image

KNLTB teleurgesteld in tussenuitspraak rechter over AVG-boete AP

donderdag 6 oktober 2022, 14:45 door Redactie, 29 reacties

Tennisbond KNLTB is teleurgesteld in de tussenuitspraak van de rechtbank Amsterdam over de AVG-boete van 525.000 euro die het van de Autoriteit Persoonsgegevens kreeg opgelegd. De rechter wil eerst meer duidelijkheid van het Europees Hof van Justitie over wat precies de term "gerechtvaardigd belang" inhoudt en of een commercieel belang, waarbij persoonsgegevens zonder toestemming worden gebruikt, onder omstandigheden is aan te merken als een gerechtvaardigd belang.

Uit onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens bleek dat de tennisbond persoonsgegevens zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht en adresgegevens aan twee sponsoren verstrekte, zodat zij een selectie van KNLTB-leden konden benaderen met tennisgerelateerde en andere aanbiedingen. De ene sponsor ontving persoonsgegevens van 50.000 leden, de andere van meer dan 300.000 leden. KNLTB-leden werden vervolgens per post of telefoon door de sponsors benaderd.

De verkoop van persoonsgegevens zonder toestemming van de persoon in kwestie is doorgaans verboden. De KNLTB verklaarde tegenover de Autoriteit Persoonsgegevens dat het een gerechtvaardigd belang had om die gegevens te verkopen. De toezichthouder was het daarmee niet eens en stelde dat de KNLTB geen grondslag had om de data aan de sponsoren te geven. Daarmee had de tennisbond de AVG overtreden, zo oordeelde de AP in 2019. De boete van 525.000 was destijds de hoogste AVG-boete die de toezichthouder tot dan toe had opgelegd.

De KNLTB ging in beroep bij de AP, maar de toezichthouder verklaarde het bezwaar van de tennisbond ongegrond. Vervolgens stapte de KNLTB naar de rechter. Die is nog niet tot een definitief oordeel gekomen. De rechter wil namelijk eerst dat het Europees Hof van Justitie uitlegt wat de term "gerechtvaardigd belang" precies inhoudt, en of die moet worden uitgelegd zoals de KNLTB dat doet of de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verder vraagt de rechtbank aan het Hof of elk belang een gerechtvaardigd belang kan zijn, mits dat belang niet in strijd is met de wet. "Meer specifiek gesteld: is een zuiver commercieel belang en het belang zoals hier aan orde, het verstrekken van persoonsgegevens tegen betaling zonder toestemming van de betreffende persoon, onder omstandigheden aan te merken als een gerechtvaardigd belang? Zo ja, welke omstandigheden bepalen of een zuiver commercieel belang een gerechtvaardigd belang is?", aldus de vragen van de Amsterdamse rechter.

De KNLTB is niet blij met de tussenuitspraak. Volgens de tennisbond is het stellen van de vragen niet noodzakelijk vanwege de recente uitspraak van de Raad van State in de zaak van VoetbalTV. Die vernietigde een AVG-boete van 575.000 euro die de Autoriteit Persoonsgegevens wegens het overtreden van de privacywet had opgelegd. Volgens de Raad heeft de privacytoezichthouder de AVG-boete op onjuiste gronden opgelegd.

"Daarnaast is het kwalijk dat de zaak van de KNLTB, een maatschappelijke non-profit organisatie, wordt gebruikt om een nieuw standpunt te toetsen. Bovendien zal het proces onnodig langer duren door het stellen van prejudiciële vragen alvorens het tot een uitspraak van de rechtbank Amsterdam komt", aldus de KNLTB.

Reacties (29)
06-10-2022, 15:05 door Anoniem
Voor de KNLTB is het misschien niet fijn dat het nu langer duurt, maar voor privacyspecialisten is het erg prettig als er eens meer duidelijkheid over dit onderwerp komt.
06-10-2022, 15:34 door Erik van Straten
Door Anoniem: Voor de KNLTB is het misschien niet fijn dat het nu langer duurt, maar voor privacyspecialisten is het erg prettig als er eens meer duidelijkheid over dit onderwerp komt.
Aan de andere kant: als er twijfel bestaat of de verkoop van persoonsgegevens een "gerechtvaardigd belang" van de verkoper is, waarom hebben we dan een GDPR en AVG en/of waarom zijn zij niet klip en klaar op dit punt?

In september zei staatssecretaris van Huffelen nog op de G20-top in Indonesië:
"Het is essentieel dat burgers zelf de regie hebben en houden over wat er met hun data gebeurt en met wie gegevens worden gedeeld. Het is hun data en daarover moeten mensen zelf altijd het laatste woord hebben."
Bron: https://www.security.nl/posting/766626/Van+Huffelen%3A+regels+in+echte+wereld+moeten+ook+op+internet+gelden
06-10-2022, 17:41 door Anoniem
Ik mag hopen dan het "verkopen" van persoonsgegevens niet als gerechtvaardigd belang wordt aangemerkt. De KNLTB had dit probleem simpel kunnen voorkomen door aan leden te vragen "Mogen wij uw persoonsgegevens aan onze sponsoren verstrekken zodat zij u commerciële aanbiedingen kunnen doen [Ja/Nee]". Dan hadden ze de gegevens van alle personen die hier "Ja" op antwoorden probleemloos kunnen verstrekken omdat je dan de grondslag "Toestemming" hebt.

