image

Minister wil gebruik van ChatGPT in klaslokaal niet verbieden

dinsdag 28 maart 2023, 13:40 door Redactie, 13 reacties

Minister Dijkgraaf heeft geen plannen om het gebruik van ChatGPT in het klaslokaal te verbieden, zo heeft hij laten weten op een verzoek van Kamerlid Ephraim van Groep Van Haga. De partij stelde de minister Kamervragen naar aanleiding van berichtgeving dat studenten de chatbot gebruiken voor het maken van hun huiswerk.

"Bent u ook van mening dat door het gebruik van deze tool leerlingen niet de juiste schrijfvaardigheden leren die van belang zijn voor de rest van hun leven om deel te nemen aan het maatschappelijke leven?", zo vroeg Ephraim aan de minister. Die stelt dat ChatGPT geen geschikte tool is om schrijfvaardigheden bij te brengen. Volgens Dijkgraaf kunnen chatbots geen betekenis of context uit teksten afgeleiden. "Daarom zullen vaardigheden als kritisch lezen en kritisch analyseren van teksten, het toepassen van opgedane kennis, mediawijsheid en digitale geletterdheid nog belangrijker worden in de nabije toekomst", aldus de minister.

Die kreeg ook de vraag of hij bereid is de gevaren van ChatGPT te onderzoeken om maatregelen te kunnen nemen, zodat het gebruik van ChatGPT uit het klaslokaal of de collegezaal verbannen wordt. Dat ziet de minister vooralsnog niet zitten. "De onderwijsinstellingen zijn als eerste aan zet om te bepalen of en hoe ChatGPT en AI in den brede wordt ingezet binnen een klaslokaal of collegezaal."

Dijkgraaf merkt op dat tools zoals ChatGPT docenten vragen om door te denken hoe ze op een doordachte manier met AI in het onderwijs omgaan en leerlingen de nodige taal en schrijfvaardigheden bijbrengen. Er wordt dan ook meer gevraagd van didactische en digitale vaardigheden. "De sleutel ligt vooral bij de didactische aanpak in de klas, bijvoorbeeld door leerlingen en studenten niet alleen te beoordelen op het eindproduct maar ook op het schrijfproces of door opdrachten in de klas te maken met pen en papier", legt de minister uit.

Reacties (13)
28-03-2023, 13:49 door Anoniem
"De sleutel ligt vooral bij de didactische aanpak in de klas, bijvoorbeeld door leerlingen en studenten niet alleen te beoordelen op het eindproduct maar ook op het schrijfproces of door opdrachten in de klas te maken met pen en papier", legt de minister uit.

Daar zit ook meteen het probleem bij ChatGPT op dit moment.
Het geeft je alleen ene eindproduct maar legt niet uit hoe het er toe komt.


Zo moeilijk is het dus niet.
Als leerlingen een werkstuk/scriptie, oid moeten schrijven, dan horen ze daar ook een bronvermelding en eindnoten/voetnoten bij te voegen.
ChatGPT doet dat niet. Daar kun je als docent dan meteen aan zien of ze het stuk wel zelf geschreven hebben.
Of anders met de leerling door praten over dingen die niet in het eindstuk staan, maar ze wel tegen gekomen hadden moeten hebben als ze zelf het werk gedaan hadden.
Opties genoeg voor een goede leraar.
28-03-2023, 14:31 door _R0N_
Als de docent twijfelt aan de kennis van de student staat het vrij een mondelinge toets af te nemen.
28-03-2023, 14:46 door Anoniem
Hoewel Minister Dijkgraaf erkent dat ChatGPT niet geschikt is voor het aanleren van schrijfvaardigheden, lijkt hij de potentieel negatieve gevolgen van het gebruik ervan in het klaslokaal te onderschatten. Het is essentieel dat we de impact van AI op het onderwijs grondig onderzoeken en passende maatregelen treffen om te zorgen voor een evenwichtige en effectieve leeromgeving. Het afschuiven van de verantwoordelijkheid op onderwijsinstellingen alleen lijkt onvoldoende.
28-03-2023, 16:33 door _R0N_
Door Anoniem: Hoewel Minister Dijkgraaf erkent dat ChatGPT niet geschikt is voor het aanleren van schrijfvaardigheden, lijkt hij de potentieel negatieve gevolgen van het gebruik ervan in het klaslokaal te onderschatten. Het is essentieel dat we de impact van AI op het onderwijs grondig onderzoeken en passende maatregelen treffen om te zorgen voor een evenwichtige en effectieve leeromgeving. Het afschuiven van de verantwoordelijkheid op onderwijsinstellingen alleen lijkt onvoldoende.

