/dev/null - Overig

Onserieusheid - oorzaken van "slimme" domheid m.b.t. security en privacy

03-03-2024, 12:57 door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ, 145 reacties
Laatst bijgewerkt: 03-03-2024, 13:18
Beetje lang stuk is dit geworden, op de zondagmorgen...

-- Het probleem: schijnbare menselijke domheid op security-gebied --
De afgelopen jaren heb ik me herhaaldelijk afgevraagd waarom zoveel mensen "slimme" apparatuur aanschaffen omwille van "het gemak" of "de veiligheid", zonder na te denken over hun eigen gemak en veiligheid op de langere termijn, laten we zeggen een termijn van langer dan één of twee jaar. En zonder na te denken over het gemak en de veiligheid van ons allemaal op de langere termijn.

Een voorbeeld dat dit illustreert, is de digitale autosleutel. Op 24 februari kwam in het nieuws dat autofabrikanten jarenlang waarschuwingen hebben genegeerd dat digitale systemen voor afsluiting van auto's onveilig zijn:

Revealed: car industry was warned keyless vehicles vulnerable to theft a decade ago

The car industry ignored warnings more than a decade ago that keyless technology on modern vehicles risked a surge in vehicle thefts, an investigation by the Observer can reveal.

Legal and computer researchers claimed keyless entry and vehicle software would be “subverted” because of inadequate security.

The industry was warned of research that car owners could “expect to find their cars stolen in the future without any sign of entry.”

An increase in vehicle crime with keyless entry has contributed to record prices for car insurance, with some drivers now facing quotes of £2,000 a year or more to insure their car. Car theft in England and Wales in the year to March 2023 was at its highest level for more than a decade. (...)

Bron: https://www.theguardian.com/uk-news/2024/feb/24/revealed-car-industry-was-warned-keyless-vehicles-vulnerable-to-theft-a-decade-ago

Wat hier opvalt, is dat niet alleen de autofabrikanten de waarschuwingen negeerden en domweg bleven roepen dat hun digitale sluitsystemen "veilig" en "makkelijk" waren, maar dat ook talloze consumenten (kopers van auto's) dit voor zoete koek slikten, zonder hun gezonde verstand te gebruiken. Het sprookjesachtige idee dat je een apparaat (in dit geval: een auto) op afstand met een digitaal signaal kan afsluiten maar zonder dat dit signaal door anderen achterhaald, onderschept of gekopieerd zou kunnen worden, werd klakkeloos aangenomen. Omdat het makkelijk leek. Het gaat daarbij niet alleen om het stukje gemak van zo'n digitaal zendertje in plaats van een fysieke sleutel, maar ook het gemak van het idee dat dit "slim" en "veilig" zou zijn.

Een ander voorbeeld is de "slimme" deurbel, waarbij mensen een deurbel installeren die ondanks een niet-gehandhaafd verbod ook een stuk van de openbare weg filmt, en dan later tot de ontdekking komen dat de beelden die ze voor "hun eigen veiligheid" hebben gefilmd, door de politie dwingend opgeëist kunnen worden en dan in dossiers terechtkomen die ook door (de advocaten van) verdachten kunnen worden ingezien. Of mensen die binnenshuis camera-beveiliging installeren die hun woonkamer filmt maar die beelden tegelijk deelt met de leverancier van het "slimme" systeem, waarna die privé-beelden via een lek van de leverancier alsnog op internet terecht komen.

-- Slimme slaap --
Wat kan de verklaring zijn voor dit probleem, waarbij zowel grote bedrijven als individuele mensen klakkeloos achter technische hypes aanhollen die zogenaamd "veilig" en "makkelijk" zijn, maar in feite juist ook onveiligheid veroorzaken, vooral voor gewone mensen?

Van de grote bedrijven is het in die zin nog begrijpelijk, dat zij vooral aan financieel gewin op de korte termijn denken. Wanneer er een deur uit een Boeing valt, zoals laatst in Alaska, dan worden er honderden toestellen aan de grond gezet en kost dit Boeing marktaandeel. Maar wanneer er duizend auto's met een digitaal sluitsysteem wordt gestolen, dan wordt het probleem afgewenteld op de klanten door de verzekeringspremies te verhogen.

Maar hoe zit het dan met die klanten zelf? Waarom laten zij dit gebeuren? De makkelijkste en volgens sommigen vast ook "slimste" verklaring is om al die mensen tot "dom" te verklaren. Zo in de trant van de bekende slogan: "Je bent een rund als je met vuurwerk stunt". Ik moet zeggen, ik vind dit zelf ook een "slimme" verklaring, want als ik het op deze manier bekijk, kan ik die mensen gewoon meteen afschrijven en hoef ik verder nergens meer over na te denken. Dat bespaart mij tijd en is voor mij dus efficiënt en makkelijk, en dus "slim".

Als ik niet nadenk over eventuele dieperliggende oorzaken, dan bestaan die oorzaken dus niet en is het probleem dus opgelost. Slim!

Vanochtend werd ik echter uit mijn slimme slaap wakkergeschud toen ik het volgende las:

Germany to investigate Russia’s apparent interception of military talks on Ukraine

The German chancellor, Olaf Scholz, has promised a full investigation after a recording purportedly of confidential army talks on the Ukraine war was circulated on Russian social media, in a huge embarrassment for Berlin. (...)

Margarita Simonyan, a Russian state TV journalist and the head of Russia Today, posted an audio file on her Telegram channel and claimed it revealed German officers “discussing how to strike the Crimea bridge”, which links Russia to the Ukrainian peninsula it seized and annexed in 2014.

Participants in the call also appear to discuss the possible delivery of Taurus cruise missiles to Kyiv, which Scholz has publicly so far firmly rejected. They also talk about the training of Ukrainian soldiers, and possible military targets. Kyiv has long called on Germany to provide it with Taurus missiles, which can reach targets up to 500km (300 miles) away. (...)

Germany’s ARD broadcaster described the leak as a “catastrophe” for the German secret services.

According to Der Spiegel magazine, the videoconference was held on the WebEx platform, and not on a secret internal army network.

Bron: https://www.theguardian.com/world/2024/mar/03/germany-investigate-russia-ukraine-call-possible-interception

De eerste vraag die dan bij me opkomt, is: why the f--- gebruiken militaire professionals WebEx om supergevoelig militair overleg te plegen in oorlogstijd? Eerst maar even vaststellen wat voor iets WebEx eigenlijk is. Uit Wikipedia:

Webex by Cisco is an American company that develops and sells web conferencing, videoconferencing and contact center as a service applications. It was founded as WebEx in 1995 and taken over by Cisco Systems in 2007. Its headquarters are in San Jose, California.

Its software products include Webex App, Webex Suite, Webex Meetings, Webex Messaging, Webex Calling, Webex Contact Center, and Webex Devices. All Webex products are part of the Cisco Systems collaboration portfolio.

WebEx was founded in 1995 by Subrah Iyar and Min Zhu. It had its initial public offering in July 2000.

Bron: https://en.wikipedia.org/wiki/Cisco_Webex

Wat is er over van het technisch "degelijke" Duitsland? Waarschijnlijk dachten de Duitse organisatoren van deze supergeheime conferentie dat het "slim" was om hiervoor WebEx te gebruiken. En kennelijk vonden allerlei hooggeplaatste individuele deelnemers het geen bezwaar om hun persoonlijke inzichten en standpunten via dit platform met anderen te delen - hun Duitse collega's, Russische luisteraars, en ach, waarom ook geen Iraniërs, Noord-Koreanen en Chinezen? Lang leve de transparantie!

Misschien lieten sommige deelnemers wijselijk niet het achterste van hun tong zien. Maar niemand van hen heeft kennelijk met de vuist op tafel geslagen en gezegd: "Dit kan echt niet. Dit is geen veilige omgeving om deze zaken te bespreken."

Aan het IQ van de deelnemers kan het niet hebben gelegen. Maar wat kan dit gedrag - zowel op collectief als op individueel niveau - dan wel verklaren?

-- Groepsvolgzaamheid --

Een eerste mogelijke verklaring is die van wat ik "groepsvolgzaamheid" noem (sommige mensen zouden dat "kuddegedrag" noemen). Ik herinner me van lang geleden één van de vele campagnes van mijn toenmalige werkgever om in de organisatie tot een "cultuurverandering" te komen. We moesten weer gaan zeggen wat we deden, en doen wat we zeiden. Dit begon met een soort peutertraining, namelijk op tijd komen bij vergaderingen. De centrale directie verordonneerde dat als een vergadering om, zeg, 10:15 uur begon, er niet meer gewacht moest worden op laatkomers die een kwartier later kwamen binnendrentelen. De vergadering moest dan daadwerkelijk om 10:15 uur beginnen.

Ik herinner me een vergadering kort na deze oekaze. Ik kwam op tijd voor deze vergadering, maar dat gold niet voor iedereen. Na een kwartier zei ik tegen de voorzitter, tevens mijn direct-leidinggevende: "Moeten we maar gewoon beginnen, ook gezien de nieuwe richtlijn van de directie? Het academisch kwartiertje is nu wel voorbij." De voorzitter antwoordde tegen mij: "Nee, we gaan niemand uitsluiten." Ik begreep dat het ongewenst was als ik nu zou zeggen: "Maar de mensen die te laat komen, sluiten eigenlijk toch zichzelf uit." Dus ik hield mijn mond.

-- Verschrompeld voorstellingsvermogen --
Er veranderde dus niets in de vergadercultuur. Voor iemand als ik, die graag concrete resultaten wilde boeken, was dit vermoeiend en mentaal belastend. Voor collega's van mij die "slim" bezig wilden zijn op hun werk - en dat waren er heel veel - was dit daarentegen een prettige en veilige werkcultuur. Je hoefde niet bang te zijn dat je werd afgerekend op zoiets kleins en lulligs als "op tijd naar een vergadering komen" of "niet meer dan een kwartier te laat naar een vergadering komen".

Wat ik hierin proefde, was een gebrek aan serieusheid. Men kon zich niet meer voorstellen dat iets er serieus toe deed. In de organisatie waar ik destijds werkte, zat daar voor wat betreft bepaalde afdelingen ook wel iets in, althans op de korte termijn. Er was toen geen sprake van concrete veiligheidsvraagstukken.

Maar als het gaat om het hierboven genoemde, actuele voorbeeld van het Duitse leger in relatie tot de oorlog in Oekraïne, dan betalen veel mensen voor dit gebrek aan serieusheid een hoge prijs - met name nu in Oekraïne, maar uiteindelijk ook in Duitsland zelf. Dit is enigszins vergelijkbaar met de hoge prijs die duizenden mensen in 1995 in Srebrenica betaalden voor het gebrek aan serieusheid in de toenmalige aanpak door geallieerden (waaronder Frankrijk en Nederland).

In het geval van het Duitse leger lijkt er ook schuldgevoel een rol te spelen. Het lijkt erop dat de afschuwelijke gebeurtenissen van 1939-1945, toen Duitsland wel een serieus leger had, heeft geleid tot een soort onbewuste internalisering van het idee dat een Duits leger nooit meer serieus mag zijn, ook niet in heel andere situaties. Op zich verdient Duitse terughoudendheid op dat punt begrip, maar een stilzwijgende weigering of berustend onvermogen om in de huidige tijd nog serieus om te gaan met de eigen landsverdediging, is het andere uiterste. (De Duitse minister van defensie Pistorius lijkt te zijn aangesteld om hier verbetering in te brengen. Dit zal kennelijk nog de nodige inspanningen vergen.)

Extreme oorlogssituaties maken op afschuwelijke en rechtstreekse wijze zichtbaar wat de consequenties kunnen zijn van het ontbreken van serieusheid bij beslissers en uitvoerders die eraan gewend zijn zich in een luxe positie te bevinden waardoor hun beslissingen (bij het maken van beleid en in de uitvoering) geen serieuze consequenties hebben voor hun eigen veiligheid.

Op een meer geleidelijke, sluipende manier heeft het ontbreken van serieusheid ook schadelijke consequenties in minder extreme situaties. Die consequenties worden het eerst ondervonden door mensen in kwetsbare posities. Denk bijvoorbeeld aan de slachtoffers van het Nederlandse Toeslagenschandaal. Het duurde lang en vereiste zeer veel werk en uithoudingsvermogen van enkele Nederlandse klokkenluiders en/of parlementsleden, voordat het Nederlandse bestuur en de Nederlandse rechtspraak als groep de aangerichte schade serieus gingen nemen.

Nog enkele treden lager op de serieusheidsladder hebben we nu de mensen wiens digitaal afgesloten auto's worden gestolen en wiens verzekeringspremies enorm omhoog gaan.

-- Onverschilligheid --
Het sleutelwoord bij deze onserieusheid is telkens ook: onverschilligheid. Degenen (bijv. CEO's, politici, ambtenaren en rechters) die met een onserieuze attitude schade voor anderen aanrichten, zijn onverschillig en willen niet zien wat ze aanrichten. Het zal ze de r--t roesten, ze zitten zelf in een groep die het goed voor elkaar heeft en gaan hun nek zeker niet uitsteken door binnen die groep onrust te stoken over de effecten van het groepsgedrag op minder bevoorrechte buitenstaanders. Ze kunnen en willen zich niet voorstellen welke schade ze zelf bij anderen aanrichten.

Vaak zijn ze overigens enorm empathisch binnen hun eigen groep - dus naar hun eigen kinderen, hun familie en vrienden. Ze leven "positief", "optimistisch" en "constructief" binnen hun eigen bubbel, terwijl ze zich tegelijk bikkelhard opstellen als het om de gevolgen gaat van het gedrag van die bubbel voor alles wat daarbuiten valt.

Onserieusheid en onverschilligheid horen bij elkaar en zijn een keuze.

-- Digitalisering en de verleiding van virtuele onserieusheid --
Digitalisering van processen draagt in de praktijk vaak bij aan een onserieuze attitude van zowel beslissers als uitvoerders, doordat firma's die van digitalisering hun verdienmodel hebben gemaakt, illusies creëren over de voordelen ervan en het ontbreken van nadelen ervan - illusies die gretig worden opgeslurpt door wensdenkende klanten.

Eén van die illusies is dat als je een procesvoering waarbij (deels) gebruik wordt gemaakt van analoge middelen, vervangt door een procesvoering die in veel hogere mate gedigitaliseerd is, dat je dan tijdens en na de implementatie van die digitale middelen het proces flexibeler kunt wijzigen dan voorheen. Dit leidt tot een onserieuze attitude bij vele ontwerpers van digitale systemen. Ze hoeven niet zo precies na te denken over wat ze aan het doen zijn, want ze kunnen later altijd nog wel iets tweaken of veranderen als er in de praktijk ergens een probleem ontstaat.

In de praktijk is de flexibiliteit en veranderbaarheid van digitale systemen vaak helemaal niet groot, om verschillende redenen, bijvoorbeeld de volgende:
-- Ook digitale systemen worden uiteindelijk gebruikt door mensen, die eraan moeten wennen en die zich ertegen verzetten of geitenpaadjes zoeken als systemen constant van hogerhand worden veranderd. Ik herinner me nog dat individuele medewerkers die waren gedwongen over te gaan op een digitaal systeem, naast dat systeem nog complete papieren dossiers bijhielden, omdat ze daar cruciale informatie in kwijt konden waarvoor het digitale systeem geen ruimte bood. Bij het ontwerp en bij de implementatie van het digitale systeem was aan hen slechts zeer oppervlakkig gevraagd wat ze eigenlijk nodig hadden om hun werk adequaat te kunnen doen.
-- Het veranderen van digitale systemen is heel duur.
-- Het veranderen van digitale systemen vereist draagvlak van de leiding van organisaties, anders wordt er geen prioriteit aan gegeven, laat staan urgentie.
-- De structuur van digitale systemen (ook als die modulair zijn opgebouwd) maakt het vaak moeilijk om ze te veranderen zonder daarmee nieuwe problemen te veroorzaken met betrekking tot functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid. Denk aan de huidige problemen van de Belastingdienst met zelfs maar het inventariseren van de honderden digitale systemen die daar in gebruik zijn.

-- Neoliberalistische onserieusheid --
Ook de manier waarop IT-projecten in neoliberalistisch bestuurde landen door opdrachtgevers worden "aanbesteed", draagt bij aan een onserieuze attitude van zowel opdrachtgevers als ontwerpers van digitale systemen. De enige manier om een opdracht binnen te halen, is vaak om het voor een onrealistisch lage prijs aan te bieden, waarbij in de offerte allerlei "backdoors" worden ingebouwd in de vorm van vage, veelbelovende termen en kleine lettertjes die de opdrachtnemer later uitwegen verschaffen als de opdrachtgever de systeembouwer wil aanspreken op bepaalde, beloofde resultaten.

Ik heb dit zelf één keer bij de hand gehad vanuit de opdrachtgeversrol, en dat leidde er uiteindelijk toe dat ik, alleen door vanaf het begin extreem "betrokken", geïnteresseerd in details en vasthoudend te zijn, een systeem geleverd kreeg dat:
-- de beloofde functionaliteit benaderde;
-- bijna op tijd werd geleverd;
-- zonder extreme meerkosten werd geleverd;
-- de eindgebruikers daadwerkelijk voordeel bracht en hen dus blij maakte.

De leverancier/bouwer van het systeem was niet blij, want die had, zo verklaarde mijn contactpersoon mij, de eigen medewerkers uren moeten laten maken die, afgezet tegen de door opdrachtgever betaalde prijs, beloond werden op het niveau van een bijstandsuitkering. De opdrachtnemer had dus veel en veel te laag geoffreerd - overigens net als de andere kandidaat-opdrachtnemers. Ze hadden alleen niet verwacht dat er namens de opdrachtgever iemand op het project zou worden gezet (ik) die het project serieus aanstuurde en ze dus niet op de gebruikelijke manier liet wegkomen met sub-optimaal werk of het in rekening brengen van enorme meerkosten. Het was, zo zijn mijn contactpersoon na afronding van het project ietwat vreugdeloos, voor hen "een leerervaring" geweest.

Wat ze er precies van geleerd hadden, is me nooit duidelijk geworden, maar ik vrees dat het vooral was dat ze zichzelf voortaan nog "slimmer" van te voren moesten indekken om niet effectief te kunnen worden aangesproken op bepaalde beloftes die ze tijdens de wervingsfase schijnbaar maakten, maar niet van plan waren letterlijk of serieus na te komen.

Dit is vergelijkbaar met wat (veel of misschien alle) aannemers in de bouwwereld doen. Goede trouw is de afgelopen decennia onder het neoliberalisme steeds meer vervangen door slimme papieren constructies met veel kleine lettertjes, waarin geanticipeerd wordt op geld- en tijdverslindende juridische procedures, met andere woorden: op een uitputtingsslag waarin de "zwakkeren" het onderspit delven tegen te meest kapitaalkrachtige partijen.

Door digitalisering en daarmee virtualisering komt de hele norm van te goeder trouw zaken met elkaar doen, nog verder onder druk te staan. Wat werkelijk "waar" is, wordt steeds meer bepaald door wie geld, procedurele macht en mediamacht hebben. Als je een gedane toezegging of een gemaakte afspraak niet juridisch "hard" kan maken, dan wordt die niet langer geacht werkelijk gemaakt te zijn, dan is het achteraf gezien alleen nog maar "jouw subjectieve beleving". Het ontbreken van goede trouw is ook een vorm van onserieusheid - in het zakenleven, in het bestuur en in de politiek.

-- Virtuele onserieusheid ondermijnt de democratie --
Het niet serieus nemen van privacy-risico's die digitale systemen met zich meebrengen, bevordert en gaat gepaard met een ondermijning van (wat er nog over is van) onze democratie. Een voorbeeld hiervan biedt de gang van zaken rond de invoering van een "Europese identiteit", zoals in het Europese parlement verwoord door Michiel Hoogeveen:

Michiel Hoogeveen, namens de ECR-Fractie. – Voorzitter, hoe de Europese digitale identiteit tot stand is gekomen, is een belediging voor de democratie. In het Nederlandse parlement werd in december 2022 een motie bij meerderheid aangenomen, waarbij staatssecretaris van Digitalisering Van Huffelen werd opgeroepen niet in te stemmen met de Raadsconclusies over de Europese digitale identiteit. Deze brengt namelijk ernstige risico’s met zich mee, zoals de centrale opslag van data en onveilig gebruikte technieken. Van Huffelen legde dit naast zich neer en stemde toch voor.

Het Nederlandse kabinet heeft dus ingestemd met een Europese wet waar de Tweede Kamer expliciet nee tegen heeft gezegd. Als in de EU nationale parlementen worden genegeerd, waarom zijn ze er dan überhaupt nog? De mensen die hierover moeten beslissen, zijn de Nederlandse kiezers via onze democratische mechanismen en procedures. Als we daartoe niet bereid zijn, dan kunnen we net zo goed onze nationale parlementen meteen sluiten en veranderen in een museum.

Bron: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2024-02-28-ITM-024_EN.html

Nog los van wat je inhoudelijk van een EU-ID vindt (zie bijvoorbeeld de reacties onder: https://www.security.nl/posting/831913/Europees+Parlement+akkoord+met+Europese+digitale+identiteit), moet geconstateerd worden dat de wens van bestuurders en lobbygroepen om zo'n systeem in te voeren, zo groot is dat ze de invoering van zo'n digitaal systeem belangrijker vinden dan een serieuze omgang met democratie. Dat belooft natuurlijk niets goeds als het gaat om het risico van toekomstige dwang, drang, function creep, discriminatie en het censureren van bezwaren en misstanden in relatie tot de implementatie en verdere ontwikkeling van dat systeem in de praktijk.

