image

Overleg tussen Kiesraad en Stichting Tegen Hackbare Verkiezingen

vrijdag 12 februari 2021, 16:36 door Redactie, 12 reacties

De Stichting Tegen Hackbare Verkiezingen en de Kiesraad hebben binnenkort overleg over de controles van de Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV), waarmee de uitslagen van de aankomende Tweede Kamerverkiezingen worden berekend en vastgesteld. Dat heeft minister Ollongren laten weten op vragen van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken.

De Stichting Tegen Hackbare Verkiezingen, bestaande uit beveiligingsexperts, ethische hackers en hoogleraren cybersecurity, publiceerde afgelopen november een rapport waarin wordt gesteld dat de overheid op hackbare computers vertrouwt om straks de Tweede Kamer-verkiezingsuitslag uit te rekenen. Volgens de Stichting zijn computers niet veilig genoeg om bij een verkiezing te gebruiken en kan het "hackrisico" eenvoudig worden weggenomen door uitgebrachte stemmen handmatig op te tellen.

De VVD wilde van Ollongren weten of er bij de uitwerking van een voorstel voor de controle van de juiste werking van de OSV gebruik is gemaakt van de expertise van de Stichting. De minister antwoordt daarop dat zij dat niet heeft gedaan. "De Kiesraad en de VNG hebben in dit stadium de Stichting Tegen Hackbare Verkiezingen niet betrokken bij de uit te voeren controles. De tijd daarvoor ontbrak vanwege de spoed die betracht is bij het uitwerken van het voorstel."

In plaats van de Dtichting hebben de Kiesraad en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zich bij de uitwerking van het voorstel laten bijstaan door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Toch ziet Ollongren nog een rol voor de Stichting weggelegd. De minister heeft de Kiesraad namelijk verzocht om de Stichting de komende weken alsnog mee te nemen bij de wijze waarop de controles worden uitgevoerd. "Inmiddels heeft de Kiesraad al een afspraak gemaakt voor een nader overleg met de Stichting", meldt de minister.

De VVD-fractie was ook benieuwd of er in het uitgewerkte voorstel rekening is gehouden met een hack bij bijvoorbeeld één of enkele grote gemeenten, iets wat mogelijk minder gauw ontdekt wordt. "De Kiesraad is het centraal stembureau voor de Tweede Kamerverkiezing en daarmee verantwoordelijk voor het vaststellen van de uitslag. De Kiesraad zal in dat kader moeten bepalen hoe moet worden omgegaan met een eventueel vermoeden van een hack of een fout in de programmatuur", reageert Ollongren. Het proces dat de Kiesraad hiervoor heeft ingericht zal openbaar worden gemaakt.

Reacties (12)
12-02-2021, 19:49 door Anoniem
Toch ziet Ollongren nog een rol voor de Stichting weggelegd. De minister heeft de Kiesraad namelijk verzocht om de Stichting de komende weken alsnog mee te nemen bij de wijze waarop de controles worden uitgevoerd.
Veel te laat, en klinkt als een zoethoudertje: "De stichting was er uiteindelijk ook bij betrokken hoor".

Waar en wat is de ambitie bij onze topambtenaren?
13-02-2021, 00:48 door Anoniem
Door Anoniem:
Toch ziet Ollongren nog een rol voor de Stichting weggelegd. De minister heeft de Kiesraad namelijk verzocht om de Stichting de komende weken alsnog mee te nemen bij de wijze waarop de controles worden uitgevoerd.
Veel te laat, en klinkt als een zoethoudertje: "De stichting was er uiteindelijk ook bij betrokken hoor".

Waar en wat is de ambitie bij onze topambtenaren?