Je bedoelt zoals gebruik van een rekenmachine zorgt dat mensen minder goed zijn in hoofdrekenen en het gebruik van computers ervoor zorgt dat mensen een doktershandschrift krijgen?
Vooruitgang levert niet alleen nieuwe mogelijkheden maar ook uitdagingen en daar moet je mee om leren gaan.
28-03-2023, 16:37 door Anoniem
Ik denk dat deze minister een heel verstandig antwoord geeft. Omarm AI, en vecht er niet tegen, zoals bij de vraagsteller doorklinkt.

Een tool als ChatGPT kan juist ook een verrijking zijn van het onderwijs, nog afgezien dat je ChatGPT of AI in het algemeen als studieonderwerp beschouwd. ChatGPT is uitstekend in staat om samenvattingen te maken van ingewikkelde onderwerpen. Je kan als docent en als leerling/student ook gebruik van maken.
28-03-2023, 17:00 door Anoniem
Los van het vraagstuk of dit nu een aanwinst of bedreiging is ben ik erg blij dat de minister niet gaat bepalen welke hulpmiddelen in de klas worden in gezet. Laten de scholen dit alsjeblieft zelf bepalen. En bij de ene les is het een verrijking, staat de docent het toe en leren ze ermee omgaan. En bij een ander type les kiest de leraar ervoor dat het een eigen tekst moet zijn waar geen gebruik gemaakt mag worden van een dergelijk hulpmiddel.
De politiek hoeft zich hier niet mee te bemoeien m.i.
28-03-2023, 17:33 door Anoniem
Je kan chatgpt ook als aanvulling gebruiken.
Duidelijk uitleggen aan de AI welke volgorder je wil en onder welke koppen vervolgens ook vragen wat zijn gebruikte bronnen zijn en die vermelden in je werkstuk.

Zonder het letterlijk over te nemen.
Puur als aanvulling en tool om mee te helpen zoeken.
28-03-2023, 19:37 door Anoniem
Door _R0N_:
Door Anoniem: Hoewel Minister Dijkgraaf erkent dat ChatGPT niet geschikt is voor het aanleren van schrijfvaardigheden, lijkt hij de potentieel negatieve gevolgen van het gebruik ervan in het klaslokaal te onderschatten. Het is essentieel dat we de impact van AI op het onderwijs grondig onderzoeken en passende maatregelen treffen om te zorgen voor een evenwichtige en effectieve leeromgeving. Het afschuiven van de verantwoordelijkheid op onderwijsinstellingen alleen lijkt onvoldoende.

Je bedoelt zoals gebruik van een rekenmachine zorgt dat mensen minder goed zijn in hoofdrekenen en het gebruik van computers ervoor zorgt dat mensen een doktershandschrift krijgen?
Vooruitgang levert niet alleen nieuwe mogelijkheden maar ook uitdagingen en daar moet je mee om leren gaan.

Tot de 4e middelbaar zonder rekenmachine (in de klas), daarna toestaan. Zo ging dat in mijn tijd. Dan leer je wel rekenen.
28-03-2023, 23:18 door MathFox
Door Anoniem:
Tot de 4e middelbaar zonder rekenmachine (in de klas), daarna toestaan. Zo ging dat in mijn tijd. Dan leer je wel rekenen.
Klas 1 en 2 VWO leert met logaritmetabellen werken, klas 3 en 4 met de rekenlineaal, dan kan de rekenmachine in klas 5 geïntroduceerd worden. Helaas is er dan geen plaats meer in het curriculum voor basisvaardigheden Internetgebruik.
</sarcasme>
Besef dat tijden veranderen en pas het schoolprogramma daaraan aan. ChatGPT is nog te nieuw en er zullen nog wel een paar iteraties overheen gaan voordat het echt vriendelijk is, maar we zullen over een paar jaar moeten gaan kijken hoe dit soort generatieve AI's op een goede manier in lesprogramma's ingepast gaan worden.
29-03-2023, 09:49 door Anoniem
Oh mooi, dan zoon of dochter toch weer de klas in met de Smartphone.
op tiktok meester? nee hoor ik werk even met ChatGPT
29-03-2023, 10:14 door Anoniem
Door Anoniem:
"De sleutel ligt vooral bij de didactische aanpak in de klas, bijvoorbeeld door leerlingen en studenten niet alleen te beoordelen op het eindproduct maar ook op het schrijfproces of door opdrachten in de klas te maken met pen en papier", legt de minister uit.

