image

Kabinet weigert motie over Europese digitale identiteit uit te voeren

maandag 5 december 2022, 16:23 door Redactie, 30 reacties

Het kabinet weigert een motie over de Europese digitale identiteit die door een meerderheid in de Tweede Kamer is aangenomen uit te voeren. De motie verzocht de regering om niet in te stemmen met de Raadsconclusie over de Europese digitale identiteit, omdat eerdere zorgen van de Tweede Kamer, zoals over de opslag van data en betrouwbare technologieën, onvoldoende zijn weggenomen.

Staatssecretaris Van Huffelen van Digitale Zaken vindt het niet nodig om gehoor aan de motie te geven, omdat Nederland zich in het vervolg van de onderhandelingen dan buitenspel zou zetten, zo claimt ze. Tijdens de onderhandelingen is het Nederland niet gelukt om een aantal zaken over de Europese digitale identiteit te regelen waarvan het kabinet aangaf dit wel te willen. Het gaat dan om zaken zoals het verplicht gebruik van open source voor wallet-apps en een expliciet verbod op het verhandelen van de gegevens van gebruikers.

Vorig jaar presenteerde de Europese Commissie plannen voor de invoering van een digitale identiteit waarmee burgers zich in de gehele Europese Unie kunnen identificeren. Vanuit een speciale wallet-app voor smartphones moeten burgers zich kunnen identificeren en elektronische documenten delen. Grote platformen zullen worden verplicht om de nieuwe Europese digitale identiteit te accepteren.

Europees burgerservicenummer

Binnen de Europese Unie wordt nu over onderdelen van de digitale identiteit onderhandeld. Eerder dit jaar liet de Tweede Kamer weten dat het grote bezwaren heeft tegen een uniek en blijvend identificatienummer in het digitaal Europees identiteitsbewijs en riep het kabinet op om in actie te komen. De angst is dat een Europees burgerservicenummer gekoppeld aan de id-wallet een gevaar kan zijn voor burgers en risico's op misbruik met zich meebrengt.

Binnen de Europese Unie zijn verschillende opvattingen hierover. Volgens minister Adriaansens van Economische Zaken zorgt de roep om een Europees burgerservicenummer die personen aan hun id-wallet koppelt namelijk voor spanning tussen de lidstaten. Het gaat dan om landen die dit wel willen en landen die dit niet willen.

Hoe de spanning zich precies uit laat de bewindsvrouw niet weten, alsmede om welke landen het gaat. Wel stelt ze dat in de compromistekst over de Europese digitale identiteit afspraken zijn gemaakt die "voldoende mogelijkheden" bevatten om te werken met alternatieven voor één Europees BSN. Hoe deze alternatieven er precies uit zullen zien is nog niet duidelijk, maar het zou inhouden dat EU-landen niet worden verplicht om één uniek identificatienummer aan wallet-gebruikers toe te kennen.

Open source

Een ander onderdeel dat tijdens de onderhandelingen werd besproken was het gebruik van open source voor de wallet-apps. Nederland had voorgesteld om onderdelen van de broncode van de id-wallet te publiceren, tenzij dat aantoonbaar nadelig is voor de veiligheid. Dat werd door de lidstaten verworpen, omdat er geen meerderheid kon worden gevonden voor het opnemen van een verplichting tot het gebruik van open source. Ook een verbod op het verhandelen van de gegevens van wallet-gebruikers, waartoe de Tweede Kamer via een motie had opgeroepen, heeft het niet gehaald. De lidstaten zien een verbod niet zitten.

Nederland ving ook bot bij de registratie van "vertrouwende partijen". Het kabinet had naar eigen zeggen graag gezien dat dienstverleners die met de id-wallet werken verplicht zouden zijn te registreren welke gegevens uit de wallet ze willen gebruiken en voor welke reden, om betere mogelijkheden te hebben voor toezicht op overvraging, over- identificatie en misbruik. Wederom was hiervoor geen meerderheid binnen de Europese Unie.

Motie

Binnen de Tweede Kamer zijn dan ook zorgen over de Europese digitale identiteit. Vorige week werd een motie van SP-Kamerlid Leijten ingediend die het kabinet opriep om niet in te stemmen met de Raadsconclusie omdat eerdere zorgen van de Tweede Kamer niet zijn weggenomen. De motie werd met 76 stemmen voor aangenomen. VVD, D66, CDA, Fractie Den Haan en Gündogan stemden tegen, de overige partijen in de Tweede Kamer waren voor.

