image

Onderzoek naar hoe wenselijk Nederlanders corona-app vinden

dinsdag 9 juni 2020, 09:57 door Redactie, 21 reacties

Nederlanders zijn verdeeld over de wenselijkheid van een bluetooth corona-app voor het ondersteunen van contactonderzoek, zo stellen onderzoekers van de Universiteit Maastricht, de Vrije Universiteit Amsterdam, de TU Delft en het RIVM op basis van onderzoek onder een willekeurig getrokken steekproef van 926 Nederlanders (pdf).

Het onderzoek was anders opgesteld dan de meeste opiniepeilingen over de corona-app, waarbij deelnemers verschillende stellingen krijgen voorgelegd. In deze stellingen moeten deelnemers bijvoorbeeld kiezen of ze de volksgezondheid of privacy belangrijker vinden. "Een groot nadeel van dit type peilingen is dat burgers hun voorkeuren uiten zonder dat zij weten waar zij precies hun voorkeuren over uiten. Voorkeuren over de corona app hangen waarschijnlijk af van de kenmerken van de app", aldus de onderzoekers.

Het onderzoek van de universiteiten en het RIVM bestond dan ook uit een keuze-experiment waarin deelnemers werd gevraagd om een keuze te maken tussen twee apps met steeds verschillende eigenschappen. Deelnemers kregen vervolgens de vraag welke app zij liever zouden installeren en of zij de app waar hun voorkeur naar uitging daadwerkelijk zouden installeren. "Door deze keuzes met statistische technieken te analyseren kan voor elke eigenschap worden vastgesteld hoe Nederlanders dit meewegen in hun beslissing om de app wel of niet te installeren", merken de onderzoekers op.

Resultaten

34 procent van de deelnemers aan het onderzoek zou een corona-app zeker installeren. Deze groep kiest er in alle keuzesituaties voor om de app te installeren. Redenen om de app te installeren zijn rust en zekerheid, zodat snel bekend is of men mogelijk besmet is geraakt. Ook verkleint de app volgens deze groep de kans dat men anderen besmet. Een ander deel van de groep is van mening dat alles moet worden gedaan om corona te stoppen. Ook hoopt/verwacht een deel van deze groep dat door de introductie van de app de coronamaatregelen verder kunnen worden versoepeld dan zonder app.

Dertig procent van de deelnemers aan het onderzoek kiest er juist voor om geen van de aangeboden apps te installeren. De meeste mensen in deze groep vinden de corona-app een inbreuk op de privésfeer. Daarnaast zijn er ook twijfels over de effectiviteit van de app en is men bang dat die averechts zal werken. Mensen die van de app gebruikmaken zullen zich mogelijk minder streng aan de coronamaatregelen houden, wat tot nieuwe infecties kan leiden.

Dan is er nog een middengroep die de resterende 36 procent uitmaakt. Deze groep installeert de corona-app in sommige gevallen wel, in andere gevallen weer niet. Het hangt van de voorwaarden en eigenschappen van de app af of zij die installeren. Eerder werd gesteld dat zestig procent van de bevolking de app moet installeren om effectief te zijn. Volgens de onderzoekers is het om deze zestig procent te behalen dan ook belangrijk dat een groot deel van de middengroep de app installeert.

Weigeren van personen zonder corona-app

Eén van de kenmerken van de apps in het keuze-experimenten was dat winkels, horeca en culturele instellingen mensen zonder app mogen weigeren. Voor een deel van de respondenten is dit juist een reden om de app sneller te installeren, terwijl een ander deel aangeeft de app in dit geval juist minder snel te zullen installeren. "Ik vind de app net zoiets als een vaccinatie: als iemand er niet aan mee wil doen, heeft dat consequenties voor de volksgezondheid en mag je zo iemand beperkingen opleggen zoals geen toegang tot plaatsen waar veel mensen samenkomen", zo stelt één van de deelnemers.

Daartegenover stellen tegenstanders dat het weigeren van mensen zonder app een fundamentele inbreuk maakt op de rechten van mensen. "Weigeren van klanten bij geen bezit van de app vind ik zeer bezwarend en discriminerend", aldus één van de deelnemers aan deze groep. Verschillende respondenten wijzen ook naar de Tweede Wereldoorlog als het verplicht zou worden om alleen nog met een app toegang tot winkels en restaurants te krijgen.

Verdere onderzoeken

Afsluitend laten de onderzoekers weten dat het met name interessant zou zijn om de voorkeuren van de twijfelende middengroep verder te onderzoeken, bijvoorbeeld of het bieden van voordelen deze groep over de streep zou kunnen trekken om de app te installeren. Verder is het volgens de onderzoekers relevant om te onderzoeken of het installeren van een app leidt tot schijnveiligheid, waardoor het aantal besmettingen toeneemt in plaats van afneemt doordat app-bezitters zich minder aan de coronamaatregelen houden.

Image

Reacties (21)
09-06-2020, 10:37 door Anoniem
Eén van de kenmerken van de apps in het keuze-experimenten was dat winkels, horeca en culturele instellingen mensen zonder app mogen weigeren. Voor een deel van de respondenten is dit juist een reden om de app sneller te installeren, terwijl een ander deel aangeeft de app in dit geval juist minder snel te zullen installeren.
Je sluit mensen uit. "Zonder app geen eten."

"Ik vind de app net zoiets als een vaccinatie: als iemand er niet aan mee wil doen, heeft dat consequenties voor de volksgezondheid en mag je zo iemand beperkingen opleggen zoals geen toegang tot plaatsen waar veel mensen samenkomen", zo stelt één van de deelnemers.
Ik vind dat geen eerlijke vergelijking. Een vaccinatie is duidelijk in wat het doet en je weet ook waar het ophoudt: Het is een middel om je imuunsysteem een nieuw truukje te leren.

