image

Kaag: Nederland stelt harde voorwaarden aan invoering van digitale euro

maandag 16 januari 2023, 10:17 door Redactie, 27 reacties

Nederland stelt harde voorwaarden aan de invoering van een digitale euro, waaronder voordelen voor burgers en bedrijven en waarborging van privacy, zo stelt minister Kaag van Financiën. Vandaag en morgen vinden er vergaderingen van de Eurogroep en Ecofinraad plaats die onder andere over de digitale euro gaan, zo meldde Security.NL vorige week al.

Naar aanleiding van de agenda van de Eurogroep en Ecofinraad stelden verschillende partijen in de Tweede Kamer vragen. Zo vroeg de PVV of Nederland harde voorwaarden heeft om met de invoering van de digitale euro in te stemmen. "De voorwaarden die ik eerder noemde en die ook uw Kamer heeft meegegeven zijn (1) duidelijke voordelen voor consumenten, bedrijven en brede economie; (2) waarborging van privacy; (3) overeenstemming met het anti-witwasraamwerk; (4) waarborgen voor de financiële stabiliteit en (5) een niet-programmeerbare digitale euro; dit zijn inderdaad harde voorwaarden", aldus Kaag.

Op dit moment bevindt de digitale euro zich bij de Europese Centrale Bank (ECB) nog in de onderzoeksfase. Deze fase duurt naar verwachting tot het najaar van 2023. De Europese Commissie zal in het tweede kwartaal van dit jaar een wetsvoorstel uitbrengen voor de introductie van de digitale euro. "De vraag of het kabinet kan instemmen met invoering van een digitale euro kan pas worden beantwoord als het voorstel van de Commissie er ligt en de onderhandelingen erover zijn afgerond. Dan pas kan worden beoordeeld of het voorstel voldoet aan de voorwaarden die Nederland stelt", laat de minister verder weten.

Kaag voegt toe dat het kabinet het voorstel van de Commissie op de eerder genoemde voorwaarden zal beoordelen. "Zoals bij alle Europese voorstellen heeft de Kamer zelf ook uitgebreide mogelijkheden om het kabinetsstandpunt dan te bevragen en (waar de Kamer dit nodig acht) eventueel bij te sturen." De minister herhaalt tevens dat het al dan niet invoeren van de digitale euro een politiek besluit zal zijn en dat dit ook geldt voor de belangrijkste elementen in het ontwerp van de digitale euro. "Zonder akkoord van de Raad en het Europees Parlement zal de ECB niet kunnen besluiten tot invoering van de digitale euro."

Reacties (27)
16-01-2023, 10:23 door Anoniem
Nederland stelt harde voorwaarden aan de invoering van een digitale euro, waaronder voordelen voor burgers en bedrijven en waarborging van privacy, zo stelt minister Kaag van Financiën.
Komop zeg, dat geloof toch helemaal NIEMAND? Ja ze zal wellicht stellen dat ze voorwaarden stelt, maar er zal
zeker niet worden gekeken naar het vervullen van die voorwaarden. Besluit is al genomen.
Kaag draait helemaal op "wij hebben gelijk, er gaat gebeuren wat wij willen, en wie wat anders denkt is een gevaar en
moet worden kaltgestellt". Best wel een opmerkelijke manier van denken voor een lid van een "democratische" partij!
16-01-2023, 10:31 door Anoniem
ah ja, net als die harde voorwaarden bij Oekraine. wij zittend volgend jaar gewoon met deze rotzooi.
16-01-2023, 10:36 door Anoniem
Zelden niet zo hard moeten kotsen.
Voordelen voor burgers. Ha.
IJskoude leugenaars.
16-01-2023, 10:38 door Anoniem
We zien weer de nodige niet eenduidig gedefinieerde termen zoals "duidelijke voordelen" (wat duidelijk is voor mij is onduidelijk voor Piet), "consumenten" (wie? hoeveel? 80% van de bevolking? alle VVD stemmers?), "privacy waarborging" (de AVG en die tandenloze en onderbemande AP zeker hahaha), "anti-witwasraamwerk" (net zoals het monitoren van al het bankverkeer boven een bepaald bedrag; maar de privacy is gewaarborgd hoor!) en zo verder.

Alsof Nederland als enige land dwars gaat liggen als voor invoering gestemd gaat worden. We hebben dat gezien bij Oekraïne. Het inlegvelletje voor de digitale euro als plan B wordt op dit moment door de spellingchecker gehaald.
16-01-2023, 10:47 door Anoniem
jaja, privacy, maar witwassen moet ook bestreden worden..... rara wat zal er van de privacy overblijven. "natuurlijk heeft u privacy, alleen de ECB, Europol, de Fiod en de inlichtingen diensten kijken mee. Maar uw buurman niet hoor!" (tenzij die bij voorgenoemde werkt)
16-01-2023, 11:21 door Anoniem
Gezien de houdsbaarheiddatum van uitspraken van ministers, is deze al verlopen en niet meer geldig..
Inleg velletje had al uitzonderingen..

Harde eisen, tenzij:

We het toch belangrijker vinden (zie EPD, BPM)
Wanneer Amazon ons meer smeergeld geeft (wie bouwt brouwt)
Wanneer Biden weer kan herinneren dat ie president is ipv senator (okay, hele kleine kans hierop)
Griekeland toch weer failliet gaat (hele grote kans hierop)
Spanje, Italie of Portugal failliet gaan (iets minder groot maar wel in de lijn der verwachting)
Ierland echte boetes gaat uitdelen aan Amerikaanse bedrijven in de tech industrie (kleine kans)
De tafel het niet meer mocht houden wanneer je erop springt (als je in Davos iets teveel eet wordt de kans groter).
Oekraine EU lid wordt (eigenlijk was dat al 14 jaar geleden besproken).
Rusland ons naar het stenen tijdperk nuked onder het mom van 'ik geen sinterklaas, niemand geen sinterklaas'.. (tja, geen idee, mutual anihilation werkt alleen afschrikkend als je iets te verliezen hebt)...
16-01-2023, 12:33 door Anoniem
Niks geen voorwaarden, helemaal geen digitale euro!
De toneelspeelster doet alsof het al een uitgemaakte zaak is, waarbij alleen aan de voorwaarden nog gesleuteld moet worden.
Pure manipulatie.
16-01-2023, 12:33 door Anoniem
Net zo hard zeker als de voorwaarden voor de ons door de strot gedrukt euro. Het heeft klauwen met geld gekost, dat doet het elke dag weer. Het hele gezeur op de woningmarkt is er door veroorzaakt en zuid europa teert mee op kosten van noord europa.

Dit is dus al lang besloten. En uiteraard wordt binnen 10 jaar die euro aan een sociaal punten systeem gekoppeld.
16-01-2023, 12:37 door Anoniem
Door Anoniem: Best wel een opmerkelijke manier van denken voor een lid van een "democratische" partij!

Daarom worden dat soort termen ook in de titel gestopt.
Daar hebben ze er geen last meer van.

