image

Brussel wil lijst van experts gehoord over client-side scanning niet openbaren

woensdag 8 november 2023, 19:14 door Redactie, 43 reacties

De Europese Commissie wil een lijst van experts die claimen dat het technisch haalbaar is om de inhoud van versleutelde berichten te controleren zonder dat dit encryptie ondermijnt niet openbaren. Honderden experts hebben de afgelopen maanden gewaarschuwd voor de gevaren van client-side scanning, waarmee Brussel alle chatberichten van alle burgers wil controleren.

Volgens honderden academici is de technologie nog niet volwassen genoeg en zal dat in de komende twee tot vijf jaar ook niet zijn. De experts waarop de Europese Commissie zich baseerde voor het opstellen van het wetsvoorstel lieten een ander geluid horen, maar Brussel wil de lijst van deze personen niet openbaar maken. De Ierse burgerrechtenbeweging ICCL (Irish Council for Civil Liberties) deed een verzoek om de lijst, maar de Commissie wilde die niet verstrekken.

De ICCL besloot daarop bij de Europese Ombudsman een klacht over de Europese Commissie in te dienen. De Ombudsman heeft nu geoordeeld dat de Commissie, door het niet verstrekken van de lijst of de reden om dit niet te doen, zich schuldig heeft gemaakt aan wanbestuur. "Het gebrek aan transparantie van de Commissie met betrekking tot externe experts is zeer verontrustend, zeker vanwege de vermeende nauwe banden tussen de Commissie en lobbyisten in voorbereiding op het wetsvoorstel", aldus Kris Shrishak van de ICCL. Onlangs stelde onderzoeksjournalisten dat er ook allerlei commerciële belangen bij het Brusselse scanplan spelen.

Reacties (43)
08-11-2023, 20:26 door Anoniem
De EC weet dat degene die op die lijst staan, vooropgesteld dat ze zo'n lijst hebben, helemaal geen experts zijn.
08-11-2023, 20:53 door Anoniem
De Europese Commissie wil een lijst van experts die claimen dat het technisch haalbaar is om de inhoud van versleutelde berichten te controleren zonder dat dit encryptie ondermijnt niet openbaren.

Tja, als de Europese Commissie echt de beste bedoelingen heeft met dit voorstel (CSS), dan hebben ze toch ook niets te verbergen. Toch?
Dan is het publiceren van die lijst toch geen probleem.

M.a.w. wat hebben ze te verbergen voor de ogen van buitenstaanders?
Waarom is die lijst zo geheim?
Of bestaat die lijst misschien niet, of bevat geen "experts".

Weer een stoelpoot die weggezaagd kan worden onder dit voorstel.

"We hebben met experts geproken. Maar we willen niet zeggen met wie".
Ik kan ook met "experts" spreken die het tegendeel van welke stelling dan ook beweren.
Als ik toch niet hoef te zeggen met wie ik gesproken heb, kunnen anderen niets ontkrachten.
Lekker makkelijk iets claimen zo.

Het wordt tijd dat deze mensen (zonder wachtgeld oid) weggestuurd worden.
Ze zijn niet geschikt voor het uitoefenen van hun functie.
Dat bewijzen ze keer op keer.
08-11-2023, 20:59 door Anoniem
Ze willen horen om twee redenen:
1) Doen alsof er is geluisterd. De leek denkt dan “ze hebben naar experts geluisterd “
2) tegenargumenten robuust formuleren.
08-11-2023, 21:50 door Anoniem
je hebt toch niets te verbergen? roept de eu altijd, zoals ze zelf zijn vertrouwen ze hun volk..
08-11-2023, 22:12 door Anoniem
Wedden dat het enkel big tech lobby groepen waren?

Valstrik: Je kunt ons niet beboeten voor massale inbreuk op de privesfeer want de EU doet het zelf ook.

Oplossing: Virtueel inbreken nog strafbaarder maken dan het al is. Zelfs voor politieke partijen die tracking cookies gebruiken.
08-11-2023, 23:25 door Anoniem
Stel dat het mensachtigen zijn daar in die ivoren torens in Brussel, dan zullen ze waarschijnlijk ook af en toe slapen. Wanneer die lieden wakker worden, dan moet er toch op z'n minst 1 bij zitten die, bij het mentaal op een rijtje zetten van 'waar waren we ook alweer gebleven' moet denken: Shit! Hebben we echt alle communicatie van de gehele Europese bevolking beloofd realtime te laten analyseren door een bedrijf van ... van ... een Amerikaanse acteur/director/entrepreneur? Een jongetje uit 1998? Wat nou als blijkt dat hij zijn verhaal wat heeft aangedikt, en de cryptologen die steeds riepen dat het niet kan, dichter bij de waarheid zitten.

