image

Privacy First start rechtszaak tegen Staat wegens ANPR-cameratoezicht

woensdag 25 januari 2023, 09:23 door Redactie, 16 reacties

Privacy First is een rechtszaak tegen de Staat gestart wegens het ANPR-cameratoezicht op de Nederlandse wegen. Volgens de stichting wordt met de huidige ANPR-wet de privacy van burgers op een massale wijze geschonden en hoort die niet thuis in een vrije democratische rechtsstaat.

Nederland telde in 2021 bijna duizend vaste kentekencamera's verdeeld over een kleine vijfhonderd locaties die elke dag gemiddeld vijf miljoen auto's registeren. Naast de kentekens van passerende voertuigen worden ook additionele gegevens opgeslagen, zoals locatie, tijdstip en foto van voertuigen. Sinds 1 januari 2019 worden deze gegevens 28 dagen bewaard. Daarvoor werden kentekengegevens van weggebruikers die in geen enkel bestand voorkwamen onmiddellijk, of in ieder geval binnen 24 uur gewist.

"Dit is totaal niet noodzakelijk, volstrekt disproportioneel en bovendien ineffectief, zo bleek de afgelopen jaren uit diverse onafhankelijke onderzoeken", stelt Privacy First. "Bovendien ontbreekt toezicht en kan het systeem eenvoudig worden misbruikt." De stichting wil daarom door middel van een bodemprocedure tegen de Staat om de ANPR-wetgeving wegens strijd met Europees privacyrecht buitenwerking te laten stellen.

De ANPR-wetgeving waar de rechtszaak van Privacy First om draait ziet vooral op de massale verzameling en opslag van ieders “historische” ANPR-data, ook wel “no hits” genoemd. Dit dient te worden onderscheiden van de al vele jaren bestaande politiepraktijk waarbij kentekens van verdachte personen (zogeheten “hits”) real-time kunnen worden gebruikt voor opsporing.

Eind 2021 vond al een kort geding van Privacy First tegen de ANPR-wet plaats. In deze zaak oordeelde de rechtbank Den Haag dat bij dit kort geding geen sprake was van voldoende spoedeisend belang. "Dit oordeel was onbegrijpelijk, aangezien bij een dagelijkse massale privacyschending per definitie sprake is van spoedeisend belang om die schending juridisch te laten toetsen en te laten stoppen", aldus de stichting. Die heeft nu besloten om de zaak voort te zetten als bodemprocedure.

Indien nodig zegt Privacy First dat het de zaak tot de hoogste rechterlijke instanties zal voortzetten, waaronder het Europees Hof van Justitie in Luxemburg. Gezien Europese jurisprudentie acht Privacy First naar eigen zeggen de kans op een succesvolle rechtsgang buitengewoon hoog.

Reacties (16)
25-01-2023, 09:54 door _R0N_
Kansloos, dat gaan ze keihard verliezen.

Volgens de AVG zijn kentekens geen persoonsgegeven (nav gerechteijke uitspraak 2017) https://www.fgsupport.nl/wat-zijn-persoonsgegevens

Zo is het kenteken van een auto als zodanig niet een persoonsgegeven. Maar als een organisatie toegang heeft tot de database van het RDW dan is het kenteken te koppelen aan een persoon - en is de informatie voor de betreffende organisatie daarmee een persoonsgegeven.
25-01-2023, 09:59 door majortom
Door _R0N_: Kansloos, dat gaan ze keihard verliezen.

Volgens de AVG zijn kentekens geen persoonsgegeven (nav gerechteijke uitspraak 2017) https://www.fgsupport.nl/wat-zijn-persoonsgegevens

Zo is het kenteken van een auto als zodanig niet een persoonsgegeven. Maar als een organisatie toegang heeft tot de database van het RDW dan is het kenteken te koppelen aan een persoon - en is de informatie voor de betreffende organisatie daarmee een persoonsgegeven.
Je zegt het zelf in de quote: aangezien de politie de gegevens kan koppelen (ze hebben immers toegang tot de RDW gegevens) zijn de kentekens daarmee een persoonsgegeven geworden.
25-01-2023, 10:08 door _R0N_
Door majortom:
Door _R0N_: Kansloos, dat gaan ze keihard verliezen.