En het klinkt zo positief.
Iets van: "Alle andere partijen in het democratische bestel zijn volgens ons nog minder democratisch dan onze partij. Daarom moeten we dat ook extra benoemen".
Net als de DDR. Want uit de inhoud kon je het niet opmaken.
16-01-2023, 15:26 door Anoniem
Door Anoniem: We zien weer de nodige niet eenduidig gedefinieerde termen zoals "duidelijke voordelen" (wat duidelijk is voor mij is onduidelijk voor Piet), "consumenten" (wie? hoeveel? 80% van de bevolking? alle VVD stemmers?), "privacy waarborging" (de AVG en die tandenloze en onderbemande AP zeker hahaha), "anti-witwasraamwerk" (net zoals het monitoren van al het bankverkeer boven een bepaald bedrag; maar de privacy is gewaarborgd hoor!) en zo verder.

Alsof Nederland als enige land dwars gaat liggen als voor invoering gestemd gaat worden. We hebben dat gezien bij Oekraïne. Het inlegvelletje voor de digitale euro als plan B wordt op dit moment door de spellingchecker gehaald.
Nee hoor, wordt door ChatGPT gemaakt vandaar dat deze nu overbezet is want zelfs een AI kan van die Kaag leugens geen eenvoudig verhaal maken.
16-01-2023, 15:31 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: Best wel een opmerkelijke manier van denken voor een lid van een "democratische" partij!

Daarom worden dat soort termen ook in de titel gestopt.
Daar hebben ze er geen last meer van.

En het klinkt zo positief.
Iets van: "Alle andere partijen in het democratische bestel zijn volgens ons nog minder democratisch dan onze partij. Daarom moeten we dat ook extra benoemen".
Net als de DDR. Want uit de inhoud kon je het niet opmaken.
Voordeel van zo'n wet om ondemocratische partijen te kunnen uitsluiten dat NSB66 de eerste is die verboden gaat worden want het is de partij met de meeste onfrisse en ondemocratische uitspattingen sinds de politieke Middel-Eeuwen. In vergelijking met NSB66 is de FvD nog een partij van lieverdjes want die sluiten niemand uit en willen juist dat de burger meer te zeggen heeft/krijgt, iets wat NSB66 met alle mogelijkheden juist probeert te voorkomen.
16-01-2023, 16:02 door Anoniem
Punten (2) en (3) van de minister zijn wederzijds exclusief. Er klopt dus geen zak van wat de minister zegt. Zou ze nu zwakzinnig zijn of is er opzet in het spel?
16-01-2023, 16:19 door Anoniem
De digitale euro zal de overheid in staat stellen om ten alle tijden je geld te bevriezen of af te pakken. Dit is gewoon een feature van de digitale euro. Nu zit er tenminste nog een bank tussen.

Nog daargelaten van de privacy implicaties of mogelijkheden carbon punten aan je uitgeef gedrag te koppelen en je zo te sturen.
16-01-2023, 17:03 door Anoniem
Nogmaals.

Het is nog veel belangrijker dat mensen vrijheid blijven houden om wel/niet de digitale euro te gebruiken. Alleen dan is scopecreep te voorkomen door overijverige ambtenaren of uit de hand lopende winstmaximalisatie door bedrijven. Die leiden beiden tot onvrijheid voor burgers en (nu al) tot wantrouwen bij veel burgers. El veel vaker is scopecreep voorgekomen bij (op zichzelf) goede ideeen.

Vrijheid om wel/niet de digitale Euro te gebruiken is haalbaar als die vrijheid in de wet staat en daarbij ook de verplichting voor organisaties bestaat om verplicht ook een alternatieve manier van betalen te ondersteunen.
16-01-2023, 17:43 door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ
"De voorwaarden die ik eerder noemde en die ook uw Kamer heeft meegegeven zijn (1) duidelijke voordelen voor consumenten, bedrijven en brede economie; (2) waarborging van privacy; (3) overeenstemming met het anti-witwasraamwerk; (4) waarborgen voor de financiële stabiliteit en (5) een niet-programmeerbare digitale euro; dit zijn inderdaad harde voorwaarden", aldus Kaag.

(...) Kaag voegt toe dat het kabinet het voorstel van de Commissie op de eerder genoemde voorwaarden zal beoordelen.

Wat bedoelt de regering überhaupt met "privacy"? Uit antwoorden op kamervragen van de SP blijkt dat de regering daarmee doelt op alles wat door de AP wordt gedoogd en waarvan rechters zeggen dat het mag van de AVG. Met andere woorden, alles waarmee regeringsgetrouwe rechters de AP en verwerkingsverantwoordelijken juridisch laten wegkomen. Zie: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2022Z15734&did=2022D48817

De regering hanteert dus geen inhoudelijke definitie (of concept) van privacy, maar alleen een juridische. Die definitie houdt in wezen niet meer in dan het recht van de (politiek en economisch) sterkste om te bepalen wat geoorloofd en dus zg. "voldoende privacy" is - want dat is het soort "recht" waar het Nederlandse en Europese privacy-recht op dit moment in essentie op neerkomen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit recente uitspraken van de Raad van State en het Europese "mensenrechtenhof" in zaken m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens in het openbaar vervoer. Zie bijvoorbeeld: https://www.privacyfirst.nl/aandachtsvelden/mobiliteit/item/1174-hoger-beroep-michiel-jonker-inzake-privacy-aantastingen-connexxion-en-ns.html

Als de regering niet eens bereid is een eigen, inhoudelijke visie te ontwikkelen, waarop zij aanspreekbaar is als het gaat over privacy, dan zijn de "(harde) voorwaarden" die de regering op dit punt zegt te stellen, boterzacht - in feite niet meer dan windowdressing oftewel opium voor het volk.

Lees ook eens: https://www.sp.nl/opinie/mahir-alkaya/2022/digitale-euro-is-test-voor-onze-democratie
SP-kamerlid Alkaya zegt enkele zinnige dingen, maar enkele hamvragen blijven natuurlijk:
- waarom zou een CBDC überhaupt nodig zijn?
- wat (en voor wie) zijn de voor- en nadelen van invoering van een CBDC,
vergeleken met het NIET invoeren van een CBDC?

Ook een partij als de SP blijft als puntje bij paaltje komt een beetje rommelen in de marge, namelijk de sfeer van "onder welke voorwaarden moeten wij dit doen", in plaats van openlijk te durven zeggen: "Wij moeten dit NIET doen" - omdat onze reeds zwaar beschadigde democratie niet nog eens extra onderuit gehaald mag worden met een nieuw technisch middel dat kan, en in de voorzienbare toekomst ook zal worden ingezet om de bevolking op ondemocratische wijze met technische middelen te passeren, te negeren, aan te sturen, van zijn grondrechten te ontdoen en te onderdrukken.

Onze democratie en onze rechtsstaat zijn op dit moment in de verste verte niet bestand tegen een EU-breed ingevoerd technisch middel zoals CBDC. De Nederlandse democratie en rechtsstaat waren namelijk al niet eens bestand tegen de invoering van de OV-chipkaart, terwijl die vergeleken met CBDC niet meer was dan Klein Duimpje (of noem het een kabouter). De grondrechten van miljoenen OV-reizigers werden in strijd met wet- en recht afgeschaft, aanvankelijk heimelijk, en toen het bekend werd, schouderophalend - want men had de bevolking al wat jaren laten "wennen".

Als je het EU-bestuur (met name de Europese Raad en de Europese Commissie) vergelijkt met tsarina Catharina de Grote, dan kun je de Europese rechtsorde (de beroemde "rule of law") vergelijken met het uit decorstukken gebouwde dorp dat Grigory Potemkin naar verluidt regelde om de tsarina de door haarzelf zozeer gewenste indruk te geven dat alles er enorm goed voorstond in haar uitgestrekte rijk.

