image

Rathenau: burger accepteert politiesensoren onder voorwaarden

donderdag 12 september 2019, 10:58 door Redactie, 24 reacties
Laatst bijgewerkt: 12-09-2019, 11:32

Burgers accepteren het gebruik van bodycams, ANPR-camera's en andere sensoren door politie alleen in zeer onveilige situaties en drukke openbare ruimtes en alleen als er aan belangrijke randvoorwaarden wordt voldaan. Dat stelt het Rathenau Instituut aan de hand van onderzoek onder focusgroepen.

Aan de hand van het onderzoek, dat op verzoek van politie werd uitgevoerd, heeft het Instituut acht spelregels opgesteld die de politie kan volgen bij de inzet van sensoren. Camera's, trackers en andere sensoren die de bewegingen van burgers volgen en vastleggen worden steeds meer toegepast. Overheid en bedrijven monitoren daarmee burgers en burgers monitoren weer elkaar, de overheid en zichzelf.

Het Rathenau Instituut onderzocht wat burgers van de inzet van sensortechnologie vinden. "Uit de focusgroepen komt een genuanceerd beeld naar voren van de inzet van sensortoepassingen. Het is niet mogelijk om los van de context te spreken over de acceptatie van bepaalde sensoren of technologieën. Burgers zijn niet voor of tegen bepaalde technologie, zoals bodycams of wifitrackers", aldus het Instituut.

Belangrijke factoren die hierbij een rol spelen zijn het type leefomgeving waarbinnen sensortechnologie wordt toegepast en de mate van veiligheid die burgers ervaren. Burgers zullen de inzet van sensoren eerder accepteren in situaties die ze als onveilig inschatten. Maar ook in deze gevallen moet er aan verschillende randvoorwaarden worden voldaan. Denk bijvoorbeeld aan het wissen van gegevens, het niet delen van data met derde partijen, het voldoen aan de AVG, het vragen van toestemming en duidelijk informeren.

De inzet van sensoren wordt niet geaccepteerd inthuissituaties en in de rustige openbare ruimte als die veilig of licht onveilig is of aanvoelt, behalve als het de veiligheid en leefbaarheid duidelijk verhoogt en belangrijke randvoorwaarden, zoals privacy en persoonlijke vrijheid, worden gerespecteerd.

Spelregels

Aan de hand van het onderzoek kwam het Rathenau Instituut tot acht spelregels voor de inzet van sensoren door politie. Zo moet bij de inzet van sensoren privacy-by-design worden toegepast, moet het gebruik worden beperkt tot onveilige situaties en drukke publieke ruimtes om de persoonlijke vrijheid te waarborgen en moet politie burgers helder en transparant over de inzet van sensoren informeren.

"De uitkomsten van het onderzoek geven richting aan de manier waarop we sensoren toepassen in het politiewerk. Daar zijn we blij mee. We gaan er bij het ontwikkelen van nieuwe toepassingen nadrukkelijk rekening mee houden", zegt Theo van der Plas, programmadirecteur Digitalisering & Cybercrime bij de politie.

Reacties (24)
12-09-2019, 11:19 door Anoniem
Dus de Roverheid gaat een stapje verder: de burgers moeten net niet te hard gaan morren, dan is het goed.
Het hoogste doel blijft toch de meute in de gaten houden...

En mij is niks gevraagd. Ik vind dergelijk gebruik nergens acceptabel. De ervaring leert dat er vroeger of later dingen mee gebeuren die niemand wilde. Informatie die er is, wordt altijd misbruikt. Kwestie van tijd, zo leert de geschiedenis ons.
12-09-2019, 11:36 door Anoniem
Dus de Roverheid gaat een stapje verder: de burgers moeten net niet te hard gaan morren, dan is het goed.

Slaapverwekkend, dit soort kleuter reacties.

En mij is niks gevraagd. Ik vind dergelijk gebruik nergens acceptabel.

