image

SyRI-coalitie: datakoppelwet blauwdruk voor meer toeslagenaffaires

maandag 11 januari 2021, 16:20 door Redactie, 76 reacties

De Wet Gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden (WGS), die het mogelijk maakt om databases van zowel overheden als bedrijven in zogeheten samenwerkingsverbanden aan elkaar te koppelen, is een blauwdruk voor meer toeslagenaffaires, zo waarschuwt de SyRI-coalitie de Eerste Kamer.

Het voorstel biedt een juridische basis voor bestuursorganen en private partijen om persoonsgegevens systematisch te delen en te verwerken, waaronder door profilering. Op 17 december, de dag dat het rapport "Ongekend Onrecht" van de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslagaffaire verscheen (pdf), werd het wetsvoorstel door de Tweede Kamer aangenomen. De PvdA, Krol, 50PLUS, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en FVD stemden voor. D66, GroenLinks, SP, PvdD, DENK en Van Kooten-Arissen stemden tegen.

Volgens de SyRI-coalitie, bestaand uit het Platform Burgerrechten, FNV, het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten, Stichting Privacy First, Stichting KDVP, de Landelijke Cliëntenraad en auteurs Tommy Wieringa en Maxim Februari, die eerder succesvol actie voerden tegen het risicoprofileringssysteem SyRI, is het voorstel een bedreiging voor het functioneren van de rechtsstaat.

De coalitie stelt dat de Eerste en Tweede Kamer door dit voorstel buitenspel worden gezet. "De belangrijke onderdelen staan namelijk niet geregeld in de wet waarover de Kamer nu stemt, maar worden naderhand bepaald door de minister in lagere regelgeving. Kwesties als de hoeveelheid en soorten gegevens, de partijen die erbij kunnen en de manier waarop ze worden geanalyseerd en verder worden gebruikt, worden bepaald zonder dat de Kamer daarmee instemt."

Dit is in strijd met de Grondwet, aldus de coalitie. Het maakt het ook voor burgers onmogelijk om na te gaan wat er over hen wordt uitgewisseld, waar deze informatie terecht komt en welke gevolgen dat kan hebben. "Het gaat onder de WGS niet alleen om feitelijke gegevens die bedrijven en overheden met elkaar delen, maar ook om signalen, vermoedens en volledige zwarte lijsten die worden uitgewisseld en met elkaar verknoopt", gaat de coalitie verder.

De toeslagenaffaire heeft laten zien dat het heimelijk plaatsen van burgers op lijsten rampzalige gevolgen kan hebben. Het wetsvoorstel voor de WGS leest volgens de coalitie als een blauwdruk voor een nieuw dataschandaal. "Met dit voorstel koerst het kabinet af op een vorm van governance die niet past in een vrije samenleving en doet denken aan de dataverwerkingspraktijken die vooraf gingen aan de toeslagenaffaire."

De Eerste Kamer begint morgen met de behandeling van het wetsvoorstel. De SyRI-coalitie roept de Senaat op om het voorstel uitvoerig en kritisch te behandelen (pdf). Eerder werden al door de Raad van State en de Autoriteit Persoonsgegevens fundamentele bezwaren tegen het voorstel geuit.

Reacties (76)
11-01-2021, 16:37 door Anoniem
Zou het uitmaken?
Het concept blijft simpel: zorg dat die informatie er gewoon niet is!

Begin eens met gewoon cash betalen...
11-01-2021, 16:49 door Anoniem
Dus mensen... denk maar eens goed na op wie je gaat stemmen op 17 maart. Ik stem zeker niet op partijen die hier voor zijn.

Denk ook nog eens terug aan de sleepwet. Die is er ook door gekomen. En achteraf blijkt nog steeds dat MIVD en AIVD nog steeds niet aan de privacy voorwaarden voldoen en dat er gewoon enorm veel bulkdata wordt verzameld. En via omwegen met andere landen, mag alle data bewaard worden.

De overheid criminaliseert zijn eigen burgers! 'Zoals de waard is vertrouwd hij zijn gasten' geldt in ieder geval voor de (r)overheid.

TheYOSH
11-01-2021, 16:51 door Anoniem
Hemmm.

Op 17 december, de dag dat het rapport "Ongekend Onrecht" van de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslagaffaire verscheen (pdf), werd het wetsvoorstel door de Tweede Kamer aangenomen. De PvdA, Krol, 50PLUS, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en FVD stemden voor. D66, GroenLinks, SP, PvdD, DENK en Van Kooten-Arissen stemden tegen.

en

De toeslagenaffaire heeft laten zien dat het heimelijk plaatsen van burgers op lijsten rampzalige gevolgen kan hebben. Het wetsvoorstel voor de WGS leest volgens de coalitie als een blauwdruk voor een nieuw dataschandaal. "Met dit voorstel koerst het kabinet af op een vorm van governance die niet past in een vrije samenleving en doet denken aan de dataverwerkingspraktijken die vooraf gingen aan de toeslagenaffaire."
[...]
Eerder werden al door de Raad van State en de Autoriteit Persoonsgegevens fundamentele bezwaren tegen het voorstel geuit.


Niets geleerd van het recente verleden.
Gedoemd dezelfde fouten weer te maken.

Wanneer gaan politici nu eens werkelijk de menselijke maat hanteren in hun wetgeving, en het niet alleen maar achteraf heel erg vinden voor de slachtoffers?

Op naar de volgende verkiezingen. Nog 3 maanden.
11-01-2021, 17:38 door Anoniem
Vreemde shit. De rechtzaak tegen de belastingdienst gaat de vuilnisbak in, en nu dit weer. Willen ze een revolutie of zo?
11-01-2021, 18:00 door Briolet
Die SyRI-coalitie is natuurlijk niet meer dan een van de vele lobby partijen die op het binnenhof rondloopt. Als je nar de samenstelling kijkt, zal het een gekleurde groepering zijn.

De toeslagen affaire ontstond voor een groot deel omdat de belastingdienst van de kamer niet meer uit mocht gaan van de eerlijkheid van de mensen. Ze moesten niet meer achteraf controleren of een toeslagaanvraag terecht was. (trefwoord Bulgaren affaire)

Als de lijsten gekoppeld zijn, kan ook juist positief uitpakken. De belastingdienst kan dan sneller controleren of een aanvraag wel/niet terecht is. Nu zijn veel mensen in de problemen gekomen omdat ze niet de goede informatie aangeleverd hebben.
11-01-2021, 19:10 door MathFox - Bijgewerkt: 11-01-2021, 19:12
Door Briolet: Die SyRI-coalitie is natuurlijk niet meer dan een van de vele lobby partijen die op het binnenhof rondloopt. Als je nar de samenstelling kijkt, zal het een gekleurde groepering zijn.

De toeslagen affaire ontstond voor een groot deel omdat de belastingdienst van de kamer niet meer uit mocht gaan van de eerlijkheid van de mensen. Ze moesten niet meer achteraf controleren of een toeslagaanvraag terecht was. (trefwoord Bulgaren affaire)
We weten hoe hard de politiek quasi-willekeurige mensen met lagere inkomens laat aanpakken door ambtenaren en andere instituties. Van SyRI oordeelde de rechter dat het verkapte inkomensdiscriminatie was. Bij dit "koppelingsplan" is niet ingevuld wie de toekomstige slachtoffers zijn, maar ik kan het al zien aankomen... De mensen waarbij het vlaggetje "kinderopvangtoeslagfraudeur" net (of werkt de Belastingdienst niet zo snel) weggehaald is zitten in de doelgroep.
11-01-2021, 19:35 door karma4
Datakoppelingen hebben weinig met de toeslagenaffaire van doen of het moet zijn dat vereiste koppelingen en inhoudelijke kwaliteit niet op orde was voor verzonnen wetten.

Het gaat gegarandeerd mis als je vrij pinnen promoot omdat mensen wel zouden begrijpen dat het niet gratis is en er achteraf controle is.
Je kunt ook zeggen dat kaartcontrole bij een evenement niet nodig is omdat iedereen wel zou betalen.
11-01-2021, 20:13 door MathFox
Door karma4: Datakoppelingen hebben weinig met de toeslagenaffaire van doen of het moet zijn dat vereiste koppelingen en inhoudelijke kwaliteit niet op orde was voor verzonnen wetten.