"Daarnaast is het kwalijk dat de zaak van de KNLTB, een maatschappelijke non-profit organisatie, wordt gebruikt om een nieuw standpunt te toetsen. Bovendien zal het proces onnodig langer duren door het stellen van prejudiciële vragen alvorens het tot een uitspraak van de rechtbank Amsterdam komt", aldus de KNLTB.
Ach, nou gaan we zielig doen met "non-profit" organisatie. Deze non-profit organisatie heeft persoonsgegevens doorgespeeld aan een commerciële (profit) organisatie. Hier zit ook gelijk een belangrijk pijnpunt, als lid stel jij jou gegevens aan een non-profit organisatie beschikbaar en verwacht niet dat deze de gegevens zomaar doorspeelt aan commerciële partijen. Daarnaast ontvangt men voor het doorspelen van gegevens vrijwel zeker een tegenprestatie, dus dat gaat dan toch snel richting een "profit" model.

Wat mij betreft keihard optreden en die boete aanhouden of liever nog verhogen. Beste manier om dit soort wangedrag af te leren.
06-10-2022, 17:50 door Anoniem
NL rechters en de AVG: ze doen net alsof ze nog moeten leren fietsen. Overbodige vraag.

Natuurlijk moet ieder lid afzonderlijk voordat er gegevens worden verkocht eerst en uit vrije keuze geinformeerd instemmen. Dat is het enige gerechtvaardige belang dat hier van toepassing moet zijn. Een tennisbond is er om te tennissen, niet om te acteren als een stel spammers. Lees de toelichting.
06-10-2022, 17:52 door Anoniem
Als de KNLTB deze zaak zou winnen en een zuiver commercieel belang een gerechtvaardigd belang is, dan is de AVG dood en begraven. Dat komt neer op "wij verdienen geld door jou data te verkopen, dat is een een gerechtvaardigd belang en dus mag het".
06-10-2022, 18:28 door Roger63
Door Erik van Straten:
Door Anoniem: Voor de KNLTB is het misschien niet fijn dat het nu langer duurt, maar voor privacyspecialisten is het erg prettig als er eens meer duidelijkheid over dit onderwerp komt.
Aan de andere kant: als er twijfel bestaat of de verkoop van persoonsgegevens een "gerechtvaardigd belang" van de verkoper is, waarom hebben we dan een GDPR en AVG
Het Europees Hof zal deze overweging ongetwijfeld meenemen. Ik vind het van wijsheid van Rechtbank Amsterdam getuigen dat zij het Hof om een prejudicieel oordeel vraagt op dit punt.

en/of waarom zijn zij niet klip en klaar op dit punt?
Dat heb ik mij ook altijd al afgevraagd. Ik vermoed dat de GDPR/AVG deels een politiek compromis is, en dan houdt men sommige essentiële (twist)punten bewust vaag om 'eruit te komen'.

In september zei staatssecretaris van Huffelen nog op de G20-top in Indonesië:
"Het is essentieel dat burgers zelf de regie hebben en houden over wat er met hun data gebeurt en met wie gegevens worden gedeeld. Het is hun data en daarover moeten mensen zelf altijd het laatste woord hebben."
S.v.p. niet alleen het laatste woord, maar vooral ook het eerste woord! Achteraf met succes kunnen klagen is belangrijk, maar voorkomen is nu eenmaal beter dan genezen.
06-10-2022, 19:02 door Anoniem
@roger63

Alle wetgeving is een politiek compromis. Soms is overeenstemming heel gemakkelijk. Soms veel moeilijker.

Tav de GDPR
- sommige landen vinden dat een kopie WID gewoon moet kunnen. Nederland vindt dat het in beginsel niet mag kunnen. Dus hebben lidstaten de mogelijkheid om zeken aan te scherpen.
- Sommige landen vinden dat jonge mensen al vroeg volwassen genoeg zijn om zelf beslissingen te nemen over vrijgave van hun persoonsgegevens. Andere landen vinden dat de bescherming langer moet duren. Nederland heeft voorkeur voor langer beschermen. Vanwege de veschillen in opvatting hebben lidstaten hier enige vrijheid. Nederland heeft haar bijzonderheden vastgelegd in de uitvoeringswetgeving bescherming persoonsgegevens (ik herinner me de correcte benaming niet)
Lees hiervoor oa Overweging 10 van de AVG.

Overweging 47 spreekt over het aspect Gerechtvaardigd Belang. Die moet altijd gewogen worden in relatie met de grondrechten en fundamentele rechten van de betrokkenen. {zo staat het er in Oveweging 47: mits de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen, rekening houdend met de redelijke verwachtingen van de betrokkene op basis van zijn verhouding met de verwerkingsverantwoordelijke.}
De redelijke verwachting van de leden van de Tennisorganisatie is "ledenadministratie".

Overweging 39 gaat in op redelijkheid en transparantie. Dit is bij deze tennisorganisatie niet aan de orde geweest. In een bestuursvergadering is het besluit genomen (niet vooraf en in statuten oid neergeschreven). Het betekende dat leden van deze tennisorganisatie van niets wist. Eea is daarom niet transparant geweest. Zeker niet als je overweging 47 daar nog bij pakt.

