image

Onderzoek: Big Data kan grondrechten vergaand aantasten

maandag 27 augustus 2018, 14:16 door Redactie, 25 reacties

Big Data, het Internet of Things en Kunstmatige Intelligentie kunnen de grondrechten van burgers op vergaande wijze aantasten, zo laten onderzoekers van de Universiteit Utrecht in een onderzoek weten dat in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken werd uitgevoerd.

De onderzoekers stellen dat er al meerdere rapporteren zijn verschenen die op de nadelige effecten van de digitalisering op de grondrechten wijzen. Er ontbrak echter een specifiek op Nederland gerichte, juridische en systematische studie die als gevolg van deze technologieën naar de aantasting van grondrechtelijke bescherming kijkt en waarin wordt gekeken naar de effecten voor andere grondrechten dan privacy en gegevensbescherming. Het onderzoek richtte zich vooral op het gebruik van slimme algoritmes dat Big Data, Internet of Things en kunstmatige intelligentie gemeen hebben.

In de conclusie laten de onderzoekers weten dat de drie besproken technologieën invloed kunnen hebben op het recht op privacy, het recht op gelijkheid en het recht op vrijheid. Zo wordt er gewezen naar eerdere gerechtelijke uitspraken dat surveillance door middel van moderne technologieën als Big Data en het Internet of Things een inbreuk kan opleveren op het recht op privacy. Deze inbreuken kunnen zich zowel voordoen in de privéomgeving als in publieke ruimtes.

Wat gelijkheidsrechten betreft zien de onderzoekers knelpunten op het gebied van datamining en profileertechnieken, omdat deze inherent gericht zijn op het maken van onderscheid tussen (groepen) individuen. Zo maken de ondoorzichtigheid en complexiteit van algoritmes dat het voor mensen onduidelijk is of er sprake is van concrete benadeling en ongerechtvaardigde ongelijke behandeling. "Algoritmische discriminatie, die ontstaat door een bias in de data en/of in de gebruikte algoritmes, kan niet altijd eenvoudig worden ontdekt en gecontroleerd. Dit bemoeilijkt de zichtbaarheid en het bewijs van ongelijke behandeling", aldus de onderzoekers.

Met name als het gaat om vrijheidsrechten zien de onderzoekers tal van knelpunten, zoals filterbubbels, private censuur, zelfcensuur en de invloed op het actieve en passieve kiesrecht. De onderzoekers merken op dat vrije meningsuiting steeds vaker plaatsvindt via private bedrijven als Facebook en Google. Dit vereist een veranderende houding van de overheid bij het reguleren van meningsuiting. "Er kan sprake zijn van indirecte publieke censuur als de overheid samenwerkt met of dreigt met dwang richting sociale media of zoekmachines om onwelgevallige content te verwijderen. Hierbij treden problemen op als de door deze bedrijven gebruikte algoritmes overmatig gaan censureren", zo stellen de onderzoekers.

Aantasting grondrechten

In hun slotsom laten ze weten dat de onderzoeksvraag, op welke wijze de grondrechten in Nederland worden aangetast door het gebruik van Big data, het Internet of Things en Kunstmatige intelligentie, niet eenvoudig is te beantwoorden. "In algemene zin geldt niettemin wel dat grondrechten potentieel vergaand en op diverse manieren kunnen worden aangetast als gevolg van het gebruik van het gebruik van Big Data, Kunstmatige Intelligentie en het Internet of Things, vaak ook op manieren die nog niet bekend waren voor 'oude' vormen van besluitvorming. Het voorkomen van dergelijke grondrechtenschendingen en het eventueel bieden van rechtsherstel als ze zich alsnog hebben voorgedaan, verdient dan ook bijzondere aandacht", zo besluiten de onderzoekers (pdf).

Reacties (25)
27-08-2018, 14:44 door Anoniem
Onderzoek: Big Data kan grondrechten vergaand aantasten

Het kan niet alleen, het gebeurt ook. Met als belangrijkste oorzaak dat politici alles willen wat technisch mogelijk is, ''omdat het kan'', terwijl ze bar weinig oog hebben voor de privacy aspecten die hierbij komen kijken. Je merkt dat de politiek geirriteerd reageert op bezwaren van bijvoorbeeld het college bescherming persoonsgegevens. Of men negeert de bezwaren, of men zoekt een manier om erom heen te werken.

