image

NZa stelt verplichte aanlevering zorgvraagtypering tijdelijk uit

zaterdag 10 september 2022, 10:51 door Redactie, 17 reacties

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft besloten om de verplichte aanlevering voor zorgvraagtypering met antwoorden van HoNOS+ vragen tot 1 januari volgend jaar uit te stellen. Reden is dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de onderbouwing van de gegevensaanlevering aan de NZa alsnog goed wil bekijken, zo laat de Zorgautoriteit zelf weten.

De NZa kwam afgelopen juli onder vuur te liggen omdat het sinds 1 juli gegevens over honderdduizenden ggz-patiënten verzamelt, zonder dat die hiervoor toestemming hebben gegeven. Psychiaters, psychologen en andere zorgverleners zijn verplicht om deze informatie aan te leveren. De Zorgautoriteit ontvangt informatie over gedeclareerde zorgprestaties inclusief de informatie die bij de declaratie op de factuur moet worden vermeld zoals het gekozen zorgvraagtype en de DSM-diagnosehoofdgroep.

In een aparte informatiestroom ontvangt de NZa gegevens over de zorgvraagtypering, waaronder de antwoorden op de HONOS+-vragen, het geadviseerde zorgvraagtype en het gekozen zorgvraagtype. HONOS staat voor Health Of the Nation Outcome Scales en is een vragenlijst die een behandelaar over zijn patiënt invult. Het gaat dan om zaken als problematisch alcohol- of drugsgebruik, hyperactief, agressief, destructief of geagiteerd gedrag, problemen als gevolg van hallucinaties en waanvoorstellingen, suïcidepogingen en gedachten over suïcide, problemen met relaties en overige psychische en gedragsproblemen.

Critici van de dataverzameling spreken van een doorbreking van het medisch beroepsgeheim. "Het gaat om het massaal doorbreken van het medisch beroepsgeheim. Dat waarborgt datgene wat in vertrouwen tussen beide is uitgewisseld. Door het zonder toestemming opsturen van gepseudonimiseerde HONOS+-lijsten richting NZa wordt het medisch beroepsgeheim doorbroken. Immers, pseudonimiseren vertraagt slechts het tot persoon herleiden van data en sluit het niet uit", liet W.J. Jongejan van ZorgIctZorgen destijds weten.

De NZa stelt dat de informatie gedepersonaliseerd is en niet te herleiden tot individuele patiënten, maar dat het over aanvullende informatie beschikt om dit wel te doen. De Autoriteit Persoonsgegevens had eerder al aangegeven dat medische gegevens niet zonder toestemming van de patiënt mogen worden verstrekt. Deze maand heeft de privacytoezichthouder aangegeven dat het alsnog goed gaat bekijken of de aanlevering van gegevens aan de NZa wel onderbouwd is.

Het registreren van de zorgvraagtypering en het vermelden van de uitkomst op de factuur moet sinds 1 juli aan de NZa worden aangeleverd. De verplichte uitvraag van de HoNOS+ vragenlijsten die vanaf 1 oktober zou starten is nu met drie maanden uitgesteld tot 1 januari 2023. Naar aanleiding van de berichtgeving over de dataverzameling door de NZa vroegen D66 en SP minister Kuipers van Volksgezondheid eind juli om opheldering. De Kamervragen zijn nog altijd niet beantwoord.

Reacties (17)
10-09-2022, 11:17 door Anoniem
Maar... de veiligheid en betrouwbaarheid van het EPD of hoe het vandaag ook moge heten is toch gewaarborgd?! Toch?

Waarom geloofd ik dat 10, 15 jaar terug al niet: het ligt voor je het weet op straat.
Kijk: gelukt!
10-09-2022, 13:50 door Anoniem
De NZa kwam afgelopen juli onder vuur te liggen omdat het sinds 1 juli gegevens over honderdduizenden ggz-patiënten verzamelt, zonder dat die hiervoor toestemming hebben gegeven. Psychiaters, psychologen en andere zorgverleners zijn verplicht om deze informatie aan te leveren. De Zorgautoriteit ontvangt informatie over gedeclareerde zorgprestaties inclusief de informatie die bij de declaratie op de factuur moet worden vermeld zoals het gekozen zorgvraagtype en de DSM-diagnosehoofdgroep.