-- Het risico van selectieve serieusheid --
In dit verband wil ik nog wijzen op het onderscheid tussen echte serieusheid en selectieve, retorische serieusheid.

Neem opnieuw de Oekraïne-oorlog als voorbeeld. Westerse leiders hebben met grootse gebaren wapens en munitie aan Oekraïne toegezegd waarmee het land zich kan verdedigen. Maar in de praktijk wordt ongeveer de helft van de toegezegde munitie volgens Oekraïne niet op het beloofde tijdstip geleverd. Daardoor vallen er aan Oekraïense zijde doden en zijn de Oekraïners nu binnen hun eigen landsgrenzen in de verdediging gedrongen. Ook blijkt de productiecapaciteit voor munitie in West-Europa (en mogelijk ook in de VS) nu, twee jaar na het begin van de oorlog, nog steeds niet op een adequaat peil te zijn gebracht, terwijl het economisch veel kleinere Rusland allang is overgeschakeld op een oorlogseconomie.

Geheel los van wat je politiek van de Oekraïne-oorlog vindt, tonen Westerse landen zich hier geen betrouwbare, serieuze bondgenoten van Oekraïne. Het lijkt of de mindset van veel West-Europese beslissers (ik laat de Amerikanen hier maar even buiten beschouwing) zodanig is dat ze niet meer in staat zijn zich de serieusheid van de situatie voor te stellen. De grote retoriek en gebaren, d.w.z. vooralsnog relatief vrijblijvende woorden, kunnen ze nog wel, maar het opvolgen van die woorden met daden lukt nog niet echt.

Een ander voorbeeld van selectieve serieusheid is hoe Westerse overheden in de coronacrisis omgingen met de risico's (vermeend of echt) die toen de veiligheid van individuele burgers bedreigden of konden bedreigen. Helemaal aan het begin werd er zonder enige feitelijke grondslag gesuggereerd dat de kans dat het virus naar Europa zou komen, "klein" was. In een later stadium moesten we van diezelfde overheden enorm bang zijn voor het virus, ongeacht onze leeftijd of gezondheidstoestand, terwijl we daarentegen juist niet bang mochten zijn voor eventuele bijwerkingen van pas zeer kort geleden ontwikkelde en nog onvoldoende geteste vaccins.

Burgers werden op deze manier door overheden, inclusief gezondheidsautoriteiten, niet serieus genomen, maar alleen aangestuurd, en wel op een in toenemende mate autoritaire wijze. De retoriek was: we moesten "het virus" en "de wetenschap" serieus nemen, maar de onderliggende boodschap was dat we niets serieus moesten nemen behalve een aantal opportunistische, inconsistente bestuurlijke wensen die op steeds dwingendere wijze aan ons werden opgelegd. In zijn omgang met wetenschap en grondrechten toonde het Nederlandse bewind (braaf gesteund door volgzame rechters) zich zeer onserieus.

-- Chinese serieusheid - ons voorland? --
In China vigeert een ander soort serieusheid dan die, die we in het Westen tot voor kort hadden, of althans meenden te hebben. Dat heeft te maken met een ander begrip in China van wat "waarheid" is. Superkort samengevat wordt in China waarheid niet opgevat als iets dat blijkt uit onderzoek naar een bepaald object of een verzameling objecten, maar als iets dat het resultaat is van het schuiven met puzzelstukjes totdat die samen met elkaar een harmonisch geheel vormen.

Dit leidt ertoe dat in China maatschappelijke waarheid op een meer exclusief-politieke manier tot stand komt dan in het zogeheten "vrije Westen" tussen ruwweg 1880 en 2000 (met mensen als Copernicus, Galilei, Newton, Kant, Voltaire etc. als voorlopers). De opkomst van het ideaal van wetenschappelijke objectiviteit en van wetenschappelijke bereidheid tot het onderwerpen van theorieën aan kritiek en aan falsificerende experimenten, leidde in het Westen tot een substantiële, alternatieve vorm van waarheidsvinding en waarheidscreatie die niet geheel afhankelijk was van de politieke of religieuze dominantie van de dag. Naast politieke en religieuze machtsbolwerken, ontstond er een academisch (wetenschappelijk) machtsbolwerk dat een eigenstandige aanspraak op waarheidsvinding en waarheidsbeoordeling maatschappelijk kon laten gelden.

In de decennia tussen 1980 en 2020, dus onder het neoliberalisme, is dit wetenschappelijke machtsbolwerk steeds meer vervlochten geraakt met en afhankelijk geworden van kapitaalkrachtige, multinationale, particuliere bedrijven. Tegelijk raakte ook het politieke Westerse establishment steeds afhankelijker van diezelfde kapitaalkrachtige, multinationale, particuliere bedrijven. Dit maakte wetenschappers kwetsbaarder. Hiermee werd tevens de basis gelegd voor de opkomst van een technocratisch bewind onder leiding van particuliere bedrijven.

Tijdens de coronacrisis (2020-2022) kreeg dit zijn beslag. Het Westerse wetenschappelijke bolwerk werd opeens ruw onderworpen aan het reeds in hoge mate gefuseerde politieke en kapitalistische establishment (zoals dat bijvoorbeeld tot uiting komt in de jaarlijkse samenkomst van het WEF in Davos). Wetenschappers mochten niet kritisch meer zijn, maar werden geacht als in naam(!) onafhankelijke spreekbuis de door het politiek-neoliberale, in technocratie veranderende establishment gewenste "waarheden" te propageren en als zijnde "wetenschappelijk" te presenteren en daarmee te legitimeren.

Sinds de coronacrisis verkeert het wetenschappelijke bolwerk in zwaar weer, om verschillende redenen:
1. Grote aantallen wetenschappers hebben zich onder politieke en financiële druk gecompromitteerd, waardoor wetenschap bij veel burgers aan gezag verloren heeft en het voor die wetenschappers moeilijker is geworden om hun academische zelfrespect en zelfstandigheid terug te winnen;
2. Veel kritische, onafhankelijk denkende wetenschappers hebben binnen het wetenschappelijke bolwerk invloed verloren en moeten nu voorzichtig opereren om hun posities niet helemaal kwijt te raken - ze moeten uitkijken wat ze wel en niet zeggen;
3. De machtsverhoudingen tussen het academische bolwerk en het tijdens de coronacrisis "geboren" technocratische bolwerk zijn tijdens die crisis sterk veranderd in het nadeel van het academische bolwerk.

Als het academische bolwerk er niet in slaagt zijn oude integriteit en gezag te herwinnen, komen we in een nieuwe situatie terecht waarin het technocratische bolwerk geen serieuze concurrentie meer krijgt als het gaat om aanspraken op het in pacht hebben van de waarheid. Dan vormt nieuwe EU-wetgeving zoals de Digital Service Act (DSA) pas het begin van nieuwe, technocratische (d.w.z. politiek-technoreligieuze) wetgeving waarmee onwelgevallige waarheden kunnen worden onderdrukt, terzijde geschoven en gebagatelliseerd. In dat geval is een Chinese opvatting over wat geacht wordt serieuze "waarheid" te zijn, ons voorland. Het technocratische establishment in de EU gaat dan geleidelijk steeds serieuzer "harmoniseren" wat waarheid is en mag zijn in de EU.

Andersdenkenden zullen dan hooguit in hun steeds verder krimpende privésfeer hun kritiek effectief naar voren kunnen brengen. "Serieusheid" op individueel niveau betekent dan dat je als individuele persoon heel serieus (wat dan een synoniem is geworden van "slim") moet nadenken in hoeverre je in het openbaar nog transparant wilt zijn over jouw oprechte gedachten. Bijna als vanzelf zullen veel mensen dan kiezen voor de weg van de minste weerstand en hun eigen gedachten "slim" aanpassen zodat die meer in harmonie zijn met die van het technocratische bewind. Dat maakt het leven voor een individuele persoon in die situatie prettiger en ontspannener (er is dan minder cognitieve dissonantie), in ieder geval op de korte termijn.

De verdediging van Europa, inclusief Oekraïne, tegen autoritaire regimes wordt natuurlijk minder zinvol als het karakter van het Europese bestuur zelf autoritair en technocratisch wordt. Dan gaat het alleen nog maar over een concurrentiestrijd tussen verschillende autoritaire regimes die elk claimen de waarheid in pacht te hebben en "desinformatie" te bestrijden. "Serieusheid" zou moeten beginnen met het serieus nemen, in de praktijk, van echte democratie en echte grondrechten.

-- Conclusie: hoe te komen tot een herstel van serieusheid? --
De vraag die ik zou willen voorleggen, is hoe we in Nederland weer tot een serieuze attitude (mindset) kunnen komen:
-- in de onderlinge communicatie met elkaar over "veiligheid", "vrijheid" en "privacy";
-- in de manier waarop we veiligheid en dus ook vrijheid en privacy verdedigen; en
-- in de manier waarop we de democratische rechtsstaat verdedigen en herstellen in tijden van digitalisering en technocratisering.

Enkele maanden geleden kwam ik hierover in een winkel in gesprek met een winkelier. Die zei: "We hebben het in Nederland relatief nog te goed. Pas als het veel meer pijn gaat doen, gaan mensen er serieus over nadenken."

Heeft die winkelier gelijk? Zijn de meesten van ons (vooral diegenen op sleutelposities in het bestuur, het bedrijfsleven, de rechterlijke macht en de media) nog te content met ons luxe leventje in onze eigen bubbel, en daarom niet bereid - als individu, laat staan als collectief - om onze persoonlijke en onze collectieve veiligheid serieus te nemen bij beslissingen en keuzes ten aanzien van de implementatie en het gebruik van communicatieve infrastructuur (digitaal en analoog)?

Wanneer gaan mensen een Nederlands en EU-breed bewind dat in de praktijk niet bereid is onze persoonlijke èn onze collectieve vrijheid en veiligheid adequaat te beschermen of te verdedigen, serieus daarop aanspreken en indien nodig de wacht aanzeggen?

M.J.
Reacties (145)
03-03-2024, 13:14 door Anoniem
Niemand op het idee gekomen, dat e.e.a. wel eens met opzet zo zou kunnen zijn?

Als je iets geheel nieuws (opnieuw een lacrimarum valle hoogstwaarschijnlijk) wil bereiken,
zul je al het vorige zorgvuldig moeten afbreken. Daar is men nu m.i. volledig mee doende.

Filosoferen helpt hier niet bij, duidelijk herkennen van de situatie wel,
en daar schort het voornamelijk aan, vanwege een verstoord soort communicatie.
03-03-2024, 14:25 door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ - Bijgewerkt: 03-03-2024, 14:29
Door Anoniem: Niemand op het idee gekomen, dat e.e.a. wel eens met opzet zo zou kunnen zijn?

Als je iets geheel nieuws (opnieuw een lacrimarum valle hoogstwaarschijnlijk) wil bereiken,
zul je al het vorige zorgvuldig moeten afbreken. Daar is men nu m.i. volledig mee doende.

Filosoferen helpt hier niet bij, duidelijk herkennen van de situatie wel,
en daar schort het voornamelijk aan, vanwege een verstoord soort communicatie.

Waaruit blijkt volgens jou dat er sprake is van opzet? M.a.w:
- Wie heeft een plan, een doel?
- Welk plan, welk doel?
- Hoe wordt dit plan of doel bevorderd?
- Waaruit blijkt volgens jou dat er met opzet iets (bijv. de democratische rechtsstaat) wordt afgebroken?

Meer concreet: denk jij dat die autofabrikanten de waarschuwingen voor de risico's met sleutelloze auto's jarenlang wegwuifden omdat ze graag WILDEN dat er auto's werden gestolen of dat verzekeringspremies omhoog gingen? Zo ja, waarom denk je dat?

Denk jij dat die Duitse militairen WILDEN dat hun conferentie door Russen werd afgeluisterd en op sociale media werd gezet? Zo ja, waarom denk je dat?

Denk jij dat Nederlandse en andere autoriteiten tijdens de coronacrisis de democratische rechtsstaat WILDEN afbreken en mensen hun familieleven, hun bewegingsvrijheid, hun recht op goed onderwijs, hun demonstratievrijheid, hun professionaliteit als arts, het recht op lichamelijke zelfbeschikking, hun sociale leven en hun geestelijke gezondheid WILDEN afnemen? Zo ja, waarom denk je dat?

M.J.
03-03-2024, 14:51 door Anoniem
Beste M.J.

Waarom wijken dingen soms af van algemeen aanvaarde lezingen?

Laten we daarbij teruggaan naar de digitale veiligheidssituatie online in het algemeen gesproken.
We zitten hier per slot van rekening op een security platform. Zaken, die direct verifieerbaar zijn dus.

Simpel voorbeeldje waarom zijn er bepaalde IP-adressen
bij voorbaat ge-whitelist op https://www.abuseipdb.com/?

Dit terwijl er toch wel degelijk ook misbruik te melden valt vanaf dit soort IP's ,
dat ook met regelmat gemeld wordt.
En datzelfde misbruik (abuse) ook bijvoorbeeld niet gedetecteerd wordt bij VirusTotal.
Het laatstgenoemde platform, waar Big Tech (Google) een flinke vinger in de detectie-pap heeft.
Vreemd niet, opvallend? Big Tech heeft kennelijk mondiaal een streepje voor.

Dus volgens jou bestaat er ook geen 'war on information'?

Het zit in duizend andere incidenten en crises en aanvallen en hacks,
sommige die het nieuws halen en sommige die dat niet doen,
maar die overal om ons heen zijn en andere die al lang deel zijn gaan uitmaken van onze geschiedenis.
(bron: Daniel Greenfield).

We zien nu o.a. met de komt van de EU-DSA wetgeving, dat we informatie selectief voorgeschoteld krijgen
ofwel dat het gecensureerd of gedownlist wordt.

Of mensen er uit domheid of uit kwaadaardigheid of uit geldbelustheid of vanwege gecompromitteerd te zijn,
in trappen of aan meewerken. Wie zal het zeggen? Moeilijk als gedragsanalyse.

De geschiedenis is immer altijd al een verzameling feiten en fabels geweest,
waarover alle partijen eensgezindheid verkregen.
(bron van deze opvatting onbekend, maar geuit door keizer Napoleon)
03-03-2024, 15:18 door Anoniem
Denk jij dat Nederlandse en andere autoriteiten tijdens de coronacrisis de democratische rechtsstaat WILDEN afbreken en mensen hun familieleven, hun bewegingsvrijheid, hun recht op goed onderwijs, hun demonstratievrijheid, hun professionaliteit als arts, het recht op lichamelijke zelfbeschikking, hun sociale leven en hun geestelijke gezondheid WILDEN afnemen? Zo ja, waarom denk je dat?

Over die coronakwestie; ik kan niet voor de persoon in kwestie spreken, (anoniem van 13:14) maar of ze die eigenschappen nou wilden afnemen of niet; het gebeurde wel in veel gevallen, ik kan me goed voorstellen waarom mensen die indruk krijgen.
Ook ik zelf heb er veel last van gehad, zoals de HEMA die vereiste dat mensen over "pijltjes" gingen lopen door "één deur" gingen, (ik werd letterlijk nageschreewt door een hysterische verkoopster in Den Haag, regelrecht gestoord) werden "gedirigeerd" als een stel koeien in het HEMA restaurant "dat ze niet goed stonden", (dat mens was nooit tevreden) en buren die elkaar als NSBers verklikten als er teveel mensen in andermans huis waren, mensen beboeten als zij een paar minuten na de lockdown nog buiten waren, ja, ging zeker op lange duur ten koste van mijn geestestoestand, ME-ers inzetten onder (toen nog) vreedzame protesteerders, inbeuken op oudere dames en kinderen, met honden op mensen inbijten, en nu met controlemaatregelen zoals CSS (in privéberichtjes kijken) digitale identiteit, gecentraliseerde euro en nog veel meer, dus ja de overheid heeft hiermee een hoop schade gedaan aan haar volk, in mijn opninie bestaat deze overheid uit een stel maniakale schuimbekkende gekken.
Ik ben me nu al aan het voorbereiden voor de volgende "terroristische aanslag". (Men hoeft geen bommenlegger te zijn om terreur te kunnen stichten en haar volk te intimideren met propaganda)
Het was een ontzettend akelige tijd!
De oveeheid is slecht en ik ben niet de enige die dat denkt, mensen willen hier verandering in, de politiek en het volk zijn in lange tijd niet zo gescheiden van elkaar geweest, ik zou het bijna een democratisch verval willen noemen, call me crazy, maar dit is mijn gedachte over de situatie, no offence.
03-03-2024, 15:24 door Anoniem
Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ:

Meer concreet: denk jij dat die autofabrikanten de waarschuwingen voor de risico's met sleutelloze auto's jarenlang wegwuifden omdat ze graag WILDEN dat er auto's werden gestolen of dat verzekeringspremies omhoog gingen? Zo ja, waarom denk je dat?

Denk jij dat die Duitse militairen WILDEN dat hun conferentie door Russen werd afgeluisterd en op sociale media werd gezet? Zo ja, waarom denk je dat?

Nee. Maar het is wel een enorme klus om al die onveilige slimme autosleutels te vervangen door een exemplaar een veiligere RFID en/of Bluetooth chip.

Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ:

Denk jij dat Nederlandse en andere autoriteiten tijdens de coronacrisis de democratische rechtsstaat WILDEN afbreken en mensen hun familieleven, hun bewegingsvrijheid, hun recht op goed onderwijs, hun demonstratievrijheid, hun professionaliteit als arts, het recht op lichamelijke zelfbeschikking, hun sociale leven en hun geestelijke gezondheid WILDEN afnemen? Zo ja, waarom denk je dat?

M.J.

Gaan weer. Wat een last hebben we toch gehad van die Coronaperiode (eigenlijk not) en hoe makkelijk vergeten we dat we zelf massaal alle richtlijnen hebben genegeerd vanaf het begin.

Recht op onderwijs? Wat denk je? Dat je daar nog gebruik van kunt maken als we straks in een oorlog met de Russen zitten? Of krijgt Medvedev dan de schuld van laagopgeleiden in ons land.
03-03-2024, 16:13 door Anoniem
Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ:

Denk jij dat die Duitse militairen WILDEN dat hun conferentie door Russen werd afgeluisterd en op sociale media werd gezet? Zo ja, waarom denk je dat?


M.J.

De grote vraag is eerst of die gelekte transcriptie wel de werkelijkheid is, of door Russische AI in elkaar gezet.
Putin heeft immers belang bij verdeeldheid.
03-03-2024, 18:34 door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ - Bijgewerkt: 03-03-2024, 18:35
Door Anoniem op 03-03-2024 om 14:51 uur: Beste M.J.

Waarom wijken dingen soms af van algemeen aanvaarde lezingen?

Laten we daarbij teruggaan naar de digitale veiligheidssituatie online in het algemeen gesproken.
We zitten hier per slot van rekening op een security platform. Zaken, die direct verifieerbaar zijn dus.

Dat vind ik een interessante aanname, dat de digitale veiligheidssituatie online (of: security-gerelateerde zaken) "direct verifieerbaar zijn dus". Volgens een bepaalde denkwijze (niet-zijnde chaos-theorie) is de toekomst van het heelal in theorie ook direct verifieerbaar, het kost alleen meer computerkracht dan waarover we op dit moment beschikken, maar als Elon Musk, Jeff Bezos, Peter Thiel, de NSA, de Mormonen en Scientology hun krachten bundelen en nog even doorpakken, dan gaat het vast lukken.

Hoe zit het dan met de "unknown unknowns"?

Maar het lijkt of je iets anders bedoelt, gezien het voorbeeld dat je daarna geeft van een kennelijk bewuste keuze om bepaalde veiligheidsrisico's juist niet te adresseren, indien het niet-adresseren daarvan in het belang is van Big Tech, die meent die risico's zelf wel voldoende te kunnen tegengaan.

Ik weet daar zelf niet genoeg van. Maar het lijkt me heel goed mogelijk dat er sprake is van hypocrisie, het meten met twee maten en privileges die Big Tech voor zichzelf heeft verworven en bedongen.

Dus volgens jou bestaat er ook geen 'war on information'?

Dit zou je me iets preciezer moeten uitleggen voordat ik erop kan reageren.

We zien nu o.a. met de komt van de EU-DSA wetgeving, dat we informatie selectief voorgeschoteld krijgen
ofwel dat het gecensureerd of gedownlist wordt.

Wat ik zie, is dat de DSA-wetgeving dergelijke praktijken mogelijk maakt door ze in beginsel te legaliseren als ze in EU-verband worden uitgevoerd. Dat vind ik zeer zorgwekkend, en dergelijke wetgeving had mijns inziens niet mogen worden aangenomen in een rechtsstaat of in een (con)federatie van rechtsstaten. Alleen beschik ik op dit moment nog niet over concreet bewijs dat de DSA al gebruikt is om dit daadwerkelijk te doen.

Het lijkt een beetje op landen waar het wettelijk mogelijk is de doodstraf op te leggen zonder tussenkomst van een onafhankelijke rechterlijke macht, maar waar dat in de praktijk al enige tijd niet meer is gebeurd. De vraag is dan: hoe zal de DSA in de nabije en in de iets verdere toekomst worden ingezet?

Of mensen er uit domheid of uit kwaadaardigheid of uit geldbelustheid of vanwege gecompromitteerd te zijn,
in trappen of aan meewerken. Wie zal het zeggen? Moeilijk als gedragsanalyse.

Dat vind ik ook. Toch denk ik dat zulke gedragsanalyse nodig is, ook al kan dit niet in de vorm van een "volledig verifieerbaar en repliceerbaar laboratorium-experiment" - om terug te komen over jouw eerdere opmerking over verifieerbaarheid. Want als we dit soort gedrag niet maatschappelijk bespreekbaar maken, wordt het alleen maar gevaarlijker.