Met name van CDA en VVD kan je op dit gebied weinig goeds verwachten, belang van de staat krijgt altijd voorrang.
27-08-2018, 15:17 door Anoniem
Door Anoniem: Het kan niet alleen, het gebeurt ook. Met als belangrijkste oorzaak dat politici alles willen wat technisch mogelijk is, ''omdat het kan'', terwijl ze bar weinig oog hebben voor de privacy aspecten die hierbij komen kijken. Je merkt dat de politiek geirriteerd reageert op bezwaren van bijvoorbeeld het college bescherming persoonsgegevens. Of men negeert de bezwaren, of men zoekt een manier om erom heen te werken.

Met name van CDA en VVD kan je op dit gebied weinig goeds verwachten, belang van de staat krijgt altijd voorrang.
Wie is de opdrachtgever van dit onderzoek? Wie heeft een Autoriteit Persoonsgegevens (zoe heet die al een poosje) aangesteld? Wie heeft privacywetgeving aangenomen?

Als politici alleen maar waren zoals jij beschrijft zou er geen politicus voorstander geweest zijn van de privacywetgeving, de AP en dit onderzoek. Die zouden er dan nooit hebben kunnen komen. Er moet dus iets niet kloppen aan het beeld dat jij ervan hebt. Hint: niet alle politici denken hetzelfde erover.
27-08-2018, 15:42 door Anoniem
Door Anoniem:
Onderzoek: Big Data kan grondrechten vergaand aantasten
Het kan niet alleen, het gebeurt ook. Met als belangrijkste oorzaak dat politici alles willen wat technisch mogelijk is, ''omdat het kan'', terwijl ze bar weinig oog hebben voor de privacy aspecten die hierbij komen kijken. Je merkt dat de politiek geirriteerd reageert op bezwaren van bijvoorbeeld het college bescherming persoonsgegevens. Of men negeert de bezwaren, of men zoekt een manier om erom heen te werken.
Met name van CDA en VVD kan je op dit gebied weinig goeds verwachten, belang van de staat krijgt altijd voorrang.

Naast overheden/politci die de grondrechten van burgers onder druk zetten door (onzorgvuldig?) gebruik te maken van de mogelijkheden van BigData, zijn ook de grote tech bedrijven (en multinationals) daar lekker mee bezig. En de Copyright-industrie die steeds verder gaande censuur-maatregelen eist.
Nu vraag ik me af om zorgvuldig gebruik van BigData wel mogelijk is. Maar dat schip is al gepasseerd.


Wie zijn op dit moment nog de werkelijke hoeders van de grondrechten van burgers op deze wereld?
Niet de politici maar ook niet de burgers zelf. Wie dan wel?


Dit vereist een veranderende houding van de overheid bij het reguleren van meningsuiting.

Interessant dat de overheid de meningsuiting van haar burgers "moet" reguleren.
En wanneer wordt dit soort reguleren censuur? (iets van een hellend vlak, waar politci nogal eens op uitgleiden)
Betekent vrijheid van meningsuiting niet dat de overheid zich hier juist niet of zeer terughoudend mee moet bemoeien?
27-08-2018, 16:25 door Anoniem
Onderzoek naar Big Data: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

https://www.wrr.nl/onderwerpen/big-data-privacy-en-veiligheid
27-08-2018, 16:27 door Anoniem
15 jaar geleden al tegen geprotesteerd, maar wat welke houding had men om mij heen: "O, big data? Ach..."
27-08-2018, 18:39 door karma4 - Bijgewerkt: 27-08-2018, 18:44
Door Anoniem:
Onderzoek: Big Data kan grondrechten vergaand aantasten

Het kan niet alleen, het gebeurt ook. Met als belangrijkste oorzaak dat politici alles willen wat technisch mogelijk is, ''omdat het kan'', .......
Berucht bij big data: bias. Een zelfde uitspraak:
Big data inzetten us een voorwaarde om de grondwet NIET aan te tasten. De grondwet stelt een aantal vetplichtingen voor bugers en overheid. Van de overheid worst verwacht een mate van bescherming aan burgers te bieden met algemene voorzieningen.