In een aparte informatiestroom ontvangt de NZa gegevens over de zorgvraagtypering, waaronder de antwoorden op de HONOS+-vragen, het geadviseerde zorgvraagtype en het gekozen zorgvraagtype. HONOS staat voor Health Of the Nation Outcome Scales en is een vragenlijst die een behandelaar over zijn patiënt invult. Het gaat dan om zaken als problematisch alcohol- of drugsgebruik, hyperactief, agressief, destructief of geagiteerd gedrag, problemen als gevolg van hallucinaties en waanvoorstellingen, suïcidepogingen en gedachten over suïcide, problemen met relaties en overige psychische en gedragsproblemen.

Critici van de dataverzameling spreken van een doorbreking van het medisch beroepsgeheim.

Kortom, als de NZa (die zichzelf kennelijk heeft omgevormd tot Nederlandse Zorgsleepnet- en patiëntenmonitoringsautoriteit) haar zin krijgt, dan is er straks nog maar één manier om medische zorg te krijgen met respect voor het medisch beroepsgeheim, namelijk off-grid zorg die door de verzekering niet betaald wordt.

Anders gezegd, een (verplichte) zorgverzekering betekent dan dat je niet alleen met je maandelijkse premie betaalt, maar ook met je data mocht je op een gegeven moment gebruik moeten maken van die verzekering.

Nog iets anders gezegd: dit betekent dat het medische beroepsgeheim alleen nog van toepassing is voor rijke mensen die bepaalde weggetjes kennen.

Is het voltallige bestuur van NZa al afgetreden en is de verantwoordelijke directeur al persoonlijk via de strafrechtelijke weg vervolgd na dit grootschalig gepleegde misdrijf? Nee? Oké, ik begrijp dat het de bedoeling is dat wij geloven dat we in een functionerende "rechtsstaat" leven. Als onze dear leaders dat willen, dan geloof ik dat natuurlijk. Want ik ben trots op en trouw aan onze geliefde leiders.

M.J.
10-09-2022, 14:23 door Erik van Straten - Bijgewerkt: 10-09-2022, 14:31
Ik herhaal uit https://www.security.nl/posting/766626/Van+Huffelen%3A+regels+in+echte+wereld+moeten+ook+op+internet+gelden#posting766681 van ca. 1 week geleden:
De staatssecretaris [van Huffelen] ging ook nog in op het delen van data. "Het is essentieel dat burgers zelf de regie hebben en houden over wat er met hun data gebeurt en met wie gegevens worden gedeeld. Het is hun data en daarover moeten mensen zelf altijd het laatste woord hebben."

Hoe betrouwbaar is wie binnen onze overheid?

Oftewel, met hoeveel verschillende tongen spreekt onze overheid, en hoe onbetrouwbaar wordt daardoor onze gehele overheid?
10-09-2022, 16:44 door Anoniem
Je snapt steeds minder waarom ook nog steeds bijvoorbeeld een gewone apothekersassistente nog steeds zo een zware eed af moet leggen terwijl iedereen met hele databases aan de haal kan.

Begin eerst eens om die verplichting tot eedaflegging uit te breiden. Ook naar degenen die om technische redenen of om gebruikerservaringen te verbeteren met medische gegevens in aanraking kunnen komen?
10-09-2022, 17:47 door [Account Verwijderd]
En van hetzelfde laken een pak:

Een identieke doelstelling (*) volgt het integraal zorgakkoord (sep. 2022) in de toekomst gecontroleerd door de Nederlandse zorg autoriteit. Alles een kolfje naar de hand van de neoliberale teflon Rutte en zijn kapitalistische electoraat, domicilie houdende in Wassenaer en omstreken.

(*) "decrease the surplus population" (Citaat van Dickens)
10-09-2022, 18:46 door Anoniem
Is het voltallige bestuur van NZa al afgetreden en is de verantwoordelijke directeur al persoonlijk via de strafrechtelijke weg vervolgd na dit grootschalig gepleegde misdrijf? Nee? Oké, ik begrijp dat het de bedoeling is dat wij geloven dat we in een functionerende "rechtsstaat" leven. Als onze dear leaders dat willen, dan geloof ik dat natuurlijk. Want ik ben trots op en trouw aan onze geliefde leiders.