Daar zit dus niet een heel overheidsapparaat aan vast dat jouw locatiedata bijhoudt en analyseert en die je maar moet geloven dat ze echt niets anders doen dan voor coronabestrijding naar de data kijken. Waar de overheid al zo'n ge-wel-di-ge historie heeft met data ook net even voor andere dingen gebruiken. Of zich gewoon niet aan de afspraken houden.

En oh ja, voor een vaccinatie hoef ik geen smartphone aan te schaffen, me op te geven bij een of andere "app-store" en die toegang op mijn smartphone verlenen, updates bijhouden, voor een abonnement (of prepaid SIM) betalen zodat de "app" naar huis kan bellen, dat ding altijd geladen houden en bij me houden, en zo voort, en zo verder. Je weet vrij aardig dat een vaccinatie niet verder komt dan je eigen lichaam. Waar die "app" allemaal op uitkomt via de vaagheden van bluetooth? Geen idee.

Dus wat mij betreft is die vergelijking een vreselijk gevaarlijke framing. Een "app" is geen vaccinatie.
09-06-2020, 11:19 door Erik van Straten - Bijgewerkt: 09-06-2020, 11:28
Ook deze onderzoekers verwijzen naar de magische grens van 60% van de bevolking die een werkende app moet hebben om "voldoende" effectief te zijn. Waardoor allerlei mensen bij lagere percentages gaan roepen "baat het niet dan schaadt het niet" - wat onjuist is, want hoe minder dan 100% (wat onmogelijk is o.a. omdat niet iedereen een smartphone heeft), hoe onevenredig groter het valse gevoel van veiligheid.

Het berekenen van de effectiviteit is echter helemaal niet zo lastig. Als de in de app vooringestelde contactafstand anderhalve meter is, stel je vast hoeveel mensen er op een oppervlak passen zodanig dat de onderlinge afstand nooit meer is dan anderhalve meter. In de praktijk zul je niet zoveel mensen op elkaar persen, dus laten we uitgaan van een statafel van bijv. 120cm diameter. De omtrek is dan ca. 377cm. Je zult dan hooguit zo'n 10 mensen kwijt kunnen.

Laat 60% van de mensen zo'n app hebben, in dit geval dus 6. Als één van die 10 personen besmettelijk is, is de kans dat zij of hij die app heeft, 60%. Dan zullen maar 5 van de 9 gezonde mensen zo'n app hebben en erdoor worden gewaarschuwd (mits ze allemaal minstens 15 minuten blijven staan, er niks misgaat met de afstandmetingen, de besmettelijke persoon zich met klachten bij de GGD meldt, positief getest wordt en toestaat dat zijn app-data worden geüpload). In de 60% van de gevallen dat de besmettelijke persoon die app heeft, worden dus (waarschijnlijk aanzienlijk) minder dan 56% (5/9) van de mensen gewaarschuwd. En in 40% van de gevallen uit bovenstaand voorbeeld heeft de besmettelijke persoon géén app waardoor er helemaal niemand gewaarschuwd zal worden.

De effectiviteit bij 60% van de bevolking met zo'n app zal in de praktijk dus nog lager zijn dan de wellich verwachte 36% (60% van 60%); doordat je niet oneindig veel mensen op anderhalve meter van elkaar kunt proppen is dit, bij zo'n statafeltje, minder dan 34% (60% van 56%).

Als maar 30% van de bevolking met zo'n app rondloopt, is de effectiviteit onevenredig veel lager; bij het statafeltje zullen dan hooguit 2 mensen worden gewaarschuwd indien (met 30% kans) de besmettelijke persoon met zo'n app rondloopt (en verder alles goedgaat, zie boven). De effectiviteit zakt dan naar minder dan 6,7%.

Als maar 20% van de bevolking met zo'n app rondloopt, zakt de maximale "statafeltjeseffectiviteit" naar 2,22%.

Bij 10% van de bevolking met zo'n app is de effectiviteit nagenoeg NUL. Immers, op 10 personen moet in elk geval de besmettelijke persoon plus minstens één gezond persoonz o'n app hebben om effect te sorteren. Helemaal nul is het natuurlijk niet; als je maar genoeg statafeltjes en mensen hebt, zal er best een tafeltje kunnen zijn waar zowel een besmettelijk persoon als minstens één ander persoon zo'n app hebben. Maar het effect komt dan wel heel erg in de buurt van verwaarloosbaar.

Kortom, als 60% van de bevolking met zo'n app rondloopt, heb je daar hooguit wat aan in één op de drie potentiële besmettingsgevallen. Voor de GGD is dat al een zeer laag aantal als je er rekening mee houdt dat de meeste van die gevallen ook via regulier BCO (bronnen- en contactenonderzoek) kunnen worden getraceerd en geïnformeerd. Dat je als individu in de meeste gevallen, dat je in dicht de buurt van een besmettelijk persoon bent geweest, niet gewaarschuwd zult worden, moge duidelijk zijn - want de kans dat meer dan 60% van de Nederlanders met deze app gaat en blijft rondlopen, is klein - ook volgens dit onderzoek.
09-06-2020, 12:22 door Anoniem
De app is onzin. Een besmettelijk persoon wordt geacht thuis te blijven. Hij kan dan niemand besmetten. De overige mensen zijn gezond, want zij gaan naar de winkel etc. Ook het vacin is onzin. Iemand die corona heeft gehad heeft antistoffen. Hij hoeft het vaccin niet meer. Is hetzelfde als bij de griepspuit. Waarom zou je deze nemen als je de griep niet krijgt. Bovendien Is gebleken in de afgelopen jaren dat de griepspuit niet werkte, omdat ze voor de verkeerde griepen geënt hadden. Ook de stoffen die toegevoegd zijn aan de griepspuiten en dadelijk aan de covib spuit zijn uiterst schadelijk voor de gezondheid. Sommige stoffen mogen niet meer gebruikt worden in de landbouw. Ik hoef de app en het “zogenaamde” vaccin niet.
09-06-2020, 12:28 door Anoniem
Beste Erik van Straten,

Zou het dan niet zo kunnen zijn dat via de bekende function-creep, die app voor andere dan corona-contact-metingen zal worden gebruikt door de "forces that be"? Men zegt veel, maar doet soms heel andere dingen. En ik heb zo de laatste tijd heel veel vertrouwen verloren in het woord der zogenaamde beleidsmakers en beleidsvoerenden.

