/dev/null - Overig

CoronaMelder volksverlakkerij

31-05-2021, 01:10 door Erik van Straten, 25 reacties
Afgelopen week zijn een reeks rapporten over CoronaMelder verschenen [1]. Ik heb ze nog niet allemaal gelezen, maar hieronder vind je alvast mijn eerste (doch uitgebreide) reactie daarop.

[1] https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-app/documenten/publicaties/2021/05/28/rapporten-evaluatie-coronamelder-9-maanden

A) CoronaMelder spoort nog minder besmettelijke personen op dan gemeld
Uit de samenvatting "CoronaMelder: de resultaten" [2] pagina 2:
1. Er is onderzocht hoeveel mensen na een melding via CoronaMelder een test deden, zonder dat de GGD hen belde om te vertellen dat ze in contact zijn geweest met iemand met corona. Uit die studies volgt de inschatting dat meer dan de helft van deze testaanvragers nooit is gebeld door de GGD. Dit toont aan dat via CoronaMelder meer mensen worden gevonden, die anders niet hadden geweten dat ze mogelijk besmet waren.

[...]

3. Er is ook onderzocht of CoronaMelder mensen sneller weet te vinden dan het reguliere BCO. Ook dat blijkt vaak zo te zijn. 77% van de mensen die een coronatest aanvroeg na een melding van CoronaMelder, was op dat moment nog niet benaderd vanuit het reguliere BCO.

DIT IS AANTOONBARE VOLKSVERLAKKERIJ!

Redenen:
1) Dat van de door CoronaMelder gewaarschuwde mensen die nog geen klachten hebben, 77% (nog) niet door de GGD benaderd was, geloof ik best. Want een groot deel daarvan zat aan de andere kant van een muur, plafond of andere afscheiding toen hun app een "contact" met een later positief geteste persoon registreerde. Zoals uit gegevens van de GGD/GHOR blijkt, test namelijk meer dan 97% van de app-gewaarschuwden zonder symptomen NEGATIEF. Dat een groot deel van hen (nog) niet door de GGD gebeld is en wordt, is terecht.

2) In een groot deel van de betreffende periode is het BCO (bron- en contactenonderzoek afgeschaald geweest vanwege het grote aantal besmettingen. Mensen moesten zelf maar hun nauwe contacten bellen; logisch dat je dan vaak niet door de GGD gebeld wordt!

3) Uit "Tabellenrapport CoronaMelder GGD GHOR Nederland" van 6-5-2021 met cijfers van 2020 week 42 t/m 2021 week 15 ([3]), heb ik tabel 1 en 2 gecombineerd en de regelvolgorde aangepast:

Tabel A
Cate- Klach- Melding: % Positief van:
gorie ten BCO CM #Uitslagen #Positief #Uitsl. Tot. pos.
--------------------------------------------------------------------
1 Ja Nee Nee 7.080.113 761.731 10,76% 68,08%
3 Ja Ja Nee 483.078 124.668 25,81% 11,14%
6 Nee Ja Nee 880.645 99.348 11,28% 8,88%
8 Nee Nee Nee 1.256.954 120.208 9,56% 10,74%
--------------------------------------------------------------------
2 Ja Ja Ja 9.786 2.540 25,96% 0,23%
4 Ja Nee Ja 64.949 7.076 10,89% 0,63%
--------------------------------------------------------------------
5 Nee Ja Ja 16.222 1.419 8,75% 0,13%
7 Nee Nee Ja 61.288 1.833 2,99% 0,16%
---------------------------------------------------------------------
Totaal: 9.853.035 1.118.823 11,36% 100,00%

De onderste twee regels van bovenstaande tabel betreffen door CoronaMelder gewaarschuwden die nog geen symptomen hadden. Te zien is dat 1.419 van de 3.252 (1.419 + 1.833) app-gewaarschuwden TEVENS in het kader van BCO gewaarschuwd waren voordat zij een test aanvroegen. Dat is meer dan 43%!

Dramatisch slechte resultaten CoronaMelder
De enige echt relevante regel voor CM is de onderste, namelijk door CoronaMelder "gevonden" mensen die nog geen symptomen hadden: 61.288 mensen die nog geen symptomen hadden en nog niet door de GGD gebeld waren, lieten zich testen en ontvingen een testuitslag.

Van hen testten echter slechts 1.833 (2,99%) positief. M.a.w. bij 97% van de mensen die die nog geen symptomen hebben is een app-melding loos alarm. Maar zelfs die 1.833 en 2,99% zijn, om meerdere redenen, veel te rooskleurig.

Percentage 2,99% is in werkelijkheid lager
Bovenaan pagina 3 van [3] staat: "In tabel 1 zijn de testaanvragen die tot een test met een uitslag leiden geteld over de volledig geleverde periode (eind september 2020 tot en met eind april 2021)". Waarom noemen ze dit dan geen testuitslagen? Ik vind namelijk dat je van alle testaanvragen (van app-gewaarschuwden zonder symptomen) uit moet gaan. Als er geen uitslag volgt (bijv. omdat de betrokkene niet komt opdagen bij de test) is de kans klein dat de betreffende persoon in zelfisolatie gaat en blijft, maar de betrokke gaf aan wel door diens app te zijn gewaarschuwd.

Als ik alle "testaanvragen" (feitelijk testuitslagen) op pagina 8 van [3] bij elkaar optel kom ik op 150.350 testuitslagen, terwijl als ik op de MinVWS pagina op GitHub [4] het aantal testaanvragen voor week 42 t/m 15 bij elkaar optel, ik op 159.758 uitkom.

Als ik daar vanuit ga zijn niet 61.288 klachtenvrije app-gewaarschuwden getest, maar 61.288 * 159.758/150.350 = 65.123 personen. Omdat 1.833 van hen positief getest zijn, gaat het dus niet om 2,99% maar om 2,81%.

[2] https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2021/05/28/rapporten-evaluatie-coronamelder-9-maanden/Samenvatting+Evaluatie+CoronaMelder+Een+overzicht+na+9+maanden.pdf
[3] https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2021/05/28/rapporten-evaluatie-coronamelder-9-maanden/Tabellenrapport+CoronaMelder+GGD+GHOR+Nederland+def.pdf
[4] https://github.com/minvws/nl-covid19-notification-app-statistics/blob/main/statistics/ggd_weekly_tests_following_notification_CM.csv

Aantal van 1.833 'gevonden door CM' is, schat ik, meer dan twee keer te hoog
Wat we niet weten van die 1.833 mensen is:
1) Hoeveel van hen tevens door een huisgenoot of collega zijn gewaarschuwd (tijdens de lockdown vond waarschijnlijk meer dan de helft van de besmettingen thuis of op het werk plaats);
2) Hoeveel van hen een app-melding kregen vóórdat zij zelf besmettelijk werden (de meeste app-gebruikers die door CM gewaarschuwd worden, krijgen de melding pas als zij al besmettelijk zijn en anderen kunnen hebben besmet - wat de R dus minder verlaagt);
3) Of die mensen na hun app-melding in zelfisolatie zijn gegaan (en lang genoeg zijn gebleven, voor en na de testuitslag);
4) Hoeveel van hen onterecht positief testten vanwege RNA-restanten t.g.v. een eerdere besmetting;
5) Hoeveel van hen positief testten t.g.v. een besmetting door een ander "contact" (of object) dan waar de app voor waarschuwt.

Die laatste twee punten lijken overtrokken, maar in de praktijk blijkt dat het percentage app-gewaarschuwden dat positief test, stijgt bij hogere besmettingscijfers - en dat is opmerkelijk. Omdat de Nederlandse besmettingscijfers in de onderhavige periode niet veel variëerden, zie je dit nauwelijks in bijv. [5].