Laten we de overheid eens stoppen met de bescherming tegen water. Die badkuip in het westen loopt wel vol. Iedereen voor zich een eigen terpje bouwen. De wasmachine is ook big data. Voor ds privacy ben je afhankelijk van je buren.

Filterbubbels zie je al ontstaan bij groepsvorming. Het is de basis van geloof groepen. Wat niet in het eigen straatje past wordt buitengehouden. Dat is van alle tijden. De hoop van Tim Berners Lee was dat met Internet mensen zelf in staat zouden zijn onzin van waarheid te onderscheiden. IJdele hoop.
27-08-2018, 19:48 door Anoniem
Bij big data aka statistiek komt er altijd een groep er minder of beter dan een andere groep eruit.
Dat als je de keuze krijgt om daarop te slecteren je de beste groep kiest is ook niet wonderlijk.

Beetje zuur is het wel voor de ‘iedereen is gelijk’ medemens om toch altijd maar weer vooroordelen bewezen te zien worden, hoe hard hij ook zijn best doet om het te verbieden.
27-08-2018, 20:12 door Anoniem
Door karma4: Laten we de overheid eens stoppen met de bescherming tegen water.

Wat bedoel je hier exact?

Dat we als burger de overheid opdracht geven, of dat we als overheid (jij als deel van de overheid?) stoppen met de bescherming tegen water.

Dus: maakt de burger deze keuze of de overheid/politiek?
27-08-2018, 21:32 door karma4
Even een achtergrondonderzoek van de schrijven van het betreffende rapport.
https://www.uu.nl/medewerkers/RNehmelman https://www.uu.nl/medewerkers/JHGerards/0 En Max Vetzo.
Ik mis achtergronden op informatieverwerking ICT en big data

Het wreekt zich in de onjuiste veronderstellingen in het rapport. zoals "De WRR heeft dit proces onderverdeeld in verschillende stappen: verzameling en voorbereiding, analyse en gebruik.33 Hierna wordt nader ingegaan op de drie te onderscheiden fasen van het Big Data-proces. Hierbij moet in acht worden genomen dat het door de WRR gemaakte onderscheid analytisch van aard is. Door de snelheid waarmee algoritmes werken en het bestaan van constante feedback loops zullen de fasen in
tijd overlappen en niet altijd logisch opeenvolgend voorkomen."
Het mist volledig het business doel waarop ML gebaseerd is met de proces dan wel opbrengst optimalisatie (OR research).

"Wel kan een descriptieve analyse worden verbonden met een zogeheten prescriptieve analyse. Op basis van de uitkomst
van een voorspellende analyse kan dan een bepaalde handelswijze worden voorgeschreven.48"
De indeling is:
- descriptive (beschrijvend) ofwel de klassieke BI met Olap Kimbal Inmon en Lindsted (Datavaultl) waarbij een datawarehouse ingericht wordt conform het business model
- predictive (voorspellend - kans) opzet (machine learning) die minder aan het businessmodel vastzit en met het bekende dwh en minder gestructureerde data voorop gezette doelen in procesverbetering beoogt.
- prescriptive (voorspellend wat als) en andere takken (oa deep learning). Als je de eerste twee door hebt kun je verder met scenarios wat er zou kunnen gebeuren indien. De stresstesten van banken zijn hierop gebaseerd

Met zo'n slechte ondergrond op dat vakgebied is een advies van personen met zo te zien enkel rechtsachtergrond iets van problematische kwaliteit. Het is een "als dat waar is dan … " verhaal.
27-08-2018, 23:33 door Anoniem
Door Anoniem: Bij big data aka statistiek komt er altijd een groep er minder of beter dan een andere groep eruit.
Dat als je de keuze krijgt om daarop te slecteren je de beste groep kiest is ook niet wonderlijk.

