image

Dekker: burger moet voor- en nadelen van gezichtsherkenning kennen

maandag 6 december 2021, 16:15 door Redactie, 16 reacties

Het is belangrijk dat burgers zich bewust zijn van de voor- en nadelen van gezichtsherkenning, zodat ze de juiste keuze maken bij het geven van toestemming om bijvoorbeeld via gezichtsherkenning toegang tot festivals en evenementen te krijgen. Dat laat demissionair minister Dekker voor Rechtsbescherming weten op vragen van de FvD.

Onlangs werd bekend dat het inmiddels afgelaste 11evande11e in Roermond gezichtsherkenning zou inzetten als alternatief voor het tonen en controleren van een paspoort of identiteitskaart. Aanleiding voor FvD-Kamerlid Kerseboom om minister Dekker om opheldering te vragen. De minister stelt dat het gebruik van gezichtsherkenning tussen burgers onderling alleen is toegestaan na uitdrukkelijke, vrijelijk gegeven toestemming door de burger die wordt herkend of wanneer dat noodzakelijk is om redenen van zwaarwegend algemeen belang voor beveiligings- of authenticatiedoeleinden, zoals het beveiligen van een energiecentrale.

In het geval van festivals is het gebruik van gezichtsherkenning gebaseerd op uitdrukkelijke toestemming van bezoekers. "Die toestemming van burgers moet wel voldoen aan alle eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt, zoals onder meer dat deze vrijelijk moet worden gegeven", laat de minister weten. Hij voegt toe dat het uiteindelijk aan de Autoriteit Persoonsgegevens is om te bepalen of de toestemming daadwerkelijk vrijelijk is gegeven.

En zelfs in het geval van vrije toestemming betekent dit nog niet dat gezichtsherkenning zomaar kan worden toegepast. De AVG kent namelijk een breed scala aan waarborgen, merkt Dekker op. Het gaat onder andere om zaken als dataminimalisatie en het alleen verwerken van noodzakelijke gegevens voor het beoogde doel. "Dit brengt mee dat een verwerkingsverantwoordelijke die gezichtsherkenning toe wil passen moet toetsen of er geen mogelijkheden bestaan om het doel te bereiken en daarbij minder gegevens te verwerken", antwoordt Dekker op een vraag van Kerseboom.

Gezien de vrije toestemming is het Belangrijk dat burgers zich bewust zijn van de voor- en nadelen van gezichtsherkenning, gaat de minister verder. "Juist om bewuste keuzes onder burgers te waarborgen, stelt artikel 7 AVG strikte voorwaarden voor het aannemen van rechtsgeldige toestemming vast. Eén van die voorwaarden is dat degene die toestemming verleent voldoende geïnformeerd moet zijn."

Reacties (16)
06-12-2021, 16:42 door Anoniem
Omdat een groot deel van de mensen nauwelijks of niet in staat is om te begrijpen hoe informatiesystemen eigenlijk werken vermoed ik dat die mensen al net zo slecht in staat zijn om de potentiële consequenties en dus de risico's van zoiets als dit goed in te schatten. Hoe moet je die groep mensen precies voldoende informeren?
06-12-2021, 17:02 door Anoniem
De minister stelt dat het gebruik van gezichtsherkenning tussen burgers onderling alleen is toegestaan na uitdrukkelijke, vrijelijk gegeven toestemming door de burger die wordt herkend of wanneer dat noodzakelijk is om redenen van zwaarwegend algemeen belang voor beveiligings- of authenticatiedoeleinden, zoals het beveiligen van een energiecentrale.
Het valt mij op dat de burger aan veel zwaardere voorwaarden moet voldoen dan de overheid. Kennelijk zijn sommigen meer gelijk dan anderen (Animal Farm).
06-12-2021, 17:46 door Anoniem
Ik denk dat onze demissionaire minister hier ook een taak in heeft.

En dat is de burger beschermen met extra voorstellen met gerelateerde wetgeving.

Kwetsbare groepen moeten hier zeker tegen beschermd worden. Want wie verdedigt die groepen.

We kunnen b.v. als ouder of als dochter/zoon niet continu zien waar zij aan onderhevig zijn.

Zeker als je het over hebt over gehandicapten jong en oud.

Want juist die groepen werden in mindere tijden massaal negatief aangepakt.

Een AVG'tje is wel erg makkelijk.

En dan zullen we het nog maar niet hebben over weerbaarheid...
06-12-2021, 18:23 door Anoniem
Door Anoniem:
De minister stelt dat het gebruik van gezichtsherkenning tussen burgers onderling alleen is toegestaan na uitdrukkelijke, vrijelijk gegeven toestemming door de burger die wordt herkend of wanneer dat noodzakelijk is om redenen van zwaarwegend algemeen belang voor beveiligings- of authenticatiedoeleinden, zoals het beveiligen van een energiecentrale.
Het valt mij op dat de burger aan veel zwaardere voorwaarden moet voldoen dan de overheid. Kennelijk zijn sommigen meer gelijk dan anderen (Animal Farm).

