image

Inspectie Gezondheidszorg start meldpunt misbruik corona-app

maandag 31 augustus 2020, 11:17 door Redactie, 10 reacties

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zal een meldpunt starten waar burgers misbruik van de CoronaMelder-app kunnen melden. Het gaat dan bijvoorbeeld om verzoeken om de app te laten zien, of bijvoorbeeld geen toegang krijgen gebaseerd op de inhoud of het niet tonen van de app. Ook gedwongen worden om de app te installeren is misbruik, zo laat minister De Jonge van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer weten.

"Vrijwillig gebruik is een van de uitgangspunten van CoronaMelder en een verbod op misbruik zal daarom ook in de antimisbruikbepaling van de Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19 worden vastgelegd", stelt De Jonge. Naast directe vormen van misbruik zijn ook indirecte methoden, zoals het gebruiken van een gezagsverhouding of het bieden van een financieel voor- of nadeel tot het gebruik van de app, niet toegestaan.

Om misbruik te voorkomen en tegen te gaan komt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd met een meldpunt. Burgers kunnen daar melding doen en worden vervolgens naar de juiste toezichthouders doorverwezen. Na een melding kan een onderzoek worden gedaan door de betreffende toezichthouder en wanneer er sprake van een overtreding blijkt te zijn kan het OM besluiten tot handhaving. Afhankelijk van de aantallen en aard van de meldingen kan worden besloten om andere toezichthouders aan te wijzen.

Reacties (10)
31-08-2020, 11:23 door Erik van Straten
Wat een gedoe voor een app die in geen enkel land significant bijdraagt aan het doorbreken van infectieketens.
31-08-2020, 12:44 door MrMerlin
Door Erik van Straten: Wat een gedoe voor een app die in geen enkel land significant bijdraagt aan het doorbreken van infectieketens.

Inderdaad, maar op zich goed, want ik wil geen last hebben van deze app.

Ik kan mij zo voorstellen dat personen/organisaties die niets snappen van deze app het als een voorwaarde gaan stellen.
31-08-2020, 12:45 door [Account Verwijderd]
Door Erik van Straten: Wat een gedoe voor een app die in geen enkel land significant bijdraagt aan het doorbreken van infectieketens.

Ja.

Om ongerustheid in de samenleving te nivelleren is dit 'speeltje' bedacht. Bovendien... is het een app dan is het goed...Toch?!
Het voegt zich bij de schier eindeloze rij van onzinnige software waar deze zg. app-stores tot de nok mee gevuld zijn. De bijna alomtegenwoordige verslaving aan de smartphone wordt tot op het bot geëxploiteerd, want bijna iedereen die het ding heeft denkt zonder phone+apps onthand en/of ontnomen van elke zingeving te zijn; een banneling van de maatschappij; een excommuniceerde.

Men vergeet dat een virus zich grillig gedraagt. Het is geen verstandelijk wezen wiens handelen je enigszins kunt voorspellen zodat je kunt zeggen wie het besmet en waar. Als het functioneel is bevestigt het alleen dat er iets aan de hand is maar is het kwaad al geschied. Corona wordt gepersonifieerd met deze app, het krijgt totaal fout en gevaarlijk een menselijk gezicht.

De enigen die er voordeel uit behalen zijn de grootste softwareboeren op onze wereld. Want hoewel de app gratis is, maken zij hiermee winst. Feit: als zij er niet linksom of rechtsom geldelijk gewin uit kunnen sleuren bieden zij geen enkele 'third-party' app aan (incluis deze corona app) en stond deze niet in hun 'store' of hoe hun uitdragerij mag heten.
Winst genereren is hun enige doelstelling, waarbij de gebruiker slechts de kruiwagen is, niet de gewaardeerde klant.

Met het bovenstaande herziene/toegevoegde inzicht zou ik nu niet meer overwegen om die app te installeren áls ik een smartphone had (niet) zoals ik hier elders aangaf, enkele weken terug.
31-08-2020, 15:39 door Anoniem
Is alleen voor de bühne. De toezichtshouders zitten al vol met werk en gaan echt de kroeg op de hoek niet bezoeken om te vragen waarom ze vragen of ik de APP heb.
31-08-2020, 18:51 door Anoniem
Door Erik van Straten: Wat een gedoe voor een app die in geen enkel land significant bijdraagt aan het doorbreken van infectieketens.