Deze tsarina had het overigens (net als de EU, net als Ursula von der Leyen en net als Sigrid Kaag) goed met haar volk voor. Zij versterkte bijvoorbeeld de positie van de lijfeigenen:

Catherine did initiate some changes to serfdom. If a noble did not live up to his side of the deal, the serfs could file complaints against him by following the proper channels of law. Catherine gave them this new right, but in exchange they could no longer appeal directly to her. She did this because she did not want to be bothered by the peasantry, but did not want to give them reason to revolt. In this act, she gave the serfs a legitimate bureaucratic status they had lacked before.

Bron: https://en.wikipedia.org/wiki/Catherine_the_Great#Serfs

Dit is vergelijkbaar met wat de EU doet. Enerzijds krijgen wij allemaal "rechten" van de EU, waaronder privacy-rechten zoals vastgelegd in de AVG. Maar de bedoeling hiervan is niet om ons te beschermen, maar om ervoor te zorgen dat het EU-bestuur vervolgens geen last meer van ons heeft, omdat we, als we ontevreden zijn, maar naar een rechter moeten stappen, die de AVG dan "bestuursvriendelijk" interpreteert, of die zelfs helemaal geen tijd voor ons heeft (het Europese mensenrechtenhof (EHRM) weigert in meer dan 90% van de gevallen om zaken te behandelen en verzint valse voorwendselen om ze niet-ontvankelijk te kunnen verklaren).

In relatie tot de eigen bevolking voert de EU het hele jaar door een soort kerstmuziek op, in het bijzonder onder leiding van de huidige commissievoorzitter, die energiek de blijde boodschapo blijft uitdragen: "Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage..."

Het is nu januari.

M.J.
16-01-2023, 17:46 door Anoniem
Nog eventjes en betalen in cash is strafbaar, want alleen terroristen en kiddypr0n en drugshandelaren gebruiken cash.
16-01-2023, 20:20 door Anoniem
Ik las vandaag dat de bijdrage aan de Italiaanse economie van de maffia 2% is. Zou je die dus op één dag allemaal opsluiten dan tikt dat flink aan. Maar aan de andere kant kun je heel het land daarmee natuurlijk geen maffialand noemen. Want het is maar 2%. Het is op zo een economie nog minder dan fooi. En die is altijd zwart.

Heel de tijd maar die focus van populisten, zoals ook de PVV op hele enge griezelige misdaden. Waar dan de rest ook nog blind in meegaat.

Die digitale euro moeten ze maar goed regelen. Want anders gaan we gewoon door met cash. Er is nog nooit een Romeinse keizer geweest die zo dom is geweest om cash af te schaffen. Terwijl daar hele domme bij zaten. Om alles te laten werken moet er af en toe helaas wat gebeuren wat het daglicht niet kan zien. Maar zolang het daglicht dan niks gezien heeft, is er niks aan de hand en groeien we lekker door. Er zitten wel meer foutjes tussen puntje en paaltje. Ook in de politiek en in de diplomatie. Zelfs in de rechtsspraak. Zolang puntje bij paaltje komt, tot algemeen nut en genoegen, who cares. Perfectie bestaat niet. Zou het bestaan dan zou je je te pletter vervelen ermee.

Als het een leuk digitaal eurootje wordt, en ik me vrij en onbespied voel om het te gebruiken, hardstikke leuk. Zo niet, who cares.
16-01-2023, 20:52 door Anoniem
Hoe hard zijn de voorwaarden werkelijk?

"De voorwaarden die ik eerder noemde en die ook uw Kamer heeft meegegeven zijn (1) duidelijke voordelen voor consumenten, bedrijven en brede economie; (2) waarborging van privacy; (3) overeenstemming met het anti-witwasraamwerk; (4) waarborgen voor de financiële stabiliteit en (5) een niet-programmeerbare digitale euro; dit zijn inderdaad harde voorwaarden", aldus Kaag.

Nederland kan roepen wat het wil maar al eerder laten achtereenvolgende kabinetten zien dat ze het beste jongetje van de klas willen zijn en in de Europese pas willen lopen als het erop aankomt om belangen af te wegen. Het scenario dat de Digitale Euro papier geld gaat vervangen (wat het uiteindelijke doel zou kunnen zijn lijkt me) en wel-programmeerbaar zal zijn zullen onderdeel van een belangen afweging worden waarbij een klein land als nederland aan het korste eind gaat trekken. Indien Duitsland en Frankrijk besluiten om de digitale Euro wel programmeerbaar te maken dan staat Nederland of aan de kant of ze gaan overstag. Want ook een programmeerbare Euro kan immers duidelijke voordelen bieden voor consumenten, bedrijven en brede economie. Althans: zo zal het tenslotte kunnen worden verkocht.

Je kunt jezelf ook de vragen stellen:
1. Wat heb ik aan een digitale Euro indien deze niet programmmeerbaar zou zijn?
2. Wat heb ik aan een digitale Euro indien deze niet het papier geld zou vervangen?

2 x niets lijkt me. Daarmee is het scenario van een programmeerbare Digitale Euro een reëele mogelijkheid. Wellicht bij de invoering nog niet maar in een latere fase wanneer de tijd rijp is in de ogen van Europese leiders en andere economische mogendheden zoals Amerika en China ons voor zijn gegaan.
16-01-2023, 21:18 door Anoniem
Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ:
"De voorwaarden die ik eerder noemde en die ook uw Kamer heeft meegegeven zijn (1) duidelijke voordelen voor consumenten, bedrijven en brede economie; (2) waarborging van privacy; (3) overeenstemming met het anti-witwasraamwerk; (4) waarborgen voor de financiële stabiliteit en (5) een niet-programmeerbare digitale euro; dit zijn inderdaad harde voorwaarden", aldus Kaag.

(...) Kaag voegt toe dat het kabinet het voorstel van de Commissie op de eerder genoemde voorwaarden zal beoordelen.

Wat bedoelt de regering überhaupt met "privacy"? Uit antwoorden op kamervragen van de SP blijkt dat de regering daarmee doelt op alles wat door de AP wordt gedoogd en waarvan rechters zeggen dat het mag van de AVG. Met andere woorden, alles waarmee regeringsgetrouwe rechters de AP en verwerkingsverantwoordelijken juridisch laten wegkomen. Zie: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2022Z15734&did=2022D48817

De regering hanteert dus geen inhoudelijke definitie (of concept) van privacy, maar alleen een juridische. Die definitie houdt in wezen niet meer in dan het recht van de (politiek en economisch) sterkste om te bepalen wat geoorloofd en dus zg. "voldoende privacy" is - want dat is het soort "recht" waar het Nederlandse en Europese privacy-recht op dit moment in essentie op neerkomen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit recente uitspraken van de Raad van State en het Europese "mensenrechtenhof" in zaken m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens in het openbaar vervoer. Zie bijvoorbeeld: https://www.privacyfirst.nl/aandachtsvelden/mobiliteit/item/1174-hoger-beroep-michiel-jonker-inzake-privacy-aantastingen-connexxion-en-ns.html

Als de regering niet eens bereid is een eigen, inhoudelijke visie te ontwikkelen, waarop zij aanspreekbaar is als het gaat over privacy, dan zijn de "(harde) voorwaarden" die de regering op dit punt zegt te stellen, boterzacht - in feite niet meer dan windowdressing oftewel opium voor het volk.