Gaap. Uitkomst van een opinie onderzoek is niet relevant, omdat jij geen deelnemer was in het onderzoek.
12-09-2019, 11:54 door Anoniem
Door Anoniem: Dus de ... gaat een stapje verder: de burgers moeten net niet te hard gaan morren, dan is het goed.
Het hoogste doel blijft toch de meute in de gaten houden...

En mij is niks gevraagd. Ik vind dergelijk gebruik nergens acceptabel. De ervaring leert dat er vroeger of later dingen mee gebeuren die niemand wilde. Informatie die er is, wordt altijd misbruikt. Kwestie van tijd, zo leert de geschiedenis ons.

Waarom zou jou iets gevraagd moeten worden? Je suggereert in je mateloze egocentrische arrogantie dat jij - één van de 18 miljoen inwoners van dit land - de maatstaf aller dingen in de maatschappij is. Je zou niet misstaan als feodaal heerser in de 12e eeuw of als een zonnekoning in het Frankrijk van de 18e eeuw.
12-09-2019, 12:00 door MathFox
Door Anoniem:En mij is niks gevraagd. Ik vind dergelijk gebruik nergens acceptabel. De ervaring leert dat er vroeger of later dingen mee gebeuren die niemand wilde. Informatie die er is, wordt altijd misbruikt. Kwestie van tijd, zo leert de geschiedenis ons.
De overheid heeft nog niets besloten; er is alleen een onderzoek gedaan naar wat de "gemiddelde" burger acceptabel vindt. De gemiddelde burger blijkt iets minder extreem te zijn in zijn afwijzing dan onze reageerder "Anoniem"... Wat ik voor een democratie zeer passend vind is dat de Overheid (Politie) ook zegt met de resultaten van deze peiling rekening te houden.
12-09-2019, 12:10 door Anoniem
Waarom wordt in het bovenstaande GEEN melding gemaakt van de inhoudelijke uitwerking van 1 van de 8 lessen?


Ik citeer:
Burgers willen dat het innovatievermogen van de politie op orde is en dat de inzet van sensoren EFFECTIEF gebeurt.
Burgers denken dat de politie door de inzet van technologie effectiever en efficiënter kan opereren, dat daardoor de pakkans voor misdrijven vergroot kan worden en dat er meer inlichtingen kunnen worden verzameld.
Burgers verwachten dat de politie voldoende innovatiekracht bezit om de strijd met de moderniserende misdaad aan te kunnen blijven aangaan. Men vraagt zich echter af of de politie wel klaar is voor dergelijke innovatie en of ze daarvoor wel de juiste mensen in dienst heeft. Als de politie sensoren inzet, verwachten burgers dat dat effectief gebeurt en dat de politie zorgt voor opvolging. Men ziet in dat sensortechnologie mogelijkheden biedt, maar ziet het als verspilling van publieke gelden en schadelijk voor het vertrouwen in het doenvermogen van de politie als de politie niet voldoende met de sensorgegevens doet.


Oftewel de sensoren moeten tenminste tot meer aanhoudingen leiden.
De politie heeft NOG meer ICT-ers nodig, ze zijn immers nu al over de hele linie onderbezet.
Als het EFFECT er niet of onvoldoende is dan zijn die sensoren VERSPILLING van geld en contraproductief voor het vertrouwen.
Dat lijkt mij een absolute bom onder het idee van plaatsen / benutten van sensoren.
En wat zijn die sensoren??
Tel en geluid sensoren naar het schijnt.

Maar:
........bij de geluidsanalyse zitten nog een hoop false positives. Alle vechtpartijen zitten erin, maar ook een hoop vrijgezellenfeesten..............


........Privacy-by-design praktijken......
In gewoon Nederlands, mensen mogen NIET of NIET MEDE identificeerbaar en NIET volgbaar worden gemaakt door die sensoren.
Dit betekent ondermeer dat aantallen mensen wel detecteerbaar kunnen zien maar niet wie die mensen zijn.
Daar zijn gewone politie mensen ter plekke voor nodig.

