image

Jongeren PvdA en VVD hekelen wet computercriminaliteit

dinsdag 15 december 2015, 16:20 door Redactie, 19 reacties

De voorzitters van de jongerenafdelingen van de PvdA en VVD hebben in een opiniestuk uitgehaald naar het voorstel voor de nieuw wet computercriminaliteit dat binnenkort door de Eerste en Tweede Kamer zal worden behandeld. Matthijs van de Burgwal (JOVD) en Bart van Bruggen (Jonge Socialisten) noemen het een bizar wetsvoorstel dat de PvdA en VVD terzijde moeten schuiven.

"Deze maand markeerde een nieuw dieptepunt in de bedreiging van onze privacy door de overheid. Het kabinet kondigde een nieuwe wet aan die de politie de bevoegdheid geeft om stiekem in te breken in de computers van criminelen", zo laten Van de Burgwal en Van Bruggen in een opiniestuk voor NRC Next weten. Volgens de twee voorzitters willen Nederlandse politici het liefst iedereen op het wereldwijde web volledig controleren.

"Het kabinet lijkt enig besef van proportionaliteit uit het oog verloren te hebben", zo schrijven ze. Het gaat dan om de bevoegdheid voor politie om straks zonder toestemming van een rechter-commissaris op computers van verdachten in te breken. Volgens Van de Burgwal en Van Bruggen heeft de overheid de neiging om iedere Nederlander als een potentieel risico te beschouwen, met wantrouwen in de burger als leidend principe. "De vrijheid van iedere Nederlander is daardoor stelselmatig in het geding", zo waarschuwen ze.

De jonge politici roepen daarom op om voor vertrouwen te kiezen en het wetsvoorstel terzijde te schuiven. Een oproep die met name aan de PvdA en VVD is gericht. Daarbij verwijzen ze ook naar George Orwell, die via zijn boek 1984 voor een te nieuwsgierige overheid waarschuwde. "Die waarschuwing mag niet verworden tot een gebruiksaanwijzing voor bange politici die geen kaas hebben gegeten van het internet", zo besluiten ze.

Reacties (19)
15-12-2015, 16:52 door Anoniem
Het kabinet kondigde een nieuwe wet aan die de politie de bevoegdheid geeft om stiekem in te breken in de computers van ...

BURGERS

Niet veroordeelde en dus onschuldige burgers.

1) Onschuldige burgers
2) Onschuldige burgers
3) Onschuldige burgers
4) Onschuldige burgers
5) Onschuldige burgers
6) Onschuldige burgers
7) Onschuldige burgers
8) Onschuldige burgers
9) Onschuldige burgers
10) Onschuldige burgers

Het kabinet kondigde een nieuwe wet aan die de politie de bevoegdheid geeft om stiekem in te breken in de computers van Onschuldige burgers.
Zoals op allerlei vlak de laatste jaren is bewezen, waaronder het raadplegen van de database dataretentie, zal het gebruik tegen alle beloften in een enorme vlucht gaan nemen.
Respect voor privacy heeft daarbij echt geen enkel belang.

Het lukt namelijk, o verbazing, nu al niet.
https://www.security.nl/posting/453629/Politie+in+de+fout+met+persoonsgegevens+burgers

De belofte op beterschap is er alleen maar omdat die nieuwe wet met onbegrensde bevoegdheden heel Nederland 24/7 te kunnen tappen in te voeren!

Wanneer komt de definitieve wet tekst?
Wanneer wordt er gegokt op stemming voor de beste eigen uitkomst?
Als er toevallig net een heel aantal parlementsleden niet aanwezig kunnen zijn?
Zoals wel vaker teksten op dit onderwerp worden gepland?
Vlak voor reces X of Y?