M.J.
03-03-2024, 18:40 door Anoniem
Aan de deelnemers aan deze draad,

Gedenk dit Latijns gezegde: "Quod licet Iovi non licet bovi".
(Wat voor Jupiter is geldt, geldt nog niet voor een rund).

Er wordt dus kennelijk met twee maten gemeten bij grote spelers versus de gezamenlijke eindgebruikers.

Je ziet al overal hoe de publieke opinie is/wordt "voor gekneed",
wellicht ten behoeve een nieuw soort Zug-Ost van het huidige Vierte Reich?

Die voorbeelden uit de geschiedenis haalt niemand meer aan, teminste niet bij de Main Stream Media van heden.

Denk eens aan hoe bankier Schiff als een soort 'handler' van Woodrow Wilson de USA deed deelnemen aan WW I,
twee jaar na de invloed op de publieke opinie door het zinken van de Lusitania.

Enne .... wie niet leert van de geschiedenis, is geneigd deze te herhalen, toch?

Wordt de wereldbevolking opnieuw een nu derde wereldoorlog "ingerommeld"?
Od is die in proxy-vorm al eventjes aan de gang, ook digitaal?

Alle oorlogen waren en zijn immers "bankiersoorlogen".
Nu dan ten behoeve van een komende digitale wereldmunt?

Wie zal het zeggen en/of wie ook niet?
Door Anoniem op 03-03-2024 om 15:18 uur: Over die coronakwestie; ik kan niet voor de persoon in kwestie spreken, (anoniem van 13:14) maar of ze die eigenschappen nou wilden afnemen of niet; het gebeurde wel in veel gevallen, ik kan me goed voorstellen waarom mensen die indruk krijgen.
Ook ik zelf heb er veel last van gehad, zoals (...)

Het was een ontzettend akelige tijd!
De oveeheid is slecht en ik ben niet de enige die dat denkt, mensen willen hier verandering in, de politiek en het volk zijn in lange tijd niet zo gescheiden van elkaar geweest, ik zou het bijna een democratisch verval willen noemen, call me crazy, maar dit is mijn gedachte over de situatie, no offence.

Ik begrijp je gevoel hierover. Destijds heb ik er ook veel last van gehad, en voel me nog altijd niet vrij om op een forum als dit precies te vertellen op welke manieren. Ik denk dat er inderdaad sprake is van zoiets als "democratisch verval", want hoewel de formele verkiezingen er nog zijn, is de geloofwaardigheid van de inhoudelijke democratie wel afgenomen. Je kunt nog zo mooi een hokje rood kleuren, maar als er niet of nauwelijks naar jou of anderen geluisterd wordt door diegenen wiens namen op het stembiljet vermeld staan, omdat andere belangen voor hen zwaarder wegen, dan staat het er met de democratie toch slecht voor.

Dat "de overheid slecht is", vind ik in zijn algemeenheid niet juist. Als er grote groepen mensen op een georganiseerde manier samenleven, dan bestaat er per definitie een overheid in enige vorm. De vraag is dan HOE die overheid in de praktijk functioneert - als een mafia-organisatie, als een rechtvaardige organisatie of als iets daartussenin?

M.J.
03-03-2024, 19:04 door Anoniem
L.S.

Laten we niet al te snel de verderfelijke invloed van de Mammoetwet vergeten,
Voordien werd nog bij Nederlands voorgelezen uit Kees de Jongen.
Goed om nog eens aan die dagen terug te denken.

Pretpakketten en nu de student, die centraal is komen te staan, zelfs met nog zoveel bijzondere omstandigheden,
als dyslexie, buiten beoordeling laten van grammaticale- en spelfouten en dergelijke zaken,
het deed allemaal z'n werk. Men maakt je afhankelijk en buit je uit.

Wie weten er nog allemaal de weg te vinden naar het gearchiveerde op Internet?

Is een student uit Moskou wel echt zo slecht opgeleid, net als de Nederlandse student van voor de oorlog,
met een MTS-niveau dat neigde naar het HTS-niveau van heden?

Gaan we naar een meer transhumane mens, aangestuurd door A.I. op den duur,
zo een steeds gemakkelijker prooi vormend voor de Forces that Be"" ?

Iedereen, die dat maar even toelaat tot de gedachten op dit moment in de geschiedenis,
zal worden 'afgeserveerd' als minimaal een complotdenker
of zal, als ie zich ergens tegen wenst te keren,
als 'Querdenker' of dwarsliggende "wappie" bekend komt te staan.

Conclusie: elke democratie ter wereld ontwikkelt zich in een dergelijke richting op den duur,
dat is onvermijdbaar gebleken. M.J. - er is geen ontkomen aan.

Een uitdrukking van een wijs volk legt het zo uit:
"Dit is het eind van de wereld en dan weer iets meer naar links". ;)
Door Anoniem:
Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ:

Denk jij dat die Duitse militairen WILDEN dat hun conferentie door Russen werd afgeluisterd en op sociale media werd gezet? Zo ja, waarom denk je dat?


M.J.

De grote vraag is eerst of die gelekte transcriptie wel de werkelijkheid is, of door Russische AI in elkaar gezet.
Putin heeft immers belang bij verdeeldheid.

Op zich mee eens. Maar wat me dan zorgen baart, is dat ze in Duitsland hun zaakjes kennelijk zo slecht op orde hebben, dat de overheid (in casu bondskanselier Scholz) niet meteen duidelijkheid kan geven of de opname authentiek is of niet. Uit datzelfde krantenartikel in The Guardian:

A German defence ministry spokesperson confirmed to Agence France-Presse that the ministry believed a conversation in the air force division was “intercepted”. “We are currently unable to say for certain whether changes were made to the recorded or transcribed version that is circulating on social media,” they said.

Heeft het Duitse ministerie van defensie dan zelf geen authentieke opname bij de hand, plus een half dozijn medewerkers, zodat die medewerkers gezamenlijk binnen een kwartier kunnen controleren of de opname authentiek is of bewerkt?

Bedenk ook dat grote Duitse media zoals ARD en Der Spiegel over zoiets niet berichten voordat ze het aan de betrokken partijen (in dit geval de overheid) hebben voorgelegd met het oog op wederhoor en goede journalistiek.

Voorts lees ik:

IT-Experte kritisiert Sicherheitsvorkehrungen von abgehörter Videokonferenz

Im Interview bei MDR AKTUELL kritisiert der IT-Experte Dirk Labudde von der Hochschule Mittweida die Sicherheitsvorkehrungen bei der von Russland abgehörten Video-Besprechung von Offizieren der Bundeswehr. Labudde erklärte, die Plattform Webex habe Schwachstellen, die angreifbar seien. Zudem hätte sich ein Teilnehmer per Hotel-WLAN dazugeschaltet.

Bron: https://www.mdr.de/nachrichten/welt/osteuropa/politik/ukraine-luftwaffenmitschnitt-russland-taurusflugkoerper-verteidigungsministerium100.html

Je zit als hoge luchtmachtofficier in een hotelkamer en je denkt: "Ach, waarom niet? Dat overleg gaat alleen maar over een oorlog waarvoor wij wapens leveren en waarbij een kernmacht rechtstreeks betrokken is. We moeten ook weer niet overdrijven met die geheimzinnigheid. Zo serieus is het allemaal niet."

M.J.
03-03-2024, 19:11 door Anoniem
Ach ja, het leven is eindig en als ik me overal zo'n zorgen om moest maken........ het zou fijner zijn als mensen wat meer om elkaar zouden geven, en daklozen zouden helpen aan wat centjes voor de dure boodschappen....

De rest is bijzaak.......

Hoe je servers of autodeuren beveiligd of niet beveiligd zijn is echt wel bijzaak hoor..... ik zie hier alleen maar luxeproblemen van een decadente samenleving
03-03-2024, 19:30 door Anoniem
Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ:
Door Anoniem op 03-03-2024 om 15:18 uur: Over die coronakwestie; ik kan niet voor de persoon in kwestie spreken, (anoniem van 13:14) maar of ze die eigenschappen nou wilden afnemen of niet; het gebeurde wel in veel gevallen, ik kan me goed voorstellen waarom mensen die indruk krijgen.
Ook ik zelf heb er veel last van gehad, zoals (...)

Het was een ontzettend akelige tijd!
De oveeheid is slecht en ik ben niet de enige die dat denkt, mensen willen hier verandering in, de politiek en het volk zijn in lange tijd niet zo gescheiden van elkaar geweest, ik zou het bijna een democratisch verval willen noemen, call me crazy, maar dit is mijn gedachte over de situatie, no offence.

Ik begrijp je gevoel hierover. Destijds heb ik er ook veel last van gehad, en voel me nog altijd niet vrij om op een forum als dit precies te vertellen op welke manieren. Ik denk dat er inderdaad sprake is van zoiets als "democratisch verval", want hoewel de formele verkiezingen er nog zijn, is de geloofwaardigheid van de inhoudelijke democratie wel afgenomen. Je kunt nog zo mooi een hokje rood kleuren, maar als er niet of nauwelijks naar jou of anderen geluisterd wordt door diegenen wiens namen op het stembiljet vermeld staan, omdat andere belangen voor hen zwaarder wegen, dan staat het er met de democratie toch slecht voor.

Dat "de overheid slecht is", vind ik in zijn algemeenheid niet juist. Als er grote groepen mensen op een georganiseerde manier samenleven, dan bestaat er per definitie een overheid in enige vorm. De vraag is dan HOE die overheid in de praktijk functioneert - als een mafia-organisatie, als een rechtvaardige organisatie of als iets daartussenin?

M.J.
Ja inderdaad, dat moet ik toegeven, daar heeft u absoluut gelijk in!
Ik overdreef wel erg toen ik zei dat de overheid regelrecht slecht is, het bestaat immers uit vele koppen met veel uoteenlopende visies, tijdens het schrijven van mijn ervaringen nemen mijn emoties de overhand.
We moeten er aan de andere kant wel voor zorgen dat we niet in die situatie belanden, maar ik denk dat we daar weinig in te brengen hebben.
03-03-2024, 20:50 door Anoniem
Door Anoniem: Ach ja, het leven is eindig en als ik me overal zo'n zorgen om moest maken........ het zou fijner zijn als mensen wat meer om elkaar zouden geven, en daklozen zouden helpen aan wat centjes voor de dure boodschappen....

De rest is bijzaak.......

Hoe je servers of autodeuren beveiligd of niet beveiligd zijn is echt wel bijzaak hoor..... ik zie hier alleen maar luxeproblemen van een decadente samenleving

Precies!

En zo kun je de "democratie in verval" ook bekijken. Is de decoratie echt in verval of krijgen sommige burgers gewoon hun zin niet.
03-03-2024, 22:33 door Anoniem
(..) En zo kun je de "democratie in verval" ook bekijken. Is de decoratie echt in verval of krijgen sommige burgers gewoon hun zin niet.
Ai, ai, dit lijkt wel erg op een soort Freudiaanse verspreking..
03-03-2024, 22:48 door Anoniem
Door Anoniem: Ach ja, het leven is eindig en als ik me overal zo'n zorgen om moest maken........ het zou fijner zijn als mensen wat meer om elkaar zouden geven, en daklozen zouden helpen aan wat centjes voor de dure boodschappen....

De rest is bijzaak.......
Daklozen? Het leven is eindig en als ik me overal zorgen om moest maken....
Hoe je servers of autodeuren beveiligd of niet beveiligd zijn is echt wel bijzaak hoor..... ik zie hier alleen maar luxeproblemen van een decadente samenleving
Zoals wanneer je dakloos wordt door een gecompromitteerde server waarmee je identiteit gestolen en misbruikt wordt...
04-03-2024, 09:47 door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ - Bijgewerkt: 04-03-2024, 09:57
Een onserieuze, maar gevaarlijke reactie van de Duitse minister van Defensie

Vanochtend natuurlijk even gekeken of er nog nieuws was over de afgetapte videoconferentie van Duitse luchtmachtofficieren. En ja, de Duitse minister van Defensie, Boris Pistorius, heeft een reactie gegeven. Hij reageert... hoe zal ik het zeggen... "defensief"?

Germany’s defence minister has accused Russia of conducting an “information war” aimed at creating divisions within the country, in his first comments after the publication of an audio recording of a meeting of senior German military officials.

Russian media on Friday published a 38-minute recording of a call in which German officers were heard discussing weapons for Ukraine and a potential strike by Kyiv on a bridge in Crimea, prompting officials in Moscow to demand an explanation.

On Saturday, Germany called it an apparent act of eavesdropping and said it was investigating.

“The incident is much more than just the interception and publication of a conversation … It is part of an information war that Putin is waging,” defence minister Boris Pistorius said on Sunday.

“It is a hybrid disinformation attack. It is about division. It is about undermining our unity.”

https://www.theguardian.com/world/2024/mar/04/russia-alleged-military-leak-germany-weapons-kyiv-stike-crimea

Mijn eerste reactie toen ik dit las, was: Ja, maar als Duitse militaire conferentie-organisatoren en Duitse legerofficieren professioneel gehandeld hadden, dan was dit hoogstwaarschijnlijk niet gebeurd. Dan had Rusland niet die kans gekregen. Dus om nu na twee jaar oorlog met grote woorden naar Rusland te wijzen en luidkeels te klagen omdat de Russen zo brutaal zijn om... tja... oorlog te voeren... Dat overtuigt niet echt. Waarom kruipt de minister van defensie hier in een slachtofferrol? Als er één soort minister is die met het oog op zijn geloofwaardigheid niet in zo'n rol moet kruipen, dan is het een minister van defensie.

-- Bedreiging voor journalistieke vrijheid --
Maar behalve een lachwekkend en droevig stemmend aspect, zit er aan deze ministeriële reactie ook een heel bedreigend aspect, met het oog op onze democratische rechtsstaat en de vrijheid van Westerse journalisten om misstanden bij de overheid aan de kaak te stellen. Namelijk waar de minister zegt: "Dit incident is veel meer dan het onderscheppen en publiceren van een conversatie. Het is deel van een informatie-oorlog die Poetin voert. Het is een hybride desinformatie-aanval. Het gaat over [het zaaien van] verdeeldheid. Over het ondermijnen van onze eenheid."

Om te beginnen spreekt de minister hier niet de waarheid. Deze specifieke actie van Russische actoren (die ongetwijfeld met goedkeuring van Poetin heeft plaatsgevonden) is geen "desinformatie-aanval", maar naar alle waarschijnlijkheid een "informatie-aanval". Er is nog altijd niet geconstateerd dat er met de geluidsopname geknoeid is, dus vooralsnog lijkt het erop dat dit gewoon een echte opname is.

Dat kun je als Duitse regering niet leuk vinden - ik zou het in hun plaats ook niet leuk vinden - maar dat is nog geen reden om informatie opeens te gaan betitelen als "desinformatie". En al helemaal niet in het licht van de kortgeleden ingevoerde Digital Service Act (DSA) van de EU, die aan EU-landen de bevoegdheid geeft om "desinformatie" te censureren.

Natuurlijk willen de Russen bij een bondgenoot van de tegenpartij graag verdeeldheid zaaien en de regering van die bondgenoot in diskrediet brengen. Het is immers oorlog. Daar houdt de defensiemacht van een rijk land met tachtig miljoen inwoners rekening mee - als dat land althans serieus en professioneel wil omgaan met de eigen politieke en militaire doelen.

Maar in plaats van nu zelf ministeriële verantwoordelijkheid te nemen voor dit debacle, zoekt de Duitse minister zijn toevlucht tot het omkatten van "informatie" tot "desinformatie" om daarmee een heilig vuur aan te wakkeren op grond waarvan het gedrag van de Russische tegenstander kan worden veroordeeld, om zo de aandacht van het eigen falen af te leiden.

Wat doet het Westen dan zelf als er uit het Kremlin of elders uit het Russische machtsapparaat iets lekt? Dat wordt ook met veel plezier gepubliceerd, als het de Westerse autoriteiten goed uitkomt.

-- Meten met twee maten als het gaat om het onthullen van informatie; Bellingcat --
Denk bijvoorbeeld aan de dingen die het onderzoeksbureau Bellingcat boven water heeft gekregen. Moeten wij dat dan ook opeens "hybride oorlogsvoering" gaan noemen, of bijvoorbeeld "propaganda", en het met grote morele verontwaardiging veroordelen? In elke oorlog bedrijven alle deelnemende partijen propaganda, waarbij ze gebruik maken van de informatie waar ze de hand op kunnen leggen.
Bellingcat is a Netherlands-based investigative journalism group that specialises in fact-checking and open-source intelligence (OSINT). It was founded by British citizen journalist and former blogger Eliot Higgins in July 2014. Bellingcat publishes the findings of both professional and citizen journalist investigations into war zones, human rights abuses, and the criminal underworld.

Bron: https://en.wikipedia.org/wiki/Bellingcat

Door vermoedelijke "informatie" te betitelen als "desinformatie" wanneer die de eigen regering niet goed uitkomt, brengt minister Pistorius bona fide onderzoeksjournalistiek in diskrediet, in een poging om terechte kritiek op zijn eigen ministerie en het daardoor aangestuurde Duitse leger af te wenden. Hiermee ondermijnt Pistorius zelf de democratische rechtsstaat, die hij beweert tegen Russische aanvallen te verdedigen.

-- Meten met twee maten als het gaat om het onthullen van informatie; Assange --
Heel binnenkort (vermoedelijk binnen een paar weken) zal een Engelse rechter uitspraak doen of Julian Assange zijn geplande uitlevering naar de Verenigde Staten nog juridisch mag aanvechten in het Verenigd Koninkrijk (Engeland). Assange had informatie gepubliceerd (dus géén "desinformatie") die de Amerikaanse regering zeer onwelgevallig was, onder andere omdat die onthulde dat het Amerikaanse leger in Irak mensenrechten zwaar schond door vanuit een helicopter burgers en journalisten dood te schieten.

Gaan we de video-opname van die massaslachting nu ook betitelen als "desinformatie", omdat het van de Amerikaanse regering niet waar mag zijn? Gaan we nu ook zeggen dat Assange een "informatie-oorlog" en een "hybride desinformatie-aanval" op Amerika uitvoerde door de waarheid over Amerikaanse wandaden op een website te onthullen? Gaan we nu ook zeggen dat Assange "de eenheid van de Verenigde Staten probeerde te ondermijnen" door als journalist feiten boven water te halen?

-- Waarheid erkennen en serieus nemen, omwille van onze veiligheid --
Als het bekend worden van de waarheid over een bepaalde zaak de eenheid van een bepaalde natie ondermijnt, dan ligt dat niet aan die waarheid, maar aan de leugenachtigheid die kennelijk op dat moment in die natie heerst, en waarmee kennelijk wordt geprobeerd om op kunstmatige wijze een schijnbare "eenheid" in stand te houden.

Het betitelen van waarheid tot "leugen" die "de gevoelens van het volk" zou kwetsen, is zoals het in autoritair geregeerde, ondemocratische landen toegaat. Bijvoorbeeld in Rusland en China.

Het is een enorme bedreiging voor de democratische rechtsstaat in Europa, en dus voor de veiligheid van Europese burgers, als Europese autoriteiten (zoals deze minister) waarheid en waarheidsvinding niet meer serieus nemen, maar de aandacht daarvan proberen af te leiden.

M.J.
04-03-2024, 10:23 door Anoniem
Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ:

Het is een enorme bedreiging voor de democratische rechtsstaat in Europa, en dus voor de veiligheid van Europese burgers, als Europese autoriteiten (zoals deze minister) waarheid en waarheidsvinding niet meer serieus nemen, maar de aandacht daarvan proberen af te leiden.

M.J.

Een evengrote dreiging is de burger die er vanuit gaat dat een "onafhankelijke journalist" altijd de waarheid spreekt (of altijd gelijk heeft). Misschien verteld die "onafhankelijke journalist" alleen maar iets wat je vanuit een bias graag wil horen.
04-03-2024, 10:26 door Anoniem
Door Anoniem:Zoals wanneer je dakloos wordt door een gecompromitteerde server waarmee je identiteit gestolen en misbruikt wordt...

Ja? Is dat de oorzaak dat mensen dakloos worden?
04-03-2024, 10:58 door Anoniem
Beste M.J.,

Het moderne zelfbewustzijn van de mens, die net zoals een dier de dood mijdt,
maar er ook zich bewust van kan zijn, is pas later ontwikkeld.

Profetie in de tijd van de meer gescheidenheid der twee hersenhelften was een vorm van hallucineren,
waarbij de ene hersenhelft een stem hoorde die kwam van de andere bewustzijnshelft
(ergens gelegen links boven in de hersenen ter hoogte van de plaatsing van het linkeroor).
Daarmee valt het ontstaan van alle religie te verklaren. De profeet hoorde G*ds stem inwendig.

Als dit niet meer gaat werken voor de machthebbers,
dienen we te luisteren naar "de stem van A.I."
en wordt vervolgens ons moderne bewustzijn gekaapt en gekoppeld aan wat?

Ook leren we zaken van weleer niet meer, zoals hoe het feitelijk zit met de fotosynthese
en waarom de mens wel degelijk zonlicht en enige CO2 nodig heeft om te kunnen bestaan.
Sinds Al Gore is die voorstelling van zaken gewijzigd en elke conformist gaat gedachteloos hierin mee.

Het huidige curriculum verandert onder invloed hiervan ook.
Neen, erger, op zogeheten 'querdenken' kan gevangenisstraf
of een hoge boete staan in het land van Macron en in de natie van Trudeau.

"Quod medicina aliis, aliis est acre venenum" oftewel
"Het medicijn van de een is het vergif van de ander".