Veel mensen en partijen stinken in die truc. Je naam is verbonden aan beleid waar je niet achter staat, maar het beleid wordt op die manier wel gevalideerd. Weglopen is het enige dat je dan kunt doen.
13-02-2021, 14:17 door Anoniem
Als ik het goed begrijp, wil D66 Ollongren niet de het aantal uitgebrachte stemmen op de politieke partijen in een gemeente controleren met het totaal aan uitgebrachte stemmen in een gemeente.
Noch wil ze die cijfers met de landelijk uitgebrachte stemmen verifiëren.
Met andere woorden D66 ambtenaren kunnen dus indien ze dat willen het te verwachte verlies van zetels voor D66 ongedaan maken, door gewoon de cijfers te vervalsen.
13-02-2021, 16:05 door Anoniem
Door Anoniem: Als ik het goed begrijp, wil D66 Ollongren niet de het aantal uitgebrachte stemmen op de politieke partijen in een gemeente controleren met het totaal aan uitgebrachte stemmen in een gemeente.
Noch wil ze die cijfers met de landelijk uitgebrachte stemmen verifiëren.
Met andere woorden D66 ambtenaren kunnen dus indien ze dat willen het te verwachte verlies van zetels voor D66 ongedaan maken, door gewoon de cijfers te vervalsen.
Kun je deze bewering ook staven met bijvoorbeeld een link of ben je gewoon wat aan het roeptoeteren?
13-02-2021, 19:58 door Anoniem
Door Anoniem: Als ik het goed begrijp, wil D66 Ollongren niet de het aantal uitgebrachte stemmen op de politieke partijen in een gemeente controleren met het totaal aan uitgebrachte stemmen in een gemeente.
Noch wil ze die cijfers met de landelijk uitgebrachte stemmen verifiëren.
Met andere woorden D66 ambtenaren kunnen dus indien ze dat willen het te verwachte verlies van zetels voor D66 ongedaan maken, door gewoon de cijfers te vervalsen.
Ik weet niet wat je hier bedoeld, maar alle uitslagen zijn per stembureau openbaar. Niets houdt jou of een stichting tegen om al die getallen op te tellen en te valideren of het overeenkomt met de totalen per kieskring of landelijk.
14-02-2021, 06:40 door Anoniem
Door Anoniem: Als ik het goed begrijp, wil D66 Ollongren niet de het aantal uitgebrachte stemmen op de politieke partijen in een gemeente controleren met het totaal aan uitgebrachte stemmen in een gemeente.
Noch wil ze die cijfers met de landelijk uitgebrachte stemmen verifiëren.
Met andere woorden D66 ambtenaren kunnen dus indien ze dat willen het te verwachte verlies van zetels voor D66 ongedaan maken, door gewoon de cijfers te vervalsen.
Dat lijkt me lastig maar hoe het wel zou kunnen gebeuren, mits echt noodzakelijk, is gewoon weer een dump van stembiljetten net zoals dat in de VS is gebeurt. Dat lijkt mij geheel logisch maar wel verwerpelijk natuurlijk.
14-02-2021, 14:11 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: Als ik het goed begrijp, wil D66 Ollongren niet de het aantal uitgebrachte stemmen op de politieke partijen in een gemeente controleren met het totaal aan uitgebrachte stemmen in een gemeente.
Noch wil ze die cijfers met de landelijk uitgebrachte stemmen verifiëren.
Met andere woorden D66 ambtenaren kunnen dus indien ze dat willen het te verwachte verlies van zetels voor D66 ongedaan maken, door gewoon de cijfers te vervalsen.
Dat lijkt me lastig maar hoe het wel zou kunnen gebeuren, mits echt noodzakelijk, is gewoon weer een dump van stembiljetten net zoals dat in de VS is gebeurt. Dat lijkt mij geheel logisch maar wel verwerpelijk natuurlijk.
Heb je daar een linkje voor om dat te bewijzen, of klets je maar wat?
15-02-2021, 17:44 door Anoniem
Meer dan 40 jaar ervaring in de ambtenarij, het wordt alleen maar erger.

Bij de overheid controleren ze nooit bronnen. Ze kopen data of leggen data vast zonder beheer op die data, en nemen het aan als de waarheid en toetsen de data meestal niet op betrouwbaarheid. Door deze werkwijze weet de overheid vaak niet eens waar ze toezicht op houden of wat de werkelijke risico's zijn. Het is daarom logisch dat de ambtenaren in de 1ste en 2de kamers geen idee hebben wat er werkelijk speelt. Hun achterban is immers ook blind door of stom of achterhoud informatie i.v.m. voortdurende falen. De enige ambtenaren die een beetje weten wat er speelt zijn de ambtenaren die direct contact hebben met de burger of private organisaties. Zodra het management van de ambtenaren aan bod komt heb je in 9 van de 10 gevallen te maken iemand die er de ballen verstand van heeft en als zijn/haar primaire taak alleen de persoonlijke ambitie ziet. Iemand die boven normaal presteert als ambtenaar wordt zo snel mogelijk in de kiem gesmoord door die mislukte managers en dat gaat door tot in de top. Alle clichés zijn waar zodra er managers aan te pas komen of wanneer je een laag hoger komt dan de ambtenaar die nog contact heeft met de echte wereld.Wekelijks komt er wel een bericht van het mislukken van ambtenaren.
Sommige ambtenaren, met het hart op de goede plaats en die echt verstand van zaken hebben, worden geregeld overspannen omdat het een machteloos gevecht is tegen de onkunde om hen heen. De neerwaartse spiraal wordt alleen maar groter. Je ziet het al in de kamers waar de ene na de andere minister door de mand valt door duistere praktijken en door het verzwijgen van informatie voor de kamers. Het begint op een maffia te lijken. Pas wanneer er een partij komt die dit wil doorbreken heb je echt iets om op te gaan stemmen.