Er moet er toch 1 zijn die zich dan de ogen uit de kop schaamt, alle gerelateerde geheimgehouden documenten openbaar maakt, en de situatie publiekelijk toelicht?

Al zou er gedreigd worden je laatste familie uit te laten moorden als je uit de school zou klappen,... je weet in zo'n geval dat je zelf vele malen meer bloed aan je handen hebt door het zo ver te laten komen.

Als dit clubje in z'n geheel blijft beweren dat volgens experts het onmogelijke al is gemaakt, en hun hand ervoor in het vuur steken dat deze Amerikaanse entrepreneur echt op z'n mooie ogen vertrouwd kan worden,... dan weten we in ieder geval dat deze lieden er niet van hoeven te overtuigen dat het voorstel op zichzelf al vrij spel geeft aan precies het soort tuig waar zij tegen op menen te treden. Deze commissie moet 24/7 geescorteerd worden door mensen die hen recht in de ogen blijven kijken.

En dat acteurtje moet gearresteerd worden voordat 'ie nog minder in staat blijkt ooit oorzaak en gevolg in te zien dan Zuckerberg of Musk (die beter wist dan de experts dat zijn sateliet-netwerk niet teveel licht zou terugkaatsen en observatoria 2/3de van de tijd onbruikbaar zouden raken - en die liet zien dat het niet uitmaakt hoe je een capsule laat verven of door wie, omdat je daardoor heus geen bacterieen op het ISS kunt brengen).

Is het dan alleen wat ervaringsdeskundigen op webfora die zien wat ik zie? I feel like I'm taking crazy pills!
09-11-2023, 02:57 door Anoniem
Het lijkt wel één grote criminele bende, lol.
09-11-2023, 05:13 door quikfit
€USSR.
09-11-2023, 06:01 door Anoniem
Door Anoniem: Ze willen horen om twee redenen:
1) Doen alsof er is geluisterd. De leek denkt dan “ze hebben naar experts geluisterd “
2) tegenargumenten robuust formuleren.

Daarna toppen ze het af door een paar insignificante details aan te passen om te kunnen zeggen dat ze echt wel geluisterd hebben naar de bevolking.
09-11-2023, 06:57 door Anoniem
Waarom doet men dit? Men werkt op een achterbakse manier, zoals zo vaak.
Men doet alles, zodat de grote massa maar niet wakker zal worden voor de echte agenda erachter.

Bij EU wordt er getapt uit dezelfde vaten als een eeuw geleden.

Dezelfde krachten schuilen erachter, als die destijds Lenin op de trein zetten naar het Rusland van de tsaar.
Waarom is deze Lenin nog steeds niet bijgezet bij de Kremlin muur
en ligt deze systeem-coryfee nog steeds een wereldsysteem te genereren vanuit zijn mausoleum?

De vooroorlogse Betar organisatie (opgericht 1923) vergaderde op dezelfde plek,
waar later kamp Auschwitz verscheen en hun geloofsgenoten naar toegingen.
Verdiep je eens in de historische feiten a.u.b.

Je geschiedenis is een verzameling feiten, fabels en wat waarheden,
waar alle partijen het achteraf over eens konden worden.
Dat merkte de keizer Napoleon al op, dat het zo in elkaar stak.

Maar de meeste mensen ontwaren nog niet de echte realiteit op deze planeet, waarop zijn verblijven.
Een ander persoon gaat je niet redden, mensen, dat zul je toch zelf moeten doen in dit kali-tijdperk.

Luister dus niet naar om- en opgekochte experts of zeker niet naar degenen,
die geen enkele echte expert aan het woord willen laten.

Veel EU-dwingelanden tegenwoordig samen met de collaborerende krachten alom.

Let dus vooral op je digi-hygiëne.

luntrus
09-11-2023, 07:51 door Anoniem
en ondertussen moeten de burgers maar niets te verbergen hebben toch? hoevaak hebben we dat argument wel niet gehoord dat onze privacy niet belangrijk is als we toch niets te verbergen hebben

wij wel cameras, microfoons en bericht afluisteren in ons leven, hun niet?


ontslaan die boefjes!
09-11-2023, 08:26 door Anoniem
Zouden dat de experts van WC-eend zijn geweest?
Of mss de internationale experts uit China en Noord-Korea?
09-11-2023, 10:08 door Anoniem
Wel gek hoe ze in Brussel denken dat hun eigen drive voor transparantie van overheden vitaal is voor betere kwaliteit(gaat oa corruptie tegen) van overheden nu de EU meer en meer zelf een overheid is niet op henzelf van toepassing zou zijn.
09-11-2023, 10:29 door Anoniem
Het besluit van de ombudsman staat hier:
https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/176658
Het is het lezen waard. Er zijn drie online workshops met experts gehouden. De resultaten van de eerste workshop zijn in een eerste concept van een "outcome document" verwerkt, met samenvattingen van de input van experts en referenties aan relevante documenten die ze hadden aangedragen. Daar hebben de experts op gereageerd, sommige schriftelijk, andere mondeling in de tweede workshop, en dat werd in de tweede versie van het document verwerkt. De derde workshop tenslotte diende om die versie aan te nemen.