Daar zit ook meteen het probleem bij ChatGPT op dit moment.
Het geeft je alleen ene eindproduct maar legt niet uit hoe het er toe komt.


Zo moeilijk is het dus niet.
Als leerlingen een werkstuk/scriptie, oid moeten schrijven, dan horen ze daar ook een bronvermelding en eindnoten/voetnoten bij te voegen.
ChatGPT doet dat niet. Daar kun je als docent dan meteen aan zien of ze het stuk wel zelf geschreven hebben.
Of anders met de leerling door praten over dingen die niet in het eindstuk staan, maar ze wel tegen gekomen hadden moeten hebben als ze zelf het werk gedaan hadden.
Opties genoeg voor een goede leraar.

Bronvermelding kopieer je gewoon van de Wikipedia pagina, tegenwoordig hebben die dat allemaal. Of je levert een lange lijst url's uit Google.

Een klas heeft zo'n 30 leerlingen. Zo'n gesprek duurt 10 minuten per leerling, da's 300 minuten oftewel 5 uur extra werk per klas. En ja, je moet ze allemaal hetzelfde behandelen om klachten te vermijden. En de meeste vakdocenten hebben meerdere klassen. Je dacht toch niet dat de gemiddeld docent tijd/zin heeft in zo veel extra werk?
29-03-2023, 10:47 door Anoniem
Door MathFox:
Besef dat tijden veranderen en pas het schoolprogramma daaraan aan.
Dat gebeurt al. In mijn tijd kreeg je op het VWO onderwijs in allerlei basis zaken, theoretische achtergronden van
bijvoorbeeld wiskunde, natuurkunde, scheikunde enz. Dat ging behoorlijk diep en de vragen konden moeilijk zijn.

Maar toen de taalvaardigheid van de leerlingen om allerlei redenen steeds minder werd, is dit hele schoolprogramma
omgegooid en nu is het allemaal "explanation by example" en zijn de vragen een soort kwis. En dat is al vele jaren aan
de gang, het wordt alleen steeds erger. Ook gestimuleerd door de gedachte dat als leerlingen niet mee kunnen komen,
je gewoon de eisen naar beneden bij moet stellen om te voorkomen dat je mensen "buitensluit".
Dit gaat allang niet meer over "kunnen ze nog wel rekenen of pakken ze dan maar de rekenmachine". Het gaat om het
cruciale verschil tussen weetjes en inzicht. Tussen kennis en begrip.
29-03-2023, 11:42 door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ - Bijgewerkt: 29-03-2023, 11:58
Door MathFox:
Door Anoniem:
Tot de 4e middelbaar zonder rekenmachine (in de klas), daarna toestaan. Zo ging dat in mijn tijd. Dan leer je wel rekenen.
Klas 1 en 2 VWO leert met logaritmetabellen werken, klas 3 en 4 met de rekenlineaal, dan kan de rekenmachine in klas 5 geïntroduceerd worden. Helaas is er dan geen plaats meer in het curriculum voor basisvaardigheden Internetgebruik.
</sarcasme>
Besef dat tijden veranderen en pas het schoolprogramma daaraan aan. ChatGPT is nog te nieuw en er zullen nog wel een paar iteraties overheen gaan voordat het echt vriendelijk is, maar we zullen over een paar jaar moeten gaan kijken hoe dit soort generatieve AI's op een goede manier in lesprogramma's ingepast gaan worden.