Hoewel de motie door een meerderheid is aangenomen gaat het kabinet die niet uitvoeren. "Tegen het voorstel stemmen, dat naar onze inschatting een ruime meerderheid zal krijgen, zou betekenen dat Nederland zich in het vervolg van de onderhandelingen buiten spel zet", stelt staatssecretaris Van Huffelen in een reactie op het negeren van de motie. Ze voegt toe dat Nederland opnieuw aandacht zal vragen voor een expliciet verhandelverbod om profilering en advertenties in het kader van de wallet tegen te gaan, en voor het blijven waarborgen van vrijwillig gebruik van de Europese digitale identiteit.

SP-Kamerlid Leijten is verbolgen over de manier waarop het kabinet met het parlement omgaat. "Tijd voor nieuw debat, dit is onacceptabel", zo laat ze op Twitter weten.

Image

Reacties (30)
05-12-2022, 16:40 door majortom - Bijgewerkt: 05-12-2022, 16:44
Het kabinet weigert een motie over de Europese digitale identiteit die door een meerderheid in de Tweede Kamer is aangenomen uit te voeren.
Zullen we dan meteen maar stoppen met debatteren, als moties die een meerderheid hebben gekregen (en dus waar ook regeringspartij CU voor heeft gestemd) gewoon genegeerd worden omdat de uitkomst niet conform de verwachting is?

Binnen de Europese Unie wordt nu over onderdelen van de digitale identiteit onderhandeld. Eerder dit jaar liet de Tweede Kamer weten dat het grote bezwaren heeft tegen een uniek en blijvend identificatienummer in het digitaal Europees identiteitsbewijs en riep het kabinet op om in actie te komen. De angst is dat een Europees burgerservicenummer gekoppeld aan de id-wallet een gevaar kan zijn voor burgers en risico's op misbruik met zich meebrengt.

Binnen de Europese Unie zijn verschillende opvattingen hierover. Volgens minister Adriaansens van Economische Zaken zorgt de roep om een Europees burgerservicenummer die personen aan hun id-wallet koppelt namelijk voor spanning tussen de lidstaten. Het gaat dan om landen die dit wel willen en landen die dit niet willen.
Ja de burgers moeten natuurlijk wel gevolgd kunnen worden.

Tijdens de onderhandelingen is het Nederland niet gelukt om een aantal zaken over de Europese digitale identiteit te regelen waarvan het kabinet aangaf dit wel te willen. Het gaat dan om zaken zoals het verplicht gebruik van open source voor wallet-apps en een expliciet verbod op het verhandelen van de gegevens van gebruikers.
Dus naast dat ons hele doen en laten getracked moet kunnen worden wordt de data ook nog eens te gelde gemaakt. Ik vrees niet alleen van de app-gebruikers, maar dat voor het gemak alle data van alle burgers in zo'n dataset komt te zitten.

Nederland ving ook bot bij de registratie van "vertrouwende partijen". Het kabinet had naar eigen zeggen graag gezien dat dienstverleners die met de id-wallet werken verplicht zouden zijn te registreren welke gegevens uit de wallet ze willen gebruiken en voor welke reden, om betere mogelijkheden te hebben voor toezicht op overvraging, over- identificatie en misbruik. Wederom was hiervoor geen meerderheid binnen de Europese Unie.
Hoezo dus nog regie op je data wat een van de onderliggende redenen was van de EU om dit in te voeren? Wat je gaat krijgen is dat de Googles van deze wereld gewoon je hele wallet uit gaan vragen. Ja, je moet ermee instemmen, maar als je niet instemt werkt je device of dienst gewoon niet meer.

Hoewel de motie door een meerderheid is aangenomen gaat het kabinet die niet uitvoeren. "Tegen het voorstel stemmen, dat naar onze inschatting een ruime meerderheid zal krijgen, zou betekenen dat Nederland zich in het vervolg van de onderhandelingen buiten spel zet", stelt staatssecretaris Van Huffelen in een reactie op het negeren van de motie.
Stemmen heeft dan ook geen zin meer als er repercussies volgen op het niet volgen van de meerderheid. Je ziel aan de duivel verkopen heet dat. Een verschrikkelijk slappe ruggegraat. En ja, als kabinet ben je ook eigenlijk voor invoering van die EU id.

