image

Eerste Kamer opgeroepen om tegen datasurveillancewet WGS te stemmen

maandag 14 februari 2022, 15:40 door Redactie, 14 reacties

De burgerrechtencoalitie die eerder de rechtszaak tegen SyRI won roept de Eerste Kamer vandaag op om tegen datasurveillancewet WGS te stemmen. De Raad van State oordeelde onlangs positief over het voorstel voor de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS), ook wel 'Super SyRI' genoemd.

De WGS biedt een juridische basis voor overheidsorganisaties én private partijen, verenigd in samenwerkingsverbanden, om persoonsgegevens met elkaar te delen. Bijvoorbeeld bij vermoedens van fraude of georganiseerde criminaliteit. In het voorstel zijn vier samenwerkingsverbanden aangewezen om gegevens met elkaar te delen, maar dat aantal kan de regering later uitbreiden.

In november adviseerde de Autoriteit Persoonsgegevens de Eerste Kamer om tegen het wetsvoorstel te stemmen, omdat het de deur wagenwijd openzet voor onbegrensde surveillance door een onbegrensde hoeveelheid partijen, publiek en privaat. Eerder was ook de Raad van State kritisch en stelde dat het voorstel op dat moment niet voldeed aan de eisen van artikel 10 van de Grondwet, dat het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer beschermt. Afgelopen december kwam de Raad van State met een positief oordeel.

Het gaat onder de WGS niet alleen om feitelijke gegevens die bedrijven en overheden met elkaar delen, maar ook om signalen, vermoedens en volledige zwarte lijsten die worden uitgewisseld en met elkaar verknoopt. Daarbij kunnen deze partijen op basis van deze schaduwadministraties 'interventies' met elkaar afstemmen waarin ze handhavend optreden tegen burgers die in hun vizier belanden.

"Om het massaal delen van persoonsgegevens tussen de overheid en bedrijven mogelijk te maken, schuift de WGS tal van geheimhoudingsplichten, privacyrechten en juridische waarborgen opzij die vanouds hebben gegolden voor het verwerken van persoonsgegevens", zo stelt de burgerrechtencoalitie. Die waarschuwt voor een vergaande, grootschalige uitholling van de rechtsbescherming van burgers en ongerichte data-surveillance.

Het kabinet wil bovendien de mogelijkheid creëren om in geval van 'spoed' nieuwe samenwerkingsverbanden te starten, zonder dat de Kamer zich hierover kan buigen. Deze worden na hun oprichting pas voorgelegd aan de Kamer, die daarna moet beslissen of ze als wet worden aangenomen. "Dit is in strijd met de Grondwet, die voorschrijft dat inbreuken op de privacy moeten worden opgenomen in wetgeving die door het parlement is goedgekeurd", merkt de burgerrechtencoalitie op.

Ze vinden het onacceptabel dat het parlement niet wordt betrokken bij het bepalen van nieuwe samenwerkingsverbanden en hier pas over kan beslissen nadat ze zijn opgericht. Behalve de mogelijkheid om nieuwe samenwerkingsverbanden op te richten, bevat het voorstel ook vier samenwerkingsverbanden die al jarenlang functioneren, maar tot nu toe nooit in wetgeving waren vastgelegd. Met de WGS wil het kabinet daar nu achteraf alsnog een wettelijke basis voor creëren.

De burgerrechtencoalitie waarschuwde eerder al dat de praktijken die onder de WGS moeten plaatsvinden in veel opzichten lijken op de gegevensverwerkingen die vooraf gingen aan de Toeslagenaffaire. "Onder de samenwerkingsverbanden van de WGS zullen risico-analyses, zwarte lijsten en vele andere typen gegevens, vermoedens en signalen over burgers volop kunnen worden gedeeld tussen overheden en bedrijven", laten ze nogmaals weten. Ze roepen de Eerste Kamer dan ook op om tegen het voorstel te stemmen.

De maatschappelijke coalitie tegen SyRI bestaat uit het Platform Burgerrechten, het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten, FNV, de Landelijke Cliëntenraad, Privacy First, Stichting KDVP en schrijvers Maxim Februari en Tommy Wieringa.

Reacties (14)
14-02-2022, 16:21 door karma4
Ik zou de eerste kamer oproepen om de WGS te steunen. Het alternatief is om burgers te onthouden van hetgeen waar ze recht op hebben is veel kwalijker. Het sleepnet van de AP mag wel aan banden gelegd worden
14-02-2022, 16:42 door Anoniem
Wist je nog !

