image

Overheid vervangt Wet openbaarheid van bestuur door nieuwe wet

maandag 2 mei 2022, 09:48 door Redactie, 15 reacties
Laatst bijgewerkt: 02-05-2022, 09:57

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob), die het voor bijvoorbeeld journalisten of burgers mogelijk maakt om informatie bij de overheid op te vragen, is vervangen door een nieuwe wet. Daarmee wordt na veertig jaar afscheid genomen van de Wob, die sinds gisteren is vervangen door de Wet Open Overheid (Woo).

Een verschil met de Wob is dat de Woo naast informatieverstrekking op verzoek overheidsorganisaties ook verplicht zelf informatie gefaseerd openbaar te maken. "Mede hierdoor is de Woo een belangrijke stap naar een open overheid", zo claimt het ministerie van Binnenlandse Zaken. De Woo is een initiatief van D66 en GroenLinks dat in 2012 werd ingediend.

De termijn voor afhandeling van een Woo-verzoek blijft vier weken, maar kan bij een omvangrijk of complex verzoek met maximaal twee weken worden verlengd, in plaats van vier weken onder de Wob. Daarnaast kan bij meer publieke organisaties een Woo-verzoek worden ingediend. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Eerste en Tweede Kamer, de Raad voor de Rechtspraak, de Raad van State en de Nationale ombudsman.

De Woo verplicht alle bestuursorganen bepaalde informatie actief openbaar te gaan maken. In de Woo zijn verschillende categorieën informatie - bijvoorbeeld wetten, convenanten en onderzoeksrapporten – opgenomen die verplicht actief openbaar gemaakt moeten worden. De actieve openbaarmaking van al deze categorieën informatie is volgens het ministerie een omvangrijke operatie en zal daarom stap voor stap worden ingevoerd.

Met de Woo wordt er ook een nieuwe, onafhankelijke organisatie ingesteld, het Adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding. Dit adviescollege zal gevraagd en ongevraagd adviseren over de uitvoering van de regels over openbaarmaking van publieke informatie. Daarnaast kunnen journalisten, wetenschappers en andere professionals er een klacht indienen wanneer men niet tevreden is over de wijze waarop een bestuursorgaan publieke informatie openbaar maakt. Openbaar gemaakte informatie is te vinden via open.overheid.nl. Via de website zijn al meer dan 229.000 documenten te vinden.

"Of het met de Wet open overheid beter wordt? Dat is maar de vraag", zegt NRC-redacteur Jorg Leijten die in een artikel voor de krant terugblikt op de Wob. "Veel opgebouwde jurisprudentie is niet meegenomen in de nieuwe wettekst. Verwacht dus veel rechtszaken over wetinterpretaties die al jaren terug bevochten zijn. Een lange adem wordt opnieuw gevraagd."

Reacties (15)
02-05-2022, 10:14 door Anoniem
Wet open overheid (Woo)
Geldend van 01-05-2022

https://wetten.overheid.nl/BWBR0045754/
02-05-2022, 11:10 door Briolet
bijvoorbeeld wetten, … die verplicht actief openbaar gemaakt moeten worden.

Lijkt me een open deur. Wat zou anders de waarde van een wet zijn als je die geheim houdt?
02-05-2022, 11:57 door Anoniem
Overheid vervangt Wet openbaarheid van bestuur door nieuwe wet

Nee, de politiek maakt wetten, de overheid voert uit.
02-05-2022, 13:49 door Anoniem
Door Anoniem:
Overheid vervangt Wet openbaarheid van bestuur door nieuwe wet

Nee, de politiek maakt wetten, de overheid voert uit.

Dat is hoe het zou zijn, maar je kan jezelf afvragen of dit in de praktijk ook nog zo is. In de Trias Politica heeft het parlement de wetgevende macht, maar in Nederland komt de minister in het overgrote deel van de gevallen met een wetsvoorstel op de proppen. Die minister is doorgaans weinig meer dan een spreekbuis van het ambtelijk apparaat dat hij pleegt aan te sturen.
02-05-2022, 14:35 door Anoniem
Nee, de politiek maakt wetten, de overheid voert uit.

Alsof de politiek geen onderdeel uitmaakt van de overheid.
02-05-2022, 15:07 door Anoniem
Nu nog zorgen dat gemeentes niet alles zelf als 'geheim' kunnen verklaren... De meest onzinnige onderwerpen worden geheim verklaard om maar te zorgen dat er niet te veel duidelijk wordt hoe de achterkamertjes politiek en corruptie werkt.
02-05-2022, 15:35 door Anoniem
Dat is hoe het zou zijn, maar je kan jezelf afvragen of dit in de praktijk ook nog zo is.

Zowel de wetgevende als ook de rechtsprekende macht, zijn onderdeel van de overheid.
02-05-2022, 16:08 door Anoniem
Door Anoniem:
Dat is hoe het zou zijn, maar je kan jezelf afvragen of dit in de praktijk ook nog zo is.