Wel kun je dit goed zien in de onderste twee balkendiagrammen van resp. Engeland en Wales in [6], en wellicht nog beter in een eerdere snapshot van die pagina ([7]). Vooral in de cijfers van Engeland is goed te zien dat tijdens zeer hoge besmettingscijfers het aantal "Positive test results" in verhouding tot de "Negative test results" erg hoog is, en flink daalt bij weinig besmettingen. Als CoronaMelder alleen terechte waarschuwingen zou geven en PCR-tests nul false positives zouden opleveren, zie ik geen redenen waarom je dit effect zou zien.

[5] https://coronamelder.nl/media/Factsheet_Corona_latest.pdf
[6] https://stats.app.covid19.nhs.uk/#test-results
[7] https://archive.is/5Scaa#test-results


Meer over de effectiviteit van CoronaMelder
In de gepubliceerde documenten worden nauwelijks negatieve effecten van CoronaMelder genoemd, en waar dat wel gebeurd worden die negatieve effecten niet meegenomen in het totaalplaatje.

Als ik bovenstaande tabel sorteer op oplopende effectiviteit van CoronaMelder, enkele kolommen verplaats en rekening houd met negatieve effecten door gewaarschuwde app-gebruikers die zich niet laten testen, krijg ik het volgende:

Tabel B
| Redenen om te |
| laten testen |
|ongeacht wel of|
| geen klachten |
Effect Klach- Heeft|Melding: Over-| Aantal Aantal % Positief van:
Cat. CM ten CM |CM BCO ig{1}|Test Uitslagen Positief #Uitsl. Tot.pos.
--------------------------------------------------------------------------------------
- NEGATIEF! {2} Nee Ja Ja Nee ? NEE 0 - - -
- NEGATIEF! {3} Ja Ja Nee Nee ? NEE 0 - - -
--------------------------------------------------------------------------------------
2 NEGATIEF {4} Ja Ja Ja Ja ? Ja 9.786 2.540 25,96% 0,23%
5 Negatief {5} Nee Ja Ja Ja ? Ja 16.222 1.419 8,75% 0,13%
--------------------------------------------------------------------------------------
1 Negatief? {6} Ja ? Nee Nee ? Ja 7.080.113 761.731 10,76% 68,08%
3 Negatief? {6} Ja ? Nee Ja ? Ja 483.078 124.668 25,81% 11,14%
--------------------------------------------------------------------------------------
5 Nul Nee ? Nee Nee Ja Ja 1.256.954 120.208 9,56% 10,74%
6 Nul Nee ? Nee Ja ? Ja 880.645 99.348 11,28% 8,88%
--------------------------------------------------------------------------------------
7 Pos./Neg. {7} Ja Ja Ja Nee ? Ja 64.949 7.076 10,89% 0,63%
--------------------------------------------------------------------------------------
8 Maximaal Nee Ja Ja Nee ? Ja 61.288 1.833 2,99% 0,16%
======================================================================================
Totaal: 9.853.035 1.118.823 11,36% 100,00%

{1} "Overig": GGD-test na bijv. vliegreis of na positieve zelftest.
{2} "NEGATIEF!", want ondanks een CM-melding vroeg de betrokkene GEEN GGD-test aan. Hoe groot deze groep is weet ik niet, maar na elke negatieve testuitslag zal deze toenemen.
{3} "NEGATIEF!", want ondanks klachten dacht de betrokkene NIET besmet te kunnen zijn omdat CoronaMelder GEEN waarschuwing gaf. Ook van deze groep weet ik de grootte niet, maar ik verwacht dat deze aanzienlijk is.
{4} "NEGATIEF", want ondanks klachten EN een app-melding was kennelijk TEVENS een BCO-testoproep nodig om een test aan te vragen.
{5} "Negatief", want ondanks een app-melding was kennelijk TEVENS een BCO-testoproep nodig om een test aan te vragen.
{6} "Negatief?", want de mensen met CM die géén app-waarschuwing kregen, kunnen hun testaanvraag en/of zelfisolatie hebben uitgesteld totdat zij klachten kregen. Nb. het gaat hier om een zeer grote totale groep mensen.
{7} "Pos./Neg.": met lichte symptomen kan een CM-waarschuwing de doorslag geven om wel een test aan te vragen. Anderzijds was alleen de app-melding kennelijk geen reden om een test aan te vragen (formeel kon dit, zonder symptomen, pas vanaf week 49 als ik me niet vergis). PROBLEEM: als je een CM-waarschuwing pas serieus neemt zodra je klachten (symptomen) krijgt, kun je al twee dagen besmettelijk zijn. Daarnaast zijn er ook besmettelijke mensen die helemaal geen symptomen krijgen.

Gegeven de vele potentiële negatieve effecten van CM is een vindpercentage van 0,16% al belachelijk laag. En als je er rekening mee houdt dat waarschijnlijk meer dan de helft van de 1.833 "opgespoorde" personen (om de redenen genoemd onder "Aantal van 1.833 'gevonden door CM' is in werkelijkheid veel lager") irrelevant is, blijft er van die 0,16% minder dan 0,08% over - m.i. is dat verwaarloosbaar. Ik geloof er dan ook helemaal niets van dat CM de R-waarde heeft verlaagd (in tegendeel, ik denk dat CM deze heeft verhoogd).


B) De samenvatting maakt meer cijfers mooier dan ze zijn
Uit de samenvatting "CoronaMelder: de resultaten" [2] pagina 2:
2. Er is onderzocht hoeveel mensen een melding van CoronaMelder kregen en daarna een test deden, terwijl ze helemaal geen klachten hadden. Het onderzoek toont aan dat ongeveer 3% tot 4% van de positieve testuitslagen komt van mensen, die bij het aanvragen van de test nog geen klachten hadden.
Volgens GGD/GHOR was de testuitslag van slechts 2,99% van de mensen zonder klachten, die uitsluitend door CM gewaarschuwd waren, positief. Als je naar het aantal testaanvragen kijkt van die mensen, is dat 2,81%. Van die 1.833 positief geteste mensen is, vermoed ik, minder dan de helft relevant. Van die "3% tot 4%" blijft dus minder dan 1,4% over.


C) Ook GGD/GHOR goochelt met cijfers
Op pagina 5 van [3] staat de volgende tabel:
Tabel C
Aandeel Testaan- Percentage Aandeel (%) Positieve
(%) van vragen positief van alle tests (#)
alle (#) positieve
tests tests
Spontaan 84,6% 8.337.067 10,2% 78,8% 881.939
Aanleiding BCO 14,0% 1.376.727 18,1% 20,2% 225.996
Aanleiding CM 1,4% 139.241 10,4% 1,0% 10.889

Zelfs het zeer lage aantal "Positieve tests" voor CM van 10.889 is m.i. te hoog. Kijkend naar Tabel A en B hierboven, snapte ik aanvankelijk niet waar dit getal vandaan komt. Dit is hoogstwaarschijnlijk als volgt berekend:

7076 + 1833 + de helft van (2540 + 1419) = 10.888,5 (afgerond 10.889)

M.a.w. voor die situaties dat de betrokkene zowel door diens CM als door een GGD'er (in het kader van BCO) is gewaarschuwt, wordt dit simpelweg gemiddeld. Ik geloof er niets van dat dit een terechte inschatting is; een telefoontje van een GGD'er die vraagt je te laten testen zal op de meeste mensen véél meer indruk maken dan een app-melding - vooral als je al een één of meer onterechte app-meldingen achter de rug hebt.