Het beginsel Gerechtvaardigd Belang is er gekomen als flexibiliteit in rechtvaardiging van verwerking. Als je overweging 47 er weer bij pakt, dan wordt daar gesproken over een omstandigheid dat een persoon iets gekocht heeft (dat is verwerkingsgrond 1b en deze is ook van kracht op de ledenadministratie van de tennisbond) en de leverancier wil deze gegevens gebruiken om aan diezelfde klant ook zijn relevante andere producten te promoten. Dit is toch echt iets anders dan de persoonsgegevens doorverkopen naar derden.

In mijn beleving is wat de tennisbond heeft gedaan de belangrijkste reden waarom de AVG er is. In mijn beleving heeft de tennisbond om klein-geldelijk gewin de grondrechten van haar leden geschonden. Ik doe niet aan tennissport. Maar de vertrouwnesbreuk die dat naar mijn mening oplevert is voldoende aanleiding om een geheel nieuwe tennisbond op te richten en daarmee de oude tennisbond ten gronde te brengen. Harder kan mijn oordeel niet zijn. Maar: het is slechts een mening.
06-10-2022, 19:23 door karma4
Door Anoniem: Voor de KNLTB is het misschien niet fijn dat het nu langer duurt, maar voor privacyspecialisten is het erg prettig als er eens meer duidelijkheid over dit onderwerp komt.
privacy specialisten ofwel privacy extremisten
06-10-2022, 19:45 door Anoniem
Heel goed dat de Amsterdamse rechter op dit punt prejudiciële vragen stelt aan het Europese Hof van Justitie.

In de zaak met betrekking tot privacy en de OV-chipkaart is ondanks hardnekkig doorprocederen van Michiel Jonker nooit duidelijkheid gekomen over de relatie tussen commercieel belang en gerechtvaardigd belang. In die zaak stelden de Nederlandse rechters geen prejudiciële vragen aan het EHvJ

Vandaag werd bekend dat het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (niet te verwarren met het Europese Hof van Justitie, dat geen klachten of verzoekschriften van burgers in behandeling neemt) de zaak van Jonker niet-ontvankelijk heeft verklaard.

Volgens Stichting Privacy First is de motivering van die beslissing van het EHRM "summier en onbegrijpelijk".
https://twitter.com/privacyfirst/status/1578052742270042113 en https://www.privacyfirst.nl/aandachtsvelden/mobiliteit/item/1155-rechtszaak-over-privacy-anonieme-ov-chipkaart.html
06-10-2022, 20:23 door Anoniem
Verkoop, en ik citeer wikipedia even: Verkoop is het leveren van goederen of diensten aan derden tegen betaling. De verkoop kan plaatsvinden tussen twee bedrijven (B2B, business to business) of ...
Lijkt me geen gerechtvaardigd belang maar iets doen met een verdien model.
06-10-2022, 20:36 door _Martin_
Zit de tussenuitspraak eens te lezen en de KNLTB heeft wel een aparte (ouderwetse) denkwijze: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2022:5565

Eiseres in onderstaande quotes is de KNLTB.
1.1 [...] Eiseres werkt samen met sponsoren om naar eigen zeggen meer betekenis te kunnen geven aan de [sport] , haar visie en het lidmaatschap van haar leden.
In "normale taal": de KNLTB krijgt geld van de sponsoren voor het verstrekken van persoonsgegevens van de leden.

1.5 Uit dat onderzoek is onder meer gebleken dat eiseres in 2007 en 2017 toestemming heeft gekregen van haar ledenraad om de contactgegevens van haar leden te delen met de genoemde sponsoren. In 2007 is toestemming gegeven voor de verstrekking van de gegevens ten behoeve van postmailing en in 2017 is toestemming gegeven voor de verstrekking van gegevens ten behoeve van telemarketing. Eiseres heeft in de zomer van 2018 haar beleid via nieuwsbrieven en berichten op onder andere haar website gecommuniceerd aan haar leden. Eiseres informeerde nieuwe leden in de eerste maanden van 2018 over het nieuwe beleid via het digitale welkomstbericht dat elk nieuw lid van eiseres ontving. Op een door eiseres aangemaakte webpagina ‘Fanmarketing en data’ werden leden gewezen op hun recht om bezwaar aan te tekenen tegen het verstrekken van hun persoonsgegevens aan sponsoren. Eiseres heeft hierbij dus gekozen om af te wijken van de tot dan toe geldende ‘opt-in’ en over te stappen naar de zogenoemde ‘opt-out’ methode, waarbij de toestemming wordt verondersteld te zijn gegeven, tenzij het lid daartegen bezwaar maakt.

Dus je krijgt ná je aanmelding als lid een e-mail dat je gegevens worden doorgespeeld naar sponsoren. Daar hoor je vóóraf toestemming voor te vragen. Als het allemaal geautomatiseerd is, worden je gegevens eerst gedeeld met de sponsoren en kan je ná het delen van je gegevens aangeven dat je niet wil dat je gegevens (die al gedeeld zijn) gedeeld worden. Verbazend dat de KNLTB in 2017 nog steeds dacht dat opt-out tot de mogelijkheden behoorde.
06-10-2022, 21:38 door Anoniem
Door _Martin_: Zit de tussenuitspraak eens te lezen en de KNLTB heeft wel een aparte (ouderwetse) denkwijze: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2022:5565

[....]

