image

Heb je toestemming nodig om door de mailboxen van ex-werknemers te gaan?

woensdag 11 oktober 2023, 13:12 door Arnoud Engelfriet, 24 reacties

Heb jij een interessante vraag op het snijvlak van privacy, cybersecurity en recht? Stuur je vraag naar juridischevraag@security.nl. Elke week geeft ict-jurist Arnoud Engelfriet in deze rubriek antwoord.

Juridische vraag: In het kader van een opdracht bij een klant ben ik aan het uitzoeken of het, met het hoog op de privacywetgeving, toegestaan is om de werk mailboxen van medewerkers die uit dienst zijn door te gaan. Dit wil het bedrijf graag omdat communicatie en werk vaak verloren gaan op het moment een medewerker uit dienst gaat. Ik vraag me af of dit toegestaan is als van tevoren toestemming wordt gevraagd aan de werknemers.

Antwoord: Om maar met dat laatste te beginnen: als je toestemming vraagt aan werknemers, dan doe je het verkeerd. Toestemming vraag je voor nieuwsbrieven, voor de rest heb je een andere grondslag nodig.

Hier is de grondslag het belang van de werkgever om het werk door te laten gaan. Je wilt immers niet dat klanten boos worden (of prospects afhaken) omdat er geen reactie komt op hun mail. En dat is niet te voorkomen door op de laatste dag een out-of-office met generieke “bel mijn collega Jantien” tekst op te nemen. Soms moet je mails terughalen of doorsturen.

Vanuit dat belang mag het dus in principe, die mailbox in. Maar je moet wel rekening houden met de privacy van de werknemer, want óók bij het werk geldt die en ook na uitdiensttreding. Je mag dus niet botweg alle mails doorzetten naar een collega (als dat al verstandig zou zijn), want er kunnen privéberichten tussen zitten.

Een mogelijk zorgelijke situatie zou zijn dat je communicatie met de arbo-arts aantreft. Dat zou erg pijnlijk zijn, hoewel ik dit wel onwaarschijnlijk acht. Maar discussie met de manager over salarisverhoging of vervelende akkefietjes met collega’s zouden er zeker tussen kunnen zitten. En het is niet de bedoeling dat een ander die gaat lezen.

De gebruikelijke aanpak is dan ook dat je gericht zoekt, “klant De Vries zegt op 3 maart akkoord te hebben gegeven aan Ten Brink, waar is die mail” bijvoorbeeld. Of “in het dossier van MedTech ontbreken berichten over de SLA, hopelijk zitten die nog in de mailbox van Wim”. Je weet wat je zoekt en hoe je dat gaat lokaliseren.

Natuurlijk zóu je dan een mail van Ten Brink aan zijn manager kunnen vinden waarin die klaagt over een opdringerige De Vries, maar dat lijkt me dan te uitzonderlijk om de hoofdregel voor opzij te zetten. Het kan wel goed zijn om vanwege de grijze gevallen de mailbox met twee mensen door te nemen.

Een goede tip blijf ik vinden dat je de werknemer bij uitdiensttreding vraagt de mailbox op te schonen. Je kunt dat vragen in het exitgesprek, of op de laatste werkdag ’s ochtends nog even als reminder sturen. Dat is geen vrijbrief om dan om 17:01 te zeggen “en nú mogen we alles lezen”, maar wel een praktische tip om de risico’s te beperken.

Arnoud Engelfriet is Ict-jurist, gespecialiseerd in internetrecht waar hij zich al sinds 1993 mee bezighoudt. Hij werkt als partner bij juridisch adviesbureau ICTRecht. Zijn site Ius mentis is één van de meest uitgebreide sites van Nederland over internetrecht, techniek en intellectueel eigendom. Hij schreef twee boeken, De wet op internet en Security: Deskundig en praktisch juridisch advies.

Reacties (24)
11-10-2023, 13:53 door Anoniem
Toestemming vraag je voor nieuwsbrieven...
Niet alle nieuwsbrieven hebben toestemming nodig. Als het een nieuwsbrief is bij iets anders (aankoop van een product), dan wel. Is het een nieuwsbrief los van iets anders waar je je dus expliciet voor inschrijft, dan is toestemming niet nodig. De grondslag is dan uitvoering van overeenkomst. Een overeenkomst in deze zit is het accepteren van een aanbod. Het aanbod is hier de (veelal gratis) nieuwsbrief, de acceptatie van het aanbod is de inschrijving. Het opzeggen van de overeenkomst is je uitschrijven voor de nieuwsbrief.

Zo, is dat ook weer duidelijk.
11-10-2023, 20:34 door Anoniem
Transactionele en supportberichten horen niet in een persoonlijke mailbox thuis, maar horen in aparte mailboxen of systemen. Ik ben het dus niet met je eens Arnoud, een mailbox is en blijft persoonlijk. Je kan de betrokkene wel bij indiensttreding instructies geven over dergelijke berichten. Dat moet je niet pas doen als de persoon in kwestie uit dienst gaat.

De enige geldige reden die ik kan bedenken is als iemand plotseling uitvalt door een ongeluk ofzo en er een direct bedrijfsbelang is terwijk er bijvoorbeeld een levering gaande is. Dus echt acute zaken.

Voor support hoor je een apart systeem op te tuigen. Voor transacties eveneens. Doe je dat niet, dan zijn de bedrijfsprocessen niet in orde.

Bij uitdiensttreding kan de mailbox dan worden verwijderd, hetzij door de betrokkene, hetzij door het verwijderen van het account.
11-10-2023, 23:27 door Anoniem
Helemaal de opzegtermijn vergeten in het betoog. Die al knap vervelend is als je een stapje verder en meestal hoger kunt, maar je moet nog een maand blijven. Die is bedoeld om je functie over te dragen.

Voor domme managers (waar vele voorbeelden van zijn), is het een maandje respijt en daarna zien we wel weer. Daarna moet iemand ander het maar weer oplossen en meestal betekent dat dat er geld bij moet.

Vanaf het moment van opzegging is er normaal een hele maand tijd. Om werk aan een collega over te dragen. Als die er is. Of anders het werk te beschrijven. En om een hele mailbox uit te vlooien. Waar eigenlijk helemaal geen prive emails in horen te staan.
12-10-2023, 09:27 door Anoniem
Niet alle nieuwsbrieven hebben toestemming nodig. Als het een nieuwsbrief is bij iets anders (aankoop van een product), dan wel. Is het een nieuwsbrief los van iets anders waar je je dus expliciet voor inschrijft, dan is toestemming niet nodig. De grondslag is dan uitvoering van overeenkomst.

