image

VVD wil verspreiden blauwdrukken 3d-geprinte vuurwapens strafbaar stellen

woensdag 25 mei 2022, 14:39 door Redactie, 18 reacties

De VVD wil dat het strafbaar wordt om blauwdrukken voor 3d-geprinte vuurwapens te verspreiden of publiceren. VVD-Kamerleden Michon-Derkzen en Ellian hebben daar minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid om gevraagd. Gisteren liet de politie weten dat het verspreiden van deze blauwdrukken grote gevolgen kan hebben. Het publiceren of bezitten van de ontwerpen van 3d-geprinte vuurwapens is op dit moment echter niet strafbaar.

Politie en justitie willen dan ook dat de huidige wetgeving ter discussie wordt gesteld. Ook liet de politie weten dat er een "duidelijke toename" is van het aantal 3d-geprinte wapens dat in Nederland in beslag wordt genomen. Aanleiding voor Michon-Derkzen en Ellian om de minister om opheldering te vragen. Zo willen ze weten wat de minister vindt van het strafbaar stellen van de verspreiding en publicatie van de blauwdrukken voor 3d-geprinte vuurwapens en wanneer dit van kracht zou kunnen worden.

"Is er bij u bekend of ontwerpen voor 3D-vuurwapens rondgaan op rechtsextremistische fora of in chatgroepen? Weet u of er in die groepen ook instructies over het monteren van dergelijke wapens rondgaan?", vragen de VVD-Kamerleden verder, die ook willen dat Yesilgöz duidelijk maakt hoe de politie op de geconstateerde toename van 3d-vuurwapens anticipeert. De minister heeft drie weken om met een reactie te komen.

Image

Reacties (18)
25-05-2022, 14:55 door Anoniem
Ook gelijk boksbeugels en steekwapens meepakken, gewoon alle wapens verbieden.
Oh wacht, Nederland heeft een hele grote wapen-industrie, mogen wij daar nu ook wat van vinden ?
Nederland pompt zelf als staat heel veel wapens de grote slechte wereld in, Weg daarmee.
25-05-2022, 15:09 door Anoniem
Denken ze nu echt bij de VVD dat criminelen zich aantrekken van dit verbod?
In welke wereld leven die politici toch?
25-05-2022, 15:25 door Anoniem
Dit komt op mij over als een whack-a-mole spelletje.

Nu wil de VVD het verspreiden van Vuurwapen-ontwerpen verbieden.
Daar vben ik niet epr definitei op tegenn. Maar....

Wat is de definitie van zo'n Vuurwapen-ontwerp?

Eén ontwerp van een heel vuurwapen zal makkelijk te verbieden zijn.
De uitvoering van zo'n verbod zal waarschijnlijk moeilijker zijn.

Maar, stel dat een ontwerp voor een vuurwaoen in 10 stukken opgedeeld kan worden.
En dat elk stuk zo ontworpen kan worden dat het voor meerdere doeleinden gebruikt kan worden, waaronder als onderdeel van een vuurwapen. Maar dat het bepubliceerd wordt voor een van de andere doeleinden. Of met vage onherkenbare namen.
Wat wil de VVD dan nog verbieden. En hoe wil ze daar dan uitvoering aan geven.

Met andere woorden: Hoe gedetailleerd of vaag gaat zo'n wetsvoorstel worden?

En gaat de VVD dan de formule voor dynamiet of nitro-glycerine fook verbieden?
Daar zijn ook genoeg instructies/ontwerpen voor te vinden. Idem voor de bouw van een kernbom.

:-)
25-05-2022, 20:53 door Anoniem
Hier wordt aan voorbijgegaan dat deze "dingen" niet met een huistuin en keuken printer gemaakt kunnen om "veilig" te kunnen gebruiken.

