Security Professionals - ipfw add deny all from eindgebruikers to any

De overheid

08-06-2019, 00:58 door beatnix, 51 reacties
Laatst bijgewerkt: 08-06-2019, 01:18
Behoort niet zo 'gesandwiched' te worden tussen een beduidend veel sterkere commerciele lobby, die de belangen van een minderheid aan investeerders en ondernemers representeert, en de langzamerhand ernstig verzwakte publieke representatie van de meerderheid aan werknemers of: burgerbevolking in Nederland.

Want 'de overheid' is namelijk niet alleen van gefortuneerde multinationals die overheden soms klem krijgen te zetten via uitspelen van nationale regels op internationaal vlak, onder noemer 'winstperspectief', die er NIET bij gebaat zijn dat 'publiek leiderschap' weerbaarheid krijgt tegen deze uiterst scherpe markt sharkies die bovendien VELE MALEN sneller krijgen te REAGEREN op overheidsmaatregelen vanwege dat ze VEEL MINDER concessies hoeven aan te gaan en overeenstemming behoeven te zoeken,

want die hoeveelheid master degrees die zij om beduidend minder geld dan bij voldoen aan belastingverplichting krijgen in te huren om moeilijk navolgbare belastingONTWIJKENDE constructies op te bouwen die door de overheid als 'legaal' worden gezien, krijgen niet politiek te bedrijven, die krijgen eenvoudig 'inkomen' te zoeken.

Inmiddels is de overheid niet meer opgewassen om iets anders te doen dan praktisch meer of minder direct deze commerciele lobby te gehoorzamen, want via die commercie krijgt de overheid belastingbetalende werknemers en dus inkomen, die commercie krijgt indirect ieder stukje staatskundige inrichting tot en met wat democratie genoemd wordt, te betalen.

Jij als werknemer, haha, als die multinationals naar andere landen dreigen te gaan, waar ben jij dan als werknemer? Of je gaat mee, of je verliest je baan, in veel gevallen, en de overheid verliest daarmee niet alleen concurrentiepositie ten opzichte van andere landen, maar ook het belastinggeld wat je kreeg te betalen.

De markt betaald egoisme meer dan kwaliteit, wat is het effect? Steeds meer egoisten krijgen steeds meer financiele middelen, zij zouden dan de investeerders moeten zijn die ook nog maatschappelijk bewust of verantwoord verwacht zijn te ondernemen, maar dat doen egoisten niet.

Ook qua voortplanten, sommigen noemen het natural selection, maareh, het komt erop neer dat de niet egoist wel beduidend minder voortplantingsmogelijkheden krijgt bij huidige mentaliteit dan bijv. het alfamannetje dat vrouwen gewoon 'pakt'.

Waar eerst vrouwen nog wat meer karakter in een man zoeken, verschuift de vrouwelijke focus zich meer en meer naar geld, want hey 'liefde zou toch lust zijn' volgens steeds meer en het is uiteindelijk toch ieder voor zich, krijgen steeds meer steeds vaker openlijk uit te leven...

De kern van criminaliteit is egoisme, want hoe beschadigt een doelbewust misdadiger medemensen ofwel fysiek ofwel materieel, zonder meer aan zichzelf te denken dan aan een ander?

Eerst zei men wetenschappelijk dat 'iedereen crimineel was' maar dat men elkaar behoorde te controleren, bijvoorbeeld via Trias Politica, tegenwoordig roept politie dat ze gewoon moeten doen wat politiek ze opdraagt, en ook aangestelde rechters roepen soortgelijk, de juridische onafhankelijkheid bij machtenspreiding is ver te zoeken. Steeds verder zelfs.

Men lijkt tegenwoordig niet alleen te erkennen dat 'ieder mens toch crimineel is', men lijkt het zelfs als marktmodel te omarmen. Zo roepen sommigen 'filosofen' dat 'egoisme niet zou bestaan', bijvoorbeeld. Zo krijgt men langzamerhand een merit based 'rechtsstaat', waar het niet meer zozeer gaat om wat er werkelijk gebeurd is, maar hoeveel economisch belang 'vermoedelijk daders' te representeren krijgen en ook financiele verdedigingsmogelijkheden.

Zo krijgt een paarlberg een gevangenisstraf opgelegd en wordt laatst bij de Telegraaf kennelijk gezien op een feest, gewoon open en bloot handjes schuddend en rondhuppelend, spreekwoordelijkerwijs.

De 'politiek' wil dit niet zozeer, de 'politiek' is NIET de baas. De commerciele lobby krijgt al tijden de lobby van publieke meerderheid te overwinnen, maar hey, statistisch krijgen ondernemers zich ook meer te verwoorden, meer onderlegd en geschoold te zijn, krijgen veel meer gewend te zijn op scherp te spelen, en krijgen veel meer en slinkser te organiseren dan veruit de meeste jan modaals.

jan modaal, die kent het hele sharkie wereldje meestal niet, die roept open en bloot wat ie van de 'politieke representatie' wil, alsof de commerciele lobby dat niet op de achtergrond zit op te schrijven en misbruik van probeert te maken.

de commerciele lobby zegt daarentegen NIET zozeer aan de politieke representatie wat ze zouden willen, zij werken met slinks georganiseerde dubbele agendas. Roepen A en denken daarbij aan gevolg B, waar de politiek nauwelijks tijd maar ook kennis en ervaring krijgt om dat te weten.

jan modaal is niet NIETS aan te rekenen, jan modaal krijgt aansprakelijkheid, want jan modaal krijgt vaak te zeggen dat 'het zijn tijd wel zal lijen' en dat is WEL wat anders dan 'het beste voor de kinderen willen', dat betekend namelijk 'de kinderen moeten maar een oplossing zoeken, ik probeer nog even brood & spelen'.

jan modaal kreeg zich comfortabel in het consumeren en het egoisme te laten drukken, want;

1. consumeren betekend alleen voordelen, niemand 'consumeert' nadelen, en dat vind jan modaal spreekwoordelijkerwijs wel fijn.

2. egoistisch betekend 'ik heb niets met anderen te maken in de groep', en dat 'voelt vrijer' maar het betekend in tegendeel tot werkelijke vrijheid dat er minder en minder 'aansprakelijkheid' en 'verantwoordelijkheidsgevoel' in de groep komt.

jan modaal vind het wel lekker, dat egoisme, en achter de rug van jan modaal om zegt een deel commerciele lobby 'zie je wel dat wij niet onbehoorlijk zijn, kijk maar, jan modaal doet hetzelfde als wij' en misbruiken onderwijl het feit dat jan modaal hier op slinkse wijze praktisch sublimaal ingedrukt wordt, dat egoisme, wat die ondernemers en investeerders achter de commerciele lobby meer bewust menen te kunnen toepassen, want dat krijgen ze bijvoorbeeld 'meer winstgevend' te noemen.

en het is ook meetbaar, wetenschappelijk aantoonbaar, want de duurzame genoemde produkten overheersen de markt niet, daar wordt het meestel inkomen niet mee verkregen, nee, het meeste inkomen wordt verkregen met mensen dingen aan te smeren die ze WILLEN maar niet NODIG hebben, en tegenwoordig zelfs alarmerend veel vaker mensen zelfs SUBLIMAAL DIE WIL AANSMEREN door ze via publicaties tegenover elkaar te zetten.

Zo willen veel mensen kleding, omdat ze zich anders belachelijk in de groep krijgen te voelen.

Of een bepaalde auto, om hun status mee te laten zien, terwijl werkelijk status zo helemaal niet werkt, waarom sommige zeer gefortuneerden ook zonder enig schroom in oude autootjes willen rijden, bijvoorbeeld.

Het is ook meetbaar, wetenschappelijk aantoonbaar, want de belastingen belonen niet kwaliteit, maar gehaaidheid, zo zijn er mensen die moeilijk voorstelbare bakken met geld binnen krijgen te harken door wat botte truukjes, en liegen, dus geld onderbrengen in holding bvs en minder belasting betalen onder noemer investering terwijl in werkelijkheid helemaal niet geinvesteerd wordt en de gehele holding in feite werkt als een prive portemonnee, alleen niet op papier.

terwijl de meer eerlijke jan modaal, ook klein en midden ondernemerschap, zich vaak spreekwoordelijkerwijs scheel krijgt te betalen aan belasting..

en de 'politiek'? soms ook 'politie' en 'officieren', 'rechtbank personeel', 'staatssecretariaten' en 'legerleiding', die krijgen soms serieuze zorgen en soms zelfs angst.

want wat moeten ze? volgens procedures kunnen zij niet zomaar beslissen, daar behoort veel meer over gepraat te worden, ook in achterkamertjes met allerlei partijen dan wat de commerciele 'lobby' doet, die commerciele lobby die krijgen zo snel te beslissen en te werken, hoe kunnen die publieke 'leiders' daar tegenop?

En wat als burgers steeds meer verwachten wat zij willen, ongeacht wat de werkelijke feitelijke context is? Wat als de burgers steeds meer gewend is te horen te krijgen wat hij of zij WIL horen, in plaats van wat het werkelijk is?

Hoe moet een politicus vandaag de dag spreekwoordelijkerwijs 'overleven' door meer eerlijk te zijn? Dat betekend niet aanvallen onder noemer 'politiek' maar werkelijk standpunten uitdragen, terwijl 'oppositie' op de man af speelt en daarmee zoveel mogelijk voorkomt dat ze hun vingers te branden krijgen aan uitspraken over standpunten waar ze later steeds vaker op gepakt worden door 'concurrenten'? Die 'oppositie' lacht zich spreekwoordelijkerwijs de ballen uit de broek, als zon meer eerlijke 'politicus' van te voren verteld wat de standpunten werkelijk zijn, want daar kunnen zij dan eens rustig bij gaan bedenken hoe dat aan te vallen in plaats van zelf standpunten uit dragen, onder noemer 'politiek'.

Hoe krijgt een meer eerlijke 'politicus' zo te concurreren? Die praat over problemen, veel vaker en dat is dus niet zo leuk om te horen, en die krijgt veel minder de burgers op voorhand duizend euro ofzo te beloven, want ja, welke meer eerlijke politicus weet dat van te voren?

Een egoistische marktinrichting wil men 'voorspelbaar', want zo is er een vaste formule 'om zogenaamd succes te hebben' in plaats van de meer 'grillige' (of volatile genoemde) kwaliteits stimulerende markt. Hoe meer voorspelbaarheid, hoe minder kwaliteit, maar wel zogenoemde 'omzetgarantie'. Ondernemers willen 'omzetgarantie', het 'voorspelbaar' maken van de markt, en beogen politici die hun bevallen daarmee in het zadel te houden, want die krijgen ze zo veel gemakkelijk in te fluisteren 'als jij dit doet, gebeurd er dat en dat kun jij dan beloven'.

zo is sommige 'leiderschap' bang, want ze worden gesandwiched, en ze kunnen niet namens de burger op tegen die commerciele lobby, bijvoorbeeld, sommige politici weten het zelfs al niet eens meer, en de commerciele lobby krijgt dat vaak alleen maar 'handig' te vinden, 'mensen die betaald worden om niet te weten waarom ze betaald krijgen'.