Bovendien klopt er in bovenstaande tabel helemaal niets van de kolom "Percentage positief" - ik heb geen idee hoe ze aan deze getallen komen. Als ik in de onderste regel uitsluitend CM-waarschuwingen meeneem en laatstgenoemde kolom corrigeer, ziet de tabel er als volgt uit:

Tabel D
Aandeel Testuit- Percentage Aandeel (%) Positieve
(%) van slagen positief van alle tests (#)
alle (#) positieve
tests tests
Overig 84,6% 8.337.067 10,6% 78,8% 881.939
In elk geval BCO 14,1% 1.389.731 16,4% 20,4% 227.975
CM, geen BCO 1,3% 126.237 7,1% 0,8% 8.909
=============================================================================
Totaal: 100,0% 9.853.035 11,4% 100,0% 1.118.823

LET OP #1: dit is een flauwe kul tabel, want in de onderste twee regels zitten mensen zonder en met klachten tijdens hun testaanvraag - en dat maakt een wereld van verschil.

LET OP #2: Hiermee kan de tabel op pagina 6 van [3] ook de prullenbak in (op verzoek zal ik dat toelichten).


D) CoronaMelder waarschuwt meestal te laat
Uit "Tabellenrapport CoronaMelder GGD GHOR Nederland" [3] pagina 7:
De doorlooptijd tussen het in contact zijn geweest met iemand met corona (index) en het ontvangen van een melding van de CoronaMelder is gemiddeld 3,1 dagen (sigma=3,6 dagen).
1) Dat is gemiddeld veel te lang; dat ligt te dicht in de buurt van de "generatietijd" (generation time, generation period) van een COVID-19 besmetting, nl. de tijd tussen besmet raken en zelf besmettelijk worden. In [8] licht ik toe waarom ik denk dat de generatietijd tussen de 3 en de 4 dagen ligt. Dat zou betekenen dat ongeveer de helft van de besmette mensen pas gewaarschuwd wordt door CM als zij al besmettelijk zijn.

2) Ik vermoed dat de gemiddelde tijd tussen contact en app-melding hoger is dan 3,1 dagen. Zoals ik in [8] laat zien is dit in Engeland en Wales ca. 5 dagen. Ik overweeg om vergelijkbare berekeningen voor Nederland te maken, maar dat is minder nauwkeurig omdat het overgrote aandeel TEK's op de Nederlandse CM-server van buitenlandse apps afkomstig is.

Dat de gemiddelde doorlooptijd zo hoog is, komt mede doordat de meeste app-gewaarschuwden zich pas laten testen als zij ook symptomen (klachten) hebben (uit tabel A: 64.949 tegen 61.288) en de noodzaak om je ASAP te laten testen onbekend bij app-gebruikers (zie ook [9]).

[8] https://tweakers.net/nieuws/181974/een-op-de-vijfentwintig-europeanen-meldt-coronabesmetting-in-app.html?showReaction=16089760#r_16089760
[9] https://www.security.nl/posting/695129/Hugo+snapt+CoronaMelder+niet


E) Nog meer larie uit de samenvatting
Uit [2]:
De onderzoekers concluderen dat CoronaMelder een aanvulling is op het reguliere BCO. Er is sprake van een kleine maar merkbare toegevoegde waarde.
Zie boven.

Deze toegevoegde waarde is gerealiseerd met een groep van naar schatting 2,9 miljoen mensen die CoronaMelder op dit moment (mei 2021) daadwerkelijk gebruikt.
Volgens de laatste versie van [5] (23 mei) hebben 4.901.914 "mensen CoronaMelder gedownload" oftewel "28,2% van de Nederlandse bevolking heeft CoronaMelder gedownload". Wat ging er mis dat daar nog maar zo weinig (16,7%) van over is?

Bovendien is het resultaat gerealiseerd in een periode met veel beperkende maatregelen. Mensen hadden in die periode weinig onderling contact.
Wat een totale onzin. Als mensen weinig onderling contact hadden, zouden er ook minder besmettingen zijn geweest. Als CM goed zou werken en evenredig verdeeld zou zijn over de bevolking, maakt het helemaal niets uit of er een lockdown is of niet, noch of er veel of weinig besmettingen zijn.

Het is dus niet vreemd dat de toegevoegde waarde van CoronaMelder tijdens de zogenaamde lockdown weliswaar merkbaar maar ook klein is.
Dat heeft helemaal niets met de lockdown te maken. Wel met een hele reeks aan factoren zoals ik o.a. in [10] benoem.

Bovendien lijkt het aantal gebruikers terug te lopen. In elk geval verwacht ik dat, van het totale aantal deze week positief geteste mensen, minder dan 10% gegevens uit CM uploadt.

[10] https://www.security.nl/posting/704392


F) Het aantal mensen dat denkt dat CM henzelf beschermt tegen Corona, neemt toe
Uit de laatste "wave" van het LISS-panel onderzoek [11]:
- De vraag "Als ik de CoronaMelder gebruik, verlaag ik mijn risico op een besmetting met het coronavirus" wordt door nog slechts 49,8% (eerder 53,1%) van de ondervraagden met "Zeker niet waar" beantwoord (de rest twijfelt, weet het niet of kiest "Zeker waar"). Meer dan de helft van de app-gebruikers zou dus meer risico's kunnen nemen en zich minder aan de regels kunnen houden. En meer dan de helft van 2,9 miljoen app-gebruikers zijn heel veel mensen die in meer of mindere mate risico's kunnen nemen.

- Erger, 87,3% van de ondervraagden beantwoordt de vraag "Als ik de CoronaMelder gebruik, hoef ik me minder aan de andere maatregelen te houden" met "Zeker niet waar" (ook hier twijfelt de rest, weet het niet of kiest "Zeker waar"). Wellicht klinkt 12,7% weinig, maar als 2,9 miljoen Nederlanders nog met CM rondloopt, hebben we het potentieel over meer dan 368.000 roekeloze app-gebruikers die zich niet of minder aan de noodzakelijke maatregelen houden zonlang hun app niet waarschuwt - en dat doet CM zelden.

Waarom worden deze negatieve effecten niet meegenomen in het totaalplaatje?

[11] https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2021/05/28/rapporten-evaluatie-coronamelder-9-maanden/Rapportage_Evaluatie_CoronaMelder_TilburgUniversity_LISSpanel_Wave4_v2.pdf


CONCLUSIE
CoronaMelder is een grote flop met een averechts effect op de epidimie. Triest dat zoveel overheden over het falen van dit soort apps blijven liegen. Nog erger vind ik het dat wetenschappers, die objectief en onafhankelijk zouden moeten zijn, hun naam aan dit bedrog koppelen.
Reacties (25)
31-05-2021, 07:18 door Anoniem
Door Erik van Straten: Triest dat zoveel overheden over het falen van dit soort apps blijven liegen. Nog erger vind ik het dat wetenschappers, die objectief en onafhankelijk zouden moeten zijn, hun naam aan dit bedrog koppelen.

1. Voor de overheid is dit een vorm van propaganda. Zoals elk "bedrijf" zullen ze hun eigen falen "nuanceren". (met de mantel der liefde bedekken).
2. Vwb de onderzoekers ("wetenschappers") die dit rapport opgesteld hebben: Ze hebben het antwoord gegeven dat hun opdrachtgever wilde horen. (Of in ieder geval het antwoord ontweken dat de opdrachtgever niet wilde horen). Iets van "wie betaald, bepaald".

Welkom in de grote mensen wereld.