Op zich is er niets mis met zo'n opzet. Maar wat opvalt is dat de eerste versie niet vrijgegeven is; dat de Commissie de documenten waaraan gerefereerd wordt alleen online heeft geraadpleegd en geen eigen kopieën ervan heeft bewaard, terwijl de document inmiddels kennelijk vaak niet meer te vinden zijn; dat ze e-mailcorrespondentie als niet relevant hadden bestempeld omdat die meer de organisatie gingen en niet over de inhoud, en dat de ombudsman die inmiddels niet meer kan inspecteren omdat de bewaartermijn van 2 jaar die de Commissie aanhoudt inmiddels verstreken is. Voor zoiets belangrijks als een voorstel voor ingrijpende wetgeving doen ze wel bijzonder weinig moeite om hun beslissingsproces achteraf controleerbaar te maken — of bijzonder veel moeite om het oncontroleerbaar te maken.

Over de geraadpleegde experts meldde de Commissie aan de ombudsman dat de lijst niet kan worden vrijgegeven wegens "data protection and public security reasons, given the nature of the issues discussed". Veel deelnemende bedrijven zouden bezorgd zijn over hun security en hun publieke imago. Er zou informatie zijn gedeeld die misbruikt kan worden. Technische details over hoe de detectie wordt aangepakt door die bedrijven zou daders kunnen helpen detectie te omzeilen.

Het is in mijn ogen totale flauwe kul. Er wordt gevraagd naar wie er deel hebben genomen, dat kan je vrijgeven zonder erbij te vertellen wat ze aan vertrouwelijke informatie hebben gedeeld.

Het maakt verder duidelijk dat onder de experts commerciële partijen waren die oplossingen op dit gebied te verkopen hebben, anders zou die hele geheimzinnigheid nergens voor nodig zijn en zou er geen gevaar zijn dat daders op basis van informatie erover detectie zouden kunnen omzeilen.

We zien nu dat de nodige experts zonder commercieel belang publiekelijk roepen dat wat men wil technisch nog helemaal niet kan en ook de komende jaren nog niet kan, en experts met commercieel belang zeggen achter gesloten deuren dat het wel kan, en kennelijk vindt de EC die geloofwaardiger.

Wat zo'n lijst met deelnemers duidelijk kan maken is of er überhaupt wel onafhankelijke deskundigen deelnamen, of die kritische geluiden er wel waren, en als ze er waren, of die een substantiële stem hadden of een minderheid vormden. Door de lijst niet vrij te geven laadt de Commissie de verdenking op zich dat de hele exercitie weinig meer was dan een rondje leveranciers raadplegen. En leveranciers zeggen natuurlijk dat ze het kunnen, want anders verkopen ze niets.

De EU is geen commercieel bedrijf. In een democratie moeten belangrijke beslissingen en voorstellen op een controleerbare manier tot stand komen. Daartoe moet ook het gevolgde proces voldoende controleerbaar zijn. Wat hier gebeurd is is echt ver beneden de maat, een democratie onwaardig.
09-11-2023, 10:37 door Anoniem
Als zelfs een overheidsorgaan dat geacht wordt om altijd "niets te verbergen" te hebben en letterlijk verplicht is om op dergelijke transparantieverzoeken in te gaan, besluit om illegaal data achter te houden omdat ze vinden dat die vertrouwelijk moet zijn, weet je al hoe laat het is.

Heerlijk hypocriete stel aso's daar in Brussel. De bruger moet al zijn private data potentieel delen met Interpol terwijl het zijn goed recht is om deze data privé te houden, maar de wetgever mag al haar publieke data wel privé houden, ook al hoort dat eigenlijk niet. Foei
09-11-2023, 10:38 door Anoniem
Wanneer je een overheid hebt, die te dom is om zoiets te verzinnen en zo'n beetje alle echte experts tegen zijn, weet je dat het idee van een andere organisatie komt die boven de EU staat...
Misschien de VS, misschien big tech, misschien een oude beschaving die nog overgebleven is van de romeinen, misschien wel hagedis-aliens met mensenpakken (ja, jaren 80 sentiment van de tv serie V)...
Dono, don't care, maar het betekent wel dat er teveel invloed op de EU uitgeoefend wordt die niet transparant is, niet gewenst en eigenlijk beangstigend is.. want als er een entiteit is die DIT kan doorduwen, wat hebben ze dan nog meer gedaan wat we niet weten (omdat het niet zo op viel?)...
09-11-2023, 11:00 door Anoniem
Er moet een verschil zijn op gecontroleerde diensten en ongecontroleerde diensten.