Dus je krijgt ná je aanmelding als lid een e-mail dat je gegevens worden doorgespeeld naar sponsoren. Daar hoor je vóóraf toestemming voor te vragen. Als het allemaal geautomatiseerd is, worden je gegevens eerst gedeeld met de sponsoren en kan je ná het delen van je gegevens aangeven dat je niet wil dat je gegevens (die al gedeeld zijn) gedeeld worden. Verbazend dat de KNLTB in 2017 nog steeds dacht dat opt-out tot de mogelijkheden behoorde.

De KNLTB blijft het gewoon proberen, schijt aan privacy.

Nog iets, als je wilt deelnemen aan de maatschappij met een hobby, in dit geval tennis, mag je dan gedwongen worden om je persoonsgegevens zonder noodzaak te laten doorverkopen? Lijkt me niet.
Was er niet iets van dat het "noodzakelijk moet zijn in een democratische samenleving"? Het binnenhalen van sponsorgelden door het privéleven van je leden te verkopen lijkt me niet nodig.
We gaan toch ook niet zeggen dat het verkopen van de organen van patiënten nodig is om sponsoren voor ziekenhuizen binnen te halen?
07-10-2022, 07:19 door Anoniem
Door Erik van Straten: Aan de andere kant: als er twijfel bestaat of de verkoop van persoonsgegevens een "gerechtvaardigd belang" van de verkoper is, waarom hebben we dan een GDPR en AVG en/of waarom zijn zij niet klip en klaar op dit punt?
Overweging 47 van de AVG eindigt met deze zin:
De verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing kan worden beschouwd als uitgevoerd met het oog op een gerechtvaardigd belang.
In mijn ogen maakt vooral die zin dat de AVG niet klip en klaar is. Degenen die belang hebben bij direct marketing interpreteren dit maar al te graag als "o, mijn verdienmodel valt onder gerechtvaardigd belang dus ik kan mijn gang gaan". Die gaan dan wel voorbij aan de zorgvuldige belangenafweging die dezelfde AVG vereist voordat gerechtvaardigd belang geclaimd kan worden. En ze gaan voorbij aan iets fundamenteels: als "dit is mijn verdienmodel dus het mag" zou opgaan zou een groot deel van de AVG betekenisloos zijn (zoals jij en anderen al in andere bewoordingen hebben aangehaald). Zo'n wet wordt echter niet voor niets opgesteld, je kan op je vingers natellen dat een interpretatie die van een wet een lege huls maakt onmogelijk met de bedoeling van die wet overeen kan komen. Het zijn lieden die alleen naar hun eigen belang toe redeneren die dat soort interpretaties hanteren.

Ik vermoed dat de bewuste zin is bedoeld om aan te geven dat als je bijvoorbeeld iets hebt gekocht bij een webwinkel die webwinkel je vervolgens een nieuwsbrief of een aanbieding mag sturen zonder daarvoor eerst je toestemming te hoeven vragen. Dat is iets volkomen anders dan wat de tennisbond doet. De opstellers van de AVG hebben in mijn ogen een steekje laten vallen door niet veel preciezer aan te geven wat ze hiermee bedoeld hebben.
07-10-2022, 08:30 door sjonniev
Een commercieel belang, waarbij persoonsgegevens zonder toestemming worden gebruikt, is onder geen enkele omstandigheid aan te merken als een gerechtvaardigd belang.
07-10-2022, 09:47 door Anoniem
Wanneer het niet om het geld te doen was, had de tennisbond er tussen kunnen zitten als reverse proxy.
De kopers van het geheelde materiaal hadden hun spulletjes aan de tennisbond kunnen geven om bij de periodieke tennisbondblaadje (maandblad/kwartaalblad) te stoppen.

Dat dit niet de route is die gekozen is geeft aan dat het de tennisbond helemaal niet ging om hun leden maar om een paar honderdduizend euro te vangen om prive gegevens te helen.

Ook is er niets in de statuten, in het ledenoverleg of in het periodieke blad over gerept, waar mensen hadden kunnen opteren.
Dat alles is gedaan geniepig, heimelijk en ondoorzichtig geeft aan dat de tennisbond wist dat ze op glad ijs tennisten.
Door Anoniem: Als de KNLTB deze zaak zou winnen en een zuiver commercieel belang een gerechtvaardigd belang is, dan is de AVG dood en begraven. Dat komt neer op "wij verdienen geld door jou data te verkopen, dat is een een gerechtvaardigd belang en dus mag het".

En:

Door Anoniem: Heel goed dat de Amsterdamse rechter op dit punt prejudiciële vragen stelt aan het Europese Hof van Justitie.

In de zaak met betrekking tot privacy en de OV-chipkaart is ondanks hardnekkig doorprocederen van Michiel Jonker nooit duidelijkheid gekomen over de relatie tussen commercieel belang en gerechtvaardigd belang. In die zaak stelden de Nederlandse rechters geen prejudiciële vragen aan het EHvJ

Vandaag werd bekend dat het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (niet te verwarren met het Europese Hof van Justitie, dat geen klachten of verzoekschriften van burgers in behandeling neemt) de zaak van Jonker niet-ontvankelijk heeft verklaard.

Volgens Stichting Privacy First is de motivering van die beslissing van het EHRM "summier en onbegrijpelijk".
https://twitter.com/privacyfirst/status/1578052742270042113 en https://www.privacyfirst.nl/aandachtsvelden/mobiliteit/item/1155-rechtszaak-over-privacy-anonieme-ov-chipkaart.html

De KNLTB stelt haar eigen verdienmodel boven de wet en beroept zich daarbij op een "gerechtvaardigd belang" (art. 6 lid 1 onder f AVG).