Is privacy-by-design onvermijdelijk ook dat die sensoren niet naast of in de nabijheid van producten, software en/of diensten door, via of van bedrijven als Amazon, Google en andere draaien?
Die sensoren die zich bevinden in de nabijheid ervan verhogen namelijk per definitie de volgbaarheid en detectbaarheid van mensen.
En omdat die sensoren punten zijn in en/of als onderdeel van een "web van webcams" is die verhoging in een mate die niet generiek vooraf vast staat.
Bovendien zal die verhoging met voortschrijden van techniek verder wrictieloos toenemen.
Dit is ongeacht hoe terughoudend die bedrijven verklaren ermee om te zullen springen.
Bedrijven van of verbonden met Amazon, Google & co en degenen die sensor data genereren creëren ermee een giga voorsprong (lees onvolkomen concurrentie positie) van traceerbaarheid op eventuele concurrentie die dat niet doen.
Ook een oplopende voorsprong op de overheid die aan de lat staat voor het overeind houden van de privacy.

Verder is het de vraag in hoeverre die sensoren niet extra ruis naast of in plaats duidelijke signalen creëert.
Net als dat "innovaties" als buurtapps die wel extra data & communicatie oplevert maar zeker niet overal leidt tot meer aanhoudingen door politie.
12-09-2019, 12:14 door Anoniem
Ik accepteer dit niet maar moet het accepteren, zie onderstaande link voor het nut van camera's om de misdaad te
bestrijden. Deze camera's zijn voor een ander doel maar daar komen wij achter als het te laat is. Trouwens ik behoor niet bij gelovigen, ben iemand die zeker wil weten.
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/drugscriminelen-hebben-vrij-spel-in-amsterdam~b429b886/
12-09-2019, 12:18 door Anoniem
Ik vraag me ook altijd af wat voor bijzondere sensoren in die RFID poortjes in winkels zijn ingebouwd.
Dat zal vast niet alleen zijn om de producten te beschermen.
12-09-2019, 12:35 door Anoniem
Door MathFox:
Door Anoniem:En mij is niks gevraagd. Ik vind dergelijk gebruik nergens acceptabel. De ervaring leert dat er vroeger of later dingen mee gebeuren die niemand wilde. Informatie die er is, wordt altijd misbruikt. Kwestie van tijd, zo leert de geschiedenis ons.
De overheid heeft nog niets besloten; er is alleen een onderzoek gedaan naar wat de "gemiddelde" burger acceptabel vindt. De gemiddelde burger blijkt iets minder extreem te zijn in zijn afwijzing dan onze reageerder "Anoniem"... Wat ik voor een democratie zeer passend vind is dat de Overheid (Politie) ook zegt met de resultaten van deze peiling rekening te houden.

Er wordt juist niet gerapporteerd over wat de "gemiddelde" burger vindt.
De "gemiddelde" burger bestaat officieel ook niet.
Een doorsnee groep burgers trouwens ook niet.
Ook al kan men geneigd zijn burgers in een denkbeeldig raamwerk te plaatsen, dit is voor onderzoeken niet-neutraal en dus onzuiver.
Al valt natuurlijk wel een weergave van een set meningen van burgers te rapporteren.
Tegelijk maakt zo'n verwoording duidelijk dat het gaat om bepaalde keuzes die zijn gemaakt bij het verzamelen van die sets van meningen.

Het rapport praat zelf bewust ook niet om gemiddelde burgers.
Wel meldt het dat ze focusgroepen hebben samengesteld.
Het ging erbij onder andere om:
diversiteit aan opvattingen op te halen om inzicht te krijgen in de gevoelens, redeneringen en argumenten van burgers ten aanzien van sensortoepassingen.
Bij de focusgroepen is dan ook niet gestreefd naar consensus of gezamenlijke besluitvorming.
De opzet was zo dat deelnemers in een open gesprekssfeer hun ideeën naar voren konden brengen.
Ze verwijzen erbij naar "Krueger, R. & M. A. Casey (2000). Focus groups: A practical guide for applied research. Californië: Sage."