Lees ook eens: https://www.sp.nl/opinie/mahir-alkaya/2022/digitale-euro-is-test-voor-onze-democratie
SP-kamerlid Alkaya zegt enkele zinnige dingen, maar enkele hamvragen blijven natuurlijk:
- waarom zou een CBDC überhaupt nodig zijn?
- wat (en voor wie) zijn de voor- en nadelen van invoering van een CBDC,
vergeleken met het NIET invoeren van een CBDC?

Ook een partij als de SP blijft als puntje bij paaltje komt een beetje rommelen in de marge, namelijk de sfeer van "onder welke voorwaarden moeten wij dit doen", in plaats van openlijk te durven zeggen: "Wij moeten dit NIET doen" - omdat onze reeds zwaar beschadigde democratie niet nog eens extra onderuit gehaald mag worden met een nieuw technisch middel dat kan, en in de voorzienbare toekomst ook zal worden ingezet om de bevolking op ondemocratische wijze met technische middelen te passeren, te negeren, aan te sturen, van zijn grondrechten te ontdoen en te onderdrukken.

Onze democratie en onze rechtsstaat zijn op dit moment in de verste verte niet bestand tegen een EU-breed ingevoerd technisch middel zoals CBDC. De Nederlandse democratie en rechtsstaat waren namelijk al niet eens bestand tegen de invoering van de OV-chipkaart, terwijl die vergeleken met CBDC niet meer was dan Klein Duimpje (of noem het een kabouter). De grondrechten van miljoenen OV-reizigers werden in strijd met wet- en recht afgeschaft, aanvankelijk heimelijk, en toen het bekend werd, schouderophalend - want men had de bevolking al wat jaren laten "wennen".

Als je het EU-bestuur (met name de Europese Raad en de Europese Commissie) vergelijkt met tsarina Catharina de Grote, dan kun je de Europese rechtsorde (de beroemde "rule of law") vergelijken met het uit decorstukken gebouwde dorp dat Grigory Potemkin naar verluidt regelde om de tsarina de door haarzelf zozeer gewenste indruk te geven dat alles er enorm goed voorstond in haar uitgestrekte rijk.

Deze tsarina had het overigens (net als de EU, net als Ursula von der Leyen en net als Sigrid Kaag) goed met haar volk voor. Zij versterkte bijvoorbeeld de positie van de lijfeigenen:

Catherine did initiate some changes to serfdom. If a noble did not live up to his side of the deal, the serfs could file complaints against him by following the proper channels of law. Catherine gave them this new right, but in exchange they could no longer appeal directly to her. She did this because she did not want to be bothered by the peasantry, but did not want to give them reason to revolt. In this act, she gave the serfs a legitimate bureaucratic status they had lacked before.

Bron: https://en.wikipedia.org/wiki/Catherine_the_Great#Serfs

Dit is vergelijkbaar met wat de EU doet. Enerzijds krijgen wij allemaal "rechten" van de EU, waaronder privacy-rechten zoals vastgelegd in de AVG. Maar de bedoeling hiervan is niet om ons te beschermen, maar om ervoor te zorgen dat het EU-bestuur vervolgens geen last meer van ons heeft, omdat we, als we ontevreden zijn, maar naar een rechter moeten stappen, die de AVG dan "bestuursvriendelijk" interpreteert, of die zelfs helemaal geen tijd voor ons heeft (het Europese mensenrechtenhof (EHRM) weigert in meer dan 90% van de gevallen om zaken te behandelen en verzint valse voorwendselen om ze niet-ontvankelijk te kunnen verklaren).

In relatie tot de eigen bevolking voert de EU het hele jaar door een soort kerstmuziek op, in het bijzonder onder leiding van de huidige commissievoorzitter, die energiek de blijde boodschapo blijft uitdragen: "Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage..."

Het is nu januari.

M.J.

Eens. De AVG/GDPR heeft goede kanten maar duidelijk ook minder goede. Wat goed is zijn de Autoriteiten persoonsgegevens waar burgers verhaal kunnen halen. Dan nog moet je wel het een en ander afweten van de AVG maar de drempel is lager dan bij normale wetgeving. Je kunt een klacht indienen echter je zult nog steeds civielrechterlijk je eigen recht moeten halen, je eigen recht moeten doen gelden.

Daarnaast is een wet, wat de AVG is, niet alles omvattend in termen van bewijs bijvoorbeeld. Ik doel daarbij op het recht om toestemming in te trekken (wordt dit altijd nageleefd? En op welke wijze wordt dit bewezen?), recht op vergetelheid (worden daadwerkelijk al jouw persoonsgegevens in elke database of applicatie verwijderd?) , recht op data minimalisatie (worden daadwerkelijk alleen die gegevens gebruikt van jou die nodig zijn vanuiot doelbinding? Of worden ze aangevuld met andere gegevens via derden?) Kortom in de bewijsvoering van de AVG zitten de nodige hiaten welke niet hard worden afgedwongen.

Dan naar de Digitale Euro:

Indien we de AVG als voorbeeld nemen voor invoering van de Digitale Euro, dan vrees ik dat er sprake zal zijn van een rookgordijn optrekken. De Digitale Euro zal met veel bombarie worden gepresenteerd als een enorm voordeel voor burger en ondernemer. Maar aan de achterkant zal een wet welke de invoering van de Digitale Euro voorziet en wordt aangenomen door het Europees Parlement een resultaat zijn van belangen afwegingen tussen de krachten van de grootste landen in Europa zoals Frankrijk en Duitsland. En het is aannemelijk dat die harde voorwaardes van Nederland daarom zullen wegvallen bij een hoger belang van Duitsland en Frankrijk.
16-01-2023, 22:32 door Anoniem
Door Anoniem: Punten (2) en (3) van de minister zijn wederzijds exclusief. Er klopt dus geen zak van wat de minister zegt. Zou ze nu zwakzinnig zijn of is er opzet in het spel?
Ik twijfel er niet aan dat zij ze niet helemaal op een rijtje heeft (zie de uitspraken afgelopen weekend), maar wat je hier
schrijft klopt toch niet helemaal. De digitale euro dat is "geoormerkt geld", dat wil zeggen dat er op het moment dat het
aan jou verstrekt wordt al aan gehangen kan worden waar het aan uitgegeven mag worden. Dat zou de privacy kunnen
verbeteren, omdat er dan niet naar jouw persoonlijke uitgavegedrag hoeft te worden gekeken om te zien of jij je wel aan
de voorwaarden houdt.
Het eerste waar dit ongetwijfeld op zal worden ingezet is bijstandsuitkeringen. Als je dat in digitale euro uitbetaalt kun
je er meteen al aan hangen dat je er geen auto van mag kopen, bijvoorbeeld. Dan hoef je niet in de gaten te houden of
bijstandsgerechtigden een auto kopen, want dat kunnen ze niet. Probleem is natuurlijk dat het heel verleidelijk is om er
dan meteen maar andere beperkingen aan te hangen, bijvoorbeeld dat je er geen rookwaren van mag kopen.
(want bijstandsgerechtigden roken veel meer, dat is ongezond en is ook geen goede besteding van het geld, als de
wasmachine stuk gaat hebben ze geen geld voor een nieuwe en dan moet daar weer aanvullende bijstand voor
gegeven worden, niet handig dus maar beter kopen van sigaretten uitsluiten)
Afijn, geen schending van de privacy maar wel een flinke kans op schending van het zelfbeschikkingsrecht.
Dat wordt dan ook met opzet niet genoemd door Kaag, want dat dat er aan vast zit weet ze best. Dat vindt ze zelf geen
nadeel (als het aan haar ligt bepaalt ze persoonlijk wat iedereen in dit land doet en denkt), maar ze weet wel dat dit niet
goed zou vallen.
17-01-2023, 09:40 door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ - Bijgewerkt: 17-01-2023, 10:17
Door Anoniem:
Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ:
(...) Kaag voegt toe dat het kabinet het voorstel van de Commissie op de eerder genoemde voorwaarden zal beoordelen.