Denk je dat ander wetenschappelijk onderzoek niet beinvloed wordt door hun geldschieters?
{url] https://www.timeshighereducation.com/news/scientists-compromised-by-commercial-links/408625.article [/url]
(dit artikel is uit 2009)
31-05-2021, 07:45 door Anoniem
Wat wil je, met Hugo de Jonge en consorten aan het demissionaire roer? Geloof jij echt dat zij in staat zijn Nederland weer overeind te gaan brengen? Deze situatie moet gewoon eens een keer voorbij gaan. Alle maatregelen moeten er vandaag nog uit als het aan mij ligt.
31-05-2021, 08:16 door Anoniem
Tip: als je wilt dat er serieus naar je inhoud wordt geluisterd: begin dan niet met woorden als volks·ver·lak·ke·rij (de; v)
"het bedriegen van het volk".

Ik haak zelf namelijk al af op basis van die titel.

Misschien heb je een punt, misschien ook niet, maar met clickbait krijg je dit niet over de bune waar je het wilt hebben.
31-05-2021, 08:17 door Bitje-scheef
CONCLUSIE
CoronaMelder is een grote flop met een averechts effect op de epidimie. Triest dat zoveel overheden over het falen van dit soort apps blijven liegen. Nog erger vind ik het dat wetenschappers, die objectief en onafhankelijk zouden moeten zijn, hun naam aan dit bedrog koppelen

Die auto is slecht, moet je niet kopen. Motor geeft aan 1.6 ltr is echter 1540cc. Heeft een schuin dak en heeft minder zicht dan een recht dak. Kilometer teller is te groot. Presenteer dit vooral negatief in een groot blad. Wat zal er dan gebeuren met de verkopen van deze auto ?

De coronamelder werd door zorgen over privacy, wel of niet terecht, en wat grijze gebieden die werden uitvergroot, naast een aantal terechte vraagstukken, al weggeschreven. Kortom ook al probeer je dit cijfermatig te onderbouwen de conclusie is te kort door de bocht.
31-05-2021, 09:13 door Anoniem
Er is onderzocht hoeveel mensen na een melding via CoronaMelder een test deden

Dat ligt niet aan de app, maar aan de mens.

Ook dat blijkt vaak zo te zijn. 77% van de mensen die een coronatest aanvroeg na een melding van CoronaMelder, was op dat moment nog niet benaderd vanuit het reguliere BCO.

In andere woorden, de app heeft nut ?

Mensen moesten zelf maar hun nauwe contacten bellen; logisch dat je dan vaak niet door de GGD gebeld wordt!

Dat ligt niet aan de app, maar aan de mens.

De onderste twee regels van bovenstaande tabel betreffen door CoronaMelder gewaarschuwden die nog geen symptomen hadden.

De vraag of je symptomen hebt die kan je zelf beantwoorden, een app heb je daar niet voor nodig.

Klaag, klaag, klaag.....
31-05-2021, 10:17 door Erik van Straten
Door Anoniem:
Ook dat blijkt vaak zo te zijn. 77% van de mensen die een coronatest aanvroeg na een melding van CoronaMelder, was op dat moment nog niet benaderd vanuit het reguliere BCO.
In andere woorden, de app heeft nut ?
Je hebt dus niet gelezen wat ik daarover schreef.

Door Anoniem:
Er is onderzocht hoeveel mensen na een melding via CoronaMelder een test deden
Mensen moesten zelf maar hun nauwe contacten bellen; logisch dat je dan vaak niet door de GGD gebeld wordt!
Dat ligt niet aan de app, maar aan de mens.
Klopt, maar dat verlaagt wel de netto effectiviteit van CM. De mens is er immers niet voor de app, maar de app is er voor de mens. Als de gebruikers van een app mensen zijn, zul je daar rekening mee moeten houden als je besluit zo'n ding in te voeren. Maar dat is door mens-vreemde techneuten gedaan die niet nadachten en/of in sprookjes geloofden.

Door Anoniem:
De onderste twee regels van bovenstaande tabel betreffen door CoronaMelder gewaarschuwden die nog geen symptomen hadden.
De vraag of je symptomen hebt die kan je zelf beantwoorden, een app heb je daar niet voor nodig.
Ja duh. Je kunt dan al twee dagen besmettelijk zijn, met de piek ongeveer op het moment dat die symptomen beginnen.

Een app als CM zou juist meerwaarde kunnen hebben als deze mensen zou waarschuwen voordat zij besmettelijk worden en die mensen dan meteen in zelfisolatie gaan, zich ASAP door de GGD laten testen en bij een positieve uitslag allemaal gegevens uit CM uploaden (ook "de mens": ca. de helft doet dat).
31-05-2021, 11:06 door Anoniem
Weer een zeer onderrichtende bijdrage van Erik van Straten, veel dank daarvoor.
Maar wat wordt er vervolgens mee gedaan?
Behalve dat je direct een aantal deugd-corona-trollen en beleidsgoedpraters op je nek krijgt.
Want de overheden zijn grote werkgevers in dienst van en aangestuurd door global multinationals.

We zitten dus nu al meer dan een jaar in een dergelijke globale volksverlakkerij situatie.
De laatste opdracht aan de wereldleiders is om ten minste een vaccinatiegraad van 70% of meer te behalen.
De 'testmaatschappij' is meer een middel daartoe dan doel, dus de app met het slecht te omgane Google ook.
Bij life TV programma's nu al verschillende malen te lezen. "Alle deelnemers zijn getest op corona".

Er is geen ontsnappen meer aan. Dat is funest voor de wereld, zoals we die tot nu hebben gekend.
Toch als je even twijfelt of die nieuwe CoronaMelder-wereld nu wel voor jou en de jouen zo welkom moet zijn,
springen er al tal van door de staat aangestuurde trollen je op de nek. Je keuzen zijn ingeperkt.
Of je wordt ge-shadowbanned of erger nog door algoritmen van facebook factcheckers en consorten.

Iemand hierboven zegt: "Het wordt nu tijd de pandemie achter ons te laten". Helemaal 100% mee eens.
Dit wordt echter op alle manieren verhinderd door drang en dwang en propaganda, ook door derden.
Virologen duiken onder, er wordt geframed en een bewuste tweedeling in de maatschappij aangebracht.

Straks moet de voedselvoorziening veilig gesteld worden en moeten we acteren tijdens grote cyberaanvallen.
De maatschappij, die we gekend hebben, wordt moedwillig naar de barrebiesjes geholpen.
Velen staan erbij en kijken er naar net als de beren, die broodjes smeren.
Goed dat ik geen veertien meer ben,

Jodocus Oyevaer
31-05-2021, 13:32 door Bitje-scheef
Weer een zeer onderrichtende bijdrage van Erik van Straten, veel dank daarvoor.
Maar wat wordt er vervolgens mee gedaan?
Behalve dat je direct een aantal deugd-corona-trollen en beleidsgoedpraters op je nek krijgt.
Want de overheden zijn grote werkgevers in dienst van en aangestuurd door global multinationals.

Ook hier weer heerlijk kort door de bocht J.O.

Je hebt nog steeds te maken met mensen, de techniek en cijferwerk kan nog zo prachtig in het betoog worden weergegeven. Mensen (en dus groepen) doen ook gewoon niet wat logisch is.

Zijn er fouten gemaakt, jazeker. Zijn de verwachtingen uitgekomen, nee zeker niet allemaal.
Hadden dingen beter gekund, jazeker. Waren mensen (en groeperingen) van invloed, ja!

Is het allemaal zwart-wit ? Nee. Ook de wappies hebben soms interessante en terechte vragen..
(even het blijven hangen in de groef van de plaat daar buiten gelaten).