In principe kan u een dergelijk onderzoek door Rathenau natuurlijk van nut vinden.
Maar uw stelling "De gemiddelde burger blijkt iets minder extreem te zijn in zijn afwijzing dan onze reageerder "Anoniem"."
valt desondanks wel plat.
En wel hierom.
Het indirect karakteriseren van reageerder "Anoniem" als extremer is in dit verband per definitie niet minder dan het plat slaan van iets als peren en dan zeggen dat men in de vergelijking de niet platgeslagen appels niet moet vergeten.
Lijkt mij een nogal ongelukkige vergelijking / formulering.
Misschien kunt u als Mathematische Vos e.e.a. ook anders formuleren (?).
12-09-2019, 13:24 door Anoniem
Door Anoniem:
Dus de Roverheid gaat een stapje verder: de burgers moeten net niet te hard gaan morren, dan is het goed.

Slaapverwekkend, dit soort kleuter reacties.

En mij is niks gevraagd. Ik vind dergelijk gebruik nergens acceptabel.

Gaap. Uitkomst van een opinie onderzoek is niet relevant, omdat jij geen deelnemer was in het onderzoek.

Die zinsnedes zijn niet slaapverwekkend maar relevant en feitelijk waar.
Kleuters en volwassenen zouden zo moeten kunnen reageren.

Een werkelijke "tegen"-reactie of kritisch opbouwende kanttekening zou zijn, laten we kijken en beoordelen wat de politie met de uitkomsten gaat doen.
Of, iets in de trant van wat zou de meest onwenselijke stap zijn die de politie hierna kan gaan doen.
Ik weet echter niet of uw bedoeling was dat het gesprek opbouwend verder gaat?
Tegelijk zijn UW reacties helaas slaapverwekkend!
Als u verder nadenkt en even uit de slaapstand zou komen beseft u dat ze eigenlijk te afgestompt zijn om serieus te kunnen nemen.
12-09-2019, 13:31 door Anoniem
Door Anoniem: Dus de Roverheid gaat een stapje verder: de burgers moeten net niet te hard gaan morren, dan is het goed.
Het hoogste doel blijft toch de meute in de gaten houden...

En mij is niks gevraagd. Ik vind dergelijk gebruik nergens acceptabel. De ervaring leert dat er vroeger of later dingen mee gebeuren die niemand wilde. Informatie die er is, wordt altijd misbruikt. Kwestie van tijd, zo leert de geschiedenis ons.
Roverheid…………

Ik weet zeker dat jij een van de eerste en luidste klagers bent als de politie een misdaad niet oplost maar je wilt niet dat redelijke middelen worden ingezet om misdaden op te lossen.

Er is niks mis met sensoren in risico gebieden
12-09-2019, 14:14 door Anoniem
Er zou meer openheid moeten komen over hoeveel miljoenen, misschien wel miljarden onze lokale en landelijke overheid, de aivd en justitie gezamenlijk uit geven aan burger spionage.

Dat wordt angstvallig verborgen gehouden. Nooit zie je daar een heldere presentatie over wat de ROI is bezien vanuit onze maatschappij. Dus niet vanuit politiestaat oogpunt.

De producenten leveren wel argumenten aan en verkopen uiteraard graag hun beste, innovatiefste (en tering duurste) producten voor top prijzen aan onze politiestaterige paranoia overheid. Immers de bestuurders en ambtenaren mogen alles kopen wat ze maar willen, een groot speel paradijs, alles geheim en het mooiste de burger (wiens rechten worden ingeperkt en wiens belangen worden verkwanselt) die mag alles betalen.

Indirect betaal je ongemerkt bakken met geld, belastingen voor een steeds verder terug tredende en privatiserende overheid. Straks is er alleen nog maar de belastingdienst, het leger, justitie en de aivd en alle andere overheids taken zijn geprivatiseerd. Terwijl de kosten vreemd genoeg alkeen mar stijgen krijgen we steeds minder terug.