Wat bedoelt de regering überhaupt met "privacy"? Uit antwoorden op kamervragen van de SP blijkt dat de regering daarmee doelt op alles wat door de AP wordt gedoogd en waarvan rechters zeggen dat het mag van de AVG. Met andere woorden, alles waarmee regeringsgetrouwe rechters de AP en verwerkingsverantwoordelijken juridisch laten wegkomen. Zie: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2022Z15734&did=2022D48817

De regering hanteert dus geen inhoudelijke definitie (of concept) van privacy, maar alleen een juridische. Die definitie houdt in wezen niet meer in dan het recht van de (politiek en economisch) sterkste om te bepalen wat geoorloofd en dus zg. "voldoende privacy" is - want dat is het soort "recht" waar het Nederlandse en Europese privacy-recht op dit moment in essentie op neerkomen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit (...)

Onze democratie en onze rechtsstaat zijn op dit moment in de verste verte niet bestand tegen een EU-breed ingevoerd technisch middel zoals CBDC. De Nederlandse democratie en rechtsstaat waren namelijk al niet eens bestand tegen (...)

Als je het EU-bestuur (met name de Europese Raad en de Europese Commissie) vergelijkt met tsarina Catharina de Grote, dan kun je de Europese rechtsorde (de beroemde "rule of law") vergelijken met het uit decorstukken gebouwde dorp dat Grigory Potemkin naar verluidt regelde om de tsarina de door haarzelf zozeer gewenste indruk te geven dat alles er enorm goed voorstond in haar uitgestrekte rijk.

(...) Dit is vergelijkbaar met wat de EU doet. Enerzijds krijgen wij allemaal "rechten" van de EU, waaronder privacy-rechten zoals vastgelegd in de AVG. Maar de bedoeling hiervan is niet om ons te beschermen, maar om ervoor te zorgen dat het EU-bestuur vervolgens geen last meer van ons heeft, omdat we, als we ontevreden zijn, maar naar een rechter moeten stappen, die de AVG dan "bestuursvriendelijk" interpreteert, of die zelfs helemaal geen tijd voor ons heeft (het Europese mensenrechtenhof (EHRM) weigert in meer dan 90% van de gevallen om zaken te behandelen en verzint valse voorwendselen om ze niet-ontvankelijk te kunnen verklaren).

In relatie tot de eigen bevolking voert de EU het hele jaar door een soort kerstmuziek op, in het bijzonder onder leiding van de huidige commissievoorzitter, die energiek de blijde boodschapo blijft uitdragen: "Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage..."

Het is nu januari.

M.J.

Eens. De AVG/GDPR heeft goede kanten maar duidelijk ook minder goede. Wat goed is zijn de Autoriteiten persoonsgegevens waar burgers verhaal kunnen halen.

Helaas kunnen burgers bij de AP in de praktijk niet effectief verhaal halen. Er is een wachtlijst met vele duizenden zaken, waardoor het jaren duurt voordat zaken in behandeling worden genomen, en bovendien kiest de AP ervoor om heel veel zaken niet te behandelen op grond van haar "prioriteringsbeleid" en op grond van dubieuze interpretaties van de AVG die datagraaiers in de praktijk vrij spel geven. Als de AP in sommige gevallen toch een keer opkomt voor serieuze privacy, wordt de AP ook nog teruggefloten door Nederlandse rechters die de "vrije" markt en het contractrecht uit het burgerlijk wetboek boven het grondrecht op privacy plaatsen, en ook boven het internationale recht - waaraan zij overigens, in strijd met de Grondwet en internationale verplichtingen, weigeren de toepassing van het Nederlandse contractrecht te toetsen.

Dan nog moet je wel het een en ander afweten van de AVG maar de drempel is lager dan bij normale wetgeving. Je kunt een klacht indienen echter je zult nog steeds civielrechterlijk je eigen recht moeten halen, je eigen recht moeten doen gelden.

Als de AP haar taak als nationale toezichthouder van een EU-lidstaat naar behoren zou vervullen, dat wil zeggen conform haar Europeesrechtelijke en internationaalrechtelijke (EVRM) verplichtingen, dan zouden burgers niet naar de civiele rechter hoeven te stappen. Bovendien heeft dat laatste in de praktijk bijna nooit zin. Afgezien van misschien enkele symbolische uitspraken, scharen ook civiele rechters zich bijna steeds aan de kant van organisaties die persoonlijke data willen verwerken zonder toestemming van de betreffende mensen ("betrokkenen" in het jargon van de AVG). De juridische grenzen zijn al zeer ver opgerekt in het nadeel van gewone burgers, waardoor verreweg de mensen niet eens meer proberen hun privacy-rechten te beschermen.

Op het gebied van privacy stellen Nederlandse rechters zowel de overheid als de vrije markt effectief boven de wet. Maar dat geven zij niet openlijk toe. Liever verwijzen zij naar "de ruimte" die de overheid huns inziens in concrete gevallen moet hebben om zich van de bepalingen van de AVG niets aan te trekken. Maar de rechters vinden dan, na inschakeling van hun aanzienlijke vermogen tot "doublethink" (hypocrisie), dat de AVG dat dan dus "toelaat".

Diezelfde rechters stellen dat het contractrecht en het "gerechtvaardigde belang" van particuliere organisaties (bijv. bedrijven) met zich meebrengen dat zulke organisaties cruciale bepalingen van de AVG eveneens terzijde kunnen schuiven.

Daarnaast is een wet, wat de AVG is, niet alles omvattend in termen van bewijs bijvoorbeeld. Ik doel daarbij op het recht om toestemming in te trekken (wordt dit altijd nageleefd? En op welke wijze wordt dit bewezen?), recht op vergetelheid (worden daadwerkelijk al jouw persoonsgegevens in elke database of applicatie verwijderd?) , recht op data minimalisatie (worden daadwerkelijk alleen die gegevens gebruikt van jou die nodig zijn vanuiot doelbinding? Of worden ze aangevuld met andere gegevens via derden?) Kortom in de bewijsvoering van de AVG zitten de nodige hiaten welke niet hard worden afgedwongen.

Nee, de AVG noemt al deze zaken. De AVG is een wet, het gaat om de vraag of, en zo ja op welke manier die wet wordt toegepast. Nederlandse rechters weigeren eensgezind om de AVG conform de bedoeling daarvan toe te passen. Op die manier hebben ze de AVG al tandeloos gemaakt. Dat ligt niet aan de tekst van de AVG, maar aan de manier waarop Nederlandse rechters de betekenis daarvan verdraaien en weigeren hun interpretatie te toetsen aan artikel 8 EVRM, terwijl het Europese mensenrechtenhof (EHRM) eveneens weigert om de interpretaties van Nederlandse rechters te toetsen aan artikel 8 EVRM. Op die manier kan ook het EHRM natuurlijk geen bescherming bieden.