Het printen van biologische afbreekbare Magazijnen is iets waar enkele startups in Nederland aan werken.
Zie niet hoe een minister het kan verbieden om in een 3d Cad programma dit te ontwerpen?
25-05-2022, 21:11 door Anoniem
VVD was tough on crime maar wordt meer en meer de partij van drang en dwangmatige reflexen.
25-05-2022, 21:13 door _R0N_
Door Anoniem: Denken ze nu echt bij de VVD dat criminelen zich aantrekken van dit verbod?
In welke wereld leven die politici toch?

Het gaat er niet om of mensen zich er aan houden maar om een strafbaar feit wanneer het op je computer gevonden wordt bij onderzoek.

De meeste criminelen houden zich niet aan de wet maar de strafmaat wordt wel bepaald door het aantal overtredingen en de aard van de overtreding.
26-05-2022, 06:57 door Anoniem
Deze discussie speelt al jaren in de VS. Ze zijn er dus weer lekker snel bij. Dat maakt het ook meteen kansloos, want het is al overal beschikbaar.

Ben overigens wel benieuwd hoe goed die wapens werken. Hoeveel ontploffen er bijvoorbeeld bij eerste keer gebruik (dan is het dus een goed wapen om gebruikers daarvan te elimineren)? Ergens een blauwdruk of ontwerp van hebben betekent sowieso niet dat je er iets bruikbaars van kan maken.

Je mag overigens ook niet rondlopen met iets dat op een wapen loopt. Als het een blauwdruk van alleen de buitenkant is, is het dan ook verboden?
26-05-2022, 11:15 door Anoniem
Door Anoniem: Ook gelijk boksbeugels en steekwapens meepakken, gewoon alle wapens verbieden.

Die boksbeugels vallen sowieso onder de categorie van verboden wapens. Dat levert je een aantekening op. Mocht je bij een gevecht iemands gezicht er meer hebben verbouwd, dan volgt een veroordeling voor zware mishandeling of poging tot doodslag. Een carrière bij de rijksoverheid is dan uitgesloten, bij gemeentelijke groenvoorziening gaan werken wordt moeilijk en bij het zoeken naar baantje in de beveiliging heb je heel wat uit te leggen.

In het geval van steekwapens wordt niet alleen naar de afmetingen, snijvlakken en de werking gekeken, maar ook naar de omgeving waarin je het wapen bij aanhouding draagt. Het beroepsmatige gebruik van keukenmes is binnen de horeca legaal, maar niet als de vondst in het uitgaansleven is of als het wordt aangetroffen in het handschoenenkastje van je pooierbak. Dan wordt het mes ingenomen en dan heb je ook het een en ander op het politiebureau uit te leggen.
26-05-2022, 11:23 door Anoniem
Door Anoniem: Wat is de definitie van zo'n Vuurwapen-ontwerp?

Wet wapens en munitie

1. Algemene bepalingen

Artikel 1

3°. vuurwapen: een voorwerp bestemd of geschikt om projectielen of stoffen door een loop af te schieten, waarvan de werking berust op het teweegbrengen van een scheikundige ontploffing of een andere scheikundige reactie;

https://wetten.overheid.nl/BWBR0008804/
26-05-2022, 11:30 door Anoniem
Door Anoniem: Het printen van biologische afbreekbare Magazijnen is iets waar enkele startups in Nederland aan werken. Zie niet hoe een minister het kan verbieden om in een 3d Cad programma dit te ontwerpen?

De minister van J&V kan besluiten tot het afgeven van een vergunning door bonafide ontwikkelaars en ondernemingen.
26-05-2022, 12:08 door Anoniem
Door Anoniem: Maar, stel dat een ontwerp voor een vuurwaoen in 10 stukken opgedeeld kan worden.