Kunt U uw stellingname toelichten? Waar leest U dat de overheid aan minder strenge eisen hoeft te voldoen? Volgens mij wordt er met name iets gezegd over de eisen waar burgers aan moeten voldoen, maar niet dat de overheid daar niet aan hoeft te voldoen
06-12-2021, 18:31 door Anoniem
Beetje jammer dat "kamervragen" misbruikt worden om aan de minister te vragen hen de wet uit te leggen.
Kan daar niet beter een of andere aparte dienst voor worden opgericht die dat goedkoper en efficienter doet?
Dan kan het fenomeen "kamervragen" weer gebruikt worden waar het voor is ingesteld.
06-12-2021, 19:11 door karma4
Door Anoniem: Omdat een groot deel van de mensen nauwelijks of niet in staat is om te begrijpen hoe informatiesystemen eigenlijk werken vermoed ik dat die mensen al net zo slecht in staat zijn om de potentiële consequenties en dus de risico's van zoiets als dit goed in te schatten. Hoe moet je die groep mensen precies voldoende informeren?
Je hebt gelijk, het risico dat je gezien kan worden tijdens rellen en andere zaken is een zeer privacy schendend iets.
Leg eens uit waarom je betaalt (naam etc bekend) en dan niemand zou mogen weten dat er bent geweest.
06-12-2021, 19:32 door Anoniem
Door karma4:
Door Anoniem: Omdat een groot deel van de mensen nauwelijks of niet in staat is om te begrijpen hoe informatiesystemen eigenlijk werken vermoed ik dat die mensen al net zo slecht in staat zijn om de potentiële consequenties en dus de risico's van zoiets als dit goed in te schatten. Hoe moet je die groep mensen precies voldoende informeren?
Je hebt gelijk, het risico dat je gezien kan worden tijdens rellen en andere zaken is een zeer privacy schendend iets.
Leg eens uit waarom je betaalt (naam etc bekend) en dan niemand zou mogen weten dat er bent geweest.
Kun je mij uitleggen wat inzetten van gezichtsherkenning als alternatief voor het tonen en controleren van een paspoort of identiteitskaart bij een festival (dus tussen burgers onderling), te maken heeft met cameratoezicht tijdens rellen?
06-12-2021, 19:51 door Anoniem
De wijsheid is niet groter dan het verstand waar het doorheen moet.
06-12-2021, 21:02 door Anoniem
Eh.. zitten er dan voordelen aan??
06-12-2021, 23:42 door Anoniem
Weer nutteloze en privacyschendende techniek alleen maar omdat het kan en iemand er mee denkt te kunnen scoren. Volstrekt nodeloos.
07-12-2021, 01:27 door Eric-Jan H te D - Bijgewerkt: 07-12-2021, 01:28
Ik wil er op wijzen dat alles wat Sander Dekker oppert gericht is op afbraak en bevoordeling van de staat. Alleen al het hier plaatsen van zijn opmerking in dezes speelt hem in de kaart.
07-12-2021, 08:51 door Anoniem
Dit past in de lange rij van onderwerpen waarvoor de rijksoverheid niet in staat is passend beleid te maken, en daarom de verantwoordelijkheid wegschuift naar gemeenten, bedrijven en burgers. Zo iets van: "Wij zijn niet in staat om te regeren, dus zoekt u het onderling maar zelf uit". Ik voel de volgende politieke affaire al weer aankomen.
07-12-2021, 09:28 door Anoniem
Dus als burger zijnde moet je eerst weten wat een camera kan zijn en waar het in kan zitten. Daarnaast moet je maar paranoïde worden, omdat je niet weet wat die mogelijke camera doet.

Als burger wil je gewoon leven zonder gedoe, Sander Dekker kan beter iets bedenken om dit te waarborgen.
07-12-2021, 11:27 door Anoniem
Echter hoef je van deze Sander Dekker geen echte uitleg over de voor en nadelen te verwachten want deze man heeft daar geen verstand van, iemand die beweerd dat je bij de ggd gestolen bsn nummer geen kwaad kan en je maar ff in de gaten moet houden of deze misbruikt wordt, heeft er de ballen verstand van privacy en informatie beveiliging.

Die gast weet echt niet waar hij het over heeft, maar dat krijg je van die beroeps politici zonder dossier kennis.
07-12-2021, 12:15 door Anoniem
En zelfs in het geval van vrije toestemming betekent dit nog niet dat gezichtsherkenning zomaar kan worden toegepast.
Dat geldt in vrijwel alle situaties waar er een afhankelijkheid of verschil in macht bestaat.
Zo kan iemand die een uitkering aanvraagt overal toestemming voor geven maar dat geeft de gemeente nog geen rechten om dan alle gegevens te mogen raadplegen, dat kan alleen op basis van de uit te voeren wettelijke taken (P-Wet in dit geval). Datzelfde geldt voor gezichtsherkenning, als het niet meewerken aan gezichtsherkenning betekent dat je dan ergens geen toegang toe kan krijgen is er sprake van een bepaalde machtsverhouding vooral als er geen alternatief wordt geboden. Voor toegang tot een feestje lijkt het me dat dit goed mogelijk is door het toegangskaartje te scannen. Dat dit waarschijnlijk meer werkt oplevert is geen reden om de privacy van bezoekers te schenden, ook al geven ze daar toestemming voor.
Voor het bestrijden van zaken die beschreven staan in het Strafrecht is het natuurlijk onzin om daar vooraf toestemming aan de betrokkenen voor te vragen. Daarvoor geldt weer dat data niet langer mag worden bewaard dan strikt noodzakelijk en alleen maar om het doel, waarvoor de data verwerking is bedoeld, te kunnen bewerkstelligen. In het geval van rellen mogen de koppen van de relschoppers worden vastgelegd maar de gezichten van niet relschopper niet, of deze moeten direct weer worden verwijderd nadat is vastgesteld dat deze niet tot relschoppers behoren en dus geen verwijtbare zaken hebben gepleegd.
12-12-2021, 17:14 door Anoniem
Mag ik biometrie in alle vormen, verwerking, opslag en controle verbieden?
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.