Terwijl de tekst er nog niet is wel alvast met nadruk op snel beslissen deze anti-wet er door heen te jagen?
https://www.security.nl/posting/454148/Van+der+Steur%3A+wet+computercriminaliteit+met+spoed+behandelen

Of gewoon even wachten op één of andere randgroeper die iets doet dat met genoeg fantasie een (poging tot) aanslag genoemd kan worden om dan het nut en de noodzaak aan te kunnen zetten en snel in te voeren?

Het is doorzichtig en we blijven er allemaal massaal intrappen.
Als het vooruitzicht niet zo zwaar twijfelachtig was zou je hopen op betere tijden met versneld uitgeschreven verkiezingen.

Er wordt bewust misbruikt gemaakt van een grote angstwaan.
Heel slim en niet gek, vinden ze vast zelf ook op menig bureau en departement.
Dat werkt alleen als wij ons verder gek laten maken en dat lukt al heel aardig.

Kan het 'weer' een keer gewoon graag?
15-12-2015, 18:46 door Anoniem
Kijk, jonge politici die nog vrij van corruptie en verstandsverbijstering zijn.
15-12-2015, 20:55 door Anoniem
Goed dat ze deze oproep doen, maar ...

Het kabinet kondigde een nieuwe wet aan die de politie de bevoegdheid geeft om stiekem in te breken in de computers van criminelen

Dit klopt niet. De wet stelt expliciet dat de politie in mag breken in iedere computer en niet alleen van criminelen. Dat mogen ze ook bij mensen die familie of vrienden zijn van die criminelen. Dat mogen ze ook doen als je in de buurt van een crimineel woont of in hetzelfde restaurant hebt gegeten.

Peter
15-12-2015, 21:12 door Anoniem
Eindelijk een politiek tegengeluid!
Hopelijk wordt deze wet verworpen.
Het kan toch niet zomaar zijn dat politie eigen rechter gaat spelen en gaat neuzelen in alles waar ze maar toegsng tot kunnen krijgen om zo boefjes te vangen.
Internet of things op zijn Orwellians !
15-12-2015, 21:22 door Anoniem
Zomaar 3stukjes tekst van het nieuwe wetsvoorstel:

1. De diensten zijn bevoegd tot het, al dan niet met behulp van een technisch hulpmiddel:
a. doorzoeken van besloten plaatsen;
b. doorzoeken van gesloten voorwerpen;
c. verrichten van onderzoeken aan een voorwerp gericht op de vaststelling van de
--------
De diensten zijn bevoegd tot het openen van brieven en andere geadresseerde zendingen, zonder goedvinden van de afzender of de geadresseerde, indien de rechtbank Den Haag daartoe, op verzoek van het hoofd van de dienst, een last heeft -------------
Paragraaf 3.2.2.6 Verkennen van en binnendringen in geautomatiseerde werken Artikel 30
1. Dedienstenzijnbevoegdtot:
a. hetverkennenvandetechnischekenmerkenvangeautomatiseerdewerkendieop een communicatienetwerk zijn aangesloten;
b. hetaldannietmetgebruikmakingvaneentechnischeingreep,valsesignalen, valse sleutels, valse hoedanigheid of door tussenkomst van het geautomatiseerd werk van een derde, binnendringen in een geautomatiseerd werk.
2. Totdebevoegdheidinheteerstelid,onderb,behoorttevensdebevoegdheidtot:
a. hetdoorbrekenvanenigebeveiliging;
b. hetaanbrengenvantechnischevoorzieningenteneindeversleutelingvan
gegevens opgeslagen of verwerkt in het geautomatiseerde werk ongedaan te
maken;
c. het aanbrengen van technische voorzieningen in verband met de toepassing van
de bevoegdheid als bedoeld in de artikelen 25, eerste lid, en 32, eerste lid;
d. het overnemen van de gegevens opgeslagen of verwerkt in het geautomatiseerde
werk.