Weet bijvoorbeeld dat de Covid pandemie afgelopen zomer al voorbij zou zijn geweest als er echt onderzoek was geweest naar alternatieven. Ivermectine is dé oplossing. Bewezen door artsen en wetenschapper over de gehele wereld maar tegengehouden door alle gezondheidsorganisaties. Waarom? In ieder geval omdat ambtenaren hun werk niet doen en netjes luisteren naar de echte machthebbers. De machthebbers waar je niet op kan stemmen en die met de pandemie hun volgende slag slaan. Volg het geld en je ziet wie er belang hebben bij deze pandemie.
19-02-2021, 19:26 door Anoniem
Ik merk op dat de allerlaatste conclusies van Arjen Kamphuis MET de kiesraad over definitieve bevindingen na het breed evalueren van inzet digitale hulpmiddelen bij verkiezingprocessen (daaronder o.a. het stemmen, het tellen, het doorgeven) na een serie van raadpleging via comissies verdere commissies NIET meer nodig waren!
Dit waren de gezamelijke ultieme bevindingen.

Daarna verviel mw Ollongren in meerdere als klassiek aangemerkte faalpunten voor eventuele inzet van digitale hulpmiddelen bij en rondom verkiezingen.
Daarmee bekrachtigde ze enkel het nut van de reeds verrichte studiewerk door de Kiesraad MET Arjen Kamphuis.

Niet zolang de kiesraad zelf de digitale materie NIET bij machte zijn,
Niet na dergelijk eerder uitgebreid en breed omvattend verrichte studies en overleg tussen ministerie van Binnenlandse Zaken en de kiesraad een paar alarm signalen hebben afgegeven,
Niet nadat ALLE beginselen van die studies en gezamelijke bevindingen vooraf als bewijsbaar kunnen worden weerlegd had het uberhaupt zin om toch nog even een team naar het digitaal tellen van stemmen te laten kijken.

Voor de geoefende lezer liet de reeks berichten van Q3-Q4 2020 uit de koker van mw Ollongren weinig te raden over.
Ze probeerde met een fictie plus suggesties die volstrekt conflicteren met bevindingen en stand van de digitale-praktijk om leek er volgens mw Ollongren toch reden of aanleiding te zijn om tegen veel wetmatigheden in vertrouwen te kunnen hebben bij inzet van digitale middelen bij welk deel van de verkiezing processen dan ook.
Dit terwijl de kiesraad ook in 2020 al met zoveel woorden duidelijk maakte naar mw Ollongren dat die digitale middelen komende jaren eigenlijk een no-go zijn wist mw Ollongren het zogenaamd beter.

Vervolgens dient zich een soort commissie aan.
Oftewel een groep die samen (con) een missie nastreeft.
Tegelijk denkt / doet de commissie alsof ze kennelijk dezelfde of een verdunde plas over de pal overeind staande beperkingen en tekortkomingen van inzet van digitale middelen bij verkiezingen nog maar eens onder de loep zou moeten nemen.
Zo'n commissie dreigt - naderhand en onbewust - het primaat en de reeds herbekrachtigde deel-bevindingen bij de kiesraad onderuit te schoppen.
En je kan nog zoveel gefundeerd inzicht verder toevoegen, de fundamenten van wat wel/niet kan met die digitale middelen bij verkiezingen waren ook echt wel doorwrochten doorgeakkerd met een brede optiek.
Vanuit alle mogelijke invalshoeken, die los waren gemaakt van de tijdgeest en de stand der techniek.
Alle mitsen en maren, en als dan scenario's waren er nog extra tegen aan gehouden.
De misverstanden die zich daarbij voordeden werden nauwgezet rechtgezet.

De meerdere oh - toch niet - momenten rondom de verkiezing software waren volstrekt voorspelbaar.
Want ze waren klassiek voor software die in beginsel al onvoldoende was bijgewerkt plus niet op het gehele juiste programma van eisen is gecontroleerd voordat die in proef nog maar weer een keer werd ingezet.
Dus zijn het in beginsel natuurlijk herbevestigingen.
Zoeken naar wat je al wist c.q. dan toch zeker had moeten weten (indien het huiswerk voorafgaand aan wel/geen proef opzet organiseren niet op orde was).
Wel leuk als leermoment voor de betrokkenen wellicht, maar zo schieten we niet echt op.
Het jaar 2020 met de beperkte gemeenteraads verkiezingen proef gaat in de basis dus over leermomenten van reeds geleerde lessen.
Daarmee zijn de inzichten misschien iets meer gaan leven en niet slechts een idee.
Is het dan goed dat een en ander toch in de praktijk met een proef even is gecheckt?
Nee, dat is een affront voor de serieuze inzet van het werk dat voorgangers reeds in staken.
Een affront voor het belastinggeld dat al was gestoken in de grondige brede studies en oriëntaties naar mogelijkheden voor die digitale hulpmiddelen die de Kiesraad met Arjen Kamphuis al doorliepen.
De proef van 2020 getuigt van enige ongezonde eigenwijzigheid ten aanzien van de bij de overheid reeds gevestigde digitale inzichten. Digitale inzichten, omdat die van een en dezelfde overheid zijn ook hun eigen inzichten zijn, maar toch niet serieus omarmd werden.
Heel bizar, alsof de overheid haar eigen eerdere werk gedeeltelijk verwerpt.
Bij gebrek aan kennis van zaken en in de verrichte studies ingelezen te zijn.