Ze voegt toe dat Nederland opnieuw aandacht zal vragen voor een expliciet verhandelverbod om profilering en advertenties in het kader van de wallet tegen te gaan, en voor het blijven waarborgen van vrijwillig gebruik van de Europese digitale identiteit.
Die vrijwilligheid zal dan ook wel echt "vrijwillig" zijn. Helaas, geen diensten meer in Europa kunnen afnemen, niet meer kunnen reizen, etc, "maar dat is dan de consequentie van de keuze die je maakt". Waar heb ik dat laatste toch eerder gehoord?
05-12-2022, 16:51 door Anoniem
Ah de elite van D66 weet het weer eens beter. En ze is niet eens minister. Dit is toch te gek voor woorden.

Dus, mensen, bedenk goed waar u de volgende keer op stemt. VVD66 is geen goede combie...

TheYOSH
05-12-2022, 16:57 door Anoniem
Ze voegt toe dat Nederland opnieuw aandacht zal vragen voor een expliciet verhandelverbod om profilering en advertenties in het kader van de wallet tegen te gaan, en voor het blijven waarborgen van vrijwillig gebruik van de Europese digitale identiteit.

Maar als dit allemaal niet uitkomt doordat we onszelf "buiten spel zetten", dan geven we vlug toe aan de meerderheid en zeggen we dat het van Brussel moest.
Op alle niveaus kruipen onze volksvertegenwoordigers achter de meute aan. Zelfs bij het voetbal. "We laten het van Argentinië afhangen welke delegatie we sturen". Kruipen kruipen kruipen.
Ik wacht op de papieren "garanties" zoals het befaamde inlegvelletje en de "geen drang of dwang".
En dan zeggen dat stemmen heel belangrijk is. Je hebt er meer aan om die tijd te steken in examens maken en technieken voor anonimisering eigen te maken om zo minder afhankelijk te worden van de grillen van ambtenaren, de EU en de overheid.
Wat een treurnis is dit :-(.
05-12-2022, 17:45 door Anoniem
Het kabinet weigert een motie over de Europese digitale identiteit die door een meerderheid in de Tweede Kamer is aangenomen uit te voeren.

Je vraagt je soms af wie nu de baas is in Nederland.
De volksvertegenwoordigers en dus indirect de burger, of een stel politici die door de partijen in het pluche gehesen zijn.
05-12-2022, 17:51 door Reinder
Nou ja een motie van wantrouwen richting het gehele kabinet dan maar, en de hele boel naar huist sturen. Wie is er tenslotte uiteindelijk de baas in dit land; is dat de gekozen volksvertegenwoordiging of de ongekozen ambtenaren die aangesteld worden om het gewenste beleid uit te voeren?
05-12-2022, 18:31 door Anoniem
Door Reinder: Nou ja een motie van wantrouwen richting het gehele kabinet dan maar, en de hele boel naar huist sturen. Wie is er tenslotte uiteindelijk de baas in dit land; is dat de gekozen volksvertegenwoordiging of de ongekozen ambtenaren die aangesteld worden om het gewenste beleid uit te voeren?

Denk niet dat dit nut heeft.
De nederlander kiest weer dezelfde partijen, wellicht in een iets andere samenstelling.
Zie toeslagen affaire.
05-12-2022, 18:46 door Anoniem
Door Reinder: Nou ja een motie van wantrouwen richting het gehele kabinet dan maar, en de hele boel naar huist sturen. Wie is er tenslotte uiteindelijk de baas in dit land; is dat de gekozen volksvertegenwoordiging of de ongekozen ambtenaren die aangesteld worden om het gewenste beleid uit te voeren?
Een motie hoeft niet uitgevoerd te worden. Lees eerst eens iets over Staatsrecht voor dat je gaat blaten!
05-12-2022, 18:53 door Anoniem
Weg democratie.
05-12-2022, 19:32 door Anoniem
Zo blijkt maar weer: de grootste bedreiging is al jaren onze eigen regering / overheid.
Het wordt alleen steeds duidelijker.
Want in de gaten gehouden zul je worden. Digi-drammen past daar goed bij.