Beetje zuur is het wel voor de ‘iedereen is gelijk’ medemens om toch altijd maar weer vooroordelen bewezen te zien worden, hoe hard hij ook zijn best doet om het te verbieden.

Als je alleen mensen in rode auto's controleert, omdat je overtuigd bent dat het tuig in rode auto's rondrijdt, dan zul je zien dat die inderdaad de meeste overtredingen begaan. En dat beeld zal door je ervaringen nooit weersproken worden. Dus dan heb je altijd gelijk.

Daarnaast als je vindt dat arme mensen eerder winkeldiefstallen begaan en daarom van mensen met een sjofel uiterlijk wel de tas controleert, maar van iedereen in een net pak niet, dan zul je zien dat je gelijk hebt. Want wat je niet onderzoekt, dat vind je ook niet.
Het gaat er niet om dat iedereen gelijk is, maar dat iedereen een eerlijke behandeling krijgt. Dus dat je als arme winkeldief ook een advocaat krijgt, dat je niet op grond van je kleding opgepakt wordt en dat een rijke man voor dezelfde misdaad dezelfde straf krijgt als een arme. Dan kun jij vinden dat dat doorgeschoten gelijkheidsbeginsel is, maar ik noem dat een rechtstaat. En bedenk je dat je daar zelf ook plezier van kunt hebben, zelfs als je Donald Trump bent.
28-08-2018, 08:22 door Anoniem
Door Anoniem:

Als je alleen mensen in rode auto's controleert, omdat je overtuigd bent dat het tuig in rode auto's rondrijdt, dan zul je zien dat die inderdaad de meeste overtredingen begaan. En dat beeld zal door je ervaringen nooit weersproken worden. Dus dan heb je altijd gelijk.

Daarnaast als je vindt dat arme mensen eerder winkeldiefstallen begaan en daarom van mensen met een sjofel uiterlijk wel de tas controleert, maar van iedereen in een net pak niet, dan zul je zien dat je gelijk hebt. Want wat je niet onderzoekt, dat vind je ook niet.
Het gaat er niet om dat iedereen gelijk is, maar dat iedereen een eerlijke behandeling krijgt. Dus dat je als arme winkeldief ook een advocaat krijgt, dat je niet op grond van je kleding opgepakt wordt en dat een rijke man voor dezelfde misdaad dezelfde straf krijgt als een arme. Dan kun jij vinden dat dat doorgeschoten gelijkheidsbeginsel is, maar ik noem dat een rechtstaat. En bedenk je dat je daar zelf ook plezier van kunt hebben, zelfs als je Donald Trump bent.

Statistiek is meer dan absolute aantallen. Als je alleen rode auto's controleert kun je niets zeggen over de invloed van de rode kleur. Wel kun je iets gaan roepen over het type rode auto dat meer overtredingen begaat. Zo zal bijvoorbeeld opvallen dat snelle rode auto's een grotere kans hebben om een snelheidsovertreding te begaan.

De controle van tassen zal uit blijken dat in 99% van de gevallen iemand die er verzorgd uitziet er geen gestolen items in zitten, terwijl dat bij niet verzorgd uitzienden dat 90% is. Dan zou je de keus kunnen maken om iedereen die er sjofel uitziet te weigeren, net zolang tot dat percentage gelijk geworden is. Soort van je draagt de lusten en de lasten van de groep waar je onder valt. Om het te veranderen zul je ofwel niet meer onder die groep moeten vallen of zal de groep moeten veranderen.