Incorrect. Toestemming is altijd nodig.Ongeacht of je een produkt hebt aangekocht. Dan moet je bij de overeenkomst die jij noemt aan kunnen geven of je de nieuwbrief wel/niet wilt - oftewel je geeft wel/geen toestemming.
12-10-2023, 09:31 door Anoniem
Transactionele en supportberichten horen niet in een persoonlijke mailbox thuis, maar horen in aparte mailboxen of systemen. Ik ben het dus niet met je eens Arnoud, een mailbox is en blijft persoonlijk. Je kan de betrokkene wel bij indiensttreding instructies geven over dergelijke berichten. Dat moet je niet pas doen als de persoon in kwestie uit dienst gaat.

De wet is echter niet afhankelijk van jouw mening, mijn mening, of de mening van Arnoud. Het gaat om hoe het juridisch zit, niet om hoe jij meent dat het zou moeten zitten.

De enige geldige reden die ik kan bedenken is als iemand plotseling uitvalt door een ongeluk ofzo en er een direct bedrijfsbelang is terwijk er bijvoorbeeld een levering gaande is. Dus echt acute zaken.

Wat jij (of ik) kan bedenken Heeft niets te maken met de vraag hoe dit juridisch zit.

Voor support hoor je een apart systeem op te tuigen. Voor transacties eveneens. Doe je dat niet, dan zijn de bedrijfsprocessen niet in orde.

Wellicht, maar dat heeft niks te maken met deze juridische vraag. Waarmee je geconfronteerd kan worden, bijvoorbeeld doordat de bedrijfsprocessen beter hadden gekund.
12-10-2023, 09:37 door Anoniem
Het verwijderen van mailboxen van medewerkers bij uit dienst treding is niet altijd rechtmatig of praktisch. Dit hangt af van de redenen voor het bewaren van de e-mails en de toepasselijke wet- en regelgeving. Hier zijn 10 voorbeelden waarbij het direct verwijderen van een mailbox van een uitgetreden medewerker problematisch kan zijn:

1. **Wettelijke Bewaarplicht**: Er zijn situaties waarin e-mails bewaard moeten blijven vanwege wettelijke verplichtingen, zoals financiële transacties of bepaalde bedrijfscommunicatie.

2. **Lopende projecten**: Als de medewerker betrokken was bij lopende projecten, kan de informatie in hun mailbox cruciaal zijn voor de voortzetting van deze projecten.

3. **Juridische geschillen**: Als er een juridisch geschil is of kan ontstaan waarbij de e-mails van de medewerker als bewijs kunnen dienen, is het verwijderen ervan onverstandig.

4. **Contractuele verplichtingen**: In sommige contracten kunnen clausules staan die het bewaren van communicatie vereisen.

5. **Klantrelaties**: E-mails kunnen cruciale communicatie met klanten bevatten die van belang zijn voor de voortzetting van zakelijke relaties.

6. **Intellectuele eigendom**: De mailbox kan informatie bevatten over de creatie, ontwikkeling of licentiëring van intellectuele eigendomsrechten.

7. **Interne onderzoeken**: Als er interne onderzoeken lopen, zoals onderzoeken naar wangedrag, kunnen e-mails van de betreffende medewerker van belang zijn.

8. **Back-up en herstel**: Soms is het noodzakelijk om informatie te herstellen vanwege technische problemen of fouten. Als de mailbox al verwijderd is, kan dit herstel problematisch zijn.

9. **Overdracht van werkzaamheden**: De opvolger van de medewerker kan bepaalde informatie uit de mailbox nodig hebben om zijn of haar werkzaamheden correct voort te zetten.

10. **Privacyrechten van derden**: In de mailbox kunnen e-mails staan die persoonlijke gegevens bevatten van derden. Directe verwijdering kan hun rechten schenden, vooral als er geen andere kopie van die communicatie bestaat.

Het is daarom raadzaam om een duidelijk beleid te hebben rondom het beëindigen van dienstverbanden en het beheer van bedrijfsinformatie, en om rekening te houden met zowel wettelijke als praktische overwegingen.
12-10-2023, 11:25 door Anoniem
Door Anoniem: Transactionele en supportberichten horen niet in een persoonlijke mailbox thuis, maar horen in aparte mailboxen of systemen. Ik ben het dus niet met je eens Arnoud, een mailbox is en blijft persoonlijk. Je kan de betrokkene wel bij indiensttreding instructies geven over dergelijke berichten. Dat moet je niet pas doen als de persoon in kwestie uit dienst gaat.

De enige geldige reden die ik kan bedenken is als iemand plotseling uitvalt door een ongeluk ofzo en er een direct bedrijfsbelang is terwijk er bijvoorbeeld een levering gaande is. Dus echt acute zaken.

Voor support hoor je een apart systeem op te tuigen. Voor transacties eveneens. Doe je dat niet, dan zijn de bedrijfsprocessen niet in orde.

Bij uitdiensttreding kan de mailbox dan worden verwijderd, hetzij door de betrokkene, hetzij door het verwijderen van het account.
Helemaal met je eens. Alhoewel ik denk dat sommigen wel een backup zouden terugzetten om alsnog te neuzen.
12-10-2023, 11:30 door Anoniem
Door Anoniem: Het verwijderen van mailboxen van medewerkers bij uit dienst treding is niet altijd rechtmatig of praktisch. Dit hangt af van de redenen voor het bewaren van de e-mails en de toepasselijke wet- en regelgeving. Hier zijn 10 voorbeelden waarbij het direct verwijderen van een mailbox van een uitgetreden medewerker problematisch kan zijn:

1. **Wettelijke Bewaarplicht**: Er zijn situaties waarin e-mails bewaard moeten blijven vanwege wettelijke verplichtingen, zoals financiële transacties of bepaalde bedrijfscommunicatie.

2. **Lopende projecten**: Als de medewerker betrokken was bij lopende projecten, kan de informatie in hun mailbox cruciaal zijn voor de voortzetting van deze projecten.

3. **Juridische geschillen**: Als er een juridisch geschil is of kan ontstaan waarbij de e-mails van de medewerker als bewijs kunnen dienen, is het verwijderen ervan onverstandig.

4. **Contractuele verplichtingen**: In sommige contracten kunnen clausules staan die het bewaren van communicatie vereisen.

5. **Klantrelaties**: E-mails kunnen cruciale communicatie met klanten bevatten die van belang zijn voor de voortzetting van zakelijke relaties.

6. **Intellectuele eigendom**: De mailbox kan informatie bevatten over de creatie, ontwikkeling of licentiëring van intellectuele eigendomsrechten.

7. **Interne onderzoeken**: Als er interne onderzoeken lopen, zoals onderzoeken naar wangedrag, kunnen e-mails van de betreffende medewerker van belang zijn.

8. **Back-up en herstel**: Soms is het noodzakelijk om informatie te herstellen vanwege technische problemen of fouten. Als de mailbox al verwijderd is, kan dit herstel problematisch zijn.