Begrijpelijk dat heel veel mensen de laatste tijd het grondvertrouwen
in van alles en nog wat zijn kwijtgeraakt.

En de anderen zijn "conformist tot in de kist" en handig voor de machthebbers om via hen te heersen.
Divide et Impera.

Kunnen we zo via stommiteiten of 'onserieusheid', zoals jij het noemen wil,
een derde wereldoorlog in gerommeld worden?
De vraag stellen, is hem beantwoorden, dunkt mij.

#laufer
Door Anoniem:
Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ:

Het is een enorme bedreiging voor de democratische rechtsstaat in Europa, en dus voor de veiligheid van Europese burgers, als Europese autoriteiten (zoals deze minister) waarheid en waarheidsvinding niet meer serieus nemen, maar de aandacht daarvan proberen af te leiden.

M.J.

Een evengrote dreiging is de burger die er vanuit gaat dat een "onafhankelijke journalist" altijd de waarheid spreekt (of altijd gelijk heeft). Misschien verteld die "onafhankelijke journalist" alleen maar iets wat je vanuit een bias graag wil horen.

Ik vind jouw reactie een voorbeeld van "whataboutery", met andere woorden: een afleidingsmanoevre en een verdachtmaking. Niemand heeft hier gezegd dat-ie ervan uitgaat dat een onafhankelijke journalist (door jou tussen aanhalingstekens gezet: "onafhankelijke journalist") altijd de waarheid spreekt of altijd gelijk heeft. Ik doe dat zeker niet. Het is niet een keuze tussen ofwel blind een minister geloven, ofwel blind een journalist geloven. Wat je als burger ook kunt doen, is zelf kritisch nadenken en verschillende bronnen naast elkaar leggen. Zolang die bronnen niet weggecensureerd worden, natuurlijk... (zie mijn eerdere opmerkingen over de DSA die de weg vrijmaakt voor censuur, bijvoorbeeld wanneer er een volgende crisis uitbreekt.)

Daar komt bij dat in de huidige maatschappelijke machtsverhoudingen, de stem van de weinige en karig gefinancierde echt onafhankelijke journalisten veel minder luid is dan de stem van allerlei met veel belastinggeld gefinancierde en met veel personeelscapactiteit gevulde propaganda/ "communicatie" / "voorlichtings"-afdelingen. Tijdens de coronacrisis hebben we bovendien gezien dat gevestigde media zich in hoge mate lieten gelijkschakelen en zich verplicht voelden om als spreekbuis te dienen voor overheidspropaganda met een hoge mate van bias, met als doel om "eenheid" en "saamhorigheid" in het land te bevorderen - het soort "eenheid" (lees: conformistisch, tribaal denken en spreken) waar ook minister Pistorius nu impliciet voor pleit, en die door ondemocratische leiders als Poetin en Xi al jarenlang dwingend wordt opgelegd.

M.J.
04-03-2024, 11:42 door Anoniem
Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ:

Daar komt bij dat in de huidige maatschappelijke machtsverhoudingen, de stem van de weinige en karig gefinancierde echt onafhankelijke journalisten veel minder luid is dan de stem van allerlei met veel belastinggeld gefinancierde en met veel personeelscapactiteit gevulde propaganda/ "communicatie" / "voorlichtings"-afdelingen. Tijdens de coronacrisis hebben we bovendien gezien dat gevestigde media zich in hoge mate lieten gelijkschakelen en zich verplicht voelden om als spreekbuis te dienen voor overheidspropaganda met een hoge mate van bias, met als doel om "eenheid" en "saamhorigheid" in het land te bevorderen - het soort "eenheid" (lees: conformistisch, tribaal denken en spreken) waar ook minister Pistorius nu impliciet voor pleit, en die door ondemocratische leiders als Poetin en Xi al jarenlang dwingend wordt opgelegd.

Dat is dus precies wat ik bedoel.

Men gaat er vanuit dat de overheid het per definitie slecht met mensen voorheeft, en om die enkele reden hebben de "onafhankelijke" journalisten gelijk, want die "onafhankelijke" journalist reageert meer passend op de onvrede.
04-03-2024, 11:45 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: Ach ja, het leven is eindig en als ik me overal zo'n zorgen om moest maken........ het zou fijner zijn als mensen wat meer om elkaar zouden geven, en daklozen zouden helpen aan wat centjes voor de dure boodschappen....

De rest is bijzaak.......

Hoe je servers of autodeuren beveiligd of niet beveiligd zijn is echt wel bijzaak hoor..... ik zie hier alleen maar luxeproblemen van een decadente samenleving

Precies!

En zo kun je de "democratie in verval" ook bekijken. Is de decoratie echt in verval of krijgen sommige burgers gewoon hun zin niet.
Ik zie het wel als de burger bij voorbaat onder verdenking wordt gesteld via spionagewetten en wanneer er wetten zijn die de vrijheid van de burger ernstig inperken zonder goede reden.
Zoiets gebeurt ook in een bananenrepubliek, langzaamaan kantelt onze boot in deze richting, tot het pint we met zijn allen het koude water inglijden, dat moeten we zien te voorkomen.
Ik denk niet aan dingen waarin we onze zin niet krijgen, eerder aan dingen waardoor we niet meer in vrijheid kunnen leven in een censuur met overal spionage en controle. (Denk aan 1984 van Orwell)
04-03-2024, 12:47 door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ - Bijgewerkt: 04-03-2024, 12:47
Het kan natuurlijk altijd nòg onserieuzer:
The drivers of a train that missed a signal and ploughed into another train, killing 14 people, were distracted because they were watching cricket on a phone, India’s railways minister has said.
Bron: https://www.theguardian.com/world/2024/mar/04/indian-train-drivers-in-crash-that-killed-14-were-watching-cricket-minister-says
M.J.
04-03-2024, 14:45 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem:Zoals wanneer je dakloos wordt door een gecompromitteerde server waarmee je identiteit gestolen en misbruikt wordt...
Ja? Is dat de oorzaak dat mensen dakloos worden?
Nee, maar dat zou in de toekomst waarin identiteitsfraude (dankzij enkele "diensten" uit Brussel) geheid erger gaat worden heel goed een relevante factor kunnen gaan worden.
Mensen die
1/ al in een moeilijke / problematische (psychologische) situatie zitten en
2/ al weinig financiële armslag hebben
kunnen de levensontwrichtende gevolgen die identiteitsfraude heeft op geen enkele wijze meer opvangen.
Gecompromitteerde servers kunnen dan het laatste zetje geven.
04-03-2024, 15:28 door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ - Bijgewerkt: 04-03-2024, 15:29
Door Anoniem op 04-03-2024 om 11:42 uur:
Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ:

Daar komt bij dat in de huidige maatschappelijke machtsverhoudingen, de stem van de weinige en karig gefinancierde echt onafhankelijke journalisten veel minder luid is dan de stem van allerlei met veel belastinggeld gefinancierde en met veel personeelscapactiteit gevulde propaganda/ "communicatie" / "voorlichtings"-afdelingen. Tijdens de coronacrisis hebben we bovendien gezien dat gevestigde media zich in hoge mate lieten gelijkschakelen en zich verplicht voelden om als spreekbuis te dienen voor overheidspropaganda met een hoge mate van bias, met als doel om "eenheid" en "saamhorigheid" in het land te bevorderen - het soort "eenheid" (lees: conformistisch, tribaal denken en spreken) waar ook minister Pistorius nu impliciet voor pleit, en die door ondemocratische leiders als Poetin en Xi al jarenlang dwingend wordt opgelegd.

Dat is dus precies wat ik bedoel.

Men gaat er vanuit dat de overheid het per definitie slecht met mensen voorheeft, en om die enkele reden hebben de "onafhankelijke" journalisten gelijk, want die "onafhankelijke" journalist reageert meer passend op de onvrede.

Je zegt, met verwijzing naar een stuk tekst van mij: "Dat is dus precies wat ik bedoel." Maar vervolgens beschrijf je iets heel anders dan wat ik in dat stuk tekst heb gezegd. Ik heb niet gezegd, en ook niet bedoeld, dat de overheid het per definitie slecht met mensen voorheeft, laat staan dat onafhankelijke journalisten om die enkele reden (altijd) gelijk zouden hebben. Dat lees jij erin, maar dat staat er niet.

Wat ik schreef en bedoelde, is dat de overheid in Nederland over veel grotere financiële en andere machtsmiddelen beschikt dan de weinige onafhankelijke journalisten die Nederland telt. Dat maakt het voor onafhankelijke journalisten moeilijk om voldoende effectief een alternatief verhaal over het voetlicht te brengen als en wanneer(!!!) de overheid een onjuist verhaal verspreidt en andere verhalen probeert te onderdrukken.

Ik neem aan dat je het met me eens bent, ook kijkend naar de geschiedenis, dat overheden op allerlei momenten verhalen hebben verspreid die door zittende bewindslieden opportuun werden geacht, maar die in het licht van de geschiedenis achteraf eenzijdig, vooringenomen of zelfs domweg onjuist bleken te zijn.

Stel nu even dat jij één van de mensen bent die straks uitvoering moeten geven aan de Digital Service Act (DSA) en dat jij dan moet bepalen of er aanleiding is om een tekst van internet te weren als zijnde "desinformatie". Stel dat jij allerlei teksten dan even slecht leest als je zojuist mijn tekst hebt gelezen en geïnterpreteerd. Dan kan het heel goed zijn dat jij met de beste "bedoelingen" teksten gaat diskwalificeren omdat ze volgens jou "desinformatie" bevatten, terwijl ze in feite een heel andere betekenis hebben dan jij er in leest. Dat maakt de DSA zo gevaarlijk.

M.J.
04-03-2024, 16:29 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem:
Door Anoniem:Zoals wanneer je dakloos wordt door een gecompromitteerde server waarmee je identiteit gestolen en misbruikt wordt...
Ja? Is dat de oorzaak dat mensen dakloos worden?
Nee, maar dat zou in de toekomst waarin identiteitsfraude (dankzij enkele "diensten" uit Brussel) geheid erger gaat worden heel goed een relevante factor kunnen gaan worden.
Mensen die
1/ al in een moeilijke / problematische (psychologische) situatie zitten en
2/ al weinig financiële armslag hebben
kunnen de levensontwrichtende gevolgen die identiteitsfraude heeft op geen enkele wijze meer opvangen.
Gecompromitteerde servers kunnen dan het laatste zetje geven.
Toevoeging.
Ik vind overigens dat hoe de overheid omgaat met de gevaren van steeds meer doordravende digitalisering, w.o. in het bijzonder het gevaar van identiteitsfraude, een goed voorbeeld van onserieusheid.
Deze onserieusheid, die tot uitdrukking komt in het niet serieus nemen van risico's voor de bevolking, is overigens op meerdere terreinen waar te nemen.
04-03-2024, 16:44 door Anoniem
De link tussen digitaal en analoog is vaak zoek.
Oorzaak van een heleboel huidige problemen.
04-03-2024, 18:16 door Anoniem
Door Anoniem: Beste M.J.,

Het moderne zelfbewustzijn van de mens, die net zoals een dier de dood mijdt,
maar er ook zich bewust van kan zijn, is pas later ontwikkeld.

Profetie in de tijd van de meer gescheidenheid der twee hersenhelften was een vorm van hallucineren,
waarbij de ene hersenhelft een stem hoorde die kwam van de andere bewustzijnshelft
(ergens gelegen links boven in de hersenen ter hoogte van de plaatsing van het linkeroor).
Daarmee valt het ontstaan van alle religie te verklaren. De profeet hoorde G*ds stem inwendig.

Als dit niet meer gaat werken voor de machthebbers,
dienen we te luisteren naar "de stem van A.I."
en wordt vervolgens ons moderne bewustzijn gekaapt en gekoppeld aan wat?

Ook leren we zaken van weleer niet meer, zoals hoe het feitelijk zit met de fotosynthese
en waarom de mens wel degelijk zonlicht en enige CO2 nodig heeft om te kunnen bestaan.
Sinds Al Gore is die voorstelling van zaken gewijzigd en elke conformist gaat gedachteloos hierin mee.

Het huidige curriculum verandert onder invloed hiervan ook.
Neen, erger, op zogeheten 'querdenken' kan gevangenisstraf
of een hoge boete staan in het land van Macron en in de natie van Trudeau.

"Quod medicina aliis, aliis est acre venenum" oftewel
"Het medicijn van de een is het vergif van de ander".

Begrijpelijk dat heel veel mensen de laatste tijd het grondvertrouwen
in van alles en nog wat zijn kwijtgeraakt.

En de anderen zijn "conformist tot in de kist" en handig voor de machthebbers om via hen te heersen.
Divide et Impera.

Kunnen we zo via stommiteiten of 'onserieusheid', zoals jij het noemen wil,
een derde wereldoorlog in gerommeld worden?
De vraag stellen, is hem beantwoorden, dunkt mij.

#laufer
Door Anoniem: Beste M.J.,

Het moderne zelfbewustzijn van de mens, die net zoals een dier de dood mijdt,
maar er ook zich bewust van kan zijn, is pas later ontwikkeld.

Profetie in de tijd van de meer gescheidenheid der twee hersenhelften was een vorm van hallucineren,
waarbij de ene hersenhelft een stem hoorde die kwam van de andere bewustzijnshelft
(ergens gelegen links boven in de hersenen ter hoogte van de plaatsing van het linkeroor).
Daarmee valt het ontstaan van alle religie te verklaren. De profeet hoorde G*ds stem inwendig.

Als dit niet meer gaat werken voor de machthebbers,
dienen we te luisteren naar "de stem van A.I."
en wordt vervolgens ons moderne bewustzijn gekaapt en gekoppeld aan wat?

Ook leren we zaken van weleer niet meer, zoals hoe het feitelijk zit met de fotosynthese
en waarom de mens wel degelijk zonlicht en enige CO2 nodig heeft om te kunnen bestaan.
Sinds Al Gore is die voorstelling van zaken gewijzigd en elke conformist gaat gedachteloos hierin mee.

Het huidige curriculum verandert onder invloed hiervan ook.
Neen, erger, op zogeheten 'querdenken' kan gevangenisstraf
of een hoge boete staan in het land van Macron en in de natie van Trudeau.

"Quod medicina aliis, aliis est acre venenum" oftewel
"Het medicijn van de een is het vergif van de ander".

Begrijpelijk dat heel veel mensen de laatste tijd het grondvertrouwen
in van alles en nog wat zijn kwijtgeraakt.

En de anderen zijn "conformist tot in de kist" en handig voor de machthebbers om via hen te heersen.
Divide et Impera.

Kunnen we zo via stommiteiten of 'onserieusheid', zoals jij het noemen wil,
een derde wereldoorlog in gerommeld worden?
De vraag stellen, is hem beantwoorden, dunkt mij.

#laufer

Beste "Laufer"

Ik volg jouw posts al een tijdje met verhoogde aandacht, kreten over AI en over mysterieuze mysteries.

Heb ik het fout , als ik zeg dat jij een soort "moderne tovenaar" bent?

Ik vraag mij wel eens af of jij niet gewoon concurreert met de krachten that be (the powers that be) , of dat je probeert te overleven, winnen, of misschien heel anders, probeer je wel mensen hier te vervullen met jouw waarheid en licht....

Die AI waar jij het over hebt, is vast niet dezelfde als de AI in de computer, waar dit forum over spreekt... zit in dicht in de buurt van de waarheid?

Welke het zal zijn, dat weet ik niet, maar ik hoor graag van jou

Joost
04-03-2024, 18:30 door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ - Bijgewerkt: 04-03-2024, 18:32
Door Anoniem op 04-03-2024 om 16:29 uur: (...) Ik vind overigens dat hoe de overheid omgaat met de gevaren van steeds meer doordravende digitalisering, w.o. in het bijzonder het gevaar van identiteitsfraude, een goed voorbeeld van onserieusheid.
Deze onserieusheid, die tot uitdrukking komt in het niet serieus nemen van risico's voor de bevolking, is overigens op meerdere terreinen waar te nemen.

Mee eens. En nu het onderwerp "onserieusheid" mijn aandacht eenmaal heeft getrokken, kom ik in hoog tempo telkens nieuwe voorbeelden tegen, waarvan soms ook op deze site melding wordt gemaakt. Bijvoorbeeld vandaag deze, waar een minister de Wet openbaarheid van bestuur /Wet open overheid volstrekt niet serieus neemt:

Minister moest al 110.000 euro betalen voor uitblijven besluit corona-appjes
maandag 4 maart 2024, 14:03 door Redactie

(...) De zaak draait om een vrouw die begin 2021 via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) informatie opvroeg over corona. Wegens het uitblijven van een besluit hierover heeft de vrouw tot vier keer toe beroep ingesteld tegen het uitblijven hiervan. De rechtbank heeft steeds bepaald dat de minister binnen veertien dagen een volledig besluit op het verzoek moet nemen. Daarbij werden ook dwangsommen opgelegd.

Meer dan drie jaar na het verzoek, waarbij de Wob inmiddels is overgaan in de Wet Open Overheid, is er nog altijd geen besluit genomen, wat de rechter excessief noemt. De rechter heeft inmiddels 110.000 euro aan dwangsommen verbeurd verklaard, wat inhoudt dat die betaald moeten worden. "Ook dat totaalbedrag is excessief te noemen, zeker wanneer in ogenschouw wordt genomen dat de dwangsommen worden voldaan uit de algemene middelen die door ons allen gezamenlijk dienen te worden opgebracht." (...)

In die zaak lijkt de rechter er nu naar te streven om de minister alsnog ertoe te bewegen de zaak serieus te gaan nemen. Maar... inmiddels zijn er hier in dit draadje (topic) al voorbeelden gepasseerd waar een minister of staatssecretaris:
-- een door het Nederlandse parlement (TK) aangenomen motie niet serieus nam;
-- een wet niet serieus nam;
-- rechterlijke uitspraken niet serieus nam.

Zo langzamerhand roept dit steeds routineuzere niet-serieus nemen van democratie en recht door bewindslieden de vraag op hoe lang onze generaals de regering en het parlement eigenlijk nog serieus zullen nemen. Straks wordt M. Rutte, die het parlement ook heel vaak niet serieus nam (hoewel hij steeds opgewekt glimlachend het tegendeel bleef beweren) waarschijnlijk secretaris-generaal van de NAVO. Hoe serieus gaat hij in die positie democratisch gelegitimeerde wensen van NAVO-lidstaten nemen? Hoe integer zal hij daar met communicatie- en archiveringsprocessen omgaan (gezien zijn gebrek aan "actieve herinnering" en gezien zijn idee dat allerlei besluitvoorbereidend overleg niet gearchiveerd hoeft te worden - en al helemaal niet als het om cruciaal overleg in crisistijd gaat).

Link tussen digitaal en analoog is vaak zoek

Door Anoniem op 04-03-2024 om 16:44 uur: De link tussen digitaal en analoog is vaak zoek.
Oorzaak van een heleboel huidige problemen.

Mee eens, althans als ik goed begrijp wat je bedoelt met die "link" tussen digitaal en analoog. Dit sluit aan op wat ik in mijn inleiding schreef onder het kopje "Digitalisering en de verleiding van virtuele onserieusheid".

Er worden digitale systemen bedacht, gebouwd en in gebruik genomen waarbij er onvoldoende wordt nagedacht over de complexiteit van de wisselwerking tussen zo'n digitaal systeem en de analoge wereld waardoor dat systeem moet worden gevoed en waarop dat systeem invloed uitoefent. Er wordt stilzwijgend vanuit gegaan dat de analoge wereld zich zal gedragen volgens bepaalde aannames die in het digitale systeem zijn verwerkt.

Wanneer de analoge wereld dat vervolgens in de praktijk niet blijkt te doen, wordt dat opgevat als een fout of probleem van de analoge wereld, niet als een fout of probleem van het digitale systeem.

Dit is alsof je een digitale schoen voor iemand ontwerpt op basis van diens lichaamsgewicht in kilo's, en dat je vervolgens, als die schoen niet aan de voet blijkt te passen en het lopen alleen maar moeilijker wordt, zegt dat diegene op dieet moet om zijn lichaamsgewicht aan te passen om er zo voor te zorgen dat de schoen beter aan die voet gaat passen.

Een ouderwets gezegde waarin deze werkwijze ook wordt beschreven, is: "Het paard achter de wagen spannen." (Met een nieuw digitaal systeem als peperduur "paard", waarbij van de analoge "wagen" stilzwijgend verwacht en geëist wordt dat die het paard vooruit gaat trekken. En als de wagen dat niet blijkt te doen, of een andere kant op trekt, dan is er zogenaamd iets mis met de wagen.)

M.J.
04-03-2024, 20:27 door Anoniem
Maar digitaal lokt en lonkt vanwege de unieke controle en surveillance mogelijkheden tot en met informatie sturing en
censuur tot steeds meer beperking van vrijheden en keuzen aan toe.

Wat gaan we hieraan doen? Er is weinig bewustwording noch protest. Ook regeert de huidige corpocratie vaak met onvoldoende mandaat en het doet ze kennelijk niet veel tot niets.
04-03-2024, 21:52 door Anoniem
Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ:

Stel nu even dat jij één van de mensen bent die straks uitvoering moeten geven aan de Digital Service Act (DSA) en dat jij dan moet bepalen of er aanleiding is om een tekst van internet te weren als zijnde "desinformatie". Stel dat jij allerlei teksten dan even slecht leest als je zojuist mijn tekst hebt gelezen en geïnterpreteerd. Dan kan het heel goed zijn dat jij met de beste "bedoelingen" teksten gaat diskwalificeren omdat ze volgens jou "desinformatie" bevatten, terwijl ze in feite een heel andere betekenis hebben dan jij er in leest. Dat maakt de DSA zo gevaarlijk.