Ik zie nog niet zo snel dat er verschillende strafmaten gebruikt worden, maar met statistiek is dat wel mogelijk. Waar de een afleert om te stelen door een week vrijwilligerswerk te moeten doen, zullen er anderen zijn die het pas afleren nadat de hand afgehakt is. Moet dan bij iedereen de hand afgehakt worden, omdat een paar hardleers zijn? Of moeten we accepteren dat voor een aantal de straffen niet afschrikken?
28-08-2018, 09:18 door karma4
Door Anoniem:
Door karma4: Laten we de overheid eens stoppen met de bescherming tegen water.
Wat bedoel je hier exact? .. Dus: maakt de burger deze keuze of de overheid/politiek?
Veel techniek die we gebruiken is gewoon big data. risico-modellen, onderhoudsplanning etc. In het groot (waterhuishouding verkeer infra) en in het klein (je woning). Ben je met demonisering van big data bezig, dan moet je dat allemaal ook niet meer willen. De hypocrisie en bias begint met het kweken van onterechte angst.
28-08-2018, 09:24 door Anoniem
Door karma4:
Door Anoniem:
Door karma4: Laten we de overheid eens stoppen met de bescherming tegen water.
Wat bedoel je hier exact? .. Dus: maakt de burger deze keuze of de overheid/politiek?
Veel techniek die we gebruiken is gewoon big data. risico-modellen, onderhoudsplanning etc. In het groot (waterhuishouding verkeer infra) en in het klein (je woning). Ben je met demonisering van big data bezig, dan moet je dat allemaal ook niet meer willen. De hypocrisie en bias begint met het kweken van onterechte angst.

En nu nog graag antwoord om mijn vraag:
Maakt (in jouw voorbeeld) de burger of de overheid/politiek de keuze om te stoppen met bescherming tegen water?
28-08-2018, 09:34 door Anoniem
Door Anoniem:De controle van tassen zal uit blijken dat in 99% van de gevallen iemand die er verzorgd uitziet er geen gestolen items in zitten, terwijl dat bij niet verzorgd uitzienden dat 90% is. Dan zou je de keus kunnen maken om iedereen die er sjofel uitziet te weigeren, net zolang tot dat percentage gelijk geworden is. Soort van je draagt de lusten en de lasten van de groep waar je onder valt. Om het te veranderen zul je ofwel niet meer onder die groep moeten vallen of zal de groep moeten veranderen.

Of je zult de controle maatregelen zo moeten verbeteren dat je niet hele gropepen (op hun uiterlijk) hoeft te discrimineren.
Om mensen te dwingen om zich te confomeren, zodat ze niet langer eruit gepikt worden op bv uiterlijk, is een jaren 50 mentaliteit.
Als dat de uitkomst wordt van BigData, dan schieten we er niet veel mee op. Dan verdwijnt elke individualiteit.
Maar misschien is dat ook wel het doel van BigData. Je kijkt namelijk naar overeenkomsten in (grote) groepen. Het individu delft daarbij het onderspit.
( Psychistorie en Het Muildier :-) )


Ik zie nog niet zo snel dat er verschillende strafmaten gebruikt worden, maar met statistiek is dat wel mogelijk. Waar de een afleert om te stelen door een week vrijwilligerswerk te moeten doen, zullen er anderen zijn die het pas afleren nadat de hand afgehakt is. Moet dan bij iedereen de hand afgehakt worden, omdat een paar hardleers zijn? Of moeten we accepteren dat voor een aantal de straffen niet afschrikken?

Misschien de strafmaat meer afstemmen op de dader, zodat de straf effectiever is. (En ja, dat kan dan betekenen dat je een heel specifiek individu de hand moet afhakken bij recidivisme).

Maar dan heb je niet zo veel meer aan BigData, want je kijkt dan naar het individu.
28-08-2018, 11:19 door PJW9779
Het lijkt op het eerste gezicht een gedegen rapport op basis van de meest recente inzichten.
Dat laatste verhult echter meteen dat de juridische aspecten van algoritmen en kunstmatige intelligentie al ruim 20 jaar onderwerp was/is van overheidsbeleid en wetenschappelijk onderzoek in Nederland, maar ook internationaal. Hetgeen overigens ook ontbreekt in de aanbiedingsbrief van de minister (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/08/23/aanbiedingbrief-bij-onderzoek-algoritmen-en-grondrechten-van-de-universiteit-utrecht).

Dat roept bijna om een aanvullende publicatie om dit rapport in een breder historisch perspectief te plaatsen.
Want als het bij de overheidsICT érgens aan ontbreekt dan is het historisch inzicht en helaas ook niet zelden aan vakinhoudelijke kennis. Dat is niet iets dat je met een extern deskundigenrapport even herstelt.
De huidige publieke discussie gaat mank aan populisme en onbenul. Algoritmen worden momenteel al op één lijn gesteld met discriminatie en killerrobots.