9. **Overdracht van werkzaamheden**: De opvolger van de medewerker kan bepaalde informatie uit de mailbox nodig hebben om zijn of haar werkzaamheden correct voort te zetten.

10. **Privacyrechten van derden**: In de mailbox kunnen e-mails staan die persoonlijke gegevens bevatten van derden. Directe verwijdering kan hun rechten schenden, vooral als er geen andere kopie van die communicatie bestaat.

Het is daarom raadzaam om een duidelijk beleid te hebben rondom het beëindigen van dienstverbanden en het beheer van bedrijfsinformatie, en om rekening te houden met zowel wettelijke als praktische overwegingen.
Dit is een typische omgeving van een oud op windowsgebaseerd bedrijf met een bak met folders waar office dingen mee doet. Een modern bedrijf heeft alles opgeslagen in een 3 tier applicatie architechtuur met als interface een webbrowser en geen aparte mailclient .
12-10-2023, 12:35 door Anoniem
Door Anoniem: Dit is een typische omgeving van een oud op windowsgebaseerd bedrijf met een bak met folders waar office dingen mee doet. Een modern bedrijf heeft alles opgeslagen in een 3 tier applicatie architechtuur met als interface een webbrowser en geen aparte mailclient .

Vreemde reactie.

In de oorspronkelijk vraag en in het antwoord waar je op reageert wordt nergens gesproken over een omgeving zoals door jou beschreven "... windowsgebaseerd .... bak met folders ...moderne bedrijf ,,,, 3 tier ... webbrowser..."

In de tien punten lijst wordt 'mailbox' genoemd. Nergens staat iets over een mailclient, dus jouw voorkeur (webbrowser) kan ook van toepassing zijn.

Nogmaals, vreemde reactie.
12-10-2023, 13:11 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: Het verwijderen van mailboxen van medewerkers bij uit dienst treding is niet altijd rechtmatig of praktisch. Dit hangt af van de redenen voor het bewaren van de e-mails en de toepasselijke wet- en regelgeving. Hier zijn 10 voorbeelden waarbij het direct verwijderen van een mailbox van een uitgetreden medewerker problematisch kan zijn:

1. **Wettelijke Bewaarplicht**: Er zijn situaties waarin e-mails bewaard moeten blijven vanwege wettelijke verplichtingen, zoals financiële transacties of bepaalde bedrijfscommunicatie.

2. **Lopende projecten**: Als de medewerker betrokken was bij lopende projecten, kan de informatie in hun mailbox cruciaal zijn voor de voortzetting van deze projecten.

3. **Juridische geschillen**: Als er een juridisch geschil is of kan ontstaan waarbij de e-mails van de medewerker als bewijs kunnen dienen, is het verwijderen ervan onverstandig.

4. **Contractuele verplichtingen**: In sommige contracten kunnen clausules staan die het bewaren van communicatie vereisen.

5. **Klantrelaties**: E-mails kunnen cruciale communicatie met klanten bevatten die van belang zijn voor de voortzetting van zakelijke relaties.

6. **Intellectuele eigendom**: De mailbox kan informatie bevatten over de creatie, ontwikkeling of licentiëring van intellectuele eigendomsrechten.

7. **Interne onderzoeken**: Als er interne onderzoeken lopen, zoals onderzoeken naar wangedrag, kunnen e-mails van de betreffende medewerker van belang zijn.

8. **Back-up en herstel**: Soms is het noodzakelijk om informatie te herstellen vanwege technische problemen of fouten. Als de mailbox al verwijderd is, kan dit herstel problematisch zijn.

9. **Overdracht van werkzaamheden**: De opvolger van de medewerker kan bepaalde informatie uit de mailbox nodig hebben om zijn of haar werkzaamheden correct voort te zetten.

10. **Privacyrechten van derden**: In de mailbox kunnen e-mails staan die persoonlijke gegevens bevatten van derden. Directe verwijdering kan hun rechten schenden, vooral als er geen andere kopie van die communicatie bestaat.

Het is daarom raadzaam om een duidelijk beleid te hebben rondom het beëindigen van dienstverbanden en het beheer van bedrijfsinformatie, en om rekening te houden met zowel wettelijke als praktische overwegingen.
Dit is een typische omgeving van een oud op windowsgebaseerd bedrijf met een bak met folders waar office dingen mee doet. Een modern bedrijf heeft alles opgeslagen in een 3 tier applicatie architechtuur met als interface een webbrowser en geen aparte mailclient .
Congrats op het benoemen van een nonsense marketing term voor iets waarbij je gebruik maakt van een monitor thick, thin client voor het halen ophalen van hosted data. At least zei je niet cloud.

Er wordt geen onderscheid gemaakt in effectieve rechten van een data owner of het nu online, lokaal of zelfs fysiek staat opgeslagen. Compleet irrelevant argument.
12-10-2023, 14:20 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem:
Door Anoniem: Het verwijderen van mailboxen van medewerkers bij uit dienst treding is niet altijd rechtmatig of praktisch. Dit hangt af van de redenen voor het bewaren van de e-mails en de toepasselijke wet- en regelgeving. Hier zijn 10 voorbeelden waarbij het direct verwijderen van een mailbox van een uitgetreden medewerker problematisch kan zijn:

1. **Wettelijke Bewaarplicht**: Er zijn situaties waarin e-mails bewaard moeten blijven vanwege wettelijke verplichtingen, zoals financiële transacties of bepaalde bedrijfscommunicatie.

2. **Lopende projecten**: Als de medewerker betrokken was bij lopende projecten, kan de informatie in hun mailbox cruciaal zijn voor de voortzetting van deze projecten.

3. **Juridische geschillen**: Als er een juridisch geschil is of kan ontstaan waarbij de e-mails van de medewerker als bewijs kunnen dienen, is het verwijderen ervan onverstandig.

4. **Contractuele verplichtingen**: In sommige contracten kunnen clausules staan die het bewaren van communicatie vereisen.

5. **Klantrelaties**: E-mails kunnen cruciale communicatie met klanten bevatten die van belang zijn voor de voortzetting van zakelijke relaties.

6. **Intellectuele eigendom**: De mailbox kan informatie bevatten over de creatie, ontwikkeling of licentiëring van intellectuele eigendomsrechten.

7. **Interne onderzoeken**: Als er interne onderzoeken lopen, zoals onderzoeken naar wangedrag, kunnen e-mails van de betreffende medewerker van belang zijn.

8. **Back-up en herstel**: Soms is het noodzakelijk om informatie te herstellen vanwege technische problemen of fouten. Als de mailbox al verwijderd is, kan dit herstel problematisch zijn.

9. **Overdracht van werkzaamheden**: De opvolger van de medewerker kan bepaalde informatie uit de mailbox nodig hebben om zijn of haar werkzaamheden correct voort te zetten.

