image

Terrorismecoördinator NCTV gaat straks weer internet monitoren

dinsdag 14 mei 2024, 10:26 door Redactie, 21 reacties

Terrorismecoördinator NCTV gaat straks weer internet monitoren, waarbij het ook persoonsgegevens mag verwerken. Dat heeft demissionair minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid laten weten (pdf). Jarenlang monitorde de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) het internet zonder dat hiervoor een geldige wettelijk grondslag was.

In juli 2021 stopte de NCTV in het geheel met de internetmonitoring nadat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) had gesteld dat een eerder genomen besluit van het ministerie van Justitie en Veiligheid geen grondslag was voor de verwerking van persoonsgegevens. Yesilgöz merkt op dat de NCTV in 2014 conform de Wet bescherming persoonsgegevens een melding bij het College bescherming persoonsgegevens, zoals de AP toen nog werd genoemd, had gedaan over de verwerking van persoonsgegevens.

Volgens de minister is er door de jaren heen binnen de NCTV discussie geweest over de manier van internetmonitoring en de vereiste grondslag. Bij de Terrorismecoördinator was de heersende opvatting steeds dat dit juridisch verdedigbaar was. De Autoriteit Persoonsgegevens oordeelde echter anders. Om de internetmonitoring van de NCTV toch te laten doorgaan kwam de minister met een wetsvoorstel, dat eind vorig jaar door de Eerste en Tweede Kamer werd aangenomen.

"Met deze wet gaat de NCTV terug naar de kerntaak, te weten: coördineren. Analyse is geschrapt als zelfstandige taak en het signaleren, analyseren en duiden van trends en fenomenen waarbij publiek toegankelijke (online) bronnen kunnen worden geraadpleegd vindt alleen nog plaats ten dienste van de coördinatietaak", voegt Yesilgöz toe. Voor het uitvoeren van deze taak kan het nodig zijn (bijzondere) persoonsgegevens te verwerken. Het gaat kan dan gaan om voor- en achternaam, adres, maar ook bijvoorbeeld levensbeschouwelijke overtuigingen.

"Als de wet in werking is getreden – maar niet eerder dan nadat aan de voorwaarden die in wet en in de algemene maatregel van bestuur zijn gesteld kan worden voldaan - zal de NCTV ten dienste van de coördinatietaak de internetmonitoring waarbij persoonsgegevens mogen worden verwerkt hervatten", schrijft Yesilgöz in haar brief aan de Tweede Kamer. De wet zal in werking treden bij een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, zo staat in het Staatsblad vermeld.

Reacties (21)
14-05-2024, 10:33 door Anoniem
Nou ja, het is in ieder geval publiekelijk toegankelijke informatie in tegenstelling tot CSS waar het gaat om privéberichtjes, wat zouden ze daar graag hun tandjes in willen zetten...
Maar... Bedoelen ze met publiekelijk toegankelijke informatie websites, of alle niet-versleutelde inhoud zoals persoonlijke Facebook pagina's en DM's zonder versleuteling die normaal gesproken niet toegankelijk zijn voor derden?
Want dan hebben we het meer over een sleepwet.
Je moet bijna een advocaat zijn om hierom heen te lezen, wel grappig dat Hugo de Jonge desinformatie wil tegengaan, dan kunnen ze beginnen met Yesilgöz. (-;
14-05-2024, 10:37 door Anoniem
Gebruik Signal, gebruik Tor, gebruik VPNs, maak het ze niet te makkelijk mensen!
14-05-2024, 11:16 door Anoniem
Goh, ik moet zeggen dat die monitoring van de bevolking tienduizenden terroristen heeft opgeleverd hoor!
14-05-2024, 12:35 door Anoniem
Door Anoniem: Goh, ik moet zeggen dat die monitoring van de bevolking tienduizenden terroristen heeft opgeleverd hoor!
Edward Snowden zei inderdaad al dat een dergelijk onderzoek onder de bevolking verwaarloosbaar was en dat ze eigeijk alleen maar onschuldige burgers bespioneren.
Aan de andere kant konden ze wel naakte vrouwen begluren via hun webcam. (Zie Snowden speelfilm)
En misbruik van deze macht maken door ze financieel af te persen. (Zie eveneens de Snowden Speelfilm)
Nu doen we dit soort dingen in Nederland ook.
14-05-2024, 12:45 door Anoniem
"Ze hadden niks te doen, dus passen we het maar weer toe"
Hebben ze dan wel wat te doen als ze burgers bespioneren, behalve burgers bespioneren?
14-05-2024, 12:47 door Anoniem
Door Anoniem: Goh, ik moet zeggen dat die monitoring van de bevolking tienduizenden terroristen heeft opgeleverd hoor!