Waarom beloofde Macron de 'gele hesjes' geld om de demonstraties te doen laten ophouden?

De overheid, die krijgt niet gediend te zijn met 'security professioonals' die zich laten beliegen, aangaande ongezonde zogeheten rechtsstaat bewegingen onder noemer 'informatie oorlog' maar ook alsof leugens van 'politici' accepterend.

De overheid, die krijgt soms bang te worden van burgers die eisen, maar niet eens meer willen weten wat er speelt, zolang zij maar brood & spelen krijgen, steeds vaker en dan te denken krijgen bijvoorbeeld 'dat het hun tijd wel zal lijen'.

Het collectief krijgt niet gedient te zijn van mensen die denken dat er geen misbruik zou worden gemaakt wanneer bepaalde hoekjes bij gemeenschap niet of minder worden gecontroleerd, zoals burgers steeds minder rechtsprekende macht, uitvoerende macht en wetgevende macht controleren.

Zonder controle, of bij teruglopende controle, ontstaan plaatsen waar men meer lijkt te kunnen doen, bijvoorbeeld om het eigen ego te dienen onder noemer 'landsbelang', dat is allang wetenschappelijk bekend en gemeten menselijk misdragen, wat steeds weer ontstaat op minder gecontroleerde plekjes.

Misbruik zoekt geen controle op. Doelbewust misdaad zoekt geen plaatsen op waar anderen de moeite nemen om te controleren.

Waarom zou dan nu het misbruik niet aanwezig zijn omdat ze zichzelf niet pdf vorm of via wetenschappelijk onderzoek bekend maakt en identificeert?

Want sommige 'security professionals' willen eerst bewijs, liefst in PDF vorm, want anders is er geen misbruik, zogenaamd. Hmmmm, het zij een first zijn gedurende DUIZENDEN jaren.

Denken jullie ook nog dat je zulk PDF bewijs snel gaat krijgen in een context waarbij het BINNEN de overheid, BINNEN de zogeheten rechtsstaat machten terugloopt qua controle, want het misbruik zal dan niet BUITEN bestuurlijke context sommige ongecontroleerde of minder gecontroleerde hoekjes vinden, maar juist BINNEN en denken jullie met zulk misbruik snel 'bewijs' te gaan krijgen, met een commerciele lobby die niet alleen meer de baas is in de westerse landen dan wat 'politiek' genoemd wordt, maar ook met een commerciele lobby die niet gedient is van 'geinformeerd actief burgerschap' en dus bereid is te investeren in het tegenovergestelde, steeds vaker?

Beter stoppen velen van jullie met roepen 'ik hou niet van politiek' of 'ik wil er niets mee te maken hebben' of 'rechtszaken aangaan en uitzitten kosten geld en ik wil liever van dat geld op vakantie', want

wat moet een overheid als ze gesandwiched wordt, tussen commerciele lobby die meer om eigenbelang dan om collectief belang geeft en burgers die vergelijkbaar misdragen te vertonen krijgen?

Wat moet die overheid dan, wat IS die overheid dan? Een pronkend stromannetjes collectief wat niet anders kan dan dat meerderheidsbelang bedriegen wat ze zegt te behartigen, en zou dat het beste zijn in het belang van 'de kinderen'?

Laat je beter niet beliegen, 'professionals', want je krijgt ook verstandelijke mogelijkheden en niet om je te laten bedriegen door waarvan je representatie verwacht.

Neem beter niet zomaar iets aan, omdat het aannemelijk lijkt, of meer aannemlijk, want zogeheten spindokters beogen leugens en verdraaien en onzin als aannemelijk te deponeren, en krijgen tegenwoordig via geavanceerd genoemde algoritmes via platformen als niet alleen facebook in kaart te brengen wat u aannemelijk krijgt te vinden, meer en minder bewust.

houd daar beter rekening mee, en denk liever niet dat het 'uw tijd zal lijen', want het is niet 'uw tijd' en het is ook niet de 'tijd' wat de gevolgen eventueel 'te lijden' krijgt, en ook niet alleen 'de kinderen', maar dat daargelaten.

politiek actief, betrokken, actief burgerschap hoort kritisch te zijn, behulpzaam, te onderzoeken en ook te ondersteunen, liever ondersteunen dan wijzen, want uw gewijs naar politici is iets waar commerciele lobby op denkt te kunnen calculeren.

wat kreeg niet alleen soros te zeggen over 'dat hij er niets aan kan doen hoe de markt werkt, hij speelt het spelletje alleen maar mee?' (ongeveer waar het op neerkomt)

Oh en wat voor mogelijkheden krijgen we, krijgt u misschien te denken?

kwaliteit meer stimuleren in de markt dan egoisme, bijvoorbeeld via belastingen. een voorbeeld.

zogenoemd 'vrijheid van meningsuiting' niet meer als een soort legale juridische omweg te zien rondom belediging, smaad, laster, reputatieschade, valse beschuldigingen, want daartoe zijn zulke regels nooit ingesteld en het IS overigens ook niet legaal, bij diegene die meer verstand van zaken daaromtrent krijgt. zo ook qua zogeheten 'vrije pers' etc,

een beschuldiging is geen mening etc.

niet zeggen dat advocaten gelegaliseerd zouden zijn de rechtsgang te belemmeren of valsheid in geschrifte te plegen door het liegen 'in het belang van verdediging client' te noemen.

stoppen met meerdere perspectieven naast elkaar te accepteren als 'meerdere waarheden', er ZIJN NIET meerdere waarheden, mensen krijgen verschillende subjectieve pespectieven, DE Waarheid is OBJECTIEF, en behoort men te zoeken bijvoorbeeld door verschillen qua perspectief via discussie te combineren.

tegenwoordig lijkt het wel alsof men discussieert om zichzelf te horen, alsof een subjectief perspectief objectief zou zijn. men lijkt wel subjectieve perspectieven te omarmen als allemaal kloppend, in plaats van dat GEEN van die perspectieven volledig krijgt te zijn en dus GEEN van die perspectieven kloppen, en dat om zogenaamd 'de lieve vrede te bewaren', wat uiteraard ook niet lukt, men krijgt eerder steeds meer feiten te ontlopen en steeds banger te worden om te zeggen dat een perspectief of een gedeelte van een perspectief niet lijkt te kloppen.

Men zegt tegenwoordig dat mensen anderen maar moeten 'respecteren', wat zeer 'ondemocratisch' is. Want respecteren betekend in feite ook onderschrijven, en tal van mensen krijgen meningen en standpunten aan te hangen die ik in het geheel niet HOEF te respecteren maar ook mag krijgen NIET te respecteren, alleen ik behoor wel beleefd te zijn.

Iedereen denken te moeten respecteren komt de discussie niet ten goede, die niet bedoeld is zodat mensen elkaar maar een beetje respecteren, maar juist om de verschillen uit te vechten om zoveel mogelijk de lijn te zoeken tussen fictie en werkelijkheid, tussen feit en mening, tussen theorie en werkelijkheid.

Laat beter de mensen waarvan u representatie verwacht niet zitten.

Help liever de agenten, zij krijgen steeds meer gedrongen te worden politiek te bedrijven in plaats van de wet handhaven, en dat is zichtbaar bijvoorbeeld waar men een hoofddoekjes dragende of burka dragende mevrouw bij de publieke tribune van de tweede kamer krijgt met rust te laten en een geel hesje dragende persoon denkt te moeten verwijderen van de publieke tribune.

Men krijgt eenvoudig de afspraak dat het dragen van ook gele hesjes niet verboden is.

Tegenwoordig kregen sommige van het binnenhof verwijderd te worden, zonder dat zij zich spreekwoordelijkerwijs storend kregen te verhouden, zonder iemand de weg te blokkeren maar vanwege spandoek of geel hesje, terwijl anderen zonder hesje daar niet aangehouden of van het terrein gevorderd kregen te worden.

Dat is rechtsongelijkheid, discriminatie en ook breken van zogenoemd 'vrijheid van kledingdracht' door mensen die behoren te handhaven dat zulks juist beschermd zou zijn, zelfs een burgermeester is niet gelegaliseerd om via APV of zelfs zogeheten noodtoestand bepalingen zulke instructies 'aan agenten' te geven, en waarom controleren die agenten als uitvoerende macht via juridische onafhankelijkheid bij trias politica machtenspreiding de politiek niet? Bijvoorbeeld.

Ik mag u hierbij zeer krijgen toe te wensen bovenstaande serieus te overwegen, want het zogenaamde 'democratische Nederland' en ook EU initiatieven krijgen nu in razend tempo richting het spreekwoordelijke ravijn te bewegen, waarbij 'ravijn' spreekwoordelijkerwijs staat voor 'zeer ondemocratisch', 'problematisch', 'veel minder vrij', 'veel meer regime', 'schadelijk'.
Reacties (51)
08-06-2019, 07:30 door Tintin and Milou
tl;dr

Was begonnen, maar las geen discussie, maar meer een betoog. Misschien gepost op verkeerde site?
08-06-2019, 08:27 door spatieman
eh ?
WTF???
08-06-2019, 10:59 door Anoniem
stoppen met meerdere perspectieven naast elkaar te accepteren als 'meerdere waarheden', er ZIJN NIET meerdere waarheden, mensen krijgen verschillende subjectieve pespectieven, DE Waarheid is OBJECTIEF, en behoort men te zoeken bijvoorbeeld door verschillen
Ik heb ergens gelezen "er zijn drie waarheden, die van jou, die van mij, en de echte".
Voor de meeste politicus is er maar een waarheid en dat is die van mij.

Ik heb veel debatten live gevolgd en zoals je het schrijft klopt, iemand die voor de burgers op komt wordt weggehoond,
de belangrijkste groep is nu niet meer de burger maar de graaier.

Als je het lobbyen ziet van bepaalde politicus wordt je gewoon ziek van, nu hebben ze je stem nodig en als ze
deze hebben gaan ze gewoon weer verder.

Wat mij zeer stoort is dat iedereen aan de smartphone moet, is dit dan geen lobbyen van Google en of Apple, en
die hier over gaan beslissen weten meestal niet waar ze over praten, en ja de politiek doet dat.
Ik wil gewoon mijn zaken kunnen met een desktop.