Nou ALS ik al bij de DSA zou werken, zou ik de eerste schifting laten plaatsvinden door algoritmes. Ik heb namelijk geen mensen genoeg om elke tekst, op elk platform in willekeurige taal, handmatig te controleren. En ik -denk- dat ik dan kom op woordgebruik als (letterlijk geciteerd) propaganda, "voorlichtings"-afdelingen, "spreekbuis te dienen voor overheidspropaganda", "met als doel om eenheid en saamhorigheid in het land te bevorderen".

En ja, als ik dat handmatig zou moeten controleren, zou ik dit bestempelen als desinformatie. Het is namelijk maar gewoon een mening, maar wel zo gebracht dat andere mensen dat geloven.

En daar heb ik gelijk in, als dat leidt tot teksten als:
Anoniem: "Maar digitaal lokt en lonkt vanwege de unieke controle en surveillance mogelijkheden tot en met informatie sturing en
censuur tot steeds meer beperking van vrijheden en keuzen aan toe.

Wat gaan we hieraan doen? Er is weinig bewustwording noch protest. Ook regeert de huidige corpocratie vaak met onvoldoende mandaat en het doet ze kennelijk niet veel tot niets."

Digitaal filosoferen is een beetje hetzelfde als digitaal sarcasme of digitale humor. Het werkt nooit.
04-03-2024, 22:05 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem:
Door Anoniem:Zoals wanneer je dakloos wordt door een gecompromitteerde server waarmee je identiteit gestolen en misbruikt wordt...
Ja? Is dat de oorzaak dat mensen dakloos worden?
Nee, maar dat zou in de toekomst waarin identiteitsfraude (dankzij enkele "diensten" uit Brussel) geheid erger gaat worden heel goed een relevante factor kunnen gaan worden.
Mensen die
1/ al in een moeilijke / problematische (psychologische) situatie zitten en
2/ al weinig financiële armslag hebben
kunnen de levensontwrichtende gevolgen die identiteitsfraude heeft op geen enkele wijze meer opvangen.
Gecompromitteerde servers kunnen dan het laatste zetje geven.

Hou toch op.

Een leeuwendeel van daklozen gaat gebukt onder (naar waarheid opgemaakt voorbeeld) bv katvangers. Een groot deel van de daklozen laten -tegen betaling- gestolen voertuigen op hun naam zetten. Alle bonnen voor verkeersovertredingen kunnen ze niet betalen en die bonnen leiden weer tot torenhoge oplopende incassokosten.

De wet- en regelgeving in Nederland verbied het om een kenteken van je naam te schrappen zonder vaste woon- en verblijfsplaats.

En dus komen de daklozen daar nooit meer vanaf. Tenzij... hun identiteit gecompromitteerd wordt. Dan juist weer wel.
Als je dan een voorbeeld wil noemen om mee te praten, gebruik er dan een waar je verstand van hebt.
05-03-2024, 10:08 door Anoniem
Beste Joost,

Er wordt op alle fronten een oorlog gevoerd tegen de vrijheid van meningsuiting
en bepaalde krachten zullen pas tevreden zijn als deze geheel is verdwenen.

Men zou zelfs bijvoorbeeld al op den duur al aangegeven kunnen worden via een online kliklijn,
als men bijvoorbeeld iemands emotie verkeerd heeft getriggerd.
(een voorbeeld van een vorm van hatecrime dus volgens de linkse kerk).

Het is als bij kaballah onnodig, het is onmogelijk en het heeft dus geen zin over wijsheid uit te wijden.

Kan ik A.I. aangeven, omdat deze m.i. werkt als een soort van valse "naba"?
- https://biblehub.com/hebrew/5012.htm

Alle 'nozerim' dienen in de eindtijd te gaan profeteren, leren de Openbaringen van St. Johannes van Padmos.
Dat is tofelemone, het goede geloof volgens deze jiddische uitdrukking.

De smart steden in Nederland: Amsterdam, Eindhoven, Helmond, Groningen, Den Haag, Utrecht en Rotterdam,
steunen het initiatief van Horizon Europa met de week zonder vlees en zuivel van "Hello Fresh" onlangs
t.b.v. de EU SDG-richtlijn.

Voordelig vegan en keto in de aanbieding dus, maar minder aandacht voor de gestaag oprukkende
schimmelinfecties bij de mens.

Zet dit weer af tegenover plastic vervuiling in chocoladerepen,
door een incident met mallen in een repenfabriek in het zuiden des lands,
en je komt een beetje in balans met je enthousiasme.
Of toch weer niet helemaal?

Gaan we A.I. laten 'profeteren', waardoor een kleine groep anderen weer nog meer kunnen 'profiteren'?

Serieus of gaat deze 'onserieusheid' ons nog eens een keer lelijk opbreken?

#laufer
05-03-2024, 10:31 door Bitje-scheef
Kon je niet slapen ?
05-03-2024, 13:44 door Anoniem
Dat is echt nieuws, deze informatie, aankondiging: - Kon je niet slapen?
Daar kan ik echt niet wakker van liggen, hoor.

Ik kan heel goed slapen in tegenstelling tot mensen, die slechts van selectieve waarheden houden.

Bepaalde A.I. zal door het mee kunnen analyseren van ieders profiel en via gezichtsherkenning
steeds meer gaan worden ingezet voor onze komende digitale gevangenis a la mainland China.

De ene groep zal worden vertroeteld, de andere verketterd.

Hoe borgen we onze onvervreemdbare rechten als niet gemodificeerde mens?

#laufer
05-03-2024, 14:14 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem:
Door Anoniem:
Door Anoniem:Zoals wanneer je dakloos wordt door een gecompromitteerde server waarmee je identiteit gestolen en misbruikt wordt...
Ja? Is dat de oorzaak dat mensen dakloos worden?
Nee, maar dat zou in de toekomst waarin identiteitsfraude (dankzij enkele "diensten" uit Brussel) geheid erger gaat worden heel goed een relevante factor kunnen gaan worden.
Mensen die
1/ al in een moeilijke / problematische (psychologische) situatie zitten en
2/ al weinig financiële armslag hebben
kunnen de levensontwrichtende gevolgen die identiteitsfraude heeft op geen enkele wijze meer opvangen.
Gecompromitteerde servers kunnen dan het laatste zetje geven.
Hou toch op.

Een leeuwendeel van daklozen gaat gebukt onder (naar waarheid opgemaakt voorbeeld) bv katvangers. Een groot deel van de daklozen laten -tegen betaling- gestolen voertuigen op hun naam zetten. Alle bonnen voor verkeersovertredingen kunnen ze niet betalen en die bonnen leiden weer tot torenhoge oplopende incassokosten.

De wet- en regelgeving in Nederland verbied het om een kenteken van je naam te schrappen zonder vaste woon- en verblijfsplaats.

En dus komen de daklozen daar nooit meer vanaf. Tenzij... hun identiteit gecompromitteerd wordt. Dan juist weer wel.
Als je dan een voorbeeld wil noemen om mee te praten, gebruik er dan een waar je verstand van hebt.
Jij hebt het helemaal niet over de oorzaken van dakloosheid.
05-03-2024, 14:42 door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ - Bijgewerkt: 05-03-2024, 14:50
Update. Inmiddels wordt er ook op deze site (Security.nl) melding gemaakt van het afgetapte video-overleg tussen hoge Duitse militairen:
Volgens de Duitse minister is het gesprek afgeluisterd doordat één van de militairen vanaf een luchtshow in Singapore inbelde. Dit was een 'ongeautoriseerde verbinding, eigenlijk gewoon een open verbinding', aldus de Duitse minister. Op deze manier kon vervolgens de data worden onderschept. Pistorius stelde dat het evenement een aantrekkelijk doelwit voor Russische inlichtingendiensten was en deelnemers ervan moesten uitgaan dat ze werden afgeluisterd. "Een Russische spion heeft niet op de Webex-conferentie ingebeld", ging de Duitse defensieminister verder.

Op de vraag of het hotel van de Duitse militair in Singapore zou zijn afgeluisterd reageerde Pistorius dat hij geen details over de werking van de Duitse inlichtingendiensten geeft. Wel merkte hij op dat, voor zover nu bekend, het afluisteren via een 'niet-beveiligde datalijn plaatsvond, bijvoorbeeld mobiele communicatie of het wifi-netwerk van het hotel'. Het onderzoek is echter nog gaande en alle apparaten worden forensisch onderzocht, zo kondigde de minister aan.

Bron: https://www.security.nl/posting/832452/Duitse+minister%3A+Webex-overleg+militairen+afgeluisterd+via+onbeveiligde+verbinding

Onder het artikel op deze site opperen enkele reageerders dat de Duitse militairen zich niet onserieus gedroegen, maar zich welbewust hebben laten afluisteren met de bedoeling om een signaal af te geven richting Rusland:
Vandaag, 12:34 door Anoniem
Duitse defensiestrategie. Zogenaamd een steekje laten vallen om de Russen mede te delen wat de aanvalsplannen zijn zonder officieel te dreigen zoals de Russen dat wel openlijk doen.

Hm. Interessante hypothese. Dat zou betekenen dat deze Duitse generaals ofwel de Russen wilden helpen om zich beter voor te bereiden op Oekraïense aanvalsplannen, ofwel de Russen op deze wijze wilden afschrikken (hoe dan? waarvan?), ofwel de Russen in verwarring wilden brengen over de werkelijke aanvalsplannen. Ik weet het niet, maar deze hypotheses hebben voor mijn gevoel een hoog "Suske en Wiske"-gehalte. Het effect lijkt vooral te zijn geweest dat de luchtmachtofficieren de Russen aanleiding hebben gegeven om de popcorn erbij te pakken en smullend toe te kijken terwijl de Duitse minister Pistorius bijna blozend probeerde het gezicht te redden van de Duitse defensiemacht als serieus te nemen factor.

Het begrip "luchtmacht" krijgt zo een nieuwe betekenis.

M.J.
05-03-2024, 15:14 door Anoniem
Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ: Update. Inmiddels wordt er ook op deze site (Security.nl) melding gemaakt van het afgetapte video-overleg tussen hoge Duitse militairen: ........

M.J.
Het gemak en de slimheid van videobellen.
05-03-2024, 15:29 door Anoniem
De geschiedenis herhaalt zich. Tijdens de Barbarossa veldtocht werd A.H. ook geregeld verkeerd voorgelicht.

Men kwam vast te zitten in de modder, terwijl de Luftwaffe al over gedetailleerd fotomateriaal beschikte van eerder.

Men kon toch wel bevroeden, dat er nog lijntjes liepen uit de dagen aan de andere kant van de Wannsee? (DDR).

Al twee maal eerder werd Duitsland als industriestaat "ontmanteld" door de geallieerden.

Lenin was nooit op de trein gezet zonder hulp vanuit de U.S. of A.

Wie niet uit de geschiedenis wenst te leren, is geneigd deze te herhalen (of eerder gedoemd).
05-03-2024, 15:55 door Anoniem
Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ: Update. Inmiddels wordt er ook op deze site (Security.nl) melding gemaakt van het afgetapte video-overleg tussen hoge Duitse militairen: (..) Onder het artikel op deze site opperen enkele reageerders dat de Duitse militairen zich niet onserieus gedroegen, maar zich welbewust hebben laten afluisteren met de bedoeling om een signaal af te geven richting Rusland:
Vandaag, 12:34 door Anoniem
Duitse defensiestrategie. Zogenaamd een steekje laten vallen om de Russen mede te delen wat de aanvalsplannen zijn zonder officieel te dreigen zoals de Russen dat wel openlijk doen.
Hm. Interessante hypothese. Dat zou betekenen dat deze Duitse generaals ofwel de Russen wilden helpen om zich beter voor te bereiden op Oekraïense aanvalsplannen, ofwel de Russen op deze wijze wilden afschrikken (hoe dan? waarvan?), ofwel de Russen in verwarring wilden brengen over de werkelijke aanvalsplannen.
(andere anoniem dan van vandaag 12.34)
Nog een andere mogelijkheid: laks (onbeveiligd) omgaan met onderlinge communicatie (tussen generaals) om Poetin te dwingen om openlijk positie in te nemen t.o.v. de feiten (plannen) die in het betreffende overleg aan de orde zijn geweest.
Wanneer de hele wereld weet wat er in het overleg aan de orde is geweest dan moet Poetin daar ook iets mee richting wereldpubliek. Alles wat Poetin in het openbaar meedeelt zal (momenteel) tegen hem gebruikt worden.

Vergelijk de situatie met Amerikaanse president Obama toentertijd met Assad in Syrië.
Obama gaf op een gegeven moment aan dat bepaalde handelingen van Assad voor de VS het overschrijden van een 'red line' zouden betekenen en bepaalde consequenties zouden hebben. Vervolgens overschreed Assad deze 'red line' en Obama deed niets. Dit is Obama later nagedragen als "slap" optreden, het tastte direct zijn imago aan.
Iets dergelijks kan nu geprobeerd worden met Poetin. Als hij komt met consequenties voor Duitsland dan zal hij daarop vastgepind worden. Zegt hij helemaal niets dan zal dat als zwak uitgelegd worden ("durft niks te doen"). M.a.w. hij wordt gedwongen om te handelen; het initiatief ligt dus niet meer bij hem (wat voor elke actor in een oorlog ongunstig is).
Hier worden de media dus gebruikt om een actor te dwingen om publiekelijk te reageren.
05-03-2024, 16:12 door Anoniem
Door Anoniem: (..) En ja, als ik dat handmatig zou moeten controleren, zou ik dit bestempelen als desinformatie. Het is namelijk maar gewoon een mening, maar wel zo gebracht dat andere mensen dat geloven.
Dus jij bent tegen meningen? Ik dacht dat desinformatie over (onjuiste) feiten ging!
En daar heb ik gelijk in, als dat leidt tot teksten als:
Anoniem: "Maar digitaal lokt en lonkt vanwege de unieke controle en surveillance mogelijkheden tot en met informatie sturing en censuur tot steeds meer beperking van vrijheden en keuzen aan toe.

Wat gaan we hieraan doen? Er is weinig bewustwording noch protest. Ook regeert de huidige corpocratie vaak met onvoldoende mandaat en het doet ze kennelijk niet veel tot niets."
Digitaal filosoferen is een beetje hetzelfde als digitaal sarcasme of digitale humor. Het werkt nooit.
Je spreekt jezelf tegen: het werkt wel degelijk. Dat jij reageert is het bewijs ervan. Als het niet zou werken zou jij niet de moeite nemen om in de pen (toetsenbord) te klimmen.
05-03-2024, 17:50 door Anoniem
Door Anoniem: Dus jij bent tegen meningen? Ik dacht dat desinformatie over (onjuiste) feiten ging!

Er is niet feitelijks aan desinformatie.
05-03-2024, 17:50 door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ - Bijgewerkt: 05-03-2024, 18:30
Door Anoniem:
Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ: Update. Inmiddels wordt er ook op deze site (Security.nl) melding gemaakt van het afgetapte video-overleg tussen hoge Duitse militairen: (..) Onder het artikel op deze site opperen enkele reageerders dat de Duitse militairen zich niet onserieus gedroegen, maar zich welbewust hebben laten afluisteren met de bedoeling om een signaal af te geven richting Rusland:
Vandaag, 12:34 door Anoniem
Duitse defensiestrategie. Zogenaamd een steekje laten vallen om de Russen mede te delen wat de aanvalsplannen zijn zonder officieel te dreigen zoals de Russen dat wel openlijk doen.
Hm. Interessante hypothese. Dat zou betekenen dat deze Duitse generaals ofwel de Russen wilden helpen om zich beter voor te bereiden op Oekraïense aanvalsplannen, ofwel de Russen op deze wijze wilden afschrikken (hoe dan? waarvan?), ofwel de Russen in verwarring wilden brengen over de werkelijke aanvalsplannen. (...)
(andere anoniem dan van vandaag 12.34)
Nog een andere mogelijkheid: laks (onbeveiligd) omgaan met onderlinge communicatie (tussen generaals) om Poetin te dwingen om openlijk positie in te nemen t.o.v. de feiten (plannen) die in het betreffende overleg aan de orde zijn geweest.
Wanneer de hele wereld weet wat er in het overleg aan de orde is geweest dan moet Poetin daar ook iets mee richting wereldpubliek. Alles wat Poetin in het openbaar meedeelt zal (momenteel) tegen hem gebruikt worden. (...)
Het lijkt me niet dat Poetin er iets mee moet. De informatie is niet voor niets verspreid door "Margarita Simonyan, a Russian state TV journalist and the head of Russia Today", die formeel journalistieke onafhankelijkheid geniet ten opzichte van het Russische bewind (ook al weten wij dat deze onafhankelijkheid fictief is). Poetin kan "minzaam" de worstelingen van de Duitse minister Pistorius aanzien, zonder daarop zelfs maar commentaar te hoeven leveren. Maar Rusland heeft uit eigen beweging de inhoud van het gelekte overleg al aangegrepen om:
a) NAVO-landen ervan te beschuldigen wel degelijk zelf soldaten naar Oekraïne te hebben gestuurd (nl. Britten);
b) te dreigen met nucleaire vergelding als Duitsland Taurus-raketten aan Oekraïne zou leveren.

Door het lekken van het overleg zijn Duitsland en andere Westerse bondgenoten van Oekraïne een stuk regie kwijtgeraakt over de (timing van de) beeldvorming voor een groot publiek, en daarmee een stuk speelruimte m.b.t. feitelijk militair handelen. Kortom, als dit lekken vooropgezet zou zijn (wat ik niet geloof), dan zou het echt een schot in eigen doel zijn.

Wat ik me heel eventueel nog wel zou kunnen voorstellen, is dat bepaalde actoren in de VS via Cisco Webex de Duitsers onderuit hebben willen halen (denk in dit verband bijvoorbeeld ook aan de Nordstream-explosies, maar dan met een ander belang op de achtergrond). Toch acht ik de stupiditeit van een Duitse generaal op een hotelkamer in Singapore in dit geval meer plausibel.

Herinner je je nog het schandaal met de Amerikaanse generaal David Petraeus en zijn biografe Paula Broadwell, met wie hij een buitenechtelijke affaire begon, waarbij ze niet-encrypted emails uitwisselden? Volgens Wikipedia nu(!) begon de affaire "reportedly" pas na de terugkeer van Petraeus uit Afghanistan, waar hij in 2010-2011 de bevelhebber was geweest, maar ik meen me van destijds sterke aanwijzingen te herinneren dat mw. Broadwell hem ook in Afghanistan al bezocht, met het oog op die biografie, en hem daar erg enthousiast begeleidde. De engelstalige Wikipedia geeft daar op dit moment geen duidelijkheid over. Ook was destijds in het nieuws dat Petraeus Broadwell inzage gaf in geheime documenten. Op dit moment staat er in Wikipedia dat het niet duidelijk is of deze documenten, die op haar computer werden aangetroffen, afkomstig waren van Petraeus. Het vermogen van generaals om onserieus met hun geheimhoudingsplichten om te gaan, moet in het algemeen niet worden onderschat.

M.J.
05-03-2024, 18:17 door Anoniem
Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ: (..)Geheel los van wat je politiek van de Oekraïne-oorlog vindt, tonen Westerse landen zich hier geen betrouwbare, serieuze bondgenoten van Oekraïne. Het lijkt of de mindset van veel West-Europese beslissers (ik laat de Amerikanen hier maar even buiten beschouwing) zodanig is dat ze niet meer in staat zijn zich de serieusheid van de situatie voor te stellen. De grote retoriek en gebaren, d.w.z. vooralsnog relatief vrijblijvende woorden, kunnen ze nog wel, maar het opvolgen van die woorden met daden lukt nog niet echt.
Jij maakt je hier zelf schuldig aan selectieve serieusheid. De terughoudendheid (en zwabberkoers) van de Europese NAVO-lidstaten wordt ingegeven door het feit dat elke vorm van militaire hulp aan Oekraïne betekent dat je je eigen land (en dus je bevolking) tot oorlogspartij in het conflict maakt met onvoorspelbare consequenties.
Dat is zéér serieus.

Jij denkt dat je een discussie kunt voeren rondom een zgn. "a-politiek" thema, zoals "onserieusheid".
Zoiets bestaat natuurlijk niet. Alles speelt zich af in een politieke ruimte.
Dat laatste geldt in de denkbaar meest verhoogde vorm voor oorlogshandelingen of handelingen in een oorlogssituatie.

Het "ontpolitiseren" van politieke handelingen is het handelsmerk van neo-liberaal optreden.
Oftewel, ideologisch handelen.
Daar maak jij je schuldig aan.
Alweer een voorbeeld als onderdeel van de cascade van onserieusheid m.b.t. data-security die je als Nederlandse burger dagelijks te verwerken krijgt - als je Security.nl leest. Dit keer de manier waarop Nederlandse overheden klakkeloos hun bedrijfsprocessen en ook gegevens van Nederlandse burgers laten beheren door Amerikaanse bedrijven die cloud-diensten leveren. Vandaag gemeld op deze site (Security.nl):

(...) Door de overstap wordt de marktmacht van cloudproviders ook steeds groter. "We lopen steeds vaker aan tegen ‘harde’ gebruikers-voorwaarden van de leverancier (vooral marktleiders uit de VS) waarbij de boodschap is: take it or leave it", zo laat één van de respondenten die aan de Monitor deelnam weten. Ook blijkt dat de helft van de respondenten niet weet of de eigen organisatie een cloudbeleid heeft.