M.J.
President Kim Xi Young Jingping zou tevreden met jou zijn!
10-09-2022, 19:29 door Anoniem
Door Anoniem: Maar... de veiligheid en betrouwbaarheid van het EPD of hoe het vandaag ook moge heten is toch gewaarborgd?! Toch?

Waarom geloofd ik dat 10, 15 jaar terug al niet: het ligt voor je het weet op straat.
Kijk: gelukt!

Er is toch niet al 10 jaar sprake van een EPD?
11-09-2022, 06:25 door Anoniem
Door Erik van Straten: Hoe betrouwbaar is wie binnen onze overheid?

Oftewel, met hoeveel verschillende tongen spreekt onze overheid, en hoe onbetrouwbaar wordt daardoor onze gehele overheid?
Het is niet realistisch om iets anders te verwachten, zelfs niet als je alleen maar geweldige mensen op die posities hebt zitten.

Lang geleden, toen ik nog een jonge volwassene was en we nog geen laptops, smartphones, internet etc. hadden, ging ik in de trein tegenover iemand zitten die duidelijk druk aan het werk was. Bekend gezicht, dacht ik, en ik besefte dat ik tegenover een kamerlid was gaan zitten. Die zat koortsachtig stapels dossiers door te nemen en daar druk aantekeningen bij te maken. Die had bij elkaar een stapel papieren van makkelijk 15 cm of meer naast zich liggen, met wie weet nog meer in de enorme tas die ze bij zich had. Mijn god, dacht ik, als bij het werk van een kamerlid hoort om dagelijks door dat soort hoeveelheden informatie te spitten zie ik mezelf zoiets in de verste verte niet trekken.

Een jaar of vijftien geleden heb ik korte tijd een functie gehad waarin ik regelmatig misschien een derde van dat soort stapels papier ter beoordeling door moest spitten, binnen een dag. Niet. Te. Doen. Je kan zoiets alleen door alleen maar vluchtig oppervlakkige indrukken eruit te verzamelen en daar een al even oppervlakkig "oordeel" over vellen. Het is volstrekt onmogelijk om daar de diepgang bij te bereiken die voor een degelijk oordeel nodig is. Ik zat tussen mensen die duidelijk vonden dat ze dat wel konden, maar hoewel ik onder de indruk was van wat ze wel voor elkaar kregen zag ik duidelijk dat ook zij nog steeds niet verder kwamen dan oppervlakkigheid.

Wie dat soort enorme stromen aan informatie verwerkt krijgt een informatie-overload van jewelste over zich heen. Ik denk dat het volstrekt onmogelijk is voor wie dan ook om dat werkelijk te kunnen met maar bij benadering de diepgang, aandacht en consistentie die het eigenlijk nodig heeft. Dat maakt het onvermijdelijk dat je die "verschillende tongen" hoort. Dat beperkt zich niet alleen tot regering en parlement, dit maak je mee in elke organisatie die zo groot is dat er veel meer gebeurt dan mensen nog kunnen overzien.

Het is onvermijdelijk dat de mensen die zich met beleid en bestuur bezighouden voor de consistentie en de inzichten afhankelijk zijn van anderen die zich in deelonderwerpen specialiseren. En zelfs als je daar een menigte aan mensen tegenaan gooit moeten de mensen aan de top toch knopen doorhakken als ze conflicterende input krijgen of als er conflicterende belangen spelen. Bij onder meer de ellende rond de gaswinning en aardbevingen in Groningen is duidelijk bloot komen te liggen met wat voor gebrek aan diepgang en competentie dat dan gebeurt.

Maar wat doe je eraan? Je zit er simpelweg mee dat de menselijke capaciteit om al die complex op elkaar inwerkende details te overzien beperkt is. Zelfs de absolute toppers onder ons in dit opzicht zijn zeer beperkt ten opzichte van wat er allemaal in een grote organisatie speelt, laat staan ten opzichte van wat er in de hele maatschappij speelt. De oplossing om samen te vatten en dus te versimpelen, die natuurlijk volop wordt toegepast, zorgt er onvermijdelijk voor dat aan de top op basis van versimpelde samenvattingen wordt beslist in situaties waar de adviezen uit verschillende hoeken met elkaar conflicteren.