Volgens de AVG zijn kentekens geen persoonsgegeven (nav gerechteijke uitspraak 2017) https://www.fgsupport.nl/wat-zijn-persoonsgegevens

Zo is het kenteken van een auto als zodanig niet een persoonsgegeven. Maar als een organisatie toegang heeft tot de database van het RDW dan is het kenteken te koppelen aan een persoon - en is de informatie voor de betreffende organisatie daarmee een persoonsgegeven.
Je zegt het zelf in de quote: aangezien de politie de gegevens kan koppelen (ze hebben immers toegang tot de RDW gegevens) zijn de kentekens daarmee een persoonsgegeven geworden.

Klopt maar alleen voor de Politie, staat ook in het stukje.
De rechter heeft beslist dat kentekens geen persoonsgegeven zijn en dat daarom kentekens ook gebruikt mogen worden bij parkeergarages bijvoorbeeld. Dat was ook ene verloren rechtszaak van PF
25-01-2023, 10:46 door SecOff - Bijgewerkt: 25-01-2023, 10:55
Door _R0N_: Kansloos, dat gaan ze keihard verliezen.

Volgens de AVG zijn kentekens geen persoonsgegeven (nav gerechteijke uitspraak 2017) https://www.fgsupport.nl/wat-zijn-persoonsgegevens

Zo is het kenteken van een auto als zodanig niet een persoonsgegeven. Maar als een organisatie toegang heeft tot de database van het RDW dan is het kenteken te koppelen aan een persoon - en is de informatie voor de betreffende organisatie daarmee een persoonsgegeven.
De registers van de RDW bevatten persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/de-registers-van-de-rdw-bevatten-persoonsgegevens-%C2%A0 (Juli 2020)

En een uitspraak van de Hoge Raad van April 2020:
https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:HR:2020:639
2.4.3
Bij de beantwoording van de vraag of sprake is van een inmenging door de gemeente in het recht van belanghebbende op respect voor zijn privéleven als bedoeld in artikel 8 EVRM doordat bij het opleggen van de naheffingsaanslag gebruik wordt gemaakt van het hiervoor in 2.1.2 bedoelde kentekenparkeersysteem, is het volgende van belang.
Dat kentekenparkeersysteem omvat de eis dat het kenteken wordt opgegeven van het voertuig dat wordt geparkeerd. Het opgegeven kenteken is te herleiden tot de persoon van de kentekenhouder. Dit komt tot uitdrukking in artikel 43 van de Wegenverkeerswet 1994 (tekst 2015; hierna: WVW), dat bepaalt, voor zover hier van belang, dat aan overheidsorganen (zoals de heffingsambtenaar) door de RDW uit het kentekenregister gegevens worden verstrekt voor zover zij aangeven die gegevens nodig te hebben voor de uitoefening van hun publieke taak. De omstandigheid dat een bij het parkeren opgegeven kenteken door de heffingsambtenaar aan de persoon van de kentekenhouder kan worden gekoppeld, maakt het in beginsel mogelijk het parkeren van een voertuig op de openbare weg met gedragingen van een persoon in verband te brengen. De eis dat het kenteken van het geparkeerde voertuig wordt opgegeven, kan dan ook in beginsel het privéleven van een persoon raken.
In het hiervoor in 2.1.2 bedoelde kentekenparkeersysteem gaat het zowel bij het door de parkeerder opgegeven kenteken als bij de waarnemingen met behulp van scanauto’s in de openbare ruimte van kentekens van geparkeerde auto’s om het systematisch verzamelen, vastleggen, bewerken, gedurende enige tijd bewaren en gebruiken van gegevens over het al dan niet betaald zijn van verschuldigde parkeerbelasting. Ook de met behulp van scanauto’s verkregen gegevens zijn op basis van artikel 43 WVW aan de hand van het kenteken van het voertuig in beginsel te koppelen aan (gedragingen van) een persoon.
Aan het voorgaande moet de gevolgtrekking worden verbonden dat het gebruik van het kentekenparkeersysteem bij het opleggen van de naheffingsaanslag een inmenging door de gemeente in het recht van belanghebbende op respect voor zijn privéleven als bedoeld in artikel 8 EVRM oplevert.