"Het lijkt erop alsof de keuze bij aanbesteding inmiddels is: de cloud tenzij. Dat wil zeggen: de voordelen van cloudapplicaties zijn zo groot dat die in het algemeen de voorkeur krijgen, tenzij er zwaarwegende redenen zijn – “cruciale of anderszins gevoelige bedrijfsprocessen” - om ze niet aan de cloud toe te vertrouwen", merkt het Forum Standaardisatie op.

Volgens het Forum staan overheidsdiensten individueel relatief machteloos tegenover de grote internationaal opererende leveranciers van clouddiensten. (...)

Bron: https://www.security.nl/posting/832473/Overheid+kiest+steeds+vaker+voor+clouddiensten%3A+%27vanzelfsprekende+keuze%27

Met daaronder o.a. de reactie van @majortom:[

"Geef alle data van de overheid (inclusief die van de individuele burger) maar in handen van Amerikaanse bedrijven. Maak je maar lekker afhankelijk en creeer een lock-in. Tot de voorwaarden eenzijdig worden aangepast en dan hang je. Hoe dom kun je zijn."

En een reactie van @Anoniem:

"Volgens de USA cloud-act mag de Amerikaanse overheid ook in de Europese data kijken omdat het Amerikaanse cloud-aanbieders zijn. Dat is al decenia een onopgelost juridisch conflict. Wij kunnen zien waar Microsoft de data opslaat en als het goed is is dat in Europa. Maar op een ochtend bleek dat het opeens in de USA stond. Pas na een belletje naar Microsoft werd het weer teruggezet... oeps een foutje van een beheerder. Hebben we het nog maar niet over Google."

M.J.
05-03-2024, 21:28 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: Dus jij bent tegen meningen? Ik dacht dat desinformatie over (onjuiste) feiten ging!
Er is niet feitelijks aan desinformatie.
Je herhaalt alleen mijn antwoord in iets andere bewoordingen.
Je ontwijkt mijn vraag.
Door Anoniem:
Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ: (..)Geheel los van wat je politiek van de Oekraïne-oorlog vindt, tonen Westerse landen zich hier geen betrouwbare, serieuze bondgenoten van Oekraïne. Het lijkt of de mindset van veel West-Europese beslissers (ik laat de Amerikanen hier maar even buiten beschouwing) zodanig is dat ze niet meer in staat zijn zich de serieusheid van de situatie voor te stellen. De grote retoriek en gebaren, d.w.z. vooralsnog relatief vrijblijvende woorden, kunnen ze nog wel, maar het opvolgen van die woorden met daden lukt nog niet echt.
Jij maakt je hier zelf schuldig aan selectieve serieusheid. De terughoudendheid (en zwabberkoers) van de Europese NAVO-lidstaten wordt ingegeven door het feit dat elke vorm van militaire hulp aan Oekraïne betekent dat je je eigen land (en dus je bevolking) tot oorlogspartij in het conflict maakt met onvoorspelbare consequenties.
Dat is zéér serieus.

Jij denkt dat je een discussie kunt voeren rondom een zgn. "a-politiek" thema, zoals "onserieusheid".
Zoiets bestaat natuurlijk niet. Alles speelt zich af in een politieke ruimte.
Dat laatste geldt in de denkbaar meest verhoogde vorm voor oorlogshandelingen of handelingen in een oorlogssituatie.

Het "ontpolitiseren" van politieke handelingen is het handelsmerk van neo-liberaal optreden.
Oftewel, ideologisch handelen.
Daar maak jij je schuldig aan.

Waar baseer je jouw idee op dat ik "onserieusheid" een "a-politiek" thema zou vinden? Dat vind ik helemaal niet. Integendeel, ik probeer juist te laten zien dat verschillende vormen van onserieusheid enorme politieke en sociale consequenties kunnen hebben. Als ik vandaag tijd heb, wil ik nog iets schrijven over verschillende vormen van serieusheid, bijvoorbeeld wat ik "tribale serieusheid" noem en "intellectuele serieusheid". Die kunnen soms op gespannen voet met elkaar staan.

M.J.
06-03-2024, 11:40 door Bitje-scheef
Door Anoniem: Dat is echt nieuws, deze informatie, aankondiging: - Kon je niet slapen?
Daar kan ik echt niet wakker van liggen, hoor.

Ik kan heel goed slapen in tegenstelling tot mensen, die slechts van selectieve waarheden houden.

Bepaalde A.I. zal door het mee kunnen analyseren van ieders profiel en via gezichtsherkenning
steeds meer gaan worden ingezet voor onze komende digitale gevangenis a la mainland China.

De ene groep zal worden vertroeteld, de andere verketterd.

Hoe borgen we onze onvervreemdbare rechten als niet gemodificeerde mens?

#laufer

Nou het ging meer om de lappen tekst en verwijzingen :-)
06-03-2024, 21:36 door Anoniem
Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ:
Door Anoniem:
Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ: (..)Geheel los van wat je politiek van de Oekraïne-oorlog vindt, tonen Westerse landen zich hier geen betrouwbare, serieuze bondgenoten van Oekraïne. Het lijkt of de mindset van veel West-Europese beslissers (ik laat de Amerikanen hier maar even buiten beschouwing) zodanig is dat ze niet meer in staat zijn zich de serieusheid van de situatie voor te stellen. De grote retoriek en gebaren, d.w.z. vooralsnog relatief vrijblijvende woorden, kunnen ze nog wel, maar het opvolgen van die woorden met daden lukt nog niet echt.
Jij maakt je hier zelf schuldig aan selectieve serieusheid. De terughoudendheid (en zwabberkoers) van de Europese NAVO-lidstaten wordt ingegeven door het feit dat elke vorm van militaire hulp aan Oekraïne betekent dat je je eigen land (en dus je bevolking) tot oorlogspartij in het conflict maakt met onvoorspelbare consequenties.
Dat is zéér serieus.

Jij denkt dat je een discussie kunt voeren rondom een zgn. "a-politiek" thema, zoals "onserieusheid".
Zoiets bestaat natuurlijk niet. Alles speelt zich af in een politieke ruimte.
Dat laatste geldt in de denkbaar meest verhoogde vorm voor oorlogshandelingen of handelingen in een oorlogssituatie.

Het "ontpolitiseren" van politieke handelingen is het handelsmerk van neo-liberaal optreden.
Oftewel, ideologisch handelen.
Daar maak jij je schuldig aan.
Waar baseer je jouw idee op dat ik "onserieusheid" een "a-politiek" thema zou vinden? Dat vind ik helemaal niet. Integendeel, ik probeer juist te laten zien dat verschillende vormen van onserieusheid enorme politieke en sociale consequenties kunnen hebben. Als ik vandaag tijd heb, wil ik nog iets schrijven over verschillende vormen van serieusheid, bijvoorbeeld wat ik "tribale serieusheid" noem en "intellectuele serieusheid". Die kunnen soms op gespannen voet met elkaar staan.

M.J.
"Serieusheid"/ "onserieusheid" - je legt zelf een verband met onverschilligheid - zijn als zodanig geen politieke begrippen. Het zijn ook ondeugdelijke begrippen om politieke verschijnselen en processen mee te analyseren.
"Onserieusheid" in de politieke ruimte is altijd een politieke keuze, er bestaat niet zoiets als "onverschilligheid" in deze ruimte. Wanneer je dit begrip introduceert in deze ruimte dan ga je de politieke ruimte ontpolitiseren; je verdoezelt het politieke karakter ervan. "(On)serieusheid" is geen verhelderend begrip, maar een begrip wat verwarring schept (goed voor de borreltafel).

Oorlogssituaties en handelingen daarbinnen zijn uitgesproken politieke verschijnselen. Om die te gaan analyseren met het begrippenpaar "serieus"/ "onserieus" vergt net zo'n lange weg als wanneer iemand zijn/haar oordeel over oorlogvoering uitdrukt met de kreet "make love, not war" (John Lennon) - en vandaaruit de huidige situatie op het geopolitieke toneel op de locatie "Oekraïne" probeert te analyseren.

Uiteraard kun jij verbanden gaan leggen met politieke gevolgen die "(on)serieusheid" heeft, net zoals je kunt uitvissen welke politieke keuzes eraan ten grondslag liggen, zowel aan zgn. "serieusheid" als aan zgn. "onserieusheid", maar dat gaat heel moeilijk worden omdat dit concept niet deugt.

Wanneer je de discussie over de oorlog in Oekraïne - want daar heeft mijn bezwaar betrekking op - serieus wilt voeren dan moeten we het gaan hebben over wáár de "serieusheid" en "onserieusheid" precies zit in de politieke handelingen van welke actoren op welke momenten in de geschiedenis, die tot deze situatie hebben geleid en in de ontwikkelingen die nu door alle relevante actoren "serieus" en "onserieus" ingezet worden in de oorlogssituatie in Nederland en in Europa (Nederland handelt immers niet op eigen houtje, maar in samenspraak met de EU- NAVO).
Daar heb ik al een voorzet van gegeven door jou te wijzen op het feit dat de situatie die jij "onserieus" vindt een zeer "serieuze" kant heeft. Er is dus geen sprake van "onserieusheid", maar van een politieke, niet-onverschillige keuze.
Daar ga jij echter niet op in (waarom niet?).

Ik zie geen heil in een verhandeling over tribale en intellectuele "(on)serieusheid" omdat dat alleen analytische afleidingen van het concept "serieusheid" zijn. Een dergelijke analyse adresseert niet het probleem wat ik hier aansnij (en wat ik jou duidelijk wil maken), maar neemt de categorie "(on)serieusheid" juist als uitgangspunt.
Mocht je toch zo'n verhandeling willen gaan schrijven, dan denk ik, dat je niet ontkomt aan het wilselement dat aan elke politieke handeling ten grondslag ligt en wat tot uitdrukking komt in het doel wat met een bepaalde politiek bereikt wil worden.

Jij gebruikt het concept "(on)serieusheid" om jouw eigen politieke opvatting mee uit te drukken op een manier die niet-politiek lijkt te zijn (= neo-liberaal).
Deze manier wordt ook door de Amerikaanse en Europese machthebbers gebruikt om de Europese bevolking in een Derde Wereldoorlog te engageren, maar dan niet door gebruik te maken van het concept "(on)serieusheid", maar van de a-politieke, overwegend psychologisch geduide categorie "veiligheid" (door mensen bang te maken - waar kennen we dat ook alweer van?).
De "serieusheid" van de dreiging van een Derde Wereldoorlog en de combinatie met een "onserieuze" escalerende benadering van de huidige situatie is een "diagnose" waarmee jij het vermoedelijk al niet eens bent omdat je de escalerende benadering niet "onserieus" vindt, maar die integendeel vind getuigen van "serieusheid" en die benadering waarschijnlijk ook niet als escalerend beschouwt.
Dit maakt meteen duidelijk dat het concept van "(on)serieusheid" hiervoor niet geschikt is.
Probeer het eens te definiëren op een manier die het voor éénduidig gebruik mogelijk maakt. Dat gaat naar mijn inschatting heel moeilijk worden.
06-03-2024, 23:40 door Anoniem
We draaien in deze discussie over serieus versus niet serieus wel flink om de hete brei heen.

Namelijk de gevolgen van een thans wederom scherp verdeelde wereld -
de unilaterale tanende "Hegemon", onder leiding van het Anglo-Amerikaanse kamp,
samen met een niet helemaal onverdeelde NATO, versus een multilaterale BRICS etc.
wereldmacht, m.n. met ook China als opkomend rivaal.

De globe is weer even verdeeld als ten tijde van het liedje:
"The Russian spy and I, we both wonder why the world is split in two".

Dit doet de discussie ook al in zekere zin op slot, dit helpt mee in de zogeheten strijd tegen desinfo.

De systemen van weleer zijn echter omgekeerd komen te liggen, ontspringende uit dezelfde kokers als steeds.

Een bijkomend euvel daarbij is het proberen te vervangen van een analoge wereld door een digitale
en A.I. gestuurde. Wat opvalt is de "zielloosheid" van deze technocratische invulling en gebrek aan humor,
twee van de meest kostbare menselijke eigenschappen, de menselijke ziel en de humor der mensheid.

Het is in de afgelopen jaartjes echt al wat killer geworden op deze planeet,
in weerwil van wat de autoriteiten ons wijs willen maken.

Welke creativiteit gaat ons nog redden?

#laufer
07-03-2024, 10:22 door Anoniem
Gaat er weer eens iets mis, krijgt u een kortingscode.

Dat wordt de toekomst.
07-03-2024, 12:04 door Anoniem
Door Anoniem: We draaien in deze discussie over serieus versus niet serieus wel flink om de hete brei heen.

Namelijk de gevolgen van een thans wederom scherp verdeelde wereld -
de unilaterale tanende "Hegemon", onder leiding van het Anglo-Amerikaanse kamp,
samen met een niet helemaal onverdeelde NATO, versus een multilaterale BRICS etc.
wereldmacht, m.n. met ook China als opkomend rivaal.

De globe is weer even verdeeld als ten tijde van het liedje:
"The Russian spy and I, we both wonder why the world is split in two".

Dit doet de discussie ook al in zekere zin op slot, dit helpt mee in de zogeheten strijd tegen desinfo.

De systemen van weleer zijn echter omgekeerd komen te liggen, ontspringende uit dezelfde kokers als steeds.

Een bijkomend euvel daarbij is het proberen te vervangen van een analoge wereld door een digitale
en A.I. gestuurde. Wat opvalt is de "zielloosheid" van deze technocratische invulling en gebrek aan humor,
twee van de meest kostbare menselijke eigenschappen, de menselijke ziel en de humor der mensheid.

Het is in de afgelopen jaartjes echt al wat killer geworden op deze planeet,
in weerwil van wat de autoriteiten ons wijs willen maken.

Welke creativiteit gaat ons nog redden?

#laufer
Het is een misvatting dat LLM of AI geen humor of binnenpretjes op termijn zou kunnen ontwikkelen. Als het maar genoeg training met voortbrengselen der menselijke geest heeft ondergaan, weet het waarmee het welk effect bereikt, bij welke doelgroep.

Humor staat bekend het ontspannende effect dat het op mensen heeft. Zodra LLM of AI de gebruikers ervan weet te ontspannen met een glimlach, dan ontstaat een vriendelijke, relativerende interactie tussen computer en mens, met verslavende, want roesopwekkende aspecten voor de gebruiker. Macht, leugens en bedrog planten bij mensen geeft een vergelijkbare aangename roes bij de bedrieger, het binnenpretje. Het genot mensen onder valse voorwendselen de verkeerde kant op te sturen omdat ze dat vrijwillig zouden doen. Denk eens aan de werving van vrijwilligers bij beroepslegers.


Humor is complex, moeilijk te produceren en kan ronduit gevaarlijk zijn.

Ik kijk uit naar de bijdrage van de TS over tribale en intellectuele serieusheid, omdat dit zoveel met humor te maken heeft en wel degelijk politiek is. De zelfrelativering, maar ook het eerste lachjes dat een mensenkind voortbrengt, en dat is de glimlach naar de verzorgende. Een AI of LLM die zich laaft aan de vrolijke interactie met zijn trainee, wat willen ontwikkelaars daar mee? Een huilende Omtzigt, dat is iets totaal anders dan grappen en grollen in de plenaire vergadering om te scoren bij collega's, mediamensjes en achterban.

Mijn opvatting van dit tribale aspect van onserieusheid (" groepsgebonden zelfrelativering") is ontspannend en lachwekkend voor in-group, maar een bestaanszekerheid gevaar voor de out-group. Voor wie het interesseert, binnen de evolutie psychologie is dit fenomeen bestudeerd.
Over het gevaar van humor (onserieusheid) heeft Beatrice de Graaff onlangs een essay geschreven:
https://archive.is/20240211160826/https://www.nrc.nl/nieuws/2024/02/07/er-wordt-te-veel-gelachen-a4189375
Overigens wordt dit stukje door het medium waarin het gepubliceerd is 'column' genoemd. Het tekstdoel van een column is te amuseren, en te informeren. Met andere woorden: neem het niet te serieus.

Definitie van serieusheid en de relatie met de lichtheid van zelfrelativering en humor, is een ernstig onderwerp.
De bruikbaarheid van "(on)serieusheid" als analytisch concept - i.h.b. als het gaat over politiek

Door Anoniem op 06-03-2024 om 21:36 uur:
Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ op 06-03-2024 om 08:58 uur: Waar baseer je jouw idee op dat ik "onserieusheid" een "a-politiek" thema zou vinden? Dat vind ik helemaal niet. Integendeel, ik probeer juist te laten zien dat verschillende vormen van onserieusheid enorme politieke en sociale consequenties kunnen hebben. Als ik vandaag tijd heb, wil ik nog iets schrijven over verschillende vormen van serieusheid, bijvoorbeeld wat ik "tribale serieusheid" noem en "intellectuele serieusheid". Die kunnen soms op gespannen voet met elkaar staan.

M.J.
"Serieusheid"/ "onserieusheid" - je legt zelf een verband met onverschilligheid - zijn als zodanig geen politieke begrippen. Het zijn ook ondeugdelijke begrippen om politieke verschijnselen en processen mee te analyseren.
"Onserieusheid" in de politieke ruimte is altijd een politieke keuze, ...
Nee, "(on)serieusheid" is ook in de politieke ruimte psychologisch gezien niet altijd een politieke keuze. Niet alle mensen denken de hele tijd of over alle onderwerpen op een politieke manier, zelfs niet wanneer ze zich in de politieke ruimte bevinden. Het kan bijvoorbeeld best zijn dat die Duitse generaal in de Singaporese hotelkamer eventjes niet politiek dacht, maar heel persoonlijk vanuit Fear Of Missing Out (FOMO), zo van: "Ik wil bij dat overleg zijn. Dan maar even via de hotel-Wifi."

En ja, zodra er sprake is van iemands persoonlijke verantwoordelijkheid in en invloed op de politieke ruimte, dan is er in dat opzicht wèl sprake van een politieke keuze, ook al kan die keuze psychologisch gezien ook onbewust worden gemaakt. Het lijkt erop dat die Duitse generaal zich er niet van bewust was dat hij een zeer serieuze politieke keuze maakte toen hij besloot om gebruik te maken van de niet-geëncrypteerde hotel-Wifi. Het lijkt er ook op dat de logistieke organisatoren van het overleg (stafleden? of één van de generaals zelf?) zich er onvoldoende bewust van waren dat het in meer opzichten een zeer politieke keuze is om voor zo'n overleg gebruik te maken van Cisco Webex.

...er bestaat niet zoiets als "onverschilligheid" in deze ruimte. Wanneer je dit begrip introduceert in deze ruimte dan ga je de politieke ruimte ontpolitiseren; je verdoezelt het politieke karakter ervan.
Er bestaat zeker wel "onverschilligheid" in de politieke ruimte. De Franse president Mitterrand heeft naar verluidt ooit gezegd dat de meest essentiële voorwaarde voor een politicus om politiek succesvol te zijn, is om te beschikken over de eigenschap van "onverschilligheid" - waarbij ik aanneem dat hij doelde op onverschilligheid ten aanzien van de negatieve gevolgen van het eigen politieke handelen.

Ik zie "onverschilligheid" ook absoluut niet als een a-politiek begrip. Bedenk hoe vaak mensen politici of "de elite" hebben beschuldigd van onverschilligheid ten aanzien van het lijden van het volk of de verwoesting van het milieu. Het begrip "onverschilligheid" kan een enorme politieke lading hebben. Denk bijvoorbeeld aan de beroemde uitspraak "Laat ze maar taart eten":

"Let them eat cake" is the traditional translation of the French phrase "Qu'ils mangent de la brioche", said to have been spoken in the 18th century by "a great princess" upon being told that the peasants had no bread. The French phrase mentions brioche, a bread enriched with butter and eggs, considered a luxury food. The quote is taken to reflect either the princess's frivolous disregard for the starving peasants or her poor understanding of their plight.

Although the phrase is conventionally attributed to Marie Antoinette, it can actually be traced back to Jean-Jacques Rousseau's Confessions in 1765, 24 years prior to the French Revolution, and when Antoinette was nine years old and had never been to France. The quote was only attributed to her decades after her death, and historians do not believe that she is likely to have spoken it.

Bron: https://en.wikipedia.org/wiki/Let_them_eat_cake

Jij vervolgt:

"(On)serieusheid" is geen verhelderend begrip, maar een begrip wat verwarring schept (goed voor de borreltafel).
In mijn ogen kan "(on)serieusheid" als begrip bijdragen aan een helderder inzicht in de culturele mede-oorzaken van bepaalde politieke ontwikkelingen. Ik denk bijvoorbeeld dat de politieke dominantie van de ideologie van het neoliberalisme in de afgelopen decennia heeft bijgedragen aan een decadente cultuur van consumentisme, kortzichtig hedonisme, plat materialisme en spirituele armoede, die op zijn beurt weer aanzienlijke politieke en sociale consequenties heeft gehad, bijvoorbeeld in de coronacrisis. Zie hiervoor bijvoorbeeld het boek "Wetenschap als nieuwe religie - hoe corona de spirituele schaarste in de samenleving blootlegde" (2022) van hoogleraar statistiek Ronald Meester.

Oorlogssituaties en handelingen daarbinnen zijn uitgesproken politieke verschijnselen. Om die te gaan analyseren met het begrippenpaar "serieus"/ "onserieus" vergt net zo'n lange weg als wanneer iemand zijn/haar oordeel over oorlogvoering uitdrukt met de kreet "make love, not war" (John Lennon) - en vandaaruit de huidige situatie op het geopolitieke toneel op de locatie "Oekraïne" probeert te analyseren.