10. **Privacyrechten van derden**: In de mailbox kunnen e-mails staan die persoonlijke gegevens bevatten van derden. Directe verwijdering kan hun rechten schenden, vooral als er geen andere kopie van die communicatie bestaat.

Het is daarom raadzaam om een duidelijk beleid te hebben rondom het beëindigen van dienstverbanden en het beheer van bedrijfsinformatie, en om rekening te houden met zowel wettelijke als praktische overwegingen.
Dit is een typische omgeving van een oud op windowsgebaseerd bedrijf met een bak met folders waar office dingen mee doet. Een modern bedrijf heeft alles opgeslagen in een 3 tier applicatie architechtuur met als interface een webbrowser en geen aparte mailclient .
Congrats op het benoemen van een nonsense marketing term voor iets waarbij je gebruik maakt van een monitor thick, thin client voor het halen ophalen van hosted data. At least zei je niet cloud.

Er wordt geen onderscheid gemaakt in effectieve rechten van een data owner of het nu online, lokaal of zelfs fysiek staat opgeslagen. Compleet irrelevant argument.
Klanten contracten, intellectueel eigendom etc bewaar je niet in een mbox maar in bv een CRM applicatie. Dat is inderdaad een 3 tier applicatie en geen bak met folders. Het onderwerp is een mbox. Al die genoemde punten zijn dan irrelevant.
Ik heb vorig jaar nog gewerkt voor een hele grote ICT dienstverlener waar iedereen werkt met Outlook en teams waar versiebeheer ontbreekt en accountbeheer een zooitje is. Zeg maar jaren 90 mstechnologie of te wel alles zit in mail boxen of rondslingerende documenten. Ja dan zijn al die punten van toepassing bij het verwijderen van een mailbox. Bij de moderne oplossing kan het account worden weggegooid (disabled).
12-10-2023, 14:43 door Anoniem
Door Anoniem: Het verwijderen van mailboxen van medewerkers bij uit dienst treding is niet altijd rechtmatig of praktisch. Dit hangt af van de redenen voor het bewaren van de e-mails en de toepasselijke wet- en regelgeving. Hier zijn 10 voorbeelden waarbij het direct verwijderen van een mailbox van een uitgetreden medewerker problematisch kan zijn:

1. **Wettelijke Bewaarplicht**: Er zijn situaties waarin e-mails bewaard moeten blijven vanwege wettelijke verplichtingen, zoals financiële transacties of bepaalde bedrijfscommunicatie.

2. **Lopende projecten**: Als de medewerker betrokken was bij lopende projecten, kan de informatie in hun mailbox cruciaal zijn voor de voortzetting van deze projecten.

3. **Juridische geschillen**: Als er een juridisch geschil is of kan ontstaan waarbij de e-mails van de medewerker als bewijs kunnen dienen, is het verwijderen ervan onverstandig.

4. **Contractuele verplichtingen**: In sommige contracten kunnen clausules staan die het bewaren van communicatie vereisen.

5. **Klantrelaties**: E-mails kunnen cruciale communicatie met klanten bevatten die van belang zijn voor de voortzetting van zakelijke relaties.

6. **Intellectuele eigendom**: De mailbox kan informatie bevatten over de creatie, ontwikkeling of licentiëring van intellectuele eigendomsrechten.

7. **Interne onderzoeken**: Als er interne onderzoeken lopen, zoals onderzoeken naar wangedrag, kunnen e-mails van de betreffende medewerker van belang zijn.

8. **Back-up en herstel**: Soms is het noodzakelijk om informatie te herstellen vanwege technische problemen of fouten. Als de mailbox al verwijderd is, kan dit herstel problematisch zijn.

9. **Overdracht van werkzaamheden**: De opvolger van de medewerker kan bepaalde informatie uit de mailbox nodig hebben om zijn of haar werkzaamheden correct voort te zetten.

10. **Privacyrechten van derden**: In de mailbox kunnen e-mails staan die persoonlijke gegevens bevatten van derden. Directe verwijdering kan hun rechten schenden, vooral als er geen andere kopie van die communicatie bestaat.

Het is daarom raadzaam om een duidelijk beleid te hebben rondom het beëindigen van dienstverbanden en het beheer van bedrijfsinformatie, en om rekening te houden met zowel wettelijke als praktische overwegingen.

Sorry hoor, maar ChatGPT copy/pasten is wellicht niet het meest slimme in een juridische discussie.
12-10-2023, 15:53 door Anoniem
Door Anoniem:
[..]

Sorry hoor, maar ChatGPT copy/pasten is wellicht niet het meest slimme in een juridische discussie.

Dat klopt natuurlijk , maar het is bepaald niet het geval dat (afgezien van Arnoud) de overige discussie deelnemers wel juristen zijn met ook specifieke kennis op dit deelgebied.
Het overgrote deel zijn (aanstaande) ITers met een stellige mening en niet gek veel kennis.
13-10-2023, 08:56 door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ - Bijgewerkt: 13-10-2023, 09:09
Door Anoniem:
Door Anoniem:
[..]

Sorry hoor, maar ChatGPT copy/pasten is wellicht niet het meest slimme in een juridische discussie.

Dat klopt natuurlijk , maar het is bepaald niet het geval dat (afgezien van Arnoud) de overige discussie deelnemers wel juristen zijn met ook specifieke kennis op dit deelgebied.
Het overgrote deel zijn (aanstaande) ITers met een stellige mening en niet gek veel kennis.

Grappig om te zien dat ChatGPT wordt herkend als ChatGPT.

Als referentiekader / vergelijkingsmateriaal heb ik even proberen te bedenken hoe het vroeger ook alweer ging, toen alles (of in ieder geval: veel) nog op papier bewaard werd. Je had dan verschillende archieven met hangmapjes en ordners, en de meeste medewerkers hadden ook een fysiek "bakje in" en een fysiek "bakje uit", plus vaak een rommelig bureau (de "lean" ideologie was zeker nog niet in alle kantoren doorgedrongen). De bakjes in, bakjes uit en het bureau werden door een medewerker voorafgaand aan diens vertrek opgeruimd en wat er dan nog overbleef, werd overgedragen een collega die bleef.

Omdat het een fysiek bureau was, was er een directe stimulans om geen fysieke hoop rommel achter te laten. Een soort tastbaar eergevoel gekoppeld aan een gevoel van schaamte over fysieke rommel hielp daarbij (je trekt ten slotte ook de WC door als je klaar bent, je laat het niet liggen / drijven).