Het gaat gegarandeerd mis als je vrij pinnen promoot omdat mensen wel zouden begrijpen dat het niet gratis is en er achteraf controle is.
Je kunt ook zeggen dat kaartcontrole bij een evenement niet nodig is omdat iedereen wel zou betalen.
karma4, ik weet dat controle op fraude noodzakelijk is, maar dat betekent niet dat het doel alle middelen heiligt.

Over je eerste punt: zijn de gegevensverzamelingen goed te koppelen? Ik vraag het me af, derde partijen besteden geen aandacht aan een goede koppeling met de overheid. Dat kan ook niet want ze mogen je burgernummer niet registreren bij dienstverlening.
Het tweede punt: wie zijn de doelwitten heb ik al eerder genoemd.
Daarnaast: hoeveel data van hoeveel personen komt er overbodig in het sleepnet?
En waarom zou de politiek moeten instemmen met een wet waarmee de privacy door de simpele handtekening van een minister grenzeloos geschonden kan worden?
11-01-2021, 21:33 door [Account Verwijderd] - Bijgewerkt: 11-01-2021, 21:34
Krijgt dit kabinet nu werkelijk nergens het schaamrood van op de kaken?
Of met de drie kabinetten van Rutte een soort politiek heilige graal werd gevonden die onaantastbaar moest en moet blijven tot het einde van een kabinetsperiode. Maak dat de kat wijs.

Ik voelde het al aankomen: Rutte heeft vandaag al laten weten dat het aftreden van het (zijn) kabinet niet aan de orde is naar aanleiding van de aankondiging dat Groen-links gaat vragen om aftreden (motie van wantrouwen) vanwege de mensonterende toeslagen-affaire; dé politiek- en bestuursmatige schandvlek van het afgelopen decennium!

Je zou de vergelijking kunnen maken met de VS en Trump: Hoe erg moet een kabinet dan wel in de fout gaan alvorens het boetekleed substantieel wordt aangetrokken?
Voor een factor duizend maal minder ingrijpend dan het direct ruineren van enkele duizenden onschuldige staatsburgers door een als McCarthy communisten heksenjacht opererende belastingdienst, zijn hier kabinetten gestruikeld. (Biesheuvel, loon/prijsbeleid,1972)

Nu wordt zelfs de motivatie aangevoerd om het kabinet in stand te houden omdat er een crisis gaande is. Dat is gebakken lucht, een waardeloos excuus!
Een demissionair kabinet heeft de plicht lopende zaken die van groot belang zijn onverminderd voortvarend te continuëren.
11-01-2021, 21:33 door Anoniem
Door karma4: Datakoppelingen hebben weinig met de toeslagenaffaire van doen of het moet zijn dat vereiste koppelingen en inhoudelijke kwaliteit niet op orde was voor verzonnen wetten.

Bij de toeslagen affaire werden ook gegevenssets uit verschillend bronnen met elkaar gecombineerd en geanalyseerd.
Koppelingen sturen alleen maar data door.
Wat er vervolgens met die data gedaan wordt, en hoe die gecombineerde data geinterpreteerd wordt, door machines of mensen, daar zit de pijn.
Zowel programma's als mensen hebben vooroordelen (biassen).
Daarnaast gaat het vaak om scoren. We moeten zoveel fraudeurs vinden, om een goei beurt te maken.
Dus we schermen de criterisa nog maar wat aan.


Gezien de ervarimgen uit het verleden, heb ik mijn twijfels of organisaties op dit moment adequaat om kunnen gaan met die data.


"De belangrijke onderdelen staan namelijk niet geregeld in de wet waarover de Kamer nu stemt, maar worden naderhand bepaald door de minister in lagere regelgeving. Kwesties als de hoeveelheid en soorten gegevens, de partijen die erbij kunnen en de manier waarop ze worden geanalyseerd en verder worden gebruikt, worden bepaald zonder dat de Kamer daarmee instemt."
Dit is in strijd met de Grondwet, aldus de coalitie. Het maakt het ook voor burgers onmogelijk om na te gaan wat er over hen wordt uitgewisseld, waar deze informatie terecht komt en welke gevolgen dat kan hebben. "Het gaat onder de WGS niet alleen om feitelijke gegevens die bedrijven en overheden met elkaar delen, maar ook om signalen, vermoedens en volledige zwarte lijsten die worden uitgewisseld en met elkaar verknoopt"

Dit is zorgwekkend genoeg.

Weer geven politici controle uit handen, om straks met krokodillen tranen te zeggen dat het niet hun schuild was, en dat ze het toch zo erg vinden (dat er weert een beerput opengetrokken wordt)


Je zult maar pert ongeluk op zo'n lijst komen. Je weet het niet. Je weet niet waar het allemaal hergebruikt gaat worden. Maar de schade heb je er wel van. Kafkaaans.
Plaats dit even tegen de wetgeving om mensen inzicht en controle over hun data bij de overheid te geven via 1 lloket.
Deze wetgeving staat daar haaks op. Maar dat heeft de Tweede Kamer niet kunnen schelen.
11-01-2021, 23:53 door Anoniem
Door Khonsu:

Ik voelde het al aankomen: Rutte heeft vandaag al laten weten dat het aftreden van het (zijn) kabinet niet aan de orde is naar aanleiding van de aankondiging dat Groen-links gaat vragen om aftreden (motie van wantrouwen) vanwege de mensonterende toeslagen-affaire; dé politiek- en bestuursmatige schandvlek van het afgelopen decennium!
Je vergeet even voor het gemak, dat deze maatregelen getroffen zijn vanwege het collectieve verontwaardiging van de beide kamers over de Bulgaren fraude en dat die regelingen GOED gekeurd zijn door BEIDE KAMERS !!!!
12-01-2021, 00:19 door Anoniem
De ambtenaren waren alleen bereid te getuigen als dat geen invloed op henzelf zou hebben.

Ze waren dus bij voorbaat gevrijwaard voor de gevolgen van een onderzoek en zo staat het kabinet er ook in.

Wie binnen de maatschappij stellen zich ook meestal zo op tot ze (af)gestraft worden?

De overheid is er dus al eventjes niet meer voor degenen, die ze zeggen te vertegenwoordigen - het volk.

Enkele eervolle uitzonderingen daargelaten, maar die moet men eerst met een lantaarntje zoeken.

Zij vormen nog de kurk waar het allemaal op drijft.

#sockpuppet
12-01-2021, 10:59 door Anoniem
Het is en blijft een interessant fenomeen. In theorie zou koppeling geen problemen moeten opleveren. In de praktijk moet het systeem dat niet voor valse alarmen die mensen massaal a la toeslagenaffaire in de kou zet nog worden uitgevonden. De vooroordelen sluipen er keer op keer op keer weer in.

En dan moet er op een gegeven moment een keuze gemaakt worden. Ofwel we accepteren meer toeslagenaffaires in de hoop op het voorkomen van fraude in de volle wetenschap dat de kans dat er meer toeslagenaffaires de 100% benadert en je maar moet afwachten of een en ander het beoogde effect heeft (want de voorstanders willen alleen een bedoeling openbaren). Of op een gegeven moment zeg je: Blijkbaar zijn we als samenleving niet volwassen genoeg om dit soort systemen op te tuigen. We zijn als middel erger dan de kwaal. We stoppen met grootschalige uitrol tot we kunnen bewijzen dat we het wel goed kunnen.

Een groot euvel dat ik met SyRi heb is dat er algorithmes achter lijken te zitten waarvan de mens niet kan uitleggen hoe die tot een resultaat kunnen komen. Als je het niet begrijpt, heb je geen controle.