Internet is onnodig duurder geworden dankzij de data retentie richtlijn, ook al is die afgeschaft, dat heeft bakken geld gekost, geld wat de burgers mochten betalen. Je betaald dus zelf de aftap en afluister kosten. Ook nu nog dankzij de aivd en de rare foute terug hack wetten de laatste tijd.

Erg ook dat wanneer je iets zegt over overheids bespionerings terreur, dat je hier dan belachelijk wordt gemaakt. Herinneren wij ons Ww2 nog?

Toen zat heel nederland bij de nsb, maar na de bevreiding zat ineens iedereen zogenaamd in het verzet.
Nou in ons huidige gestapo klimaat, waar de aivd en de spionnen politie gewoon echt geen ene flikker te dien hebben, maar goed in deze krankzinnige ongrondwettige tijden van overheid maffiosi, is er TOTAAL geen verzet.

Dus wanneer het over 2-5 of meer jaar fout gaat, niet ds bijdegante neppe hypocriete namaak held uithangen dan he @alle negatieve anti kritisch denken pesters hierzo
12-09-2019, 14:57 door MathFox
Door Anoniem:
In principe kan u een dergelijk onderzoek door Rathenau natuurlijk van nut vinden.
Maar uw stelling "De gemiddelde burger blijkt iets minder extreem te zijn in zijn afwijzing dan onze reageerder "Anoniem"."
valt desondanks wel plat.
En wel hierom.
Het indirect karakteriseren van reageerder "Anoniem" als extremer is in dit verband per definitie niet minder dan het plat slaan van iets als peren en dan zeggen dat men in de vergelijking de niet platgeslagen appels niet moet vergeten.
Lijkt mij een nogal ongelukkige vergelijking / formulering.
Misschien kunt u als Mathematische Vos e.e.a. ook anders formuleren (?).
Ik wil de waarheid niet ten onder laten gaan aan politieke correctheid. Een mening als "Ik vind dergelijk gebruik nergens acceptabel" zit aan een van de uitersten van het spectrum en mag daarmee met recht extreem genoemd worden.

(Ik heb niet gereageerd op het gebruik van de term "Roverheid", waarmee onze Anonieme reageerder zich in een bepaalde hoek aan de rand van de samenleving plaatst.)
12-09-2019, 15:57 door Anoniem
Wij van WC-eend hebben ook een onderzoekje laten doen. Ons product "WC-eend" werd door alle ondervraagden als beste aangemerkt. Morgen in de krant: "Iedereen koopt WC-eend".
Generaliseren, daar is men erg goed in.
12-09-2019, 18:50 door Anoniem
Door MathFox:
Door Anoniem:
In principe kan u een dergelijk onderzoek door Rathenau natuurlijk van nut vinden.
Maar uw stelling "De gemiddelde burger blijkt iets minder extreem te zijn in zijn afwijzing dan onze reageerder "Anoniem"."
valt desondanks wel plat.
En wel hierom.
Het indirect karakteriseren van reageerder "Anoniem" als extremer is in dit verband per definitie niet minder dan het plat slaan van iets als peren en dan zeggen dat men in de vergelijking de niet platgeslagen appels niet moet vergeten.
Lijkt mij een nogal ongelukkige vergelijking / formulering.
Misschien kunt u als Mathematische Vos e.e.a. ook anders formuleren (?).
Ik wil de waarheid niet ten onder laten gaan aan politieke correctheid. Een mening als "Ik vind dergelijk gebruik nergens acceptabel" zit aan een van de uitersten van het spectrum en mag daarmee met recht extreem genoemd worden.

(Ik heb niet gereageerd op het gebruik van de term "Roverheid", waarmee onze Anonieme reageerder zich in een bepaalde hoek aan de rand van de samenleving plaatst.)

U hanteert een spectrum van NIET uniform uitlegbare respons van bevraagden!
Het rapport noemt bewust GEEN gemiddelde burger.
Maar u springt van gemiddelde burgers naar iets extremere meningen van NIET gemiddelde burgers.
Het is zoiets als dat u stelt dat 2 + 3 6 is.
Laten we dus ook even sluitende stellingnames blijven aanhouden!
Uniforme eenheid-schaal, als je het zo wilt benaderen.
Maar sla de discussie ook niet plat met uw hyperbolen.
Politiek correct, extremen of wat dan ook zijn slechts een vorm-reactie.
GEEN inhoudelijke opmerking.