Factoren van invloed: onbekendheid met de pandemie, wantrouwen van/jegens overheid, wantrouwen jegens privacy, denkpatronen, comfortzones, bevolkingsdichtheid, sociale ongelijkheid, organisatie, verkrijgbaarheid vaccins, etc.

Rechtlijnig denken is makkelijk maar niet altijd de werkelijkheid.
31-05-2021, 13:54 door Anoniem
Behalve dat je direct een aantal deugd-corona-trollen en beleidsgoedpraters op je nek krijgt.
Want de overheden zijn grote werkgevers in dienst van en aangestuurd door global multinationals.

Want een goede inhoudelijke en onderbouwde reactie, een persoonlijke aanval.... ;)))))))

Probeer eens te discussieren op basis van.... inhoud.
31-05-2021, 14:42 door Erik van Straten
Door Anoniem: Weer een zeer onderrichtende bijdrage van Erik van Straten, veel dank daarvoor.
Maar wat wordt er vervolgens mee gedaan?
Op korte termijn waarschijnlijk niets. Bij een volgende epidemie hoop ik dat niet aan de hand van uitsluitend rooskleurige rapporten opnieuw voor technische "oplossingen" gekozen wordt, maar ook beargumenteerde tegengeluiden (waaronder van mij) op internet gevonden worden en worden meegewogen.

Wetenschap is, net als leren, vallen en opstaan. Soms moet je gokken onder tijdsdruk en dan is de kans op mislukkingen groot. Als er maar van geleerd wordt, en daarom vind ik het zo erg dat wetenschappers, zoals prof. dr. Wolfgang Ebbers, dit soort gekleurde rapportages onderschrijven. Waarvan de resultaten ook nog eens worden gepimpt zoals in [1] en [2] - wat weer braaf wordt overgenomen door de media en kuddedieren op deze site [3].

[1] https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/05/28/evaluatie-toont-toegevoegde-waarde-coronamelder-aan
[2] https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2021/05/28/rapporten-evaluatie-coronamelder-9-maanden/Samenvatting+Evaluatie+CoronaMelder+Een+overzicht+na+9+maanden.pdf
[3] https://www.security.nl/posting/691636/CoronaMelder+stats#posting705400

Bijv. uit [1]:
Minister de Jonge: “We kunnen het virus indammen door zoveel mogelijk besmettingen zo snel mogelijk op te sporen. De evaluatie bevestigt nu dat CoronaMelder daar een belangrijke bijdrage aan levert, juist in een samenleving die we stap voor stap weer openen.”
[...]
Sinds de landelijke introductie van CoronaMelder in oktober 2020 hebben 4,9 miljoen mensen CoronaMelder gedownload, 28 procent van de Nederlandse bevolking. De indicatie van het percentage actieve gebruikers betreft 60 procent van het aantal downloads. Dit komt neer op bijna 3 miljoen Nederlanders die de app actief gebruiken, ongeveer 17 procent van de Nederlandse bevolking.
Als je wel "4,9 miljoen" schrijft, waarom dan niet "2,9 miljoen en bijna 16,7%" (i.p.v. "bijna 3 miljoen en ongeveer 17%")? Dat noem ik pimpen.

En een ernstige leugen in [2], waar ik gisteravond nog overheen gekeken heb (vette opmaak toegevoegd door mij):
CoronaMelder en onbedoelde effecten
In de doorlopende evaluatie is gekeken naar eventueel niet-beoogde effecten, dus de onbedoelde negatieve effecten. De onderzoekers vroegen zich af of mensen zich door CoronaMelder onterecht beschermd voelen tegen het virus. Daardoor hielden ze zich misschien minder aan de maatregelen, zoals 1,5 meter afstand houden. Hiervan hebben ze echter geen aanwijzing kunnen vinden.
Dat hebben ze wel, zie onderaan mijn bijdrage bovenaan deze pagina.

Door Anoniem: Behalve dat je direct een aantal deugd-corona-trollen en beleidsgoedpraters op je nek krijgt.
De eerste twee anonieme bijdragers vind ik geen trollen, integendeel. En ik praat het niet goed, maar begrijp de reacties wel als je, zoals Bitje-scheef, wellicht je familie, vrienden en collega's (of als Hugo de Jonge, ruim 4 miljoen mensen) hebt overgehaald om CM te installeren, of met die app of backend je brood verdient. Het zal voor sommigen onverteerbaar zijn (en mogelijk blijven) om hun roze bril af te zetten en hun ongelijk toe te geven.

Door Anoniem: Iemand hierboven zegt: "Het wordt nu tijd de pandemie achter ons te laten". Helemaal 100% mee eens.
Dat is ook mijn wens, maar ik moet het nog zien. In Brazilië blijven de besmettingscijfers extreem hoog en in Engeland, met een zeer hoge vaccinatiegraad, lopen de besmettingen de laatste week weer op.
31-05-2021, 15:16 door Anoniem
Door Erik van Straten: Als er maar van geleerd wordt, en daarom vind ik het zo erg dat wetenschappers, zoals prof. dr. Wolfgang Ebbers, dit soort gekleurde rapportages onderschrijven.

Uit datzelfde rapport van die Ebbers blijkt:

[...] dat het merendeel van de mensen die een melding in de app krijgen, hier nog geen actie op onderneemt. Ongeveer zes op de tien mensen die de app op zijn of haar telefoon hebben staan, laten zich niet testen nadat er een melding binnenkomt.

https://nos.nl/artikel/2383024-coronamelder-app-wordt-belangrijker-maar-merendeel-negeert-melding
01-06-2021, 00:12 door Erik van Straten
Dank voor de link!

Door Anoniem:
[...] dat het merendeel van de mensen die een melding in de app krijgen, hier nog geen actie op onderneemt. Ongeveer zes op de tien mensen die de app op zijn of haar telefoon hebben staan, laten zich niet testen nadat er een melding binnenkomt.

Dat zie ik inderdaad terug in GGD/GHOR cijfers. Uit de onderste regels van Tabel A van bovenaan deze pagina, waarin ik de categoriën getesten, die niet door CM zijn gewaarschuwd, weglaat:
Tabel E: alle door CM gewaarschuwden uit Tabel A

Cate- Klach- Melding: % van Tot. % van
gorie ten BCO CM #Uitslagen Uitslagen #Pos. Tot. Pos.
-------------------------------------------------------------------
2 Ja Ja Ja 9.786 6,43% 2.540 19,74%
4 Ja Nee Ja 64.949 42,66% 7.076 54,99%
5 Nee Ja Ja 16.222 10,66% 1.419 11,03%
-------------------------------------------------------------------
Subtotaal: 90.957 59,74% 11.035 85,76%

7 Nee Nee Ja 61.288 40,26% 1.833 14,24%
-------------------------------------------------------------------
Totaal: 152.245 100,00% 12.868 100,00%

In de praktijk vraagt schijnbaar ongeveer 40% van de app-gewaarschuwden, die tijdens hun testaanvraag nog geen klachten hadden en ook niet door de GGD waren gebeld (i.h.k.v. BCO), een test aan.