Je eerste Pc,je eerste Dial-up internet verbinding,het www

nieuwsgierig als wij allen waren,en waar zitten we nu

In frustraties,stress,hacks,privacy schendingen,beveiligings-problemen,gegevens
op straat en noem het maar op,we slachten elkaar af via social media,je moet dit en je moet dat
en wie ben jij als burger eigenlijk nog,maar er komt nog veel meer,zodoende dat jeje zelf terug trekt als brave burger
in zijn digitale hokje zonder fout gedrag.

The Matrix
14-02-2022, 16:49 door Anoniem
Door karma4: Ik zou de eerste kamer oproepen om de WGS te steunen. Het alternatief is om burgers te onthouden van hetgeen waar ze recht op hebben is veel kwalijker. Het sleepnet van de AP mag wel aan banden gelegd worden
U stelt hier (onbeargumenteerd) een gedrocht van een 'data sharing system' voor als de enige mogelijkheid om burgers te laten toekomen waar ze recht op hebben.
Heeft u al onderzoek gedaan naar minder ingrijpende, want privacy opofferende, manieren?
.
14-02-2022, 17:05 door Anoniem
Voor de parlementaire historici onder de lezers van het Security.NL forum:

SyRI-coalitie: datakoppelwet blauwdruk voor meer toeslagenaffaires
maandag 11 januari 2021, 16:20 door Redactie

https://www.security.nl/posting/685506/
14-02-2022, 17:45 door Anoniem
Door Anoniem: Voor de parlementaire historici onder de lezers van het Security.NL forum:

SyRI-coalitie: datakoppelwet blauwdruk voor meer toeslagenaffaires
maandag 11 januari 2021, 16:20 door Redactie

https://www.security.nl/posting/685506/

Dus nooit meer stemmen op PvdA, Krol, 50PLUS, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en FVD
14-02-2022, 18:49 door Anoniem
Ofwel de Raad van State is belobbyd om niet al te fundamenteel te kijken ofwel de Raad van State ziet zichzelf niet meer als belangrijke relevante instantie bij wet vormende trajecten. Al die tijd dat vanuit ambtelijke organisaties met rook-vuur heimelijke dossiers aanlegden dat leidde tot niet een paar foutjes maar VOORBARIGE discriminatie kan en mag niet als voetnoot de geschiedenis ingaan. Het leidde immers tot niet onbelangrijke gevolgen voor de regering en ministerie. Dan is de orde van de dag nog niet vergeten, maar kennelijk hecht de Raad van State er minder belang aan.
15-02-2022, 01:08 door Anoniem
Door Anoniem:
Door karma4: Ik zou de eerste kamer oproepen om de WGS te steunen. Het alternatief is om burgers te onthouden van hetgeen waar ze recht op hebben is veel kwalijker. Het sleepnet van de AP mag wel aan banden gelegd worden
U stelt hier (onbeargumenteerd) een gedrocht van een 'data sharing system' voor als de enige mogelijkheid om burgers te laten toekomen waar ze recht op hebben.
Heeft u al onderzoek gedaan naar minder ingrijpende, want privacy opofferende, manieren?
.
Karma4 houdt van ongefundeerd AP bashing. Dat kun je lezen in zowat al zijn bijdragen over de AP. Zelfs als het topic niet over de AP gaat weet hij ze er nog bij te trekken om ongefundeerd tekeer te kunnen gaan. We zijn het zo ongeveer wel van hem gewend en nemen hem daarom op dit gebied niet meer serieus.
15-02-2022, 05:46 door Anoniem
De brave burger telt niet meer mee in het verhaal. Trek daar nu eens je conclusies uit.
Waar zitten je vijanden eigenlijk allemaal wanneer je jezelf niet in de weg wilt zitten?
15-02-2022, 08:34 door Anoniem
Door Anoniem:
Door karma4: Ik zou de eerste kamer oproepen om de WGS te steunen. Het alternatief is om burgers te onthouden van hetgeen waar ze recht op hebben is veel kwalijker. Het sleepnet van de AP mag wel aan banden gelegd worden
U stelt hier (onbeargumenteerd) een gedrocht van een 'data sharing system' voor als de enige mogelijkheid om burgers te laten toekomen waar ze recht op hebben.
Heeft u al onderzoek gedaan naar minder ingrijpende, want privacy opofferende, manieren?