Nog maar eens,
zoals u hierboven kunt lezen: "De gemiddelde burger" bestaat niet.
Er zijn wellicht wel burgers die in bepaalde schalen op een gemiddeld in te schalen valt.
Maar laten we wel wezen, burgers zijn gewoon meer dan 1 bevraagde mening
Extremere positie, minder extremere positie, wat voegt dat nou werkelijk toe voor de inhoud?

Er is dus ook helemaal 0,0% extreems of gemiddelds aan de reactie:
En mij is niks gevraagd. Ik vind dergelijk gebruik nergens acceptabel. De ervaring leert dat er vroeger of later dingen mee gebeuren die niemand wilde. Informatie die er is, wordt altijd misbruikt. Kwestie van tijd, zo leert de geschiedenis ons.

Het is gewoon de reactie van de reageerder.
Net zoals de wc-eenden opmerking ook gewoon binnen het verhaal past.

Dus......
waarin en waarmee wilt u de waarheid vinden?
12-09-2019, 18:52 door Anoniem
Door Anoniem: Wij van WC-eend hebben ook een onderzoekje laten doen. Ons product "WC-eend" werd door alle ondervraagden als beste aangemerkt. Morgen in de krant: "Iedereen koopt WC-eend".
Generaliseren, daar is men erg goed in.

Terechte punten.
12-09-2019, 19:19 door spatieman
feit is, op het moment dat papa zijn kwakje bij mama achterlaat, en bekend word dat mama zwanger is ben je als kwakje als een potentiële verdachte.

op het moment dat je als kwakje uitgegroeid bent tot baby, en het op een schreeuwen zet als je geboren wordt, ben al schuldig aan misdaden die je nog niet gedaan hebt.
want in nederland is iedereen schuldig, zelf als de onschuld bevonden is worden.
12-09-2019, 19:33 door Anoniem
IK heb laatst een onderzoek laten uitvoeren door een ander instituut l&O Research en daar kwam uit dat juist 90% v.d. burgers dat niet wilde en het een aantasting van hun privacy vonden.

En die groep was ook representatief.

Toch wel frappant dat deze conclusies haaks op elkaar staan.
13-09-2019, 00:45 door MathFox
Beste Anoniem @ 18:50:

En mij is niks gevraagd. Ik vind dergelijk gebruik nergens acceptabel. De ervaring leert dat er vroeger of later dingen mee gebeuren die niemand wilde. Informatie die er is, wordt altijd misbruikt. Kwestie van tijd, zo leert de geschiedenis ons.
Dat is Uw mening. Ik zie informatie als tweesnijdend zwaard dat zowel positief als negatief gebruikt kan worden. (Bent U tegen opsporing van huurmoordenaars?) We moeten (als democratisch burger) kritisch blijven ten opzichte van onze overheid. Ik zie dat er zaken goed gaan en zaken niet goed gaan... De informatie die de overheid verzamelt kan gebruikt worden voor de opsporing van criminelen, maar ook om critici te onderdrukken. Met het eerste ben ik het eens (maar mijn definitie van crimineel stemt niet 100% overeen met die van Justitie); met het tweede niet en daar zal ik tegen ageren als dat in Nederland gebeurt.

Er is geen sterveling die de volledige waarheid kan kennen. Maar we kunnen wel allemaal proberen uit filterbubbels te breken en te herkennen waar de waarheid geweld wordt aangedaan. De Nederlandse overheid is niet perfect, maar wel een van de betere op de wereld; zeker waar het om persoonlijke vrijheid gaat. Zelfs voor spatieman@19:19
13-09-2019, 07:00 door Anoniem
Door Anoniem: ... Roverheid ... mij is niks gevraagd ...
Als bij alle onderzoeken die geheel of gedeeltelijk in Nederland worden gedaan aan jou persoonlijk jouw mening zou worden gevraagd dan zou je vermoedelijk de rest van je bestaan meer dan een dagtaak hebben aan alle interviews, focusgroepen en vragenlijsten waar je aan mee moet doen. Je zou er knettergek van worden.

