image

Staat in beroep tegen uitspraak over aftappen advocaten

maandag 27 juli 2015, 12:08 door Redactie, 9 reacties

De Nederlandse Staat gaat in beroep tegen een uitspraak van de Haagse kortgedingrechter over het aftappen van advocaten, zo heeft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer laten weten. Onlangs oordeelde de Haagse kortgedingrechter dat de Staat zes maanden de tijd krijgt om het beleid voor het afluisteren van advocaten door de AIVD aan te passen, anders moet het afluisteren worden gestaakt.

Eerder was gebleken dat de AIVD communicatie van en met advocaten van Prakken d’Oliveira afluisterde. Het advocatenkantoor eiste voor de rechter in Den Haag dat de AIVD daarmee zou stoppen. Volgens het kantoor moeten advocaten en cliënten in vertrouwen met elkaar kunnen communiceren; het zogenaamde verschoningsrecht van advocaten vormt volgens het kantoor een "ankerpunt van de rechtsstaat". De rechter was het met het advocatenkantoor eens.

Vanwege de uitspraak heeft minster Plasterk van Binnenlandse zaken besloten dat de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten advocaten alleen nog na onafhankelijke toetsing mogen aftappen, zo heeft hij de Tweede Kamer vandaag laten weten. Daarnaast mag de verkregen informatie alleen in zeer bijzondere omstandigheden aan derden worden verstrekt.

Hoger beroep

Ondanks de introductie van een onafhankelijke toets stelt Plasterk dat de Staat niet mee kan in het oordeel van de voorzieningenrechter dat er sprake is geweest van onrechtmatig handelen door de AIVD. De Staat gaat dan ook in hoger beroep tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter. De Staat maakt er ook bezwaar tegen dat de voorzieningenrechter in een kort geding (aanwijzingen voor) de inhoud van een onafhankelijke toets bepaalt. Dit is volgens de minister aan de regering en het parlement, als wetgever, en niet aan de rechter.

Ook legt de Staat zich niet neer bij het met onmiddellijke ingang verbieden van de verstrekking van informatie uit gesprekken met advocaten zolang niet is voorzien in een onafhankelijke toets. "Mocht immers in de komende tijd uit een gesprek met een advocaat informatie komen die leidt tot het vermoeden dat een aanslag wordt gepleegd, dan zou adequaat optreden in de huidige omstandigheden onmogelijk zijn. In het belang van de nationale veiligheid acht de Staat dit onverantwoord", aldus de minister.

Voor de inrichting van een onafhankelijke toets is een wijziging van de wet noodzakelijk. Vanwege de benodigde wetswijziging gaat de Staat ook in bezwaar tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat binnen zes maanden in een onafhankelijke toets moet worden voorzien. Daar zal volgens Plasterk enige tijd, de verwachting is langer dan zes maanden, mee gemoeid zijn. Over de wijze waarop de onafhankelijke toets wordt ingericht vindt nog nader overleg plaats binnen het kabinet.

Reacties (9)
27-07-2015, 14:31 door Anoniem
Volgens mij helpen ze de normale bewijslast daarmee om zeep. Aangezien mag worden aangenomen dat dergelijke taps meer regel dan uitzondering zijn (herinneren we de niet te plaatsen 80 miljoen taps nog?). Het is dan aan de eisende partij om aan te tonen dat die gegevens niet via de taps zijn verkregen... Succes
27-07-2015, 14:41 door Anoniem
Wanneer een advocaat niet "aftapvrij" kan communiceren kun je de rechtstaat net zo goed direct opheffen. Als dat is wat ze in Den Haag willen? Ik denk het wel!
27-07-2015, 14:54 door johanw
Wat denken ze te bereiken? Zou iemand z'n advocaat bellen met de vraag "ik ga morgen een aanslag plegen, is dat strafbaar?"

Wat Plasterk zelf vind lijkt in deze trouwens volkomen irrelevant, in de hele westerse wereld (en voor een daarbuiten) lijken de inlichtingendiensten volkomen losgeslagen te zijn en zelf het beleid uit te maken. Ze zullen wel iets van Plasterk weten.