Ik zie niet in hoe dit op te lossen is. De supermensen die dit goed zouden kunnen bestaan simpelweg niet, en als ze zouden bestaan zouden ze in de verste verte niet representatief zijn voor de mensen die ze vertegenwoordigen (dat is nu al een probleem). Ik ben bang dat we als mensheid veroordeeld zijn tot aanmodderen met die beperkingen.
11-09-2022, 10:13 door Anoniem
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft besloten om de verplichte aanlevering voor zorgvraagtypering met antwoorden van HoNOS+ vragen
Volgens mij is het helemaal niet de bedoeling dat NZa dit mag doen, zij zijn toch ergens anders voor bedoeld en
wat is dan hun verbinding met de persoonlijke gegevens van de zorggebruikers?

Ik ben dan ook benieuwd wat de politiek hier van vindt, dus nog even afwachten maar mijn vertrouwen in de politiek
is helaas zo beschadigd dat ik het antwoord eigenlijk al denk te weten!

https://www.nza.nl/over-de-nza
11-09-2022, 10:46 door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ - Bijgewerkt: 11-09-2022, 10:46
Door Anoniem:
Door Erik van Straten: Hoe betrouwbaar is wie binnen onze overheid?

Oftewel, met hoeveel verschillende tongen spreekt onze overheid, en hoe onbetrouwbaar wordt daardoor onze gehele overheid?
Het is niet realistisch om iets anders te verwachten, zelfs niet als je alleen maar geweldige mensen op die posities hebt zitten. (...) Een jaar of vijftien geleden heb ik korte tijd een functie gehad (...)

(...) Het is onvermijdelijk dat de mensen die zich met beleid en bestuur bezighouden voor de consistentie en de inzichten afhankelijk zijn van anderen die zich in deelonderwerpen specialiseren. En zelfs als je daar een menigte aan mensen tegenaan gooit moeten de mensen aan de top toch knopen doorhakken als ze conflicterende input krijgen of als er conflicterende belangen spelen. Bij onder meer de ellende rond de gaswinning en aardbevingen in Groningen is duidelijk bloot komen te liggen met wat voor gebrek aan diepgang en competentie dat dan gebeurt.

Maar wat doe je eraan? Je zit er simpelweg mee dat de menselijke capaciteit om al die complex op elkaar inwerkende details te overzien beperkt is. Zelfs de absolute toppers onder ons in dit opzicht zijn zeer beperkt ten opzichte van wat er allemaal in een grote organisatie speelt, laat staan ten opzichte van wat er in de hele maatschappij speelt. De oplossing om samen te vatten en dus te versimpelen, die natuurlijk volop wordt toegepast, zorgt er onvermijdelijk voor dat aan de top op basis van versimpelde samenvattingen wordt beslist in situaties waar de adviezen uit verschillende hoeken met elkaar conflicteren.

Ik zie niet in hoe dit op te lossen is. De supermensen die dit goed zouden kunnen bestaan simpelweg niet, en als ze zouden bestaan zouden ze in de verste verte niet representatief zijn voor de mensen die ze vertegenwoordigen (dat is nu al een probleem). Ik ben bang dat we als mensheid veroordeeld zijn tot aanmodderen met die beperkingen.

Ik ben het niet met je eens dat beslissingen die grondrechten schenden, onvermijdelijk zouden zijn of dat dit een onoplosbaar probleem zou zijn. In het hier voorliggende geval had een willekeurige FG (Functionaris Gegevensbescherming) of het afdelingshoofd / de beleidsmedewerker die het voorstel bij de directie van NZa indiendde, aan de directie kunnen vertellen, al dan niet via een (verplichte) "privacy-paragraaf", dat het op deze wijze opeisen van deze persoonsgegevens in strijd was met geldende privacy-regelgeving. Misschien is dat ook wel gebeurd - dat zullen we waarschijnlijk nooit weten als de betreffende privacy-functionaris niet overgaat tot klokkenluiden en daarmee schade toebrengt aan zijn/haar eigen loopbaan(perspectief).