Dan naar de Digitale Euro:

Indien we de AVG als voorbeeld nemen voor invoering van de Digitale Euro, dan vrees ik dat er sprake zal zijn van een rookgordijn optrekken. De Digitale Euro zal met veel bombarie worden gepresenteerd als een enorm voordeel voor burger en ondernemer. Maar aan de achterkant zal een wet welke de invoering van de Digitale Euro voorziet en wordt aangenomen door het Europees Parlement een resultaat zijn van belangen afwegingen tussen de krachten van de grootste landen in Europa zoals Frankrijk en Duitsland. En het is aannemelijk dat die harde voorwaardes van Nederland daarom zullen wegvallen bij een hoger belang van Duitsland en Frankrijk.

Ik zou dat geen "hoger belang" willen noemen, maar eerder een "grotere politieke macht". Uiteindelijk is dat niet de macht van afzonderlijke lidstaten van de EU (ook niet grote, zoals Duitsland of Frankrijk), maar de macht van een netwerk van bestuurders, hun adviseurs, hun propagandisten en de lobbies waarmee zij in verbinding staan. Die willen CBDC invoeren, juist ook om de privacy en zelfbeschikking van gewone mensen eindelijk te kunnen afschaffen. Want zij vinden privacy en zelfbeschikking van gewone mensen hinderlijk voor hun eigen, nobele plannen met de wereld en met Europa.

Die plannen (bijv. mitigatie van de gevolgen van klimaatverandering) vinden zij nobel omdat zij daarmee de eigen positie en die van hun opdrachtgevers (een kleine elite) beschermen en versterken. Ze vinden het absoluut geen bezwaar dat zij het op zo'n manier proberen te doen, dat ze daarmee de positie van 99% van de mensen schaden. Hun werkelijke solidariteit ligt bij de eigen groep, niet bij het gewone volk.

Het kan dan ruwweg drie kanten opgaan.

(1) Dit bestuurlijke netwerk slaagt in zijn opzet. In de praktijk is het met onze vrijheid (zelfsbeschikking), privacy en ook onze welvaart gedaan. Voortaan eten we alleen nog genadebrood wanneer we in de smaak vallen bij het bestuurlijke regime. Democratie en rechtsstaat worden gereduceerd tot inhoudsloze, formele rituelen (lippendienst), die alleen nog dienen om een terugkeer naar feodale verhoudingen te verbloemen. In plaats daarvan wordt het bestuur op technocratische wijze gevoerd, waarbij de bestuurders zich zoveel mogelijk onttrekken aan persoonlijk contact met mensen buiten de eigen, bevoorrechte groep. Dit wordt georganiseerd via de digitalisering van allerlei processen die in vroeger tijden contact tussen het bestuur en gewone mensen vereisten, maar die nu via computers worden afgehandeld. Gewone mensen moeten zich voegen naar de categorieën waarmee het bestuur de wereld heeft geframed, en die zijn vastgelegd in de protocollen die met digitale en geautomatiseerde fysieke systemen (hekjes, poortjes, automatisch gesloten deuren) worden opgelegd aan de bevolking.

(2) Er ontstaat verzet en op een gegeven moment chaos, waarin dit technocratische systeem deels omver wordt geworpen om plaats te maken voor iets heel anders - mogelijk iets met lokale vormen van zelfbeschikking van groepen mensen. Maar in die chaos zullen er veel slachtoffers vallen.

(3) Antidemocratische technocratie en burgerlijk verzet daartegen leiden tot compromissen die aan burgers enige reële vrijheid laten, zonder dat het regime omver wordt geworpen. Wellicht komen nieuwe generaties van bestuurders tot het inzicht dat werkelijk respect voor de vrijheid en de privacy van gewone mensen toch wel een goede benadering is, die ook het bestuur kan helpen om tot goede resultaten te komen. Wellicht komen er vanuit de samenleving ook nieuwe initiatieven om mensen te helpen zich op een authentieke manier te ontwikkelen (wat iets heel anders is dan de paternalistische "nudging" en propaganda die tegenwoordig doorgaat voor het stimuleren van de "geïnformeerdheid" van burgers), en krijgen die initiatieven ruimte van de kant van nieuwe generaties bestuurders.

Ik hoop dat dit derde scenario bewaarheid wordt. Maar van de huidige generatie bestuurders verwacht ik in dat opzicht weinig. Hun onbewuste arrogantie is te groot. Hun onbewuste angst voor het delen van macht ook. Het zal heel wat bestuurlijke debacles en volkswoede vereisen, en vermoedelijk het aantreden van een nieuwe generatie, voordat het bestuur weer enigszins functioneel kan worden (d.w.z. dat het op hoofdpunten dienstbaar wordt aan het welzijn van de menselijke bevolking en de andere elementen van onze planeet, waarmee wij samenleven).

Bedenk: het aardbevingsschandaal in Groningen, het Toeslagenschandaal, het mismanagement van Covid-19, de Stikstofcrisis, de crisissen in de jeugzorg en het onderwijs alsmede de wooncrisis zijn zelfs in combinatie met elkaar niet genoeg om de zelfgenoegzaamheid en arrogantie van de huidige regeringskliek (bewind, coalitiepartijen en aspirant-coalitiepartijen zoals PvdA en GL) te doorbreken. Ze zijn zelfs zo ver van het padje af dat ze toestaan dat de niet-gekozen Koningin Máxima zich, volledig in strijd met democratische grondbeginselen, actief en politiek mengt in de voorbereiding van besluitvorming over CBDC. Sterker nog, dat beantwoordt aan de onuitgesproken visie van deze kliek hoe Nederland en Europa eigenlijk geregeerd zouden moeten worden, namelijk door een aristocratie.

Er is daar overigens een woord voor, dat bekend is uit de geschiedenis (bijv. de periode 1815-1830): "Restoratie".

M.J.
17-01-2023, 10:09 door Anoniem
Wat M.J. hier beschrijft, betekent op weg naar een neo-feodaal systeem van globalisering, een neo-middeleeuwen met ons als 'onvrijen'.

Dit digitale 'nieuwe' tijdvak belooft beslist geen renaissance te worden voor de enkeling. Erger nog alle ontsnappingsroutes worden geleidelijk afgesloten. Gaan we erheen 'slaapwandelend'? Ik vrees van wel voor de overgrote meerderheid der bevolking dan. De rest zullen worden beschouwd als onwenselijke 'renegades'.

#webproxy
17-01-2023, 11:12 door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ - Bijgewerkt: 17-01-2023, 11:47
Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ:
Door Anoniem: (...) Daarnaast is een wet, wat de AVG is, niet alles omvattend in termen van bewijs bijvoorbeeld. Ik doel daarbij op het recht om toestemming in te trekken (wordt dit altijd nageleefd? En op welke wijze wordt dit bewezen?), recht op vergetelheid (worden daadwerkelijk al jouw persoonsgegevens in elke database of applicatie verwijderd?) , recht op data minimalisatie (worden daadwerkelijk alleen die gegevens gebruikt van jou die nodig zijn vanuiot doelbinding? Of worden ze aangevuld met andere gegevens via derden?) Kortom in de bewijsvoering van de AVG zitten de nodige hiaten welke niet hard worden afgedwongen.