Dat "de tijden veranderen" en dat we "met onze tijd moeten meegaan" is altijd al een heel slecht argument geweest om dingen te doen. Het is bijvoorbeeld één van de argumenten die in de periode 1933-1943 gebruikt werden om de toenmalige jodenvervolging goed te praten (toen het tij in de oorlog keerde, werd het opeens een minder handig argument). Het is in de periode 1870-1910 ook gebruikt als argument waarom kinderen in smerige fabrieken moesten werken ten koste van hun gezondheid en hun mogelijkheid om scholing te krijgen. Het is in de periode 1970-2000 gebruikt om half Nederland de auto in te jagen en elke dag tien tot honderd kilometer in een milieuvervuilende benzineslurper naar het werk op en neer te laten rijden, terwijl de fossiele-energiebedrijven al wisten dat dit tot vernietigende klimaatverandering zou leiden.

Op dit moment zou het me niets verbazen als de Taliban in Afghanistan hetzelfde argument gebruiken om vrouwen op te sluiten en het ze onmogelijk te maken om een opleiding te volgen. "Besef dat de tijden veranderen!"

Denk niet dat de techbazen die ons smartphones en ChatGPT opdringen, onschuldiger zijn dan de Taliban. Ze gebruiken andere middelen om ons dom te krijgen en te houden. De Taliban preken over God en dreigen met stokken en vuurwapens, de techbazen maken reclame voor "gemak" en zorgen dat je gaat "beseffen" dat als je hen niet gehoorzaamt, je steeds meer mogelijkheden verliest om in je eigen levensonderhoud te voorzien, relatiepartners te vinden, een gezin te stichten, deel te nemen aan cultuur en sport, kortom: goed te leven.

Weet je nog dat in de jaren direct voorafgaand aan de millenniumwisseling "de nieuwe economie" de tijden in de economie voor altijd had veranderd, waardoor bepaalde economische verschijnselen zich niet meer zouden voordoen, en waardoor het een goed idee was om (je hypotheek) te gaan beleggen in aandelen van firma's die nog nooit winst hadden gemaakt, maar wel enorme schulden hadden? Inderdaad deden die ouderwetse economische verschijnselen zich niet meer voor, totdat de internet-bubbel barstte in 2000/2001.

"De tijden veranderen" is een gelegenheidsargument en tevens dooddoener, gebruikt door opportunistische charlatans, volgzame schapen, meedogenloze heersers en hun aanhang van meeprofiterende uitvoerders en gewiekste zakenlieden.

Hoogleraar Shoshana Zuboff noemt dit in haar magnum opus The Age of Surveillance Capitalism "inevitabilism": het wekken van de schijn dat er geen alternatief is voor een bepaalde ontwikkeling, of het gemakzuchtige geloof dat er geen alternatief is - dat is makkelijk, want dan hoef je zelf niet na te denken en krijg je geen moeilijkheden. Althans niet meteen.

Het is aan ons zelf om te bepalen op welke manier de tijden veranderen. De laatste jaren, en in ieder geval sinds ongeveer begin 2021, lijkt het alsof een groot deel van onze bevolking allerlei dingen niet wil zien of horen, en blind-volgzaam als lemmingen wil doorrennen in een richting die in allerlei opzichten tot veel schade en vernietiging leidt. Wanneer hebben we dat eerder gezien? Oh ja, op heel veel momenten in de menselijke geschiedenis.

Dit keer gaan technische oplossingen het heil brengen. Dat denkt de kudde, onder aanvoering van listig fluitspel van onze hedendaagse Rattenvangers van Hamelen. Bij wie minister Dijkgraaf zich nu schaart met zijn halve waarschuwingen en nog vagere suggesties van geruststelling, zonder dat hij verantwoordelijkheid neemt. Hedging his bets. Dat vindt hij waarschijnlijk getuigen van wetenschappelijke distantie.

Met ontzetting kijk ik naar wat er gebeurt. Wat een blindheid. Wat een slim-lafheid, wat een arrogantie, wat een (zelf)destructiviteit... Het moet kennelijk (alweer) gebeuren. All of this has happened before and will happen again. En dan laat ik in het midden of dit verwijst naar de Bijbel of naar Battlestar Galactica.

M.J.
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.