Pedo's en terroristen gaan altijd wel een alternatief vinden.

Je kinderen beschermen kan gewoon door ze op bekende sociale media te laten waar alles zelfs serverside gescant wordt.

ClientSide scanning is nergens voor nodig. Ik dacht eerst van wel, maar uiteindelijk moeten mensen gewoon hun kinderen terug deftig gaan opvoeden.
09-11-2023, 11:04 door Anoniem
Door Anoniem: Het besluit van de ombudsman staat hier:
https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/176658
Over de geraadpleegde experts meldde de Commissie aan de ombudsman dat de lijst niet kan worden vrijgegeven wegens "data protection and public security reasons, given the nature of the issues discussed". Veel deelnemende bedrijven zouden bezorgd zijn over hun security en hun publieke imago.

Bijzonder dat dat belangrijker is dan de privacy van 448 miljoen inwoners van de EU.
09-11-2023, 11:23 door Anoniem
Welcome to a Brave New World!
09-11-2023, 11:44 door Anoniem
Die 'experts' zijn helemaal niet relevant. Het enige doel is dit er nu door te rammen zodat over 5 jaar gewoon alles mee gelezen kan worden. De 'experts' zijn alleen maar een sausje om te doen alsof je geen totalitair geheel probeert te vormen, naar Chinees voorbeeld.

Wanneer ontmantelen we nou die hele EU eens een keer? Heeft al veel te veel ellende veroorzaakt. En 'we' blijven het maar accepteren. Keer op keer op keer.
09-11-2023, 12:15 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: Het besluit van de ombudsman staat hier:
https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/176658
Over de geraadpleegde experts meldde de Commissie aan de ombudsman dat de lijst niet kan worden vrijgegeven wegens "data protection and public security reasons, given the nature of the issues discussed". Veel deelnemende bedrijven zouden bezorgd zijn over hun security en hun publieke imago.

Bijzonder dat dat belangrijker is dan de privacy van 448 miljoen inwoners van de EU.

Tsja, als je de EU als klant hebt wil je ze graag naar de mond praten, doordat het een oneindige geldstroom is richting jouw bedrijf. Er gaan bedragen in die lobby-wereld om waar je stijl van achterover slaat. Als je dan ineens met de billen bloot moet en heel de wereld kijkt mee, dan kan dat wel eens een pr-probleem veroorzaken voor bepaalde mensen. Het zou zelfs mogelijk zijn dat diezelfde bedrijven de schone schijn in het publieke debat ophouden en in de EU achterkamertjes een ander geluid laten horen. Ik sta nergens meer van te kijken. Qui bono? Dat is steeds weer de vraag die je bij de EU moet stellen. Het antwoord is zelden "de burger".
09-11-2023, 12:54 door Anoniem
Door Anoniem: Die 'experts' zijn helemaal niet relevant. Het enige doel is dit er nu door te rammen zodat over 5 jaar gewoon alles mee gelezen kan worden. De 'experts' zijn alleen maar een sausje om te doen alsof je geen totalitair geheel probeert te vormen, naar Chinees voorbeeld.

Wanneer ontmantelen we nou die hele EU eens een keer? Heeft al veel te veel ellende veroorzaakt. En 'we' blijven het maar accepteren. Keer op keer op keer.
Volgens mijn algemene voorwaarden is het illegaal om mijn systeem te compromitteren. Komt dat gedoe van CSS erdoor, dan zorg ik er wel voor dat niets gescand gaat worden.

Computervredebreuk = Computervredebreuk. En daarmee basta!
09-11-2023, 13:28 door Anoniem
Door Anoniem: Die 'experts' zijn helemaal niet relevant. Het enige doel is dit er nu door te rammen zodat over 5 jaar gewoon alles mee gelezen kan worden. De 'experts' zijn alleen maar een sausje om te doen alsof je geen totalitair geheel probeert te vormen, naar Chinees voorbeeld.