Snap je de schaal wel van moderne samenlevingen? We zijn geen groot land, maar heb je een idee hoeveel 17 miljoen Nederlanders zijn? Als jij tot 17 miljoen moet tellen, een seconde per tel, dan ben je alleen al daarmee ruim een half jaar bezig, als je tenminste niet pauzeert of slaapt. De 500 miljoen EU-inwoners tellen kost op die manier een kleine 16 jaar.

Het is volstrekt onmogelijk om iedereen over elk detail dat onderzocht wordt of besloten wordt persoonlijk zijn mening te vragen, daarvoor zijn de aantallen mensen veel te groot en de aantallen onderwerpen waarover wel ergens iemand wil weten hoe het volk erover denkt ook.

Je kan je kop in het zand steken over de omvang en de complexiteit ervan, regelmatig "roverheid" roepen, en "mij is niks gevraagd", maar daarmee verdwijnt die omvang en die complexiteit echt niet, die is er domweg omdat we met zo godsgruwelijk veel mensen zijn, mensen die over allerlei onderwerpen verschillende meningen hebben.

Daar moet op de een of andere manier mee worden omgegaan. De systemen die we daar nu voor hebben zijn echt niet perfect, maar kan jij een perfect systeem bedenken? Een waarbij jij niet meer "roverheid" en "mij is niks gevraagd" hoeft te roepen, maar waarbij ook niemand anders op zijn beurt "roverheid" en "mij is niks gevraagd" gaat roepen omdat die in jouw systeem niet gehoord wordt?

Ik verwacht niet dat je dat kan. Ik zou het zelf ook niet kunnen, en ik denk dat niemand dat lukt. Dat betekent dat je het niet perfect krijgt. En dan kijk ik niet alleen naar alles wat er misgaat maar ook naar hoeveel er goed gaat. Als je het zo bekijkt, en het vergelijkt met wat zich in andere landen afspeelt, dan kan je denk ik alleen maar concluderen dat we in een van de beter functionerende democratieën van de wereld leven, ondanks alles wat er beter kan.
13-09-2019, 09:22 door Anoniem
Door Anoniem: Dus de Roverheid gaat een stapje verder: de burgers moeten net niet te hard gaan morren, dan is het goed.
Met het woord "Roverheid" zegt eigenlijk al voldoende. Klagers zijn er namelijk altijd en die herken je meteen. Altijd alleen maar klagen is gemakkelijk. Verantwoordelijkheid nemen is een stuk lastiger.

Het hoogste doel blijft toch de meute in de gaten houden...
Tja.... Voor iemand die denkt in een roverheid is dat inderdaad zijn enige conclusie. Voor iemand die gewoon normaal denkt, ziet dit namelijk heel anders.

En mij is niks gevraagd.
Dus?
Maar mij is ook niets gevraagd.

Ik vind dergelijk gebruik nergens acceptabel.
Das mooi, ik vind dit namelijk wel acceptabel.

De ervaring leert dat er vroeger of later dingen mee gebeuren die niemand wilde. Informatie die er is, wordt altijd misbruikt.
Dat is jouw mening. Niet die van iedereen. Geen meningen en feiten samen voegen.

Kwestie van tijd, zo leert de geschiedenis ons.
Psst... Je kunt ook leren van het verleden. Je moet hier alleen wel open voor staan. Iets met verantwoordelijkheid nemen.
13-09-2019, 10:02 door Anoniem
Onder de voorwaarden dat de politieagent niet de camera verliest en al de gegevens op straat komen te liggen..
13-09-2019, 10:21 door botbot - Bijgewerkt: 13-09-2019, 10:23
... laat maar ...
15-09-2019, 08:03 door Anoniem
Ik zie veel goede dingen in het rapport van het Rathenau. Of dat hun conclusies zijn of werkelijk een consensus mening is niet helemaal duidelijk. Maar ook is er nog wel een weg te gaan.