Na 100 dagen ebt het vertrouwen nog steeds meer weg. Actievoerders tegen corona niet getolereerd, actie tegen racisme op grote schaal gedoogd.Is er hier sprake van rechtsongelijkheid? Is nog allemaal in goeden gemoede uit te leggen. Daarom die app, het ruikt niet fris. Bewindvoerders, De Jonge en Grapperhaus, zullen het allemaal wel geloven, maar de massa krijg je toch steeds moeilijker overtuigd en mee hierin.

Dat kan alleen met de zo gevreesde Tweede Golf bewerkstelligd worden m.i.,

luntrus
09-06-2020, 13:04 door Anoniem
Nederland heeft mee dat het tot het hoogste aantal smartfoonbezitters ter wereld behoort:
begin 2018 was 93% van de Nederlanders in het bezit van een smartfoon.
(https://www.consultancy.nl/nieuws/15292/smartphonebezit-gegroeid-naar-93-van-nederlanders-veelvuldig-gebruik-storend?PageSpeed=noscript.
Volgens https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_smartphone_penetration zou het 79,3% zijn.
(mogelijk zijn jonge kinderen in het eerste onderzoek niet meegerekend en in het wikipedia onderzoek wel)

Conclusie: ongeveer 2 op de 3 smartfoonbezitters die de app gebruiken zou dus "voldoende effectief" kunnen zijn.

Vraag is nog wel of alle smartfoonbezitters hem wel voor dit doel kunnen gebruiken.
(op te oude toestellen werkt de corona app niet)
09-06-2020, 13:07 door Anoniem
Weigeren van mensen zonder Corona App?
Tja, wel eens van gehoord dat er nog mensen zonder smartphone zijn?
09-06-2020, 13:09 door linux4
Door Anoniem: Beste Erik van Straten,

Zou het dan niet zo kunnen zijn dat via de bekende function-creep, die app voor andere dan corona-contact-metingen zal worden gebruikt door de "forces that be"? Men zegt veel, maar doet soms heel andere dingen. En ik heb zo de laatste tijd heel veel vertrouwen verloren in het woord der zogenaamde beleidsmakers en beleidsvoerenden.

Na 100 dagen ebt het vertrouwen nog steeds meer weg. Actievoerders tegen corona niet getolereerd, actie tegen racisme op grote schaal gedoogd.Is er hier sprake van rechtsongelijkheid? Is nog allemaal in goeden gemoede uit te leggen. Daarom die app, het ruikt niet fris. Bewindvoerders, De Jonge en Grapperhaus, zullen het allemaal wel geloven, maar de massa krijg je toch steeds moeilijker overtuigd en mee hierin.

Dat kan alleen met de zo gevreesde Tweede Golf bewerkstelligd worden m.i.,

luntrus

Helemaal mee eens, volledige rechtsongelijkheid in dit land. Die 5000 betogers op de dam hadden allemaal beboet moeten worden inclusief Mw. Halsema.

Het RIVM blundert met een amateuristisch datalek.

De app werkt gewoon niet, is al vaak genoeg geschreven waarom.

En dan moet ik de app installeren om een winkel binnen te komen? Primaire levensbehoeften kopen laten afhangen van een app? Echt te zot voor woorden!
09-06-2020, 14:13 door Anoniem
Nou het waren er geen 5.000, nu hoor je dat het er wel 14.000 waren.

J.O.
09-06-2020, 14:25 door Anoniem
"Ik vind de app net zoiets als een vaccinatie: als iemand er niet aan mee wil doen, heeft dat consequenties voor de volksgezondheid en mag je zo iemand beperkingen opleggen zoals geen toegang tot plaatsen waar veel mensen samenkomen", zo stelt één van de deelnemers.
Hoe kan in vredesnaam het al dan niet installeren van een applicatie gevolgen hebben voor de volksgezondheid?

BTW: waarom is de jaarlijkse griepprik niet verplicht? Scheelt ook weer duizenden doden. Zo heb ik nog een voorstel: VMax naar 30km/h in heel NL, voor ALLE verkeer. Scheelt veel doden. Helmplicht voor alles met wielen. Idem.
Hoever wil je geen?!?

In dit regenteske land kan alles, vandaagdedag!
09-06-2020, 15:28 door Erik van Straten
Door Anoniem (luntrus): Zou het dan niet zo kunnen zijn dat via de bekende function-creep, die app voor andere dan corona-contact-metingen zal worden gebruikt door de "forces that be"?
Ik vertrouw er wel op dat Google en Apple geen apps zullen toestaan waarbij de makers ervan de verzamelde gegevens zonder toestemming van de smartphone-eigenaar naar een server sturen (hoewel je niet kunt uitsluiten dat er iets door hun testprocedures slipt, zal dit -in elk geval in Nederland- tot een flinke rel leiden indien het wordt ontdekt, dus dat verwacht ik niet).