Net als jij heb ik ooit een functie gehad waarin ik grote stapels papier voorbij zag komen en besluitvormingsprocessen van nabij kon volgen. Wat ik zag, was dat beslissers:
a) adviezen vaak welbewust negeerden, ook als dat juridische adviezen waren;
b) vakinhoudelijke (incl. juridische) adviseurs welbewust onder druk zetten om aan bestuurlijke wensen prioriteit te geven boven vakinhoudelijke overwegingen;
c) vakinhoudelijke (incl. juridische) adviseurs welbewust onder druk zetten om onwelgevallige kritiek af te zwakken en zo vaag en abstract te formuleren, dat die kritiek makkelijk kon worden genegeerd;
d) als het dan misging, de verantwoordelijkheid legden bij vakinhoudelijke adviseurs die gehoorzaam met de bestuurlijke wensen hadden meegebogen;
e) welbewust negatieve invloed uitoefenden op het verdere carrièrepad van vakinhoudelijke adviseurs als die hun rug recht hielden.

Het ligt niet aan de hoeveelheid informatie. Er zijn veel mensen die snel hoofd- en bijzaken van elkaar kunnen onderscheiden, ook in complexe dossiers. Het ligt aan iets anders, namelijk aan datgene wat mensen in verantwoordelijke posities als hun persoonlijke eigenbelang ervaren. Het gaat om een politisering en corrumpering van het bestuur, waardoor de (netwerk)relaties van bestuurders met het oog op hun carrière en publieke reputatie bepalend worden voor hun beslissingen, in plaats van inhoudelijke afwegingen zoals respect voor de grondrechten van burgers.

In Nederland komen inmiddels op allerlei belangrijke functies (inclusief die van minister en kamerlid, maar ook die van bestuursvoorzitter of directeur van een ZBO) mensen "bovendrijven" die zich niet door de inhoud van de zaak laten leiden, maar door heel andere motieven, die ze vervolgens verhullen door ze te rationaliseren en te presenteren in termen van vermeende inhoudelijke wenselijkheden.

Je verhaal komt op me over als "de vermoorde onschuld spelen". Daar zal de leiding van de NZa blij mee zijn, maar de burgers wiens grondrechten door de NZa werden of worden geschaad, zullen daar niet blij van worden.

M.J.
11-09-2022, 11:57 door Erik van Straten
Door Anoniem:
Door Erik van Straten: Hoe betrouwbaar is wie binnen onze overheid?

Oftewel, met hoeveel verschillende tongen spreekt onze overheid, en hoe onbetrouwbaar wordt daardoor onze gehele overheid?
Het is niet realistisch om iets anders te verwachten, zelfs niet als je alleen maar geweldige mensen op die posities hebt zitten.

[...] als bij het werk van een kamerlid hoort om dagelijks door dat soort hoeveelheden informatie te spitten zie ik mezelf zoiets in de verste verte niet trekken.[...]
Dat is een probleem, maar een ander probleem dan ik bedoel.

Wat ik bedoel is dat we geen sluitende wetgeving hebben waaruit ondubbelzinnig blijkt dat de eigenaar van naar een persoon te herleiden gegevens (ook als daarvoor gegevens uit andere bron nodig zijn) te allen tijde en zonder uitzonderingen degene is op wie die gegevens betrekking hebben.

Dus dat, zoals staatssecretaris van Huffelen klip en klaar zegt (ik herhaal):
"Het is essentieel dat burgers zelf de regie hebben en houden over wat er met hun data gebeurt en met wie gegevens worden gedeeld. Het is hun data en daarover moeten mensen zelf altijd het laatste woord hebben."

Dat hoor je niet op een grote wereldtop te roepen als zoiets met voeten getreden wordt door jouw collega gezagsdragers (naast door big- maar ook door small tech) en bovendien sluitende wetgeving, laat staan fatsoenlijke handhaving, ontbreken. En helemaal niet als een panel van "experts" jou een paar maanden geleden nog heeft verteld dat eigenaarschap van persoonsgegevens onwenselijk is (ze zeggen het niet, maar vanwege de enorme economische belangen die spelen en andere implicaties die zoiets heeft), zie https://www.security.nl/posting/752848/Experts%3A+concept+eigendom+niet+toepasbaar+op+persoonsgegevens.

Persoonsgegevens zijn ofwel van de betreffende persoon, of niet. In beide gevallen wil ik dat weten, want dan kan ik mijn gedrag daarop aanpassen; nu heb ik geen idee.
11-09-2022, 22:38 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Erik van Straten: Hoe betrouwbaar is wie binnen onze overheid?