In het geval dat een medewerker plotseling, onverwacht vertrok (bijv. ongeluk, ernstige ziekte of schorsing/ontslag op staande voet vanwege wangedrag), dan werd er simpelweg aan een collega (vaak een secretaresse) gevraagd om die bakjes en dat bureau op te ruimen en relevante documenten te distribueren naar de juiste plekken op andere bureaus, of naar het juiste archief. De naam "secretaresse" zegt het al: dat is iemand die geacht wordt zaken geheim te kunnen houden. Er werd dus uitgegaan van en vertrouwd op de discretie van deze medewerker.

In de praktijk waren sommige secretaresses heel praatgraag, vooral onder elkaar. Die divergentie tussen de theorie van de discretie en de praktijk van de roddel, werd niet als problematisch ervaren. Zo waren secretaresses nu eenmaal. Het richtte ook geen schade aan, want iedereen wist wel ongeveer hoe het werkte.

Omdat die bakjes in en bakjes uit meestal gewoon open en bloot op een bureau stonden, waren medewerkers echt niet zo gek om hun papieren correspondentie over hun eigen arbeidsconflicten, medische zaken of persoonlijke liefdesperikelen in die bakjes te leggen of op hun bureau te laten slingeren. Nou oké, er waren ook toen al in elk kantoor een paar idioten, maar dat is van alle tijden.

Het fenomeen van een digitale "mailbox" heeft kennelijk iets veranderd aan ideeën van zowel medewerkers als management over wat eigenlijk de functie is van zo'n bewaarplaats voor correspondentie over lopende zaken (die functie is kennelijk veel omvangrijker geworden), en over de mate waarin je op de discretie van je collega's kunt vertrouwen (dat vertrouwen is kennelijk afgenomen). En (zo blijkt ook uit de vraag die aanleiding is voor dit artikel van Arnoud) veel mensen voelen zich tegenwoordig niet zeker of gerust meer over hoe het in de praktijk werkt.

Is dit "vooruitgang"?

M.J.
13-10-2023, 10:31 door Anoniem
Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ:
Door Anoniem:
Door Anoniem:
[..]

Sorry hoor, maar ChatGPT copy/pasten is wellicht niet het meest slimme in een juridische discussie.

Dat klopt natuurlijk , maar het is bepaald niet het geval dat (afgezien van Arnoud) de overige discussie deelnemers wel juristen zijn met ook specifieke kennis op dit deelgebied.
Het overgrote deel zijn (aanstaande) ITers met een stellige mening en niet gek veel kennis.

Grappig om te zien dat ChatGPT wordt herkend als ChatGPT.

Als referentiekader / vergelijkingsmateriaal heb ik even proberen te bedenken hoe het vroeger ook alweer ging, toen alles (of in ieder geval: veel) nog op papier bewaard werd. Je had dan verschillende archieven met hangmapjes en ordners, en de meeste medewerkers hadden ook een fysiek "bakje in" en een fysiek "bakje uit", plus vaak een rommelig bureau (de "lean" ideologie was zeker nog niet in alle kantoren doorgedrongen). De bakjes in, bakjes uit en het bureau werden door een medewerker voorafgaand aan diens vertrek opgeruimd en wat er dan nog overbleef, werd overgedragen een collega die bleef.

Omdat het een fysiek bureau was, was er een directe stimulans om geen fysieke hoop rommel achter te laten. Een soort tastbaar eergevoel gekoppeld aan een gevoel van schaamte over fysieke rommel hielp daarbij (je trekt ten slotte ook de WC door als je klaar bent, je laat het niet liggen / drijven).

In het geval dat een medewerker plotseling, onverwacht vertrok (bijv. ongeluk, ernstige ziekte of schorsing/ontslag op staande voet vanwege wangedrag), dan werd er simpelweg aan een collega (vaak een secretaresse) gevraagd om die bakjes en dat bureau op te ruimen en relevante documenten te distribueren naar de juiste plekken op andere bureaus, of naar het juiste archief. De naam "secretaresse" zegt het al: dat is iemand die geacht wordt zaken geheim te kunnen houden. Er werd dus uitgegaan van en vertrouwd op de discretie van deze medewerker.

In de praktijk waren sommige secretaresses heel praatgraag, vooral onder elkaar. Die divergentie tussen de theorie van de discretie en de praktijk van de roddel, werd niet als problematisch ervaren. Zo waren secretaresses nu eenmaal. Het richtte ook geen schade aan, want iedereen wist wel ongeveer hoe het werkte.

Omdat die bakjes in en bakjes uit meestal gewoon open en bloot op een bureau stonden, waren medewerkers echt niet zo gek om hun papieren correspondentie over hun eigen arbeidsconflicten, medische zaken of persoonlijke liefdesperikelen in die bakjes te leggen of op hun bureau te laten slingeren. Nou oké, er waren ook toen al in elk kantoor een paar idioten, maar dat is van alle tijden.

Het fenomeen van een digitale "mailbox" heeft kennelijk iets veranderd aan ideeën van zowel medewerkers als management over wat eigenlijk de functie is van zo'n bewaarplaats voor correspondentie over lopende zaken (die functie is kennelijk veel omvangrijker geworden), en over de mate waarin je op de discretie van je collega's kunt vertrouwen (dat vertrouwen is kennelijk afgenomen). En (zo blijkt ook uit de vraag die aanleiding is voor dit artikel van Arnoud) veel mensen voelen zich tegenwoordig niet zeker of gerust meer over hoe het in de praktijk werkt.

Is dit "vooruitgang"?

M.J.
Vroeger mocht je secretaresses nog in de billen knijpen. Op dat gebied is dus veel vooruitgang geboekt. Op ICT gebied is er weinig innovatie geweest dankzij een illegaal verkregen Microsoft monopolie. Ik durf zelfs te stellen dat Microsoft de ICT in diskrediet heeft gebracht door de lage software kwaliteit.
In die tijd waren brieven ook niet terug te vinden omdat de kast soms op slot zat. Dat is nu alleen maar erger geworden door ongestructureerde data geproduceerd door MS office applicaties en opgeslagen in elektronische bakken die ook nog eens met enige regelmaat ongevraagd worden versleuteld.
13-10-2023, 11:10 door Anoniem
Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ:
Door Anoniem:
Door Anoniem:
[..]

Sorry hoor, maar ChatGPT copy/pasten is wellicht niet het meest slimme in een juridische discussie.

Dat klopt natuurlijk , maar het is bepaald niet het geval dat (afgezien van Arnoud) de overige discussie deelnemers wel juristen zijn met ook specifieke kennis op dit deelgebied.
Het overgrote deel zijn (aanstaande) ITers met een stellige mening en niet gek veel kennis.

Grappig om te zien dat ChatGPT wordt herkend als ChatGPT.