Ik stem alleen nog op een politicus die voor recht en vrijheid is, en nooit meer op die dwingers die er zelf beter van worden.

In jou verhaal schrijf je wat er mis is in deze tijd maar om een ander en rechtvaardige wereld te krijgen is denk ik
iets nodig wat wij allemaal niet willen, maar veranderen en weer normaal te doen is ook te veel.
08-06-2019, 11:42 door Anoniem
Heb je hier in al die maanden van afwezigheid aan gewerkt? Er is geen touw aan vast te knopen.
08-06-2019, 12:59 door Anoniem
Ja we leven in de bange nadagen van de Nederlanden.
Straks bestaan we slechts als EU-provincie om alleen netto te betalen.
Veel inwoners voelen zich niet senang.
Maar wat heeft dit met it-security te maken?
#sockpuppet
08-06-2019, 15:59 door beatnix - Bijgewerkt: 08-06-2019, 16:13
@Tintin and Milou, 8/6/2019 07:30;


tl;dr

Was begonnen, maar las geen discussie, maar meer een betoog. Misschien gepost op verkeerde site?

Tal van discussies starten via stellingen, ook bij dit forum, misschien krijgt u beter terug naar school te gaan dan zogenaamd typeren te wijzen zonder fundament daartoe?

Wat een waardeloze zogenaamde 'participant' blijkt u. En ook al schijnbaar in het geheel niet onderlegd over wat er WEL onderdeel uitmaakt van discussies, desalniettemin spreekwoordelijk nogal om u 'heenwijzend' op grond van die 'gebakken lucht'.

@Anoniem, 8/6/2019 11:42;

Heb je hier in al die maanden van afwezigheid aan gewerkt? Er is geen touw aan vast te knopen.

Er lijken zelfs kinderen te zijn die de boodschap uit deze formulering krijgen te deriveren, wat zegt dat over u, uw participatie en uw intentie daarbij? Overigens, u meent werkelijk dat ik al deze maanden 'afwezig' mocht krijgen te zijn? U lijkt in het geheel niet te weten waarover u praat.

@Anoniem, 8/6/2019 12:59;
Maar wat heeft dit met it-security te maken?
Ga dat maar eens aan Rob Gonrijp of Bruce Schneier vragen, wanneer je daar uberhaupt mogelijkheid toe krijgt, 'specialist', want mensen die meer professioneel specialistisch onderlegd krijgen te blijken, krijgen ook geen enkele moeite met het beantwoorden van deze vraag.

Tip: Wat is het clausaal verband (digitale) criminaliteit en overheidsfunctie waarbij egoisme in de markt meer stimuli krijgt dan kwaliteit? Nog een tip: #prosec, waarom krijgt steeds meer 'it security' overheid te adviseren om totalitaire digitale controle toe te passen?

Lezen jullie de reactie van Anoniem vandaag om 10:59, en vraag je beter eens af of werkelijk alles wat anders denkt dan jullie het zogenaamd 'mis' zou hebben.

Als jullie dat overigens werkelijk te denken krijgen, want dat krijgen jullie helemaal niet te denken, alleen zo krijgen jullie je wel tijdens een discussie naar buiten toe te 'profileren'.

Ik hoef jou niet bij het handje te pakken, zogenaamde 'hacker', jij behoort al te begrijpen waarom dit bij it-security hoort VOORDAT zo'n grote bek opzet binnen die branche.

En daarbij, geen van jullie 'protesterende anoniempjes' valt werkelijk onder noemer 'it security', egal welk label wie dan ook op jullie botte koppie denkt te kunnen plakken. (niet alle aniempjes 'protesteren', red.)

En nee, ik hoef niet te vertellen hoe ik dat te weten mag krijgen, en nee ik hoef het ook niet in PDF vorm aan te leveren als bewijs aan anderen hier, en wees daar beter blij om, want dat zou reputatietechnisch ook niet zo gunstig uitpakken.
08-06-2019, 16:00 door Anoniem
Door Anoniem: Heb je hier in al die maanden van afwezigheid aan gewerkt? Er is geen touw aan vast te knopen.

Het lijkt wel alsof een robot 'door' hem spreekt. Of zijn account is gehacked en een echte software bot plaatst wat incoherente text. In dat geval maak ik mij zorgen om de persoon beatnix. Zie ook de opmerking op "Het raadsel van de verdwijnende complottheoristen" en de cartoons van Christian Godard in de Minority Report thread.

Wij leven straks in de bange nadagen van Nederland. Angst is een middel. Ook Google weet dat. Frankrijk en de VS (niet Trump hoor) willen Big Tech opbreken. Dit is een gehaaide move van de Democrats voor 2020 omdat het nodig is om meddling te voorkomen (Facebook als voorbeeld stellen) en tegelijk Google opdelen. Maar juich niet te vroeg. Opsplitsen is goed voor marktwerking, economie, gezonde concurrentie en "overheidscontrole" maar achter de schermen verandert er niets.

De nachtmerrie komt later en voor iedereen. Een opgedeelde Google is niet erg want er zijn genoeg apps en er blijft altijd behoefte aan alternatieven dus er blijven door marktwerking genoeg Toys om de mensen mee te bezig te houden. Gradueel zal dat worden opgevolgd door een contactloos- en draadloze 'natte droom' van bidi communicatie. Eerst de introductie van 5g na de frequentieveilingen, 2 jaar later komt de uiteindelijke protocolimplementatie. Gratis supersnel internet voor iedereen.

Vergeet ook niet Huawei in Rusland. Dat betekent dus een groot blok met een paar jaar voorsprong. De vraag is niet wie de beste downloadsnelheden heeft want iedere techneut weet dat de upstream juist relevant is in TCP/IP verkeer tenzij de snelle internetdroom UDP gebaseerd is (wat misschien nu nog het geval is in sommige landen inclusief Nederland). Mompelt verder nog iets met AI en agressie. Jullie krijgen allemaal de nachtmerrie die jullie verdienen? Tot de bovenste Piet toe.

Dus ik maak me geen zorgen.
08-06-2019, 16:16 door Anoniem
Spreek je zorgen dan uit van hoe dit alles gaat uitwerken. Nóg meer ongekende ruimte voor monopolistische Big Tech, die Amerikaanse AI moet laten zegevieren en een wereldmassa op de automatische piloot als middel tot dat doel.
Als het niet voor hen wordt bedacht, doet diezelfde massa niets. De elite heeft het goed opgezet.
#sockpuppet
08-06-2019, 16:56 door Anoniem
Maar later krijgt de IT de vraag wat hebben jullie gedaan toen het online managen van jullie steeds brutaler werd?
De meesten zullen zwijgen.

Ik heb qua website security mijn bijdrage geleverd, maar bleef roepende in de woestijn. Een enkeling zei slechts dank je.
luntrus
08-06-2019, 17:36 door Anoniem
Door Anoniem: Spreek je zorgen dan uit van hoe dit alles gaat uitwerken. Nóg meer ongekende ruimte voor monopolistische Big Tech, die Amerikaanse AI moet laten zegevieren en een wereldmassa op de automatische piloot als middel tot dat doel.
Als het niet voor hen wordt bedacht, doet diezelfde massa niets. De elite heeft het goed opgezet.
#sockpuppet

Begrijp je dan niet dat de harde confrontatie en bloedige oorlog (misschien geen slagvelden maar wel individu na individu in zijn eigen badkamer bijvoorbeeld) de bedoeling is van de grote tweestrijd? Of had je je voorgesteld dat de 3de wereldoorlog eentje zal zijn van schepen en tanks? Wij zijn geen moslimlanden voor snelle verdiensten, dit gaat om de lange termijn strategie en subtiliteit.

Op de automatische piloot gaat uiteindelijk iedereen want wie dat niet doet valt buiten het controle/aanstuur grid en is niet rendabel. De valse linkse-rechts paradigma en ook de VS-Rusland rommel van de frequentieveilingen komen uit dezelfde fabriek. Dat valt steeds opnieuw op te delen, steeds inherent, tot je zelfs oorlog kunt spelen in elke straat en elke buurt met groepjes. Dit kan honderden jaren doorgaan. Het is in principe oneindig.
08-06-2019, 17:39 door Anoniem
Door Anoniem: Maar later krijgt de IT de vraag wat hebben jullie gedaan toen het online managen van jullie steeds brutaler werd?
De meesten zullen zwijgen.

Ik heb qua website security mijn bijdrage geleverd, maar bleef roepende in de woestijn. Een enkeling zei slechts dank je.
luntrus


Ik heb je al eens bedankt hier op het forum. Ik werd voor mijn bijdragen in IT elders ook nooit beloond, alleen maar dwarsgezeten. Derhalve hoef en wil ik niet "online gemanaged" te worden want keer op keer blijkt dat weer uiterst onkundig, zie het kopje dwarsgezeten. Men schiet zichzelf in de voet en klaagt dan dat het zeer doet en als je zalf aanbiedt dan schoppen ze je met diezelfde voet in het gezicht. De IT managers van tegenwoordig zjin het spoor COMPLEET BIJSTER.
Waarschijnlijk teveel gerookt.
08-06-2019, 18:26 door Anoniem
Door Anoniem: Maar later krijgt de IT de vraag wat hebben jullie gedaan toen het online managen van jullie steeds brutaler werd?
De meesten zullen zwijgen.

Ik heb qua website security mijn bijdrage geleverd, maar bleef roepende in de woestijn. Een enkeling zei slechts dank je.
luntrus

Van Gogh dan. Geen poen. Kroeg betalen met een schilderij. Dan nog zijn oor eraf en een kogel door zijn kop. En dan veel later weten de gekken niet hoeveel miljoenen ze moeten bieden om die zonnebloemen boven dat bankstel te kunnen hangen.

Het blijft een kunst-vak. Niet te hard roepen in de woestijn, want de heidenen van vandaag doen niks liever dan je tegen de gammabielsen te spijkeren. En wat schiet je daar dan mee op... Of die even mens die je nog wel kon helpen. Mits je niet vastgespijkerd aan de bielsen hing.
08-06-2019, 21:50 door Anoniem
Ik kom de laatste tijd wel meer van dit soort incoherent gezwam tegen.
De mogelijkheden zijn volgens mij als volgt:
- buitenlandse trol met slechte vertaal software
- tekst generator
- persoon met problemen .. met zichzelf en de wereld
08-06-2019, 23:00 door beatnix
Door Anoniem: Ik kom de laatste tijd wel meer van dit soort incoherent gezwam tegen.
De mogelijkheden zijn volgens mij als volgt:
- buitenlandse trol met slechte vertaal software
- tekst generator
- persoon met problemen .. met zichzelf en de wereld

Ondertussen krijgt dit soort type NERGENS een fundament om, en ook iemand anders een paar berichten hogerop.