Na de zomer zal de minister met een inhoudelijke reactie komen op de bevindingen en aanbevelingen van het onderzoek.
Daarmee zal ook meteen blijken hoe hoog de lat wordt gelegd qua overheidsICTbeleid dat immers meerdere ministeries betreft.
28-08-2018, 11:36 door karma4
Door Anoniem: ...
Als je alleen mensen in rode auto's controleert, omdat je overtuigd bent dat het tuig in rode auto's rondrijdt, dan zul je zien dat die inderdaad de meeste overtredingen begaan. En dat beeld zal door je ervaringen nooit weersproken worden. Dus dan heb je altijd gelijk.
.
Als je wat van "Big data"weet dan zie je de onzin van die bewering. Als er besloten wordt om audi's te volgen (audi bende) is dat ingegeven door menselijke waarneming en is het een menselijke beslissing. De techniek "want de computer …." wordt waarbij als dooddoener gebruikt in het menselijke machtsspel.

Big data is gewoon techniek in iets andere wijze dan het eenvoudig vastleggen in een DBMS. Een DBMS systeem kan je in onkunde over wat er mee kan behoorlijk misvormen. Dat is menselijke onkunde.
Je kunt het bouwen van de modellen het uitrollen en het bewaken van wat er bij het toepassen gebeurt heel ethisch invullen met altijd de laatste beslissing van het advies voor een mens.

Het gaat er niet om dat iedereen gelijk is, maar dat iedereen een eerlijke behandeling krijgt.
.
Juist met een goede invulling met big data kun je dat beter bereiken dan de menselijke willekeur met machtsmisbruik en desinformatie.
28-08-2018, 11:37 door Anoniem
Door PJW9779:Dat roept bijna om een aanvullende publicatie om dit rapport in een breder historisch perspectief te plaatsen. Want als het bij de overheidsICT érgens aan ontbreekt dan is het historisch inzicht en helaas ook niet zelden aan vakinhoudelijke kennis.

En je verwacht van poltici dat zij wel historisch inzicht hebben. Die leven ook met de waan van de dag. Verder kijken dan het huidige regeringsjaar of de hele lopende regeerperiode is al (te) veel van ze gevraagd.
Als het dan ook nog eens om een niet sexy onderwerp als ICT gaat, dan kun je dat wel helemaal vergeten.

Hoeveel poltici van de afgelopen dcennia heb jij onderwerpen in een historisch perspectief zien plaatsen?
28-08-2018, 11:43 door karma4
Door Anoniem:
En nu nog graag antwoord om mijn vraag:
Maakt (in jouw voorbeeld) de burger of de overheid/politiek de keuze om te stoppen met bescherming tegen water?
Het is de overheid die zo'n keuze maakt. Denk eens aan het onderhoud van de deltawerken. https://www.deltaexpertise.nl/images/5/51/RW1929-201-17-004991-rapd-IVO_nieuwe_norm.pdf De technici zijn vertrokken het gaat nu om de budgetten.
28-08-2018, 11:50 door karma4
Door PJW9779: Het lijkt op het eerste gezicht een gedegen rapport op basis van de meest recente inzichten.
Het is een uitgebreide literatuurstudie uitgevoerd door personen met een rechtsachtergrond die her en der naar techniek grijpen.

Want als het bij de overheidsICT érgens aan ontbreekt dan is het historisch inzicht en helaas ook niet zelden aan vakinhoudelijke kennis. Dat is niet iets dat je met een extern deskundigenrapport even herstelt.
Als je een duidelijke vraag en duidelijke achtergrond hebt dan kom je bij een juist soort deskundigheid. Nu loopt hett algemeen literatuur onderzoek daarop wat mank.

De huidige publieke discussie gaat mank aan populisme en onbenul. Algoritmen worden momenteel al op één lijn gesteld
Ja eens
28-08-2018, 13:16 door Anoniem
Tijd om de grondwet niet aan te laten tasten maar simpelweg aan te passen misschien. Ook een grondwet ondergaat een evolutie.
28-08-2018, 15:23 door Anoniem
Door Anoniem: Tijd om de grondwet niet aan te laten tasten maar simpelweg aan te passen misschien. Ook een grondwet ondergaat een evolutie.