Dat mw Ollongren ook niet zelf een klein beetje zenuwachtig werd van haar idee om in 2020 een proef te doen geeft ook te denken.
Te denken of genoeg journalisten en kiesraad mensen(bij wie de beslissingen thuishoren) wel werkelijk bij de les zijn.
Of men de pappenheimers in het verkiezing-veld zelf nog wel kent.
Of dat mw Ollongren meer vanuit intenties die indruk proberen te vestigen.
Zo van, ze heeft proeven laten doen.
Als ware het een gevonden novum.
Als een getoverd ei uit de hoge hoed in plaats van een ei die dat toch nog onverwacht uit de hoge hoed kon worden getoverd.
Dat laatste zou natuurlijk een gekke voorstelling zijn.
Er zou dan ook geen sprake meer van onverwachte uitkomsten.
De insteek van de proeven van 2020 was echter vooraf al aantoonbaar op basis van de software die de minister zelf publiceerde voor commentaar.
Eenmaal commentaar gegeven deed het commentaar er niet toe.
De insteek van de minister was dus: we kijken niet volledig of de digitale middelen sowieso up 2 date zijn en compleet aan alle impliciete en expliciete eisen voldoet, maar we gaan wel alvast kijken of het toch "kan".
Bij zo'n kwetsbaar en belangrijk proces als verkiezingen is was die keus van de minister natuurlijk ernstiger dan slechte opzet.
Omdat ze dus vooraf was geïnformeerd dat het NIET kon gaan werken.
En omdat er in 2020 nogmaals - door haarzelf gevraagd - nog maar eens hiervoor de waarschuwing voor was afgegeven.
15-03-2021, 01:54 door Anoniem
Uit het rapport elke stem telt - december 2013
Indien elektronisch wordt geteld, dient de kiezer niet alleen het stembureau te vertrouwen maar ook de apparatuur. Daar- om acht de commissie het essentieel te controleren of de apparatuur correct heeft gewerkt.

Uit paragraaf 5.4 Controletellingen - rapport Elke stem telt (blg-272828.pdf) december 2013
Indien elektronisch wordt geteld, dient de kiezer niet alleen het stembureau te vertrouwen maar ook de apparatuur. Daarom acht de commissie het essentieel te controleren of de apparatuur correct heeft gewerkt.
Dit moet toch juist voorafgaand aan het openen van het stemlokaal gebeuren EN na afloop (als het moet hebben gewerkt)??

...........Doel van het systematisch uitvoeren van controletellingen, is het opsporen van eventuele fouten of manipulatie van de telapparatuur. Hiermee worden deze fouten dus niet voorkomen maar de kans dat ze niet ontdekt worden, wordt geminimaliseerd. Nadeel is dat de kiezer niet zelf vaststelt dat zijn stem correct is geteld, maar dat is in het huidige stemproces ook niet het geval.
Vermijden van kansen op fouten bij teleapparatuur is nog beter.
Vooral ook omdat de algemene norm is dat de apparatuur volledig STANDALONE en niet TELE (op afstand met een verbinding of aansturing) zal werken.
Valt ook wel onder het hoofdstukje "geisoleerde" omgeving, al is dat weer een meer rekbaar idee dan standalone.


Uit memorie van toelichting - Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten - Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 455, nr. 3
........een meer gestructureerde telling waardoor de kans op het maken van fouten kan worden verminderd, hetgeen de kwaliteit van de telling door de stembureaus bevordert. Dit is cruciaal voor de betrouwbaarheid van de uitslag omdat de telling de basis is van de berekening van de uitslag van de verkiezingen. Tevens zijn de nieuwe stembiljetten geschikt om elektronisch te worden geteld
In de praktijk gaat het tellen op de stembureau's in een soort blok-uren.
Ook zien we wel dat hoofdstembureau leden even in de stembus duiken om te kijken hoe vol die ongeveer is (overbodige stap als je gewoon netjes volgt hoeveel mensen er formulieren in de stembus hebben afgeleverd.
Is ie vol dan is ie vol, simpel als dat. Maar wordt er dan bij gezegd, zometeen komt de lokale omroep even langs.
(die zijn overigens GEEN aangesteld onafhankelijk waarnemer van het stemproces op de stembureau's zijn.)