In de zaak m.b.t. het zonder toestemming verwerken van persoonsgegevens in het openbaar vervoer d.m.v. het OV-chipkaarsysteem, wordt door NS en andere vervoerbedrijven het eigen verdienmodel eveneens boven de wet gesteld, maar dan via de omweg van een "contract" (art. 6 lid 1 onder b AVG). De truc is dan dat NS zijn eigen algemene voorwaarden dwingend oplegt aan de reizigers (de klanten) die daar dan in theorie "vrijwillig" mee zouden instemmen elke keer dat ze een vervoerbewijs kopen. Dat er geen sprake is van een contract in materiële zin (er is sprake van overmacht en van een wilsgebrek) wordt door Nederlandse rechters genegeerd. Dit misbruik van het contractbegrip is door de Raad van State goedgekeurd. Appellant (Jonker) is daar vervolgens tegen opgekomen bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, maar die hebben de zaak niet-ontvankelijk verklaard, om onduidelijke redenen.

De KNLTB acht kennelijk zelfs de truc van een fictief "contract" (bijvoorbeeld via de statuten waar leden geacht worden mee in te stemmen als ze lid worden) niet nodig om de persoonsgegevens van haar leden door te verkopen.

Het ontbreken van die truc geeft de AP nu een handvat om de praktijken van de KNLTB aan te pakken. De zaak m.b.t. KNLTB gaat dus in essentie niet eens over de vraag of het toelaatbaar is die persoonsgegevens door te verkopen, maar over de vraag welke truc er vereist is om dat gewoon te kunnen doen zonder noodzaak en zonder toestemming van de betrokkenen.

Als gevolg van de interpretaties van onze "rechters" zit ons zogenaamde privacy-"recht" inmiddels helaas zo in elkaar. Ik zie wel een begin van bewustwording ontstaan bij mensen dat ze door onze rechters op dit punt (en een aantal andere punten) genept worden. Mogelijk is die groeiende onvrede één van de redenen waarom de Amsterdamse rechter nu toch maar eens prejudiciële vragen is gaan stellen aan het Europese Hof van Justitie. De heren/dames Nederlandse rechters beginnen een klein beetje nattigheid te voelen, omdat de plensbui van de afgelopen jaren hier en daar nu ook een beetje door hun eigen dak begint te lekken.

Hun maatschappelijke gezaghebbendheid is danig afgenomen, en terecht, gezien de manier waarop de meesten van hen hun ziel verkocht hebben en zich voor 90% zijn gaan opstellen als een deel van de uitvoerende macht, en meewerken aan het reduceren van wetgeving tot een lege huls.

M.J.
07-10-2022, 11:38 door Anoniem
"gerechtvaardigd belang" Ja daar kun je eenzijdig natuurlijk alles onder scharen.
07-10-2022, 13:34 door Anoniem
Door Anoniem: NL rechters en de AVG: ze doen net alsof ze nog moeten leren fietsen. Overbodige vraag.

Natuurlijk moet ieder lid afzonderlijk voordat er gegevens worden verkocht eerst en uit vrije keuze geinformeerd instemmen. Dat is het enige gerechtvaardige belang dat hier van toepassing moet zijn. Een tennisbond is er om te tennissen, niet om te acteren als een stel spammers. Lees de toelichting.

Zo werkt de AVG/GDPR helemaal niet!

Geïnformeerde tostemming is slechts één van de zes grondslagen waardoor gegevensverwerking mag gebeuren.
Legitiem belang is een andere.
07-10-2022, 14:30 door Anoniem
Door Anoniem: Ik mag hopen dan het "verkopen" van persoonsgegevens niet als gerechtvaardigd belang wordt aangemerkt. De KNLTB had dit probleem simpel kunnen voorkomen door aan leden te vragen "Mogen wij uw persoonsgegevens aan onze sponsoren verstrekken zodat zij u commerciële aanbiedingen kunnen doen [Ja/Nee]". Dan hadden ze de gegevens van alle personen die hier "Ja" op antwoorden probleemloos kunnen verstrekken omdat je dan de grondslag "Toestemming" hebt.

Dit is een bekende misvatting. Je kunt ten eerste niet alle persoonsgegevens ophangen aan Toestemming, want er zijn persoonsgegevens die je nooit mag verwerken, zelfs niet met toestemming. Daarnaast is toestemming vrij ingewikkeld, omdat de betrokkene toestemming op elk moment kan intrekken. Je bent dan verplicht om de verwerking direct te stoppen en de gegevens te verwijderen. Dat is met derde partijen ontzettend complex en af te raden. Ten slotte mag er niets tegenover toestemming staan (d.w.z. toestemming moet vrijelijk gegeven worden. Bij de KNLTB is dat lastig, omdat je niet kan deelnemen aan toernooien en soms ook geen tennisbaan kan reserveren zonder KNLTB-lidnummer. Dat betekent dus dat, als je tennist, je ook lid moet zijn van KNLTB en dat betekent een bepaalde machtspositie. Je kan dan oeverloos discussiëren hoe vrijelijk toestemming is bij zulke bonden.
Door Anoniem:
Door Anoniem: NL rechters en de AVG: ze doen net alsof ze nog moeten leren fietsen. Overbodige vraag.

