image

Rechter vernietigt AVG-boete VoetbalTV van 575.000 euro

maandag 23 november 2020, 15:29 door Redactie, 5 reacties

VoetbalTV hoeft een boete van 575.000 euro die het van de Autoriteit Persoonsgegevens kreeg opgelegd voor het overtreden van de AVG niet te betalen, zo heeft de rechter geoordeeld. VoetbalTV maakt gebruik van camera's die wedstrijden in het amateurvoetbal volautomatisch registreren. Ruim honderdvijftig amateurverenigingen laten hun wedstrijden via het platform filmen.

De Autoriteit Persoonsgegevens legde VoetbalTV vorig jaar november de boete op omdat het platform met de opnames de privacy van betrokkenen schond, waaronder minderjarige voetballers. De AVG staat het maken van de opnames alleen toe wanneer er een zogenaamd gerechtvaardigd belang is. Volgens de privacytoezichthouder heeft VoetbalTV alleen een commercieel belang en is dat onvoldoende om de beelden te mogen maken en uitzenden.

Volgens VoetbalTV kunnen binnen de AVG een commercieel en gerechtvaardigd belang naast elkaar mogelijk zijn. De rechter is het daarmee eens. "Het op voorhand uitsluiten van een bepaald belang als gerechtvaardigd belang, is in strijd met de Europese rechtspraak."

Volgens de rechter heeft de Autoriteit Persoonsgegevens bij het onderzoek de verwerking van persoonsgegevens niet volledig onderzocht. De toezichthouder is gestopt bij het vaststellen dat VoetbalTV geen gerechtvaardigd belang heeft. "Proportionaliteit en subsidiariteit hebben geen deel uitgemaakt van die beoordeling. Evenmin heeft verweerder in die fase van het onderzoek een belangenafweging gemaakt", aldus de rechter.

Doordat het onderzoek niet volledig is uitgevoerd is er sprake van een onzorgvuldig genomen besluit. "De boeteoplegging kan daarom niet in stand blijven", ging de rechter verder. De Autoriteit Persoonsgegevens is nu opgedragen om verder onderzoek te doen of het belang van VoetbalTV bij het opnemen en uitzenden van wedstrijden in overeenstemming is met de privacyregels.

Reacties (5)
23-11-2020, 17:11 door Anoniem
“ De Autoriteit Persoonsgegevens is nu opgedragen om verder onderzoek te doen of het belang van VoetbalTV bij het opnemen en uitzenden van wedstrijden in overeenstemming is met de privacyregels.”

Ik neem aan dat het dan om onderzoek naar dat gerechtvaardigd belang gaat, of die rechtvaardiging sterk genoeg is om de belangen van de spelers/speelsters te schaden of buiten beschouwing te laten? Volledig onderzoek kan ik inkomen. Wel lastig om het gerechtvaardigd belang te vinden dat zwaarder is dan dat van spelers, het voorkomen van diefstal van de middenstip of cornervlaggen?

Mooie uitdaging voor de AP, procesinrichting verbeteren met marginale budget verhoging terwijl de zaken zich opstapelen.
23-11-2020, 20:46 door karma4
Door Anoniem: .....
Mooie uitdaging voor de AP, procesinrichting verbeteren met marginale budget verhoging terwijl de zaken zich opstapelen.
Het is een teken dat het AP te veel budget heeft als ze de prio's van de GDPR niet volgen maar een eigen agenda volgen.
Kpmg kwam tot een hard oordeel dat er nog veel moet gebeuren om tot een volwassen organisatie met volwassen doelstellingen te komen.

Dat bereik je niet met een overdaad aan geld integendeel. Kwaliteit vereist goed nadenken en goed ontwikkelen.
24-11-2020, 07:56 door Anoniem
Door karma4: Het is een teken dat het AP te veel budget heeft als ze de prio's van de GDPR niet volgen maar een eigen agenda volgen.
Dat heet onafhankelijkheid. Daarnaast heeft de GDPR niet zo iets als "prio's", alle klachten moeten degelijk behandeld worden. Maar dat gaat natuurlijk niet op voor onderzoeken naar tips of datalekken, of het geven van voorlichting.
24-11-2020, 08:15 door Anoniem
Door karma4:
Door Anoniem: .....
Mooie uitdaging voor de AP, procesinrichting verbeteren met marginale budget verhoging terwijl de zaken zich opstapelen.
Het is een teken dat het AP te veel budget heeft als ze de prio's van de GDPR niet volgen maar een eigen agenda volgen.
Kpmg kwam tot een hard oordeel dat er nog veel moet gebeuren om tot een volwassen organisatie met volwassen doelstellingen te komen.

Dat bereik je niet met een overdaad aan geld integendeel. Kwaliteit vereist goed nadenken en goed ontwikkelen.

Werk dat zich opstapelt, vereist handjes op het op te pakken. Handjes kosten nu eenmaal geld.
Salarsissen ook.
Voor niets gaat de zon op.

Wat is de onderbouwing dat het AP een "overdaad" aan geld heeft? (onderbuikgevoelens?).