Uiteraard kun jij verbanden gaan leggen met politieke gevolgen die "(on)serieusheid" heeft, net zoals je kunt uitvissen welke politieke keuzes eraan ten grondslag liggen, zowel aan zgn. "serieusheid" als aan zgn. "onserieusheid", maar dat gaat heel moeilijk worden omdat dit concept niet deugt.
Uiteraard beweer ik niet dat oorlogssituaties goed te analyseren vallen met behulp van uitsluitend concepten als (on)serieusheid. Ik combineer deze concepten graag met andere begrippen die bijdragen aan meer inzicht in wat er gebeurt.

Je maakt op deze manier niet duidelijk waarom het specifieke concept van "(on)serieusheid" niet zou "deugen" als gereedschap voor een politieke of bredere analyse.

Wanneer je de discussie over de oorlog in Oekraïne - want daar heeft mijn bezwaar betrekking op - serieus wilt voeren dan moeten we het gaan hebben over wáár de "serieusheid" en "onserieusheid" precies zit in de politieke handelingen van welke actoren op welke momenten in de geschiedenis, die tot deze situatie hebben geleid en in de ontwikkelingen die nu door alle relevante actoren "serieus" en "onserieus" ingezet worden in de oorlogssituatie in Nederland en in Europa (Nederland handelt immers niet op eigen houtje, maar in samenspraak met de EU- NAVO).
Nou, hier geef je zelf dus al één manier aan waarop het concept (on)serieusheid kan worden ingezet in een politieke analyse met betrekking tot een politiek onderwerp.

Daar heb ik al een voorzet van gegeven door jou te wijzen op het feit dat de situatie die jij "onserieus" vindt een zeer "serieuze" kant heeft. Er is dus geen sprake van "onserieusheid", maar van een politieke, niet-onverschillige keuze.
Daar ga jij echter niet op in (waarom niet?).
Ik ben het helemaal met je eens dat een mentaliteit van onserieusheid zeer ernstige consequenties kan hebben, dat is juist de reden dat ik het onderwerp in dit blog heb aangesneden (overigens zonder dat jij mij daarop wees, want jij bent niet degene die dit blog begonnen is). Je lijkt te denken dat onserieusheid niet samen kan gaan met politieke, niet-onverschillige keuzen. Waarom je dat denkt, maak je niet duidelijk. In mijn ogen is politiek handelen vaak een weefsel van onserieusheid, serieuze toewijding, onverschilligheid, listigheid, emoties en intuïtieve omgang met toevalligheden.

Ik zie geen heil in een verhandeling over tribale en intellectuele "(on)serieusheid" omdat dat alleen analytische afleidingen van het concept "serieusheid" zijn.
Kennelijk meen jij al bij voorbaat te weten wat ik over deze vormen van serieusheid zou willen zeggen. Knap hoor! Als er bij jou een slachtoffer van een beroving op bezoek komt die jou iets wil vertellen over "intimidatie" en "fysiek geweld", ga je dan tegen diegene ook zeggen dat je geen heil ziet in zo'n verhandeling omdat deze begrippen alleen analytische afleidingen zijn van het concept "beroving"?

Een dergelijke analyse adresseert niet het probleem wat ik hier aansnij (en wat ik jou duidelijk wil maken), maar neemt de categorie "(on)serieusheid" juist als uitgangspunt.
Mocht je toch zo'n verhandeling willen gaan schrijven, dan denk ik, dat je niet ontkomt aan het wilselement dat aan elke politieke handeling ten grondslag ligt en wat tot uitdrukking komt in het doel wat met een bepaalde politiek bereikt wil worden.
Ik neem niet een categorie "(on)serieusheid" als uitgangspunt, maar introduceer een concept "onserieusheid" als gereedschap om een probleem te belichten. Kun jij het verschil tussen die twee benaderingen zien?

Het wilselement lijkt me zeker een relevant aspect. Ik zou daarbij ook aandacht besteden aan de wilsvorming van politieke actoren, bijvoorbeeld in de vorm van de hierboven genoemde, mogelijke FOMO van een generaal op een hotelkamer.

Jij gebruikt het concept "(on)serieusheid" om jouw eigen politieke opvatting mee uit te drukken op een manier die niet-politiek lijkt te zijn (= neo-liberaal).
Hoe kom je daarbij? Wat ik hier in dit blog naar voren breng, heeft overduidelijk ook een politieke dimensie. Ik sta zeer kritisch tegenover het neoliberalisme, zoals je uit jouw eerdere discussies met mij op dit forum (onder andere over "cyberoorlog", waarbij de Oekraïne-oorlog ook ter sprake kwam) had kunnen weten.

Deze manier wordt ook door de Amerikaanse en Europese machthebbers gebruikt om de Europese bevolking in een Derde Wereldoorlog te engageren, maar dan niet door gebruik te maken van het concept "(on)serieusheid", maar van de a-politieke, overwegend psychologisch geduide categorie "veiligheid" (door mensen bang te maken - waar kennen we dat ook alweer van?).
Ik vermoed dat Amerikaanse en Europese machthebbers niet bewust willen aansturen op een Derde Wereldoorlog, maar dat sommigen van hen door een gebrek aan serieusheid wel het risico daarop feitelijk vergroten. Zoals eerder gezegd, denk ik bijvoorbeeld dat dit informatielek van Duitse topgeneraals een verzwakkend effect heeft op de positie van de Amerikaans-West-Europese alliantie en daarmee de politieke en militaire speelruimte van die alliantie verkleint. Dit kan leiden tot extra riskant, compenserend gedrag van machthebbers die zo'n verzwakte positie niet als realiteit willen accepteren, waardoor het risico op een Derde Wereldoorlog kan worden verhoogd.

In dit verband raad ik je aan de film "Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb" (1964) van Stanley Kubrick nog eens te zien. Daarin wordt de irrationaliteit van hoge functionarissen op de hak genomen, inclusief het dodelijke gevaar dat zulke irrationaliteit met zich mee kan brengen voor de wereld.

De "serieusheid" van de dreiging van een Derde Wereldoorlog en de combinatie met een "onserieuze" escalerende benadering van de huidige situatie is een "diagnose" waarmee jij het vermoedelijk al niet eens bent omdat je de escalerende benadering niet "onserieus" vindt, maar die integendeel vind getuigen van "serieusheid" en die benadering waarschijnlijk ook niet als escalerend beschouwt.
Je veronderstelling over wat ik zou denken, klopt niet (zie mijn vorige alinea). "(On)serieusheid" is voor mij een aanduiding van cultuur en daarmee samenhangend gedrag van individuen (bijvoorbeeld zo'n Duitse generaal op een hotelkamer bij een luchtshow, of een autofabrikant die een zg. "slimme" auto produceert, of een consument die een "slimme" auto koopt - zie mijn inleiding aan het begin).

Als het specifiek gaat over politieke keuzes van Westerse machthebbers m.b.t. militaire steun aan Oekraïne en het risico van verdere escalatie van de oorlog daar, dan denk ik dat het de kwaliteit en wijsheid van die keuzes ten goede zal komen als deze machthebbers meer serieusheid ontwikkelen, m.a.w. meer bewustzijn over allerlei zaken, meer realisme en een meer dienstbare houding.

Ik snap bijvoorbeeld dat bondskanselier Scholz het risico van verdere escalatie serieus neemt en daarom vooralsnog niet heeft ingestemd met levering van Duitse Taurus-raketten aan Oekraïne, in ieder geval niet zolang de VS niet op een vergelijkbare manier hun nek uitsteken en zich daarmee committeren.
Ik snap ook dat Europese leiders (inclusief Scholz) het risico serieus nemen dat onvoldoende steun aan Oekraïne ernstige schade toebrengt aan de toekomst van Europa, bijvoorbeeld in de vorm van toenemende kwetsbaarheid van Europa ten aanzien van de alliantie van Rusland en China, die zich steeds verder lijkt te verdiepen.

Omdat ik niet over de informatie beschik die tot Scholz' beschikking staat, vind ik het moeilijk om een intuïtie te ontwikkelen over het antwoord op de vraag in hoeverre Scholze een gebrek aan moed toont, en in hoeverre hij juist een verantwoordelijkheidsbesef toont dat bij sommige andere Europese leiders lijkt te ontbreken. Bij Scholz heb ik wel het gevoel dat hij de zaak voldoende serieus neemt.

Kijk, ik begrijp dat bijv. een Kaja Kallas, premier van Estland, in het Oekraïne-conflict anders over veiligheid nadenkt dan Scholz. Estland loopt een veel directer risico dan Duitsland en komt, zodra het Oekraïne-conflict eindigt, acuut in de gevarenzone als dat conflict niet zou eindigen op een manier die de Russische machtsontplooing overtuigend en voor langere tijd in toom houdt. Ook begrijp ik dat het voor een leider zoals Emmanuel Macron, president van Frankrijk, makkelijker is om met bepaalde uitspraken een beetje te stunten (de suggestie van het sturen van Navo-soldaten naar Oekraïne). Frankrijk ligt relatief ver van het strijdtoneel, en iedereen, ook het Russische regime, weet dat Frankrijk, hoewel lid van de NAVO, traditioneel een beetje de positie inneemt van een militaire "maverick". Scholz heeft noch de speelruimte van Kallas, noch die van Macron. Er rust een enorme last op Scholz' schouders. Anderzijds lijkt het alsof Scholz' er ook niet erg bedreven in is om zijn eigen speelruimte en onderhandelingsruimte d.m.v. eigen initiatieven te vergroten.

Dit maakt meteen duidelijk dat het concept van "(on)serieusheid" hiervoor niet geschikt is.
Probeer het eens te definiëren op een manier die het voor éénduidig gebruik mogelijk maakt. Dat gaat naar mijn inschatting heel moeilijk worden.
Geen enkel concept valt op realistische wijze "te definiëren op een manier die het voor éénduidig gebruik mogelijk maakt", en al helemaal geen concept dat betrekking heeft op cultuur en/of politiek. Cultuur en politiek zijn niet eenduidig, hoe graag jij dat ook misschien zou willen.

M.J.
07-03-2024, 15:29 door Anoniem
We draaien in deze discussie over serieus versus niet serieus wel flink om de hete brei heen.
Mee eens. En daar gaat een "analyse" o.b.v. "serieusheid" geen enkele verbetering in brengen, integendeel zelfs, het maskeert e.e.a. nog meer (neo-liberale agenda).
Anderzijds, dit is een website die zich niet wil profileren met politieke analyses van bijvoorbeeld oorlogsvoering, maar een website die cybersecurity in de breedste zin van het woord bestrijkt.
Dienovereenkomstig zullen ingezonden bijdragen ook gemodereerd worden.
07-03-2024, 17:21 door Anoniem
Door Anoniem:
We draaien in deze discussie over serieus versus niet serieus wel flink om de hete brei heen.
Mee eens. En daar gaat een "analyse" o.b.v. "serieusheid" geen enkele verbetering in brengen, integendeel zelfs, het maskeert e.e.a. nog meer (neo-liberale agenda).
Anderzijds, dit is een website die zich niet wil profileren met politieke analyses van bijvoorbeeld oorlogsvoering, maar een website die cybersecurity in de breedste zin van het woord bestrijkt.
Dienovereenkomstig zullen ingezonden bijdragen ook gemodereerd worden.

Wat bedoel je precies met maskeren? Met wollig taalgebruik een analyse breien en aansturen op definiëring van begrippen om mentaliteitskwesties bij cybersecurity professionals en geïnteresseerden te entameren, hoeft niet per se alleen maar relevantie 'te maskeren' voor politieke analyses van de huidige oorlogsvoering en de financiering daarvan, maar heeft relevantie voor het hele vakgebied van cybersecurity, van klantenservice tot beleidsbeslissers, met in begrip van pentesters en nagespeelde red team-blue team uitdagingen.

Cybersecurity heeft alles te maken met analoge oorlogsvoering en conflictsuitlokking, omdat cybersecurity daar al decennia een onderdeel van is. Daar waar een uitroep "en nu is het oorlog" voor de oplaaiing van de conflicten in Oekraïne en Israel slechts als populistische spierballentaal terzijde geschoven kon worden als een metafoor voor "ik ben het niet met u eens", zal een legaal of illegaal LLM model dit als trainingsmateriaal voor haatspraak, dan wel bestrijding daarvan kunnen oppikken.

Maar misschien dat de loop van de geschiedenis - en daarmee bedoel ik niet wat nu achter ons is, maar wat zich komende maanden gaat ontvouwen- de bakens van de discussie steeds een stukje verder verzet omdat de huidige oprechte zorgen die -wellicht noodzakelijkerwijs- omfloerst worden geuit, dan slechts een matter-of-fact van het het heden zijn. Iets soortgelijks kenmerkte de zorgen over de verkiezing van Trump in 2016 en de rol van social media van Facebook en Twitter hierbij, en de Corona discussies een aantal jaar geleden. Het speelt nog steeds een rol, al hebben we het nu over datahandel, datalekken, profilering, CSAM en CSS.

Ik ben benieuwd hoe deze discussie verder gaat (worden gemodereerd).
08-03-2024, 17:57 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem:
We draaien in deze discussie over serieus versus niet serieus wel flink om de hete brei heen.
Mee eens. En daar gaat een "analyse" o.b.v. "serieusheid" geen enkele verbetering in brengen, integendeel zelfs, het maskeert e.e.a. nog meer (neo-liberale agenda).
Anderzijds, dit is een website die zich niet wil profileren met politieke analyses van bijvoorbeeld oorlogsvoering, maar een website die cybersecurity in de breedste zin van het woord bestrijkt.
Dienovereenkomstig zullen ingezonden bijdragen ook gemodereerd worden.
Wat bedoel je precies met maskeren? Met wollig taalgebruik een analyse breien en aansturen op definiëring van begrippen om mentaliteitskwesties bij cybersecurity professionals en geïnteresseerden te entameren, hoeft niet per se alleen maar relevantie 'te maskeren' voor politieke analyses van de huidige oorlogsvoering en de financiering daarvan, maar heeft relevantie voor het hele vakgebied van cybersecurity, van klantenservice tot beleidsbeslissers, met in begrip van pentesters en nagespeelde red team-blue team uitdagingen.
Dat klopt helemaal, maar dan heb je het wel over iets anders, namelijk over bewustwordingsprocessen die voor iedereen inzake cybersecurity van belang zijn.
Ik heb het, zoals je terecht aanduidt, over politieke analyses van maatschappelijke verschijnselen die zich tegen de achtergrond / in het kader van neo-liberalistische poltiek/ economie voltrekken. Politieke analyses vooronderstellen dit bewustwordingsproces, maar gaan verder.
Genoemde maatschappelijke verschijnselen kun je niet analyseren met ambivalente concepten, zoals "(on)serieusheid", je moet dan nauwkeuriger werken. De precisie, eenduidigheid van een begrip moet dan hoger zijn dan in een meer verkennend, beschrijvend onderzoek van bewustwordingsprocessen.
Wanneer je multi-interpretabele concepten gebruikt om neo-liberale economie/ politiek -de sterke verwevenheid van economie en politiek is wezenlijk voor het neo-liberalisme- mee te analyseren dan glijdt het onderzoeksobject als zand door je vingers, het onttrekt zich aan je waarneming.
Dat noem ik "maskeren": je onderzoeksmethode is te onnauwkeurig (ambivalent) waardoor het verschijnsel dat je wilt bestuderen niet echt geraakt wordt - en dus blijft voortbestaan in zijn onbegrepen werking. Je krijgt er dan geen grip op en kunt het dus ook niet veranderen.
09-03-2024, 01:25 door Anoniem
Doe je dat wel, dan is je mening aanvaardbaar voor de MSM
of niet aanvaardbaar. Je sluit aan bij het gepropageerde of
verspreidt desinformatie of erger.

Zo'n tweedeling in de huidige maatschappij hebben we ook aangaande de onderwerpen hier. Men wil perse de discussie beheersen.

Haal dus je bericht eerst door A.I. of Quillbot,
anders wordt je reeds positief of negatief gekwalificeerd
door dataslurp en diens analyst.

Kan iemand zich hier in vinden of
herkent die zich helemaal niet erin?
09-03-2024, 13:48 door Anoniem
Dan nog de "slimme "domheden" of toch niet....

"“Daarvan (gevleugelde insecten) mag u de volgende eten: elke soort veldsprinkhaan, elke soort sabelsprinkhaan, elke soort krekel en elke soort doornsprinkhaan.”
— (Leviticus 11:22) "

Sabelsprinkhanen zijn erg delicate insecten. Als je buiten een sabelsprinkhaan gevonden hebt, geef hem dan het juiste verblijf en geef hem iedere dag te eten, zodat je hem gemakkelijk als huisdier kunt houden.

Sommigen eten 'm in een chocoladereep met honing.
09-03-2024, 15:43 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem:
Door Anoniem:
We draaien in deze discussie over serieus versus niet serieus wel flink om de hete brei heen.
Mee eens. En daar gaat een "analyse" o.b.v. "serieusheid" geen enkele verbetering in brengen, integendeel zelfs, het maskeert e.e.a. nog meer (neo-liberale agenda).
Anderzijds, dit is een website die zich niet wil profileren met politieke analyses van bijvoorbeeld oorlogsvoering, maar een website die cybersecurity in de breedste zin van het woord bestrijkt.
Dienovereenkomstig zullen ingezonden bijdragen ook gemodereerd worden.
Wat bedoel je precies met maskeren? Met wollig taalgebruik een analyse breien en aansturen op definiëring van begrippen om mentaliteitskwesties bij cybersecurity professionals en geïnteresseerden te entameren, hoeft niet per se alleen maar relevantie 'te maskeren' voor politieke analyses van de huidige oorlogsvoering en de financiering daarvan, maar heeft relevantie voor het hele vakgebied van cybersecurity, van klantenservice tot beleidsbeslissers, met in begrip van pentesters en nagespeelde red team-blue team uitdagingen.
Dat klopt helemaal, maar dan heb je het wel over iets anders, namelijk over bewustwordingsprocessen die voor iedereen inzake cybersecurity van belang zijn.
Ik heb het, zoals je terecht aanduidt, over politieke analyses van maatschappelijke verschijnselen die zich tegen de achtergrond / in het kader van neo-liberalistische poltiek/ economie voltrekken. Politieke analyses vooronderstellen dit bewustwordingsproces, maar gaan verder.
Genoemde maatschappelijke verschijnselen kun je niet analyseren met ambivalente concepten, zoals "(on)serieusheid", je moet dan nauwkeuriger werken. De precisie, eenduidigheid van een begrip moet dan hoger zijn dan in een meer verkennend, beschrijvend onderzoek van bewustwordingsprocessen.
Wanneer je multi-interpretabele concepten gebruikt om neo-liberale economie/ politiek -de sterke verwevenheid van economie en politiek is wezenlijk voor het neo-liberalisme- mee te analyseren dan glijdt het onderzoeksobject als zand door je vingers, het onttrekt zich aan je waarneming.
Dat noem ik "maskeren": je onderzoeksmethode is te onnauwkeurig (ambivalent) waardoor het verschijnsel dat je wilt bestuderen niet echt geraakt wordt - en dus blijft voortbestaan in zijn onbegrepen werking. Je krijgt er dan geen grip op en kunt het dus ook niet veranderen.
Reactie van 17:21 op 17:57:
Bewustwordingsprocessen kunnen via ambivalente concepten gecommuniceerd worden, maar nauwkeuriger concepten, zoals ik in de 2e alinea van mijn reactie van 17:21 betoog, zoals "humor", is bruikbaarder, en wetenschappelijk legitiem.

Conflicten in Oekraïne, Israël, Jemen, en de 'zachte' variant, de kabinetsformatie, uitbreiding Navo, komende presidentsverkiezingen US, lenen zich uitstekend voor analyse van het neo-liberalisme en dat wat, om te beginnen in Nederland, collectief en in/on tentioneel weggelachen of gebagatelliseerd is, ook in het wereldje van cybersecurity en zijn beroepsgerelateerde humor en de jarenlange ontwikkeling die dat heeft doorgemaakt.

Daar is het concept 'serieus' vs 'onserieus', met zijn beperkingen, wél bruikbaar voor. In de zin van "we zagen er toen de ernst niet van in, nu wel." Klinkt wat navelstaarderig op een forum als dit misschien, maar het is wel nodig, om het vertrek van AMSL uit Nederland, spierballentaal van Macron, en de voordracht van Rutte bij de Navo, te demaskeren. Om er grip op te krijgen, en het te veranderen. Met humor "leuker" dan NPO caberetiers, om die neo-liberale onderbroek die Nederland doorstuurt (be)lachelijk te maken, en de Nederlands talige cultuur in binnen- en buitenland voor schut laat gaan. Cybersecurity die zichzelf overstijgt, en analoge navolging krijgt. Voor de een doomscenario, voor een ander een natte droom. Serieus met humor omgaan, is humor kwadrateren, zodat lachebekjes van toen de zak krijgen, of als een molensteen aan hun nek naar hun volgende betrekking meenemen.
09-03-2024, 17:10 door Anoniem
Door Anoniem: De link tussen digitaal en analoog is vaak zoek.
Oorzaak van een heleboel huidige problemen.

Ja, rotte wereld, die wij zelf creeren....

Zo ben ik al weer wars van de Russische propaganda die ik jaren las, tot ik erachter kwam dat ik zelf ook wel denkbeelden had in lijn met die propaganda.

Omdat ik het niet eens ben met het liberale lgbtq woke systeem hier, wil nog niet zeggen dat ik dan maar in de lijn van de Russen moet praten, die feitelijk niets anders doen dan onze onvrede vertolken, of als je praat zoals Paul Joseph Watson -voor de humor-

Ze mogen elkaar hebben... niet waar?