De democratie is failliet. Het wordt steeds duidelijker. En het wordt helaas gewoon geaccepteerd. Pek en veren!
05-12-2022, 20:03 door johanw
Door Reinder: Nou ja een motie van wantrouwen richting het gehele kabinet dan maar, en de hele boel naar huist sturen. Wie is er tenslotte uiteindelijk de baas in dit land; is dat de gekozen volksvertegenwoordiging of de ongekozen ambtenaren die aangesteld worden om het gewenste beleid uit te voeren?

Nou, dat lijkt me duidelijk, niet het nepparlement in Nederland in elk gevaal.
05-12-2022, 21:38 door Anoniem
Denk niet dat dit nut heeft.
De nederlander kiest weer dezelfde partijen, wellicht in een iets andere samenstelling.
Zie toeslagen affaire.
Wat ik nu al zowat zeker weet is dat deze partijen weer aan de macht komen het maakt niet uit in welke samenstelling.

D66 is een egocentrische partij en zij zijn voor een dictatoriale democratie, dit is zoals ik het zie. En met de NPO
met zijn journalistiek zullen ze de overgrote meerderheid aan hun kant krijgen. Dit is het nieuwe Nederland waar
de gewone burger niet meer mee telt.
06-12-2022, 08:00 door Anoniem
Alsof we daar in NL ook maar iets over te zeggen hebben.
Onze overlords in Brussel gaan dit gewoon doen.
In Amerika zit er tenminste nog een grens aan wat statelijk bepaald kan worden, hier is de 'the sky the limit'
06-12-2022, 09:46 door johanw
Door Anoniem:
Denk niet dat dit nut heeft.
De nederlander kiest weer dezelfde partijen, wellicht in een iets andere samenstelling.
Zie toeslagen affaire.
Wat ik nu al zowat zeker weet is dat deze partijen weer aan de macht komen het maakt niet uit in welke samenstelling.

D66 is een egocentrische partij en zij zijn voor een dictatoriale democratie, dit is zoals ik het zie. En met de NPO
met zijn journalistiek zullen ze de overgrote meerderheid aan hun kant krijgen. Dit is het nieuwe Nederland waar
de gewone burger niet meer mee telt.

En echte oppositie (dus niet de "constructieve oppositie" van GL en PvdA die gewoon meestemmen met het kabinet als het er echt op aankomt) wil D66 gauw verbieden.
06-12-2022, 10:03 door Anoniem
Door Anoniem: Weg democratie.
Exact. De ontmaskering van "de democratie" lijkt me nou wel 100%.
Tenzij je de kleur van het (EU)pleepapier belangrijk vindt, dan moet je gaan stemmen (in Nederland).
06-12-2022, 10:41 door Anoniem
Ronduit komisch hoe bepaalde mensen het woord democratie als een soort joker kaart op tafel blijven gooien.
Het idee is leuk maar in de praktijk doet de staat gewoon waar ze zin in heeft, er is een uitgebreide studie die precies dit ook aantoont.
De publieke opinie en wat er daadwerkelijk besloten is komt zeer zelden overeen.
Je kunt je dan ook afvragen wie wie vertegenwoordigd.

Het idee van democratie gaat 't raam uit wanneer 25% van de bevolking door belastingeld betaald wordt (bron telegraaf 5 dec)
Zeker wanneer er een hele zware en logge bureaucratische machine achter zit die praktisch niet onderhevig is aan de wens van de bekostiger.

Maargoed hier is toch geen donder aan te doen, de vraag is meer wat je zelf nog kunt ondernemen om niet teveel door de machine gemangeld te worden.
06-12-2022, 12:21 door Reinder
Door Anoniem:
Door Reinder: Nou ja een motie van wantrouwen richting het gehele kabinet dan maar, en de hele boel naar huist sturen. Wie is er tenslotte uiteindelijk de baas in dit land; is dat de gekozen volksvertegenwoordiging of de ongekozen ambtenaren die aangesteld worden om het gewenste beleid uit te voeren?
Een motie hoeft niet uitgevoerd te worden. Lees eerst eens iets over Staatsrecht voor dat je gaat blaten!