Over het aantal aanslagen dat ze voorkomen of terroristen dat ze weten te vangen doen ze geen uitspraken, want terroristen zouden kunnen achterhalen hoe ze werken.

En zo hoef je nooit verantwoording aan de bevolking (die je monitort) af te leggen.

Dus of het succesvol is of niet, geen idee. dat weten alleen de veiligheidsdiensten en de minister.
En die willen steeds meer mogelijkheden. Zonder heldere harde onderbouwing.
Gewoon. Omdat het kan.

Waar zijn de kpi's?
14-05-2024, 12:50 door Anoniem
Idd om mij er bij aan te sluiten met pottenkijkers buiten de deur te houden stevige vpn gebruiken. Dit doe ik ook met internet op mijn mobiel. Jammer genoeg bestaat er nog geen encryptie zo makkelijk voor telefoneren als dat met vpn mogelijk is doormiddel van een app te gebruiken van een vpn provider. Tja in Nederland wordt zo op deze manier van monitoring van internet die de NCTV wil toepassen ieder individu als terrorist gezien tot het tegendeel bewezen is. Alleen echt schuldige . mensen moeten worden opgepakt . Niet iedere Nederlander hoeft daar als burger de dupe van kwaad willende te hoeven zijn.zoals sommige praktijken van de veiligheidsdiensten.
14-05-2024, 12:58 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: Goh, ik moet zeggen dat die monitoring van de bevolking tienduizenden terroristen heeft opgeleverd hoor!

Over het aantal aanslagen dat ze voorkomen of terroristen dat ze weten te vangen doen ze geen uitspraken, want terroristen zouden kunnen achterhalen hoe ze werken.

En zo hoef je nooit verantwoording aan de bevolking (die je monitort) af te leggen.

Dus of het succesvol is of niet, geen idee. dat weten alleen de veiligheidsdiensten en de minister.
En die willen steeds meer mogelijkheden. Zonder heldere harde onderbouwing.
Gewoon. Omdat het kan.

Waar zijn de kpi's?

Het is gewoon hetzelfde systeem waarop Amerika is bekritiseerd, het inmiddels achterhaalde PRISM+XKEYSCORE, (met NL-naam) maar er is geen terrorist om het aan te vertellen, het is niet zo dat ze dit al niet wisten, daar niet van.
14-05-2024, 13:06 door Anoniem
Door Anoniem: Idd om mij er bij aan te sluiten met pottenkijkers buiten de deur te houden stevige vpn gebruiken. Dit doe ik ook met internet op mijn mobiel. Jammer genoeg bestaat er nog geen encryptie zo makkelijk voor telefoneren als dat met vpn mogelijk is doormiddel van een app te gebruiken van een vpn provider. Tja in Nederland wordt zo op deze manier van monitoring van internet die de NCTV wil toepassen ieder individu als terrorist gezien tot het tegendeel bewezen is. Alleen echt schuldige . mensen moeten worden opgepakt . Niet iedere Nederlander hoeft daar als burger de dupe van kwaad willende te hoeven zijn.zoals sommige praktijken van de veiligheidsdiensten.

