/dev/null - Overig

CoronaMelder downloads 2,3M?

08-04-2022, 10:30 door Erik van Straten, 2 reacties
Toevoegingen aan de lijst met CoronaMelder propaganda

Aantal app-downloads
Gisteren is het aantal app-downloads van CoronaMelder per 31 maart gecorrigeerd van:
5,846,273 naar
2,316,937 (zie rechtsonderaan [1]).

Het zou hierbij natuurlijk om een vergissing kunnen gaan.

Zo niet dan kan worden opgemerkt dat deze correctie plaatsvindt nadat minister Kuipers op 4 april aan de Tweede Kamer schreef dat op 11 maart ongeveer 2,4 miljoen mensen de app actief gebruiken (zie [2]).

Laat en stilletjes gepubliceerd negatief rapport alweer verwijderd
Mocht het alsnog om een vergissing gaan dan is de lijst met leugens en ons onthouden informatie over CoronaMelder sowieso lang. Zo doet de Tilburg University, in opdracht van VWS (betaald met belastinggeld), gedragsonderzoek naar CoronaMelder. Op 25 november 2021 was hun rapport "Survey LISS panel - Wave 5" af, over de onderzoeksperiode tussen 4 oktober 2021 en 26 oktober 2021 (12 maanden na de landelijke lancering op 10 oktober 2020).

Dat rapport is pas op 1 maart stilletjes gepubliceerd op de site coronamelder.nl [3], enigszins verstopt tussen oudere rapporten [4] en op 21 maart is de verwijzing ernaar alweer verwijderd [5]. Opmerkelijk is ook dat dit document, in tegenstelling tot andere rapporten, niet op rijksoverheid.nl lijkt te zijn gepubliceerd (ik kan het daar niet vinden, maar mogelijk zoek ik niet goed). Het rapport wordt wel genoemd in een kamerbrief van 15 februari, te vinden in [6] - maar in [6] mis ik de gebruikelijke geen link naar het rapport (dat toen nog niet op coronamelder.nl stond).

Het rapport zelf kan nog wel worden gedownload: [7].

Uit dat rapport blijkt dat, t.o.v. de vorige onderzoeksperiode, de beoogde effecten van de app zijn afgenomen:
Van de gebruikers van de CoronaMelder geeft deze meting een lager percentage aan de intentie te hebben om een afspraak voor een test te maken, thuis te blijven, of geen bezoek te ontvangen als zij een melding krijgen en geen symptomen hebben, vergeleken met de vorige meting.
Dat beschrijft Kuipers ook in zijn kamerbrief van 15 februari (te vinden in [6]). Minister Kuipers schrijft echter niet dat de onbeoogde effecten (schijnveiligheid) juist zijn toegenomen. De percentages respondenten die de volgende vragen met "zeker waar", "misschien waar" of "misschien niet waar" beantwoordden, zijn:

44,2% Als ik de CoronaMelder gebruik, verlaag ik mijn risico op een besmetting met het coronavirus
13,9% Als ik de CoronaMelder gebruik, hoef ik me minder aan de andere maatregelen te houden

Nb.: over zaken die je van mensen mag verwachten zijn geënqueteerden meestal positiever dan wat zij in de praktijk doen. Daarom verwacht ik dat, in de praktijk, meer gebruikers van CoronaMelder, al dan niet bewust, zullen denken dat het gebruik van die app (op magische wijze) voorkómt dat zij besmet raken. En ook dat zij zullen denken dat zij niet besmettelijk kunnen zijn zolang hun app niet waarschuwt. En zich, bij milde symptomen, niet zullen laten testen zolang hun app niet waarschuwt. En die app waarschuwt meestal te laat, zoals ik in https://security.nl/posting/749143 uitleg.

Zoals ik eerder schreef, de negatieve effecten van CoronaMelder zijn veel groter dan de (extreem kleine) positieve effecten. Met name afgelopen najaar zal CoronaMelder daardoor tot extra besmettingen, IC-opnames en doden hebben geleid.

Toegegeven is het aantal mensen dat denkt dat CoronaMelder hen wel bijtijds zal waarschuwen als zij besmet raken, kleiner als het aantal downloads slechts ca. 40% bedraagt van wat ons eerder werd verteld, maar nog steeds gaat het om zeer veel mensen. Als er afgelopen najaar nog 1,7M actieve gebruikers waren, hebben we het bij 44,2% over ruim 700.000 Nederlanders. Zie ook mijn vragen onderin https://security.nl/posting/749237.

CoronaMelder onzinnig bij Omikron
Volgens [8] waren in Shanghai bijna alle positief geteste mensen (Omikron BA.2) presymptomatisch of asymptomatisch (zij hadden nog geen klachten of krijgen helemaal geen waarneembare klachten). Het, naar verluidt, percentage positief geteste personen met klachten bedroeg op:
4 april: 2,0% (268/13086)
5 april: 1,9% (311/16766)

Nu moeten we Chinese cijfers wellicht met een korreltje zout nemen, maar het zou mij niet verbazen als die percentages ook voor Nederland ongeveer kloppen; in elk geval zullen ze zeer laag zijn.

Als je uitgaat van de zeer korte incubatietijd (de tijd tussen besmet raken en klachten krijgen) van ca. 3 dagen voor Omikron, en uit die lage percentages afleidt dat verreweg de meeste besmette mensen besmettelijk worden voordat zij klachten krijgen, zal CoronaMelder bij Omikron zeer snel na een "contact" de mogelijk besmette persoon moeten waarschuwen - en dat lukt niet (tenzij, zoals in Shanghai, iedereen elke dag zelftests moet doen en frequent een PCR-test krijgt).