Ik zeg ook niet dat dat het kabinet dat moet, nog dat het staatsrecht dat vereist. Ik zeg dat als het huidige kabinet dat niet wil, en de kamer wil dat bij grote meerderheid wel, en de kamer weigert genoegen te nemen met de uitleg van het kabinet over waarom ze de motie niet gaan uitvoeren, dat de volgende stap dan is om het kabinet te vervangen met mensen die wel bereid zijn de wens van de kamer uit te voeren. Een beetje op dezelfde manier zoals het bestuur van een bedrijf, na uitgebreid beraad, een manager die weigert om de wens van het bestuur uit te voeren op non-actief kan stellen en kan vervangen door een andere manager die wel de wens van het bestuur gaat uitvoeren. Ik pleit niet voor dwang of iets dergelijks, ik zeg dat als de huidige uitvoerders niet willen uitvoeren, dat er nieuwe uitvoerders nodig zijn.
06-12-2022, 12:44 door Anoniem
Door Reinder:
Door Anoniem:
Door Reinder: Nou ja een motie van wantrouwen richting het gehele kabinet dan maar, en de hele boel naar huist sturen. Wie is er tenslotte uiteindelijk de baas in dit land; is dat de gekozen volksvertegenwoordiging of de ongekozen ambtenaren die aangesteld worden om het gewenste beleid uit te voeren?
Een motie hoeft niet uitgevoerd te worden. Lees eerst eens iets over Staatsrecht voor dat je gaat blaten!

Ik zeg ook niet dat dat het kabinet dat moet, nog dat het staatsrecht dat vereist. Ik zeg dat als het huidige kabinet dat niet wil, en de kamer wil dat bij grote meerderheid wel, en de kamer weigert genoegen te nemen met de uitleg van het kabinet over waarom ze de motie niet gaan uitvoeren, dat de volgende stap dan is om het kabinet te vervangen met mensen die wel bereid zijn de wens van de kamer uit te voeren. Een beetje op dezelfde manier zoals het bestuur van een bedrijf, na uitgebreid beraad, een manager die weigert om de wens van het bestuur uit te voeren op non-actief kan stellen en kan vervangen door een andere manager die wel de wens van het bestuur gaat uitvoeren. Ik pleit niet voor dwang of iets dergelijks, ik zeg dat als de huidige uitvoerders niet willen uitvoeren, dat er nieuwe uitvoerders nodig zijn.
Je zegt dus, als de regering niet wil doen, wat een aantal popijopie's in de kamer willen, die regering maar vervangen moet worden voor lieden, die het wel willen uitvoeren. DAT gaat tegen het Staatsrecht in.
06-12-2022, 13:17 door Anoniem
Door Reinder:
Door Anoniem:
Door Reinder: Nou ja een motie van wantrouwen richting het gehele kabinet dan maar, en de hele boel naar huist sturen. Wie is er tenslotte uiteindelijk de baas in dit land; is dat de gekozen volksvertegenwoordiging of de ongekozen ambtenaren die aangesteld worden om het gewenste beleid uit te voeren?
Een motie hoeft niet uitgevoerd te worden. Lees eerst eens iets over Staatsrecht voor dat je gaat blaten!

Ik zeg ook niet dat dat het kabinet dat moet, nog dat het staatsrecht dat vereist. Ik zeg dat als het huidige kabinet dat niet wil, en de kamer wil dat bij grote meerderheid wel, en de kamer weigert genoegen te nemen met de uitleg van het kabinet over waarom ze de motie niet gaan uitvoeren, dat de volgende stap dan is om het kabinet te vervangen met mensen die wel bereid zijn de wens van de kamer uit te voeren. Een beetje op dezelfde manier zoals het bestuur van een bedrijf, na uitgebreid beraad, een manager die weigert om de wens van het bestuur uit te voeren op non-actief kan stellen en kan vervangen door een andere manager die wel de wens van het bestuur gaat uitvoeren. Ik pleit niet voor dwang of iets dergelijks, ik zeg dat als de huidige uitvoerders niet willen uitvoeren, dat er nieuwe uitvoerders nodig zijn.

Je vergelijking gaat een beetje mank.

De directie is in dit geval de regering.
De tweede kamer zou dan de Raad van bestuur of de toezichthouders zijn.
06-12-2022, 14:11 door Anoniem
Je zegt dus, als de regering niet wil doen, wat een aantal popijopie's in de kamer willen, die regering maar vervangen moet worden voor lieden, die het wel willen uitvoeren. DAT gaat tegen het Staatsrecht in.
De eerste en tweede kamer zijn volksvertegenwoordigers en als je niet naar die luistert dan luister je niet
naar de kiezers en heeft het geen zin om nog gaan te kiezen.
06-12-2022, 14:26 door Anoniem
Ga hier eens kijken en overtuig je waarom dit niet raadzaam is:
https://trackography.org/#NLD_30

Besef eindelijk is volledig wat er aan de andere kant van je schermpje (dus 'under the hood') echt allemaal gebeurt aan tracking, en ten gevolge daarvan aan controle en surveillance.