Wanneer ontmantelen we nou die hele EU eens een keer? Heeft al veel te veel ellende veroorzaakt. En 'we' blijven het maar accepteren. Keer op keer op keer.
Daarvoor moeten mensen die zich hier niet in kunnen vinden nieuwe wegen zoeken om met elkaar dit aan te kaarten.
Daarvoor moeten mensen die hier afstand van nemen bijvoorbeeld relaties opbouwen met provinciale politici, die moeten maar eens opkomen voor regionale transparantie en niet langer accepteren dat de organen boven hen zich niet aan hun afspraken houden. Temeer omdat de IPO ook lobby kantoor heeft in Brussel. Begint bij inspraak met originele invalshoeken en dan niet meteen verwachten dat politici meteen allemaal om zijn maar vastberadenheid.
Daarvoor moeten mensen zich tegen de burgerberaden / permanente burgerinspraak groepen gaan bemoeien.
Onthou dat na de 2e wereldoorlog Polen en Tsjechië de landdagen en het communisme voortkwamen uit de gevormde burgercommissies waarbij kritische deelnemers binnen 9 maanden na zwartmaken en afhaken het rijk voor hen alleen achtten.
09-11-2023, 13:36 door Anoniem
Er was vroeger een loesje die steeds meer waarheid lijkt te worden. "1 Europa, zodat je met 1 staatsgreep klaar bent"
09-11-2023, 14:55 door Anoniem
Door Anoniem: Wanneer ontmantelen we nou die hele EU eens een keer? Heeft al veel te veel ellende veroorzaakt. En 'we' blijven het maar accepteren. Keer op keer op keer.
Zie jij de kabinetten-Rutten ervoor aan dat ze ooit met zoiets als de AVG op de proppen waren gekomen? Ik niet. Dat hebben we dankzij de EU.

Denk je dat de Nederlandse regering minder door het bedrijfsleven was beïnvloed dan wat je hier ziet gebeuren? Ik niet. Ik denk dat een kleinere overheid alleen maar een nog veel makkelijkere prooi is voor bijvoorbeeld de Amerikaanse tech-reuzen. En vergeet ook niet dat Nederland een handelsnatie is, er lopen heel wat mensen rond die mensen vooral als ondernemende mensen zien en van de weeromstuit ondernemingen behandelen alsof dat de burgers zijn. Bedenk dat zowel de multinational als de effectenbeurs Nederlandse primeurs waren uit de VOC-tijd. Je gaat dit echt niet oplossen door uit de EU te stappen, deze mentaliteit is in Nederland zelf heel sterk aanwezig.

Dan zitten we nog met het detail dat de VS als dominante wereldmacht op zijn retour is. China, India, Rusland zijn grootmachten waar het met democratie en vrijheden slechter is gesteld dan bij ons. Kleinere landen, en alle EU-landen zijn kleinere landen dan die reuzen, worden machteloze speelballen in dat krachtenveld. Dan zit ik liever bij de EU, en zie ik zelfs liever dat de EU versterkt wordt dan verzwakt.

En nee, dat praat allemaal op geen enkele manier goed hoe de EC te werk gaat. Ik denk alleen dat het gras buiten de EU echt niet groener is dan erbinnen, integendeel. Verbeteringen kunnen we beter binnen de EU nastreven, ik denk niet dat we ze erbuiten gaan vinden.
09-11-2023, 18:30 door Anoniem
Door Anoniem: Zouden dat de experts van WC-eend zijn geweest?
Of mss de internationale experts uit China en Noord-Korea?

Nee, uit de VS. Met dollar-tekens iijn de ogen.
09-11-2023, 21:37 door Anoniem
Het is voorspelbaar dat het per continent op elkaar zal gaan lijken en uitmonden in een soort global hell-hole systeem.

We wachten er niet op, maar het is wel wat de forces that be voor ons in gedachten hebben
en dat is voor het merendeel der mensheid een afschrikwekkend vooruitzicht.

Brave New World, Animal Farm on steroids, coming near a place where you may live.
09-11-2023, 22:37 door Anoniem
De lijst bestaat uit een paar namen
- Johansen
- Yesilgöz
- Grapperhaus
- Blok
10-11-2023, 06:05 door Anoniem
Door Anoniem: je hebt toch niets te verbergen? roept de eu altijd, zoals ze zelf zijn vertrouwen ze hun volk..
Als jezelf 1 van die experts bent, zou jij dan willen dat die lijst bekend wordt gemaakt ?
Om vervolgens door allerlei media en/of tegen/voorstanders benaderd of zelfs aangevallen te worden.
Nee, lijkt me niet. Dan zullen de experts zeggen, vraag het maar aan iemand anders.
Is het "niks te verbergen" of bescherming van de experts ?
10-11-2023, 09:10 door Anoniem
Door Anoniem: Het is voorspelbaar dat het per continent op elkaar zal gaan lijken en uitmonden in een soort global hell-hole systeem.

We wachten er niet op, maar het is wel wat de forces that be voor ons in gedachten hebben
en dat is voor het merendeel der mensheid een afschrikwekkend vooruitzicht.

Brave New World, Animal Farm on steroids, coming near a place where you may live.

Eerder 1984.