Graag iets meer toelichting. Dit is nogal vaag als stelling.
Op welke wijze zou de grondwet dan aangepast moeten worden?
28-08-2018, 15:53 door PJW9779
Door karma4:Het is een uitgebreide literatuurstudie uitgevoerd door personen met een rechtsachtergrond die her en der naar techniek grijpen.

Dat is precies mijn punt : het is een literatuurstudie over de afgelopen (ruwweg) 10 jaar. Dan ontbreekt er wel wat relevante literatuur. Het rapport heeft in zoverre dan weer nut omdat het actuele literatuur en jurisprudentie betreft, maar het grotere historische kader en reeds bekende oplossingen ontbreken dan.

Door karma4:Als je een duidelijke vraag en duidelijke achtergrond hebt dan kom je bij een juist soort deskundigheid. Nu loopt hett algemeen literatuur onderzoek daarop wat mank.

De geformuleerde onderzoeksvraag luidt : ‘Op welke wijze worden grondrechten in Nederland (mogelijk) aangetast als gevolg van het gebruik van Big data, het Internet of Things en Kunstmatige intelligentie?
Dat is ruim en vaag. Het resultaat is een ‘quick-scan bureaustudie' over recente literatuur en jurisprudentie.

Dat is op zich niet verkeerd en op zich prima bruikbaar, maar het mist dus de inzichten en resultaten uit eerdere jaren. En laat ik dan bijv. noemen : het 'ICA-rapport' uit 1990, vertaald als 'Kennissystemen bij de overheid' (Ministerie van Binnenlandse Zaken 1990), 'Kennistechnologie en Regelgeving' door Wassink (Ministerie van Binnenlandse Zaken 1992) en 'Beschikken en automatiseren' VAR-preadvies 1993. In de laatste publicatie kwamen grondrechten, bestuurlijke implicaties en 'automatisch gegenereerde profielen' al aan de orde.
Overigens vraag ik mij af hoe je het tegenwoordig over algoritmen en IoT kunt hebben zonder 'smart contracts' te noemen, voor een overheid die blockchain belangrijk zegt te vinden.

Vandaar dat ik een aanvullend onderzoek, cq. een daadwerkelijk inhoudelijke reactie zijdens de minister wenselijk vindt. Het voorliggende rapport biedt daarvoor ruim voldoende basis.

Door Anoniem:Hoeveel poltici van de afgelopen dcennia heb jij onderwerpen in een historisch perspectief zien plaatsen?

Te weinig, zoals ik ook bij herhaling op diverse gremia aan de orde stel. Bijna alle 'actuele' problemen waren jaren geleden óók al aan de orde, zijn afgekaderd en voorzien van oplossingen.
Zo'n 90% van het huidige overheidsICTbeleid en projectenproblematiek bestaat uit opgewarmde oude wijn in nieuwe zakken. En hier concreet natuurlijk algoritmen, KI en data.
Punt is natuurlijk wél dat de minister alleen vertelt wat de ambtenaren haar voorleggen. En daar zit nu juist het kernprobleem, gebrek aan historisch inzicht en ook niet zelden aan vakinhoudelijke kennis.
Gezien de sturing van overheidsprojecten tot op heden heb ik van de concrete uitvoering niet al te hoge verwachtingen.
28-08-2018, 19:22 door karma4
Door PJW9779:
Dat is precies mijn punt : het is een literatuurstudie over de afgelopen (ruwweg) 10 jaar. Dan ontbreekt er wel wat relevante literatuur. Het rapport heeft in zoverre dan weer nut omdat het actuele literatuur en jurisprudentie betreft, maar het grotere historische kader en reeds bekende oplossingen ontbreken dan.
..