Als referentiekader / vergelijkingsmateriaal heb ik even proberen te bedenken hoe het vroeger ook alweer ging, toen alles (of in ieder geval: veel) nog op papier bewaard werd. Je had dan verschillende archieven met hangmapjes en ordners, en de meeste medewerkers hadden ook een fysiek "bakje in" en een fysiek "bakje uit", plus vaak een rommelig bureau (de "lean" ideologie was zeker nog niet in alle kantoren doorgedrongen). De bakjes in, bakjes uit en het bureau werden door een medewerker voorafgaand aan diens vertrek opgeruimd en wat er dan nog overbleef, werd overgedragen een collega die bleef.

Omdat het een fysiek bureau was, was er een directe stimulans om geen fysieke hoop rommel achter te laten. Een soort tastbaar eergevoel gekoppeld aan een gevoel van schaamte over fysieke rommel hielp daarbij (je trekt ten slotte ook de WC door als je klaar bent, je laat het niet liggen / drijven).

In een academische omgeving was een professor onvindbaar achter een muur van boeken en papers op het buro niet alleen maar vooroordeel ...

ook elders :

https://boingboing.net/2007/05/22/al-gores-impressivel.html


[..]

In de praktijk waren sommige secretaresses heel praatgraag, vooral onder elkaar. Die divergentie tussen de theorie van de discretie en de praktijk van de roddel, werd niet als problematisch ervaren. Zo waren secretaresses nu eenmaal. Het richtte ook geen schade aan, want iedereen wist wel ongeveer hoe het werkte.

Omdat die bakjes in en bakjes uit meestal gewoon open en bloot op een bureau stonden, waren medewerkers echt niet zo gek om hun papieren correspondentie over hun eigen arbeidsconflicten, medische zaken of persoonlijke liefdesperikelen in die bakjes te leggen of op hun bureau te laten slingeren. Nou oké, er waren ook toen al in elk kantoor een paar idioten, maar dat is van alle tijden.

In de papieren kantoortijd was het minder gebruikelijk (of mogelijk, of toegestaan) om privé zaken op/tijdens het werk of met werkmiddelen te doen. (financieel, medisch e.d.)
Wellicht dat iemand eens de typemachine gebruikte voor een prive brief, maar die werd dan meteen verstuurd en was -weg-.

Er waren van die interne post-enveloppen, en volgens mij ook met een label 'vertrouwelijk' .

Ik heb zo het idee dat er ook minder geschreven werd op paper dan nu per email.
Oftewel - arbeidsconflict werd wellicht besproken in het kantoor van de chef, maar niet eerst uitgetikt op papier, waar dat nu wel een mailtje is want de chef werkt drie dagen thuis.

Het hele concept van privacy is m.i. relatief modern, en nogal westers.

Er was een tijd dat 'bijstand' door de kerk(en) geregeld werd, en die kwamen gewoon op huisbezoek om te zien of/dat de steun wel goed besteed werd.

(sociaal, betrokken, oog voor de mens kun je zeggen. of afschuwelijke aantasting van persoonlijke levenssfeer, kun je ook zeggen).

In China bespreekt het ziekenhuis de behandeling (sterker - toestemming tot) met de familie van de patient . Ook als die volwassen en bij kennis is.


Het fenomeen van een digitale "mailbox" heeft kennelijk iets veranderd aan ideeën van zowel medewerkers als management over wat eigenlijk de functie is van zo'n bewaarplaats voor correspondentie over lopende zaken (die functie is kennelijk veel omvangrijker geworden), en over de mate waarin je op de discretie van je collega's kunt vertrouwen (dat vertrouwen is kennelijk afgenomen). En (zo blijkt ook uit de vraag die aanleiding is voor dit artikel van Arnoud) veel mensen voelen zich tegenwoordig niet zeker of gerust meer over hoe het in de praktijk werkt.

Of de tolerantie/acceptatie _dat_ je omgeving weet wat er speelt.


Is dit "vooruitgang"?

M.J.
13-10-2023, 11:52 door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ - Bijgewerkt: 13-10-2023, 11:53
Door Anoniem:
Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ: (...) Het fenomeen van een digitale "mailbox" heeft kennelijk iets veranderd aan ideeën van zowel medewerkers als management over wat eigenlijk de functie is van zo'n bewaarplaats voor correspondentie over lopende zaken (die functie is kennelijk veel omvangrijker geworden), en over de mate waarin je op de discretie van je collega's kunt vertrouwen (dat vertrouwen is kennelijk afgenomen). En (zo blijkt ook uit de vraag die aanleiding is voor dit artikel van Arnoud) veel mensen voelen zich tegenwoordig niet zeker of gerust meer over hoe het in de praktijk werkt.

Is dit "vooruitgang"?

M.J.
Vroeger mocht je secretaresses nog in de billen knijpen. Op dat gebied is dus veel vooruitgang geboekt.
Off-topic. Of zie jij een verband met archivering en ICT?

Op ICT gebied is er weinig innovatie geweest dankzij een illegaal verkregen Microsoft monopolie. Ik durf zelfs te stellen dat Microsoft de ICT in diskrediet heeft gebracht door de lage software kwaliteit.
Ik zie je punt. In brekebeen MS Word gebruikte ik minder functionaliteiten dan in het voorafgaande WordPerfect.

In die tijd waren brieven ook niet terug te vinden omdat de kast soms op slot zat.
Heb dat inderdaad een keer meegemaakt. Daarna maatregel: reservesleutel van elke kast bij... het secretariaat. Waar vervolgens niet iedereen zich aan hield. Zoals men zich nu, in het ICT-tijdperk, ook niet overal aan houdt.

Dat is nu alleen maar erger geworden door ongestructureerde data geproduceerd door MS office applicaties en opgeslagen in elektronische bakken die ook nog eens met enige regelmaat ongevraagd worden versleuteld.
Bedoel je met "ongestructureerde data"... tekst, afbeeldingen, niet gekoppelde excelsheets e.d.? Dan zal er altijd ongestructureerde data blijven zolang wij nog geen robots zijn die alleen nog iets doen met algoritmes. Creativiteit en sommige menselijke leerprocessen vereisen ongestructureerde (of eigenlijk: niet platgestructureerde) data.

M.J.
13-10-2023, 12:42 door Anoniem
Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ:
Door Anoniem:
Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ: (...) Het fenomeen van een digitale "mailbox" heeft kennelijk iets veranderd aan ideeën van zowel medewerkers als management over wat eigenlijk de functie is van zo'n bewaarplaats voor correspondentie over lopende zaken (die functie is kennelijk veel omvangrijker geworden), en over de mate waarin je op de discretie van je collega's kunt vertrouwen (dat vertrouwen is kennelijk afgenomen). En (zo blijkt ook uit de vraag die aanleiding is voor dit artikel van Arnoud) veel mensen voelen zich tegenwoordig niet zeker of gerust meer over hoe het in de praktijk werkt.

Is dit "vooruitgang"?