:-)
25-01-2023, 11:11 door Anoniem
Zonder de inzet van ANPR-camera's liepen de moordenaars van Peter R. de Vries nog steeds vrij rond.
25-01-2023, 11:48 door SecOff - Bijgewerkt: 25-01-2023, 11:50
Door Anoniem: Zonder de inzet van ANPR-camera's liepen de moordenaars van Peter R. de Vries nog steeds vrij rond.
De rechtzaak gaat ook niet om de inzet an sich maar om het langdurig bewaren van de "non-hits". Een beperking bij het opslaan van de non-hits had in dit geval geen enkele beperking opgeleverd voor het opsporen van de moordenaars, de politie wist namelijk naar welk kenteken ze op zoek waren.
25-01-2023, 12:01 door Anoniem
Altijd weer die "het hoeft niet perse op deze manier!" houding. Er is voor deze manier gekozen, deze manier heeft
grote voordelen, en in het beeld van "privacy first" een nadeel. Maar het is niet aan privacy first om te beoordelen
dat dit "totaal niet noodzakelijk, volstrekt disproportioneel en bovendien ineffectief" is.
Ik vind het opslaan van waarnemingen voor een beperkte tijd, in een database waarin alleen voor opsporing gezocht
wordt, geen "schending van de privacy" en niet "disproportioneel". Hopelijk de rechter ook niet.
25-01-2023, 12:42 door Anoniem
Door Anoniem: Zonder de inzet van ANPR-camera's liepen de moordenaars van Peter R. de Vries nog steeds vrij rond.

Dus heel Nederland permanent monitoren en dat langdurig bewaren, want de anders kan de politie een handjevol moordenaars niet opsporen.

Iets van proportionaliteit?
Of is de politie ondertussen zo incompetent geworden dat ze geen andere middelen heeft om moordenaars op te sporen?
Hoe deden ze dat dan toen die camera's nog niet overal stonden?
25-01-2023, 12:42 door Anoniem
Door Anoniem: Zonder de inzet van ANPR-camera's liepen de moordenaars van Peter R. de Vries nog steeds vrij rond.
Wanneer die burger het kenteken niet had genoteerd en doorgegeven aan de politie, waren die camera's compleet zinloos geweest.
Wel het eerlijke verhaal vertellen.
25-01-2023, 12:51 door Anoniem
Door Anoniem: Zonder de inzet van ANPR-camera's liepen de moordenaars van Peter R. de Vries nog steeds vrij rond.
Wat een zwak excuus. alsof daarom iedereen gecontroleerd moet worden. What is next, de politie mag iedere dag een rondje door je huis lopen omdat beter voor iedereen is?
25-01-2023, 12:58 door Anoniem
Door Anoniem: Altijd weer die "het hoeft niet perse op deze manier!" houding. Er is voor deze manier gekozen, deze manier heeft
grote voordelen, en in het beeld van "privacy first" een nadeel. Maar het is niet aan privacy first om te beoordelen
dat dit "totaal niet noodzakelijk, volstrekt disproportioneel en bovendien ineffectief" is.
Ik vind het opslaan van waarnemingen voor een beperkte tijd, in een database waarin alleen voor opsporing gezocht
wordt, geen "schending van de privacy" en niet "disproportioneel". Hopelijk de rechter ook niet.