Zowel de wetgevende als ook de rechtsprekende macht, zijn onderdeel van de overheid.

Ik zie toch vooral de uitvoerende macht als de daadwerkelijke overheid. Dat het in Nederland een nogal samengesmolten kliek van elkaar beschermende minkukels is, maakt het inderdaad wel dat je snel het idee krijgt dat het allemaal één pot nat is.
02-05-2022, 16:09 door Anoniem
De Woo is een initiatief van D66 en GroenLinks dat in 2012 werd ingediend.
Over traag lopende ambtelijke molens gesproken. We leven in 2022 !!
02-05-2022, 16:11 door Anoniem
Door Anoniem:
Nee, de politiek maakt wetten, de overheid voert uit.

Alsof de politiek geen onderdeel uitmaakt van de overheid.
Precies, net als het benoemen van Rechters. En dan kakelen ze verder over de Scheiding van Machten hoor!
03-05-2022, 15:05 door karma4
die het voor bijvoorbeeld journalisten of burgers mogelijk maakt om informatie bij de overheid op te vragen, i
Waarbij het ongelimiteerde karakter een sleepnet van 24*7 is met alles van de privésfeer. De Wob heeft het namelijk over alles wat relevant zou kunnen zijn en wat eventueel ergens gevonden of opgevraagd kan worden.
06-05-2022, 19:45 door Anoniem
Gemeente Amsterdam ziet nog geen oplossing voor stuwmeer aan Wob-verzoeken

https://www.parool.nl/amsterdam/gemeente-amsterdam-ziet-nog-geen-oplossing-voor-stuwmeer-aan-wob-verzoeken~b33e911d/

Er zijn weinig ambtenaren zijn die de verzoeken inhoudelijk kunnen afhandelen. Veel informatie is moeilijk te vinden. Het weglakken van namen en gevoelige informatie gebeurt handmatig, wat veel tijd in beslag neemt. Het kan zijn dat derden ook toestemming moeten geven. Amsterdam is zeker niet de enige grote gemeente die hiermee kampt.
17-08-2022, 16:21 door Anoniem
De nieuwe Wet Open Overheid is een aantal maanden van kracht. Toch kwamen verschillende overheden de afgelopen tijd in het nieuws vanwege het schenden van het recht op informatie. Groeit de politieke onwil?

https://www.trouw.nl/binnenland/uitstel-na-uitstel-groeit-de-onwil-van-de-overheid-om-informatie-openbaar-te-maken~be88fa1e/

Het Amsterdamse College van B&W heeft de afhandeling van een informatieverzoek op grond van de Wet open overheid (Woo) uitgesteld vanwege de ‘politieke gevoeligheid’. Het betreft een verzoek van HP/De Tijd.

https://www.hpdetijd.nl/2022-08-15/uitstel-openbaarmaking-informatie-wethouder-shula-rijxman-vanwege-politieke-gevoeligheid/


Burgers hebben binnen vier weken recht op informatie van de overheid, zo staat in de Woo. Maar in de praktijk doen overheden daar veel langer over: gemiddeld 161 dagen, zo blijkt uit onderzoek van de Open State Foundation.

https://openstate.eu/nl/2022/07/witboek-geeft-inspiratie-voor-een-open-overheid/
05-02-2023, 15:36 door Anoniem
Persvrijheid is ook in Nederland geen vanzelfsprekendheid meer, stelt Ruth Kronenburg van Free Press Unlimited.

Kronenburg: "Er was hier een Zweedse journalist om verslag te doen van de nieuwe Wet open overheid, de opvolger van de wet openbaarheid van bestuur. Die was in shock: ze vond dat ze bij haar onderzoek van het kastje naar de muur werd gestuurd. In Zweden gaat dat veel transparanter en makkelijker. Binnen drie weken heb je als journalist je gevraagde informatie. De Zweedse journalist constateerde dat wij zelfs met de aanpassing van de wet nog steeds niet in de buurt kwamen van het Zweedse model."

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/journalisten-moeten-veel-meer-ruchtbaarheid-geven-aan-het-vermoorden-van-collega-s~b82645b6c/

Vijf jaar geleden had ze het zich niet kunnen voorstellen: dat Free Press Unlimited masterclasses ‘Persvrijheid’ in Nederland zou organiseren. Normaal gesproken biedt de organisatie hulp in landen waar geen of slechts een beperkte persvrijheid bestaat, doet onderzoek naar de repressie van journalisten en regelt voor hen kogelvrije vesten.
09-03-2023, 10:12 door Anoniem
De nieuwe Wet open overheid, die regelt welke overheidsdocumenten openbaar gemaakt moeten worden, had moeten leiden tot een vlottere verstrekking van documenten, maar daar komt nog niets van terecht. In 2021 was de gemiddelde doorlooptijd van een verzoek tot openbaarmaking 161 dagen, sinds de invoering van de Woo is dat 162 dagen.

https://nos.nl/artikel/2466755-nieuwe-wet-leidt-nog-niet-tot-snellere-openbaarmaking-van-documenten
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.