M.J.
Vroeger mocht je secretaresses nog in de billen knijpen. Op dat gebied is dus veel vooruitgang geboekt.
Off-topic. Of zie jij een verband met archivering en ICT?

Op ICT gebied is er weinig innovatie geweest dankzij een illegaal verkregen Microsoft monopolie. Ik durf zelfs te stellen dat Microsoft de ICT in diskrediet heeft gebracht door de lage software kwaliteit.
Ik zie je punt. In brekebeen MS Word gebruikte ik minder functionaliteiten dan in het voorafgaande WordPerfect.

In die tijd waren brieven ook niet terug te vinden omdat de kast soms op slot zat.
Heb dat inderdaad een keer meegemaakt. Daarna maatregel: reservesleutel van elke kast bij... het secretariaat. Waar vervolgens niet iedereen zich aan hield. Zoals men zich nu, in het ICT-tijdperk, ook niet overal aan houdt.

Dat is nu alleen maar erger geworden door ongestructureerde data geproduceerd door MS office applicaties en opgeslagen in elektronische bakken die ook nog eens met enige regelmaat ongevraagd worden versleuteld.
Bedoel je met "ongestructureerde data"... tekst, afbeeldingen, niet gekoppelde excelsheets e.d.? Dan zal er altijd ongestructureerde data blijven zolang wij nog geen robots zijn die alleen nog iets doen met algoritmes. Creativiteit en sommige menselijke leerprocessen vereisen ongestructureerde (of eigenlijk: niet platgestructureerde) data.

M.J.
De secretaresse deed vroeger inderdaad o.a. de archivering en las de mail voor aan de CEO (ik heb deze big kahuna nog meegemaakt). Hij dicteerde dan een reply.
Gestructureerde data zijn gegevens die voldoen aan een vooraf gedefinieerd datamodel. Dat maakt de data relatief eenvoudig uitleesbaar voor andere systemen en analyseerbaar. Een ongestructureerde bak met folders (documenten,folders,video.audio etc) en email hebben mogelijk ook nog eens hun eigen interne geheime structuur die alleen uit te lezen is met leveranciersspecifieke software en vaak ook nog eens met gesloten standaarden. Zo ziet het er bij veel bedrijven die op MS technologie zijn gebaseerd er uit. Zij zitten gevangen in een vendorlock, die ook nog niet eens efficient werkt, waardoor overstap naar een ander systeem op korte termijn veel geld kost.
Bedrijven die meer op opensource zijn gebaseerd werken veel meer met gestructureerde data (via 3 tier webbased oplossingen meestal op basis van Linux & OpenShift).
13-10-2023, 12:57 door Anoniem
Door Anoniem:
Niet alle nieuwsbrieven hebben toestemming nodig. Als het een nieuwsbrief is bij iets anders (aankoop van een product), dan wel. Is het een nieuwsbrief los van iets anders waar je je dus expliciet voor inschrijft, dan is toestemming niet nodig. De grondslag is dan uitvoering van overeenkomst.

Incorrect. Toestemming is altijd nodig.Ongeacht of je een produkt hebt aangekocht. Dan moet je bij de overeenkomst die jij noemt aan kunnen geven of je de nieuwbrief wel/niet wilt - oftewel je geeft wel/geen toestemming.

Ook incorrect Als het om informatie over soortgelijk product gaat mag je de nieuwsbrief zonder toestemming versturen. Er is dus niet altijd toestemming nodig
13-10-2023, 17:12 door Anoniem
Door Anoniem: Het hele concept van privacy is m.i. relatief modern, en nogal westers.
VS, 1879, Thomas Cooley: "the right to be let alone" in relaties tussen overheid en burger.
VS, 1890, Warren en Brandeis: "the right to be let alone" ook in relaties tussen burgers.

De behoefte aan privacy als concept kwam voort uit nieuwe technische mogelijkheden, zoals fotografie, en wat men ermee deed, zoals sensatiejournalistiek. Ik denk dat de behoefte aan wat we nu privacy noemen van alle tijden is, maar sterk wordt gekleurd door omstandigheden. Waar overleven al moeilijk genoeg is zonder de luxe van privacy zal er ook weinig ruimte voor privacy zijn. Maar in een cultuur waarin je kan worden uitgespuugd door de samenleving als je je niet aan een sociale norm hebt gehouden en een roddel je leven kan verwoesten kan je er gif op innemen dat mensen vele geheimpjes hebben die ze niet zomaar met iedereen zullen delen. Ze noemen dat misschien geen privacy maar dat is precies wat het is. Ik heb zelf ooit, op een verre reis in een Aziatisch land waar dat sterk gold en waar bij mensen thuis de privacy die ik als westerling gewend was niet bestond, meegemaakt hoe mensen daar juist de deur uitgingen en verlaten plekjes opzochten om aan de waarneming van anderen te ontsnappen, alleen of met vrienden die ze vertrouwden. Het leek een samenleving zonder veel privacy maar de behoefte eraan bleek gewoon te bestaan, men vulde hem alleen op een andere manier in.

Als er in een samenleving, of in een gezin, een reden bestaat om iets voor je te houden dan is er behoefte aan privacy. Zo simpel is het volgens mij. Als de omgeving waarin je leeft zo vijandig is dat op een kluitje zitten zonder privacy nodig is om te overleven (als het buiten de iglo tientallen graden vriest gaat niemand buiten slapen) dan wint dat het van de behoefte aan privacy. Dat privacy als begrip niet overal gebruikt wordt en het echt niet in alle omstandigheden wint van dingen die belangrijker zijn om te overleven betekent niet dat de behoefte eraan daar niet bestaat.

Dat we tegenwoordig extreem met privacy bezig zijn komt simpelweg omdat door nieuwe technologische ontwikkelingen de schending ervan extreme vormen aanneemt. Iets voor je houden is niet meer een kwestie van het niet aan anderen vertellen, we zijn online gegaan en daar kan ons gedrag actief gemonitord en geanalyseerd worden, en dat gebeurt ook op grote schaal, zowel commercieel als door staten. Net als eind 19e eeuw is het een technologische revolutie die het onderwerp op scherp zet.

Privacy is een westers begrip omdat westerse landen tot nu toe steeds de bakermat zijn geweest van die technologische ontwikkelingen.
13-10-2023, 18:45 door Anoniem
Er is maar één regel : de mailbox van iemand KAN persoonlijke informatie bevatten en om die reden MAG je na diens vertrek niet de mailbox openbreken wegens "bedrijfsbelang". Er zijn heel wat mensen die hun zakelijke adres gebruiken voor privé doelen en dat is wat mij betreft prima zolang je maar niet vanuit de zaak iemand gaat bedreigen ofzo. Zo moest ik eens de mailflow checken omdat iemand beweerde mail niet te hebben ontvangen. Nou, die had een abonnement op de nieuwsbrief van Christine le Duc.