Terecht dat de joneren pvda&vvd hier tegen zijn
15-12-2015, 21:36 door Anoniem
Mooie actie, misschien komt het nog zover, dat men vrijwillig aan een overheid kan deelnemen.
Zolang dat niet het geval is, heeft de overheid, ten gevolge van het gebruik van haar monopolie op geweld, de tegenkracht hiervan te vrezen.
Dit zal vroeg of laat gebeuren, tenzij men het tij tijdig weet te keren. Dit vereist moed, wat deze twee jongeren blijkbaar nog wel hebben.
15-12-2015, 21:49 door Anoniem
George Orwell?
Het lijkt meer op de STASI
15-12-2015, 21:51 door karma4
Hoop voor de toekomstige politici,
15-12-2015, 22:50 door Anoniem
Door Anoniem: Kijk, jonge politici die nog vrij van corruptie en verstandsverbijstering zijn.
Weet je dat zeker? Ik geloof er niets van.
15-12-2015, 22:52 door Anoniem
Door Anoniem:
Het kabinet kondigde een nieuwe wet aan die de politie de bevoegdheid geeft om stiekem in te breken in de computers van ...

BURGERS

Niet veroordeelde en dus onschuldige burgers.

1) Onschuldige burgers
2) Onschuldige burgers
3) Onschuldige burgers
4) Onschuldige burgers
5) Onschuldige burgers
6) Onschuldige burgers
7) Onschuldige burgers
8) Onschuldige burgers
9) Onschuldige burgers
10) Onschuldige burgers

Het kabinet kondigde een nieuwe wet aan die de politie de bevoegdheid geeft om stiekem in te breken in de computers van Onschuldige burgers.
Zoals op allerlei vlak de laatste jaren is bewezen, waaronder het raadplegen van de database dataretentie, zal het gebruik tegen alle beloften in een enorme vlucht gaan nemen.
Respect voor privacy heeft daarbij echt geen enkel belang.

Het lukt namelijk, o verbazing, nu al niet.
https://www.security.nl/posting/453629/Politie+in+de+fout+met+persoonsgegevens+burgers

De belofte op beterschap is er alleen maar omdat die nieuwe wet met onbegrensde bevoegdheden heel Nederland 24/7 te kunnen tappen in te voeren!

Wanneer komt de definitieve wet tekst?
Wanneer wordt er gegokt op stemming voor de beste eigen uitkomst?
Als er toevallig net een heel aantal parlementsleden niet aanwezig kunnen zijn?
Zoals wel vaker teksten op dit onderwerp worden gepland?
Vlak voor reces X of Y?

Terwijl de tekst er nog niet is wel alvast met nadruk op snel beslissen deze anti-wet er door heen te jagen?
https://www.security.nl/posting/454148/Van+der+Steur%3A+wet+computercriminaliteit+met+spoed+behandelen

Of gewoon even wachten op één of andere randgroeper die iets doet dat met genoeg fantasie een (poging tot) aanslag genoemd kan worden om dan het nut en de noodzaak aan te kunnen zetten en snel in te voeren?

Het is doorzichtig en we blijven er allemaal massaal intrappen.
Als het vooruitzicht niet zo zwaar twijfelachtig was zou je hopen op betere tijden met versneld uitgeschreven verkiezingen.

Er wordt bewust misbruikt gemaakt van een grote angstwaan.
Heel slim en niet gek, vinden ze vast zelf ook op menig bureau en departement.
Dat werkt alleen als wij ons verder gek laten maken en dat lukt al heel aardig.

Kan het 'weer' een keer gewoon graag?


Deze wet lijkt me dan ook jurisdisch niet houdbaar.

Scenario 1:
Nadat deze wet is aangenomen, is het wachten op de eerste rechtzaak waarbij de verdachte claimt dat de overheid de bewijzen op zijn computer verstopt heeft. Aangezien de overheid zichzelf het recht tot inbreken heeft toegekend (met deze wet) kan de rechter niet anders dan de verdachte gelijk geven (gerede twijfel). En dan verliest de staat de rechtzaak.

