabbel gooit door hun onkunde in de het ICT domein. Het ging niet om privacy wetten maar om SIS II en daarvan kun je nog afvragen of ze door die verwarring wel de juiste partij zijn.

Schokkender als dat de burger die het beter weet molest gaat plegen voor het uiten van zijn onvrede.
Niet beseffend welke privacy inbreuken en onwettelijke zaken zo gepleegd worden.
09-01-2019, 23:16 door Anoniem
Gaan we die DNA gegevens dan ook in een later stadium voor hele andere zaken hergebruiken? Wie nu nog niet begrijpt dat dergelijke grootschalige databanken goud waard zijn voor allerlei criminelen en ethisch gehandicapten snapt niks van de wetenschap en het misbruik ervan door de eeuwen heen. Wie vertrouwd op ethisch en transparant handelen van allerlei organisaties waaronder ook de overheid heeft vast 100 jaar het nieuws niet gevolgd. De tweede wereldoorlog heeft ons geleerd dat persoonsgegevens in verkeerde handen enorme schaalvergrotende effecten teweeg brengt bij genocide. Zie ook de recennte ontwikkelingen in andere werelddelen waar Facebook data bij genocide is misbruikt.

Je bent wel heel naïef als je daaruit geen lering trekt.
10-01-2019, 02:46 door Anoniem
Door Anoniem: Zolang de overheid zijn burgers criminaliseert zal ik nooit DNA afstaan. Ze zoeken het maar lekker uit. Laten ze eerst maar eens zorgen dat de politie eens aan de privacy regels gaat houden. https://www.security.nl/posting/591822/Nationale+Politie+moet+gegevens+beter+beveiligen+van+AP

Ik stel voor dat we beginnen met het afnemen van het DNA van alle Tweede Kamerleden. Eens zien wie dat gaat weigeren.

TheYOSH

Dat zou eindelijk bewijzen dat daar hoofdzakelijk psychopaten werken.
10-01-2019, 07:38 door Anoniem
Door Anoniem: Wie denkt er net al ik, dat onze roverheid al van iedereen dna heeft.
Van iedereen lijkt mij onwaarschijnlijk, maar van veel meer mensen dan dat wij 'weten' denk ik wel.

Zelf geloof ik gewoon niet dat het DNA van mensen die mee hebben gedaan met een verwantschapsonderzoek ook echt vernietigd wordt (net zoals DNA dat ten onrechte is afgenomen bij veroordeelden).
Denk daarnaast aan het afnemen van wangslijm door de politie bij een drugtest in het verkeer, de hielprik bij alle net geboren kinderen en bloedafnames in het ziekenhuis.
Als ik nu op dat idee kom, zijn er zeker anderen die al veel eerder op dat idee kwamen.
10-01-2019, 09:28 door Anoniem
Straks bij buurtonderzoek verplicht kauwen en kauwgom inleveren!
10-01-2019, 10:07 door Anoniem
Wie denkt er net al ik, dat onze roverheid al van iedereen dna heeft.

Nou, vertel mij dan maar wanneer, en met welke toepassing, er bij jou DNA is afgenomen. Je beseft je dat er ook nog een rechtsgeldigheid van afname moet zijn om het DNA te kunnen gebruiken ?
10-01-2019, 10:13 door Anoniem
Zelf geloof ik gewoon niet dat het DNA van mensen die mee hebben gedaan met een verwantschapsonderzoek ook echt vernietigd wordt (net zoals DNA dat ten onrechte is afgenomen bij veroordeelden).

Lekker boeiend. Gebruik van dergelijk materiaal is niet rechtsgeldig, en zal leiden tot niet-ontvankelijkverklaring van OM. Als eventuele verdachte in zo'n zaak zou ik *blij* zijn met dergelijk geklungel.

Als ik nu op dat idee kom, zijn er zeker anderen die al veel eerder op dat idee kwamen.

Verdiep je nog eens in rechtsgeldigheid van bewijsmateriaal.
10-01-2019, 10:31 door Anoniem
Door Anoniem: Wie denkt er net al ik, dat onze roverheid al van iedereen dna heeft.
hielprik
10-01-2019, 10:45 door Anoniem
Door Anoniem:
Wie denkt er net al ik, dat onze roverheid al van iedereen dna heeft.

Nou, vertel mij dan maar wanneer, en met welke toepassing, er bij jou DNA is afgenomen. Je beseft je dat er ook nog een rechtsgeldigheid van afname moet zijn om het DNA te kunnen gebruiken ?
Hahaha. Iemand die denkt dat de roverheid eerlijk is, met leugenaar Rutte als hoogste in rang.
Slaap maar verder hoor.
10-01-2019, 13:15 door Anoniem
Door Anoniem:
Zelf geloof ik gewoon niet dat het DNA van mensen die mee hebben gedaan met een verwantschapsonderzoek ook echt vernietigd wordt (net zoals DNA dat ten onrechte is afgenomen bij veroordeelden).