Oftewel, met hoeveel verschillende tongen spreekt onze overheid, en hoe onbetrouwbaar wordt daardoor onze gehele overheid?
Het is niet realistisch om iets anders te verwachten, zelfs niet als je alleen maar geweldige mensen op die posities hebt zitten.

Lang geleden, toen ik nog een jonge volwassene was en we nog geen laptops, smartphones, internet etc. hadden, ging ik in de trein tegenover iemand zitten die duidelijk druk aan het werk was. Bekend gezicht, dacht ik, en ik besefte dat ik tegenover een kamerlid was gaan zitten. Die zat koortsachtig stapels dossiers door te nemen en daar druk aantekeningen bij te maken. Die had bij elkaar een stapel papieren van makkelijk 15 cm of meer naast zich liggen, met wie weet nog meer in de enorme tas die ze bij zich had. Mijn god, dacht ik, als bij het werk van een kamerlid hoort om dagelijks door dat soort hoeveelheden informatie te spitten zie ik mezelf zoiets in de verste verte niet trekken.

Een jaar of vijftien geleden heb ik korte tijd een functie gehad waarin ik regelmatig misschien een derde van dat soort stapels papier ter beoordeling door moest spitten, binnen een dag. Niet. Te. Doen. Je kan zoiets alleen door alleen maar vluchtig oppervlakkige indrukken eruit te verzamelen en daar een al even oppervlakkig "oordeel" over vellen. Het is volstrekt onmogelijk om daar de diepgang bij te bereiken die voor een degelijk oordeel nodig is. Ik zat tussen mensen die duidelijk vonden dat ze dat wel konden, maar hoewel ik onder de indruk was van wat ze wel voor elkaar kregen zag ik duidelijk dat ook zij nog steeds niet verder kwamen dan oppervlakkigheid.

Wie dat soort enorme stromen aan informatie verwerkt krijgt een informatie-overload van jewelste over zich heen. Ik denk dat het volstrekt onmogelijk is voor wie dan ook om dat werkelijk te kunnen met maar bij benadering de diepgang, aandacht en consistentie die het eigenlijk nodig heeft. Dat maakt het onvermijdelijk dat je die "verschillende tongen" hoort. Dat beperkt zich niet alleen tot regering en parlement, dit maak je mee in elke organisatie die zo groot is dat er veel meer gebeurt dan mensen nog kunnen overzien.

Het is onvermijdelijk dat de mensen die zich met beleid en bestuur bezighouden voor de consistentie en de inzichten afhankelijk zijn van anderen die zich in deelonderwerpen specialiseren. En zelfs als je daar een menigte aan mensen tegenaan gooit moeten de mensen aan de top toch knopen doorhakken als ze conflicterende input krijgen of als er conflicterende belangen spelen. Bij onder meer de ellende rond de gaswinning en aardbevingen in Groningen is duidelijk bloot komen te liggen met wat voor gebrek aan diepgang en competentie dat dan gebeurt.

Maar wat doe je eraan? Je zit er simpelweg mee dat de menselijke capaciteit om al die complex op elkaar inwerkende details te overzien beperkt is. Zelfs de absolute toppers onder ons in dit opzicht zijn zeer beperkt ten opzichte van wat er allemaal in een grote organisatie speelt, laat staan ten opzichte van wat er in de hele maatschappij speelt. De oplossing om samen te vatten en dus te versimpelen, die natuurlijk volop wordt toegepast, zorgt er onvermijdelijk voor dat aan de top op basis van versimpelde samenvattingen wordt beslist in situaties waar de adviezen uit verschillende hoeken met elkaar conflicteren.

Ik zie niet in hoe dit op te lossen is. De supermensen die dit goed zouden kunnen bestaan simpelweg niet, en als ze zouden bestaan zouden ze in de verste verte niet representatief zijn voor de mensen die ze vertegenwoordigen (dat is nu al een probleem). Ik ben bang dat we als mensheid veroordeeld zijn tot aanmodderen met die beperkingen.

spijker op de kop geslagen
12-09-2022, 10:21 door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ
Door Anoniem:
Door Anoniem:
Door Erik van Straten: Hoe betrouwbaar is wie binnen onze overheid?

Oftewel, met hoeveel verschillende tongen spreekt onze overheid, en hoe onbetrouwbaar wordt daardoor onze gehele overheid?
Het is niet realistisch om iets anders te verwachten, zelfs niet als je alleen maar geweldige mensen op die posities hebt zitten.