Toon zelf maar het goede voorbeeld en ga 40 uur in de week gratis werken.bij het AP om mee te helpen de achterstanden weg te werken.
Jij weet het allemaal zo goed, en het mag geen extra cent kosten. (jouw woorden)
[wel eerst even de juiste examens halen op eigen kosten]
24-11-2020, 12:43 door Anoniem
Dit is een heel interessante uitspraak omdat die direct gaat over het standpunt van AP dat een zuiver commercieel belang geen gerechtvaardigd belang volgens de AVG oplevert. In de uitspraak staat dat zo:
Verweerder stelt zich op het standpunt dat een gerechtvaardigd belang een belang is dat in (algemene) wetgeving of elders in het recht is benoemd als een rechtsbelang. Het moet dus gaan om een belang dat ook in rechte beschermd wordt, dat beschermingswaardig wordt geacht en dat in beginsel gerespecteerd moet worden en ‘afgedwongen’ kan worden. Wil een belang als gerechtvaardigd belang kunnen worden aangemerkt, dan moet dit belang een min of meer dringend en specifiek karakter hebben dat uit een (geschreven of ongeschreven) rechtsregel of rechtsbeginsel voortvloeit; het moet in zekere zin onontkoombaar zijn dat deze gerechtvaardigde belangen worden behartigd. Zuiver commerciële belangen en het belang van winstmaximalisatie zijn niet specifiek genoeg en missen een dringend ‘wettelijk’ karakter, zodat zij niet kunnen worden aangemerkt als gerechtvaardigde belangen. De kern van de activiteiten van eiseres bestaat uit de verwerking van persoonsgegevens en met die verwerking verdient zij geld. Zij heeft daarmee een zuiver economisch belang bij het verwerken van persoonsgegevens. Dit kan volgens verweerder nooit een gerechtvaardigd belang zijn. Als het uitvoeren van die kernactiviteit namelijk zou kunnen worden aangemerkt als een gerechtvaardigd belang, betekent dit dat de daaropvolgende noodzakelijkheidstoets en belangenafweging inhoudsloos worden.
De rechter schrijft dat voor een geslaagd beroep op gerechtvaardigd belang aan drie voorwaarden moet worden voldaan:
De eerste voorwaarde is dat het belang dat eiseres nastreeft een gerechtvaardigd belang is. Als dat zo is, dan moet worden beoordeeld of de verwerking van de persoonsgegevens noodzakelijk is voor de behartiging van dat gerechtvaardigde belang, waarbij ook wordt getoetst aan de proportionaliteit en subsidiariteit: is de inbreuk voor de betrokkenen in verhouding tot het met de verwerking te dienen doel? En kan het doel niet op een minder voor de betrokkenen nadelige wijze worden bereikt? De derde voorwaarde is dat er een afweging moet plaatsvinden tussen de belangen van de verantwoordelijke en de betrokkenen.
AP heeft geoordeeld dat aan de eerste voorwaarde niet is voldaan (want een zuiver commerciëel belang is volgens AP geen gerechtvaardigd belang) en is daarom niet ingegaan op de tweede en derde voorwaarde. Maar de rechter geeft AP ongelijk. Gerechtvaardigd belang is niet zo duidelijk gedefinieerd. In de arresten waar AP naar verwijst en jurisprudentie die de rechtbank zelf heeft gevonden wordt nergens gesteld dat een gerechtvaardigd belang in wetgeving of elders in het recht benoemd moet zijn als rechtsbelang.

Wel is er van alles te vinden waaruit blijkt dat gerechtvaardigd belang breder moet worden opgevat, zo heeft de WP29 ooit in een opinie gesteld dat het ook om triviale of controversiële belangen kan gaan, als ze maar echt zijn en niet speculatief. Niet alleen juridische maar ook allerhande feitelijke, economische en ideële belangen vallen eronder. En het Hof van Justitie (van de EU) heeft bij herhaling bevestigd dat landen niet hele categorieën van belangen mogen uitsluiten. Wat overblijft is dat een gerechtvaardigd belang niet benoemd moet zijn in de wet maar dat het genoeg is dat het niet in is met de wet.

Wat dan in deze zaak volgt is dat AP had moeten toetsen of de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor het behartigen van dat gerechtvaardigde belang, en of de weging tussen de belangen van de verwerker en die van de betrokkenen wel goed is gedaan. VoetbalTV moet die belangen aangeven en AP moet ze alsnog toetsen.

Niet onbelangrijk lijkt mij daarbij dat een van de verplichtingen die de AVG noemt voor een verwerkingsverantwoordelijke is om die gerechtvaardigde belangen al bij het verzamelen van de gegevens aan de betrokkenen te melden. Dat is dus niet iets dat achteraf nog kan worden ingevuld.

In overweging 47 van de AVG staat: "De verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing kan worden beschouwd als uitgevoerd met het oog op een gerechtvaardigd belang." Dat botst met de interpretatie die AP tot nu toe hanteerde, en geeft aan dat AP ongelijk had op dit punt.

Ik ben best huiverig voor de gevolgen hiervan, want ondanks dat noemen van direct marketing in overweging 47 heb ik wel het idee dat het standpunt van AP iets werkbaars opleverde dat nu een heel stuk moeilijker wordt. Als geld kunnen verdienen aan persoonsgegevens namelijk al de drempel van gerechtvaardigd belang haalt, en als je beseft dat het in eerste instantie de verwerkingsverantwoordelijke zelf is die een afweging tussen dat belang en de belangen van betrokkenen maakt, dan kan je er gif op innemen dat hele batterijen bedrijven van het slag "een bedrijf is er om geld te verdienen en heeft verder nergens rekening mee te houden" die afweging zwaar in hun eigen voordeel gaat maken. In het ergste geval wordt de AVG op dit punt praktisch inhoudsloos en zeer moeilijk handhaafbaar. Ik vermoed dat dat de reden is waarom AP zijn standpunt over wat gerechtvaardigd belang is om te beginnen al heeft ingenomen.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.