Kan niet uitleggen waarom ik een buitenlandse trol zou zijn, mag een Nederlands paspoort gekregen en zo ook beide ouders.

Geen vertaalsoftware van toepassing nergens, ook nergens algoritmes aanwijsbaar die op deze wijze vertalen of zulke woorden toepassen, zoals bij de toepassing bij het woord 'krijgen', ook helemaal NERGENS aanwijsbaar welke buitenlandse woorden tot zulke vertaalslag resulteren.

Tal van mensen menen niet dat ik zoveel problemen mag hebben gekregen, dat is bekend, bij tot en met tal van zeer wel onderlegde mensen, en met zeer wel onderlegde mensen mag ik wat anders krijgen te bedoelen dat het een of ander CEÖ'tje. het is eerder corruptie wat niet over me heen kan komen, en ook dat is bekend, alleen misschien niet bij deze nitwit.

|Dit mensen, net als dat gezwam over robot, zijn niet werkelijke participanten bij een discussie, dit zijn ellendelingen die niet kunnen lijen dat iemand een en ander qua fundament krijgt te delen en dan in plaats van zelf wat bijdragen of uitleggen hoe het anders zou zijn, een ander beogen belachelijk te maken, aan de onderkant van de gemeenschap te drukken en een soort untermensch te verklaren, want, denken deze 'trolls' vaak

als het ze lukt dan lijken bijdrages die ik mag krijgen te leveren minder waard en zij lijken dan meer.

helaas voor deze nitwits worden de feiten die ik mag krijgen te delen, hoewel misschien op slordige taalkundige of grammaticale wijze, onderschreven door tot en met tal van zeer INVLOEDRIJKE wetenschappers tot en met wat binnen intel community WERKELIJK wat te zeggen heeft, niet die bullshit 'opiniebenders'die denken dat ze james bond zijn als ze bijvoorbeeld ergens onderaan een inlichtingendienst wat 'veldwerk'te doen krijgen voor corruptie binnen de dienst bij bijv. bellingcat om de maatschappij een oorlog in te zwammen, bijvoorbeeld.

maar het is ook zichtbaar, ze typeren en ze typeren, althans, zo lijkt het, maar ze funderen nergens, dus het zijn ook geen werkelijke typeringen.

en NERGENS kunnen ze onderbouwen waarom egoisme NIET meer betaald zou krijgen in een gemeenschap bijvoorbeeld, of waarom advocaten GEEN valsheid in geschrifte bewust zouden plegen, OF belemmering van de rechtsgang en het dus BETER zou zijn dat rechtbanken weigeren dat 'verdediging van client'maar ook beter bij faculteit rechtsgeleerdheid, bijvoorbeeld.

WAT TAL VAN onderlegde WETENSCHAPPERS, tot en met professoren onderschrijven,

behalve deze zogenaamd typerende trolls, ze krijgen nog niet de kennis om coherent te laten zien WELKE vertaal algoritmes of tekst producerende pavlov achtige implementaties zulke schrijfsels zouden produceren, omdat het daadwerkelijk linguistisch GEMAKKELIJK aan te tonen is dat er geen AI achter kan zitten, met ong. 999 promille zekerheid, ze weten alleen niet te verklaren waarom, ik mag daar daarentegen wel wat verstand van hebben gekregen.

Deze nitwits denken ook uw discussies te kunnen verknallen, beogen informatie en mogelijke verbeteringen tegen te houden, omdat bijv. met zulke bijdrages zij zichzelf niet bevestigd voelen, qua landsbelang worden zulke bijdrages wenselijk genoemd in plaats van problematisch, en ook door hackers bij meer realistische it security.

dit zijn geen hackers, die zich zo denigrerend verhouden, ze willen serieus genomen worden maar leveren niet aan realistisch fundament om zulks te vereisen.

bovenstaande reactie waarbij ze mij een robot beoogde te noemen mag ik op later moment waarschijnlijk krijgen te 'ontleden', eerst nog wat onderzoek en daar mag ik ook de tijd bij krijgen te nemen.
08-06-2019, 23:34 door Anoniem
Door Anoniem: Ik kom de laatste tijd wel meer van dit soort incoherent gezwam tegen.
De mogelijkheden zijn volgens mij als volgt:
- buitenlandse trol met slechte vertaal software
- tekst generator
- persoon met problemen .. met zichzelf en de wereld

Je weet nog niet dat mensen "overgenomen" kunnen worden. Ook door buitenlandse bots. Pas als je dit zelf overkomt snap je het maar dan is het te laat en verandert jouw kleine wereldje.

Overheden houden dit angstvallig stil. Er toch zijn er in Nederland 20.000 "in the know". Wat gaat gebeuren lijkt voor sommigen heel spiritueel of onwerkelijk maar het zal van alle kanten toegedicht worden als terrorisme of een ongeluk van jewelste. Ook door de vijand.

9/11 was ook noodzaak voor sommigen. Er is bovendien genoeg aan verdiend en dat geld is nu op.
09-06-2019, 05:16 door Anoniem

wat kreeg niet alleen soros te zeggen over 'dat hij er niets aan kan doen hoe de markt werkt, hij speelt het spelletje alleen maar mee?' (ongeveer waar het op neerkomt)

Soros, Soros, hmm is dat niet die weledele heer die 300.000 euro geschonken heeft aan een Nederlands "campagneteam" om een referendum (Geenstijl/Oekraine) te beinvloeden waarbij deze BUITENLANDSE beinvloeding van ons democratisch systeem gewoon werd toegelaten door het Kabinet Rutte omdat het toevallig in lijn was met het politiek beleid?

Gelukkig werd dit tegengehouden door A) een hacker(s) collectief of B) de vaderlandse geheime diensten.

Reken maar van YES dat ook Ruslandse inmenging wordt bestreden alleen is het budget nu op. Operatie anti-Soros kostte echter nul (0) euro.

PS. Wat is de gevangenisstraf voor het DoSSen van een site met buitenlandse funds bedoeld om de Nederlandse publieke opinie te beinvloeden?
09-06-2019, 11:48 door Anoniem
Dit soort open berichtgeving zijn enorm onder druk komen te liggen, zie de reacties erop in de draad hierboven (vooral van anoniem van gisteren 21:50).. In de jaren 50 werd hiertoe de conspiratie theorie methode gehanteerd door de Amerikaanse drieletter diensten o.a. Ongewenste informatievoorziening werd zo bestreden.

Ttegenwoordig gebeurt dat ook vaak door algoritmen en via bots en meer en meer via AI. Het maakt deel uit van het terug weer horig maken van de massa. De machthebbers vinden een ander model dan het oude feodale feitelijk maar niets.

Manipuleerbare, domme en onwetende consumenten heeft men nodig, het liefst als individu om tegen te strijden en niet ingebed binnen relatie, gezin, familie, stam en natie, liever een slecht opgeleide globale angsthaas, liefst nog zo bijgelovig als wat. Daar heb je tenminste grip op, die zeurt niet, heeft geen hang of drang naar iets.

Het is volop aan de gang en IT wetenschappen en Intertnet zijn machtige middelen daartoe om dit voor de machthebbers belangrijke doel te bereiken.

De overheid is daarvan onderdeel, zwaar vercommercialiseerd en snel te internationaliseren. De overbodige, niet productieve "waterzakken" lopen daarbij maar in de weg veelal. Hert gaat langzaam, zeer subtiel en bijna onopgemerkt, maar een groep heeft het al in de gaten. Ben ik de enige die dat zo aanvoelt?

J.O.
09-06-2019, 17:41 door Anoniem
Er is maar één opperoverheid wiens naam men vaak schrijft met een hoofdletter, en die veel mensen niet meer kennen of er slechts nog een verwrongen karikatuur van in hun hoofd hebben die men er van heeft gemaakt, en waar men verachtend tegenaan schopt. (om maar niet te hoeven laten waar men zin in heeft)

Maar zo verliest men dus steeds meer de controle over zichzelf, immers oefening baart kunst, dus als je nooit iets weet te laten, dan wordt het steeds moeilijker om eens iets te laten. Bijvoorbeeld omdat het schadelijk is.
Misschien niet meteen schadelijk voor jezelf, maar voor andere mensen, die er vervolgens boos om worden
en dan heb je de poppen aan het dansen en krijg je er vroeg of laat meestal zelf ook veel last van.

De problemen ontstaan dus door mensen die de hele tijd maar doen waar ze zelf zin in hebben zonder dat dit echt nutig of opbouwend is, en waarvan andere mensen negatieve gevolgen ondervinden.
Men helpt hiermee niet alleen zijn omgeving, maar ten slotte ook zichzelf om zeep.

Het hellend vlak van een toenemend aantal overheden op deze wereld is een gevolg van het verlaten en verachten van de ware "opperoverheid". Dit is een simpele logica. (hoewel men het ook als "bestraffing" zou kunnen opvatten als men wil)

Overheden die tegenwoordig (weer) steeds vaker voor de ware opperoverheid in de plaats komen zijn "geld" of "macht".
Maar die zijn nooit bedoeld als overheid.
Geld en macht zijn slechts hulpmiddelen die dienst behoren te doen als een middel tot gerechtigheid.
Als echter hetgeen dat is bedoeld als middel tot gerechtigheid verwatert tot een middel dat leidt tot steeds meer ongerechtigheid, dan kan het niet anders of dit gaat vanzelfsprekend grote problemen geven.
09-06-2019, 18:07 door Anoniem
Door Anoniem: Dit soort open berichtgeving zijn enorm onder druk komen te liggen, zie de reacties erop in de draad hierboven (vooral van anoniem van gisteren 21:50).. In de jaren 50 werd hiertoe de conspiratie theorie methode gehanteerd door de Amerikaanse drieletter diensten o.a. Ongewenste informatievoorziening werd zo bestreden.

Ttegenwoordig gebeurt dat ook vaak door algoritmen en via bots en meer en meer via AI. Het maakt deel uit van het terug weer horig maken van de massa. De machthebbers vinden een ander model dan het oude feodale feitelijk maar niets.

Manipuleerbare, domme en onwetende consumenten heeft men nodig, het liefst als individu om tegen te strijden en niet ingebed binnen relatie, gezin, familie, stam en natie, liever een slecht opgeleide globale angsthaas, liefst nog zo bijgelovig als wat. Daar heb je tenminste grip op, die zeurt niet, heeft geen hang of drang naar iets.

Het is volop aan de gang en IT wetenschappen en Intertnet zijn machtige middelen daartoe om dit voor de machthebbers belangrijke doel te bereiken.De overheid is daarvan onderdeel, zwaar vercommercialiseerd en snel te internationaliseren. De overbodige, niet productieve "waterzakken" lopen daarbij maar in de weg veelal. Hert gaat langzaam, zeer subtiel en bijna onopgemerkt, maar een groep heeft het al in de gaten. Ben ik de enige die dat zo aanvoelt?