Wat is ongeveer het moment dat je tot dat inzicht kwam?
Was het een kwestie dat je in 1x dacht dat het geen belangrijke bijdrage gaat bieden of meer een optelsom van zaken die je dat inzicht gaven?

Ik vraag dat omdat de aanleiding op dat moment misschien ook wel een verhelderend moment kan zijn geweest dat andere mensen misschien al eerder trof of nog steeds ten deel moet vallen.
En van een afstand terugkijken of voor anderen misschien behapbaarder om tot inzicht te komen dan op 1 moment het inzicht al die zaken die eromheen de revue passeerden ook nog bij het moment van omslag te betrekken.
31-08-2020, 19:37 door Anoniem
Het gaat dan bijvoorbeeld om verzoeken om de app te laten zien, of bijvoorbeeld geen toegang krijgen gebaseerd op de inhoud of het niet tonen van de app. Ook gedwongen worden om de app te installeren is misbruik

Da's juridisch wel vreemd.
1-Het gebruik van de App is VRIJWILLIG en dus met VRIJe WIL.
2-Het wel/niet tonen van de App is dus ook per definitie vrijblijvend en vrijwillig.

En dan ga je het niet tonen van de inhoud van de app opeens als misbruik beschouwen?
Misbruik van macht wellicht?
Dat lijkt me eerder de bevestiging van een kans op een heftige privacy inbreuk DANKZIJ deze ene App.
En als die nou fysiek plaatsvind dan moet de APP-BOUWER dit melden bij de AP!!!!
De AP schakelt daarna eventueel de politie in.
O wacht, de politie is ondermand......

Dus vanwege capaciteit problemen en Corona App die qua tijd en budget uit de hand zijn gelopen schuift de Jonge nu extra ballast op het bordje van gemeentes.
Waarom moet een slachtoffer zich ook nog eens melden bij de gemeente, zijnde toezichthouder die dan buitengewone opsporingsambtenaren zou gaan inzetten?
Gaan die dan ook bij werkgevers in panden inval doen wanneer de data afpersing daar plaats vindt?
Deze App is dus kennelijk wel degelijk kwetsbaar voor lekken!
Nee, het zou vanaf de meet af aan echt privacy vriendelijk worden.
Niet dus.

Via de achterdeur van de App, buitengewone opsporingsambtenaren erbij halen en dan privacy lekken ook nog eens anders gaan inschalen, heeft de AVG het soms te druk om dit fatsoenlijk te begeleiden?
Dan zijn de App en de AVG dus duidelijk NIET met voldoende capaciteit ingepland.
En wordt nu ook nog even een apart hoofdstuk digitale opsporing ambtenarij verder uitgerold?

Dus de Jonge wil werkelijk (afgedwongen) privacy inbreuken voor zijn eigen app technisch anders wegen dan bij andere Apps waar privacy wordt afgenomen.
Das toch echt juridisch bestuurlijke willekeur.
31-08-2020, 20:22 door Anoniem
de Jonge lijkt zich qua getallen indirect te baseren op;

- "We assumed that without social distancing individuals have on average 4 close contacts per day and around 9 casual contacts per day, with certain stochastic variability. The distributions were fitted to data from the Polymod study*" uit het rapport Time is of the essence: impact of delays on effectiveness of contact tracing.
Hmmmm, zijn er enkel exact 13 contacten per persoon per dag, met een bepaalde variatie erin??
Alleen de stochastische variatie haalt al direct wiskundig de representativiteit van de Rivm -reproductie formule onderuit.
De wiskundige kern van een stochastisch variatie in de context van eventuele doorgifte ratio in de afgelopen 6 maanden komt er namelijk in werkelijkheid op neer dat de variatie zich niet concentreert rondom de reproductie factor van een beginnende uitbraak met een factor van rond de 2,0 en lager is naarmate de uitbraak een factor onder de 1,0 zou hebben.
Nee, sec een stochastische variatie in de reken-volgorde van het Rivm en co erbij halen betekent dat de verschillen in het aantal onderlinge contacten tussen mensen tijdens een virus verspreiding zich weer anders tendeert dan puur rondom de wisselende variatie in het onderling aantal contacten van mensen.
Terwijl de ene persoon halverwege de uitbraak al evengoed aan een gemiddeld aantal contacten op 1,5m zou komen en een meerdere anderen misschien aan minder aantal contacten binnen 1,0m kwam.
Tot zover de afwijking van de praktijk ten opzichte van de kennelijke praktijk nabootsing middels de stochastische trend op basis van een studie van al even geleden.