Ze moeten wel heel bang zijn in de poitieke top van de EU voor die massa burgers (die ze horen te dienen), om ze zo te willen monitoren en controleren.
10-11-2023, 09:17 door Anoniem
Maak je geen zorgen, alles komt er . al verzet je je nog zoveel in woordjes.
Ze rammen het er gewoon doorheen, desnoods via een andere deur.
https://www.ninefornews.nl/van-huffelen-heeft-gelogen-dit-is-dus-nadrukkelijk-niet-waar-het-wordt-verplicht/
10-11-2023, 09:18 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: je hebt toch niets te verbergen? roept de eu altijd, zoals ze zelf zijn vertrouwen ze hun volk..
Als jezelf 1 van die experts bent, zou jij dan willen dat die lijst bekend wordt gemaakt ?
Om vervolgens door allerlei media en/of tegen/voorstanders benaderd of zelfs aangevallen te worden.
Nee, lijkt me niet. Dan zullen de experts zeggen, vraag het maar aan iemand anders.
Is het "niks te verbergen" of bescherming van de experts ?

De experts die tegen waren en de gevaren aanduiden, zijn toch ook met naam en beeld bekend. In de media naar voren getreden.
Waarom moet de ene groep experts "beschermd" worden, terwijl de andere groep "niets te verbergen" heeft.

Horen dit soort plannen niet in het publieke domein besproken te worden. Er over gedebatteerd te worden. De voors en tegen af te wikken tegen elkaar.
Als je wilt dat de burgers alle ins en outs snappen, dan wil je juist toch dat die "experts" daar in de media duidelijk over zijn.
Naar voren komen met hun mening en argumenten en onderbouwing daarvan.

Als de EC al njets te verbergen heeft, dan hebben ze ondertussen wel de zweem daarvan over zichzelf uitgeroepen.
Je kunt je afvragen of ze wel in de juiste functie zitten, als ze dat niet snappen.


Wetenschappers roepen toch ook niet:
Ik heb een evolutie theorie, maar ik ga hem niet met mijn collega's of het publiek delen, want het publiek zou het wel eens niet met mij eens kunnen zijn. En daar ben ik bang voor.
(hint: Darwin)
10-11-2023, 10:54 door Anoniem
Dit is de nieuwe openheid. Vastzitten in een ict narratief. Zeg het maar Omzigt. Wat doen we met gesloten interpretaties?
Het volgende puzzel stukje in het drama verhaal van Ylva Johanson en haar Amerikaanse tech vriendjes.
Overigens verwacht ik niet dat zelfs in 2 tot 5 jaar die technologie beschikbaar gaat komen.
11-11-2023, 00:12 door Anoniem
(..)Dan zit ik liever bij de EU, en zie ik zelfs liever dat de EU versterkt wordt dan verzwakt.
Een versterking van de EU is een verzwakking van de 'civil rights', de mensenrechten, de individuele vrijheid en alles waar het "vrije" Westen ooit op heeft gedoeld.
Waar ben je dan mee bezig - en nog klemmender: voor wie? Niet voor vrije mensen in elk geval want die zijn er dan niet meer.
11-11-2023, 11:54 door Anoniem
Door Anoniem:
(..)Dan zit ik liever bij de EU, en zie ik zelfs liever dat de EU versterkt wordt dan verzwakt.
Een versterking van de EU is een verzwakking van de 'civil rights', de mensenrechten, de individuele vrijheid en alles waar het "vrije" Westen ooit op heeft gedoeld.
Waar ben je dan mee bezig - en nog klemmender: voor wie? Niet voor vrije mensen in elk geval want die zijn er dan niet meer.
Feitelijk onjuiste constatering. De EU heeft juist op ICT gebied laten zien voor veel meer keuzevrijheid te strijden: https://commission.europa.eu/about-european-commission/departments-and-executive-agencies/digital-services/open-source-software-strategy_en terwijl Nederland juist een fanclub is van gesloten oplossingen [/url] Wij hebben de EU nodig want Nederland is corrupte dan de Ukraine? Het stikt er van de lobbyisten waar men niet transparant over is.
Het is wel jammer dat de EU de expertlijst niet wil openbaren.
11-11-2023, 13:08 door Anoniem
Op Reddit vond ik de volgende link naar een artikel van The Register: https://www.theregister.com/2023/11/09/eu_casm_expert_identities/.

Hierin staat een link naar een post die een EU parlementslid op Mastodon heeft geplaatst waarin de lijst met namen wordt gepubliceerd, samen met de organisaties waarvoor ze werken: https://digitalcourage.social/@echo_pbreyer/111364497308411817.

Veel experts vanuit Amerikaanse big tech, de "NGO" Thorn, wat buitenlandse overheden, wat Europese overheden, leden van de EC zelf, en Europol. Onder de verzameling "academia" slechts vier mensen, waarvan drie uit Amerika.