Soms is de klassieker WarGames uit 1983 een van die prachtige films over de verhouding tussen mens en (super) computer. Een prachtig moment over de discussie met misschien wel het ultieme Computer Says No scenario, eindigend in: "You are listening to a machine. Do the world a favor and don't act like one."

https://www.youtube.com/watch?v=jWQ1ITS94cA
12-01-2021, 14:13 door [Account Verwijderd] - Bijgewerkt: 12-01-2021, 14:18
Door Anoniem:
Door Khonsu:

Ik voelde het al aankomen: Rutte heeft vandaag al laten weten dat het aftreden van het (zijn) kabinet niet aan de orde is naar aanleiding van de aankondiging dat Groen-links gaat vragen om aftreden (motie van wantrouwen) vanwege de mensonterende toeslagen-affaire; dé politiek- en bestuursmatige schandvlek van het afgelopen decennium!
Je vergeet even voor het gemak, dat deze maatregelen getroffen zijn vanwege het collectieve verontwaardiging van de beide kamers over de Bulgaren fraude en dat die regelingen GOED gekeurd zijn door BEIDE KAMERS !!!!

Ik vergeet niets voor het gemak...(suggestieve opmerking van anoniem waardoor hier zo vaak discussies ontregeld worden.)

Natuurlijk is deze regelling terecht tot stand gekomen met als drijfveer o.a. collectieve verontwaardiging over fraude. Het hete hangijzer is het punt dat de uitwerking van deze regeling rigoureus is toegepast en er jaren signalen en gestarte bezwaarprocedures over- en van mensen die helemaal financieel in de vernieling zijn gegaan, onontvankelijk zijn verklaard bij bestuursrechtelijke uitspraak of afgewezen, of genegeerd door de verantwoordelijke bewindslieden.
12-01-2021, 14:35 door Anoniem
Het is ook in het belang van de heren politici om alleen dit soort koppelingen in te voeren als ze toestanden als de toeslagenaffaire kunnen voorkomen. Zojuist binnen:

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/01/12/gedupeerde-ouders-doen-aangifte-tegen-oud-ministers-a4027172

Een drastische stap en de vraag is of ze veel kans maken (dit is bepaald onbekend terrein). Niettemin laat de stap zien dat er momenten kunnen zijn waarin men zelfs niet meer genoegen neemt met aftreden... Iets dat een overheid beter uit de weg kan blijven.
12-01-2021, 15:00 door Anoniem
Politici dienen mijn inziens beslissingen af te wegen tegen eerdere beslissingen en ervaringen in het verleden. Een machine learning proces zou hier goed bij kunnen helpen. Maar mag natuurlijk nooit doorslaggevend zijn.
12-01-2021, 16:43 door Reinder
Door Anoniem: Zou het uitmaken?
Het concept blijft simpel: zorg dat die informatie er gewoon niet is!

Begin eens met gewoon cash betalen...


Zorgen dat die informatie er niet is is in dit geval vrijwel onmogelijk. Je kan wel je boodschappen bij de supermarkt afrekenen met contant geld, maar dat zijn niet de gegevens waar het hier om gaat. Het gaat hier om je registraties in systemen van woningbouwverenigingen, je gegevens bij de gemeente over vergunningen en uitkeringen, je gebruik van stroom en gas, je lopende verzekeringen, auto's die op je naam staan, registraties in het kadaster, bij pensioenfondsen en dergelijke. Je kan niet je huur of je autoverzekering of wegenbelasting contant betalen, je uitkering in contanten krijgen gaat ook niet. Die boodschappen zijn nauwelijks relevant verder.
12-01-2021, 21:27 door Anoniem
Op allerlei manieren lijkt de overheid fraudeurs in de bijstand te willen opsporen. Via het Inlichtingenbureau.nl, maar tot voor kort ook via een ‘fraudescorekaart’.

Tot halverwege vorig jaar maakten 158 gemeenten gebruik van een systeem genoemd de ‘fraudescorekaart’ om bij bijstandsaanvragen te kijken of er sprake was van een potentieel frauderisico. Een computerprogramma verzamelde gegevens en liet weten of er risico was. Maar na vijftien jaar verdween het systeem in augustus plots.

https://www.trouw.nl/economie/hoe-een-omstreden-fraudescorekaart-voor-bijstandsaanvragen-werd-opgedoekt~bfff9398/
15-01-2021, 11:33 door Anoniem
Bleek het sociale-zekerheidssysteem in de jaren tachtig te goed van vertrouwen, nu is wantrouwen het uitgangspunt. In de plaats van een naïef mensbeeld kwam een cynisch mensbeeld.

https://www.groene.nl/artikel/een-labyrint-van-protocollen
17-01-2021, 07:47 door Anoniem
Ook NRC-columnist legt het verband tussen SyRI, de herstart-onder-een-andere-naam WGS, en de toeslagenaffaire:

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/01/16/gestruikeld-over-data-a4027828

De menselijke maat: Een term die gewoonlijk inderdaad pas ver na de besluitvorming, wanneer die besluitvorming weer eens tot gevolg heeft gehad dat de overheid als een tientonner over de burgers heen is gewalst...

Rutte zei bij twee gelegenheden iets heel belangrijks en iets heel waars: "De rechtsstaat is er met het doel de burger tegen de almacht van de overheid te beschermen." Waar een overheid langzamerhand een ongeneeslijke cultuur lijkt te vertonen van olifant in de porseleinkast, die in een steeds hoger tempo van incident naar affaire en terug naar incident bulldozert, rijst de vraag: Is Nederland nog wel een rechtsstaat? Of is het daar een "sorry, excuus" voor...
17-01-2021, 19:53 door Anoniem
"Knettergek", zo vindt de Bijstandsbond de 'Zelfinspectie'-app, ontwikkeld door Montr BV in Den Haag. Een app waarmee burgers zelf geacht worden het werk van gemeentelijke handhavers te moeten gaan doen. Maar: langsgaan, om te kijken wat achter de voordeur afspeeld, dat kan momenteel niet, vanwege de strenge corona lockdown maatregelen.

https://www.trouw.nl/economie/de-zelfinspectie-app-zorgt-voor-empathischere-handhaving-of-meer-ontmenselijking~b1ecaf09/
29-01-2021, 19:03 door Anoniem
Bij een aantal deskundigen gingen de wenkbrauwen omhoog: wat is dit Inlichtingenbureau? Waarom kennen we dat niet? Wat voor soort ‘signalen’ geeft het? Heeft het toegang tot het klantenbestand van Albert Heijn? Welke bevoegdheden heeft het? Wie controleert het?

Al dit soort vragen spookten ook door het hoofd van Gerrit Dijkstra, jurist en universitair docent bestuurskunde aan de Universiteit Leiden, toen hij over deze zaak las.

Het Inlichtingenbureau
Ze weten alles van je

Ook Divosa, de vereniging van directeuren van Sociale Diensten, is erbij aangesloten. Het Inlichtingenbureau is een van de grootste verzamelaars van persoonlijke ‘Big Data’. Deze worden gekoppeld bij fraudeopsporing door de overheid. En de privacy dan? Deze stichting valt ook niet onder de Wet openbaarheid bestuur (Wob).

https://www.groene.nl/artikel/ze-weten-alles-van-je
03-03-2021, 22:00 door Anoniem
Echt liefdewerk oud papier heeft geduld. Zolang de baas niet koppelt overwint de aanhouder met 'de Koppelaar' die van veilig spelen houdt.
15-03-2021, 20:48 door Anoniem
Door Briolet: Die SyRI-coalitie is natuurlijk niet meer dan een van de vele lobby partijen die op het binnenhof rondloopt. Als je nar de samenstelling kijkt, zal het een gekleurde groepering zijn.