Lekker boeiend. Gebruik van dergelijk materiaal is niet rechtsgeldig, en zal leiden tot niet-ontvankelijkverklaring van OM. Als eventuele verdachte in zo'n zaak zou ik *blij* zijn met dergelijk geklungel.

Als ik nu op dat idee kom, zijn er zeker anderen die al veel eerder op dat idee kwamen.

Verdiep je nog eens in rechtsgeldigheid van bewijsmateriaal.

Wat nu niet rechtsgeldig is zegt niets over wat in de (nabije) toekomst rechtsgeldig is. Wetten kunnen eenvoudig veranderd worden onder het mom van 'bescherming' van burgers tegen het kwaad.
10-01-2019, 13:26 door Anoniem
Driehonderd agenten weigeren DNA af te staan
AD: 13-2-2015

Zo'n driehonderd agenten weigeren hardnekkig hun DNA af te staan voor de eliminatiebank van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Dat schrijven de kranten van De Persdienst. De databank is bedoeld om sporen van politiemensen op een plaats delict uit te sluiten als mogelijk daderspoor. Misdaadonderzoeken lopen door de weigering onnodige vertragingen op.

Van de 1250 forensisch rechercheurs hebben er 949 vrijwillig hun DNA afgestaan, iets meer dan in 2013. Een deel van de rechercheurs heeft principiële bezwaren tegen de databank. Zij zetten hun vraagtekens bij de opslag van hun celmateriaal.

-Dwingen-
D66 wil dat de leiding met de weigeraars in gesprek gaat. De PVV vindt dat elke agent zijn DNA moet afstaan.
Volgens een woordvoerder van de Nationale Politie kunnen de agenten niet gedwongen worden DNA af te staan. ,,DNA afstaan gebeurt op basis van vrijwilligheid, maar we stimuleren het wel.'
10-01-2019, 13:33 door Anoniem
Het verplicht afstaan van dna kan volgens Theo Hiddema niet, omdat dat op basis van vrijwilligheid gebeurt. "Net als in de zaak van Marianne Vaatstra zijn de mensen in de zaak van Nicky Verstappen opgeroepen, omdat ze in de buurt woonden van het plaats delict. Zeker niet omdat ze verdacht waren. Je kunt mensen die nergens van verdacht worden dan ook niet verplichten. Dat is idioot, dat kan helemaal niet en zal ook nooit gebeuren."
10-01-2019, 15:12 door Anoniem
Wat nu niet rechtsgeldig is zegt niets over wat in de (nabije) toekomst rechtsgeldig is. Wetten kunnen eenvoudig veranderd worden onder het mom van 'bescherming' van burgers tegen het kwaad.

En zo kan je ieder doemscenario bedenken, omdat in de toekomst de theoretische mogelijkheid bestaat. Misschien mag de politie in de toekomst jou wel preventief opsluiten, indien ze denken dat dat een goed idee is. Zonder verdere verdenking, of bewijsmateriaal. Is DNA ook niet meer nodig.
10-01-2019, 15:24 door Anoniem
Hoe ver staat het met de vercommercialisering van DNA data?
Voor biotechnologische doeleinden, zoals oorlogsvoering wellicht?

De filantropische toepassingen neem ik graag op de koop toe.
Re: https://labiotech.eu/features/commercialization-dna-data-storage/

Daartegen zouden we door onze nationale overheid en voor zover die niet meer bestaat,
supranationale overheid hiertegen moeten worden beschermd, tegen de uitwassen althans.

Hoe veel vrijheid heeft de Europese synthetische biologie inmiddels toebedeeld gekregen?

Twee modellen van vooruitgang:

1. het marixistisch kapitalistische model vanuit het zogenaamde Vrije Westen
en
2. het kapitalistische marxistische model van de BRICS landen bijvoorbeeld.

Twee steeds meer op elkaar lijkende modellen, die ook steeds verder globaal uitwisselbaar worden of reeds zijn..
Zijn er nog luizen in de pels van dit multinationale monster
of is dat alleen gekrabbel in de marge der geschiedenis?

J.O.
11-01-2019, 10:45 door Anoniem
Door Anoniem:
Wie denkt er net al ik, dat onze roverheid al van iedereen dna heeft.

Nou, vertel mij dan maar wanneer, en met welke toepassing, er bij jou DNA is afgenomen. Je beseft je dat er ook nog een rechtsgeldigheid van afname moet zijn om het DNA te kunnen gebruiken ?

Ik weet niet beter, dat dit al van toepassing is. Vorig jaar mei is een wet in werking getreden, dat iedere instantie/bedrijf verplicht, dat als zij -celmateriaal, bloed, urine en wat dies meer zij- van iemand hebben afgenomen, zij verplicht zijn dit door te geven aan de betreffende overheidsinstantie, AIVD en/of NFI.