Dan laat je je dus geen 'sprookjes meer op de mouw spelden'.

#webproxy
06-12-2022, 19:58 door Anoniem
Door Anoniem:
Je zegt dus, als de regering niet wil doen, wat een aantal popijopie's in de kamer willen, die regering maar vervangen moet worden voor lieden, die het wel willen uitvoeren. DAT gaat tegen het Staatsrecht in.
De eerste en tweede kamer zijn volksvertegenwoordigers en als je niet naar die luistert dan luister je niet
naar de kiezers en heeft het geen zin om nog gaan te kiezen.
De eerste Kamer zijn geen volksvertegenwoordigers en worden niet door de kiezers gekozen. De provinciale staten kiezen de eerste Kamer. Leer je staatsrecht eens een keer, voordat je reageert!
06-12-2022, 20:00 door Anoniem
Door Anoniem: Ga hier eens kijken en overtuig je waarom dit niet raadzaam is:
https://trackography.org/#NLD_30

Besef eindelijk is volledig wat er aan de andere kant van je schermpje (dus 'under the hood') echt allemaal gebeurt aan tracking, en ten gevolge daarvan aan controle en surveillance.

Dan laat je je dus geen 'sprookjes meer op de mouw spelden'.

#webproxy
En dit slaat op?
06-12-2022, 20:50 door Anoniem
Door Anoniem: Weg democratie.
Komen jullie daar nu pas achter? We hebben nooit een democratie gehad overigens want in een echte democratie kiest het volk de volksvertegenwoordigerd individueel, zij stemmen op mensen en niet op partijen. Maar van die 150 leden in de 2e slaapkamer, hoeveel zijn er daadwerkelijk door het volk gekozen en hoeveel zijn er door partijen, dus ongekozen, neergezet? De meerderheid is niet gekozen in de 2e kamer dus een democratie kan het al niet zijn. Dan zeggen sommigen, ja dat klopt want we hebben een parlementaire democratie. Ja leuk, maar als we dus zelf het gehele parlement (de volksvertegenwoordiging) niet kiezen hoe kun je dan een parlementaire democratie hebben?
Het bestuurlijk model dat we hebben is een dictatoriaat van ongekozen dus in feite een surogaat democratie met dictatoriale neigingen. Niet het volk is de baas maar een handvol ongekozenen bepaald wat er gebeurd, met de EU als baas is dat nu de werkelijkheid. Stemmen in Nederland is volledig overbodig want we gaan nergens meer over. Alles wordt door de Nazi's vanuit Brussel gedicteerd en zowel de 1e als 2e kamer voeren die opdracht uit. Het gesputter en gepruttel is slechts voor de buhne en om het domme volk het idee te geven dat ze worden vertegenwoordigd. Waarom schaffen wie die nietsnutten in zowel de 1e als 2e kamer niet gewoon af want ze gaan in de praktijk nergens meer over. Nederland bestaat niet meer als land maar alleen nog maar als provincie van de EU. Wen er maar vast aan want het is al jaren een feit.
07-12-2022, 03:55 door Anoniem
De eerste Kamer zijn geen volksvertegenwoordigers en worden niet door de kiezers gekozen. De provinciale staten kiezen de eerste Kamer. Leer je staatsrecht eens een keer, voordat je reageert!
Dank voor je reactie, hier onder staat een link die voor jou wel interessant is, misschien wil je hier ook
een reactie op geven, ik wil altijd wel iets bijleren
https://www.tweedekamer.nl/zo_werkt_de_kamer/de_nederlandse_democratie/volksvertegenwoordiging
07-12-2022, 12:04 door Anoniem
Dus, conclusie is dat Europa:
- het niet wenselijk vindt dat de burger de politiek kan controleren (geen open source, geen transparantie).
- open staat voor het verhandelen van persoonsgegevens.
gohh, wie had dat nou verwacht

Hoewel de motie door een meerderheid is aangenomen gaat het kabinet die niet uitvoeren.
uhhhh, democratie!
12-12-2022, 13:17 door Anoniem
Hoezo dus nog regie op je data wat een van de onderliggende redenen was van de EU om dit in te voeren? Wat je gaat krijgen is dat de Googles van deze wereld gewoon je hele wallet uit gaan vragen. Ja, je moet ermee instemmen, maar als je niet instemt werkt je device of dienst gewoon niet meer.