Natuurlijk moet ieder lid afzonderlijk voordat er gegevens worden verkocht eerst en uit vrije keuze geinformeerd instemmen. Dat is het enige gerechtvaardige belang dat hier van toepassing moet zijn. Een tennisbond is er om te tennissen, niet om te acteren als een stel spammers. Lees de toelichting.

Zo werkt de AVG/GDPR helemaal niet!

Geïnformeerde tostemming is slechts één van de zes grondslagen waardoor gegevensverwerking mag gebeuren.
Legitiem belang is een andere.

Het klopt wat je hier zegt, mits je de AVG opvat als niet meer dan een formeel protocol. Maar ik denk dat de opmerking van @Anoniem waarop jij reageert, ook begrepen moet worden als een ethische stelling. Namelijk dat het niet "gerechtvaardigd" kan zijn om de persoonsgegevens van mensen die lid worden van een tennisclub, zonder hun vrije en geïnformeerde instemming door te verkopen aan derden.

Veel rechters en leken proberen tegenwoordig het ethische aspect van rechtspraak te negeren, door rechtspraak te zien in uitsluitend procedurele, mechanistische, formele termen, alsof het een soort IT-protocol is. Maar het woord "gerechtvaardigd" (jij verandert dat in "legitiem", mogelijk in navolging van Engels "legitimate") heeft altijd ook een ethische betekenis - zonder die betekenis kan dat concept niet worden begrepen of toegepast. "Gerechtvaardigd" betekent iets anders dan "formeel toegestaan". En "gerechtvaardigd belang" betekent iets anders dan "willekeurig belang zolang het maar niet formeel verboden is".

In Angelsaksische landen heeft de propositielogica een buitensporige invloed gehad op het filosofische denken, in combinatie met utilitarisme en een neiging om alles te willen kwantificeren en alleen gekwantificeerde "data" nog serieus te nemen. Dit heeft ook grote invloed gehad op de manier waarop er in het neoliberalisme wordt gedacht. Alles is kwantificeerbaar en "te koop", en wat dat niet is, telt eigenlijk niet mee.

Een ethisch geladen begrip als "menselijke waardigheid", daaraan wordt in die benadering alleen lippendienst bewezen. Terwijl dat begrip centraal staat in Europees-continentale benaderingen van mensenrechten en de bescherming daarvan.

Dit lijkt een beetje op hoe je van een goede kwaliteit toffee de heerlijke smaak negeert en alleen nog naar het suikergehalte kijkt - omdat dat verreweg het makkelijkste te kwantificeren valt. De heerlijke smaak dient dan alleen nog als verkoopargument.

Ooit schreef René Descartes: "Ik denk dus ik besta."
De neoliberalistische variant daarop lijkt te zijn: "When quantifiable, it is tradeable, so then it exists."
De mensenrechtelijke variant daarop zou kunnen zijn: "Jij en ik bestaan, dus jij en ik zijn kwetsbaar en van waarde."

Dus in plaats van alleen naar de formele logica van de AVG/GDPR te kijken, zou je mijns inziens ook naar de ethische strekking van de AVG/GDPR moeten kijken, die mede voortvloeit uit artikel 8 EVRM (bescherming van het privé-, gezins- en familieleven). Door de AVG niet meer te benaderen als een formeel protocol dat als instrument kan worden ingezet om elk recht op privacy op reductionistische wijze weg te redeneren, maar in plaats daarvan weer naar het doel te kijken dat met de AVG in het licht van artikel 8 EVRM zou moeten worden nagestreefd, kun je aan de AVG weer betekenis geven.

Maar dat doe je natuurlijk alleen als je privacy en menselijke waardigheid een goed hart toedraagt. Wanneer je andere mensen graag als gebruiksartikel wilt inzetten voor je eigen financiële of politieke voordeel, dan vind je een formele, reductionistische interpretatie van de AVG, die van de AVG een lege huls maakt, waarschijnlijk meer opportuun. Juist omdat zo'n interpretatie van de AVG een lege huls maakt, zodat jij je gang kunt gaan.

De rest behandel je dan als "collateral damage". Een kwestie van jammer voor de slachtoffers, maar helaas, ze moeten er maar aan wennen.

M.J.
Door Anoniem:
Door Anoniem: Ik mag hopen dan het "verkopen" van persoonsgegevens niet als gerechtvaardigd belang wordt aangemerkt. De KNLTB had dit probleem simpel kunnen voorkomen door aan leden te vragen "Mogen wij uw persoonsgegevens aan onze sponsoren verstrekken zodat zij u commerciële aanbiedingen kunnen doen [Ja/Nee]". Dan hadden ze de gegevens van alle personen die hier "Ja" op antwoorden probleemloos kunnen verstrekken omdat je dan de grondslag "Toestemming" hebt.

Dit is een bekende misvatting. Je kunt ten eerste niet alle persoonsgegevens ophangen aan Toestemming, want er zijn persoonsgegevens die je nooit mag verwerken, zelfs niet met toestemming. Daarnaast is toestemming vrij ingewikkeld, omdat de betrokkene toestemming op elk moment kan intrekken. Je bent dan verplicht om de verwerking direct te stoppen en de gegevens te verwijderen. Dat is met derde partijen ontzettend complex en af te raden. Ten slotte mag er niets tegenover toestemming staan (d.w.z. toestemming moet vrijelijk gegeven worden. Bij de KNLTB is dat lastig, omdat je niet kan deelnemen aan toernooien en soms ook geen tennisbaan kan reserveren zonder KNLTB-lidnummer. Dat betekent dus dat, als je tennist, je ook lid moet zijn van KNLTB en dat betekent een bepaalde machtspositie. Je kan dan oeverloos discussiëren hoe vrijelijk toestemming is bij zulke bonden.