J.O.

Ja maar ja wat kun je er aan doen he? Er zijn mensen aan de andere kant die genieten van elke gekte in het Westen. Daar wordt vast ook gemanipuleerd of denk je niet soms? Als ik naar mezelf kijk en dit allemaal lees dan stel ik ook vragen.

Nul op rekest.

Waterzakken, dat is feitelijk onzin want in Nederland zijn er een paar miljoen mensen die niet werken door ouderdom, ziekte, WAO, WIA, AOW, WW. En dan heb je rijke boomers met een goed pensioen en twee huisjes die een half jaar hier wonen en een half jaar in Frankrijk. Al deze mensen zijn niet "productief" en worden met rust gelaten.

Wie daar geen genoegen mee heeft of wil vechten tegen windmolens moet dat vooral zelf doen. Die tijd heb ik lang achter me. De zweem die nog rondhangt verdwijnt hopelijk snel maar zal onder alle omstandigheden worden genegeerd. Het is misschien goed te weten dat sommige mensen hun tijd verdoen. De vraag is of men zelf gelukkig is ja of nee.

Ik lees hier de grootste onzin zoals over tinnitus. Dat heb ik maar dat heeft een natuurlijke reden. Er is een agenda om aan gezondheidsklachten allemaal fantastische verzinsels toe te dichten. En aan de andere kant is er ook een agenda nietwaar?

Van drieletterigen in de VS geen fan maar ook niet van anderen. Dus fijne zondag / week / maand / jaar nog allemaal en maak niet teveel ruzie op deze site. Deze reaguurder gaat eens helemaal niks doen want onproductief zijn dat kan en dag mag zelfs in Nederland. Zoals gezegd: miljoenen Nederlanders doen niets de hele dag. Persoonlijk kan ik nog zeggen dat ik niet kan werken door gezondheidsklachten dus ik ga vooral niks doen de komende jaren en wie daar een lelijke mening over heeft moet zichzelf eens laten nakijken.
09-06-2019, 21:11 door Anoniem
Allemaal fijne mensen met menselijke reacties,
die van de volger van de Hoogste Eeuwige Overheid
tot degene, die zich zelf gelukkig weet, hierboven, u allen gegroet.

Ik werk me het schompus en alles wat ik niet zelf doe, doet een ander echt niet voor me.
Speel ik quite met de lastenuitgaven ben ik al volop een tevreden mens.
Gezond zijn en blijven is ook een zegen.

Met een beetje vertrouwen, hoop ik dat ik nog een beetje terecht kom en ik ben al boven de zeventig.

JQuery bibliotheken analyseren en DOM-XSS sources & sinks en ik geniet ervan als een jonge hond
en kand e IT jeugd nog instrueren. En ...... we blijven "optimist tot in de kist".

luntrus
10-06-2019, 08:44 door Anoniem
ncr.nl publiceerde afgelopen weekend een vergelijkbaar opinie-artikel, interessant leesvoer:

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/06/07/het-verraad-van-de-vrijheid-a3963040

Even twee belangrijke stellingen om over van mening te verschillen:

1. De overheid zijn wij. Als je iets van de overheid wil, moet je collectief middelen hebben om ze te motiveren.
2. Niets is gratis. Als je bepaalde middelen wil, bijvoorbeeld tegen grote bedrijven, moet je ook weten welke offers je daarvoor eventueel bereid bent te brengen.
10-06-2019, 14:18 door Anoniem
Door Anoniem:
Met een beetje vertrouwen, hoop ik dat ik nog een beetje terecht kom en ik ben al boven de zeventig.

JQuery bibliotheken analyseren en DOM-XSS sources & sinks en ik geniet ervan als een jonge hond
en kand e IT jeugd nog instrueren. En ...... we blijven "optimist tot in de kist".

luntrus

Netjes maar is daar betaald werk in te vinden Luntrus? In het spelen met de browser debugger? Ik zou er ook mijn werk van kunnen maken door me erop te specialiseren. Er is echt zoveel rotzooi en die sites van VirusTotal cs zijn ook niet de meest betrouwbare. Maar ik heb al jaren voor nop gewerkt en zit in de WAO en geld is nu eenmaal belangrijk. Hobbies, ja die heb ik genoeg. Sommige kan ik inmiddels niet meer uitvoeren... En ik heb ook geen zin dat als ik interessante dingen vind online dat iemand shouldersurfend of niet daar (stelend) van meeprofiteert.

/R
11-06-2019, 10:52 door Anoniem
De roverheid.
11-06-2019, 15:14 door Anoniem
Door Anoniem: De roverheid.
Wat gevat!!!
11-06-2019, 21:53 door Anoniem
Gele hesjes? Wat hebben die nu gepresteerd? Ze hebben niet eens een plan of partij (nu wel). Een bende anarchisten met zwarte bivakmutsen hebben zich erin gemengd en toen was het over met de vrede.

Het resultaat is dat de Franse overheid een initiatief heeft genomen om in elke gemeente met mensen te praten tijdens bijeenkomsten, om alle onvrede te inventariseren. Waarom konden de hesjes dit niet zelf bedenken?

Om "DE overheid" de schuld te geven moet je wel heel simpel denken.
11-06-2019, 22:01 door Anoniem
@/R

Ik deel wel wat je daar aankaart. Kijk eens op je google activity pagina van je propriety androidje
en al je keyboard acties worden herhaald, ook die je gisteren ge-delete hebt.

Veel gepensioneerden werken om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen nog wat uurtjes.

Het is een beetje te ver doorgeschoten allemaal en de grote Big Five storen zich aan god noch gebod,
en volgen hun eigen agenda, vaak haaks op conservatief of anti-globaal individueel denken.

Ik hou nog voeling met jeugd die IT en technische IT onderwezen krijgen.
Mijn insteek is coders security bewust laten coderen,
Heb je het erover, kijken ze je glazig aan.

Mijnheer, daar hebben we hier nog nooit van gehoord,
wel toetsen maken over lambda berekeningen van 120 minuten,
terwijl de lambda generator online staat.

De docent had die nog niet ontdekt.
Jongens en meisjes op je machine error notifications uitzetten.

Na mijn NT4 en de kernel tussen linux mannetjes veel hiervan geleerd,
Nog steeds proberen bij te blijven, maar het moet wel leuk blijven.
De PHISH wordt duur betaald tegenwoordig,

groetjes,

luntrus
17-06-2019, 12:49 door Anoniem
Lekker kort ook
17-06-2019, 13:12 door Anoniem
De naam gaat niet voor niets rond als "De roverheid".
17-06-2019, 14:55 door karma4
Door Anoniem: De naam gaat niet voor niets rond als "De roverheid".
Voornamelijk gebezigd in asociale en criminele kringen.
17-06-2019, 15:22 door Anoniem
Dit topic kan beter worden verplaatst naar conspiracy.nl in plaats van security.nl. Raakt kant noch wal.
17-06-2019, 19:15 door Anoniem
Door karma4:
Door Anoniem: De naam gaat niet voor niets rond als "De roverheid".
Voornamelijk gebezigd in asociale en criminele kringen.

Je haalt de overheid of "roverheid" door elkaar met BV Nederland. De BV Nederland is een mesh netwerk van netwerken en doet niets voor Nederland of onze veiligheid maar vult haar eigen zakken. Het heeft wel met "veiligheid" te maken, met quotes en is globaal.

De CIA weet ook niet meer hoe ze het moeten managen. De zwijgcultuur door de aanverwante angstcultuur. Mensen geven de schuld aan de AIVD (een soort postkantoor dienst van 9-5 op werkdagen) of de overheid of "roverheid". Deze mensen worden dan door bijv. de Russen opgejut en ingezet als wapens tegen diezelfde eigen overheid, zie Gele Hesjes.


Door Anoniem: Dit topic kan beter worden verplaatst naar conspiracy.nl in plaats van security.nl. Raakt kant noch wal.

Als je dit soort tegendraadse berichten plaatst op internet dan kun je verwachten dat je op dag iets in je koelkast hebt waarvan de gemiddelde persoon meteen GGZ 'faehig' wordt. Elk slot is te picken, elke deur en kluis te openen.

Uit ervaring zeg ik zelf niets meer. Ik maak mij in elk geval geen zorgen als ik morgen in mijn kist lig of of doordraai want dan is het feest en zal ik vast niet de enige zijn die naar de hemel (of hel) vertrekt, mentaal of lichamelijk.
18-06-2019, 12:25 door [Account Verwijderd] - Bijgewerkt: 18-06-2019, 12:26
Door Anoniem: Uit ervaring zeg ik zelf niets meer. Ik maak mij in elk geval geen zorgen als ik morgen in mijn kist lig of of doordraai want dan is het feest en zal ik vast niet de enige zijn die naar de hemel (of hel) vertrekt, mentaal of lichamelijk.

Bij hemel en hel heb je het over de allergrootste en misschien wel de oudste complottheorie...
18-06-2019, 13:09 door Anoniem
Door Robber Baron:
Door Anoniem: Uit ervaring zeg ik zelf niets meer. Ik maak mij in elk geval geen zorgen als ik morgen in mijn kist lig of of doordraai want dan is het feest en zal ik vast niet de enige zijn die naar de hemel (of hel) vertrekt, mentaal of lichamelijk.

Bij hemel en hel heb je het over de allergrootste en misschien wel de oudste complottheorie...

Precies en mensen doen nog steeds vanalles om in de hemel te komen. Christelijk (zie de alt-right schutter in Nieuw Zeeland) of Islamistisch (iets met 72 maagden in de hemel). Mogelijk worden die mensen gewoon geindoctrineerd.

In werkelijkheid komt/zal niemand je redden. De hemel is hier op aarde en je moet het er zelf naar maken. Dat heeft met karakter te maken, met mededogen en intelligentie enzovoort.

De hemel uit het Nieuwe Testament verschilt met die van het Oude Testament. Het nieuwe is een 'verzinsel' van de Romeinen om conflicten binnen het rijk te beslechten (de sunni islam probeerde deze verzinsels nog recht te zetten met een nieuwe Abrahmistische religie). Het Oude Testament, die van de Joden, heeft het over een hemel met een Raad van Goden (Psalm 82) maar ik dacht dat de Israelische Joden geloofden in 1 God: YHWH.