De vraag in relatie tot het moe worden van stembureauleden tijdens het stemmen tellen - waarover mw Ollongren bericht aan de 2e kamer - is dan ook, worden in verband met ervaren "haast" met de uitslag bij individuen de batches van handmatig getelde stemmen wel of niet door de scanner gehaald voor het digitaal tellen?
Lijkt me een wezenlijke kwestie waar in de praktijk al bij het handmatig tellen in stemlokalen verschillend mee wordt omgesprongen.
Uiteraard moeten stemmentellers gewoon de tijd krijgen voor het tellen en hun pauzes.
Ik denk dat hen ophaasten en druk bij hen op de ketel zetten - wat media nogal eens doen - echt onredelijk is en ook potentieel afbreukrisico vergrotend werkt.

dOm ..... de scanner en software en het onderhoud hiervan gezamenlijk aan te besteden, om optimale afstemming tussen de componenten te realiseren;
Deze "aanbeveling" uit 2013 - afgeleid uit de commissie op bestelling van dhr Korthals - is dus uitgevoerd waarbij iets van een gunning kennelijk aan Hackdefense is gedaan voor € 45 miljoen!
Waarbij in 2012 nog was gebleken dat het hele proces van 2e kamer verkiezingen € 42 miljoen kosten. Dat was niet digitaal
De totale kosten voor het organiseren van de Tweede Kamerverkiezingen in 2012 voor gemeenten bedroegen circa 42 miljoen euro
Nou werd in 2013 de combinatie van elektronisch stemmen EN tellen naast de stemhokjes en inrichting van stemlokalen op €150 tot €250 miljoen gemeld.
Hackdefense krijgt de gunning voor de telsoftware voor 2e kamerverkiezingen 2021 € 45 miljoen.
Zit daar in hun opdracht dan ook de scan-hardware en software bij inbegrepen?
En print materiaal bijvoorbeeld?


Een voorziening wordt slechts aangewezen indien de inzet van de voorziening geen afbreuk doet aan het geheime karakter van de stemming en de transparantie, controleerbaarheid en betrouwbaarheid van de verkiezing niet worden verminderd.
Dat is toch wel een eufemistische uitleg van minister Ollongren.
Stemgeheim betekent dat het uitbrengen van de stem geheim moet blijven.
Dat is gewoon een absoluut gegeven, ook na het tellen.
Met de hand en digitaal.
Het gaat qua stemgeheim niet zozeer om een karakter van de stemming maar gewoon vrij simpel om het absolute geheim voor en na de uitgebrachte stem dat dwingend volgens de wet moet worden toegepast.
Zowel door stemmer, door de ambtenaren / ministerie van Binnenlandse Zaken via hun invloed en adviseurs als via de kiesraad en stemlokalen en hoofdstembureau's.
En de woorden indien, geen afbreuk doen, het geheime karakter gaan expliciet uit van het eventueel ontdekken dat het toch niet in orde blijkt te zijn.
Maar het gaat met stemgeheim nou juist erom dat het bij voorbaat gegarandeerd dient te zijn door de organisatoren.
Op voorhand juist en niet eventueel achteraf waarbij kan blijken dat blootgelegde en gemotiveerde afwijkingen aantoont dat het fout was of niet klopte.
Hier probeert mevrouw Ollongren dus de te verifiëren uitgangspunten om te draaien van borg verplichting (volgend uit de Wet Openbaar Bestuur en Bestuursrecht beginselen) naar stelt u maar (OVSE, kiesraad, hoofdstem bureau, Raad van State, stemmer) dat het niet goed was dan kijk ik het nog wel na hoe het nou zit.


Uit Beantwoording Kamervragen inzake het OVSE-advies m.b.t. de verkiezingen - 10 maart 2021
Omdat ik de kritiek van de OVSE (en anderen) deel dat het huidige stembiljet zowel voor kiezers als voor stembureauleden lastig te hanteren is4, heb ik een nieuw wetsvoorstel voorbereid. Dit wetsvoorstel maakt experimenten in het stemlokaal mogelijk met een nieuw model stembiljet, met als doel de invoering van een stembiljet met een kleiner en daardoor handzamer formaat. Het wetsvoorstel is in mei 2020 ingediend bij de Tweede Kamer: de Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten. Het wetsvoorstel is nog in behandeling bij de Tweede Kamer.
Is toch allemaal wel vrij kort dag hé. Op 10 Maart 2021 moet het allemaal nog worden behandeld en is het niet formeel wettelijk rond.
Al 17 Maart zijn de verkiezingen, diverse formulieren waren al lang naar de mensen verzonden.
Waarvan meerdere trouwens verkeerd zijn bezorgd.
Hoe lang kan er dan überhaupt worden getest of de tel-apparatuur EN de WETTELIJK vastgesteld stembiljetten eenduidig en foutloos werken?
Zowel met de medewerkers van het stembureau als met de telapparatuur met OCR software EN vervolgens de uitdraai van subtotalen?
Vindt er wel/geen tussentijdse opslag plaats tussen vaststelling van de subtotalen en de eindtotalen???