Positief:
- Het rapport neemt afstand van de achterhaalde en onvolwassen gedachten: "Wie niets te verbergen heeft, heeft niets te vrezen.", en "Veiligheid gaat voor privacy (wat impliceert dat dat de enige factoren zou zijn) ten gunste van een volwassener opstelling: "De discussie over de toepassing van sensortechnologie wordt veelal geframed als een afweging tussen veiligheid en privacy. Tegelijkertijd blijkt uit de gesprekken duidelijk dat burgers bij de inzet van sensoren een breder palet aan waarden belangrijk vinden. Naast veiligheid en privacy gaat het daarbij om waarden zoals democratische rechten, efficiëntie, effectiviteit, innovatievermogen, transparantie, leefbaarheid en menselijk contact."
- Men stelt duidelijk eisen aan de bevoegdheden, zoekt naar waarborgen.
- Men maakt duidelijke risico-afwegingen waar eventueel na aftrek van andere waarden nog een 'rest' privacy v. (fysieke) veiligheid keuze overblijft. Men zoekt naar een 'rode lijn' tot waar een zekere mate van risico wel acceptabel is ten gunste van de andere waarden.

Minder positief:
- Uit het rapport spreekt nog een zekere mate van politieke naïviteit hoe het er in 'Den Haag' aan toe gaat. Als er maar waarborgen afgesproken worden, komt het wel goed. Men begint het punt te beseffen dat met die waarborgen weliswaar stemmen in de kamers gekocht worden, maar dat nadat de wet in het Staatsblad afgekondigd is, eigenaarschap van de waarborgen en voorwaarden ver te zoeken is. Ze worden anders (ruimer!) geïnterpreteerd, eenzijdig veranderd per 'reparatiewet' of AMVB, of simpelweg straffeloos genegeerd. Men beseft dit ergens wel, helemaal bovenaan de lijst van voorwaarden staat: "Bij de inzet van sensoren dient de politie zo te handelen dat het vertrouwen wekt bij burgers. Maar men beseft niet in hoeverre er een cultuur- en spelregel omslag nodig is om de waarborgen te verankeren.
- Er mankeert een zekere mate aan deskundigheid aan het rapport. Niet zo gek uiteraard bij een publieksonderzoek. Maar dat betekent - onder anderen - dat men heeft gemist dat de technologie zelf nog experimenteel is en je danig voor verrassingen kan zorgen. Ook reageert men bijvoorbeeld af en toe dat de AVG toegepast moet worden, nobel, maar in de AVG is een uitzonderingsclausule voor opsporingswerk van de politie opgenomen, dat gaat 'm niet worden. Een parallel onderzoek onder deskundigen (bijvoorbeeld gecertificeerde personen, beroeps, ervaringsdeskundigen etc.) en dan de onderzoeken vergelijken zou een belangrijk inzicht kunnen geven.

Maar goed, iedere stap in de goede richting is er een.
15-09-2019, 10:35 door Anoniem
Door spatieman: feit is, op het moment dat papa zijn kwakje bij mama achterlaat, en bekend word dat mama zwanger is ben je als kwakje als een potentiële verdachte.

op het moment dat je als kwakje uitgegroeid bent tot baby, en het op een schreeuwen zet als je geboren wordt, ben al schuldig aan misdaden die je nog niet gedaan hebt.
want in nederland is iedereen schuldig, zelf als de onschuld bevonden is worden.
Ik zou je willen adviseren naar een ander land te gaan, als je er zo over denkt. Rusland China of een mooi afrikaansland. Ik denk dat jij je daar beter op gemak zal voelen. Daar werk het namelijk wel zoals jij denkt.

Maar voor hierin Nederland sta je echt te ver van de werkelijkheid af, het is eigenlijk niet eens te beschrijven hoe dom je reactie eigenlijk wel niet is. Sorry... Daar dit zegt iets over de persoon.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.