De Nederlandse wetgever heeft daar in de Wet wapens en munitie reeds het volgende op gevonden:

17°. essentieel onderdeel van een vuurwapen: een essentieel onderdeel als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel 2, van de Richtlijn van een vuurwapen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel 1, in samenhang met bijlage I, van de Richtlijn;

Richtlijn 91/477/EEG van de Raad van 18 juni 1991
inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:31991L0477

De loop, de slagpin en het trekkermechanisme zijn als essentiële onderdelen van een vuurwapen aangemerkt. Los daarvan ik ook de fabricage, het in bezit hebben en het gebruik van munitie aan strenge wet- en regelgeving gebonden.
26-05-2022, 12:25 door Anoniem
Er staan wat fouten in het bericht. Ik zal ze even herstellen:

"Fossiele beroepsleugenaar van Partie Voor Corruptie bevestigd voorkeur voor onderdrukking en toont zicg Totale Digibeet

Van onze verslaggever:
Het bulderlachen dreunde nog lang na in het politiek hoofdkwartier ook wel bekend al de tempel zonder actieve herinnering. Een volledig van de werkelijkheid losgezongen onbetekende carriere politicus liet een hersenscheetje over een onderwerp waar hij totaal niets van begreep.
Deze 21ste eeuwse problematiek gaan wij te lijf met Middeleeuwse oplossing, sprak nij met consumptie terwijl hij licht rood aanliep.
Hier moet een einde aankomen was het laatste wat de groep journalisten verstonden voordat het gebulderlach de fossiele politicus overstemde.
Het bleef nog lang gezellig in de stad...
26-05-2022, 23:18 door Anoniem
Door Anoniem:Los daarvan ik ook de fabricage, het in bezit hebben en het gebruik van munitie aan strenge wet- en regelgeving gebonden.
Dus eigenlijk is het al verboden.
27-05-2022, 09:51 door Anoniem
Door Anoniem: Nederland pompt zelf als staat heel veel wapens de grote slechte wereld in, Weg daarmee.

VVD modus aan: Nee, dat is niet zo. Nederland produceert geen wapens, slechts halffabrikaten. Dat is niet hetzelfde.
27-05-2022, 10:44 door Anoniem
Door Anoniem: Richtlijn 91/477/EEG van de Raad van 18 juni 1991
inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapen.

Die richtlijn uit 1991 is inmiddels vervallen. Deze is opgevolgd door Richtlijn (EU) 2021/555

2. “essentieel onderdeel”: de loop, de framegroep, de kastgroep, ongeacht of het gaat om het bovenste dan wel het onderste gedeelte van de kastgroep, de slede, de cilinder, de grendel of het afsluiterblok, die, als afzonderlijke voorwerpen, vallen onder de categorie waarin het vuurwapen waarvan zij deel uitmaken of waarvoor zij bestemd zijn, is ingedeeld;

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/nl/TXT/?uri=CELEX%3A32021L0555

Dat omvat, op de handvatten na, het hele vuurwapen. Ieder essentieel onderdeel moet van het unieke serienummer van het wapen zijn voorzien of anderzins daartoe te herleiden zijn. Het is voor de wetgever verder een kleinigheidje om voortaan ook de bouwtekeningen of blauwdrukken van vuurwapens onder de Wet wapen en munitie te laten vallen.
27-05-2022, 10:55 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem:Los daarvan ik ook de fabricage, het in bezit hebben en het gebruik van munitie aan strenge wet- en regelgeving gebonden.
Dus eigenlijk is het al verboden.

Zonder de nodige vergunningen zijn een professionele fabricage of dan wel een hobby zelfbouw sowieso strikt verboden.
27-05-2022, 11:30 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: Nederland pompt zelf als staat heel veel wapens de grote slechte wereld in, Weg daarmee.

VVD modus aan: Nee, dat is niet zo. Nederland produceert geen wapens, slechts halffabrikaten. Dat is niet hetzelfde.
En dat is nou precies wat die blauwdrukken zijn... 75% compleet...
28-05-2022, 06:26 door Anoniem
Wordt het niet eens tijd dat de VVD verboden wordt?!
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.