De SyRi coalitie is geen lobby groep, zij zijn juist degenen die het SyRi systeem bij de rechter hebben aangekaart en het van tafel hebben gekregen. https://bijvoorbaatverdacht.nl/wie/

Geen wonder dat de overheid niet in hoger beroep ging, er lag al een nog veel verdergaande wet te wachten op goedkeuring.
En ja hoor 2de kamer heeft werkelijk niets geleerd van de toeslagenaffaire, meerderheid voor, en de 1ste kamer vind het niet controversieel...............mijn broek hangt op mijn enkels.
23-04-2021, 17:00 door Anoniem
Staat licht in jacht op uitkeringsfraude burgers volledig door, tot verbazing van privacy-experts
door Mark Misérus en Tom Kreling, 23 april 2021

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/staat-licht-in-jacht-op-uitkeringsfraude-burgers-volledig-door-tot-verbazing-van-privacy-experts~b41a35c6/

Het Inlichtingenbureau werd twintig jaar geleden ingesteld door de overheid en voert sindsdien vrijwel onopgemerkt en geruisloos zijn werk uit. Maar mede onder druk van de toeslagenaffaire, waarbij de jacht op fraudeurs tot vele, onterechte verdenkingen leidde, is er nu ook weer aandacht voor de Participatiewet, die de bijstand regelt. Daardoor is de vraag actueel hoever de overheid mag doordringen in het leven van een individu.
31-08-2021, 18:01 door Anoniem
Prime Minister of the Netherlands Mark Rutte—along with his entire cabinet—resigned after a year and a half of investigations revealed that since 2013, 26,000 innocent families were wrongly accused of social benefits fraud partially due to a discriminatory algorithm. Forced to pay back money they didn’t owe, many families were driven to financial ruin, and some were torn apart. Others were left with lasting mental health issues; people of color were disproportionately the victims.

https://www.vice.com/en/article/jgq35d/how-a-discriminatory-algorithm-wrongly-accused-thousands-of-families-of-fraud
25-10-2021, 23:09 door Anoniem
Amnesty International heeft voorafgaand aan de jaarlijkse VN-vergadering in New York een rapport overhandigd over het gebruik van algoritmes. De wijze waarop in Nederland algoritmes worden ingezet, is volgens Amnesty een schending van de mensenrechten. De kans op herhaling in Nederland én andere landen is groot, zo waarschuwt de organisatie.

https://www.trouw.nl/politiek/amnesty-discriminerende-algoritmes-zijn-een-schending-van-mensenrechten~bd6c7f15/

https://www.amnesty.nl/actueel/toeslagenaffaire-is-mensenrechtenschending-zegt-amnesty-international
26-10-2021, 16:59 door Anoniem
Amnesty: algoritmes Belastingdienst zorgden voor etnisch profileren
dinsdag 26 oktober 2021, 12:33 door Redactie

https://www.security.nl/posting/727309/Amnesty%3A+algoritmes+Belastingdienst+zorgden+voor+etnisch+profileren
09-11-2021, 13:41 door Anoniem
AP: voorgestelde anti-fraudewet kan nieuwe toeslagenaffaire worden

"Deze wet is zo algemeen, zo vaag en hij geeft zoveel ruimte, dat je moet vrezen voor een nieuwe affaire zoals de toeslagenaffaire", zegt Wolfsen. Ook doet de wet denken aan het anti-fraudesysteem SyRI, dat door de rechter van tafel werd geveegd.

https://nos.nl/artikel/2404946-privacywaakhond-voorgestelde-anti-fraudewet-kan-nieuwe-toeslagenaffaire-worden
19-11-2021, 11:10 door Anoniem
Op bezoek bij het verfoeide Inlichtingenbureau in Utrecht:

[...] ‘de nadruk ligt vaak op het misbruik van voorzieningen, maar wij helpen juist ook mensen aan voorzieningen en steun. Als uit gegevens blijkt dat jongeren bijvoorbeeld geen studie volgen, maar ook geen werk hebben, dan kunnen wij daarover een signaal aan de gemeente geven, en dan kunnen die jongeren geholpen worden, met een baan of een opleiding.’

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/zijn-medewerkers-werden-vergeleken-met-de-stasi-op-bezoek-bij-het-verfoeide-inlichtingenbureau~bea8d419d/


Veelgehoorde klacht over het Inlichtingenbureau was dat de juridische status onduidelijk was. Het was slechts ‘verwerker’ van de data. Dat is op 1 juni dit jaar aangepast. Nu geldt het bureau als ‘gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke’. Sindsdien kunnen zowel gemeenten als burgers wel bij het bureau aankloppen als de gegevens niet blijken te kloppen.
13-01-2022, 18:02 door Anoniem
Aflevering 2 van de BNNVARA serie de 'Reference Man', uitgezonden op 11 januari 2022 en gepresenteerd door Sophie Frankenmolen, besteedt ruim aandacht aan vertekening van statistieken, stereotypering en discriminatie door het onzorgvuldig gebruik van AI algoritmen. In de 3de aflevering komt ook de crashtest dummy aan bod.

https://www.npostart.nl/reference-man/BV_101407436

Soortgelijke racistische en seksistische algoritmes kunnen ook bij systemen die worden ingezet voor sollicitaties en hypotheekaanvragen voorkomen: ‘Dat betekent dat sommige ongelijkheden die in de samenleving zitten ongemerkt worden gekopieerd naar het heden.

Reference Man: wát als je niet op hem lijkt?!
https://www.bnnvara.nl/artikelen/reference-man
14-01-2022, 08:58 door Anoniem
Mensen in de bijstand moeten soms enorme bedragen terugbetalen na een klein foutje of een ongegrond vermoeden van fraude. Investico, Trouw en EenVandaag onderzochten, mede voor De Groene Amsterdammer, hoe de Centrale Raad van Beroep (CRvB) in Utrecht, de hoogste rechter op het gebied van SoZaWe, omgaat met dit soort hoge terugvorderingen.

https://www.trouw.nl/verdieping/zanger-moet-78-000-euro-bijstand-terugbetalen-vanwege-hobbyoptredens-de-ijzeren-wetten-van-de-invordering~b1d656f2/

https://www.platform-investico.nl/artikel/bijstandsgerechtigden-in-de-knel-door-hoge-terugvorderingen-ondanks-versoepelingen-gemeenten/
22-01-2022, 14:12 door Anoniem
kunstmatige intelligentie
Hoe stereotypen in de zoekmachine belanden (en er moeilijk uit te halen zijn)
door Kim Bakker, 21 januari 2022

https://www.volkskrant.nl/wetenschap/hoe-stereotypen-in-de-zoekmachine-belanden-en-er-moeilijk-uit-te-halen-zijn~b98f4662/

Taalmodellen zijn niet neutraal. UvA studie over de ingebakken vooroordelen van zelflerende taalmodellen:

Rochelle Choenni: ‘Als we de modellen trainden met artikelen van het linkse tijdschrift The New Yorker, zag je bijvoorbeeld dat de associaties met ‘police officer’ negatiever werden. Als we artikelen van het rechtse Fox News gebruikten, werden de associaties met ‘police officer’ juist positiever.’ [ https://arxiv.org/abs/2109.10052 ]
25-01-2022, 17:02 door Anoniem
De Belastingdienst heeft de frauderisico-inschatting van tientallen mensen op basis van hun nationaliteit en uiterlijk gemaakt. Dat blijkt uit onderzoek van advieskantoor PwC naar de Fraude Signaleringsvoorziening (FSV), ook wel de 'zwarte lijst' genoemd. [...] In totaal stonden zo'n 240.000 mensen op de fraudelijst, onder wie minderjarigen.

https://nos.nl/artikel/2414492-belastingsdienst-schatte-frauderisico-soms-in-op-basis-van-nationaliteit-of-uiterlijk

Ook blijkt dat de gegevens vaak zijn gedeeld met andere overheidsinstanties, zoals het UWV, de SVB en gemeenten.
06-02-2022, 12:00 door Anoniem
Boekbespreking

Atlas voor het bijsturen van de bureaucratie

Arjan Widlak
Volwassen digitale overheid
Uitgeverij Boom, 2022 (bestuurskunde)

ISBN 978-94-6236-253-6 1ste druk
boek 374 pagina's, prijs: € 49,50

"Een ieder die het bureaucratisch disfunctioneren wil aanpakken, kan uit het boek inzichten halen over de werking van de hedendaagse overheid. Het bijsturen van de bureaucratie vereist veel kennis. Widlak biedt die in overvloed."

https://www.computable.nl/artikel/achtergrond/overheid/7312629/1444691/atlas-voor-het-bijsturen-van-de-bureaucratie.html


Arjan Widlak is directeur en onderzoeker bij Stichting Kafkabrigade ( www.kafkabrigade.nl ), een organisatie die actie-onderzoek doet gericht op het opsporen en oplossen van onnodige en disfunctionele bureaucratie.
13-02-2022, 14:52 door Anoniem
Minister wil instanties persoonsgegevens laten delen voor armoedebestrijding
zondag 13 februari 2022, 09:28 door Redactie

https://www.security.nl/posting/742981/Minister+wil+instanties+persoonsgegevens+laten+delen+voor+armoedebestrijding
13-02-2022, 15:02 door Anoniem
Mensen met een 'niet-westers voorkomen' zijn door medewerkers van de Belastingdienst op een zwarte lijst geplaatst, die bedoeld was om mensen extra te controleren op fraude. Ook werd door de dienst gekeken naar het bezit van bijvoorbeeld een dure auto. Geslacht en leeftijd werden eveneens bijgehouden.