De beste oplossing is het massaal gebruik van versleutelde communicatie. Laat ze maar lekker tappen, heeft geen zin meer. Zeker strafrechtadvocaten zouden hier gewoon voldoende vanaf moeten weten zodat ze hun klanten hierover ook van advies kunnen dienen. TextSecure, SMSSecure en Redphone onder Android, en de iOS versie Signal zijn eenvoudig in het gebruik. En pgp voor email bestaat al meer dan 20 jaar.
27-07-2015, 15:23 door Anoniem
Door johanw:
De beste oplossing is het massaal gebruik van versleutelde communicatie. Laat ze maar lekker tappen, heeft geen zin meer. Zeker strafrechtadvocaten zouden hier gewoon voldoende vanaf moeten weten zodat ze hun klanten hierover ook van advies kunnen dienen. TextSecure, SMSSecure en Redphone onder Android, en de iOS versie Signal zijn eenvoudig in het gebruik. En pgp voor email bestaat al meer dan 20 jaar.

Daar hebben ze allang een oplossing voor; komt in de aankomende maanden rustig aan het licht.

Verdrag van Wassenaar iemand?
Crypto boven 56 bits (muhahaha) mag niet meer binnenkort.

Diffy-helman? Max 512 bits...

Slaap zacht; de regering waakt..
27-07-2015, 15:33 door SecOff - Bijgewerkt: 27-07-2015, 15:33
Laat ze maar lekker tappen, heeft geen zin meer.
En jij dacht dat het aftappen van de netwerkverbinding de enige "tap" mogelijkheid was?......
27-07-2015, 21:46 door johanw - Bijgewerkt: 27-07-2015, 21:50
Door Anoniem:
Verdrag van Wassenaar iemand?
Crypto boven 56 bits (muhahaha) mag niet meer binnenkort.

Diffy-helman? Max 512 bits...
Da's leuk voor software die door bedrijven gemaakt wordt maar open source projecten van mensen die in een ander land wonen hou je in de praktijk toch niet tegen. Dat verbieden gaat in de praktijk vast net zoveel verschil maken als dat downloadverbod.
27-07-2015, 21:55 door Anoniem
Vele top advocaten zijn raadsheren van grote criminelen, Wie de Godfather heeft gezien, weet wat daarmee wordt bedoelt.
Criminelen die elkaar in het kantoor van advocaten ontmoeten kunnen daar in alle rust overleggen wanneer Pietje of Klaasje moet worden omgelegd, een realiteit die geen toelichting meer behoeft.
Dat is de bijl aan de rechtstaat, want het geeft criminelen een vrijbrief in hun activiteiten.
Sluit het verschoningsrecht uit voor advocaten die geen actieve strafrechtzaak met een bepaalde cliënt heeft, maar wel met deze omgaat, en in zijn kantoor ontmoet.
27-07-2015, 22:44 door [Account Verwijderd]
[Verwijderd]
28-07-2015, 09:39 door johanw
Door Anoniem: Vele top advocaten zijn raadsheren van grote criminelen, Wie de Godfather heeft gezien, weet wat daarmee wordt bedoelt.
Ja, films zijn realiteit.

Bovendien heeft dit niks met tappen van telefoons of internet te maken, maar met het installeren van afluisterapparatuur in kantoren. Dat is ten eerste veel arbeidsintensiever, dus kan het niet op grote schaal gebeuren, en bovendien is het risico groot dat dit ontdekt wordt (waarna alle kantoren hun ruimtes zullen laten afzoeken op verborgen microfoons). Daarna wordt het spelletje natuurlijk om de politie valse informatie door te geven via die afluisterstations.

Sluit het verschoningsrecht uit voor advocaten die geen actieve strafrechtzaak met een bepaalde cliënt heeft, maar wel met deze omgaat, en in zijn kantoor ontmoet.
Dat is er al helemaal niet. Maar als die criminelen dat kantoor alleen maar als vergaderruimte gebruiken hoeft die advocaat daar natuurlijk niet bij te zijn, dus hij kan eenvoudig verklaren dat hij niet weet watb er besproken is in die kamer.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.