image

Rechter: gemeente mag alleen na instemming via mail communiceren

maandag 23 november 2020, 13:53 door Redactie, 10 reacties

Gemeenten mogen alleen met inwoners en andere betrokkenen via e-mail communiceren als die expliciet hebben aangegeven via e-mail bereikbaar te zijn. Dat ambtenaren door de coronacrisis noodgedwongen thuiswerken doet hier niets aan af, zo stelt de rechtbank Amsterdam.

De rechter deed uitspraak in een zaak tussen een inwoonster en de gemeente Amsterdam. De gemeente wilde een deel van de bijstandsuitkering van de vrouw terugvorderen. De advocaat van de vrouw tekende hier per post en fax bezwaar tegen aan, maar het bezwaarschrift bevatte geen bezwaargronden. Wel werd er in het bezwaarschrift om de onderliggende dossiers gevraagd zodat de advocaat de bezwaargronden kon indienen.

Het bezwaarschrift werd op 29 mei door de gemeente ontvangen. Drie weken later stuurde een gemeenteambtenaar een e-mail naar het algemene e-mailadres van het advocatenkantoor over de mogelijkheid om de bezwaargronden alsnog in te dienen, aangezien die nog niet waren ontvangen. De advocaat stuurde op 15 juli per koerier een brief naar de gemeente met het verzoek om de dossiers toe te zenden, waarna de bezwaargronden zouden worden ingediend.

Het advocatenkantoor wachtte op de dossiers en de gemeente op de bezwaargronden. Toen de bezwaargronden niet kwamen besloot de gemeente het bezwaarschrift van de inwoonster niet inhoudelijk te behandelen. De advocaat liet weten dat de e-mail van de gemeente van 22 juni niet was ontvangen en eiste dat de gemeente het bezwaarschrift alsnog gaat behandelen. De gemeente Amsterdam laat weten dat de ambtenaren door de coronacrisis noodgedwongen thuiszitten en daarom via e-mail communiceren.

Oordeel van de rechter

De rechter oordeelt dat de gemeente alleen met betrokkenen mag e-mailen als die hebben aangegeven via e-mail bereikbaar te zijn, zoals in de Algemene wet bestuursrecht staat vermeld. "Een bestuursorgaan kan een bericht verder slechts elektronisch aan een belanghebbende zenden, als die kenbaar heeft gemaakt langs deze weg voldoende bereikbaar te zijn. De bekendheid van een e-mailadres bij het bestuursorgaan of de vermelding van het e-mailadres in de persoonsgegevens in een brief is daarvoor onvoldoende", aldus de rechter.

In deze zaak hebben de inwoonster en haar advocaat niet expliciet aangegeven via e-mail bereikbaar te zijn. Daarnaast werden het bezwaarschrift en andere correspondentie in deze zaak door de advocaat per post, koerier of fax en dus niet vanaf het door de advocaat gebruikte e-mailadres, naar de gemeente gestuurd. Dat de gemeente in andere zaken wel via e-mail met de advocaat heeft gemaild en het e-mailadres in het bezwaarschrift stond is onvoldoende om aan te nemen dat de advocaat via dat e-mailadres bereikbaar was, zo stelt de rechter verder.

De rechtbank merkt nog op dat coronamaatregelen en de noodzaak om thuis te werken het niet toestaan om van de Algemene wet bestuursrecht af te wijken. "Ook vanaf een thuiswerkplek kan immers vooraf per e-mail of telefonisch toestemming worden gevraagd aan de gemachtigde van eiseres om de herstelverzuimbrief en het dossier per e-mail aan haar te verzenden", liet de rechter weten. De gemeente Amsterdam moet het bezwaar van de vrouw opnieuw behandelen en de gemaakte proceskosten van 1050 euro betalen.

Reacties (10)
23-11-2020, 14:36 door buttonius
Dus nu heeft de gemeente Amsterdam EUR 1050 aan proceskosten aan de broek EN de ambtenaren moeten alsnog hun werk gaan doen.
Waarom zijn die ambtenaren zo lamlendig dat ze zaken afwijzen en brieven van advocaten negeren zonder zelfs maar even een telefoontje te plegen?
23-11-2020, 15:11 door MathFox
Door buttonius:
Waarom zijn die ambtenaren zo lamlendig dat ze zaken afwijzen en brieven van advocaten negeren zonder zelfs maar even een telefoontje te plegen?
Als de brieven op de postkamer blijven liggen... Of in het postvakje van de ambtenaar in het gemeentehuis... Of misschien liggen ze wel al op het bureau van de ambtenaar, die daar niet zit omdat hij/zij moet thuiswerken.
Papieren post past niet door TCP/IP; je zult als organisatie iets moeten regelen waardoor jouw medewerkers urgente briefpost af kunnen handelen. Dat is kennelijk in Amsterdam niet gebeurd.
23-11-2020, 15:20 door Briolet - Bijgewerkt: 23-11-2020, 15:20
en het e-mailadres in het bezwaarschrift stond is onvoldoende om aan te nemen dat de advocaat via dat e-mailadres bereikbaar was, zo stelt de rechter verder.