Conclusie: Men draait en spint de sprookjes zoals het ze uitkomt. Het is is dus met recht een complottheorie.
19-06-2019, 21:12 door Anoniem
Op zoekt de grenzen op van het toelaatbare. De kool aid is koming. On topic, ik ben blij dat ik een IoT ijskast heb die houdt namelijk alles bij... ik wacht nog op overheidssubsidie maar die gaan vooralsnog over de zonnepanelen maar dat is een ander onderwerp.
19-06-2019, 23:26 door Anoniem
Anoniem van 13:09

Je hebt volgens mijn bescheiden mening helemaal gelijk.

De Romeinse religie werd geintroduceerd, omdat het een op slavernij gebaseerd Imperium was
en de Makkabese opstand hen zorgen baarde.
Naar de joodse opstandelingenleider werd een Nieuw Testamentische Messias versie gemodelleerd
(NT toegewezen als het werk van de Romeinse koninklijke Piso familie),
die het slavenlijden draaglijk moest maken door de beloningen van een goed leven uit te stellen
en vervolgens dit te verplaatsen naar het hiernamaals.

Hier ten lande werd het christendom snel omhelsd omdat er vergeving der zonden gepredikt werd
en dat was heel wat aangenamer dan de straf, die stond op het kerven in een heilige eik,
namelijk met je darmen aan de boom gespijkerd te worden.
Even de handjes vouwen als teken van vrede (dat je er geen wapen in vasthield) en je was boven Jan.

De christianisering verliep daarna voorspoedig.
Het vieren van bruiloften gebeurt echter meestal nog op de dag van Freya, de vrijdag,
waarbij paardenvlees werd genuttigd.
Freya had namelijk heilige witte paarden, die niet hoefden te werken, de werkpaarden waren zwart.
Dit paardenvlees eten was een gruwel in de ogen van de Ierse missionarisen (de zogenaamde IJsheiligen)
en al snel voerden deze "vrijdag visdag" in.

Gelovigen onder de joden kennen slechts een enige G*d, Ha-Shem (de Naam van de Eeuwige.
De heilige naam, die alleen op Yom Kipur door de Hogepriester werd uitgesproken).
De Eeuwige is Hij, die alles in Zich besluit.

Men kent dus niet de christelijke dualiteit van Heer tegenover Satan.
G*d heeft alles al in zich. Het shema gebed herinnert daaraan.
Men gelooft wel in engelen, zoals Michee, maar engelen hebben een vastomschreven taak
en wijken daarvan niet af. Men moet dus alleen bidden tot G*d Ha-Shem.

Michee (Michael) is de machtigste der engelen en tweemaal zo snel als Gabrieel in het doorkruisen der aarde.
De joodse engelenleer, de mystiek en ook de demonologie zijn rijk of nog rijker dan menig andere mythologie -
dybbuk, golem, de heilige 72 letterige naam bij kabalah.

Veel uit de traditie is hier met de holocaust verdwenen.
Vroeger werden er bij joodse bakkers in Rotterdam nog Haman-oren gebakken.
Die tradities zijn nu weg. Nu denk ik nog steeds dat het gebeurt in Antwerp.
Maar de echte orthodoxie is alleen vol te houden in Jeruzalem,
zoals in de wijk Mea Shearim,
Echter de wereldwijde chabad beweging zit hier nu ook al in Nijmegen
en ook weer in Antwerpen en vooral in de bakermat, New York.

Maar zoals jij al opmerkte, vreest geen geesten of spoken, vreest eerder de levende mens.
Het leven moet hier geleefd worden en doe dat dan zo goed mogelijk.
Besef altoos het harde feit, dat je staat op 1 en naar 0 kan gaan.

Vrijwel alle mensen op aarde geloven immers,
dat het vlees te verkiezen is boven de beenderen.

Jodocus Oyevaer
20-06-2019, 10:26 door Anoniem
Zo willen veel mensen kleding, omdat ze zich anders belachelijk in de groep krijgen te voelen.

Ook handig tegen kou en regen, onder meer. Of om niet opgepakt te worden voor naaktlopen.
20-06-2019, 18:09 door Anoniem
@ Jodocus

Het geloof in een hiernamaals is veelal terug te vinden op conspiracy sites maar dit zijn in werkelijkheid sites waar politiek gedreven wordt.

Inlichtingen agenten in het Midden Oosten geloven steevast in het hiernamaals en zijn Christen, wat handig is als ze dan bijvoorbeeld gepakt worden en kunnen spelen dat ze voor een kerk werken. Ze zijn gehersenspoeld en dat is tegelijkertijd hun plausible deniability.

In Nederland hoef je ook niet ver te zoeken naar mensen die iets met "christus" hebben". De missionarissen in het Midden Oosten lopen extra gevaar omdat ze mensen proberen te bekeren i.p.v. zichzelf te assimileren. Als je dat laatste doet dan krijg je die hele "agentuur" achter je aan, want ja gehersenspoeld.

De moslims die geloven in dezelfde sprookjes, namelijk dat er een hiernamaals is of dat men kan reincarneren. Daardoor is men bereid dingen te doen die anderen niet zouden doen zoals moorden, iets wat niet mag in het christendom en de islam.

Het zou me niet verbazen als die opstandige Boeddhisten die moslims doden in Bangladesh geloven in een vorm van reincarnatie. Allemaal onzin natuurlijk.

Je zou verwachten dat de mens in harmonie kan leven met anderen en de natuur met alle technologie die wij hebben, alle resources die wij kunnen aanspreken en vooral de kennis waarover wij vrijelijk beschikken (en dit wordt steeds vrijelijker door het internet, dat kun je wel gaan filteren of tegenhouden maar dan leef je in een moderne wereld met een mindset uit de middeleeuwen).

Waar ik in geloof? Eerlijke ruil, handel, tit for that en rechtvaardigheid. Doen waar je zin in hebt en val niemand anders lastig. Check de wetten van Anton La Vey maar eens. Maar pas op, trollenlegers van alt-right (met steun van politieke partijen) die staan klaar om negatieve plakkaten toe te dichten aan "satanisme" maar in werkelijkheid zijn zij de extremen, de radicalen, de terroristen want zij beogen kwaad en manipulatie met of zonder geweld en voor politiek of financieel gewin.

De god is immers de mens. Machthebbers van 2000 jaar geleden en geindoctrineerden vandaag die zullen dat bestrijden met al hun middelen. Helaas hebben deze figuren soms veel macht, zelfs over complete landen met legers en inlichtingendiensten dus de mens die geen vlieg kwaad doet moet extra voorzichtig zijn.
20-06-2019, 22:10 door Anoniem
@ anoniem van 18:09 heden,

Heel begrijpelijk, dat verhaal van je. We hebben volgens mij drie soorten mensen op deze planeet rondwandelen.
Een minderheid van gewone bezielde mede-mensen met empathie en met het "leven en laten leven" richtsnoer,

De andere twee groepen, die ik hierna ga noemen, zitten deze eerstgenoemde groep vooral dwars.

De volgende en tweede groep, is de grote groep van mensen met een groepsziel/
Ze leven een beetje op de automatische piloot.
Het liefst zoals alle andere leden in zo'n bepaalde groep.

Dan zijn er nog de mensen zonder gevoel, een vrij kleine groep van onverbeterlijke empathieloze psychopaten.
Ze gebruiken andere mensen voor hun egoistische doeleinden als wegwerpmensen en kennen geen scrupules.
Hun enige gerichtheid is op onmiddelijke behoeften en lustbevrediging.

Hiertoe behoren m.i. de grote graaiers van deze wereld, de grote CEO's, de aanvoerende managers
en al hun marionetten. Omdat de mens met gevoel zich hun gedrag niet of moeilijk kan voorstellen,
blijven ze lang onder de radar opereren. Ze zijn niet te veranderen en dus eens zo, altijd zo.

Voor een beeld van de uiteenzettingen tussen de religies is er een prachtige film "Agora",
over het plaatsmaken van de verlichting en kennis van Alexandrie voor een donkere en primitieve tijd
vol van orthodoxe joden, moslims en christenen.

Zeker zo een fijn inzicht schenkende film als de film Matrix van de Wachovski broertjes destijds.

Wat mij opvalt is dat het systeem steeds probeert de slimmerikjes
en de onafhankelijke innovatieve denkertjes zo snel mogelijk uit te schakelen,
ze vormen immers een bedreiging voor de status quo van kleine groep machthebbers versus de grote massa.

Een makkelijk leven is je niet beloofd, dat moet je er wel zelf van zien te maken.

Groetjes en pluk de dag. Het ga je goed,man.

Jodocus Oyevaer
21-06-2019, 10:40 door Anoniem
Alles wat je energie geeft wordt groter.
21-06-2019, 16:16 door Anoniem
Door Anoniem: Alles wat je energie geeft wordt groter.

https://www.churchofsatan.com/eleven-rules-of-earth/Do not give opinions or advice unless you are asked.
Do not tell your troubles to others unless you are sure they want to hear them.
When in another’s lair, show him respect or else do not go there.
If a guest in your lair annoys you, treat him cruelly and without mercy.
Do not make sexual advances unless you are given the mating signal.
Do not take that which does not belong to you unless it is a burden to the other person and he cries out to be relieved.
Acknowledge the power of magic if you have employed it successfully to obtain your desires. If you deny the power of magic after having called upon it with success, you will lose all you have obtained.
Do not complain about anything to which you need not subject yourself.
Do not harm little children.
Do not kill non-human animals unless you are attacked or for your food.
When walking in open territory, bother no one. If someone bothers you, ask him to stop. If he does not stop, destroy him.

Kennen we de trollen nog van alt-right?
21-06-2019, 17:20 door Anoniem
Door Anoniem: @ anoniem van 18:09 heden,
Heel begrijpelijk, dat verhaal van je. We hebben volgens mij drie soorten mensen op deze planeet rondwandelen.
Een minderheid van gewone bezielde mede-mensen met empathie en met het "leven en laten leven" richtsnoer,

De andere twee groepen, die ik hierna ga noemen, zitten deze eerstgenoemde groep vooral dwars.

De volgende en tweede groep, is de grote groep van mensen met een groepsziel/
Ze leven een beetje op de automatische piloot.
Het liefst zoals alle andere leden in zo'n bepaalde groep.

Dan zijn er nog de mensen zonder gevoel, een vrij kleine groep van onverbeterlijke empathieloze psychopaten.
Ze gebruiken andere mensen voor hun egoistische doeleinden als wegwerpmensen en kennen geen scrupules.
Hun enige gerichtheid is op onmiddelijke behoeften en lustbevrediging.

Je probeert te manipuleren. Ik ben zelf ooit bedreigd geweest door mensen uit het oosten om maar wat te noemen, hier in het westen doen ze het lichtjes over. Maar ik zeg niets en glimlach omdat ik weet dat er boven iedereen een donkere wolk hangt. Er zijn namelijk zoveel mensen... op naar de volgende zou ik zeggen.