Nee, de AVG noemt al deze zaken. De AVG is een wet, het gaat om de vraag of, en zo ja op welke manier die wet wordt toegepast. Nederlandse rechters weigeren eensgezind om de AVG conform de bedoeling daarvan toe te passen. Op die manier hebben ze de AVG al tandeloos gemaakt. Dat ligt niet aan de tekst van de AVG, maar aan de manier waarop Nederlandse rechters de betekenis daarvan verdraaien en weigeren hun interpretatie te toetsen aan artikel 8 EVRM, terwijl het Europese mensenrechtenhof (EHRM) eveneens weigert om de interpretaties van Nederlandse rechters te toetsen aan artikel 8 EVRM. Op die manier kan ook het EHRM natuurlijk geen bescherming bieden. (...)

M.J.

In aanvulling op het bovenstaande wil ik nog wijzen over de manier waarop de "open normen" van de AVG door o.a. rechters misbruikt worden om deze wet tandeloos te maken. Vandaag verwoordt de AP dit als volgt in een nieuwsbrief aan FG's, getiteld: "FG Nieuwsbrief - Omgaan met open normen: een uitdaging én een kans", waarin de AP schrijft:

Hoe de AP u kan helpen
Het privacyrecht is in ontwikkeling. Er is in Nederland en de rest van Europa veel aandacht voor het invullen van de open normen en begrippen in de AVG. Toezichthouders werken er in de European Data Protection Board (EDPB) aan om te zorgen dat de AVG overal hetzelfde wordt uitgelegd. Het resultaat tot nu toe: tientallen guidelines en aanbevelingen waar organisaties mee aan de slag kunnen.

Uw vraag stellen
Vindt u het antwoord op uw vraag niet in de guidelines van de EDPB of op de website van de AP? Neem dan contact met ons op via de FG-telefoon of FG-mailbox. We geven u dan uitleg over algemene privacynormen en de toepassing daarvan. Houd specifieke wetsartikelen, guidelines of jurisprudentie bij de hand. Dan kunnen we u het best helpen.

Uw dilemma voorleggen
U kunt met ons sparren over dilemma’s waar u als FG tegenaan loopt. Bijvoorbeeld over uw positie in uw organisatie en de verwachtingen daarover. Soms vult een organisatie de positie van de FG niet juist in, waardoor er knelpunten ontstaan.

Niet altijd een zwart-wit antwoord
De normen in de AVG zijn niet voor niets open. Door open normen is de AVG geen rigide wet, en kan de wet ook worden toegepast bij nieuwe technologieën en ontwikkelingen. Open normen geven u bewegingsruimte, zodat u de AVG kunt toepassen in uw eigen context. Dat biedt juist mogelijkheden in plaats van beperkingen. Bovendien heeft alleen u zelf alle informatie om als FG een afweging te maken.

Het invullen van open normen is complex en continu werk in uitvoering: er zijn immers steeds nieuwe ontwikkelingen en technologieën. Het kan ook zijn dat de Europese toezichthouders nog werken aan de invulling van een norm. Of dat er nog een verzoek bij de rechter ligt om een norm te verduidelijken.

Dat betekent dat de AP niet altijd een eenduidig antwoord heeft op uw vraag. We sturen u in de juiste richting en denken met u mee. U beslist uiteindelijk zelf wat de juiste aanpak is in uw specifieke situatie.

Het eerste wat hier opvalt, is dat de AP geen tijd heeft om klachten van burgers te behandelen (te weinig personeelscapaciteit, een enorme achterstand in de behandeling van klachten, die vaak jaren moeten wachten), maar kennelijk wel tijd om met FG's van data-verwerkers te "sparren". Hee... wiens belangen moest de AP ook alweer met prioriteit beschermen?

Het tweede wat mij opvalt, in het licht van mijn ervaringen met privacy-rechtszaken, is dat het bestaan van "open normen" kennelijk wordt opgevat als een zodanig grote openheid, dat die zelfs verder gaat dan de tekst van de AVG redelijkerwijs toelaat. Met andere woorden, de AVG geeft een vinger ("open normen") en vervolgens nemen data-verwerkers, met collaboratie van rechters, de hele hand. Op die manier blijft de burger nagenoeg rechteloos achter.

Eén klein voorbeeldje ter illustratie. De AVG schrijf data-minimalisatie voor (zo min mogelijk persoonsgegevens verwerken) en zegt dat de beoordeling of persoonsgegevens verwerkt mogen worden, technologieneutraal moet geschieden (overweging (15) van de AVG). Maar in de praktijk zeggen zowel data-verwerkende organisaties als de AP dat "digitalisering" een "gegeven" is, en dat analoge methoden waarbij minder persoonsgegevens worden verwerkt daarom buiten beschouwing mogen worden gelaten in de beoordeling of er minder privacy-invasieve alternatieven voorhanden zijn. Dat is lijnrecht in strijd met drie door de AVG gegeven normen (dataminimalisatie, subsidiariteit, technologieneutrale beoordeling).

Het lijkt of het feit dat zo'n norm "open" is, door de AP en rechters wordt aangegrepen om het standpunt in te nemen dat die norm dus tot niets verplicht, en aan de burger dus in de praktijk geen enkele bescherming biedt.

Het doet een beetje denken aan de manier waarop het feit dat privacy "geen absoluut" recht is, soms ook wordt aangegrepen om de normen van de AVG het raam uit te gooien.

Als er een CBDC wordt ingevoerd, zal een dergelijke omgang met "open normen" natuurlijk ook weer gebeuren. De AVG zou dan opnieuw gebruikt worden als wassen neus.

* * *

In diezelfde nieuwsbrief van de AP wordt ook een interview met Cecile Schut geciteerd:

In het vakblad 'De Compliance Officer' deelde Cecile Schut in juli 2022 welke uitdagingen de AP ziet voor FG’s. Cecile leidt de directie Systeemtoezicht, Beveiliging en Technologie (SBT), die veel contact heeft met FG’s.

Wat zie je als grote uitdagingen voor FG’s?
Cecile Schut: “ De AVG bevat zoals gezegd een groot aantal open normen en geeft organisaties daarmee een zekere vrijheid om praktische invulling aan wettelijke verplichtingen te geven.

Eén van de taken van de FG is intern toezicht te houden op de naleving hiervan. Daarbij staat de afweging over het gebruik van persoonsgegevens ‘zo weinig en zo veilig mogelijk’ centraal. Maar af en toe zie ik vragen van FG’s waarbij het erop lijkt dat zij door hun organisatie worden gevraagd om vooral op zoek te gaan naar de uiterste norm. Ogenschijnlijk met als doel te achterhalen hoe een organisatie nog nét binnen de grenzen van de wet kan blijven. Dat vind ik hartstikke zonde. Want wanneer je uitgaat van het zoeken naar de uiterste norm, wordt de ondergrens de streefnorm. Dat druist in tegen het uitgangspunt van de AVG.

Het is dus een uitdaging voor FG’s om erop te wijzen dat organisaties bij elke verwerking juist een zo hoog mogelijk beschermingsniveau moeten nastreven.”

We zien hier een verregaand gebrek aan realisme, met andere woorden: een geforceerde naïviteit, over de vermeende bereidheid van bedrijven om aan zelfregulering te doen, ook als die zelfregulering ten koste zou gaan van de winstmarge of mogelijkheden voor het aanboren van nieuwe verdienmodellen. In The Age of Surveillance Capitalism (2019) heeft hoogleraar Shoshana Zuboff ook al het een en ander gezegd over de gewilde illusie dat zelfregulering d.m.v. open normen voldoende zou zijn om tot adequate privacy-bescherming te komen.