Echter, zij kunnen, op het moment dat zij een test aanvragen, naast door CM tevens zijn gewaarschuwd (telefonisch of op andere wijze) door degene die hen besmette. Een gokje: als dat aantal even groot is als het aantal dat door een GGD'er is gewaarschuwd, zou de tabel eruit zien als volgt:
Tabel F: FICTIEF - GEBASEERD OP EEN GOK

Cate- Klach- Melding door: % van Tot. % van
gorie ten Bekende BCO CM #Uitslagen Uitslagen #Pos. Tot. Pos.
----------------------------------------------------------------------------
2 Ja Nee Ja Ja 9.786 6,43% 1.519 11,81%
nieuw Ja Ja Nee Ja 9.786 6,43% 1.519 11,81%
4 Ja Nee Nee Ja 64.949 42,66% 7.076 54,99%
5 Nee Nee Ja Ja 16.222 10,65% 849 6,58%
nieuw Nee Ja Nee Ja 16.222 10,65% 849 6,58%
----------------------------------------------------------------------------
Subtotaal: 116.965 76,82% 11.813 91,80%

7 Nee Nee Nee Ja 35.280 23,18% 1.055 8,20%
----------------------------------------------------------------------------
Totaal: 152.245 100,00% 12.868 100,00%
In deze fictieve tabel is (van categorie 7) 1,055 nog steeds 2,99% van 35.280. Het aantal positieve testuitslagen van de categoriën 2, 5 en de twee nieuwe categoriën heb ik evenredig verdeeld.

Als dit de praktijk zou zijn, zou slechts 23,18% van de app-gewaarschuwden een test aanvragen uitsluitend omdat CM hen waarschuwde voor een mogelijke besmetting. Het zou mij zelfs niet verbazen als die 23,18% in werkelijkheid nog lager is en dus dat ook minder dan 1.055 besmette mensen door CM zijn ogespoord (in week 42 t/m week 15).

Zonder betrouwbare gegevens blijft het koffiedik kijken, maar feit is dat het aantal uitsluitend door CM opgespoorde mensen zeer laag is (zie ook de redenen genoemd daarvoor onder "Aantal van 1.833 'gevonden door CM' is in werkelijkheid veel lager" bovenaan deze pagina).
01-06-2021, 10:21 door Anoniem
Door Erik van Straten: Zonder betrouwbare gegevens blijft het koffiedik kijken, maar feit is dat het aantal uitsluitend door CM opgespoorde mensen zeer laag is (zie ook de redenen genoemd daarvoor onder "Aantal van 1.833 'gevonden door CM' is in werkelijkheid veel lager" bovenaan deze pagina).

Dat koffiedik kijken is veroorzaakt door de gestelde strenge privacy eisen aan de app. Dit is ongeveer wat we nu weten:

Hoewel de app 4,8 miljoen keer gedownload is, wordt de CoronaMelder slechts door zo’n 60 procent nog gebruikt – omgerekend 16 procent van alle Nederlanders. De kans dat een besmette persoon én een nauw contact beiden de app hebben is klein.

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/05/31/de-app-hielp-maar-een-heel-klein-beetje-a4045539

Reken daarin door dat slechts zo'n 40,3% daadwerkelijk actie onderneemt na een ontvangen melding, door naar de GGD teststraat te gaan, en er blijft niet veel over. Desondanks is het verlagende effect op de R-waarde nog wel meetbaar gebleken, hoewel zeer gering (0,3%). Los van Ebbers' studie heeft het RIVM daar een eigen studie naar verricht:

https://www.rivm.nl/publicaties/coronamelder-modelstudie-naar-effectiviteit

Er gaat dus een zekere mate van preventie van uit. De vraag is nu hoeveel resterende gezonde levensjaren (QALYs) dat voor de Nederlandse samenleving als geheel heeft bespaard. Dus hoe de hele investering in de app zich in bespaarde extra zorgkosten 'terugverdiend', Dat is voer voor actuarieel rekenaars.

https://en.wikipedia.org/wiki/Quality-adjusted_life_year
01-06-2021, 12:21 door Anoniem
Maar natuurlijk is het waar, dat de geprefereerde vaccinatie-lobby overal zeer actief is. Eerst streefde men naar 70% vaccinatiegraad voor bescherming, nu gaat men al praten over 80 tot 95% gewenst. Er is ook flink wat geld in gestoken en dat moet terugverdiend worden voor de investeerders.

Waarom wordt kritiek daarop dan hierboven steeds opgevat als persoonlijke aanval? Waarom wordt een ieder, die het beweerde eens kritisch tegen het licht wil houden, direct bestempeld tot wappie en afgeserveerd als een niet-deugd-burger. Degene die al niet meteen de mouw opstroopt, worden al bijkans uitgemaakt voor ik weet niet wat allemaal.

Ziet men nu de invloed van meer dan 400 dagen corona-gejengel, -gedram en -dwang? Ziet men de kwalijke rol van de globale media? Het ergste is nog dat men de hele wereld wil registreren via een corona-paspoort. Wie zijn hier allemaal veel beter van geworden? Wij niet. Ik blijf niet in dezelfde groef hangen, maar de vax-drammers, de overheidspropagandisten en collaborateurs, die iedereen die hun veronderstelde stand van zaken doorkruist en het experimentele vaccin niet als enig en zaligmakend willen zien, ons al bij voorbaat op een zwarte lijst hebben gezet. Er wordt geen alternatief geboden en dat is het kwalijke.

Wat voor gezonde resterende levens heeft het behoed naast hoeveel levens verwoest en jeugd opgezadeld met trauma's tot het laatst van hun dagen. En steeds veranderende informatie. Velen kunnen het al lang niet meer in het juiste licht zien en de scheiding tussen de bokken en de schapen is er reeds, met alle gevolgen van dien.

J.O.
01-06-2021, 12:49 door Erik van Straten - Bijgewerkt: 01-06-2021, 12:56
Door Anoniem:
Door Erik van Straten: Zonder betrouwbare gegevens blijft het koffiedik kijken, maar feit is dat het aantal uitsluitend door CM opgespoorde mensen zeer laag is (zie ook de redenen genoemd daarvoor onder "Aantal van 1.833 'gevonden door CM' is in werkelijkheid veel lager" bovenaan deze pagina).

Dat koffiedik kijken is veroorzaakt door de gestelde strenge privacy eisen aan de app.
Dat "koffiedik kijken" betreft hier welk deel van de app-gewaarschuwden meteen een test aanvroeg na een CM-waarschuwing, versus het deel dat dit nog niet deed - maar pas na door een positief geteste bekende te zijn gewaarschuwd. Dat haal je er ook niet uit minder privacy-vriendelijk apps. Lees nog eens wat ik onderaan mijn vorige bijdrage schreef.

Overigens kun je meer info uit de beschikbare app-data halen, maar weten we vooral veel door de vragen die aan geteste personen zijn gesteld. Alleen helaas kennelijk niet of men zich (mede) heeft laten testen na een (telefonische) waarschuwing door een positief geteste bekende.

Door Anoniem: Dit is ongeveer wat we nu weten:
Hoewel de app 4,8 miljoen keer gedownload is, wordt de CoronaMelder slechts door zo’n 60 procent nog gebruikt – omgerekend 16 procent van alle Nederlanders. De kans dat een besmette persoon én een nauw contact beiden de app hebben is klein.
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/05/31/de-app-hielp-maar-een-heel-klein-beetje-a4045539
CM helpt nog veel minder. Ook het RIVM maakt deze denkfout in [1] (pagina 21):

De belangrijkste reden voor de lage effectiviteit is het percentage gebruikers dat naar schatting op 16% ligt. Om een contact tussen twee personen te registreren moeten beiden de app in gebruik hebben, wat betekent dat dus slechts 2,6% (16% x 16%) van de contacten hiervoor momenteel in aanmerking komt, en dan komt daar nog bij dat ook de app niet al deze contacten weet te vangen.
Niet alleen moeten beiden CM actief hebben, de later positief geteste persoon moet ook daadwerkelijk gegevens uploaden, en dat doet vermoedelijk slechts iets meer dan de helft (en bovendien duurt het meestal te lang voordat de mogelijk besmette persoon gewaarschuwd wordt). Voor een toelichting zie [2].