Wel moest ik hier meteen aan denken toen ik de kop "Google Maps rolls out COVID-19 transit alerts" las (https://www.zdnet.com/article/google-maps-rolls-out-covid-19-transit-alerts/). Er is nu nog geen sprake van, maar stel dat je straks op Google Maps kunt zien hoeveel besmettelijke personen er de afgelopen n dagen in een (wintersport-) plaats, kroeg of bouwmarkt waren? D.w.z. op basis van via de Google+Apple API uitgewisselde en geüploade via Bluetooth uitgewisselde identifiers?

Bedrijven die anti-corona middelen verkopen zullen geld over hebben voor deze marketinginformatie om zo snel als mogelijk te kunnen melden "bij u zijn de besmettingskansen relatief hoog, wij kunnen u helpen om deze omlaag te krijgen!"

Indien binnen de (voor zover ik weet closed source) Google+ Apple API in het geniep ook de daarvoor benodigde locatiedata wordt verzameld, bestaat natuurlijk het risico dat derden daar ook achterkomen en manieren vinden om onversleutelde kopieën van die data van smartphones naar hun servers te sturen.

Sowieso verwacht ik dat Google en Apple middels telemetrie de effectiviteit van hun API in combinatie met gebruikte apps zullen meten. Welke data daarvoor wordt geüpload weet ik niet. Maar risicoloos is dat natuurlijk nooit.
09-06-2020, 19:19 door karma4
Door Erik van Straten:Ik vertrouw er wel op dat Google en Apple geen apps zullen toestaan waarbij de makers ervan de verzamelde gegevens zonder toestemming van de smartphone-eigenaar naar een server sturen (hoewel je niet kunt uitsluiten dat er iets door hun testprocedures slipt, zal dit -in elk geval in Nederland- tot een flinke rel leiden indien het wordt ontdekt, dus dat verwacht ik niet).
Alle data en alle dat naar big tech? Dat lijkt me nu echt niet verstandig. Omnicorp of big brother is die hoedanigheid.
Heb je aub iets meer democratisch en controleerbaar ...
09-06-2020, 19:36 door johanw
Eén van de kenmerken van de apps in het keuze-experimenten was dat winkels, horeca en culturele instellingen mensen zonder app mogen weigeren
Dan wordt er overmorgen een app geproduceerd die dezelfde naam heeft als die officiele corona app die een nep-scherm laat zien dat alles OK is. Hoe moet de gemiddelde restaurant uitbater of vakkenvuller dat controleren?
09-06-2020, 20:56 door Anoniem
L.S.

Moet dit eigenlijk allemaal wel even snel doorgevoerd worden en verschillende vrijheidsbeperkende maatregelen rap per wet worden ingevoerd, waarbij dan te vrezen valt dat we om omineuze en nog veelal onbekende redenen hier niet zo snel meer vanaf zullen geraken. Blijft onze vrijheid, gelijk ook wat er gebeurt, weg, zelfs als ook als de COVID-19-Corona dreiging helemaal verdwenen is?

Dit zeker nu de WHO moet toegeven dat er van asymptomatisch besmettingsgevaar geen sprake is (geweest).
Vertaald wil dat zeggen, dat je pas besmet kan worden door een persoon die ook echt corona-symptomen lijkt te hebben en flink niest, proest, koorts heeft e.d. Van asymptomatisch contact valt dus heel weinig te vrezen. Waarom dan een app? Waarom dan een nieuwe norm "social distancing"anderhalve-twee meter-zes voet-samenleving, die niet meer zo echt "samen leeft".

Is men in Nieuw-Zeeland toch al veel beter af. Daar kruipt het sociale wezen mens alweer bij elkaar en zo hoort het ook.

Daar is men van een strenge volledige lock-down nu naar een lockvrije toestand gekomen, en hier was er een technische lockdown, die wel haast een permanent karakter dreigt aan te nemen en geeft de overheid die aan verregaande machtsmiddelen heeft geroken maar eens ongelijk. Die geven dat niet zomaar eventjes uit handen. Ze zijn zo in een klap ook grotendeels van een lastige oppositie verlost moet je rekenen (de gedoogpartijen hobbelen wel mee, want dat is gecontroleerde oppositie en die slaan geen deuk in het spreekwoordelijke pakje oppositie-boter).

Ergo, heeft de app nog wel zin of versoepelt men de maatregelen om bij een tweede golf opeens weer volop in "overdrive" te gaan en komen we nooit meer los van deze globale monsterdreiging, die onze wereld totaal op z'n kop heeft gezet.

Denken we nog zelf na of hobbelen we er allemaal als "sheople"gedachteloos hier achteraan?

luntrus
10-06-2020, 03:30 door Anoniem
Zoek en gij zult vinden wat respondenten vinden.

Arbitrair aan dit onderzoek kan zijn het doelgericht vinden van antwoorden.
Er spring niet heel nadrukkelijk direct al uit hoe ze dit zijn tegen gegaan.

Komt dit onderzoek we/lniet tot stand tegen de achtergrond van een behoorlijke dosis angst rondom Corona?
Hoe beredeneerden de respondenten angst bij henzelf en anderen voor het Corona virus?
Hoeveel maakte het al dan niet zelf ziek worden een verschil in angst en gevaar perceptie van het Corona virus onder respondenten als ze weten dat ze nog ziek zouden worden?

Maakte het een verschil als respondenten weten dat het Corona virus geen levensbedreigend virus meer is?
Dat is bijvoorbeeld zeer van belang voor de representativiteit van de respons bij vraag "Stel dat u besmet raakt met het coronavirus. Hoe erg zou het voor u zijn?"

In hoeverre speelde de gepercipieerde angst in ogen van de onderzoekers een rol om minder keuzes voor te leggen c.q. keuzes die de overheid tot nu toe heeft laten afvallen?
En hoe speelt het gewijzigde oordelen van de overheid in wat wel/niet erg belangrijke rol speelt bij het corona virus?
Dat is namelijk de afgelopen maanden nogal eens bijgesteld.