De KNLTB had zowel het probleem met "gerechtvaardigd belang" (art. 6 lid 1 onder f AVG) als de door jou terecht gesignaleerde problemen m.b.t. toestemming (art. 6 lid 1 onder a AVG) kunnen omzeilen door met aspirant-leden in enige vorm een contract af te sluiten waarin de KNLTB had vastgelegd dat de persoonsgegevens mochten worden doorgegeven aan sponsoren. De wettelijke grondslag zou dan art. 6 lid 1 onder b AVG zijn. In zijn uitspraken in de casus m.b.t. de OV-chipkaart (10-11-2021) heeft de Raad van State deze truc met een "contract" gelegaliseerd. Ook daar was sprake van overmacht (Nederlandse Spoorwegen heeft een nog grotere machtspositie ten opzichte van treinreizigers dan een tennisbond ten opzichte van mensen die tennis willen spelen), Dat vond de Raad van State geen enkel probleem, NS mag die gegevens verwerken, de AP hoeft niet te handhaven.

Zie ook mijn eerdere reactie in dit topic, vandaag (7-10-2022) om 10:34 uur.

Het is wel vreemd dat ik hier een soort juridisch advies aan de KNLTB geef om die truc met een zg. "contract" te gebruiken, terwijl ik het schandalig vind hoe de Raad van State de privacy door het afvoerputje spoelt door die truc te legaliseren. Maar voor de bewustwording onder Nederlanders hoe ze door deze hoge rechters te grazen worden genomen, is het in de ontstane situatie helaas bevorderlijk dat het gelegaliseerde misbruik van zg. "contracten" nu zo breed mogelijk wordt toegepast. Wie weet ontstaat er dan meer maatschappelijke verontwaardiging en daarmee druk op rechters om tot een meer zindelijke interpretatie van de AVG en art. 8 EVRM te komen.

Wat een wereld...

M.J.
07-10-2022, 20:36 door Anoniem
inderdaad

wat een wereld....
07-10-2022, 21:41 door Erik van Straten
Door Anoniem: Overweging 47 van de AVG eindigt met deze zin:
De verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing kan worden beschouwd als uitgevoerd met het oog op een gerechtvaardigd belang.
[...]
Ik vermoed dat de bewuste zin is bedoeld om aan te geven dat als je bijvoorbeeld iets hebt gekocht bij een webwinkel die webwinkel je vervolgens een nieuwsbrief of een aanbieding mag sturen zonder daarvoor eerst je toestemming te hoeven vragen. Dat is iets volkomen anders dan wat de tennisbond doet.
Of dat een bedrijf dat bulkmail verzendt namens een partij waar jij klant van bent (of recentelijk bent geweest) jouw naam en e-mailadres mag verwerken, en elke klik op elke link in dergelijke mails via diens site mag redirecten (wat ik onwenselijk vind).

Door Anoniem: De opstellers van de AVG hebben in mijn ogen een steekje laten vallen door niet veel preciezer aan te geven wat ze hiermee bedoeld hebben.
Eens, de AVG had van begin af aan niet als vrijbrief geïnterpreteerd moeten kunnen worden. Doordat dit wel gebeurde, en nog steeds gebeurt, vielen en vallen er onnodig persoonsgegevens in verkeerde handen en verspillen we onze tijd.
07-10-2022, 22:09 door Anoniem
Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ:

De KNLTB had zowel het probleem met "gerechtvaardigd belang" (art. 6 lid 1 onder f AVG) als de door jou terecht gesignaleerde problemen m.b.t. toestemming (art. 6 lid 1 onder a AVG) kunnen omzeilen door met aspirant-leden in enige vorm een contract af te sluiten waarin de KNLTB had vastgelegd dat de persoonsgegevens mochten worden doorgegeven aan sponsoren. De wettelijke grondslag zou dan art. 6 lid 1 onder b AVG zijn. In zijn uitspraken in de casus m.b.t. de OV-chipkaart (10-11-2021) heeft de Raad van State deze truc met een "contract" gelegaliseerd. Ook daar was sprake van overmacht (Nederlandse Spoorwegen heeft een nog grotere machtspositie ten opzichte van treinreizigers dan een tennisbond ten opzichte van mensen die tennis willen spelen), Dat vond de Raad van State geen enkel probleem, NS mag die gegevens verwerken, de AP hoeft niet te handhaven.

Zie ook mijn eerdere reactie in dit topic, vandaag (7-10-2022) om 10:34 uur.

Het is wel vreemd dat ik hier een soort juridisch advies aan de KNLTB geef om die truc met een zg. "contract" te gebruiken, terwijl ik het schandalig vind hoe de Raad van State de privacy door het afvoerputje spoelt door die truc te legaliseren. Maar voor de bewustwording onder Nederlanders hoe ze door deze hoge rechters te grazen worden genomen, is het in de ontstane situatie helaas bevorderlijk dat het gelegaliseerde misbruik van zg. "contracten" nu zo breed mogelijk wordt toegepast. Wie weet ontstaat er dan meer maatschappelijke verontwaardiging en daarmee druk op rechters om tot een meer zindelijke interpretatie van de AVG en art. 8 EVRM te komen.
Probleem van ( 't bestuur van) de tennisbond is dat ze t.o.v. de leden minder macht hebben dan monopolistische vervoerder NS t.o.v. klanten. Misschien hadden ze statutenwijziging op de ledenvergadering er niet door gekregen. Ze hadden geen tegenstand verwacht, nu houden ze stug vast aan 'gerechtvaardigd belang'. bij gebrek aan beter.