-> Hopelijk kun je als consument dan een wallet kiezen van een aanbieder waar je wel in geloofd (die niet je gegevens doorverkoopt). Moet je misschien wel een centje voor betalen.
13-12-2022, 22:25 door Anoniem
Wij begrijpen het gewoon niet. De staatssecretaresse is gewoon omgekocht door de Chinezen, want de surveillance-staat die zij optuigden verschilt niet wezenlijk van datgene wat men uiteindelijk in de EU wil. Als dit dus doorgaat kan het Westen nog zoveel kritiek op China hebben als ze willen, maar de Chinezen kunnen die kritiek dan goed pareren met: “Kijk naar jezelluf”
13-12-2022, 22:51 door Anoniem
Hierboven is sprake van “democratie” of wat daarvoor moet doorgaan. M.i. Is Nederland echter een oligarchie, d.w.z. dat een zeer kleine groep mensen in wezen de macht in handen heeft.

Grosso modo zijn dat de partij besturen en/of kiescommissies. Afgezien van wat partij democratisch gedoe (Bijv. Kaag tegen een totaal onbekende D66’er) bepalen die groepjes in grote mate de samenstelling van de kandidatenlijsten. In het stemhokje mag u een vakje inkleuren en denkt dan u: We zijn representatief democratisch bezig. Nou, dat denkt u natuurlijk niet, maar goed, dat beweert ons systeem te zijn. U kiest een volksvertegenwoordiger.

Helaas voor ons zijn politieke partijen niet uit op het vertegenwoordigen van ons, maar op het verkrijgen van macht om hún ideeën uit te voeren; niet alleen op het verkrijgen van macht maar vooral ook op het behouden van macht, het voortbestaan van de partij dient bewaakt te worden.

U moet zich ook een politiek partij voorstellen als een lobbygroep, zoals Shell of Unilever die hebben. Da’s heel vervelend voor de kritiek die men altijd op de PVV heeft: Er is maar één lid. Nou, èn? Een politiek partij hoeft helemaal geen leden te hebben in democratische zin. Dhr. Wilders c.s. vertegenwoordigen gewoon hun kiezers.

De ergste aanval van de laatste tijd op die “democratie” die wij hebben, kwam niet van (extreem) rechts maar van mevr. Ollongren. Die wilde het stembiljet vereenvoudigen door ons alleen maar op een partij te laten stemmen. Dus het hele begrip volksvertegenwoordiger kon op de mesthoop. Dat maakt eens te meer duidelijk dat deze regering in ieder geval, zich niets gelegen laat liggen aan het volk. Volk-vertgenwoordigen, la-me-nie-lachguh!

Het beroerde is dat iedere organisatie tendert naar een oligarchie, omdat er altijd mensen zullen zijn, die gedreven door kennis overmacht, machtswellust zich naar boven werken in die organisatie Via de onvermijdelijk te ontstane bureaucratie. Dan ontstaat er dus een machtsconcentratie die leidt tot geestelijk of mentale of echte corruptie. Zie recente corruptiezaak bij het EU-parlement.

Men leze het werk van Robert Michels maar eens na: “ Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie. Untersuchungen über die oligarchischen Tendenzen des Gruppenlebens”
Kernzinnetje: “ Ehernes Gesetz der Oligarchie”

Ik wens alle “Gelovigen” c.q. “Aanbidders” van de representatieve democratie veel plezier met hun potloodkrabbeltje.
Denk eens buiten dat hokje.
01-01-2023, 19:37 door Anoniem
Over zoiets zou ik als parlementair zou zijn, zonder enige scrupules de regering laten vallen. Als het parlement iets beslist met een meerderheid dan moet men gehoorzamen. Een regering is niet verkozen een parlement wel. Anders hebben wij geen democratie meer (in bananenland België gebeurt dit ook - maar nog meer in den duik - wij hebben een zeer slechte door de staat gesubsidieerde pers!).
05-01-2023, 19:19 door Anoniem
En Amazon zal uiteindelijk de grote winnaar zijn met Amazon One https://reclaimthenet.org/amazon-one/
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.