Hoe schatten de respondenten bij dit onderzoek hun eigen oordeel vermogen in om binnen die context een objectieve/subjectief maar oorbaar oordeel te vellen?
Welke respondenten vielen bij het onderzoek waarom eventueel af?


Aan het onderzoek hebben 926 Nederlanders deelgenomen, die random getrokken zijn uit een panel van Kantar Public. We hebben aan Kantar gevraagd om de steekproef zo te trekken dat deze representatief is voor de Nederlandse bevolking vanaf 18 jaar op de kenmerken leeftijd en geslacht.
Hoe kan er überhaupt sprake zijn van representativiteit onder angst?

Is hierbij rekening gehouden met 1)hoe kundig, 2)hoeveel/weinig inzicht in de materie, 3)hoe angstig de respondenten zichzelf en beslissers achtten,of 4) er in hun ogen een gevoel, sluitende onderbouwde bewijsvoering of een mix daarvan ten grondslag lag aan de gegeven antwoorden door respondenten en 5) in hoeverre volgens respondenten de voorgestelde opties en de gemaakte keuzes door respondenten beter kunnen worden ingeschat als er meer tijd / kennis beschikbaar zou zijn gesteld aan de beslissers?
Dat bleek zeer relevant in tegenstelling tot hoogte van het opleidingsniveau dat de onderzoekers nu bevraagden.

Hebben ze bij Kantar daarbij ook kaas gegeten van de bevindingen van Tsversky/Kahneman et all over beslissingen nemen en invloed bij inschattingen door beslissers en beoordeling van ten minste deze 5 factoren?
Dat zijn bij gepercipieerde levensbedreigende situaties voor individuen en groepen toch zeer bepalende factoren die wezenlijk inzicht en besef toevoegen rondom de gegeven antwoorden.
Uit onderzoeken van Tsversky/Kahneman et all blijkt dat het wel aan de orde stellen van dergelijke factoren wezenlijk uitmaakt bij hoe bewust en representatief respondenten belangen toekennen aan thema's rondom heikele en niet heikele vragen.
De verschuiving in gewicht in oordelen die alle respondenten aan belangwekkende thema's koppelen blijkt uit onderzoeken van Tsversky/Kahneman et all minimaal 5% tot meer op te verschuiven van onbelangrijk - neutraal richting meer naar de kant van zeer belangwekkend en compromisloos.

Merk daarbij op dat bij dreigend gevaar een nadrukkelijkere levensbedreigende situatie mensen de neiging hebben tot bevriezen, meebuigen en irrationele keuzes maken.
Nu lijkt de onderlinge verhouding van antwoorden 1/3 - 1/3 - 1/3 eerder door de opzet van het onderzoek dan door de representativiteit van de vraagstelling en antwoorden te komen.

Merk daarbij ook op dat gevraagd naar kans dat hen een herhaaldelijk noodlot kan treffen mensen aantoonbaar meer irrationeel antwoorden als mensen met achtergronden als leiding gevende artsen, politici, advocaten, financieel/alfa achtergrond naar verhouding de indruk hebben meer informatie ter beschikking te hebben dan bij mensen met achtergronden van meer ervaring en uitvoering gebaseerde beroepen zoals timmerman, bakker, lasser, fysio therapeuten, tandartsen.
Bij de meer ervaring en uitvoering gebaseerde beroepen maakt meer beschikbare informatie in de regel minder grote verschillen in hoe goed mensen denken dat ze hun kansen inschatten.
Dat geldt zowel voor kansen als iets henzelf treft als wanneer kansen anderen zouden treffen.
Mensen met niet ervaring en uitvoering gebaseerde beroepen blijken in hun antwoorden ook vaker geneigd meer gewicht toe te kennen aan het wel / niet beschikbaar zijn van bepaalde informatie en het alsnog kunnen uitzoeken van die informatie.
Dit hebben Tsversky/Kahneman et all onderbouwd qua de mate van overschatten van het eigen oordeelvermogen door zogenaamde experts bij niet ervaring & empirisch maar theoretisch en modelmatig onderbouwde beslissingen.

Meer specifiek is het voor mensen moeilijker om een antwoord te geven op de vraag ‘vindt u de volksgezondheid belangrijker of privacy belangrijker bij uw keuze om een corona app te installeren’ dan als zij een keuze moeten maken tussen twee corona apps die verschillen in termen van de mate waarin de app bijdraagt aan het indammen van het coronavirus en privacy waarborgen.
In hoeverre bekennen de rapporteurs hier dat er om een duidelijker beeld uit de respons te halen ze hebben gestuurd in het aantal en soort voorgelegde opties?
Dat "de app bijdraagt aan het indammen van het coronavirus en privacy waarborgen" is feitelijk al een stelling die pas achteraf gestaafd en wel aan het publiek kan worden voorgelegd.
Er is immers binnen de maatschappij sprake van de opvatting van een levensbedreigende situatie, ook nog eens met veel groepsdruk uitgeoefend via media en andere wegen, hetgeen dus per definitie de respons kleurt.
Onder levensbedreigende situaties liggen de voorkeuren en invloed van verondersteld nut van voorgelegd keuzes al weer anders dan bij situaties waarvan mensen denken deze geheel of juist maar gedeeltelijk te kunnen overzien en doorzien.
Dat zorgt weer specifiek een hele verschillende inschatting van het verwachtte nut dat respondenten standaard hebben van voorgelegde keuzes en hun neiging om keuzes te verwerpen of zelfs geen keuze te maken.
Dat laatste lijkt dus vooral pas bij de doorrekening een optie te zijn en niet al vanaf de vraagstelling zelf.
De factor van de levensbedreigende situatie van Covid-19 heeft in de huidige schaal nogal onvoorspelbaar.
De mate van vertekening krijg je met de aanpak van onderzoekers dus sowieso niet representatief doorgerekend en opgeschaald voor heel Nederland.