Het tellen blijkt namelijk in de praktijk allemaal niet minder vlekkeloos te werken dan tot en met 2015 werd voorgespiegeld.
Na congres hearings waar bekende bedrijven bij werd opgeroepen
In 2013 werd daar in een officieel beëdigde commissie middels verslaglegging aan minister Plasterk en de 2e kamer plus kiesraad ogenschijnlijk rooskleurig vlekkeloos bericht.

Op 21 Juni vond er namens de commissie "Elke stem telt" een gesprek plaats met mensen van Smartmatic, teweten Huberts, Babic, Imschoot, Campodonico, Silva.
Op 19 juli 2013 met mensen van IVU (de basis leverancier van de OSV software, met EML bestandformat en ook markup bestanden die in de kern Dominion software zijn), teweten Van Beek, Ruiter, Hoepman, Prins, De Paauw, Kamphuis, Van Driel en Gutteling, aanwezig namens IVU, de heer Rik ten Arve.
Op 19 juli 2013 met mensen van Scytl en Zetes, Van Beek, Ruiter, Hoepman, Prins, De Paauw, Kamphuis, Van Driel en Gutteling, aanwezig vanuit Scytl en Zetes zijn Onno Van Dommelen, Marc Prenafeta, Mar Juvinya, Geert Peeters en Philippe Willems.
De commissie leden waren onder andere dr. ir. R. Prins (Ronald), directeur Fox-IT en Arjen Kamphuis (voor wie deze deze commissie toch ook dubbel voelde na diens eerdere uitgebreide en grondige rapportages en onderzoeken) en ook de oude bekende Gonggrijp.

Dus in welke opstelling en met WELKE tel-apparaten en OCR software gaan de Kiesraad / stemlokalen werken?
Wat zijn de te scannen karakters en kenmerken?
En hoeveel dagen lang zijn de deelstappen EN het geheel van een tel-gang hoe getest??
Met het verifiëren & valideren blijkt uit demonstraties van ervaren gebruikers nogal veel mis te kunnen gaan.
Verwachten onervaren en medior ervaren stembureau leden niet.
Het is toch een computer zou je zeggen?
Maar zo simpel en foutloos werkt OCR dus niet.
En hoe ga je om met vastlopen tijdens het digitaal tellen??
En dit alles is op elk stemlokaal neem ik aan gewoon al getest en geaccordeerd, nietwaar??
Of gaan we maart 2021 verkiezingen houden en die aan het toeval van het verloop en wel gemaakte afspraken over laten?


Nog even los dus van het feit dat deze keer er kennelijk dus GEEN NAMEN VAN KANDIDATEN voor het vakje staat.
Je moet dan zelf een corresponderende 2e lijst erbij houden om de plek op de lijst van de gewenste kandidaat te achterhalen.
Dat is wel een tikkeltje minder privacy risico in de digitale keten, maar zoals al tussen 2007 en 2013 in de officiële stukken is bekrachtigd, papier is leidend, niet de digitale versie.
Dus wordt, onder het excuus van de lange kieslijst (zoiets komt ook niet zomaar zonder reden, zal de kabinetsperiode misschien wel iets mee van doen hebben) reden om een extra slag voor het daadwerkelijke stemmen in te bouwen!!
Dan maakt de minister het stemmen met de hand ingewikkelder.
Vooral omdat de OVSE het zo meldt, omdat er in 4 jaar tijd duidelijk nog weer meer aanleiding / noodzaak voor differentiatie in plaats van samenklittende politieke partijen is ervaren en omdat je als minister dan TOCH snelheid en dus DRUK bij het stemmen tellen opvoert.
Uit angst dat de Sander van Hoorn en Frits Huffnagel types en/of redactieleden van TV programma Arjen Lubach (nogal wat D66 Ollongren banden) uit behoorlijk veel onbegrip en gebrek aan fatsoen richting de vrijwilligers en de kiesraad dan anders weer een zuur en niet zo inlevend itempje in hun programma gaan verzinnen over waarom het stemmen voor hen "zo lang" duurt.
15-03-2021, 22:16 door Anoniem
Wat blijkt nu bij het bekijken van de broncode van de verkiezingsoftware, de definitie bestanden voor de kanidatenlijsten zijn in de kern nog STEEDS die van 2005, 2006, 2007!!!