K4 is pro-datagraaien door de overheid.
In K4's ogen heeft de burger geen rechten en geen recht op privacy. Alleen het recht van de overheid om "potentiele criminelen" te traceren bestaat in de ogen van K4. Die "potentiele criminelen" zijn alle burgers van Nederland.
Zie al zijn eerdere opmerkingen bij andere soortgelijke posts.

En zodra het woordje AP ergens genoemd wordt reageert K4 daarop als een stier op een rode lap. het AP doet het altijd verkeerd.
15-02-2022, 08:38 door Anoniem
Door Anoniem: Ofwel de Raad van State is belobbyd om niet al te fundamenteel te kijken ofwel de Raad van State ziet zichzelf niet meer als belangrijke relevante instantie bij wet vormende trajecten. Al die tijd dat vanuit ambtelijke organisaties met rook-vuur heimelijke dossiers aanlegden dat leidde tot niet een paar foutjes maar VOORBARIGE discriminatie kan en mag niet als voetnoot de geschiedenis ingaan. Het leidde immers tot niet onbelangrijke gevolgen voor de regering en ministerie. Dan is de orde van de dag nog niet vergeten, maar kennelijk hecht de Raad van State er minder belang aan.
Sterker nog, dit laat zien, waarom de door de politiek zo geprezen structuur niet werkt. Vanuit de EU bestaat al sinds langere tijd de oproep om in Nederland te zorgen voor een instantie die in kan en mag grijpen en onafhankelijk is. Want: de eerste kamer is er om wetten te controleren voor invoer, maar is opgebouwd uit leden van dezelfde partijen die in de tweede kamer zitten én ook in de Raad van State heb je dit probleem. Dus zal de neiging om de collega's in te perken van nature minder groot zijn, men vindt vanuit hetzelfde gedachtengoed een voorstel wel een goed idee. Dus hebben we hier net als b.v. in Duitsland een constitutioneel hof nodig, dat zo'n wet na aangenomen te zijn, van tafel kan vegen, omdat het in strijd is met de grondwet. Ik weet dat advocaten stellen, dat veel uit de grondwet is beschermd, omdat het ook onder internationale verdragen valt en dus door een gewone rechter kan worden aangepakt, maar dit is weer zo'n puntje, waar een afzonderlijk hof al bij voorbaat kan aankondigen, dat een rechtszaak hierover een vernietigend effect zal hebben.
15-02-2022, 08:48 door Anoniem
Door karma4: Ik zou de eerste kamer oproepen om de WGS te steunen. Het alternatief is om burgers te onthouden van hetgeen waar ze recht op hebben is veel kwalijker. Het sleepnet van de AP mag wel aan banden gelegd worden
Bullshit! Ze moeten zorgen dat mensen weten waar ze recht op hebben en dat ze niet door allerlei hoepels hoeven te springen om dat recht uit te kunnen oefenen. Er zijn wel folders waarin te lezen is waar mensen recht op hebben maar probeer het maar eens aan te vragen. Voor ieder recht moeten mensen een shitload aan procedures doorlopen en er moeten ook nog eens een shitload aan overbetaalde ambtenaren naar kijken. Anno 2022 zou je toch verwachten dat er veel meer geautomatiseerd kan worden. Als de belastingdienst alles van mensen weet dan moet het toch niet zo heel erg moeilijk zijn om mensen in staat te stellen om eenvoudig zaken te kunnen aanvragen?
Dat is nu het grote probleem in Nederland. Als we iets opgetuigd hebben dat niet werkt gaan we het niet vervangen door iets beters maar gaan we er nog veel meer geld in steken om allerlei zaken erbij te verzinnen hetgeen gefaald heeft toch maar in stand te houden. Ondertussen komen burgers in de knel of zijn er zelfs het slachtoffer van.
Het kabinet heeft nu aan gemeenten gevraagd om mee te denken bij wetgeving om te voorkomen dat burgers in de knel komen. Wel, ik zou zeggen, beste politiek doe eens iets meer je best en verzin geen nutteloze wetten die je niet kan handhaven en waarvan al vanaf de eerste letter bekend is dat je het burgertje ermee gaat dwarszitten/pesten.