O ja het niet bestaande gevaar "Marxisme" ;) Kapitalistische bedrijven zoals Google en Facebook ;) Ik wil daar ook vanaf maar vertel me niet dat men elders niet corrupt of kapitalistisch is en kom vooral met een alternatief voor Twitter en Facebook. Heeft daar al iemand aan gewerkt? Nee.

Een systeem over blockchain met crypto en echte vrijheid? Nee dat wil ook de vijand van hier niet want de revolutie moet komen maar vooral niet overwaaien naar de eigen achtertuin.

Als je dus niet gaat voor een totale ommekeer dan blijf je hangen in een systeem van corruptie of een smaakje ervan dat misschien nog erger is en ook dan zit je opgezadeld met een machtssysteem van tijdelijke aard want "het volk", vroeg of laat...

Belangrijker dan geld is macht en daar moet je een heel verfijnd systeem voor uitvinden wil het duurzaam (niet vluchtig) zijn.

Het "kopen" van macht is al een zwaktebod en de meeste landen waar dat kan bijv. het omkopen van politieagenten blijken steeds weer landen die na een paar decennia een omwenteling krijgen. Corruptie is geen scheldwoord in mijn woordenboek maar een slechte eigenschap die de werkelijke macht in de weg zit.

Als je een democratisch land wilt omgooien bijvoorbeeld moet je daar corruptie bevorderen op alle niveaus. Kijk maar wat er dan gebeurt na verloop van tijd. Kijk maar (aluhoedje alert) naar de VS sinds de private FED de boel heeft overgenomen.

Misschien is 'communisme' of 'socialisme' juist wel de oplossing hoe langer ik er over nadenk: gewoon allemaal aan de blockchain en een chip. Want iedereen die predikt over zogenaamde vrijheid heeft een agenda en komt niet met een alternatief, misschien weten ze nog niet het alternatief wat ze zelf voorgeschoteld krijgen als ze hun 'ding' gedaan hebben tijdens hun generatie van 'system reversal' omdat dit misschien strijdig is met hun eigen fundamentele inzichten?

Altijd openstaan voor alles.


Over tech bedrijven:

Op een slechtere en kwalitatief mindere implementatie van Twitter en Facebook zit al helemaal niemand te wachten. Ook niet op useful idiots om tijdelijk en zinloos een vuurtje op te stoken of gele vesjejes zonder doordacht plan, iets wat voor een onderbuik gevoel zorgt en dan weer overwaait. Misschien ben ik zelf onbewust een strateeg in de 'spirituele' oorlog? De tijd zal het uitwijzen. Ik modder maar wat aan op niveau nul want het kan me allemaal niets schelen zolang mijn eigen zakken maar gevuld blijven. Dat heeft niets met corruptie of ego te maken maar met de noden van de gewone mens in de korte tijd op aarde. Al het andere kan mij inmiddels gestolen worden inclusief opinies en poppetjes politiek.


Wat mij opvalt is dat het systeem steeds probeert de slimmerikjes
en de onafhankelijke innovatieve denkertjes zo snel mogelijk uit te schakelen,

ze vormen immers een bedreiging voor de status quo van kleine groep machthebbers versus de grote massa.

Maar ja waar vindt je die zogenaamde useful innovatieve denkertjes vooral als ze hun kop boven het maaiveld hebben uitgestoken in jouw tuin of die van de buurman en de grasmaaier er al overheen is geweest? Op naar de volgende dan maar en wat dichter bij de grond zoeken misschien?

Als je weet in welke landen ik letterlijk voor gek verklaard ben terwijl deze landen hier voor gek verklaard worden ben ik dan normaal of helemaal de weg kwijt? Ik weet het ook niet. Ik ga uit van het laatste en houdt me vooral stil over een aantal onderwerpen en doe vooral normaal en weer jolig op het internet, met Facebook of in mijn geval Insta en Twitter.

Ik doe gewoon alsof ik dom ben. Mijn naam is Schaap en dat is ook mijn verweer. Meh!
21-06-2019, 18:19 door Anoniem
@anoniem van 17:20

L.S.

Ik lees op dit moment "Goede keizers, slechte keizers"van Rene van Royen over absolute macht.
in het Rome van na 27 voor onze tijdrekening.
De historiciteit van de Asterix strips schijnt overigens verbluffend te zijn.

De geschiedenis leert ons allen, dat de geschiedenis zich vooral steeds herhaalt.
In dat geval kunnen we ook wel weten wat er zoal zal staan te gebeuren.

Kijk eens naar het gevaar van een ongedocumenteerde zero-day,
jawel eentje die er zeventien jaar in heeft gezeten,
bij het OS van Mickey$oft, dan kunnen we weten, dat veiligheid bij propriety software,
een veiligheid is met veel mitsen en maaren en dus steeds weer veilig onder voorbehoud
of security through obscurity by design. De meesten schijnt het niet te deren.

Mensen realiseren zich zeker nog niet ten volle, dat het wel eens altijd de bedoelig zou hebben kunnen geweest
die versluierde gatenkaas en dat niemand dat ooit gaat toegeven natuurlijk,
zeker niet uit het land van de "bold & the free".

Het is immers altijd de schuld van Kaspersky,
van HUAWEI, de boze onafhankelijke onderzoeker met het zwarte verhemelte, die de zero-days onthult.
Wij mogen alles en de rest mag echt niet al te veel. Daarom onbegrijpelijk voor mij,
waarom de mainland China infrastructuur een mono-cultuur van asp Microsoft webservers draait.

Begrijpelijk ook dat voor kritieke software toepassingen de Russische Federatie haar eigen linux versie heeft ontwikkeld,
Astra-linux geheten. Ze zijn wel goed, maar niet van lotje getikt natuurlijk.

Hoe kun je in zo'n situatie een veiliger software omgeving krijgen?
Met Goggles als slager die de eigen android worst keurt, en al het andere dat maar keurig moet meehobbelen
aan de leiband van de "forces that be" (diverse drie- en vier-letterdiensten).

Hoe moeiijk is het om blokade te installeren zonder aptoide als vervanger van de Google webshop?
Of je nu door Admob of Mopup gebeten wordt, gebeten worden we toch, de developer moet immers ook leven.

Alle "gerommel" en goedbedoelde activiteiten van resource reversing engineers, anti-smut & anti-ad fighters
en andere open software bevlogenen ten spijt, gaat het onveilige circus voort ten faveure van de grote spelers,
die toch alles al schijnen te hebben - inclusief al onze data - dus alle rupjes nooit genoeg.

Maar het moet wel een beetje leuk blijven en niet ontaarden zoals bij de Romeinen,
waar de machthebbers (consuls) de hypotheken zo konden opschroeven,
dat het plebs van huis en haard werd verdreven en de consuls (de patres) zelf de bezitters werden
en de oorspronkele bezitters van have en goed hun slaven.

Vraag derhalve"Is er dan zo veel veranderd binnen het huidige systeem?"
Behalve wat andere namen, wat subtieler optreden, niet meer met roeden rondlopend om te geselen
en de dubbele bijl om mee te executeren, maar verder? - tel uit je winst,
hetzij digitaal schaap of geen digitaal schaap,

Jodocus Oyevaer
21-06-2019, 20:40 door Anoniem

Als je dus niet gaat voor een totale ommekeer dan blijf je hangen in een systeem van corruptie of een smaakje ervan dat misschien nog erger is en ook dan zit je opgezadeld met een machtssysteem van tijdelijke aard want "het volk", vroeg of laat...

Als je dus niet gaat voor een totale ommekeer dan blijf je hangen in een systeem van corruptie of een smaakje ervan dat misschien nog erger is en ook dan zit je opgezadeld met een machtssysteem van tijdelijke aard "want het volk", vroeg of laat... (of je moet bereid zijn om bewust genodice te plegen, bijv. uit rationele systeemoverweging).


Want iedereen die predikt over zogenaamde vrijheid heeft een agenda en komt niet met een alternatief, misschien weten ze nog niet het alternatief wat ze zelf voorgeschoteld krijgen als ze hun 'ding' gedaan hebben tijdens hun generatie van 'system reversal' omdat dit misschien strijdig is met hun eigen fundamentele inzichten?

Want iedereen die predikt over zogenaamde vrijheid heeft een agenda en komt niet met een alternatief, misschien weten ze nog niet het zelf wat ze zelf voorgeschoteld krijgen als ze hun 'ding' gedaan hebben tijdens hun generatie van 'system reversal' omdat dit misschien strijdig is met hun eigen fundamentele inzichten?Ik ga uit van het laatste en houdt me vooral stil over een aantal onderwerpen en doe vooral normaal en weer jolig op het internet, met Facebook of in mijn geval Insta en Twitter.

Ik doe gewoon alsof ik dom ben. Mijn naam is Schaap en dat is ook mijn verweer. Meh!

Alle reklame ook negatie op wat komen gaat is welkom want dat versterkt mijn posititie. Sterkte met "doxen" en alles. Hoe langer je door gaat hoe meer je merkt dat je er zelf bij betrokken raakt door associatie of wat dan ook. Ik moet er bijna om huilen. Sterk spul he, Fishermans friend.
22-06-2019, 21:09 door Anoniem
Goed gezegd meneer Schaap. Ik sta ook zo in het leven nu. Veel minder last van mensen die op internet de boel verzieken en procoveren en dan zeggen dat jij procoveert. Goed bezig.

Laat ze maar verrotten wie ze ook zijn.
22-06-2019, 23:53 door Anoniem
Ik ga me ook niet te buiten aan algemene betogen over wenselijke en minder wenselijke toestanden in de wereld en hier ten lande of in de EU. Wordt zo een eindeloze discussie en consensus is toch niet, zeg maar nooit, te bereiken.

Waar wel consensus over te bereiken moet zijn is over de technische achtergronden van de bijkans onhoudbare persisterende onveilige situatie op de internet infrastructuur. Wie houden het onveilig en waarom blijft dit zo, is dan de hoofdvraag?

Dat levert waarschijnlijk ook niets concreets op, want zo wordt het meteen een welles-nietes spelletje. Propriety software eigenaren als Microsoft en ook data surveillance bedrijven als Google zullen nooit toegeven dat ze gapende gaten gedogen om de Amerikaanse IT hegenomie in de wereld veilig te stellen, aka het hen gegeven "imperium" in de oude Romeinse betekenis van "keizerlijke of consulaire macht" (gesymboliseerd in het oude Rome door de geselpijlen en de dubbele onthoofdingsbijl die aan de Keizer of de consuls vooraf gedragen werden) Nu terug naar technische detectie.