TOR of I2P werken beter, een VPN is een derde commerciële partij, en alle derde commerciële partijen worden afgekeken via de sleepwet, die zijn verplicht hun data af te staan en mogen het niet aan hun gebruikers vertellen via een knevelopdracht. (Wet die voorkomt gebruikers te waarschuwen)
Gelukkig ben ik zelf niet aan deze wet gebonden, dus iedereen mag het weten. (Al zou ik het sowieso wel vertellen, dit soort wetten zijn als gif voor democratie en vrije spraak)
Genruik TailsOS, QubesOS of een Whonix VM op desktop en GrapheneOS of een andere niet gecompromiteerde AOSP firmware zonder Google services en vrije en transparante open bron op de telefoon.
Gebruik uitsluitend FLOSS gebaseerde software.
Dat brengt mensen al in de goede richting.
Genruik onderweg geen SIMkaart of het mobiele netwerk, of gebruik uitsluitend 4G in een mobiele router als het echt moet. (5G heeft richantennes met lokalisatie, 2G kan worden afgekeken met IMSI-catchers, bij 4G kan een redelijk onprecieze triangulatie worden uitgevoert)
14-05-2024, 13:13 door Anoniem
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Third-party_doctrine
Er is inmiddels een soortgelijke wet in Nederland en daar maakt de sleepwet gebruik van.
Daaronder vallen ook VPN's;

"The third-party doctrine is a United States legal doctrine that holds that people who voluntarily give information to third parties—such as banks, phone companies, internet service providers (ISPs), and e-mail servers—have "no reasonable expectation of privacy" in that information. A lack of privacy protection allows the United States government to obtain information from third parties without a legal warrant and without otherwise complying with the Fourth Amendment prohibition against search and seizure without probable cause and a judicial search warrant."

Vertaling;

"De derdepartijdoctrine is een juridische doctrine van de Verenigde Staten die stelt dat mensen die vrijwillig informatie aan derden verstrekken – zoals banken, telefoonbedrijven, internetproviders (ISP's) en e-mailservers – ‘geen redelijke verwachting van privacy hebben’. "in die informatie. Door een gebrek aan privacybescherming kan de regering van de Verenigde Staten informatie van derden verkrijgen zonder een wettelijk bevel en zonder anderszins te voldoen aan het verbod van het Vierde Amendement op huiszoeking en inbeslagneming zonder waarschijnlijke oorzaak en een gerechtelijk huiszoekingsbevel ."

Bron: Wikipedia en Google translate.
14-05-2024, 13:48 door Anoniem
Door Anoniem: Idd om mij er bij aan te sluiten met pottenkijkers buiten de deur te houden stevige vpn gebruiken. Dit doe ik ook met internet op mijn mobiel. Jammer genoeg bestaat er nog geen encryptie zo makkelijk voor telefoneren als dat met vpn mogelijk is doormiddel van een app te gebruiken van een vpn provider. Tja in Nederland wordt zo op deze manier van monitoring van internet die de NCTV wil toepassen ieder individu als terrorist gezien tot het tegendeel bewezen is. Alleen echt schuldige . mensen moeten worden opgepakt . Niet iedere Nederlander hoeft daar als burger de dupe van kwaad willende te hoeven zijn.zoals sommige praktijken van de veiligheidsdiensten.
Bellen met Signal=versleuteld
bellen met Whatsapp = versleuteld
14-05-2024, 14:18 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: Idd om mij er bij aan te sluiten met pottenkijkers buiten de deur te houden stevige vpn gebruiken. Dit doe ik ook met internet op mijn mobiel. Jammer genoeg bestaat er nog geen encryptie zo makkelijk voor telefoneren als dat met vpn mogelijk is doormiddel van een app te gebruiken van een vpn provider. Tja in Nederland wordt zo op deze manier van monitoring van internet die de NCTV wil toepassen ieder individu als terrorist gezien tot het tegendeel bewezen is. Alleen echt schuldige . mensen moeten worden opgepakt . Niet iedere Nederlander hoeft daar als burger de dupe van kwaad willende te hoeven zijn.zoals sommige praktijken van de veiligheidsdiensten.
Bellen met Signal=versleuteld
bellen met Whatsapp = versleuteld