De onderzoekers bekennen in hun App onderzoek-verantwoording dus impliciet / onbewust vertekenende suggesties toe te passen.
Dachten de onderzoekers wellicht dat de antwoorden die respondenten gaven ook aansloten bij de praktijk dat handeling perspectieven onder de levensbedreigende situatie bijna nooit bestaan uit zeer duidelijke toegesneden uitkomsten met vooraf vaststaand nut?
In hoeverre gaven respondenten volgens onderzoekers wenselijke antwoorden?

In hoeverre was de mening van respondenten afhankelijk van of testen wel / geen duidelijke uitkomsten kunnen bieden?
Dat is voor zoiets als track-trace-testen natuurlijk vrij cruciaal.
Het onderzoek vindt plaats tegen de suggestie van 60% van de besmette maar niet meer zieke bevolking is voldoende voor groepsimmuniteit, maar hoe kiezen respondenten als dat al lagere percentages besmette mensen zou zijn?
Dat lijkt mij vrij cruciale onderzoek vraag vooraf.
Temeer omdat die 60% drempel meer een verwachting is zoals het Rivm het bracht.
Die is meer gestoeld op een projectie op Nederland met aannames en doorrekeningen, omdat een uit de covid-19 bewezen en peer-reviewed evidence based praktijk van Nederland van de hele covid-19 uitbraak natuurlijk simpelweg tussen 21 mei en 28 mei überhaupt niet mogelijk was.

Op welke wijze kan eventueel sprake zijn van disonanties door niet representatieve toepassing van waardes in onderzoeksvragen?
Bijvoorbeeld wanneer al dan niet doordat waardes uit gausse krommes en bayisiaanse waardes als input zijn gebruikt voor de vraagstelling.
Zie bijvoorbeeld de getallen 4000 en 7000 in het vraagvoorbeeld dat aan respondenten zou zijn voorgelegd:
Afname in het aantal stergevallen als een meerderheid van de Nederlanders de app installeert. App A:4000, App B: 7000
Zie ook het getal 15000 in:
Hoeveel mensen zitten er door de app per dag onterecht in thuisquarantaine, als een meerheid van de Nederlanders de app installeert? App A:15000, App B:15000
Vraag: konden de respondenten de aangereikte getallen ook in proporties duiden?
Hoe is dat geverifieerd?


Alleen al omdat het effectieve nut dat je aan een app zou mogen geven feitelijk achteraf pas kan worden onderbouwd per definitie een evenredige verdeling in respons oplevert dan als de uitkomst vooraf al wel duidelijk vast kan staan.
Dan kan je wel bij het doorrekenen van de respons een en ander verdisconteren met logit principes en dergelijke,
maar dan blijf je altijd rekenen met de bandbreedtes die de model-matige aanpak vanaf het begin induceert.
Iets met Input en output.
Sturen in het keuze experiment noemen we dat.

In werkelijkheid zijn door natuurlijke processen in ons lichaam bij nogal wat mensen de handeling perspectieven onder levensbedreigende situaties al snel troebel.
Dat beïnvloedt de effectiviteit van handelen in levensbedreigende situaties en de mate waarvan een respondent inschat dat het handelen van anderen evenveel positief kan/zal bijdragen aan het afwenden van de levensbedreigende situatie.
Als daarin een afhankelijkheid ligt van anderen dan ligt de verwachting van het definitief kunnen afwenden van het gevaar sowieso weer lager dan wanneer de respondent gevraagd wordt over een situatie waarin alleen de respondent iets hoeft te doen.

Dat de verdeling van het onderzoek zo mooi uitkomt op 1/3, 1/3 en 1/3 zegt vooral meer over de model-matige aanpak van het onderzoek dan van wat heel Nederland bij zorgvuldig onderzoek onder de hele bevolking er werkelijk van zou vinden.
Jammer genoeg zit de club met haar aanpak in de praktijk wel vaker naast de werkelijke uitkomsten.

Ook zou het interessant kunnen zijn om te onderzoeken of het bieden van voordelen de twijfelende middengroep over de streep zou kunnen trekken om de app te installeren
Dan ben je dus sowieso zoeken naar antwoorden die je eigenlijk al kan weten op basis van studies van onder andere Tsversky/Kahneman et all.
Wat wil je dan in vredesnaam illustreren en bereiken?
"Voordielen" bieden onder de voorwaardelijke situatie van deze Corona uitbraak?
Dat is zo'n beetje hetzelfde als onderhandelen met je gijzelaar op het inleveren van een deel van je prive leven na uitleveren of opheffen van de gijzeling.
Hier zijn, vergeef me de wat bruuske vergelijking als gijzelnemer, het ministerie van volksgezondheid de gijzelnemers en is de bevolking - daaronder de respondenten van het onderzoek - de gijzelaar die over zijn eigen voordelen keuzes mag maken.
Dat de schoen dan best wel krom wringt zou je in je rapportage toch minstens erbij moeten benoemen.

Verschillende internationale studies adviseren om de leiding van de ontwikkeling van de app in handen te leggen van een transparante organisatie met een goede reputatie (o.a. Altmann et al., 2020). Williams et al. (2020) adviseren de Britse overheid om na te denken over een gedecentraliseerd systeem voor de governance rond de app.
Willen de onderzoekers dan ook volledigheidshalve maar even vermelden welke tegenvallers de Britse overheid al heeft gemeld in ontwikkelfase van hun apps?
Dat heeft daar namelijk tot best wat kritiek aan het adres van de Britse minister heeft geleid, die ook al wel door Britse media was gemeld.