In Nederland kan het niet anders dan dat het enorme aantal positieve testuitslagen per dag sinds begin dit jaar slechts het topje van de ijsberg was; velen zullen besmettelijk zijn geweest zonder dat zij zich lieten testen. CoronaMelder-gebruikers onder hen zullen niemand hebben gewaarschuwd, en degenen die zich wel lieten testen, te laat.

Zonder CoronaMelder hadden we minder besmettingen gehad.


[1] https://github.com/minvws/nl-covid19-notification-app-statistics/blob/main/statistics/appstore_statistics.csv
[2] https://www.security.nl/posting/749024/Direct+stoppen+met+CoronaMelder+bespaart+overheid+6%2C5+miljoen+euro
[3] https://coronamelder.nl/nl/faq/3-1-onderzoek-hoe-weten-we-of-coronamelder-helpt-tegen-corona
[4] tip: klik op het "pagina" icoontje (rechts naast het icoontje met <>) om de wijzigingen in de pagina zelf i.p.v. in de broncode te zien: https://github.com/minvws/nl-covid19-notification-app-website/commit/8809a1d597b7e93d7c7b3249f44fb86c6e7a61ed
[5] (zie de tip bij [4]) https://github.com/minvws/nl-covid19-notification-app-website/commit/39cdd1b500641a2aa5ec1cf2b1e8d7571bed27ab?short_path=e3afeb9#diff-e3afeb9b315c4cf95816d84ab8560b460bdee78402f0a46dbd79ae88692c08c4
[6] https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/02/15/stand-van-zakenbrief-covid-19
[7] https://github.com/minvws/nl-covid19-notification-app-website/raw/8809a1d597b7e93d7c7b3249f44fb86c6e7a61ed/media/Rapportage_Evaluatie_CoronaMelder_TilburgUniversity_LISSpanel_Wave_v1.pdf
[8] https://www.reuters.com/world/china/chinas-shanghai-reports-16766-new-asymptomatic-coronavirus-cases-april-5-2022-04-05/
Reacties (2)
08-04-2022, 11:13 door Erik van Straten - Bijgewerkt: 08-04-2022, 11:31
Als aanvulling: VWS is gestopt met het publiceren van wekelijkse "Factsheets" (nog te vinden in [9]). In plaats daarvan worden nu maandelijkse cijfers gepubliceerd in een "CoronaMelder Data Dashboard" [10] waaruit leken niet kunnen afleiden wat een dramatische mislukking deze app is, laat staan dat deze app averechts werkt.

Iets met slagers en eigen vlees keuren? Dit is pure propaganda (en dat moeten we m.i. niet accepteren).

M.b.t. tot de zeer beperkte tijd die je hebt om met SARS-Cov-2 besmette mensen te waarschuwen middels contactonderzoek en een eventuele app (later CoronaMelder), schreven wetenschappers van o.a. de UMCU (waaronder Marc Bonten) medio 2020 een artikel getiteld "Time is of the essence: impact of delays on effectiveness of contact tracing for COVID-19, a modelling study" [11].

Later is dat onderzoek (onder de titel "Impact of delays on effectiveness of contact tracing strategies for COVID-19: a modelling study") gepubliceerd in The Lancet [12].

Daaruit blijkt dat het bij de eerste variant van SARS-Cov-2, met een gemiddelde incubatietijd van meer dan 5 dagen, al knap lastig is om het aantal besmettingen te beperken door besmette mensen, zo snel mogelijk na besmetting, te vragen in zelfisolatie te gaan. Bij de veel kortere gemiddelde incubatietijd van Delta (3,7 dagen) en Omikron (3 dagen) is dat veel lastiger.

Daar komt bij dat die gemiddelde incubatietijden vaak een vertekend beeld geven doordat deze bij een relatief klein aantal mensen veel langer is. Als je kijkt naar wanneer 50% van de besmette mensen symptomen krijgt, is dat significant eerder.

De tijden waar je rekening mee moet houden, nl. de tijd tussen besmetting en besmettelijk worden, zijn nog veel korter. Uit verschillende publicaties blijken besmette mensen gemiddeld 1 á 2 dagen voordat zij klachten krijgen (niet iedereen krijgt klachten) al besmettelijk te zijn, piekend omstreeks of net vóór het moment dat zij de eerste lichte klachten krijgen (waarbij de meeste positief geteste mensen zich pas achteraf realiseren dat hun klachten toen al begonnen).

Met andere woorden: als zij niet bijtijds gewaarschuwd worden en in zelfisolatie gaan, zullen besmette mensen anderen besmetten. Waarschuwingen door uitsluitend een app met zeer veel false positives worden, volgens het laatste onderzoek van de Tilburg University, massaal in de wind geslagen door app-gebruikers die nog geen klachten hebben. Dus zelfs de weinige tijdige app-meldingen hebben nauwelijks zin.

[9] https://github.com/minvws/nl-covid19-notification-app-website/commits/production/media
[10] https://coronamelder.nl/nl/faq/1-13-coronamelder-data-dashboard/
[11] https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.09.20096289v2
[12] https://www.thelancet.com/article/S2468-2667(20)30157-2/fulltext
08-04-2022, 11:16 door Erik van Straten - Bijgewerkt: 08-04-2022, 11:18
(sorry, dubbele post)
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.