Dat schreef staatssecretaris van Financiën Marnix van Rij (CDA) op 10 februari j.l. aan de Tweede Kamer.

https://nos.nl/artikel/2416644-belastingdienst-zette-mensen-met-niet-westers-voorkomen-op-fraudelijst


Het bestaan van de zwarte lijst kwam twee jaar geleden aan het licht door onderzoek van RTL Nieuws en Trouw.
14-02-2022, 16:37 door Anoniem
Eerste Kamer opgeroepen om tegen datasurveillancewet WGS te stemmen
maandag 14 februari 2022, 15:40 door Redactie

https://www.security.nl/posting/743138/
23-02-2022, 17:09 door Anoniem
Een brede coalitie in de Tweede Kamer wil dat mensen met een uitkering niet langer altijd gestraft worden als ze te veel geld hebben gekregen. In een initiatiefwetsvoorstel [...] wordt geregeld dat gemeenten en uitvoeringsinstanties als UWV en SVB meer ruimte krijgen voor maatwerk.

https://nos.nl/artikel/2418509-kamerleden-willen-geen-verplichte-terugvordering-meer-bij-fout-met-uitkering
12-03-2022, 14:51 door Anoniem
Van hoog tot laag en van landelijk tot lokaal, overal speelt ‘netwerkcorruptie’, zo stelt Willeke Slingerland, lector weerbare democratie, verbonden aan de Hogeschool Saxion, in Enschede:

‘De misstanden in de toeslagenaffaire en de onderzoeken daarnaar vormen een casus die precies laat zien wat netwerkcorruptie is. [...] Die netwerken ontwikkelen iets dat ik ethische blindheid noem.

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/het-is-kommer-en-kwel-met-de-democratie-overal-spelen-bestuurders-elkaar-de-bal-toe~b92a5cbcb/

Ze ontwikkelde een instrument waarmee politici en bestuurders dat leren inzien. De 'weerbaarheidsscan' is een vragenlijst op grond waarvan met bestuurders hun netwerken in kaart worden gebracht, inclusief overlap en blinde vlekken.
12-04-2022, 14:08 door Anoniem
Belastingdienst krijgt wegens zwarte lijst AVG-boete van 3,7 miljoen euro
dinsdag 12 april 2022, 13:25 door Redactie

https://www.security.nl/posting/750083/Belastingdienst+krijgt+wegens+zwarte+lijst+AVG-boete+van+3%2C7+miljoen+euro
21-04-2022, 12:27 door Anoniem
De brievenbus in mijn gang kleppert. Daar ligt mijn eigen dossier. Het poststuk van tegelformaat, dikker dan verwacht. Als eerste zoek ik het kopje ‘Politie en Marechaussee’ op. Niets opvallends. Ik blader verder.

De historicus en journalist Gidi Pols (decorrespondent.nl) valt van de ene verbazing in de andere. Gemeenteambtenaren door heel Nederland kunnen de gegevens van alle burgers opzoeken. Niet alleen die van mensen uit hun eigen werkgemeente, maar van iedereen. Hij klopt aan bij vrijwilligers van de Bijstandsbond om over hun ervaringen te praten.

https://www.trouw.nl/binnenland/een-speurtocht-naar-de-datahonger-van-de-overheid-ze-weten-meer-over-mij-dan-ikzelf~bb0e2501/
21-04-2022, 14:17 door Anoniem
AP: kabinet ziet wetsvoorstellen als vrijbrief voor verzamelen persoonsgegevens
dinsdag 19 april 2022, 17:19 door Redactie

https://www.security.nl/posting/750758/AP%3A+kabinet+ziet+wetsvoorstellen+als+vrijbrief+voor+verzamelen+persoonsgegevens

Het kabinet ziet wetsvoorstellen te vaak als vrijbrief om bijna ongelimiteerd persoonsgegevens van burgers te verzamelen, op te slaan of te verspreiden, zo stelt de Autoriteit Persoonsgegevens in het jaarverslag over 2021.

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/jaarverslag_ap_2021.pdf
28-04-2022, 17:44 door Anoniem
Door Anoniem: De historicus en journalist Gidi Pols (decorrespondent.nl) valt van de ene verbazing in de andere.

Pols' artikel in de Trouw heeft tot Kamervragen geleid, gesteld aan de ministers Bruins Slot (BZ) en Yesilgöz (J&V)

https://www.security.nl/posting/751559/SP+wil+opheldering+van+ministers+over+datahonger+van+de+overheid
02-05-2022, 10:41 door Anoniem
Overheid vervangt Wet openbaarheid van bestuur door nieuwe wet
maandag 2 mei 2022, 09:48 door Redactie

https://www.security.nl/posting/752131/Overheid+vervangt+Wet+openbaarheid+van+bestuur+door+nieuwe+wet

Openbaar gemaakte informatie is te vinden via open.overheid.nl

Onderstaand de link naar de nieuwe en thans officieel geldende wettekst:

Wet open overheid (Woo)
Geldend van 01-05-2022 t/m heden

https://wetten.overheid.nl/BWBR0045754/
02-05-2022, 13:12 door Anoniem
De drie beste bronnen om te begrijpen wat er daadwerkelijk is voorgevallen:

Zo hadden we het niet bedoeld
De tragedie achter de toeslagenaffaire

door Jesse Frederik, een reconstructie

https://decorrespondent.nl/12103/lees-of-luister-zo-hadden-we-het-niet-bedoeld/4126527096692-d416ee15

ISBN 9789083078915 paperback 400 pagina's, inclusief voetnoten.

Lezen of luisteren, of koop het boek. De tekst is online gratis te lezen.


Xenophobic machines Discrimination through unregulated algorithms in the Dutch childcare benefits scandal
by Amnesty International, October 25, 2021 report Technology and Human Rights

PDF document: 1.12 Mb; 41 pagina's, ook beschikbaar in het Engels.

https://www.amnesty.org/en/documents/eur35/4686/2021/en/


Wikipedia pagina over het 'Dutch childcare benefits scandal'

https://en.wikipedia.org/wiki/Dutch_childcare_benefits_scandal
08-05-2022, 14:44 door Anoniem
Immigratiedienst IND legde vanaf 2014 profielen aan met de etnische achtergrond van bedrijfsbesturen die niet-westerse kennismigranten aannemen. Zo dacht de IND fraude met verblijfsvergunningen beter te kunnen bestrijden. Hoewel de dienst wist dat die werkwijze discriminatie in de hand werkt, stopte hij er pas jaren later mee.

https://www.nrc.nl/nieuws/2022/05/06/etnisch-profileren-ook-ind-werkte-jarenlang-met-discriminerende-methode-a4123695

De gegevens over de nationaliteit van bestuurders, ten behoeve van de opgestelde 'risicoprofielen’, kwamen uit de registers van de KvK. Het systeem werd begin 2022 definitief uitgeschakeld -- in stilte, om imagoschade te voorkomen.