Als een commerciële of ambtelijke werkgever een belang ziet in het verwerken van bepaalde persoonsgegevens en diens FG maakt dat echt lastig met volgehouden bezwaren, dan kan die FG omzien naar "een andere functie". Een directeur zal aan een FG altijd vragen: "Wat is het juridische risico als ik die gegevens toch gewoon verzamel?" Als de FG dan iets gaat mompelen over "open normen", dan zal dat op haar of zijn baas weinig indruk maken, en niet als een reden gezien worden om het verdienmodel van het bedrijf of de strategie van de organisatie te beperken.

Daarom zijn er geen "open normen" nodig, maar duidelijke, handhaafbare en ook daadwerkelijk gehandhaafde normen. Het is op zich prima als de EDPB richtlijnen ("guidelines") opstelt, maar dat zal nooit genoeg zijn zolang die niet juridisch vallen hard te maken (d.w.z. gedekt worden door rechters). Bovendien past de EDPB die richtlijnen (deels noodgedwongen) aan aan rechterlijke uitspraken die van de AVG inmiddels al een wassen neus hebben gemaakt.

Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat CBDC in ieder geval niet mag worden ingevoerd voordat er een nieuwe versie van de AVG in werking is getreden, waarin een aantal van die open normen zijn verscherpt en nader zijn ingevuld in de vorm van duidelijke, handhaafbare normen.

M.J.
17-01-2023, 17:41 door Anoniem
@ M.J. (vanwege zijn interessante bijdragen),

Wat is er in essentie aan de hand en waar we bewegen we ons heen? Een deel-analyse.

Van alles, dat er niet openlijk van te voren 'bekokstoofd' wordt, is er achteraf veel, heel veel, moeilijk objectief te maken.
Zeker als dit ook nog eens via info-manipulatie of regelrechte of verkapte censuur moeilijker gemaakt wordt (via o.a. collaborerende schatplichtige media). Dit geldt ook bij de invoering van een CBDC, zoals voorzien.

De massa gelooft derhalve het tegendeel van het gepropageerde niet of wijst het kwade erin en de intensies ervan af als niet bestaand ( dat kan niet waar zijn, toch?) of als complottheorie, i.e. notoire onzin van bijvoorbeeld 'wappies' of anderen, die de weg kwijt zijn etc. etc.

Als uit de richting van de agenda het tegendeel al blijkt, is dat dan al redelijk laat in het gehele ontwikkelproces en aan het eind van het traject van realiseren en dus al veel moeilijker tegen te gaan en/of te exposen als gevaarlijk voor iedereen behalve degenen, die er gigantisch van kunnen en zullen profiteren.

Zeker nog als je twee groepen in de samenleving elkaar gaat laten controleren of tegen elkaar opzet en deskundigen de mond snoert of op verschillende wijzen naar je kamp overhaalt. Divide et impera etc., mores vult etc. 'Deus' etc. wordt zoveel mogelijk door deze krachten achter de schermen geinternaliseerd (id, ego, superego etc.). Een psychologisch spel als mede weg voorbereider voor het niet direct ontwaren van de psy-op, zoals de werkelijk is gepland.

We zitten nu in een fase waar alles versneld erdoor gejast moet worden, omdat men het juiste momentum wenst vast te houden en vreest voor een tegengestelde beweging, als men dat achterwege zou laten (daarom tegenstand, die men van te voren al flink in een kwaad daglicht zal proberen te plaatsen, uitschakelen). Hou de boel dom en arm.

We leven wat dat aangaat in zeer interessante tijden, maar het individu krijgt het wel steeds zwaarder of doorziet het niet ten volle.

#obserwator
17-01-2023, 19:26 door Anoniem

Onze democratie en onze rechtsstaat zijn op dit moment in de verste verte niet bestand tegen een EU-breed ingevoerd technisch middel zoals CBDC. De Nederlandse democratie en rechtsstaat waren namelijk al niet eens bestand tegen de invoering van de OV-chipkaart, terwijl die vergeleken met CBDC niet meer was dan Klein Duimpje (of noem het een kabouter). De grondrechten van miljoenen OV-reizigers werden in strijd met wet- en recht afgeschaft, aanvankelijk heimelijk, en toen het bekend werd, schouderophalend - want men had de bevolking al wat jaren laten "wennen".
.

Je bedoelt die OV chipkaart die nu vervangen wordt door telefoon of bankpas. Een chipkaart kan je nog met iemand wisselen

https://tweakers.net/nieuws/154748/nederlandse-overheid-wil-ov-chipkaart-in-2023-uitgefaseerd-hebben.html

Ik snap wel waarom 5G zo hard nodig is, niet voor de gebruiker maar voor al he realtime data harvesten.
18-01-2023, 07:59 door Anoniem
Digitale slavernij went nooit. Maar als de slaven gedwee blijven meewerken. Who cares?
18-01-2023, 09:39 door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ - Bijgewerkt: 18-01-2023, 09:46
Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ: (...) Als de regering niet eens bereid is een eigen, inhoudelijke visie te ontwikkelen, waarop zij aanspreekbaar is als het gaat over privacy, dan zijn de "(harde) voorwaarden" die de regering op dit punt zegt te stellen, boterzacht - in feite niet meer dan windowdressing oftewel opium voor het volk.

Lees ook eens: https://www.sp.nl/opinie/mahir-alkaya/2022/digitale-euro-is-test-voor-onze-democratie
SP-kamerlid Alkaya zegt enkele zinnige dingen, maar enkele hamvragen blijven natuurlijk:
- waarom zou een CBDC überhaupt nodig zijn?
- wat (en voor wie) zijn de voor- en nadelen van invoering van een CBDC, vergeleken met het NIET invoeren van een CBDC?

Ook een partij als de SP blijft als puntje bij paaltje komt een beetje rommelen in de marge, namelijk de sfeer van "onder welke voorwaarden moeten wij dit doen", in plaats van openlijk te durven zeggen: "Wij moeten dit NIET doen" - omdat onze reeds zwaar beschadigde democratie niet nog eens extra onderuit gehaald mag worden met een nieuw technisch middel dat kan, en in de voorzienbare toekomst ook zal worden ingezet om de bevolking op ondemocratische wijze met technische middelen te passeren, te negeren, aan te sturen, van zijn grondrechten te ontdoen en te onderdrukken.

Onze democratie en onze rechtsstaat zijn op dit moment in de verste verte niet bestand tegen een EU-breed ingevoerd technisch middel zoals CBDC.

Ik wil mezelf corrigeren. Inmiddels heb ik een interview met Mahir Alkaya (SP) gezien over CBDC in relatie tot de kwetsbaarheid van onze democratie, Zijn boodschap is glashelder, en ik zou dat niet willen kwalificeren als "een beetje rommelen in de marge". Die kwalificatie trek ik dus in. Het is tevens de eerste keer dat een "linkse" parlementariër geïnterviewd wordt door BLCKBX. Alkaya geeft zonder rancune en zonder op-de-man-spelen aan waar het verschil zit tussen zijn benadering en die van een "rechtse" politicus zoals Thierry Baudet. Dus ook om die reden interessant. Het interview valt te bekijken via deze link: https://www.blckbx.tv/economie/mahir-alkaya-sp-we-leven-in-een-schijndemocratie-en-de-digitale-euro-is-onhoudbaar

M.J.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.