Prima dat AP handhaaft en rechtbank prejudiciële vragen stelt alleen het is ook een beetje makkelijk. AP pakt de tennisbond aan maar niet NS. Rectbank had de vraag omtrent 'gerechtvaardigd belang' evengoed zelf kunnen beantwoorden maar durft niet. Bang voor een tennisbond... tja.
Door Anoniem: (...) Prima dat AP handhaaft en rechtbank prejudiciële vragen stelt alleen het is ook een beetje makkelijk. AP pakt de tennisbond aan maar niet NS. Rectbank had de vraag omtrent 'gerechtvaardigd belang' evengoed zelf kunnen beantwoorden maar durft niet. Bang voor een tennisbond... tja.

Misschien is de rechtbank niet bang voor de tennisbond, maar wil er d.m.v. prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie voor zorgen dat zijn eigen oordeel (dus dat van de rechtbank) later niet door de Raad van State kan worden afgeschoten in een eventueel hoger beroep. Dat lijkt mij een meer plausibele verklaring.

M.J.
08-10-2022, 16:40 door karma4
Door Anoniem:
Probleem van ( 't bestuur van) de tennisbond is dat ze t.o.v. de leden minder macht hebben dan monopolistische vervoerder NS t.o.v. klanten. Misschien hadden ze statutenwijziging op de ledenvergadering er niet door gekregen. Ze hadden geen tegenstand verwacht, nu houden ze stug vast aan 'gerechtvaardigd belang'. bij gebrek aan beter.

Prima dat AP handhaaft en rechtbank prejudiciële vragen stelt alleen het is ook een beetje makkelijk. AP pakt de tennisbond aan maar niet NS. Rectbank had de vraag omtrent 'gerechtvaardigd belang' evengoed zelf kunnen beantwoorden maar durft niet. Bang voor een tennisbond... tja.
Wat ik zie is dat de privacy waarvoor de GDPR bedoeld is door de AP ernstig misbruikt word op een vreemde activistische manier. Gerechtvaardigd belang is wel degelijk de juiste grondslag voor vele verwerkingen. De AP laat hun oren veel te veel naar meningen van activisten hangen maar mist het doel waarvoor ze opgesteld zijn. Dat met de NS is een interessant iets.
10-10-2022, 21:04 door Anoniem
Door karma4:
Door Anoniem: Voor de KNLTB is het misschien niet fijn dat het nu langer duurt, maar voor privacyspecialisten is het erg prettig als er eens meer duidelijkheid over dit onderwerp komt.
privacy specialisten ofwel privacy extremisten
Ik heb het idee dat de KNLTB probeert om wat geldelijk gewin de persoonsgegevens van de leden te verbrassen. Ik denk dat ze daar geen recht toe hebben. Gegevens verkregen t.b.v. de ledenadministratie, mag geen handelswaar worden.

Als ze toestemming vragen, moet het antwoord geen gevolgen hebben m.b.t het lidmaatschap (korting of extra betalen), of dat ze via een of ander dark-pattern, zogenaamd 'toestemming' krijgen.
10-10-2022, 21:12 door Anoniem
Door Anoniem: "gerechtvaardigd belang" Ja daar kun je eenzijdig natuurlijk alles onder scharen.
Ah, dus dan heb ik een gerechtvaardigd belang op rijk te worden door jouw persoonsgegevens te verkopen.
Kom maar op met die gegevens en snel een beetje.
Door Anoniem:
Door Anoniem: "gerechtvaardigd belang" Ja daar kun je eenzijdig natuurlijk alles onder scharen.
Ah, dus dan heb ik een gerechtvaardigd belang op rijk te worden door jouw persoonsgegevens te verkopen.
Kom maar op met die gegevens en snel een beetje.

Ik heb in verschillende zaken meegemaakt dat vertegenwoordigers van organisaties die zonder toestemming persoonsgegevens wilden verwerken, "gerechtvaardigd belang" als een soort catch-all argument ("container-argument") naar voren brachten. Niet alleen in procedures, maar met name ook in informele conversaties, om mij ervan te overtuigen dat verzet zinloos was. Zij "wisten" dat het mocht, maar als ik dan doorvroeg, verwezen zij naar het betreffende artikel van de AVG. Ze probeerden dus de dubbelzinnigheid van artikel 6 lid 1 onder f AVG te gebruiken om mensen onder druk te zetten om maar te berusten in de roof van hun persoonsgegevens.

Het lijkt erop dat privacy-toezichthouders zich daar niet (meer) (geheel) door willen laten ringeloren. En sommige(!) rechters kennelijk ook niet meer. Nu is het wachten op wat het ECJ (Europese Hof van Justitie) gaat antwoorden op de prejudiciële vragen. Als die zou zeggen: ach, het mag toch wel, dan is de geloofwaardigheid van de AVG inderdaad, zoals hierboven iemand schreef, "dood en begraven".

M.J.
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.