Het geautomatiseerde wantrouwen van de overheid
Argos VPRO & Human, uitzending 7 mei 2022 14:00-15:00 uur
i.s.m. het onderzoekscollectief Lighthouse Reports

https://www.nporadio1.nl/fragmenten/argos/5cddd944-0072-47b9-aaa6-0e0decff32a1/2022-05-06-het-geautomatiseerde-wantrouwen-van-de-overheid
17-05-2022, 22:11 door Anoniem
De hele Belastingdienst moet de kennis van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) versterken, zo stelt staatssecretaris Van Rij van Financiën. De staatssecretaris reageerde op Kamervragen van Volt, GroenLinks en de PvdA over berichtgeving dat de Belastingdienst discriminerende criteria in de fraudesignalering voorziening (FSV) verzweeg en op onrechtmatige wijze inzage in zwarte lijsten blokkeert.

Staatssecretaris: Belastingdienst moet kennis van AVG verder versterken
dinsdag 17 mei 2022, 10:48 door Redactie

https://www.security.nl/posting/753773/Staatssecretaris%3A+Belastingdienst+moet+kennis+van+AVG+verder+versterken
18-05-2022, 10:07 door Anoniem
In zijn column getiteld 'Lekken van data is géén incident' schreef Maxim Februari dat hij werd geconfronteerd met een "rare optelsom van gebeurtenissen", ten gevolge van, wat naderhand bleek, een ransomware inbraak bij zijn gemeente. Dat ziet hij als een schoolvoorbeeld van wat men een veiligheidsparadox zou kunnen noemen:

Om misdaad te voorkomen, tuig je systemen op die de boel niet veilig maken maar juist onveilig op een andere manier. Om terrorisme te voorkomen, eis je [als overheid] persoonsgegevens van die aardige meneer van De Gids en vervolgens laat je zijn gegevens stelen door een misdaadsyndicaat.

https://www.nrc.nl/nieuws/2022/05/13/lekken-van-data-is-geen-incident-a4124373

Het begrip veiligheidsparadox is gangbaar in kringen van criminologen, de beveiliging en in de zorg sector. Februari geeft meer voorbeelden, waaronder het toeslagenschandaal (2004-2021) en zwaar beveiligde gevangenissen die een criminogeen effect blijken te hebben, dus het tegenovergestelde van wat men er mee hoopte te bereiken.
19-05-2022, 09:52 door Anoniem
Rekenkamer: beheer van algoritmes bij overheidsinstanties vaak onvoldoende
woensdag 18 mei 2022, 17:33 door Redactie

https://www.security.nl/posting/754040/Rekenkamer%3A+beheer+van+algoritmes++vaak+onvoldoende

Bij 6 van 9 onderzochte organisaties ontbreekt inzicht welke medewerkers toegang hebben tot data en het algoritme.


De Algemene Rekenkamer kraakt het Criminaliteit Anticipatie Systeem (Cas) waarmee de politie sinds 2014 voorspelt in welke gebieden een hoog risico op incidenten is.

https://www.trouw.nl/politiek/rekenkamer-waarschuwt-voor-mogelijke-vooringenomenheid-bij-politie-algoritmes~bdcc1753/


De Rekenkamer zegt dit in het rapport Algoritmes Getoetst.

https://www.rekenkamer.nl/publicaties/rapporten/2022/05/18/algoritmes-getoetst
22-05-2022, 14:44 door Anoniem
Door Anoniem: Van hoog tot laag en van landelijk tot lokaal, overal speelt ‘netwerkcorruptie’, zo stelt Willeke Slingerland, lector weerbare democratie, verbonden aan de Hogeschool Saxion, in Enschede

In Nederland maken gesloten netwerken de dienst uit, vertelt jurist en filosoof Willeke Slingerland aan Kustaw Bessems, in de Volkskrant-podcast Stuurloos. Het zijn te vaak dezelfde mensen die belangrijke posities krijgen, en die hebben niet goed door wat voor gevolgen hun beleid heeft. Die netwerkcorruptie is niet te bestrijden door af te rekenen met eenlingen

Hoe 'ons kent ons' Nederland regeert
podcast Stuurloos, 3 maart 2022
presentatie door Kustaw Bessems

https://omny.fm/shows/stuurloos
30-05-2022, 16:31 door Anoniem
Kabinet erkent institutioneel racisme bij de Belastingdienst

https://www.nrc.nl/nieuws/2022/05/30/kabinet-erkent-institutioneel-racisme-bij-de-belastingdienst-a4130337

Dat heeft staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst, CDA) namens het Kabinet bekend gemaakt, in een Kamerbrief betreffende 'Nadere verzoeken Fraude signalering Voorziening' d.d. 30 mei 2022

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2022Z10643&did=2022D21883

Van Rij benadrukt dat de fiscus omwille van efficiëntie wel onderscheid móét maken tussen burgers, maar dat dit niet per se discriminatoir hoeft te zijn. Welke institutionele veranderingen de Belastingdienst gaat doorvoeren om een nieuw toeslagenschandaal te voorkomen, is nog niet bekend.
30-05-2022, 19:39 door Anoniem
Het kabinet heeft lang gepiekerd over de omschrijving van wat er op dit vlak is misgegaan bij de Belastingdienst. In 2020 wees premier Rutte de term ‘institutioneel racisme’ nog nadrukkelijk af. Hij vond dat toen ‘sociologisch jargon’.

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/kabinet-geeft-voor-het-eerst-toe-werkwijze-belastingdienst-was-deels-racistisch~b3beb332/

Van Rij verwijst in zijn Kamerbrief naar de definitie die het College voor de Rechten van de Mens van deze term geeft.

Ondanks het bestaan van Artikel 1 van de Grondwet, het discriminatieverbod, zijn / waren de termen 'racisme' en 'institutioneel racisme' geen juridisch verankerde begrippen in de Nederlandse wetgeving. De minister van BZK heeft daarom een adviesaanvraag ingediend heeft bij het College voor een juridische definitie van het begrip racisme.
01-06-2022, 14:32 door Anoniem
Nieuwsuur over institutioneel racisme: interview met Marnix van Rij (CDA), duur: 16 minuten
https://www.npostart.nl/nieuwsuur/30-05-2022/VPWON_1334545

Met het tv-fragment van de gewraakte uitspraak van Rutte over zijn afkeer van ‘sociologisch jargon’.


De toeslagenaffaire uitgelegd: zo kwam het ‘ongekende onrecht’ tot stand
door Jan Kleinnijenhuis en Charlot Verlouw, 31 mei 2022. leesduur: 13-17 minuten

https://www.trouw.nl/binnenland/de-toeslagenaffaire-uitgelegd-zo-kwam-het-ongekende-onrecht-tot-stand~bef3c1f9/

Over een aantal kwesties is nog grote onduidelijkheid: hoe zit het controlemechanisme van de Belastingdienst in elkaar en hoe moet dat in de toekomst? Trouw hoopt op meer duidelijkheid, door een parlementaire enquête in voorjaar 2023.
06-06-2022, 09:31 door Anoniem
Het door Rutte zo gehate ‘socicologenjargon’ blijkt ineens erg nuttig om grove fouten toe te geven, zonder verantwoordelijkheid te hoeven nemen, vindt bestuurskundige Hans Bosselaar. Echter: "Waar juristen hun interesse voor misstanden snel verliezen bij het ontbreken van een ‘smoking gun’, zoeken sociologen door, dieper."

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/opinie-sociologenjargon-komt-kabinet-goed-uit-om-institutioneel-racisme-te-erkennen-maar-zo-makkelijk-is-het-ook-weer-niet~bc739590/
16-06-2022, 17:27 door Anoniem
Tjitske Siderius had haar SP-lidmaatschap in september 2017 opgezegd en hoorde niets meer van de partij.

Totdat begin vorig jaar het kabinet-Rutte III viel over de toeslagenaffaire. Bij Op1 was Felix Rottenberg van de PvdA al een keer over haar begonnen, de Volkskrant schreef een column over haar: zíj had in 2014 als eerste Kamerlid door dat gezinnen in de vernieling raakten en vroeg in een motie om een onderzoek. Die werd weggestemd.

https://www.nrc.nl/nieuws/2022/06/16/er-kan-altijd-iemand-staan-met-een-mes-a4133639

Op de dag dat het kabinet-Rutte aftrad, kreeg ze een appje van de SP-voorzitter: "Hoe beleefde zíj deze dag?"