Wat wordt verder gemeld over het goed kunnen invullen en goed en compleet kunnen aanleveren van kandidatenlijsten?
Dat dat nog helemaal niet vlekkeloos gaat/kan omdat de betreffende software vaker crasht.
Daarbij ben je vervolgens de ingevoerde gegevens dus gewoon kwijt!!!

https://correctiv.org/aktuelles/2021/01/27/hessen-setzt-umstrittene-software-bei-kommunalwahlen-ein/?fbclid=IwAR3-tU8kNM_MVFqeTc5qVQ9kkuyn556CgqHjg5oDqBXIi9308K0N1x0_u9Q
„Bei der offenbar veralteten Software kam es bei der Eingabe zu Maskenabstürzen, bei denen Listenkreuze in der Folge teilweise nicht gespeichert wurden“, sagt Hülsmann. Teilergebnisse seien erst nach einer Nachbesserung in der Software zusammengeführt worden, als die Wahlhelfer schon gegangen waren.

„Dass dann auch noch eine falsche Mandatszahl ausgewiesen wurde, belegte recht deutlich, dass das Programm auch vorher kaum getestet wurde.“


Op 29 december 2020 ging minister Ollongren nog even in op de kamervragen.
Uiteindelijk volgde nog beantwoording van kamervragen tot en met 12 februari 2021. Dat is best wel kort op de verkiezingen van 15 t/m 17 Maart 2021

Nou betreft de huidige software (IVU Elect) van de kiesraad een en ander een parallel ontwikkeling met de Duitsers.
Vanuit Duitsland wordt verder gemeld dat de software die bij de gemeenteraad verkiezingen in Beieren was ingezet blijkens de hacks van het Frauenhofer Instituut in december 2020 nog makkelijk te hacken blijkt.
Ze toonden met name aan dat het samenvoegen van stemmen op een stemlokaal zo kan worden gemanipuleerd dat niemand de foute eind-uitslag opvalt.

Zwei IT-Experten des Münchner Fraunhofer-Institut für Angewandte und Integrierte Sicherheit demonstrierten im Dezember auf dem Kongress des Chaos Computer Clubs, wie leicht die Software OK.Vote von Vote IT, die bei den Kommunalwahlen in Bayern eingesetzt wurde, zu hacken ist. Sie zeigten vor allem, dass die Zusammenführung von Stimmen aus einzelnen Wahllokalen so manipuliert werden kann, dass das falsche Endergebnis niemandem auffällt.

„Der Chaos Computer Club (CCC) hat im Rahmen seines virtuellen Kongresses „Remote Chaos Experience“ am 27.12.2020 Sicherheitsmängel des Moduls „Stimmzettelerfassung“ thematisiert. Die vorgestellten Aspekte wurden beseitigt und wir danken den Sicherheitsexperten des CCC ausdrücklich für die Hinweise“, teilte die Firma Vote IT auf Anfrage von CORRECTIV mit.[/quote]
Over het geheel genomen echt niet hoopgevend voor de verkiezingen die nu plaatsvinden.
29-03-2021, 01:43 door Anoniem
Toch nog niet genoeg gebleken dat overleg.
Dat was ook wel te verwachten door stempassen nu via meer stromen werden verzonden.
Verder was het deels ook warrig van opzet, deze verkiezingen.

Wanneer je met poststemmen werkt verhoogt in elk land ter wereld bijvoorbeeld al het aantal verkeerde en afgekeurde officieel uitgebrachte stemmen.
Vervolgens laat je ook nog eens stempassen deels niet bezorgen en konden mensen niet op tijd een geldige stempas krijgen.
Oorzaak volgens de kiesraad was dat de hersteltijd nadat dit bleek tussen de verkiezingsdag te kort was.
Je hebt dus allerlei digitale track-en trace middelen bij de post maar vervolgens moesten mensen de kiesraad/gemeente/post eraan herinneren dat de stempassen niet werden afgeleverd.
Volgens mij klopt je digitale administratie en de toepassing van controle erop dan dus niet.
Je moet er eerst onderzoek naar doen, voor zover de fouten bij de post boven water te tillen zijn weet je dan meer.

Maar wat roep-toetert de kiesraad vrijdag al vooruitlopend op alle feiten?
Bij het tellen ging meer fout dan ze willen toestaan.
Maar dat lag dan zogenaamd niet grotendeels dat er duizenden stempassen verkeerd bezorgd zijn.
Dat lag ook niet aan dat de digitale controle middelen die dus in elk geval niet ondervangen wat zoals mis kan gaan met de post.
Dat stemmen per post is verder dus kennelijk ook niet eenmalig.
Want anders zou je zeggen bij terugkeer naar normaal hebben we niet dit grootschalige stemmen per post nodig en is een strakkere fout marge wel degelijk een zekerheidje.