Kijk hier naar een voorbeeldje van een heuristische RAT detectie. Acht vendors detecteren de PE 32 uitvoerbare file hier: https://www.virustotal.com/gui/url/8bcfe7ec16c4ee961d0ffedf100aef3e401365f946bafea2ec7b5aea9f5d8319/detection

Daar zit Dr.Web niet bij, maar via hun online scanner krijgen we -http://hillsmp.com/a/a.exe is geinfecteerd met Trojan.Inject3.17831. De heuristische RAT produceert 8 verdachte mutexen en er worden MITRE ATT&CK™ technieken gedetecteerd. Windows Defender detecteert echter 'nax-nagus-nix'..

Ik zou zo graag eens een verklaring horen, waarom bij Windows men 17 jaar lang op een zero-day heeft kunnen zitten
en dan een andere partij dit bij toevalligheid moet ontdekken.

Wat is er dan aan de hand op Interwebz? Kan iemand me dat uitleggen of is dat nu net juist datgene, dat schapen a.k.a. "sheople" hier ten stelligste vermijden willen? Iemand?

luntrus
23-06-2019, 22:07 door Anoniem
Nu het meest waarschijnlijke antwoord is hier te vinden:
https://ideas.ted.com/why-an-insecure-internet-is-actually-in-tech-companies-best-interests/

De Amerikaanse Big Tech firma's houden van een onveilig internet, omdat hen dat de meeste winst oplevert.
Zo simpel kan het antwoord dus zijn.

Het "brakke" Internet faciliteert dus het 'surveillance kapitalisme' via haar data-goud.

Dus degenen, die het internet veiliger willen maken, lopen deze krachten en de aandeelhouders
en overheidsdienaren, die ervan mee profiteren, alleen maar in de weg.

Dus, ergo conclusio, wordt het nooit in essentie veiliger.
Sombere conclusie, maar helaas op waarheid gebaseerd.

#sockpuppet
23-06-2019, 22:42 door Anoniem
Door Anoniem: Waar wel consensus over te bereiken moet zijn is over de technische achtergronden van de bijkans onhoudbare persisterende onveilige situatie op de internet infrastructuur. Wie houden het onveilig en waarom blijft dit zo, is dan de hoofdvraag?

Consolidatie van grote bedrijven in de infrastructuur? Geen push voor nieuwe protocollen, zoals IPv6 wat erg achterligt. Het internet is een controlemiddel wat tijdelijk vrij was om mee te spelen in de jaren 90-00. Zeg maar de freebee jaren. Het is de backbone van informatie en informatie is macht. Controle over media was dat vroeger en die strijd wordt nu in overlap met internet gestreden. Het is een strijd om de gedachten van de mensen. En nu zijn er veel nieuwe spelers die hetzelfde doen (onveilig houden) en deze kant hier erop wijzen maar niemand die iets komt bijdragen. Het is dus vooral nu aan grootmachten om zich te bewijzen dienstbaar te zijn want ook dat is een methode om mensen aan hun kant te krijgen. Dienstbaar ben je met transparantie en informatie, bijv. over patches of disclosures over nodige software upgrades etc.

De komende jaren worden de jaren van de "wie is de minste slechterik" en daar zullen goede dingen uit komen.Dat levert waarschijnlijk ook niets concreets op, want zo wordt het meteen een welles-nietes spelletje. Propriety software eigenaren als Microsoft en ook data surveillance bedrijven als Google zullen nooit toegeven dat ze gapende gaten gedogen om de Amerikaanse IT hegenomie in de wereld veilig te stellen, aka het hen gegeven "imperium" in de oude Romeinse betekenis van "keizerlijke of consulaire macht" (gesymboliseerd in het oude Rome door de geselpijlen en de dubbele onthoofdingsbijl die aan de Keizer of de consuls vooraf gedragen werden) Nu terug naar technische detectie.

Wat is het alternatief en hoeveel andere surveillance apparaten zijn er, en de hamvraag, zijn ons die wel goed gezind? Komen die ons bloemen brengen en een zak met geld in de vorm van besparende/voorkomende tips? Nog niet gezien hoor.
Ik kijk de kat de komende decennia nog wel uit de boom.Kijk hier naar een voorbeeldje van een heuristische RAT detectie. Acht vendors detecteren de PE 32 uitvoerbare file hier: https://www.virustotal.com/gui/url/8bcfe7ec16c4ee961d0ffedf100aef3e401365f946bafea2ec7b5aea9f5d8319/detection

Ik voel me altijd zo aangesproken als iemand RAT zegt en dat terwijl ik zelf getapt werd (illegaal) en als ik degene die dat doet er op aanspreekt door het woord RAT te gebruiken voelt hij zich weer aangesproken en dan denkt hij dat ik misschien in het verleden ooit iemand wat gedaan heb? In wat voor rare gedachtenwereld hij leeft weet ik niet maar het is allemaal heel gek. Als je de R voor een K vervangt voel ik me ook al aangesproken.


Daar zit Dr.Web niet bij, maar via hun online scanner krijgen we -http://hillsmp.com/a/a.exe is geinfecteerd met Trojan.Inject3.17831. De heuristische RAT produceert 8 verdachte mutexen en er worden MITRE ATT&CK™ technieken gedetecteerd. Windows Defender detecteert echter 'nax-nagus-nix'..

Ik zou zo graag eens een verklaring horen, waarom bij Windows men 17 jaar lang op een zero-day heeft kunnen zitten
en dan een andere partij dit bij toevalligheid moet ontdekken.

Heel simpel het zijn heuristics. In dit geval geen valse positief. Die andere scanners kennen hem nog niet eens. Executables kunnen gescrambled of obfuscated zijn. Windows Defender beschermd internals geloof ik en doet niet aan scans met lijstjes met identificeerbare bytecode van reeds erkende virussen. Je kunt niet alles hebben...

Ik heb ook software gezien, Open source, een product dat erg wijd verspreid is en waar bijna 10 jaar over heel veel releases een zeer kwalijke zeroday in zat. In lines van OPEN SOURCE code die zelfs al een paar keer gereviseerd was. De bug bleef zitten want hij was heel subtiel. Er hoeft dus geen conspiracy agenda achter te zitten. Dit soort dingen gebeuren gewoon.
25-06-2019, 06:58 door Anoniem
@ wijze anoniem van 22:42,

Waren er maar meer mensen, zoals jij en ik, dan begon ik het er nog zinvol uit te zien.

Er is dus nog wel een helaas steeds kleiner kurkje waarop het allemaal blijft drijven,
nl. de goede insteek van de geinformeerde minderheid.

Of ze eventueel nu daarnaar zullen luisteren is de vraag,
anders loopt men keihard tegen de gevolgen op en die zijn ook niet zo fijn.

Dat is samen te vatten in een woord: chaos.
Meestal worden daaruit leuke dingen geboren.

Jou goedgenegen,

luntrus
25-06-2019, 14:34 door Anoniem
Door Anoniem: Soros, Soros, hmm is dat niet die weledele heer die 300.000 euro geschonken heeft aan een Nederlands "campagneteam" om een referendum (Geenstijl/Oekraine) te beinvloeden waarbij deze BUITENLANDSE beinvloeding van ons democratisch systeem gewoon werd toegelaten door het Kabinet Rutte omdat het toevallig in lijn was met het politiek beleid?
Maar, ehe, Oekraine is toch buitenland, daar hebben 'wij' toch ook niets te zoeken.
25-06-2019, 17:19 door Anoniem
Hallo, werk je soms voor een bepaalde agenda?

Maar, ehe, Oekraine is toch buitenland, daar hebben 'wij' toch ook niets te zoeken

Maar goed. Al hebben wij daar niets te zoeken, dan komen "zij" toch wel hierheen.

Het beloningsverschil in Nederland vergeleken met het huidige in Polen is al sterk verminderd,
dus die komen dan straks niet meer of in veel minder grote aantallen.
Limburg merkt het al bij de aspergestekerij.

Inmiddels loopt Polen nu vol met Oekrainse gastarbeiders (ongeveer meer dan een miljoen).
Het gaat niet altijd goed, zoals met die 350 bij dat Silezische vleesverwekende bedrijf,
die via een bureautje al drie maanden niet waren uitbetaald.
Maar velen zullen permanente bewoners worden, er huizen gaan bouwen e.d.

Voor je dus iets opmerkt graag geinformeerd iets opmerken.
Anders is posten dus zilver en zwijgen vaak goud.

J.O.
25-06-2019, 19:33 door Anoniem
Door Anoniem: Hallo, werk je soms voor een bepaalde agenda?

Maar, ehe, Oekraine is toch buitenland, daar hebben 'wij' toch ook niets te zoeken

Maar goed. Al hebben wij daar niets te zoeken, dan komen "zij" toch wel hierheen.

Het beloningsverschil in Nederland vergeleken met het huidige in Polen is al sterk verminderd,
dus die komen dan straks niet meer of in veel minder grote aantallen.
Limburg merkt het al bij de aspergestekerij.

Inmiddels loopt Polen nu vol met Oekrainse gastarbeiders (ongeveer meer dan een miljoen).
Het gaat niet altijd goed, zoals met die 350 bij dat Silezische vleesverwekende bedrijf,
die via een bureautje al drie maanden niet waren uitbetaald.
Maar velen zullen permanente bewoners worden, er huizen gaan bouwen e.d.

Voor je dus iets opmerkt graag geinformeerd iets opmerken.
Anders is posten dus zilver en zwijgen vaak goud.

J.O.

De Polen komen in Nederland het handwerk doen die Nederlanders niet willen doen ("alles is beter in Amerika").
De Oekrainers gaan naar Polen om het handwerk te doen die de Polen niet willen doen ("alles is beter in Nederland").
De Wit-Russen gaan naar de Oekranie om het handwerk te doen die de Oekraniers niet willen doen ("alles is beter in Kiev").

Echt een oplossing voor een probleem! Met pun.

De enigen die hier goed aan verdienen zijn de Hollanders die hun werk uitbesteden, zoals software op maat laten maken in China want dat kost maar een prikkie (en je mag nog op zakenreis, sjiek!) en Nederlandse programmers tsja.... ondertussen zijn Poolse programmers in de game wereld veel beter en efficienter (ook kostenefficienter) en het is een kwestie van tijd voordat alles uitbesteedt wordt aan derde landen vanwege competitie.... maar wel zeuren over "nationalisme/protectionisme".

Bijv. in de Av wereld, Kaspersky is technisch de beste anti-malware op de markt en daar zitten echt goede programmeurs en coders maar vanwege iets politieks mag het in de VS niet gebruikt worden voor de staat (logische besluitvorming ook) terwijl men dat jaren genegeerd heeft, maar men roept wel nog steeds "nationalisten/protectionisten zijn gevaarlijk of terroristen" maar ze weten donders goed dat globalisering en NATIONAL security niet samen gaan... het zit zelfs in de naam.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.