De controlerende taak van de Tweede Kamer ‘is niet goed geborgd,’ dat is haar les. ‘Het is heel lastig om ergens echt tijd in te investeren, om verdieping te vinden. Kamerleden wisselen vaak, blijven steeds korter, het collectieve geheugen verdwijnt.’

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/de-tweede-kamer-neemt-iedereen-de-maat-in-het-kinderopvangdrama-behalve-zichzelf~b97ad93f
26-06-2022, 16:34 door Anoniem
Kapper of bouwvakker? Dan ben je volgens deze gemeenten een potentiële fraudeur

Vier Utrechtse gemeenten gebruiken ook in 2022 nog een discriminerende fraudescorekaart om bijstandsuitkeringen te controleren. Eén Excel-bestand vol vooroordelen bepaalt wie verdacht is en wie niet.

https://www.nrc.nl/nieuws/2022/06/24/ondanks-waarschuwing-gingen-gemeenten-door-met-omstreden-fraudedetectiemethode-a4134635

De vier gemeenten Nieuwegein, Houten, IJsselstein en Lopik, hebben hun werkwijze met de fraudescorekaart of de DPS Matrix naar aanleiding van dit onderzoek alsnog gestaakt. In nog één andere gemeente is de fraudescorekaart nog altijd actief, stelt de VNG. Ze wil niet zeggen welke. Voorheen maakten 158 gemeenten illegaal gebruik van het systeem.


Sennay Ghebreab, computer wetenschapper aan de Universiteit van Amsterdam (UvA), bekeek de techniek achter de DPS Matrix. "Als je data gebruikt om mensen op te sporen, riskeer je een zelfversterkend systeem te creëren. Je richt elke keer de schijnwerper op enkele groepen die steeds meer uitgelicht worden. [...] Daardoor krijg je een tunnelvisie.”

Argos uitzending over 'Bijstandsfraudebingo'
VPRO & Human, 25 juni 2022 14:00-15:00 uur

https://www.nporadio1.nl/fragmenten/argos/0b86f8d4-81f5-4200-ab63-f8998abefb44/2022-06-24-bijstandsfraudebingo

Stichting Stimulansz ontwierp de fraudescorekaart, en de daarvan afgeleidde DPS Matrix, tussen 2003 en 2004, met een subsidie van het ministerie van SoZaWe, met Mark Rutte als de toenmalige staatssecretaris. De gemeente Utrecht gebruikte toen al een voorloper van zulke software. Veel gemeenten bleven decennialang verouderde versies gebruiken.


Investigation: Junk Science Underpins Fraud Scores
Onzinnige wetenschap ligt ten grondslag aan fraudescores

For two decades, more than a hundred municipalities in the Netherlands deployed crude software to calculate the fraud risk of benefits recipients. The software—called the “fraudescorekaart”—consists of a spreadsheet and programming script that create risk profiles. Benefits recipients flagged as ‘high risk’ were subjected to extra checks.

https://www.lighthousereports.nl/investigation/junk-science-underpins-fraud-scores/


Test je eigen fraudescore

Samen met onderzoekscollectief Lighthouse Reports kreeg Argos de fraudescorekaart in handen en spitte alle variabelen en formules door. Lighthouse Reports heeft een online kopie gebouwd van het systeem, die iedereen kan invullen om te zien hoe de score uitpakt als je een ander beroep kiest, lager of hoger onderwijs genoot of naar een ander adres verhuist:

https://fraudescorekaart.lighthousereports.nl
02-07-2022, 11:31 door Anoniem
De hersteloperatie toeslagenaffaire verloopt zo traag dat ouders volledig het vertrouwen verliezen in een goede afloop, stelt de Nationale Ombudsman. Van Zutphen merkt dat steeds meer burgers niet meer bij de overheid aankloppen voor hulp, uit angst in dezelfde problemen te komen als de toeslagenouders. “Het wantrouwen neemt alleen maar toe.”

https://www.trouw.nl/nieuws/toeslagenouders-moeten-sneller-geholpen-worden-zegt-de-ombudsman-mensenlevens-gaan-naar-de-knoppen~b9a0f13e/

Afhandeling van het UHT herstelverzoek verloopt zeer traag. Mogelijk komen daar nog jaren bij: een deel van de ouders wordt pas in 2026 geholpen. De oprichting en het werk van de UHT kostten tot nu toe miljarden euro's.

https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2022/meer-inzet-op-bemiddeling-bij-hersteloperatie-kinderopvangtoeslag
06-07-2022, 11:12 door Anoniem
Door Anoniem: De vier gemeenten Nieuwegein, Houten, IJsselstein en Lopik, hebben hun werkwijze met de fraudescorekaart of de DPS Matrix naar aanleiding van dit onderzoek alsnog gestaakt.

https://www.security.nl/posting/758492/Gemeenten+gebruikten+verboden+overheidsalgoritme

Het gaat om een Excelsheet, hoezo noemen juristen dat nou een "algoritme"?

Juridische vraag

Wanneer is er sprake van een algoritme of een AI-systeem?
woensdag 6 juli 2022, 10:13 door Arnoud Engelfriet

Voor juristen zou deze hele definitiekwestie niet aan de orde moeten zijn. Waar het namelijk uiteindelijk om gaat, is of je geautomatiseerd een beslissing neemt (AVG artikel 22) of een hoog-risico AI systeem in gebruik hebt (artikel 6(2) concept AI Act). Dat je met zo’n Excelsheet een beslissing neemt, lijkt me vrij voor de hand liggend. Ik verwacht weinig tot geen nader menselijk onderzoek als je zo’n mooie Excel hebt.

https://www.security.nl/posting/759763/Wanneer+is+er+sprake+van+een+algoritme+of+een+AI-systeem%3F


Voor de Artificial Intelligence Act is dan de definitie van AI relevant (art. 3 lid 1, concept):

(1) ‘artificial intelligence system’ (AI system) means software that is developed with one or more of the techniques and approaches listed in Annex I and can, for a given set of human-defined objectives, generate outputs such as content, predictions, recommendations, or decisions influencing the environments they interact with;

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021PC0206
13-07-2022, 11:08 door Anoniem
Belastingdienst wist in 2019 al van etnisch profileren in de toeslagenaffaire. Pieter Omtzigt noemt het 'schokkend' dat dit nu pas naar buiten komt. Volgens Tweede Kamerlid Renske Leijten (SP), die deel uitmaakte van de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag (POK), hadden de verhoren heel anders kunnen en ook moeten lopen.

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2436477-belastingdienst-wist-in-2019-al-van-etnisch-profileren-in-toeslagenaffaire
13-07-2022, 12:51 door Anoniem
De Belastingdienst wordt niet strafrechtelijk vervolgd voor de toeslagenaffaire. Het gerechtshof in Den Haag heeft het verzoek van slachtoffers die om vervolging hadden gevraagd, afgewezen. Het hof erkent dat de affaire veel leed heeft veroorzaakt, maar stelt dat het strafrecht geen mogelijkheid tot vervolging biedt.

https://nos.nl/artikel/2436515-belastingdienst-niet-strafrechtelijk-vervolgd-voor-toeslagenaffaire
16-07-2022, 21:12 door Anoniem
Automated Decision-Making Systems and Discrimination
Understanding causes, recognizing cases, supporting those affected

A guidebook for anti-discrimination counseling

by Jessica Wulf, AlgorithmWatch.org / AutoCheck project

https://racismandtechnology.center/2022/07/08/a-guidebook-on-how-to-combat-algorithmic-discrimination/
09-08-2022, 10:27 door Anoniem
Een herbezinning over de strafrechtelijke immuniteit van rijksambtenaren is gewenst, nu het gerechtshof ambtenaren van de Belastingdienst niet gaat vervolgen wegens discriminatie in de toeslagenaffaire. De uitspraak druist in tegen het algemeen rechtsgevoel. Het voorstel tot opheffing van de immuniteit voor rijksambtenaren strandde in de Eerste Kamer.