Tot slot is het relevant om te onderzoeken of het installeren van een app leidt tot schijnveiligheid, waardoor het aantal besmettingen toeneemt in plaats van afneemt doordat app-bezitters de andere corona maatregelen minder respecteren
Niet alleen schijnveiligheid, ook de kans op ruis in bco trajecten is zeer cruciaal.
Bijvoorbeeld omdat door werking van het menselijk lichaam er standaard al bij lagere percentage besmettingen meer mensen al weerbaar kunnen zijn tegen het corona virus dan algemeen in voorlichting tot nu toe aan breder publiek is gemeld.
Ook de zekerheid en betrouwbaarheids marge van testen is interessant.
Testen kan namelijk gepaard gaan met mate van ruis meer dan 25% van alle deeltjes per test onderdeel.
Als de zekerheid voor respondenten bij voorgelegde opties lager dan 75% is dan blijken respondenten bij gevaarssituaties al minder vertrouwen te stellen in voorgelegd oplossingen.
Waarbij men algemeen dan eerder geneigd kan zijn een compromis of compromitterende optie voor anderen acceptabel te achten dan voor zichzelf. Voor zichzelf wil men dan afhankelijk van persoonlijke voorkeuren weer eerst meer informatie hebben, de keuze uitstellen of andere opties overwegen.
Waardoor in alle gevallen een gezamenlijke keuze minder snel bereikt zal worden.

Tot slot
Keuze uitslagen zijn blijkens de erkende resultaten van genoemde onderzoekers per definitie niet objectief noch representatief voor hun persoonlijke voorkeuren zodra die vanuit een gedwongen perspectief onder het besef van een dreigingsbeeld (ongeacht of ze die dreiging ernstig zeggen te vinden) bij beslissers zijn afgedwongen.
Bij impliciet/expliciet door-selecteren (hetgeen de onderzoekers de facto als overweging aan lezers meegeven) op eerder gemaakte keuzes wordt de afwijking van het gepresenteerde beeld met de eigen persoonlijke voorkeuren ook onevenredig groter. De mate waarop verschilt weer per beroepsachtergrond en eenmaal gevestigd en herhaald groeps-opvatting van een gevaar.
10-06-2020, 08:30 door Anoniem
Dit is echt weer typisch Nederland. Ontwikkelaars zijn maanden aan het sleutelen. Men steekt er bakken geld in en vervolgens komt de app niet, of te laat, of hij komt wel maar hij werkt niet goed.
10-06-2020, 09:00 door The FOSS
Door johanw:
Eén van de kenmerken van de apps in het keuze-experimenten was dat winkels, horeca en culturele instellingen mensen zonder app mogen weigeren
Dan wordt er overmorgen een app geproduceerd die dezelfde naam heeft als die officiele corona app die een nep-scherm laat zien dat alles OK is. Hoe moet de gemiddelde restaurant uitbater of vakkenvuller dat controleren?

Zo zal dat natuurlijk / hopelijk niet gaan werken. Want dat zou vergelijkbaar zijn met het wel heel eenvoudig kunnen maken van een vals paspoort. Nee, men zal bij de controle van iedere persoon een aanvraag moeten indienen bij een centrale server (door de app van degene die geverificeerd wordt), waarop de server een antwoord geeft met bijvoorbeeld een door de verificator in te scannen QR-code en dat met de centrale server af te stemmen (door de app van de controleur).
10-06-2020, 09:05 door Anoniem
Door Anoniem: Nou het waren er geen 5.000, nu hoor je dat het er wel 14.000 waren.

J.O.
Afgaande op de berichten erover lopen de schattingen volgens de gemeente Amsterdam uiteen van 5.000 tot 14.000, en is dat een van de redenen dat Halsema onafhankelijk onderzoek wil naar de gang van zaken.

Adopteer niet meteen het hoogste aantal als waarheid omdat het genoemd is. Het is een van de schattingen maar daarmee nog geen zekerheid, het is ook mogelijk dat die schatting van 5.000 uiteindelijk toch een stuk beter blijkt te kloppen.

Wat we hoe dan ook weten over die aantallen is dat er dramatisch veel meer mensen op die demonstratie afkwamen dan de organisatie en de gemeente hadden ingeschat, en dat het werkelijke aantal op dit moment behoorlijk onzeker is.
10-06-2020, 09:06 door linux4 - Bijgewerkt: 10-06-2020, 09:06
Door The FOSS:
Door johanw:
Eén van de kenmerken van de apps in het keuze-experimenten was dat winkels, horeca en culturele instellingen mensen zonder app mogen weigeren
Dan wordt er overmorgen een app geproduceerd die dezelfde naam heeft als die officiele corona app die een nep-scherm laat zien dat alles OK is. Hoe moet de gemiddelde restaurant uitbater of vakkenvuller dat controleren?

Zo zal dat natuurlijk / hopelijk niet gaan werken. Want dat zou vergelijkbaar zijn met het wel heel eenvoudig kunnen maken van een vals paspoort. Nee, men zal bij de controle van iedere persoon een aanvraag moeten indienen bij een centrale server (door de app van degene die geverificeerd wordt), waarop de server een antwoord geeft met bijvoorbeeld een door de verificator in te scannen QR-code en dat met de centrale server af te stemmen (door de app van de controleur).

Onwerkbaar als je dat bij elke winkel moet doen. Je bent verplicht een smartphone en een verkende internetverbinding te hebben. En dan natuurlijk geen smartphone met enkel LineageOS en F-Droid.