Zodra je dus in het ziekenhuis bloed geeft, ben je dus de lul. Ook de (fun)-dna testen, waarin je je afkomst kunt laten bepalen, zijn de pineut. Ik kan zo gauw de link niet meer vinden, maar ik dacht dat Bits of Freedom of een andere privacy-instelling dit het jaar ervóór (2017) al had aangekaart, de links had ik van security.nl, dus maar even zoeken.
Er was ook iemand, die jaren geleden hier een thread was gestart, n.a.v. de hierboven genoemde hielprik.

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/03/20/sleepwet-zet-25-jaar-dna-strafwetgeving-bij-oud-vuil-twee-regels-a1596375
11-01-2019, 11:09 door Anoniem
Er wordt nu breed ingezet op Brenda filosofie, Sabbateaans negeren van bijvoorbeeld religie.
11-01-2019, 13:47 door Anoniem
Door Anoniem: Het leuke is dat bij een DNA-Verwantsschapsonderzoek helemaal geen verplichting noodzakelijk is. Want zo is de verdachte van Nicky Verstappen immers ook gevonden: via een verwantsschapsonderzoek. De verdachte zelf zat toen mogelijk al in Spanje. Dus mijn vraag is: als een verplichting niet noodzakelijk is, waarom worden dan steeds proefballonnentjes opgelaten die oproepen tot een verplichting om je DNA af te staan?
U bent niet juist geïnformeerd. De verdachte van Nicky Verstappen is op enig moment door zijn familie als vermist opgegeven. Toen heeft de politie bij hem thuis dna gevonden en zo is het balletje gaan rollen.
Al die tijd was hij wel in beeld geweest, maar de politie had geen smoes om naar dna te zoeken. Als de verdachte van Nicky Verstappen regelmatig contact had gelegd met de familie, hadden zij hem niet als vermist gemeld en kon de politie geen dna afnemen bij hem thuis.
14-01-2019, 11:44 door Anoniem
Door Anoniem:
Wie denkt er net al ik, dat onze roverheid al van iedereen dna heeft.

Nou, vertel mij dan maar wanneer, en met welke toepassing, er bij jou DNA is afgenomen. Je beseft je dat er ook nog een rechtsgeldigheid van afname moet zijn om het DNA te kunnen gebruiken ?

Bij mijn kinderen is een hielprik afgenomen. Dus de overheid beschikt over heel veel DNA. Alleen oudere mensen die geen kinderen hebben en hun evt. zus(sen) en broer(s) ook niet, kunnen niet door het systeem opgespoord worden. Dit is algemeen bekend en de wetgeving is er op aangepast dat het bloed van deze hielprik alleen gebruikt mag worden voor het opsporen van (toekomstige) ziekten.

Echter, als een familielid van mij iets aangedaan wordt, zou ik het fijn vinden als de dader toch met het systeem opgespoord kan worden, zodat er recht gedaan wordt en toekomstige misdrijven voorkomen.
19-01-2019, 13:59 door potshot
Door Anoniem: Zoals met vele projecten voor het legitiem maken achteraf, wat men al lang daarvoren stiekem deed.
Een betrouwbare overheid. Gelooft u er nog in. U moet erin geloven en mag het niet eens meer in twijfel trekken.

en jij reageert nu uit de gevangenis?
verhuis naar china of rusland die landen schijnen veel vrijer te zijn.
echt waar!
19-01-2019, 14:01 door potshot
Door Anoniem: Wie denkt er net al ik, dat onze roverheid al van iedereen dna heeft.

er zijn pilletjes tegen schizofrenie..
12-02-2019, 12:00 door Anoniem
Door Anoniem: Zolang de overheid zijn burgers criminaliseert zal ik nooit DNA afstaan. Ze zoeken het maar lekker uit. Laten ze eerst maar eens zorgen dat de politie eens aan de privacy regels gaat houden. https://www.security.nl/posting/591822/Nationale+Politie+moet+gegevens+beter+beveiligen+van+AP

Ik stel voor dat we beginnen met het afnemen van het DNA van alle Tweede Kamerleden. Eens zien wie dat gaat weigeren.

TheYOSH

Zo'n driehonderd agenten weigeren hardnekkig hun DNA af te staan voor de eliminatiebank van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Dat schrijven de kranten van De Persdienst. De databank is bedoeld om sporen van politiemensen op een plaats delict uit te sluiten als mogelijk daderspoor. Misdaadonderzoeken lopen door de weigering onnodige vertragingen op.

Van de 1250 forensisch rechercheurs hebben er 949 vrijwillig hun DNA afgestaan, iets meer dan in 2013. Een deel van de rechercheurs heeft principiële bezwaren tegen de databank. Zij zetten hun vraagtekens bij de opslag van hun celmateriaal.

D66 wil dat de leiding met de weigeraars in gesprek gaat. De PVV vindt dat elke agent zijn DNA moet afstaan.
Volgens een woordvoerder van de Nationale Politie kunnen de agenten niet gedwongen worden DNA af te staan. ,,DNA afstaan gebeurt op basis van vrijwilligheid, maar we stimuleren het wel.''

Bron: AD 13-2-2015
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.