-* de studie "Social contacts and mixing patterns relevant to the spread of infectious diseases. PLoS Med 2008".
Deze studie hanteert een optelsom voor de doorgifte van contacten gerelateerd aan een mate van virus reproductie via een logaritmische spreiding van onderlinge contacten.
Daarna maken ze een optelsom van doorsnee aantal contacten per contact frequentie-groep.
Zo zouden ouderen, jongeren en mensen van alle leeftijd groepen (7.290 deelnemers) allemaal een opmerkelijk gelijk aantal contacten hebben, aldus de studie.
Deelnemers uit de ondervraging waren afkomstig uit België, Duitsland, Finland, Groot Brittannië, Italië, Luxembourg, Nederland en Polen.


En het hanteren van doorsnee aantal contacten zou kennelijk volgens de Jonge voldoende zijn om ook, allemaal enkel een doorsnee mensen die bij elkaar opgeteld 97.904 doorsnee contacten hadden en een maatstaf zou kunnen zijn om de Nederlandse Corona situatie op te beschouwen.
Let wel, deze bevindingen dateren van 2005-2006.
Terwijl je hebt natuurlijk altijd binnen bijvers en buiten blijvers, dus met een doorsnee wijk je sowieso al scheef af ten opzichte van de werkelijkheid.
Helemaal in de periode Februari 2020 t/m Juni 2020 zullen de verhoudingen van aantal contacten per persoon zeker anders en veel schever dan zoals in die studie kunnen hebben gelegen.
De Jonge moet dus sowieso verklaren waarom de aantallen voldoende op zouden gaan en niet gewoon een slag in het wilde weg zijn, sinds de "intelligente" lockdown.
Het is dus zeer de vraag in hoeverre z'n 2,5% berekening ook opgaat.
01-09-2020, 12:44 door Anoniem
Door Anoniem: En dan ga je het niet tonen van de inhoud van de app opeens als misbruik beschouwen?
Lees de zin die je zelf citeerde nog eens goed:
Het gaat dan bijvoorbeeld om verzoeken om de app te laten zien, of bijvoorbeeld geen toegang krijgen gebaseerd op de inhoud of het niet tonen van de app. Ook gedwongen worden om de app te installeren is misbruik
Daar staat niet dat het niet tonen van de inhoud van de app als misbruik wordt beschouwd, zoals jij stelt, daar staat dat het misbruik is om mensen te vragen het te tonen, om ze toegang te weigeren als ze dat niet doen, of om ze te dwingen de app te installeren.
01-09-2020, 15:06 door Anoniem
Ik vraag me af wat een dergelijk meldpunt in de praktijk uit kan maken.

Stel je bent door COVID-19 je baan kwijt en een nieuwe werkgever verplicht de app, dan kun je dat wel melden maar wordt je binnen de proeftijd toch ontslagen.

Echt veel keuze is er dus niet.
01-09-2020, 21:53 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: En dan ga je het niet tonen van de inhoud van de app opeens als misbruik beschouwen?
Lees de zin die je zelf citeerde nog eens goed:
Het gaat dan bijvoorbeeld om verzoeken om de app te laten zien, of bijvoorbeeld geen toegang krijgen gebaseerd op de inhoud of het niet tonen van de app. Ook gedwongen worden om de app te installeren is misbruik
Daar staat niet dat het niet tonen van de inhoud van de app als misbruik wordt beschouwd, zoals jij stelt, daar staat dat het misbruik is om mensen te vragen het te tonen, om ze toegang te weigeren als ze dat niet doen, of om ze te dwingen de app te installeren.

Het punt hiervan is misschien wel, de minister had in meerdere opzichten zelf wel veel duidelijker kunnen zijn geweest.
De minister had kunnen zeggen in simpel Nederlands "een ander dwingen de app te installeren of data af te geven is ......"
Maar de minister is misschien wel erg terughoudend om in meest brede zin de woorden "dwang" en "app" in de mond te nemen.
Terwijl hij juist toch echt het beste met de burger voor moet hebben, nietwaar?