Scenario 2:
Er wordt door de overheid ingebroken op de computer van een onschuldig persoon, die niets met de verdachte te maken heeft. Deze persoon komt hier achter op het moment dat persoonlijke gegevens van zijn computer op internet komen te liggen (de achterdeur van de overheidsdienst zat nl niet goed op slot). De monitoring-tools worden gevonden. De overheid wordt als waarschijnlijke dader aangwezen (electronische vingerafdrukken)
Rechtzaak tegen de staat. Gevolgd door een millioenen-claim tegen de staat.

En dan hebben we het er in beide gevallen nog niet over dat de staat wel eens gedwongen zou kunnen worden om in de rechtzaal uit te gaan leggen hoe zij technisch e.e.a. uitgevoerd heeft (bewijslast).
De claim dat hiermee toekomstige onderzoeken schade door wordt toegedaan, zal waarschijnlijk niet lang standhouden in de rechtzaal. Het is nl de Tweede Kamer niet, en de officier van justitie niet de minister van Binnenlandse Zaken (of is het Veiligheid).
Hiermee weten criminelen dan ook hoe de overheid haar onderzoekswerk doet, en kunnen ze zich hiertegen beschermen.
En onschuldige burgers natuurlijk ook.

En dan hebben we natuurlijk nog de reputatieschade van zowel de mogelijk onschuldige slachtoffers als de overheid die een steeds slechtere naam krijgt met dit soort incicdenten.

Met dank aan de VVD.

Een heilloos plan.
16-12-2015, 00:50 door Anoniem
De politie die onschuldige burgers mag aanvallen... Dit lijkt wel iets uit een slechte film.

Goed nieuws voor de security industrie, dat wel.
16-12-2015, 06:55 door SPlid - Bijgewerkt: 16-12-2015, 06:57
Oude politici waren vroeger ook jonge politici, dus een gevalletje van bla-di-bla.

Ik vraag me af of ik me mag verdedigen tegen een aanval op mijn systeem ? Ik weet dan natuurlijk ook niet of het de overheid is of een willekeurige andere crimineel ;-)
16-12-2015, 07:16 door Anoniem
MMm en als de overheid betrapt wordt bij het inbreken door eigenaar, bewoner of de Politie wat dan?

En deed er niet iemand een uitspraak dat je inbrekers best het huis mocht uitslaan? (het was iets in die trant)
16-12-2015, 08:07 door Anoniem
Door SPlid: Oude politici waren vroeger ook jonge politici, dus een gevalletje van bla-di-bla.

Ik vraag me af of ik me mag verdedigen tegen een aanval op mijn systeem ? Ik weet dan natuurlijk ook niet of het de overheid is of een willekeurige andere crimineel ;-)
Sterker nog, als een wetswijziging in deze vorm komt mag de politie wel aantonen dat de computers die ze benaderen vóór hun bezoek niet praktisch als onbeveiligd beschouwd zouden kunnen worden... anders wordt zonder meer 'bewijs' van mogelijk al niet-legitieme gebruikers vergaard.
Over dit punt lijkt niet nagedacht te zijn en dat maakt het voor mij een onbespreekbaar verdrag. Beetje, alweer, met de roze bril allerlij voorbeelden voorspiegelen en voor de nadelen hebben we de oogkleppen uitgevonden.
16-12-2015, 09:31 door Anoniem
Niet veroordeelde en dus onschuldige burgers.

Als je zo kort door de bocht gaat, dan kunnen we de politie beter gewoon opdoeken. Immers is ieder gerechtelijk vooronderzoek gericht op burgers die nog niet zijn veroordeeld, en -volgens jou- dus onschuldig zijn. Zullen we Willem Holleeder ook vrijlaten ? Hij is nog niet veroordeeld voor de liquidaties, en dus is hij onschuldig.