(...)

Ik zie niet in hoe dit op te lossen is. De supermensen die dit goed zouden kunnen bestaan simpelweg niet, en als ze zouden bestaan zouden ze in de verste verte niet representatief zijn voor de mensen die ze vertegenwoordigen (dat is nu al een probleem). Ik ben bang dat we als mensheid veroordeeld zijn tot aanmodderen met die beperkingen.

spijker op de kop geslagen

Helemaal niet. Zie mijn reactie op 11-9-2022 om 10:46 uur en de reactie van Erik van Straten op 11-9-2022 om 11:57 uur. Je voegt trouwens zelf geen enkel argument of inzicht toe. Het lijkt of je alleen visueel iets wilt bereiken.

M.J.
12-09-2022, 21:38 door Wim Jongejan
Het heeft er alle schijn van dat de Autoriteit Persoonsgegevens heeft zitten slapen bij de tweede adviesaanvrage aan de AP over de Regeling waarin de aanlevering van de antwoorden op de HONOS+vragenlijsten aan de NZa verplicht werd gesteld. Op zich is het al raar dat een instantie, en zeker een toezichthouder twee maal advies vraagt aan een andere toezichthouder over dezelfde regeling. De AP stelde dat ze over de eerste aanvraag, waarin niets stond over de HONOS-vragenlijsten geen opmerkingen had en dat de tweede adviesaanvrage niet wezenlijk verschilde van de eerste. De AP zag over het hoofd dat ergens in de tweede aanvrage op pagina 90 van de 96 pagina's de verplichte aanlevering van HONOS-antwoorden in een heel kortzinnetje wel stond. Op 6 september publiceerde ik op mijn website een artikel erover: https://zorgictzorgen.nl/zag-ap-cruciaal-detail-aanleververplichting-nza-over-het-hoofd/. De NZa schreef op 9 september dat de AP alsnog de onderbouwing van de gegevensaanlevering wil bekijken. Op 9 september schrijf Jeroen den Bleker, journalist van Trouw; "De AP wil de tijd hebben om te zien welke gegevens de NZa precies opeist, waarvoor dat nodig is en of de aanpak van de NZa wel te rijmen is met de privacywetgeving.". De enige conclusie is dat de AP aanvankelijk niet door had wat de NZa allemaal op persoonsniveau aangeleverd wil krijgen. De NZa zorgde voor nog meer verwarring toen ze deze zomer reageerde op de ophef die ontstond over de verplichte aanlevering zonder toestemming van de patiënt van de HONOIS-antwoorden. De NZa schreef toen dat de data gedepersonaliseerd waren. Dat woordgebruik is vreemd. De NZa krijgt de data namelijk gepseudonimiseerd. In ICT-kringen wordt depersonaliseren eigenlijk gebruikt voor het anonimiseren van data. Maar daar is bij de NZa geen sprake van. Mijns inziens is er sprake van laakbaar handelen van de toezichthouder NZa.
12-09-2022, 22:13 door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ
Door Wim Jongejan: Het heeft er alle schijn van dat de Autoriteit Persoonsgegevens heeft zitten slapen bij de tweede adviesaanvrage aan de AP over de Regeling waarin de aanlevering van de antwoorden op de HONOS+vragenlijsten aan de NZa verplicht werd gesteld. Op zich is het al raar dat een instantie, en zeker een toezichthouder twee maal advies vraagt aan een andere toezichthouder over dezelfde regeling. (...) De AP zag over het hoofd dat ergens in de tweede aanvrage op pagina 90 van de 96 pagina's de verplichte aanlevering van HONOS-antwoorden in een heel kortzinnetje wel stond. (...) https://zorgictzorgen.nl/zag-ap-cruciaal-detail-aanleververplichting-nza-over-het-hoofd/ (...) Mijns inziens is er sprake van laakbaar handelen van de toezichthouder NZa.

-- Dank voor de info. Maar bij de door jou genoemde link krijg ik de mededeling: "Your access to this service has been limited. (HTTP response code 503) If you think you have been blocked in error, contact the owner of this site for assistance." Ik krijg geen toegang tot het artikel.

