image

D66 wil opheldering over verstrekken van privéadressen door Kadaster

maandag 5 december 2022, 16:36 door Redactie, 3 reacties

Twee jaar geleden werd het kabinet door de Tweede Kamer via een motie opgeroepen om ervoor te zorgen dat het Kadaster geen privéadressen meer verstrekt van ingeschrevenen die aangeven dat niet te willen. De motie is echter nog altijd niet uitgevoerd, aanleiding voor D66-Kamerleden Van Ginneken en Sjoerdsma om minister Adriaansens van Economische Zaken vandaag om opheldering te vragen.

"Hoe kan het dat u nog geen uitvoering heeft gegeven aan de heldere wens van de Kamer dat het Kadaster voortaan geen privéadressen meer verstrekt van ingeschrevenen die aangeven dat niet te willen, twee jaar na aannemen van de motie?", vragen de Kamerleden aan de minister. Die moet ook duidelijk maken op welke termijn kwaadwillenden niet meer het huisadres van iemand kunnen achterhalen via de registers van het Kadaster.

"Bent u bereid om, in afwachting van de een wijziging van het Kadasterbesluit, ook nu al aan de slag te gaan met het mogelijk maken van het afschermen van het adres van journalisten? Zo niet, waar wacht u nog op tot u de duidelijk uitgesproken wens van de Kamer wil uitvoeren?", vragen Van Ginneken en Sjoerdsma verder. Adriaansens heeft drie weken om met een reactie te komen.

Image

Reacties (3)
05-12-2022, 22:01 door Anoniem
Het kadaster is bij wet verplicht die persoonsgegevens te delen.
Als volksvertegenwoordigers dan eigenwijs een motie gaan indienen met een voorstel dat tegen de wet in gaat en de regering wettelijk ook niet verplicht is om op te volgen lijkt dit vragen vooral op enorm lui gedrag met weinig respect voor de kiezers.

Als ze echt zouden willen dat die persoonsgegevens bescherming kregen, dan hadden ze een wetsvoorstel gemaakt. Maar dat weigeren ze. Ze spelen nu een spelletje alsof ze het beschermen zo belangrijk vinden, maar ondertussen doen ze zelf zo min mogelijk tot niets om te zorgen voor bescherming.
06-12-2022, 07:08 door Anoniem
Door Anoniem: Het kadaster is bij wet verplicht die persoonsgegevens te delen.
Als volksvertegenwoordigers dan eigenwijs een motie gaan indienen met een voorstel dat tegen de wet in gaat en de regering wettelijk ook niet verplicht is om op te volgen lijkt dit vragen vooral op enorm lui gedrag met weinig respect voor de kiezers.

Als ze echt zouden willen dat die persoonsgegevens bescherming kregen, dan hadden ze een wetsvoorstel gemaakt. Maar dat weigeren ze. Ze spelen nu een spelletje alsof ze het beschermen zo belangrijk vinden, maar ondertussen doen ze zelf zo min mogelijk tot niets om te zorgen voor bescherming.
Je vergist je. Er is geen wetswijziging nodig omdat de Kadasterwet in artikel 107b expliciet regelt dat dit via een algemene maatregel van bestuur geregeld kan worden:
Ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van personen die in de basisregistratie kadaster, de registratie voor schepen en in de registratie voor luchtvaartuigen vermeld staan, kunnen bij of krachtens algemene maatregel van bestuur voor daarbij aangewezen soort of soorten van persoonsgegevens beperkingen worden vastgesteld ten aanzien van de verstrekking van inlichtingen als bedoeld in de artikelen 99 tot en met 107. Daarbij kunnen tevens regels worden vastgesteld voor de behandeling van verzoeken tot afscherming van persoonsgegevens.
https://wetten.overheid.nl/BWBR0004541/2021-07-01#Hoofdstuk7_Titeldeel1_Afdeling2_Artikel107b

Je was zo te zien iets te overhaast met je conclusies over eigenwijsheid, lui gedrag, weinig respect voor de kiezers, weigerachtigheid en spelletjes spelen.
06-12-2022, 12:52 door Anoniem
Door Anoniem: Het kadaster is bij wet verplicht die persoonsgegevens te delen.
Als volksvertegenwoordigers dan eigenwijs een motie gaan indienen met een voorstel dat tegen de wet in gaat en de regering wettelijk ook niet verplicht is om op te volgen lijkt dit vragen vooral op enorm lui gedrag met weinig respect voor de kiezers.

Als ze echt zouden willen dat die persoonsgegevens bescherming kregen, dan hadden ze een wetsvoorstel gemaakt. Maar dat weigeren ze. Ze spelen nu een spelletje alsof ze het beschermen zo belangrijk vinden, maar ondertussen doen ze zelf zo min mogelijk tot niets om te zorgen voor bescherming.
Wijze woorden...
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.