Dat is waar, al heeft de WhatsApp app zelf wel een gesloten bron, dus dat is een beetje een zwarte doos in tegenstelling tot Signal.
Daarnaast verzamelt WhatsApp bepaalde metadata (niet de berichten zelf) waaruit men een hoop kan opmaken. (Lokatie, etc)
Tenzij er achterdeurtjes in de app zelf zijn ingebouwd zou de comminucatie in principe privé moeten zijn, helaas kan ik dat niet garanderen zonder de code in te kunnen zien, ik sluit achterdeurtjes in de app zelf niet uit.
WhatsApp gebruikt het open Signal-ptotocol, dus dat zit wel goed, de servers hebben ze nog niet gecompromiteert, maar er wordt al gelobbyd voor achterdeurtjes in datacenters en protocollen. (Chat control)
Signal is voor het grootse gedeelte open source, Molly (Signal aftakking) volledig FOSS. (Heeft geen Google Maps implementatie)
Ik zou zelf een Matrix-gebaseerde app aanraden voor dagelijkse gebruikers, de meeste clients hebben een vrije licentie.
Briar messenger voor demonstranten.
14-05-2024, 15:32 door Anoniem
Onderstaande is dus desinformatie?

https://www.security.nl/posting/841334/Kabinet+komt+binnenkort+met+nieuwe+maatregelen+voor+aanpak+'desinformatie'

"De minister reageerde op Kamervragen van GroenLinksPvdA en de PvdD over de aanpak van desinformatie. De partijen hadden ook gevraagd of er geen onafhankelijke autoriteit kan komen om online complottheorieën te monitoren. "Om complottheorieën online te ontdekken zou een onafhankelijke autoriteit de online omgeving moeten monitoren. Zo’n algehele monitoringsmogelijkheid verhoudt zich niet goed tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer", reageert De Jonge.

De bewindsman stelt dat een dergelijke monitoring ook een 'chilling effect' heeft op de vrijheid van meningsuiting. "Deze inbreuken op onze grondrechten zijn alleen toegestaan als deze voldoen aan de eisen van noodzakelijkheid, proportionaliteit en subsidiariteit."
14-05-2024, 15:39 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem:
Door Anoniem: Goh, ik moet zeggen dat die monitoring van de bevolking tienduizenden terroristen heeft opgeleverd hoor!

Over het aantal aanslagen dat ze voorkomen of terroristen dat ze weten te vangen doen ze geen uitspraken, want terroristen zouden kunnen achterhalen hoe ze werken.

En zo hoef je nooit verantwoording aan de bevolking (die je monitort) af te leggen.

Dus of het succesvol is of niet, geen idee. dat weten alleen de veiligheidsdiensten en de minister.
En die willen steeds meer mogelijkheden. Zonder heldere harde onderbouwing.
Gewoon. Omdat het kan.

Waar zijn de kpi's?

Het is gewoon hetzelfde systeem waarop Amerika is bekritiseerd, het inmiddels achterhaalde PRISM+XKEYSCORE, (met NL-naam) maar er is geen terrorist om het aan te vertellen, het is niet zo dat ze dit al niet wisten, daar niet van.

Ze zijn nu al meer dan 25 jaar op terroristen aan het jagen (neem 9/11 maar als omslag punt, en laten we de IRA en RAF, etc maar even buiten beschouwing laten)

Gedurende die periode zijn er alleen maar meer maatregelen genomen, moeten burgers steeds iets meer vrijheden en privacy opofferen. Maar is het licht aan het einde van de tunnel al te zien.
Is de hoeveelheid terrosime afgenomen?
Is de veiligheid van de eigen burgers noemenswaardig toegenomen?
Of is in ieder geval het dreigingsniveau gedurende die 25 jaar zienderogen in een constante lijn gedaald?

Volgens Einstein is de definitie van waanzin: telkens hetzelfde doen en steeds een andere uitkomst verwachten.