De context van waar de minister voorbeelden van geeft zijn misschien wat beperkt.
Bakent hij bewust niet het gehele relevante situaties / werkingssfeer af?
Hij licht onder andere toe dat iemand de toegang weigeren, indien die iemand geen corona app gegevens verstrekt of de app wil installeren, van de categorie misbruik is.
Maar iemand in een ontmoeting eventueel de toegang tot een ruimte weigeren op kennelijk oneigenlijke gronden is niet puur een kwestie van misbruik.
Misbruik komt neer op het kwaadaardig uitbuiten van een situatie en/of verhouding.
Dus als een gemeente ambtenaar iemand de toegang tot een stadhuis weigert omdat die iemand geen app wil installeren of gegevens ervan wil afgeven is dus misbruik?
Zoiets?
Zijn er dan zoveel creepy burgemeesters en wethouders die hierop moeten worden afgeremd?
Gaan reizigers op Schiphol dan wel getest worden maar is het misbruik als ze gegevens van hun buitenlandse corona app gedwongen zouden moeten afgeven???
Zoiets?

In het verlengde van de optie om op de bestaande AVG aan te knopen zou de minister mogelijk tot de conclusie zijn gekomen dat de strafmaat volgend uit AVG meldingen misschien wel te laag is en daarom onvoldoende recht zou doen aan mensen die knel worden gezet door de Corona App;
Voeg bij bovenstaande "......" - na nadere bestudering van de casuïstiek - een passende strafmaat toe.
Iets in in de trant van "een misdrijf van categorie tot 2-5 jaar celstraf".
Iets van "het onrechtmatig schenden van iemands persoonlijke levenssfeer. In lijn met de huidige wetgeving daarvoor wordt dan direct een vervolging-zaak voor de AP en/of justitie ingesteld" indien de huidige strafmaat misschien toch zou kunnen volstaan.
Door het zo aan te vliegen hoeft de minister de term misbruik in juridische term geen herdefinitie of bredere context mee te geven van 1 specifieke App.
Wetgeving voor 1 specifiek geval - wordt altijd / heel snel ondermijnd door alternatieven en soortgelijke gevallen.
In geval van misbruik in de context van de Corona App gaat het om een specifiek software pakket op een mobiel digitaal apparaat waarvoor hij wetgeving wil op.
Dat is wel een klassieke valkuil van opstellers van wetsvoorstellen.
Iets waar al veel ministers al jarenlang intern altijd voor gewaarschuwd worden om daar niet in te vallen.
Sommige ministers konden zich desondanks toch niet verbijten en introduceerden uit nijd/bij gebrek aan alternatieve oplossingen dan maar een Algemene maatregel van bestuur gericht op 1 specifiek geval.
Daarin verwerken ze dan een nieuwe grondslag waarop een passende functionaris een bestuurlijke maatregel zou kunnen toepassen.
De strafmate die hierbij komt kijken, staatsrechtelijk en juridisch, is dan naar verhouding een lichtere.
Omdat het bestuurlijke regime voor een AMvB een lichtere behandeling en kortere bespiegeling doorloopt dan wanneer het wetsvoorstel bijvoorbeeld een volledig wetstraject in 2-voud door beide parlementaire kamers heeft doorlopen.

In taal-technische zin hanteert de minister met de term misbruik eigenlijk ook nog eens een pleonasme.
Daar gaat hij vervolgens vrij gewichtig mee aan de slag door het optuigen van nieuwe bureaucratie.
Ik vergroot het volgende uit om het kromme ervan duidelijker te illustreren;
het dwingen dat iemand privacy gevoelige gegevens afstaat op basis van hiërarchie, of beter een bestuursrechtelijke en als ongebonden of contractuele partij, komt op hetzelfde neer als zelf moedwillig door rood rijden om juist iemand te willen aanrijden omdat je iets uit diens auto wilt weghalen.
Iemand bewust aanrijden doe je al niet. Iemand aanrijden met evidente kans op schade berokkening is al helemaal roekeloos. Dat zijn zwaar onrechtmatige daden met ernstig verwijtbaar handelen.
Zeggen dat je daar mee weg moet kunnen komen omdat je nou eenmaal iets bij de ander weg moest halen doet geen onrechtmatige daad teniet.
Waarom zou hij die bureaucratie nou enkel optuigen voor het afdwingen in privaatrechtelijk verhoudingen en niet veel breder?
Dat doet hij niet als hij de mogelijkheid wil behouden om zelf/diens opvolger nog binnen 5-7 jaar te lanceren dat de overheid wel allerlei bijkomende eisen aan medewerking van de App gebruiker kan gaan stellen.
En waarom zou je die mogelijkheid open laten als overheid terwijl het gebruik van de App nu volstrekt vrijwillig begint?
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.