Bij een vertrekkende medewerker is er in de regel sprake van een opzegtermijn van een maand. In die maand dient de vertrekkende medewerker alle belangrijke informatie en lopende zaken over te dragen aan een collega zodat er niets gemist kan worden. Als alles netjes is overgedragen dan is de mailbox openbreken niet nodig.

Dan zijn er een paar uitzondering.

In het geval dat een medewerker misbruik heeft gemaakt van het mailsysteem en men vermoed dat bewijs zich in de mailbox bevind, dan heeft men het recht om de mail te doorzoeken, gericht op het feit waarvan de medewerker wordt verdacht.

In het geval van overlijden van de medewerker gaan de regels overboord en mag de mailbox worden ingezien. De GDPR geldt niet voor de doden.

In het geval van een staande voetje wordt het wel interessant, dan is er namelijk geen tijd voor overdracht. In dat geval kan het bedrijfsbelang in het geding zijn en kan er gevraagd worden de box open te breken.

En dan heb je nog een geval waarin 2 collega's stiekem een stelletje vormen en de één beroofd zich van het leven. Dat ze een stel waren werd bekend bij de begrafenis. Toen is mij gevraagd om een mailbox open te breken om de update mailtjes eruit te halen. Die hoefde ze bij terugkomst niet nog eens te lezen.....
13-10-2023, 21:58 door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ - Bijgewerkt: 13-10-2023, 21:59
Door Anoniem:
Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ: (...)

Dat is nu alleen maar erger geworden door ongestructureerde data geproduceerd door MS office applicaties en opgeslagen in elektronische bakken die ook nog eens met enige regelmaat ongevraagd worden versleuteld.
Bedoel je met "ongestructureerde data"... tekst, afbeeldingen, niet gekoppelde excelsheets e.d.? Dan zal er altijd ongestructureerde data blijven zolang wij nog geen robots zijn die alleen nog iets doen met algoritmes. Creativiteit en sommige menselijke leerprocessen vereisen ongestructureerde (of eigenlijk: niet platgestructureerde) data.

M.J.

(...) Gestructureerde data zijn gegevens die voldoen aan een vooraf gedefinieerd datamodel. Dat maakt de data relatief eenvoudig uitleesbaar voor andere systemen en analyseerbaar. Een ongestructureerde bak met folders (documenten,folders,video.audio etc) en email hebben mogelijk ook nog eens hun eigen interne geheime structuur die alleen uit te lezen is met leveranciersspecifieke software en vaak ook nog eens met gesloten standaarden. Zo ziet het er bij veel bedrijven die op MS technologie zijn gebaseerd er uit. Zij zitten gevangen in een vendorlock, die ook nog niet eens efficient werkt, waardoor overstap naar een ander systeem op korte termijn veel geld kost. (...)

Het lijkt me dat LLM's zoals ChatGPT een eind moeten kunnen maken aan dat probleem van "niet gestructureerde data". Is het concept van "gestructureerde data" zoals jij het bedoelt, in die zin misschien achterhaald nu we ChatGPT etc. hebben?

M.J.
13-10-2023, 22:34 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: Het hele concept van privacy is m.i. relatief modern, en nogal westers.
VS, 1879, Thomas Cooley: "the right to be let alone" in relaties tussen overheid en burger.
VS, 1890, Warren en Brandeis: "the right to be let alone" ook in relaties tussen burgers.

De behoefte aan privacy als concept kwam voort uit nieuwe technische mogelijkheden, zoals fotografie, en wat men ermee deed, zoals sensatiejournalistiek. Ik denk dat de behoefte aan wat we nu privacy noemen van alle tijden is, maar sterk wordt gekleurd door omstandigheden. Waar overleven al moeilijk genoeg is zonder de luxe van privacy zal er ook weinig ruimte voor privacy zijn. Maar in een cultuur waarin je kan worden uitgespuugd door de samenleving als je je niet aan een sociale norm hebt gehouden en een roddel je leven kan verwoesten kan je er gif op innemen dat mensen vele geheimpjes hebben die ze niet zomaar met iedereen zullen delen. Ze noemen dat misschien geen privacy maar dat is precies wat het is. Ik heb zelf ooit, op een verre reis in een Aziatisch land waar dat sterk gold en waar bij mensen thuis de privacy die ik als westerling gewend was niet bestond, meegemaakt hoe mensen daar juist de deur uitgingen en verlaten plekjes opzochten om aan de waarneming van anderen te ontsnappen, alleen of met vrienden die ze vertrouwden. Het leek een samenleving zonder veel privacy maar de behoefte eraan bleek gewoon te bestaan, men vulde hem alleen op een andere manier in.

Als er in een samenleving, of in een gezin, een reden bestaat om iets voor je te houden dan is er behoefte aan privacy. Zo simpel is het volgens mij. Als de omgeving waarin je leeft zo vijandig is dat op een kluitje zitten zonder privacy nodig is om te overleven (als het buiten de iglo tientallen graden vriest gaat niemand buiten slapen) dan wint dat het van de behoefte aan privacy. Dat privacy als begrip niet overal gebruikt wordt en het echt niet in alle omstandigheden wint van dingen die belangrijker zijn om te overleven betekent niet dat de behoefte eraan daar niet bestaat.

Goed punt , en goede voorbeelden.

Stiekem omtrent dingen die schuren met sociale normen is inderdaad zo oud als de mensheid.
Een afgelegen 'lovers lane' voor ontluikende relaties (of gewoon vreemdgangers) is bekend .

Maar toch - laat ik herformuleren dat het begrip dingen die 'privacy' zijn dan eerder opgerekt is , en ook erg cultureel bepaald is.
In de VS is men typisch open over salaris of bezit , (of bluft daarover) , en in Noorwegen zijn ieders belastinggegevens (bezit, inkomen e.d.) openbaar . Beide gedragingen zijn erg on-Nederlands.

Ik noemde al de Chinese stijl van medische 'privacy' - de familie weet alles (of zelfs meer) dan de patient .
(Ik geloof dat ze ook niet erg van dichte deuren in spreek of behandelkamers zijn in een ziekenhuis, maar dat weet ik wat minder zeker).
16-10-2023, 14:42 door Anoniem
Door Anoniem: Er is maar één regel : de mailbox van iemand KAN persoonlijke informatie bevatten en om die reden MAG je na diens vertrek niet de mailbox openbreken wegens "bedrijfsbelang".

Dit is dus niet waar. Het mag dus wel, maar alleen als je aan een aantal strenge criteria voldoet.

Bron bijvoorbeeld:
https://www.juridict.nl/juridict-nieuwsartikel/wanneer-mag-een-werkgever-in-de-mailbox-van-een-werknemer-kijken/
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.