-- Het gebeurt vaker dat ambtenaren in teksten belangrijke dingen met een kort zinnetje noemen op pagina xx. Vaak gebeurt dat ook nog eens aan het begin van een vakantieperiode. Bijna nooit valt met zekerheid vast te stellen of dit opzettelijk gedaan wordt. Hoewel dit soms op de korte termijn probleemloos verloopt, zouden ambtenaren moeten beseffen dat dit op langere termijn afbreuk doet aan het vertrouwen van mensen in de overheid - zowel wanneer alleen de gevolgen op enig moment worden gemerkt, als wanneer het korte zinnetje uiteindelijk toch ook zelf wordt opgemerkt.

-- Het is begrijpelijk dat de AP, die kampt met structureel budget- en personeelstekort, en daardoor tijdgebrek en een hoge werkdruk, zo'n kort zinnetje over het hoofd ziet. Het komt op mij weinig collegiaal over van de kant van NZa, dat die de AP niet even geattendeerd heeft op deze wijziging die was opgenomen in de tweede adviesaanvraag.

M.J.
13-09-2022, 12:15 door Wim Jongejan
Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ: Dank voor de info. Maar bij de door jou genoemde link krijg ik de mededeling: "Your access to this service has been limited. (HTTP response code 503) If you think you have been blocked in error, contact the owner of this site for assistance." Ik krijg geen toegang tot het artikel.
M.J.
Je probleem wordt veroorzaakt door het gebruik van een VPN-verbinding. Om beveiligingsredenen heb ik de toegang tot mijn website vanuit nogal wat landen geblokkeerd. Er wordt nogal vaak vanuit den vreemde aan de achterdeur van de website gerammeld.
Her gaat er slechts ten dele om of de AP de clue van de tweede adviesaanvraag op pagina 90 ontdekt had. Veel meer gaat het erom dat een toezichthouder als de NZa een passage waarin de essentie van haar aanvraag stond kunstig verstopte. De NZa wist al jaren waar de crux zat op privacygebied. Daarom is het stijlloos en laakbaar.
13-09-2022, 14:34 door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ
Door Wim Jongejan: Her gaat er slechts ten dele om of de AP de clue van de tweede adviesaanvraag op pagina 90 ontdekt had. Veel meer gaat het erom dat een toezichthouder als de NZa een passage waarin de essentie van haar aanvraag stond kunstig verstopte. De NZa wist al jaren waar de crux zat op privacygebied. Daarom is het stijlloos en laakbaar.

Ik wilde het woord "verstoppen" niet als eerste in de mond nemen, want dan word je meteen van samenzweringstheorieën beschuldigd. Maar nu jij het zegt... ik ben het helemaal met je eens. Het is stijlloos, laakbaar en bovendien: niet integer. Als de medewerkers van een overheidsinstelling zoals het NZa hun toevlucht nemen tot dit soort trucs, dan mogen ze wat mij betreft daarvan materiële consequenties ondervinden. Want het eigen geweten blijkt helaas niet genoeg te zijn om betrouwbaar overheidsgedrag te stimuleren.

Dat er bij NZa niet zulke fijne mensen werken, kwam eerder al naar voren uit het boek over Arthur Gotlieb; "Operatie 'Werk Arthur de deur uit' - Dagboek van een ongewenste werknemer". Op de site van Bol.com lees ik hierover het volgende:

Jarenlang werkt Arthur Gotlieb (1963) met veel plezier bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de toezichthouder die de besteding van 90 miljard euro in de zorg bewaakt. Een toegewijde en zorgvuldige ambtenaar, maar ook een begaafd fotograaf en pianospeler. Een intelligente, gevoelige man met een scherp observatievermogen. De cultuur op zijn werk verandert. Hij voelt zich niet meer gewaardeerd. Sterker, hij wordt genegeerd, tegengewerkt en buitengesloten. Ze willen hem kwijt, is zijn stellige overtuiging. Arthur besluit zich te verzetten. In een uniek, uitgebreid en minutieus onderbouwd bezwaarschrift tegen zijn beoordeling legt hij op overtuigende wijze de schokkende acties van zijn managers vast. Hij wordt een klokkenluider tegen wil en dank. Begin 2014 pleegt Arthur zelfmoord.

Destijds riepen allerlei hotemetoten met plechtige gezichten dat er grondig zou worden ingegrepen. Tja. Mogelijk is de cultuur bij NZa acht jaar later nog steeds niet effectief opgeschoond.

M.J.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.