Persoonlijk vind ik dat als je een e-mail adres opneemt in je adresgegevens, je dat adres ook moet kunnen gebruiken. Waarom voeg je het anders toe?

Waarschijnlijk stond het in een standaard aanhef, maar dat moet je er dan niet in opnemen. Lijkt me meer een gevalletje van een advocaat die iets recht proberert te brijen wat krom is.
23-11-2020, 15:48 door Open source gebruiker
Door Briolet:
en het e-mailadres in het bezwaarschrift stond is onvoldoende om aan te nemen dat de advocaat via dat e-mailadres bereikbaar was, zo stelt de rechter verder.

Persoonlijk vind ik dat als je een e-mail adres opneemt in je adresgegevens, je dat adres ook moet kunnen gebruiken. Waarom voeg je het anders toe?


Het komt voor de er verwacht wordt dat iedereen een e-mailadres heeft, dat dan naar goeddunken gebruikt wordt.
Vul je geen e-mailadres is, dan is bijvoorbeeld het formulier niet goed ingevuld en kun je niet verder.
23-11-2020, 16:57 door Ron625
Door Briolet:
en het e-mailadres in het bezwaarschrift stond is onvoldoende om aan te nemen dat de advocaat via dat e-mailadres bereikbaar was, zo stelt de rechter verder.
Persoonlijk vind ik dat als je een e-mail adres opneemt in je adresgegevens, je dat adres ook moet kunnen gebruiken.
Waarom voeg je het anders toe?

Waarschijnlijk stond het in een standaard aanhef, maar dat moet je er dan niet in opnemen.
Lijkt me meer een gevalletje van een advocaat die iets recht probeert te brijen wat krom is.
Maar een e-mail kent geen lees-bevestiging en een betrouwbare ontvangst-bevestiging is er ook niet.

Belangrijke dingen horen nu eenmaal op papier verzonden te worden, daarnaast is het briefgeheim niet van toepassing op e-mail.
23-11-2020, 18:37 door Anoniem
Door Ron625: Maar een e-mail kent geen lees-bevestiging en een betrouwbare ontvangst-bevestiging is er ook niet..
Dan maar hopen, dat die advocaat zijn brieven aangetekend heeft verzonden, anders heb je ook geen bewijs, dat die post aangekomen is!
23-11-2020, 20:20 door buttonius
Door Anoniem:
Door Ron625: Maar een e-mail kent geen lees-bevestiging en een betrouwbare ontvangst-bevestiging is er ook niet..
Dan maar hopen, dat die advocaat zijn brieven aangetekend heeft verzonden, anders heb je ook geen bewijs, dat die post aangekomen is!
In het artikel staat
De advocaat stuurde op 15 juli per koerier een brief naar de gemeente met het verzoek om de dossiers toe te zenden, waarna de bezwaargronden zouden worden ingediend.
Ga er maar vanuit dat die advocaat een bewijs van ontvangst van zijn verzoek heeft.
23-11-2020, 21:18 door Anoniem
Heel terecht. Dat gedram van de gemeente(n) om alles maar digitaal af te handelen moet maar eens afgelopen zijn.
24-11-2020, 08:04 door Anoniem
De rechter oordeelt dat de gemeente alleen met betrokkenen mag e-mailen als die hebben aangegeven via e-mail bereikbaar te zijn, zoals in de Algemene wet bestuursrecht staat vermeld. "Een bestuursorgaan kan een bericht verder slechts elektronisch aan een belanghebbende zenden, als die kenbaar heeft gemaakt langs deze weg voldoende bereikbaar te zijn.

Legt dit niet ook een bommetje onder het concept van de berichtenbox/mijn overheid.
Account nooit geactiveerd, dan ....
24-11-2020, 12:13 door Anoniem
Door buttonius: Dus nu heeft de gemeente Amsterdam EUR 1050 aan proceskosten aan de broek EN de ambtenaren moeten alsnog hun werk gaan doen.
Waarom zijn die ambtenaren zo lamlendig dat ze zaken afwijzen en brieven van advocaten negeren zonder zelfs maar even een telefoontje te plegen?

Omdat ze zelf nooit aansprakelijk zijn en de kosten altijd voor rekening van de burgers komen.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.