Vervolgens moet je als RTL natuurlijk voor beleid keuzes en proppers voor inzet van meer digitale middelen bij verkiezingen natuurlijk de naam van de woordvoerder erbij vermelden.
Zo werken Shannon Bakker & Jasper Bunskoek / RTL Nieuws Buurtfacts natuurlijk niet mee aan het aankaarten van een fatsoenlijk debat maar puur aan framing.
Een woordvoerder van de Kiesraad laat weten hier niet blij mee te zijn. "We hechten aan een onberispelijk verkiezingsproces, maar hebben vastgesteld dat er telverschillen zijn. Alhoewel er voor telverschillen plausibele verklaringen kunnen zijn, worden bij het handmatig tellen van zoveel stemmen fouten gemaakt. Dat is niet wenselijk. Daarom zijn wij ook voorstander van de introductie van elektronische hulpmiddelen voor het tellen."
Gewoon "een woordvoerder" van de kiesraad quoten als RTL zijnde?
Ze weten toch ook wel dat je dergelijke serieuze stellingen er niet even tussendoor gooit bij berichtgeving over de verkiezinguitslag???
Ze hebben onmogelijk al fatsoenlijk alle feiten uit alle locaties van Nederland op rij kunnen plaatsen en ze beginnen al "een woordvoerder" te proppen.
Ik vraag me af hoe dit interview met die woordvoerder tot stand kwam?
Een leuk 1-2-tje met mensen met dezelfde mening?
Als je als kiesraad onberispelijk wilt zijn vanwege onberispelijke verkiezingen dan creëer je natuurlijk zo zelf een doofpot-beeldvorming.

https://www.rtlnieuws.nl/nederland/politiek/artikel/146866/van-alles-misgegaan-bij-optellen-stemmen-verkiezingen

Verder worden hier een paar enorme scheve schaatsen gereden met het artikel van RTL.
Net als voorgaande jaren overigens zijn dit vergelijkbare kritieken met nogal opdringerige premature en eenzijdige benadering.
Wat een voorzitter Frank van Dalen van de Politieke Academie vindt doet er in eerste instantie weinig toe.
Was hij daar als officieel beedigd verkiezing waarnemer?
Heeft RTL ook degenen gesproken die als waarnemer op hun stembureau zijn geweigerd omdat er al genoeg waarnemers waren? Die er dus misschien wel niet genoeg waren, als er namelijk al zoveel fout gaat door evidente klunzige aanloop naar deze verkiezingen dan had je als Kiesraad en hoofden stembureau's toch echt wel meer waarnemers ontvangen.
Maar die waren een soort van niet-welkom. Onder andere 2x in Noord-Brabant.
Daar gaat de kiesraad ook weer mank mee.

Ook voorzitter Frank van Dalen van de Politieke Academie schat in dat de vele geconstateerde fouten geen invloed hebben op de zetelverdeling.
Wat doet iemand niet van de kiesraad met een andere pet op in deze context er formeel toe?
Bij de beëdiging van de nieuwe Tweede Kamer afgelopen donderdag is de mogelijkheid van inzage van de proces-verbalen per stembureau voor burgers verdwenen. Ook de mogelijkheid voor een hertelling of herstemming is vervallen.
Dit zijn beslissingen.

Van Dalen vindt die termijn van inzage te kort. De verkiezingsuitslag is zo nauwelijks te controleren, zegt hij. "Het is een rommelig proces.
Dat vond Kasia Ollongren van #een andere functie vooraf duidelijk niet.
Ook de Kiesraad zelf had er veel vertrouwen in.
Hadden ze er veel vertrouwen ondanks (of juist dankzij??) leden als Ronald Prins - met een BVD historie - en Wim Kuiken die dit als voorzitter van de kiesraad er even bij doet. Wim Kuiken is namelijk ook voorzitter van de raad van commissarissen is bij De Nederlandsche Bank.
Dat laatste lijkt me toch ook een belangrijke rol die al alle aandacht als commissaris zou vergen (de nieuwe code Tabaksblat).
Dus waarom doet Wim Kuiken de kiesraad en de verkiezingen erbij terwijl dat volgens nogal wat journalisten en juristen het belangrijkste begin van onze democratie.
Dat zou toch de full-time aandacht mogen vergen?
Temeer als je als Kiesraad stelselmatig om je je als ZBO de zoveel keer door hobby achtig denkende ministers Binnenlandse Zaken met consequenties van onverstandige beslissingen laat opschepen.
Daar heb je als RTL toch geen voorzitter van de Politieke Academie voor nodig om te quoten????
Doe als RTL gewoon vooraf je journalistieke werk in plaats van kort op een ruim vooraf getelefoneerde echec van verkiezing-proces en faalfactoren te doen alsof je geïnterviewden vol in de wedstrijd zitten.
Dan heb je dus ook de nog grotere afgang met haar inmenging vooraf in het verkiezingproces waarbij juist de poorten voor fouten verder werden open gezet.
De geïnterviewden bij de kiesraad zitten met hun verschillende petten op natuurlijk helemaal niet vol in de wedstrijd.
Wel falende agenda's.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.