Op dit moment heeft het RIVM nog niet de besmettingscijfers van afgelopen week gepubliceerd, maar op basis van de dagcijfers verwacht ik dat in de afgelopen kalenderweek minder dan 9% van alle positief geteste personen gegevens uit CM heeft geüpload. Als 16% van de bevolking met CM actief rondloopt en CM gelijkmatig is verdeeld over alle positief geteste mensen, is de theoretisch hoogst haalbare effectiviteit van CM (d.w.z. als CM zelf 100% effectief zou zijn) 9% van 16% = 1,44%.

[1] https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2021/05/28/rapporten-evaluatie-coronamelder-9-maanden/CoronaMelder+modelstudie+naar+effectiviteit.+Digitaal+contactonderzoek+in+de+bestrijding+van+COVID-19+RIVM.pdf
[2] https://www.security.nl/posting/689212 (zie het "plaatje" onder de tabel).

Door Anoniem: Reken daarin door dat slechts zo'n 40,3% daadwerkelijk actie onderneemt na een ontvangen melding, door naar de GGD teststraat te gaan, en er blijft niet veel over.
Zoals ik in mijn bijdrage hierboven en bovenaan deze pagina toelicht, is die 40,3% nog veel te hoog.

Door Anoniem: Desondanks is het verlagende effect op de R-waarde nog wel meetbaar gebleken, hoewel zeer gering (0,3%). Los van Ebbers' studie heeft het RIVM daar een eigen studie naar verricht:
https://www.rivm.nl/publicaties/coronamelder-modelstudie-naar-effectiviteit
Ah [1] staat ook daar. Helaas worden ook daarin onjuiste aannames gedaan, met onzinnige uitkomsten als gevolg. Een essentieel uitgangspunt in die publicatie:
Van 1 december 2020 tot en met 31 maart 2021 zijn 7514 mensen positief getest na een melding door de CoronaMelder.
Die 7154 is iets minder dan ik uit [3] kan afleiden, maar dat zijn veel meer mensen dan volgens GGD/GHOR in een langere periode (week 42 t/m 15) wel door CM maar niet i.h.k.v. BCO waren gewaarschuwd, en vooral die nog geen symptomen hadden; dat waren er namelijk maar 1833 (over een langere periode); zie tabel A bovenaan deze pagina.

RIVM gaat dus in hun model uit van alle personen die bij hun test aangaven (tevens) door CM te zijn gewaarschuwd, inclusief mensen die al symptomen hadden tijdens hun testaanvraag en/of i.h.k.v. BCO door de GGD waren gevraagd zich te laten testen en/of door een positief geteste bekende waren gewaarschuwd. Alleen van mensen die zich uitsluitend na een CM-waarschuwing laten testen, kun je stellen dat deze zijn opgespoord door CoronaMelder!

En kom nou niet aan met "als zij niet ook die CM- waarschuwing hadden gehad, hadden zij zich misschien niet laten testen" - want het omgekeerde effect is waarschijnlijk groter: "ik heb klachten maar CM zwijgt, dus zal het wel een griepje zijn".

Dus OOK de RIVM rapportage over CM is MISLEIDEND - omdat de uitkomsten minstens 4x te hoog zijn.

[3] https://github.com/minvws/nl-covid19-notification-app-statistics/blob/main/statistics/ggd_weekly_tests_following_notification_CM.csv

Door Anoniem: Er gaat dus een zekere mate van preventie van uit.
Verklaar eens hoe het kan dat de verhouding tussen positief:negatief geteste app-gewaarschuwden zo afhankelijk is van sterke fluctuaties in besmettingscijfers in deze gearchiveerde pagina (met 2 besmettingspieken) van de Engelse app: https://archive.is/5Scaa#test-results

Daarbij worden in [4] door onderzoekers (in opdracht van VWS!) geconstateerde negatieve effecten van CM glashard ontkend. Een app die random mensen vraagt zich te laten testen zou net zo "goed" en mogelijk beter presteren. Zeker een app die dat doet op basis van een ruwe locatiebepaling in een gebied met veel besmettingen. Daarmee zou de overheid ook nog eens een beter en eerder beeld hebben van regio's waar het aantal besmettingen stijgt, daalt of ongeveer gelijk blijft.

[4] https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2021/05/28/rapporten-evaluatie-coronamelder-9-maanden/Samenvatting+Evaluatie+CoronaMelder+Een+overzicht+na+9+maanden.pdf.
01-06-2021, 20:03 door Anoniem
Concreet: de app voldoet aan de verwachting. Mooi!
01-06-2021, 20:24 door Anoniem
Door Anoniem:
Er is onderzocht hoeveel mensen na een melding via CoronaMelder een test deden

Dat ligt niet aan de app, maar aan de mens.

Ook dat blijkt vaak zo te zijn. 77% van de mensen die een coronatest aanvroeg na een melding van CoronaMelder, was op dat moment nog niet benaderd vanuit het reguliere BCO.

In andere woorden, de app heeft nut ?

Mensen moesten zelf maar hun nauwe contacten bellen; logisch dat je dan vaak niet door de GGD gebeld wordt!

Dat ligt niet aan de app, maar aan de mens.

De onderste twee regels van bovenstaande tabel betreffen door CoronaMelder gewaarschuwden die nog geen symptomen hadden.

De vraag of je symptomen hebt die kan je zelf beantwoorden, een app heb je daar niet voor nodig.

Klaag, klaag, klaag.....

Zoals gewoonlijk: mens is de zwakke schakel in het geheel.
01-06-2021, 20:25 door Anoniem
Door Anoniem: Concreet: de app voldoet aan de verwachting. Mooi!

Yup. Alleen de mens gaat er niet goed mee om.
02-06-2021, 08:06 door [Account Verwijderd] - Bijgewerkt: 02-06-2021, 08:06
Door Anoniem: Wat wil je, met Hugo de Jonge en consorten aan het demissionaire roer? Geloof jij echt dat zij in staat zijn Nederland weer overeind te gaan brengen? Deze situatie moet gewoon eens een keer voorbij gaan. Alle maatregelen moeten er vandaag nog uit als het aan mij ligt.

Dat is ze zelf nu al aardig aan het lukken ja. Suggestieve en goedkope 'volksverlakkerij' koppen doen daar niets aan af.
02-06-2021, 11:34 door Erik van Straten
Door Toje Fos:
Door Anoniem: Wat wil je, met Hugo de Jonge en consorten aan het demissionaire roer? Geloof jij echt dat zij in staat zijn Nederland weer overeind te gaan brengen? Deze situatie moet gewoon eens een keer voorbij gaan. Alle maatregelen moeten er vandaag nog uit als het aan mij ligt.

Dat is ze zelf nu al aardig aan het lukken ja. Suggestieve en goedkope 'volksverlakkerij' koppen doen daar niets aan af.
Ik hoop dat je gedoneerd hebt aan virus"waarheid" (https://www.ad.nl/economie/ing-willem-engel-gebruikte-50-000-euro-aan-viruswaarheid-donaties-voor-stuk-grond-in-spanje~a5ee7fdf/).
02-06-2021, 13:46 door Anoniem
Ik vind nu juist de titel van dit topic wel weer treffend. "Volksverlakkerij" waar de "profiteurs" van deze situatie ons mee hebben verblijd. Dat geldt ook voor Viruswaarheid, wier acties alleen maar gevoerd hebben tot het beter dichttimmeren door de staat van gelegenheidswetgeving op dit terrein (o.a. avondklok). In die zin zie ik ze als een soort van gecontroleerde oppositie en zeker niet onafhankelijk. De echte onafhankelijke critici en criticasters zijn al lang door algoritmen van sociale media verwijderd. Zij worden overal gedemoniseerd en langzaamaan tot degenen die de maatschappij zal moeten uitkotsen.