Al met al niet echt een lijstje waarvan ik persoonlijk zou zeggen dat beide kanten ongeveer evenveel vertegenwoordigd zijn. Dan heb je óók nog het feit dat de grote meerderheid van de experts in de samenleving juist het tegenovergestelde verkondigt van de meerderheid in dit clubje. Maar ja, wie ben ik?
11-11-2023, 15:41 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem:
(..)Dan zit ik liever bij de EU, en zie ik zelfs liever dat de EU versterkt wordt dan verzwakt.
Een versterking van de EU is een verzwakking van de 'civil rights', de mensenrechten, de individuele vrijheid en alles waar het "vrije" Westen ooit op heeft gedoeld.
Waar ben je dan mee bezig - en nog klemmender: voor wie? Niet voor vrije mensen in elk geval want die zijn er dan niet meer.
Feitelijk onjuiste constatering. De EU heeft juist op ICT gebied laten zien voor veel meer keuzevrijheid te strijden: https://commission.europa.eu/about-european-commission/departments-and-executive-agencies/digital-services/open-source-software-strategy_en terwijl Nederland juist een fanclub is van gesloten oplossingen [/url] Wij hebben de EU nodig want Nederland is corrupte dan de Ukraine? Het stikt er van de lobbyisten waar men niet transparant over is.
Het is wel jammer dat de EU de expertlijst niet wil openbaren.
Gôh, en jij verwacht dat de EU in de geest van open source communities zal handelen?
De club achter de link probeert een poot aan de grond te krijgen bij de Europese Commissie. Zij zoekt naar middelen en een plekkie binnen de EU-bureaucratie.
Daartoe zoekt zij aansluiting bij de digitale strategie van de EC, dus het kader waarbinnen alles moet functioneren.
Laat ik nou net geen vertrouwen hebben in precies de digitale strategie van de EU - als burger dan (want het ging over 'civil rights').
11-11-2023, 16:05 door Anoniem
Door Anoniem:
(..)Dan zit ik liever bij de EU, en zie ik zelfs liever dat de EU versterkt wordt dan verzwakt.
Een versterking van de EU is een verzwakking van de 'civil rights', de mensenrechten, de individuele vrijheid en alles waar het "vrije" Westen ooit op heeft gedoeld.
Waar ben je dan mee bezig - en nog klemmender: voor wie? Niet voor vrije mensen in elk geval want die zijn er dan niet meer.

De EU is meer dan alleen de EC en de Raad van Ministers.
Het bevat oa ook het EP en het EHRM.

Waar het binnen de EU fout gaat, zijn de instituties die geen (directe) verantwoording af hoeven te leggen. Zoals bv het EC.
Dus in plaats van helemaal afschaffen, en als kikkerlandje overgeleverd te zijn aan de grote buitenlandse wolven (of nog erger een volgende grote oorlog op dit continent) moet de EU grondig herbouwd worden op democratische principes.
Instituten zoals de EC en de Raad van Ministers "maken meer kapot dat je lief is".

We zitten nu nog in een fase die de VS voor haar Amerikaanse burgeroolog had.
Zijn het de staten die de baas zijn, of de federale overheid?
12-11-2023, 16:32 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem:
Door Anoniem:
(..)Dan zit ik liever bij de EU, en zie ik zelfs liever dat de EU versterkt wordt dan verzwakt.
Een versterking van de EU is een verzwakking van de 'civil rights', de mensenrechten, de individuele vrijheid en alles waar het "vrije" Westen ooit op heeft gedoeld.
Waar ben je dan mee bezig - en nog klemmender: voor wie? Niet voor vrije mensen in elk geval want die zijn er dan niet meer.
Feitelijk onjuiste constatering. De EU heeft juist op ICT gebied laten zien voor veel meer keuzevrijheid te strijden: https://commission.europa.eu/about-european-commission/departments-and-executive-agencies/digital-services/open-source-software-strategy_en terwijl Nederland juist een fanclub is van gesloten oplossingen [/url] Wij hebben de EU nodig want Nederland is corrupte dan de Ukraine? Het stikt er van de lobbyisten waar men niet transparant over is.
Het is wel jammer dat de EU de expertlijst niet wil openbaren.
Gôh, en jij verwacht dat de EU in de geest van open source communities zal handelen?
De club achter de link probeert een poot aan de grond te krijgen bij de Europese Commissie. Zij zoekt naar middelen en een plekkie binnen de EU-bureaucratie.
Daartoe zoekt zij aansluiting bij de digitale strategie van de EC, dus het kader waarbinnen alles moet functioneren.
Laat ik nou net geen vertrouwen hebben in precies de digitale strategie van de EU - als burger dan (want het ging over 'civil rights').
Jij had het niet alleen over civil rights maar ook over vrijheid. Vrijheid kan alleen worden gegarandeerd met vrije software of te wel open source. Vandaar de keuze van een open source software strategy door de EU.
De motie vendrik uit 2002 is nog steeds niet in Nederland uitgevoerd door een gebrek aan bewustzijn, howel er hier en daar wel resultaten zijn behaald: https://ibestuur.nl/artikel/red-hat/naar-een-open-overheid-de-barrieres-voor-open-source-overwinnen/
12-11-2023, 16:38 door Anoniem
Door Anoniem: Op Reddit vond ik de volgende link naar een artikel van The Register: https://www.theregister.com/2023/11/09/eu_casm_expert_identities/.