En daarom legt Privacy First dit ook voor aan de rechter. Die gaat het dan beoordelen.
Zo gaat dat in een rechtsstaat. Fijn dat jij het niet disproportioneel vindt maar gelukkig is het ook niet aan jouw om dit te beoordelen.
25-01-2023, 13:24 door Anoniem
Door Anoniem: Zonder de inzet van ANPR-camera's liepen de moordenaars van Peter R. de Vries nog steeds vrij rond.
Ja, en daarom was het nodig dat het kenteken van jouw[/] auto wat herleid kan worden naar jouw persoonsgegevens langer wordt bewaard dan de tijdsduur die nodig was om de juiste verdachte(n) op te sporen en op te pakken?
25-01-2023, 20:45 door Anoniem
Iets wat ik een beetje mis in de discussie tot nu toe is dat, voor de Politie, de data verzameld door de ANPR camera's een "Politie gegeven" zijn zoals beschreven in de wpg https://wetten.overheid.nl/BWBR0022463/2022-10-01

Hiervoor gelden andere regels dan bij andere Persoonsgegevens zoals beschreven in de AVG/GDPR https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj

Zoals andere regels rondom hoelang het bewaart kan worden.
25-01-2023, 21:59 door Anoniem
Door Anoniem: Iets wat ik een beetje mis in de discussie tot nu toe is dat, voor de Politie, de data verzameld door de ANPR camera's een "Politie gegeven" zijn zoals beschreven in de wpg https://wetten.overheid.nl/BWBR0022463/2022-10-01

Hiervoor gelden andere regels dan bij andere Persoonsgegevens zoals beschreven in de AVG/GDPR https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj

Zoals andere regels rondom hoelang het bewaart kan worden.

En vervolgens slaan ze de data op bij de belastingdienst, en dan gelden er weer andere bewaar regels. (nog langer bewaren)

Elke keer zoeken ministers en hun ambtenaren weer geitenpaadjes om hun eigen zin door te drijven of om recht te praten wat krom is. En anders passen ze de wet wel met terugwerkende kracht aan.

Overheid en betrouwbaar zijn naar haar burgers toe.
Dat hebben ze allemaal niet echt begrepen.

Het probleem met dit soort "ovoorspelbaarheid" van de overheid is dat het zo vaak voorkomt dat die onvoorspelbaarheid voorspelbaar aan het worden is.
[diepe zucht]
25-01-2023, 22:54 door Anoniem
Door Anoniem: Iets wat ik een beetje mis in de discussie tot nu toe is dat, voor de Politie, de data verzameld door de ANPR camera's een "Politie gegeven" zijn zoals beschreven in de wpg https://wetten.overheid.nl/BWBR0022463/2022-10-01

Hiervoor gelden andere regels dan bij andere Persoonsgegevens zoals beschreven in de AVG/GDPR https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj

Zoals andere regels rondom hoelang het bewaart kan worden.

dat zou alleen mogen gelden voor verdachten, nu gebeurt het voor iedereen die in een database staat.
dus ook kinderbijslag, huurtoeslag, bijtelling enz...
30-01-2023, 12:12 door Anoniem
Door Anoniem: Iets wat ik een beetje mis in de discussie tot nu toe is dat, voor de Politie, de data verzameld door de ANPR camera's een "Politie gegeven" zijn zoals beschreven in de wpg https://wetten.overheid.nl/BWBR0022463/2022-10-01

Hiervoor gelden andere regels dan bij andere Persoonsgegevens zoals beschreven in de AVG/GDPR https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj

Zoals andere regels rondom hoelang het bewaart kan worden.
Eens... maar is iedereen in NL dan verdacht, immers gaat de politie wet over verdachten.

ANPR = auto / bestuurder locatie informatie
Centraal meldpunt voor telecom gegevens = Netwerk verkeer / locatie ...
Aanstaand centraal meldpunt financiele transacties = geld overdracht monitor
Ov kaart = centraal punt voor niet auto reizigers
De verschillende fingerprint databases (mensen, printers, sim kaarten[ook auto's]...)

Wat moet er nog meer gevolgd worden?
En waar de politie wet te kort schoot is al eens een vordering via de belasting dienst gedaan zodat de data weer wat langer bewaard kan worden.

Ik ben bang dat er nog veel vaker een beroep op de EU verdragen over mense rechten gedaan zal moeten worden omdat in NL directer toezicht op de overheid en haar gebrek aan voldoen aan de eigen regels niet mogelijk blijkt.

In hoeverre is recht in NL beter geregeld dan in Rusland onder Putin?
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.