https://www.trouw.nl/opinie/herbezinning-van-immuniteit-voor-rijksambtenaren-is-nodig~be72087c/
01-09-2022, 13:39 door Anoniem
Belastingdienst stopt voorlopig met nieuw fraudesysteem na advies van AP
donderdag 1 september 2022, 12:13 door Redactie

https://www.security.nl/posting/766509/Belastingdienst+stopt+met+nieuw+fraudesysteem+na+advies+van+AP
04-09-2022, 17:01 door Anoniem
Gemeenten moeten met betere "digitale geletterdheid" AVG strenger gaan naleven
zondag 4 september 2022, 14:40 door Redactie

De gemeentelijke verwerkingsregisters zijn niet compleet en actueel, waardoor gemeenten niet voldoende weten welke gegevens ze verwerken, met welk doel, of die verwerking rechtmatig en veilig is en met wie er wordt samengewerkt.

https://www.security.nl/posting/766839/Gemeenten+moeten+met+betere+%22digitale+geletterdheid%22+AVG+strenger+gaan+naleven
28-09-2022, 10:26 door Anoniem
Tienduizenden burgers nog niet ingelicht over registratie op zwarte lijst fiscus
woensdag 28 september 2022, 10:06 door Redactie

https://www.security.nl/posting/769418/Tienduizenden+burgers+nog+niet+ingelicht+over+registratie+op+zwarte+lijst+fiscus
20-12-2022, 12:57 door Anoniem
Volgens de SyRI-coalitie blijkt uit nieuw onderzoek van VPRO Argos en Lighthouse Reports dat de overheid het profileren na de SyRI-uitspraak gewoon blijft inzetten om socialezekerheidsfraude op te sporen in wijken met veel uitkeringen.

SyRI-coalitie start opnieuw rechtszaak tegen overheid wegens profileren burgers
dinsdag 20 december 2022, 12:47 door Redactie

https://www.security.nl/posting/778595/SyRI-coalitie+start+opnieuw+rechtszaak+tegen+overheid+wegens+profileren+burgers
10-01-2023, 16:02 door Anoniem
Onderzoek: Bijstandscontroleurs hebben vrij spel

De sociale dienst blijkt nauwelijks aan regels gebonden. De dienst mag bijna elke methode inzetten, van onaangekondigde huisbezoeken tot meerdere keren per dag voor iemands huis observeren. Waar de politie van het OM toestemming moet krijgen om een woning te doorzoeken, is voor gemeentemedewerkers een ‘vermoeden’ genoeg voor een huiszoeking. Een handhaver hoeft geen opleiding te hebben gevolgd. Niemand houdt toezicht op de beroepsgroep en de regels die er zijn worden regelmatig genegeerd. Dat resulteert in willekeur en excessen.

https://www.groene.nl/artikel/papiertjes-tussen-de-deur

Sommige gemeenten controleren de bijstand niet meer. In andere gemeenten zoekt men de grenzen van de wet op.
13-01-2023, 11:24 door Anoniem
UWV: risicoscans steeds belangrijker onderdeel van toezicht en handhaving
donderdag 12 januari 2023, 15:45 door Redactie

https://www.security.nl/posting/781194/UWV%3A+risicoscans+steeds+belangrijker+onderdeel+van+toezicht+en+handhaving


Het UWV ontwikkelde zogeheten risicoscans voor ‘Verblijf buitenland’, ‘Verwijtbare werkloosheid’ en ‘Sollicitaties’.
16-01-2023, 16:27 door Anoniem
Autoriteit Persoonsgegevens start met algoritmetoezicht
maandag 16 januari 2023, 15:56 door Redactie

https://www.security.nl/posting/781596/Autoriteit+Persoonsgegevens+start+met+algoritmetoezicht
23-01-2023, 13:40 door Anoniem
Door de bomen het bos niet meer zien. De wetten en regels die publieke dienstverleners als de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank en het UWV moeten uitvoeren zijn nog altijd te complex. Het gevolg is dat mensen die afhankelijk zijn van de overheid steeds vaker vastlopen en niet de hulp krijgen die ze nodig hebben.

https://nos.nl/artikel/2460358-wet-en-regelgeving-nog-altijd-te-complex-zegt-stuurgroep

De Staat van de Uitvoering 2022 [PDF]
https://staatvandeuitvoering.nl

Deze rapportage wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van BZK. De coördinatie is in handen van ICTU.nl
01-02-2023, 13:17 door Anoniem
De Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) verzand in interne regels en procedures, en het verloop van personeel is enorm. Daarnaast is er sprake van een angstcultuur: ambtenaren durven problemen intern niet aan te kaarten. Een organisatie die, onbedoeld, niet de gedupeerde ouders en kinderen centraal stelt, maar de eigen regels en procedures.

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2462070-herstel-gedupeerden-toeslagenaffaire-loopt-vast-door-ambtelijke-chaos
19-02-2023, 13:47 door Anoniem
Alle goede bedoelingen ten spijt, het vangnet van toeslagen en armoederegelingen is door de jaren heen zo complex geworden dat mensen er verstrikt in raken, concluderen Amsterdamse onderzoekers. ‘Je moet bijna universitair zijn opgeleid om bij de armoederegelingen te kunnen.’ Digitale ongeletterdheid is voor velen funest.

https://www.parool.nl/amsterdam/onderzoekers-uva-en-hva-hele-systeem-van-toeslagen-pakt-desastreus-uit-mensen-lopen-geld-en-hulp-mis~b0c3d4d7/

Monique Kremer en Aisa Amagir van het Kenniscentrum Ongelijkheid (UvA) noemen het een ‘wirwarverzorgingsstaat’.
21-02-2023, 12:09 door Anoniem
Minister komt met aanvulling op sterk bekritiseerde 'datasurveillancewet' WGS ook wel 'Super SyRI' genoemd
dinsdag 21 februari 2023, 09:52 door Redactie

https://www.security.nl/posting/786442/Minister+komt+met+aanvulling+op+sterk+bekritiseerde+%27datasurveillancewet%27+WGS
02-03-2023, 16:52 door Anoniem
Zo'n 5.700 gezinnen in armoede moeten toeslagen terugbetalen waar zij recht op hebben. De overheid weet dit al jaren.

https://www.nrc.nl/nieuws/2023/02/28/al-jaren-in-armoede-door-een-fout-van-de-overheid-a4158294

Dat komt door een ondoorgrondelijke samenloop van de regels rond belastingen en uitkeringen, in hun situatie. Hoe dat precies werkt, is niet simpel uit leggen. Maar het probleem is in 2009 ontstaan door nieuwe belastingregels voor ‘alleenverdieners’: partners met één inkomen. Stellen met alléén een bijstandsuitkering hebben daar geen last van.

Zelfs de financieel experts van de gemeente Arnhem konden niet herleiden waarom en hoe dit precies misloopt.
06-03-2023, 11:00 door Anoniem
Door Anoniem: ‘Je moet bijna universitair zijn opgeleid ... '

Dr. Albert Jan Kruiter lost als praktisch ingestelde onderzoeker problemen op van mensen die in de knel zitten en vastlopen in de bureaucratie. Hij doet dat met het Instituut voor Publieke Waarden BV, dat gevestigd is in Eefde.

IPW | Instituut voor Publieke Waarden
https://publiekewaarden.nl


De gedachte was: dat lossen we op met ICT

‘Stel dat jij ons twintig jaar geleden had opgebeld en had gezegd: ik heb drie kinderen en ik krijg maar voor twee kinderbijslag. Dan waren we even naar het belastingkantoor gegaan en hadden we dat uitgelegd aan iemand die daar zat. Nu moet je dat via een 0800-nummer voor elkaar boksen. Vroeger kon die medewerker oogcontact maken, de kinderen zien, denken: ik vertrouw het wel. Dat menselijke oordeel hebben we vervangen door algoritmen die al gauw aanslaan op iets ongebruikelijks: is dat kind wel echt van u?

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/het-extreme-optimisme-van-een-wetenschapper-die-burgers-in-de-knel-ging-helpen~b3b189a2/

Dr. Kruiter promoveerde aan de universiteit van Leiden op het werk van de 19de-eeuwse Franse denker Alexis de Tocqueville. De bureaucratie en een geïndividualiseerde samenleving, voorzag die, maken het slechtste in elkaar los.
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.