De geformuleerde onderzoeksvraag luidt : ‘Op welke wijze worden grondrechten in Nederland (mogelijk) aangetast als gevolg van het gebruik van Big data, het Internet of Things en Kunstmatige intelligentie?
Dat is ruim en vaag. Het resultaat is een ‘quick-scan bureaustudie' over recente literatuur en jurisprudentie.
..
Sorry, van het door jou genoemd materiaal (ICA Wassink en Leenes) heb ik niets. Ik neem je verwijzing voor waar aan.

Ik heb je uitspraken onder elkaar gezet, alleen mijn quote is weg.
Wat je dan ziet is een opdracht met een gewenst resultaat uit het onderzoek. Daarmee is meteen het gevaar met big data beantwoord, opdrachten van opdrachtgevers welke de grondwet bedreigen. De technologie kan namelijk net zo goed gebruikt worden om de grondwet te beschermen. Ik geloof dat met Wassink iets in de richting van Kei gaat.

Blockchain is nu net een voorbeeld waar je het weer fout ziet gaan. De overheid moet juist zijn rol als vertrouwde partij invullen. blockchain gebruikt je als er geen partij te vertrouwen is.
De technologie administratie bij de overheid moet mutaties herstel aan kunnen (met blockchain mag dat niet).
Smart contracts… Neem vastgoed het heeft een keten in locatie recht en tijd met betrokkenen. Wil je de fraude er uit kunnen filteren dan moet het model een paar keer gekanteld worden zodat je personen relaties en vermogen kunt volgen. o
29-08-2018, 00:29 door PJW9779
Door karma4: De technologie kan namelijk net zo goed gebruikt worden om de grondwet te beschermen. Ik geloof dat met Wassink iets in de richting van Kei gaat.

Zeker. Maar het is nu juist de taak van de overheid om (dreigende) schending van de grondwet aan te pakken.
En gezien de wijze waarop de overheid dat sinds de opkomst van de PC en Internet heeft opgepakt is ook daarover veel literatuur voorhanden. O.a. Frissen, Koers en Snellen zijn dan bekende namen.
En voor de burger is er overigens even lang tijd geweest om zélf maatregelen te nemen ter bescherming van zijn burgerrechten. Diezelfde burger boeit dat echter nauwelijks en verwacht dat de rijksoverheid dat voor hem oplost. Net zoals lagere overheden en bedrijfsleven dat verwachten. Je noemt eigen stupiditeit gewoon 'cyberattack' en klaar ben je.

Door karma4: Blockchain is nu net een voorbeeld waar je het weer fout ziet gaan. De overheid moet juist zijn rol als vertrouwde partij invullen. blockchain gebruikt je als er geen partij te vertrouwen is.

Niet helemaal, blockchain gebruik je nu juist omdat je dan geen vertrouwen nodig hebt. Dat is wat met 'trustless' wordt bedoeld.

Door karma4: De technologie administratie bij de overheid moet mutaties herstel aan kunnen (met blockchain mag dat niet).

Ook bij blockchain-technologie kun je herstelacties uitvoeren, dat mag wel degelijk maar kan - afhankelijk van de soort blockchain - moeilijk of (bijna) onmogelijk zijn.
29-08-2018, 09:59 door karma4
Door PJW9779:
Niet helemaal, blockchain gebruik je nu juist omdat je dan geen vertrouwen nodig hebt. Dat is wat met 'trustless' wordt bedoeld.
Ik gaf een voorbeeld met vastgoed juist omdat daar het centrale vertrouwen met handhaving een voorwaarde is.
Genoeg werk om dat goed gecontroleerd te doen via een notariaat en met mogelijk vage complexe contracten door de vele mogelijkheden in rechtsconstructies..

Ook bij blockchain-technologie kun je herstelacties uitvoeren, dat mag wel degelijk maar kan - afhankelijk van de soort blockchain - moeilijk of (bijna) onmogelijk zijn.
Het idee is dat een transactie onveranderlijk niet muteerbaar is. Correctie is onmogelijk alleen een nieuwe transactie toevoegen is mogelijk. Neem de eenvoudige structuur van effectenhandel. Zelfs daar kan de handel met terugwerking doorgehaald worden bij gegrond vermoeden van foute handelingen


Voor het andere zijn we het denk wel in de grote lijnen met elkaar eens .
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.