Hierin staat een link naar een post die een EU parlementslid op Mastodon heeft geplaatst waarin de lijst met namen wordt gepubliceerd, samen met de organisaties waarvoor ze werken: https://digitalcourage.social/@echo_pbreyer/111364497308411817.

Veel experts vanuit Amerikaanse big tech, de "NGO" Thorn, wat buitenlandse overheden, wat Europese overheden, leden van de EC zelf, en Europol. Onder de verzameling "academia" slechts vier mensen, waarvan drie uit Amerika.

Al met al niet echt een lijstje waarvan ik persoonlijk zou zeggen dat beide kanten ongeveer evenveel vertegenwoordigd zijn. Dan heb je óók nog het feit dat de grote meerderheid van de experts in de samenleving juist het tegenovergestelde verkondigt van de meerderheid in dit clubje. Maar ja, wie ben ik?
Lekker zeg 5 mensen van Microsoft staan er op de lijst. Experts in het controleren van versleutelde berichten!
Volgens mij weet de ene EU groep niet wat de andere doet.
12-11-2023, 21:56 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem:
Door Anoniem:
Door Anoniem:
(..)Dan zit ik liever bij de EU, en zie ik zelfs liever dat de EU versterkt wordt dan verzwakt.
Een versterking van de EU is een verzwakking van de 'civil rights', de mensenrechten, de individuele vrijheid en alles waar het "vrije" Westen ooit op heeft gedoeld.
Waar ben je dan mee bezig - en nog klemmender: voor wie? Niet voor vrije mensen in elk geval want die zijn er dan niet meer.
Feitelijk onjuiste constatering. De EU heeft juist op ICT gebied laten zien voor veel meer keuzevrijheid te strijden: https://commission.europa.eu/about-european-commission/departments-and-executive-agencies/digital-services/open-source-software-strategy_en terwijl Nederland juist een fanclub is van gesloten oplossingen [/url] Wij hebben de EU nodig want Nederland is corrupte dan de Ukraine? Het stikt er van de lobbyisten waar men niet transparant over is.
Het is wel jammer dat de EU de expertlijst niet wil openbaren.
Gôh, en jij verwacht dat de EU in de geest van open source communities zal handelen?
De club achter de link probeert een poot aan de grond te krijgen bij de Europese Commissie. Zij zoekt naar middelen en een plekkie binnen de EU-bureaucratie.
Daartoe zoekt zij aansluiting bij de digitale strategie van de EC, dus het kader waarbinnen alles moet functioneren.
Laat ik nou net geen vertrouwen hebben in precies de digitale strategie van de EU - als burger dan (want het ging over 'civil rights').
Jij had het niet alleen over civil rights maar ook over vrijheid. Vrijheid kan alleen worden gegarandeerd met vrije software of te wel open source. Vandaar de keuze van een open source software strategy door de EU.
De motie vendrik uit 2002 is nog steeds niet in Nederland uitgevoerd door een gebrek aan bewustzijn, howel er hier en daar wel resultaten zijn behaald: https://ibestuur.nl/artikel/red-hat/naar-een-open-overheid-de-barrieres-voor-open-source-overwinnen/
Klopt, vrijheid kan alleen gegarandeerd worden met vrije software/ open source, het is een noodzakelijke voorwaarde om vrijheid te realiseren, maar het is geen uitputtende voorwaarde.
Wanneer je open source gebruikt om mensen volledig door te lichten (ten bate van surveillance of commercie) dan is het weliswaar geheel transparant, maar degene die doorgelicht wordt is wel helemaal zijn/ haar vrijheid kwijt. De in het kader van de Europese Digital Strategy op te zetten EHDS bijvoorbeeld zou in principe helemaal open source kunnen gebeuren.
Dat binnen de Europese bureaucratie open source meer leeft dan in Nederland is dan een wrange troost.
13-11-2023, 17:39 door Anoniem
Dit heeft inderdaad niks te maken met het vangen van boeven, het zaakje stinkt, zie ook;

https://www.security.nl/posting/811655/%27Commerci%C3%ABle+belangen+bij+Brussels+plan+voor+client-side+scanning%27

https://www.security.nl/posting/812441/%27Europol+zocht+onbeperkte+toegang+tot+data+verzameld+via+client-side+scanning%27

https://www.security.nl/posting/817673/Brussel+wil+lijst+van+experts+gehoord+over+client-side+scanning+niet+openbaren
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.