Het officiële nieuws is een doorlopende riedel overheidspropaganda, tenminste voor en door de grootste profiteurs van het geheel, namelijk Big Pharma en de krachten achter de Build-Back-Better beweging en andere globale spelers.

Ook statisticus, M. de H. en onafhankelijk shirtverkoper, Rob Jensen, eten uit dezelfde ruif van de gedoogde oppositie.

Hadden we maar een bevrijdende beweging als nu via de wet van de Partij van de Dieren met hun acties voor het gelockdownde dier (het kerstkonijn in z'n kooitje op het balkon), de goudviskom van weleer op TV zou nu niet meer kunnen.
We worden langzaamaan zelf ook tot een bedreigde soort.

Daarom moet je respect hebben voor de manier waarop Erik van Straten hier onze ogen wil openen. Mij doet het meest zeer dat de controle maatschappij steeds meer grip op van alles en nog wat tracht te krijgen. Mijn wearables zorgen al dat ik zowat overal te traceren ben. Zelfs de illusie van niet zijn ze me aan het afpakken. Behalve lieden, die ze niet willen vinden, die blijven steeds onder de radar, daar zorgt men goed voor.

Gaan we nooit meer terug naar dagen van weleer en wanneer breken er betere tijden aan?

Jodocus Oyevaer
03-06-2021, 14:46 door Anoniem
De overheid wil de invoering van het DGP, de 'digital green pass', het nieuwe EU coronapaspoort met QR-code, volgens de Trouw per 1 juli koppelen:

"[...] koppelen aan de bestaande CoronaMelder-app, die alleen werkt op een moderne smartphone."

https://www.trouw.nl/buitenland/ook-de-invoering-van-het-coronapaspoort-begint-een-europese-chaos-te-worden~b104be1f/
04-06-2021, 08:29 door Bitje-scheef
Ik vind nu juist de titel van dit topic wel weer treffend. "Volksverlakkerij" waar de "profiteurs" van deze situatie ons mee hebben verblijd. Dat geldt ook voor Viruswaarheid, wier acties alleen maar gevoerd hebben tot het beter dichttimmeren door de staat van gelegenheidswetgeving op dit terrein (o.a. avondklok). In die zin zie ik ze als een soort van gecontroleerde oppositie en zeker niet onafhankelijk. De echte onafhankelijke critici en criticasters zijn al lang door algoritmen van sociale media verwijderd. Zij worden overal gedemoniseerd en langzaamaan tot degenen die de maatschappij zal moeten uitkotsen.

Willem E. de man van liefde. Bedreigt iedereen, op het randje of net daarover, trekt dan bij tegengas razendsnel zijn poepje in. Vervolgens is zijn bericht weer alleen liefde en niet dreigend bedoeld. Brengt heupswingend en charismatisch mensen in vervoering en verdwaling. Halve waarheden gekoppeld aan zijn visie.

Heeft uit liefde zijn bankrekening opengesteld voor de giften voor Viruswaarheid om de gospel te verkondigen van de vrijheid. Vergat hierna even dat deze giften dan ook voor Viruswaarheid gebruikt moesten worden. Waarna ING toch wat vraagjes kregen.
04-06-2021, 10:45 door Erik van Straten
Door Anoniem: De overheid wil de invoering van het DGP, de 'digital green pass', het nieuwe EU coronapaspoort met QR-code, volgens de Trouw per 1 juli koppelen:

"[...] koppelen aan de bestaande CoronaMelder-app, die alleen werkt op een moderne smartphone."

https://www.trouw.nl/buitenland/ook-de-invoering-van-het-coronapaspoort-begint-een-europese-chaos-te-worden~b104be1f/
Dank voor deze info!

Als dat klopt (bijv. CoronaMelder niet is verward met CoronaCheck) zou het om ordinaire "koppelverkoop" gaan om het aantal gebruikers van de, averechts werkende, CoronaMelder app te vergroten en/of om de Tweede Kamer over te halen om de "Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19" te verlengen na 10 juli 2021. Maar ik moet nog zien dat Google en Apple akkoord gaan met de toevoeging van identificerende en medische informatie aan CM.

Aanvullingen
1) Voor geïnteresseerden: mijn analyse van de evaluatie CoronaMelder heb ik op 2 juni in één (lange) bijdrage opgenomen in een oude draad over CM op Tweakers in https://tweakers.net/nieuws/181974/een-op-de-vijfentwintig-europeanen-meldt-coronabesmetting-in-app.html?showReaction=16135366#r_16135366 (met het verzoek aan de Tweakers redactie om daar een nieuwsitem van te maken, wat helaas niet is gehonoreerd). Het volgende punt komt ook daarin terug, doch met een fout, zie mijn reactie daaronder met correcties en wellicht interessante aanvullingen).

2) M.b.t. de RIVM-publicatie "CoronaMelder: modelstudie naar effectiviteit Digitaal contactonderzoek in de bestrijding van COVID-19" (RIVM-briefrapport 2021-0092) van D. Klinkenberg, K.Y. Leung en J. Wallinga - waarin wordt uitgegaan van 7514 CM-gewaarschuwden in week 49 t/m 12:

In week 42 t/m week 15 (27 weken) gold voor 1.833 positief geteste CM-gewaarschuwden, toen zij hun test aanvroegen:
a) zij hadden (nog) geen symptomen; -en-
b) zij waren ook (nog) niet i.h.k.v. BCO door de GGD gewaarschuwd.
Bron: GGD/GHOR (zie tabel A bovenaan deze pagina).

Laten ik schatten dat, van hen, er 1000:
c) ook niet door een positief geteste huisgenoot, collega etc. waren gewaarschuwd.

Voor de door het RIVM gebruikte periode (17 weken) zou het dan om ca. 630 positief geteste mensen gaan, die een test aanvroegen uitsluitend vanwege een waarschuwing door hun CoronaMelder app (daarbij is 630 aan de hoge kant omdat ik hierbij geen rekening houd met het relatief hoge aantal positief getesten in de weken 13, 14 en 15).

Met dat uitgangspunt zou RIVM in hun model niet met 7.514 CM-gewaarschuwden moeten rekenen, maar met slechts 655. Daarmee zijn de door het RIVM gepubliceerde resultaten meer dan een factor 10 te hoog.
05-06-2021, 08:45 door [Account Verwijderd] - Bijgewerkt: 05-06-2021, 08:48
Door Erik van Straten:
Door Toje Fos:
Door Anoniem: Wat wil je, met Hugo de Jonge en consorten aan het demissionaire roer? Geloof jij echt dat zij in staat zijn Nederland weer overeind te gaan brengen? Deze situatie moet gewoon eens een keer voorbij gaan. Alle maatregelen moeten er vandaag nog uit als het aan mij ligt.

Dat is ze zelf nu al aardig aan het lukken ja. Suggestieve en goedkope 'volksverlakkerij' koppen doen daar niets aan af.
Ik hoop dat je gedoneerd hebt aan virus"waarheid" (https://www.ad.nl/economie/ing-willem-engel-gebruikte-50-000-euro-aan-viruswaarheid-donaties-voor-stuk-grond-in-spanje~a5ee7fdf/).

Hoezo? a) ik doneer niet aan mensen met psychiatrische problematiek;
b) je leest mijn reactie verkeerd, denk ik, want ik breek juist een lans vóór de aanpak van het demissionaire kabinet;
c) houd toch eens op met die knullig aandoende en suggestieve kritiekposts.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.