Wettelijk onhaalbaar voor winkels die voorzien in primaire levensbehoeften want een smartphone is immers niet verplicht om te hebben. Hoewel je met de huidige plannen voor Covid-19 wetgeving maar nooit weet wat ze je willlen proberen op te dringen...
10-06-2020, 09:12 door Anoniem
Corona is in West Europa zo goed als voorbij een tweede golf hoef je niet te verwachten in de mate zoals de eerste golf is geweest als er uberhaubt een tweede golf komt. Alle maatregelen zoals de door de politici gewenste wet, de app etc. zijn allemaal middelen om onze vrijhheden te beperken en hebben niets te maken met de huidige of komende dreiging van Covid. Mocht dit je niet duidelijk zijn dan leef je in angst en adviseer ik je de TV uit te zetten en te luisteren naar specialisten die niet in de media mogen komen praten om dat ze niet meepraten met de gezette agenda.

https://www.youtube.com/watch?v=e3rCPv-IXHE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=TLBdoGREZDQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7JU1oaY2UMs&feature=youtu.be
10-06-2020, 10:10 door The FOSS - Bijgewerkt: 10-06-2020, 10:41
Door linux4:
Door The FOSS:
Door johanw:
Eén van de kenmerken van de apps in het keuze-experimenten was dat winkels, horeca en culturele instellingen mensen zonder app mogen weigeren
Dan wordt er overmorgen een app geproduceerd die dezelfde naam heeft als die officiele corona app die een nep-scherm laat zien dat alles OK is. Hoe moet de gemiddelde restaurant uitbater of vakkenvuller dat controleren?

Zo zal dat natuurlijk / hopelijk niet gaan werken. Want dat zou vergelijkbaar zijn met het wel heel eenvoudig kunnen maken van een vals paspoort. Nee, men zal bij de controle van iedere persoon een aanvraag moeten indienen bij een centrale server (door de app van degene die geverificeerd wordt), waarop de server een antwoord geeft met bijvoorbeeld een door de verificator in te scannen QR-code en dat met de centrale server af te stemmen (door de app van de controleur).

Onwerkbaar als je dat bij elke winkel moet doen. Je bent verplicht een smartphone en een verkende internetverbinding te hebben. En dan natuurlijk geen smartphone met enkel LineageOS en F-Droid.

Onwerkbaar? Welnee, gewoon een variant op de al verplichte toegangscontrole, zoals die we hadden tijdens de lockdown. En als de smartphone niet voldoet dan komt er gewoon een - verplichte - wearable. Zie Singapore: https://www.security.nl/posting/660362/Singaporezen+vrezen+politiestaat+door+aangekondigde+corona-wearable.

Door linux4: Wettelijk onhaalbaar voor winkels die voorzien in primaire levensbehoeften want een smartphone is immers niet verplicht om te hebben. Hoewel je met de huidige plannen voor Covid-19 wetgeving maar nooit weet wat ze je willlen proberen op te dringen...

'Men' probeert je niets op te dringen. Als de tweede golf meevalt dan zal je er weinig meer over horen. Maar als er een zware tweede golf komt dan moet je toch iets doen om te voorkomen dat we weer in een verregaande lockdown moeten.
10-06-2020, 13:51 door Anoniem
Door The FOSS:
Door johanw:
Eén van de kenmerken van de apps in het keuze-experimenten was dat winkels, horeca en culturele instellingen mensen zonder app mogen weigeren
Dan wordt er overmorgen een app geproduceerd die dezelfde naam heeft als die officiele corona app die een nep-scherm laat zien dat alles OK is. Hoe moet de gemiddelde restaurant uitbater of vakkenvuller dat controleren?

Zo zal dat natuurlijk / hopelijk niet gaan werken. Want dat zou vergelijkbaar zijn met het wel heel eenvoudig kunnen maken van een vals paspoort. Nee, men zal bij de controle van iedere persoon een aanvraag moeten indienen bij een centrale server (door de app van degene die geverificeerd wordt), waarop de server een antwoord geeft met bijvoorbeeld een door de verificator in te scannen QR-code en dat met de centrale server af te stemmen (door de app van de controleur).

@The FOSS: er blijkt in de praktijk gewoon mogelijk. Een en ander waar bij QR codes met redirects en false-positives worden toegepast en (te laat) zijn ontdekt.
Daarna zijn proeven met QR codes in slimme stad proeven door IBM, Google en Microsoft in de VS en Canada ontmanteld, toegedekt door enig eufemistisch geformuleerde PR.

Ook is o.a. gedemonstreerd in uitzendingen door de Duitse publieke omroepen waar uit de doeken werd gedaan hoe beambten en informatie verschaffers inzake paspoort aanvragen voor immigranten eerst om de beveiliging met QR-codes scanners heenwerken d.m.v. officieel verschafte stand-in passen die in Turkije, Syrië en elders werden gemaakt en daar vandaan werden aangeleverd.
Na eenmaal de officiële procedure te hebben geduped maar succesvol te hebben doorlopen en het officiële Duitse ID-middel te hebben ontvangen wordt de rest van de papier-winkel doorlopen in combinatie met de eenmaal officieel verwerkte en opgeslagen gegevens.

Daarbij deden mensen uit dat Duitse proces (in later geanonimiseerde interviews) ook uit de doeken dat als het proces dat toeziet op validering / echtheid van gegevens bij aanlevering en verwerking door de verantwoordelijke organisatie zelf niet goed doorzien wordt of kan worden, er vanuit de operationeel leidinggevenden geen opperste prioriteit wordt gegeven aan de borging ervan dat dan vanzelf voor de gemiddelde medewerker het heel lastig blijkt om te herkennen wie of waarmee iemand probeert het systeem om de tuin leiden en dat te herkennen en af te vangen voordat het point of no return aanstaande is (daarna blijkt mogelijke reputatie schade voor de organisatie en leiding een rem om de misleiding juist te willen ontmaskeren en te vervolgen).

Dat laatste blijkt ook weer bevestigd in de processen waar Hugo de Jonge voor verantwoordelijk is met z'n Apps en de radar en gebleken gebrekkige inventarisaties die daaraan vooraf gaan.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.