Om hier nu gemeenten voor te vragen om dat denkwerk te doen zegt in feite alles over het faillisiment van de politiek. Net of gemeenten zulke schone handen hebben van burgertje pesten. Ik ken zat gevallen van gemeenten waarbij een uitkeringsgerechtigden door een klein foutje de rest van hun leven als een fraudeurs te boek staan en de gehele uitkering moesten terug betalen. De foutje gingen maar om tientjes werk, die ze gemakkelijk bij de volgende uitkering hadden kunnen inhouden maar nee, de ' fraudeur' moet kapot gemaakt worden. En dan heb ik het wel over die linkse farizeer (regenboog) gemeenten die zogenaamd niemand laten vallen maar die wel pakken boter op hun hoofd hebben.
15-02-2022, 10:21 door Anoniem
Maxime Februari heeft een bedachtzame reactie op NRC.nl. WGS is niet het hoofdpunt, maar wel een illustratie. https://www.nrc.nl/nieuws/2022/02/15/het-genadeloze-regime-danken-we-aan-onszelf-a4089395
15-02-2022, 13:15 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: Ofwel de Raad van State is belobbyd om niet al te fundamenteel te kijken ofwel de Raad van State ziet zichzelf niet meer als belangrijke relevante instantie bij wet vormende trajecten. Al die tijd dat vanuit ambtelijke organisaties met rook-vuur heimelijke dossiers aanlegden dat leidde tot niet een paar foutjes maar VOORBARIGE discriminatie kan en mag niet als voetnoot de geschiedenis ingaan. Het leidde immers tot niet onbelangrijke gevolgen voor de regering en ministerie. Dan is de orde van de dag nog niet vergeten, maar kennelijk hecht de Raad van State er minder belang aan.
Sterker nog, dit laat zien, waarom de door de politiek zo geprezen structuur niet werkt. Vanuit de EU bestaat al sinds langere tijd de oproep om in Nederland te zorgen voor een instantie die in kan en mag grijpen en onafhankelijk is. Want: de eerste kamer is er om wetten te controleren voor invoer, maar is opgebouwd uit leden van dezelfde partijen die in de tweede kamer zitten én ook in de Raad van State heb je dit probleem. Dus zal de neiging om de collega's in te perken van nature minder groot zijn, men vindt vanuit hetzelfde gedachtengoed een voorstel wel een goed idee. Dus hebben we hier net als b.v. in Duitsland een constitutioneel hof nodig, dat zo'n wet na aangenomen te zijn, van tafel kan vegen, omdat het in strijd is met de grondwet. Ik weet dat advocaten stellen, dat veel uit de grondwet is beschermd, omdat het ook onder internationale verdragen valt en dus door een gewone rechter kan worden aangepakt, maar dit is weer zo'n puntje, waar een afzonderlijk hof al bij voorbaat kan aankondigen, dat een rechtszaak hierover een vernietigend effect zal hebben.
Mee eens dat er in Nederland een constitutioneel hof moet komen; van de andere kant bllijf ik dan mijn twijfels houden of de bezetting van een dergelijke rechtbank dan wél onafhankelijkheid garandeert.
Gezien de uitspraken van de Raad van State, die echt wel beter kan, maar een blijkbaar zeer beperkte zelfopvatting heeft, begin ik te vermoeden dat het aan de Nederlandse volksaard ligt, zoals die vormgegeven wordt bij de elites: pragmatisch, handel boven alles en principes alleen 's zondags in de kerk. Eeuwenoud recept.
15-02-2022, 19:08 door Anoniem
Door Anoniem: Maxime Februari heeft een bedachtzame reactie op NRC.nl. WGS is niet het hoofdpunt, maar wel een illustratie. https://www.nrc.nl/nieuws/2022/02/15/het-genadeloze-regime-danken-we-aan-onszelf-a4089395

Als je dit zo leest, is het verbazingwekkend dat die hele WGS überhaupt door de Tweede Kamer is gekomen.

Of toch niet? In een [afgelopen november] gepubliceerd rapport over kunstmatige intelligentie constateert de WRR een schrijnend gebrek aan interesse voor digitale zaken bij de overheid.

https://www.volkskrant.nl/wetenschap/desinteresse-in-technologie-kan-zomaar-leiden-tot-staatssurveillance~b08b348a

Heel concreet: Europa werkt al aan een eID die zowel online als offline als toegangsbewijs kan gelden. Die digitale identiteit wordt, net als de coronapas, een app [...] die overal en nergens gebruikt kan of zelfs moet worden.

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/de-coronapas-zal-nooit-meer-helemaal-verdwijnen~b1d5dcbf/

Apple en Google hebben daarmee een exclusieve macht en marktaandeel in de gezondheidstechnologie gekregen.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.