Dus als er na 25 jaar geen verbetering te zien is, en geen eindpunt in zicht, misschien wordt het dan tijd om jezelf als politiek af te vragen of je wel de juiste maatregelen aan het nemen bent.

Mischien is, de oorzaken waarom mensen terrorist worden aanpakken, een effectievere manier om het probleem "op te lossen".
14-05-2024, 16:25 door Anoniem
Naast de AIVD en de MIVD heeft Nederland met de NCTV er dus de facto een derde inlichtingendienst bij gekreken.
14-05-2024, 17:15 door Anoniem
Door Anoniem: Naast de AIVD en de MIVD heeft Nederland met de NCTV er dus de facto een derde inlichtingendienst bij gekreken.
Eigenlijk zou er een inlichtingendienst voor de inlichtingendiensten moeten komen, dat is daadwerkelijk nuttig.
Maar ik denk dat die taak al is uitbesteed aan de NSA aangezien zij nauw samenwerken met de AIVD en af en toe op bezoek komen hebben zij ongetwijfelt een sleeperprogram toegepast op de systemen van de AIVD en de NCTV.
Dat is zelfs te zien in de Snowden film waarbij ze dat doen bij allerlei bedrijven waaronder energiecentrales.
Het is naïef van Nederland te geloven dat ze dat niet zouden doen, lol.
14-05-2024, 18:47 door Anoniem
Vrijheid van meningsuiting, helemaal als het niet in het narratief past, is een groot gevaar voor hen die maling hebben aan democratie en een riedel aan mensenrechten.
14-05-2024, 22:07 door Anoniem
Door Anoniem: Naast de AIVD en de MIVD heeft Nederland met de NCTV er dus de facto een derde inlichtingendienst bij gekregen.

Er zijn vijf inlichtingendiensten, als we de landelijke organisatie van het Team Criminele Inlichtingen (TIC) van de politie en de Stichting Inlichtingenbureau (SyRI) van de samenwerkende Nederlandse gemeenten (VNG) er bij op tellen. Tellen we de Belastingdienst (FIOD) er ook bij op, dan komen we uit op minstens zes Nederlandse inlichtingendiensten.
15-05-2024, 08:33 door Anoniem
Analyse is geschrapt als zelfstandige taak en het signaleren, analyseren en duiden van trends en fenomenen waarbij publiek toegankelijke (online) bronnen kunnen worden geraadpleegd vindt alleen nog plaats ten dienste van de coördinatietaak", voegt Yesilgöz toe

Huh? We gaan niet analyseren maar analyseren.

Volgens mij mis ik iets.
15-05-2024, 14:22 door Anoniem
Door Anoniem:
Analyse is geschrapt als zelfstandige taak en het signaleren, analyseren en duiden van trends en fenomenen waarbij publiek toegankelijke (online) bronnen kunnen worden geraadpleegd vindt alleen nog plaats ten dienste van de coördinatietaak", voegt Yesilgöz toe

Huh? We gaan niet analyseren maar analyseren.

Volgens mij mis ik iets.
Ja, de toevoeging "ten dienste van", daar zit de crux. Het analyseren vervalt als zelfstandige taak en gaat vanaf nu gebeuren ten dienste van het coördineren en wordt daarmee een onzelfstandige taak.
IMHO is dit voornamelijk een formele verschuiving van werkzaamheden, met een hoog retorisch gehalte want niets belet deze organisatie om zich buitensporig veel bezig te houden met een "onzelfstandige" taak zolang dat niet expliciet vastgelegd wordt.
16-05-2024, 16:35 door Anoniem
Door Anoniem:
Volgens Einstein is de definitie van waanzin: telkens hetzelfde doen en steeds een andere uitkomst verwachten.
Weet je wat ik een mooie uitspraak van Einstein vond? Toen hij zei "Over een aantal decennia zullen er duizenden beweringen die ik nooit uitgesproken heb aan mij toegeschreven worden."
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.