Een strafrechtelijk onderzoek zal altijd vooraf gaan aan de rechtzaak, waarin bepaald wordt of iemand al dan niet schuldig is aan de ten laste gelegde feiten. Leg ons maar uit hoe dat moet, wanneer je geen strafrechtelijk onderzoek mag doen om de schuldvraag tijdens de rechtzitting te kunnen beantwoorden.

Ik ben geen voorstander van deze wetgeving, maar moet wel lachen om de bagger argumenten waar sommige mensen mee komen.
16-12-2015, 09:51 door Anoniem
@21:22 Anoniem

Gelieve spaties toe te voegen, nu is het onleesbaar.
16-12-2015, 13:56 door Anoniem
Door Anoniem:
Niet veroordeelde en dus onschuldige burgers.

Als je zo kort door de bocht gaat, dan kunnen we de politie beter gewoon opdoeken. Immers is ieder gerechtelijk vooronderzoek gericht op burgers die nog niet zijn veroordeeld, en -volgens jou- dus onschuldig zijn. Zullen we Willem Holleeder ook vrijlaten ? Hij is nog niet veroordeeld voor de liquidaties, en dus is hij onschuldig.

Een strafrechtelijk onderzoek zal altijd vooraf gaan aan de rechtzaak, waarin bepaald wordt of iemand al dan niet schuldig is aan de ten laste gelegde feiten. Leg ons maar uit hoe dat moet, wanneer je geen strafrechtelijk onderzoek mag doen om de schuldvraag tijdens de rechtzitting te kunnen beantwoorden.

Ik ben geen voorstander van deze wetgeving, maar moet wel lachen om de bagger argumenten waar sommige mensen mee komen.

Als er staat "iedere computer" dan dus ook die van mensen die helemaal niet verdacht zijn. En dat gaat heel wat verder.

Het komt erop neer dat je op elk willekeurig moment door de politie staande gehouden mag worden voor een (digitale, vooralsnog) stripsearch; ongeacht waar je bent, wie je bent, wat je deed of welke informatie men over je heeft. Gewoon, omdat het van de wet mag.

Lijkt mij nogal een recept voor willekeur en met de oorspronkelijke rechtstaat heeft het weinig meer te maken.
16-12-2015, 18:43 door Anoniem
Mijn meest onmiddellijke bezwaar is dat er blijkbaar totaal geen controle op deze bevoegdheid is ingebouwd. De tussenkomst van de rechtbank in Den Haag lijkt te schitteren door afwezigheid, ik zie nergens iets over tot welk punt of onder welke voorwaarden. Ik zie niets over verplichting tot vastleggen, over aansprakelijkheid voor misbruik of andere dergelijke punten. Dat lijkt me dus bij voorbaat al een waslijst amendementen waard.

De scenarios 1 en 2 die eerder genoemd zijn gaan helaas niet op. In scenario 1, tenzij je een forensisch expert bent of kunt betalen, is het jouw woord tegen dat van een agent, en de rechtbank gaat er van uit dat de agent niet liegt. In scenario 2: Nederland kent, enkele uitzonderlijke situaties daargelaten, alleen schadevergoedingen waar rekeningen kunnen worden overlegd dat er ook daadwerkelijke kosten zijn gemaakt. Emotionele schade wordt in principe niet vergoed.

Dat gezegd is er nog een kopzorg en die is cultureel. Ik ben er bepaald ongelukkig mee dat een organisatie waar een cultuur en mentaliteit heerst die schepselen als Teeven, Van der Steur, Dijkhoff en Hans Vrakking (http://www.nu.nl/politiek/4183527/oud-hoofdofficier-van-justitie-kritiek-onderzoek-teeven-deal.html) voortbrengt een dergelijke macht over iedere burger in de schoot geworpen krijgt met blind vertrouwen dat ze er goed mee om zullen gaan...
18-12-2015, 11:30 door Anoniem
Het verdrag over de rechten van de mens heeft men zeker niet gelezen...
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.