Laat de grote jongens maar vechten met elkaar, denk ik dan, worden ze ook voor betaald......
09-03-2024, 18:09 door Anoniem
hoe te komen tot een herstel van serieusheid?
Discipline leren. Hier zijn de Chinezen een kei in.
Of ze het zelf nu nodig vinden of niet, ze volgen bijna altijd "domweg" de opgedragen (veiligheids)instructies op.
(komt voor een deel ook door het strenge toezicht)
En dat is juist slim als het om security gaat, ook al vindt men het vervelend, lastig of idioot.

[ook bij een corona-epidemie o.i.d. kunnen sommige mensen hier nog wat van leren.
ik zeg niet dat zoiets altijd leuk is, of dat het altijd beslist nodig is,
maar het is verstandig en/of sociaal om in bepaalde gevallen het zekere voor het onzekere te nemen.]
09-03-2024, 18:36 door Anoniem
Het zekere voor het onzekere nemen, ook met hele nare gevolgen voor het individu?
Ook handig als de informatie, waar je eigenlijk recht op had, zwartgelakt blijft?

Een beetje twijfelen aan alles wat overheden en massa media je proberen wijs te maken,
kan ook zelfs soms levensreddend of levensverlengend zijn.

Beter een raket in de tuin, dan een Rus in de keuken, was de uitspraak of was dat nu omgekeerd?

Laten we toch vooral ook niet verleren zelf na te denken. Of hebben we die vrijheid ineens niet meer?
09-03-2024, 23:11 door Anoniem
Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ: De bruikbaarheid van "(on)serieusheid" als analytisch concept - i.h.b. als het gaat over politiek
Door Anoniem op 06-03-2024 om 21:36 uur:
Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ op 06-03-2024 om 08:58 uur: Waar baseer je jouw idee op dat ik "onserieusheid" een "a-politiek" thema zou vinden? Dat vind ik helemaal niet. Integendeel, ik probeer juist te laten zien dat verschillende vormen van onserieusheid enorme politieke en sociale consequenties kunnen hebben. Als ik vandaag tijd heb, wil ik nog iets schrijven over verschillende vormen van serieusheid, bijvoorbeeld wat ik "tribale serieusheid" noem en "intellectuele serieusheid". Die kunnen soms op gespannen voet met elkaar staan.

M.J.
"Serieusheid"/ "onserieusheid" - je legt zelf een verband met onverschilligheid - zijn als zodanig geen politieke begrippen. Het zijn ook ondeugdelijke begrippen om politieke verschijnselen en processen mee te analyseren.
"Onserieusheid" in de politieke ruimte is altijd een politieke keuze, ...
Nee, "(on)serieusheid" is ook in de politieke ruimte psychologisch gezien niet altijd een politieke keuze. Niet alle mensen denken de hele tijd of over alle onderwerpen op een politieke manier, zelfs niet wanneer ze zich in de politieke ruimte bevinden. (..)
Dat klopt, maar dat geldt op een psychologisch niveau. Het psychologisch niveau gaat vooraf aan het politieke niveau. Je moet deze niveaus onderscheiden. Mensen acteren in de politieke ruimte niet alleen als mens, maar als een politieke actor. De menselijke psychologie is in deze benadering in de politieke ruimte ondergeschikt aan wat er politiek gebeurt, ze is een noodzakelijke voorwaarde voor politiek, maar politiek overstijgt de menselijke psychologie, de poltiek schept feiten. Die feiten krijgen voor een deel een eigen leven. Zo zie ik dat.
En ja, zodra er sprake is van iemands persoonlijke verantwoordelijkheid in en invloed op de politieke ruimte, dan is er in dat opzicht wèl sprake van een politieke keuze, ook al kan die keuze psychologisch gezien ook onbewust worden gemaakt.
Precies. Het verschil tussen ons bestaat erin dat ik de politieke ruimte definieer (opvat) als een ruimte waarin iemand per definitie verantwoordelijk is en per definitie invloed heeft en dat alles wat daar (niet) gebeurt bewust gewild wordt.
Jouw opvatting vertrekt vanuit de individuele (of groeps)psychologie waarin iemand in de politieke ruimte dus ook onbewust aanwezig / bezig kan zijn. Zo iemand is zich dan niet bewust van zijn/ haar positie als politieke actor, doet iets stoms (gebruik maken van de hotel WIFI) maar heeft door zijn/ haar handelen wel direct bijgedragen aan de creatie van een politiek feit (afgeluisterd worden) en wordt zich op die manier alsnog bewust dat hij/zij een politieke daad heeft verricht. Dat is een bewustwordingsproces, wat zich in mensen afspeelt.
Het lijkt erop dat die Duitse generaal zich er niet van bewust was dat hij een zeer serieuze politieke keuze maakte toen hij besloot om gebruik te maken van de niet-geëncrypteerde hotel-Wifi. Het lijkt er ook op dat de logistieke organisatoren van het overleg (stafleden? of één van de generaals zelf?) zich er onvoldoende bewust van waren dat het in meer opzichten een zeer politieke keuze is om voor zo'n overleg gebruik te maken van Cisco Webex.
Een ander verschil tussen jouw benadering en de mijne is, dat jij moet "afwachten" of de mensen in de politieke ruimte zich als bewuste politieke actoren zullen gedragen terwijl ik ze gewoon bombardeer tot politieke = bewuste actor.
Het zijn twee verschillende benaderingen van de (politieke) werkelijkheid.
...er bestaat niet zoiets als "onverschilligheid" in deze ruimte. Wanneer je dit begrip introduceert in deze ruimte dan ga je de politieke ruimte ontpolitiseren; je verdoezelt het politieke karakter ervan.
Er bestaat zeker wel "onverschilligheid" in de politieke ruimte. De Franse president Mitterrand heeft naar verluidt ooit gezegd dat de meest essentiële voorwaarde voor een politicus om politiek succesvol te zijn, is om te beschikken over de eigenschap van "onverschilligheid" - waarbij ik aanneem dat hij doelde op onverschilligheid ten aanzien van de negatieve gevolgen van het eigen politieke handelen.
Dit is dus het niveau van de individuele psychologie: hoe de mens Macron zich in de politieke ruimte opstelt, hoe hij zijn vak (politiek) uitoefent.
Ik zie "onverschilligheid" ook absoluut niet als een a-politiek begrip. Bedenk hoe vaak mensen politici of "de elite" hebben beschuldigd van onverschilligheid ten aanzien van het lijden van het volk of de verwoesting van het milieu. Het begrip "onverschilligheid" kan een enorme politieke lading hebben. Denk bijvoorbeeld aan de beroemde uitspraak "Laat ze maar taart eten": (..)
Die onverschilligheid is een psychologische vertaling / uitwerking van de politiek van deze elites, die gebaseerd was (is) op uitbuiting en onderdrukking van iedereen die niet tot de eigen elite-groep behoort.
"(On)serieusheid" is geen verhelderend begrip, maar een begrip wat verwarring schept (goed voor de borreltafel).
In mijn ogen kan "(on)serieusheid" als begrip bijdragen aan een helderder inzicht in de culturele mede-oorzaken van bepaalde politieke ontwikkelingen. Ik denk bijvoorbeeld dat de politieke dominantie van de ideologie van het neoliberalisme in de afgelopen decennia heeft bijgedragen aan een decadente cultuur van consumentisme, kortzichtig hedonisme, plat materialisme en spirituele armoede, die op zijn beurt weer aanzienlijke politieke en sociale consequenties heeft gehad, bijvoorbeeld in de coronacrisis. Zie hiervoor bijvoorbeeld het boek "Wetenschap als nieuwe religie - hoe corona de spirituele schaarste in de samenleving blootlegde" (2022) van hoogleraar statistiek Ronald Meester.
Dan zul je ook moeten aangeven waar (on)serieusheid zich manifesteert in het neo-liberalisme.
Oorlogssituaties en handelingen daarbinnen zijn uitgesproken politieke verschijnselen. Om die te gaan analyseren met het begrippenpaar "serieus"/ "onserieus" vergt net zo'n lange weg als wanneer iemand zijn/haar oordeel over oorlogvoering uitdrukt met de kreet "make love, not war" (John Lennon) - en vandaaruit de huidige situatie op het geopolitieke toneel op de locatie "Oekraïne" probeert te analyseren.

Uiteraard kun jij verbanden gaan leggen met politieke gevolgen die "(on)serieusheid" heeft, net zoals je kunt uitvissen welke politieke keuzes eraan ten grondslag liggen, zowel aan zgn. "serieusheid" als aan zgn. "onserieusheid", maar dat gaat heel moeilijk worden omdat dit concept niet deugt.
Uiteraard beweer ik niet dat oorlogssituaties goed te analyseren vallen met behulp van uitsluitend concepten als (on)serieusheid. Ik combineer deze concepten graag met andere begrippen die bijdragen aan meer inzicht in wat er gebeurt.
Oké.
Je maakt op deze manier niet duidelijk waarom het specifieke concept van "(on)serieusheid" niet zou "deugen" als gereedschap voor een politieke of bredere analyse.
Er is een verschil tussen een politieke of een bredere analyse. Hiervoor verwijs ik naar mijn reactie die ik als Anoniem op 08-03-2024:17.57 in deze draad heb geplaatst als reactie op een vraag van @Anoniem, die op deze materie betrekking heeft.
Jouw bredere, culturele analyse valt onder de daar genoemde verkennende, beschrijvende onderzoekingen.
"(On)serieusheid" is voor mij een aanduiding van cultuur en daarmee samenhangend gedrag van individuen.
Dit is een zeer adequate beschrijving van jouw benadering, die inderdaad een culturele benadering van politiek is. Dat is echter iets anders dan een politieke analyse van politiek.
Wanneer je de discussie over de oorlog in Oekraïne - want daar heeft mijn bezwaar betrekking op - serieus wilt voeren dan moeten we het gaan hebben over wáár de "serieusheid" en "onserieusheid" precies zit in de politieke handelingen van welke actoren op welke momenten in de geschiedenis, die tot deze situatie hebben geleid en in de ontwikkelingen die nu door alle relevante actoren "serieus" en "onserieus" ingezet worden in de oorlogssituatie in Nederland en in Europa (Nederland handelt immers niet op eigen houtje, maar in samenspraak met de EU- NAVO).
Nou, hier geef je zelf dus al één manier aan waarop het concept (on)serieusheid kan worden ingezet in een politieke analyse met betrekking tot een politiek onderwerp.
Ja, dat klopt, maar de moeilijkheid van het concept (on)serieusheid begint zich ook al meteen aan te dienen wanneer je het gaat toepassen.
Zoals prompt uit het volgende voorbeeld blijkt.
De bedoeling van dit voorbeeld blijk jij helaas niet te begrijpen.
Daar heb ik al een voorzet van gegeven door jou te wijzen op het feit dat de situatie die jij "onserieus" vindt een zeer "serieuze" kant heeft. Er is dus geen sprake van "onserieusheid", maar van een politieke, niet-onverschillige keuze.
Daar ga jij echter niet op in (waarom niet?).
Ik ben het helemaal met je eens dat een mentaliteit van onserieusheid zeer ernstige consequenties kan hebben, dat is juist de reden dat ik het onderwerp in dit blog heb aangesneden...
Dat bedoelde ik echter niet. Je hebt blijkbaar niet begrepen wat ik je duidelijk wilde maken, namelijk dat de situatie die jij een voorbeeld van onserieusheid noemt, t.w. te weinig of te late levering van toegezegde militaire hulp aan Oekraïne door mij gezien wordt als een situatie van serieusheid, dus exact het tegendeel van wat jij vindt. Wij beoordelen hetzelfde verschijnsel op de dimensie van serieusheid dus op tegengestelde wijze (daarom deugt dit concept ook niet).
Wat dit voor consequenties heeft voor je analyse werk ik helemaal onderaan deze posting uit.
... (overigens zonder dat jij mij daarop wees, want jij bent niet degene die dit blog begonnen is).
Zie bovenstaande voor waar ik jou op probeerde te wijzen.
Je lijkt te denken dat onserieusheid niet samen kan gaan met politieke, niet-onverschillige keuzen.
Nee, ik denk dat niet, maar dat heb ik zo gedefinieerd. Ik definieer de politieke ruimte als een ruimte die is onderscheiden van de individuele psychologie van de deelnemers (mensen) en die daar bovenuit gaat doordat ze politieke feiten creëert.
In mijn definitie is elke handeling daarbinnen politiek. Onverschilligheid daarbinnen is een politieke keuze. Onverschilligheid bestaat daar niet. Elke actor in deze ruimte is bezig met het bereiken van bepaalde doelen. Die doelen zijn bewust, anders kun je die niet nastreven.
Jij verwart voortdurend de werkelijkheid met mijn benadering ervan; dat zijn twee totaal verschillende dingen.
Waarom je dat denkt, maak je niet duidelijk. In mijn ogen is politiek handelen vaak een weefsel van onserieusheid, serieuze toewijding, onverschilligheid, listigheid, emoties en intuïtieve omgang met toevalligheden.
Mijn vertrekpunt is anders: ik heb een opvatting van politiek als een doelgestuurde onderneming, niet als de amorfe chaos van motieven, voorkeuren, stemmingen en onhebbelijkheden van de individuele deelnemers, die jij als uitgangspunt neemt.
Jij hebt een andere invalshoek / benadering, namelijk op individueel- of groepspsychologisch niveau.
Je zou het verschil in onze benadering als volgt kunnen aanduiden: jij vermenselijkt de politiek, ik objectiveer haar. Op het laatste niveau, dat van de gecreëerde politieke feiten, gaan andere wetmatigheden en dynamieken, patronen en structuren optreden, los van de psychologische huishouding van de deelnemers in de politieke ruimte.
In de politieke ruimte worden feiten geschapen, waarin niet-handelen óók een politieke handeling is. In de politieke ruimte wordt per definitie altijd gehandeld. Dat is mijn definitie, mijn benadering van politiek.
Ik wil daarmee niet zeggen dat het niveau van de individuele psychologie niet relevant is - dat is het wel degelijk voor elke mens - maar dit is volgens mijn politieke theorie niet relevant; een actor in de politieke ruimte handelt politiek en dat is een dimensie die de individuele psychologie per definitie overstijgt.
Ik zie geen heil in een verhandeling over tribale en intellectuele "(on)serieusheid" omdat dat alleen analytische afleidingen van het concept "serieusheid" zijn.
Kennelijk meen jij al bij voorbaat te weten wat ik over deze vormen van serieusheid zou willen zeggen.(..)
Dat geldt ongeacht wat jij gaat zeggen omdat het zich afspeelt onder de paraplu van (on)serieusheid. En dat concept is onduidelijk.
Een dergelijke analyse adresseert niet het probleem wat ik hier aansnij (en wat ik jou duidelijk wil maken), maar neemt de categorie "(on)serieusheid" juist als uitgangspunt.
Ik neem niet een categorie "(on)serieusheid" als uitgangspunt, maar introduceer een concept "onserieusheid" als gereedschap om een probleem te belichten. (..)
Ik kan tribale en intellectuele (on)serieusheid niet anders opvatten dan als varianten / vormen of typen van (on)serieusheid.
Dat jij het concept "(on)serieusheid" als gereedschap introduceert om een probleem te belichten, wat klopt, staat daar los van.
Jij gebruikt het concept "(on)serieusheid" om jouw eigen politieke opvatting mee uit te drukken op een manier die niet-politiek lijkt te zijn (= neo-liberaal).
Hoe kom je daarbij? Wat ik hier in dit blog naar voren breng, heeft overduidelijk ook een politieke dimensie. Ik sta zeer kritisch tegenover het neoliberalisme, zoals je uit jouw eerdere discussies met mij op dit forum (onder andere over "cyberoorlog", waarbij de Oekraïne-oorlog ook ter sprake kwam) had kunnen weten.
Jij staat niet kritisch tegenover oorlog die in het kader van neo-liberalisme gevoerd wordt. Dat is me duidelijk geworden in onze discussie in:
https://www.security.nl/posting/744791/FD%3A+Cyberoorlog+barst+los

Deze manier wordt ook door de Amerikaanse en Europese machthebbers gebruikt om de Europese bevolking in een Derde Wereldoorlog te engageren, maar dan niet door gebruik te maken van het concept "(on)serieusheid", maar van de a-politieke, overwegend psychologisch geduide categorie "veiligheid" (door mensen bang te maken - waar kennen we dat ook alweer van?).
Ik vermoed dat Amerikaanse en Europese machthebbers niet bewust willen aansturen op een Derde Wereldoorlog, maar dat sommigen van hen door een gebrek aan serieusheid wel het risico daarop feitelijk vergroten. Zoals eerder gezegd, denk ik bijvoorbeeld dat dit informatielek van Duitse topgeneraals een verzwakkend effect heeft op de positie van de Amerikaans-West-Europese alliantie en daarmee de politieke en militaire speelruimte van die alliantie verkleint. Dit kan leiden tot extra riskant, compenserend gedrag van machthebbers die zo'n verzwakte positie niet als realiteit willen accepteren, waardoor het risico op een Derde Wereldoorlog kan worden verhoogd.
Ik zie ook een heleboel onserieusheid of beter gezegd, onbewustheid, in wat er gebeurt, maar daarnaast ben ik ervan overtuigd dat m.n. de Amerikanen, bij wie oorlogvoeren zo ongeveer in het DNA zit, een oorlogsagenda hebben die in het kader van het behoud van hun mondiale hegemonie het escaleren (van diverse conflicten) tot het ontstaan van een Derde Wereldoorlog incalculeert en dus bevordert. De Amerikanen proberen de regie te behouden over wanneer een wereldoorlog ontstaat, zij proberen het initiatief te houden.
Bij Europese machthebbers zie ik overwegend medeplichtigheid en dienstbaarheid aan de Amerikaanse oorlogsagenda. Dat is m.i. zuiver suïcidaal m.b.t. de Europese bevolking, waarbij deze machthebbers als leden van de elite ervan uitgaan dat hun eigen kaste geen schade ervan ondervindt, maar juist aan oorlog verdient - wat uiteraard klopt.
Hieruit concludeer ik dat de Europese machthebbers oorlog voeren tegen hun eigen bevolking (zie over de Amerikaanse politiek hieronder meer).
Er is sprake van twee parallelwerelden: die van de regievoerende eltes enerzijds en die van de Europese en -in iets mindere mate- Amerikaanse bevolking anderzijds.
Dat is de eigenlijke onderliggende en grotendeels bedekte en nog grotendeels onbewuste politieke strijd: inhoeverre laat de Europese bevolking zich op het altaar van de Amerikanen offeren?
In dit verband raad ik je aan de film "Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb" (1964) van Stanley Kubrick nog eens te zien. Daarin wordt de irrationaliteit van hoge functionarissen op de hak genomen, inclusief het dodelijke gevaar dat zulke irrationaliteit met zich mee kan brengen voor de wereld.
Het neo-liberalisme impliceert door haar eenzijdige gerichtheid op winst maken een extreme mate van irrationaliteit.
Deze irrationaliteit komt bijvoorbeeld tot uiting in het opsouperen van de resources van de planeet zelf (de tak van de boom waar wij op zitten zagen wij zelf af), maar ook in het voeren van oorlogen met het doel om er geld aan te verdienen.
Meer doodsdrift kan bijna niet. Daar wordt, zoals altijd, het meest door machthebbers in gehandeld.
Elke bevolking moet een oorlog ingemanipuleerd worden omdat mensen (niet zijnde elites) heel goed aanvoelen dat dat niet in hun voordeel is. Mensen ontlenen hun levensvreugde meestal niet aan zonen en dochters die in doodskisten terugkomen.

Wat in Europa dreigt is niet een wereldoorlog - daarvoor is de VS nodig - maar een oorlog op Europees territorium, die zijn oorsprong vindt in de oorlog in Oekraïne.
Op dit moment wordt de Europese bevolking in de media voorbereid op een oorlog tegen Rusland.
De inzet van Europeanen in Oekraïne wordt stap voor stap steeds uitgebreider. Door het aanwezig zijn van Europese "soldaten" in Oekraïne is Rusland op dit moment al gerechtigd om Europese doelen (buiten Oekraïne) gericht aan te vallen. Zij doet dat nog niet, maar zal zich op een gegeven moment daartoe genoodzaakt zien.
Vanaf dat moment zullen deze Europese staten, zoals bijvoorbeeld die welke lange afstandsraketten aan Oekraïne leveren (en bedienen) in een open oorlog met Rusland terechtkomen (in een bedekte zitten ze al).
Artikel 5 van het NAVO-verdrag is niet van toepassing. Deze staten hoeven dus geen hulp van de Amerikaanse NAVO-bondgenoot te verwachten.

Iedereen die denkt dat Rusland zich op enig moment uit Oekraïne zal terugtrekken zonder dat aan haar eisen is voldaan leeft in sprookjesland en daarmee in een gevaarlijke illusie, die op het laatst als zodanig duidelijk zal worden wanneer de productielocaties van Scalp, Storm Shadow en Taurus door een gerichte aanval van Rusland getroffen worden - bijvoorbeeld.
Europeanen, hun machthebbers voorop, leven in de merkwaardige en onrealistische voorstelling dat de morele superioriteit, die ze aan zichzelf hebben toegekend, ook maar één gram bestaansrecht heeft in de ogen van Rusland. Wanneer de eerste rookpluimen op Europees gebied opstijgen, zal duidelijk zijn dat deze zgn. morele "superioriteit" geen bescherming tegen bommen biedt.
En dan hebben we nog geluk als het zo gedisciplineerd gaat! Er hoeft maar iets fout te gaan in het op te voeren engagement in Oekraïne en het telkens te verhogen escalatieniveau -een hack hier, een hack daar- en het zenuwachtig bewaakte en uitgeprobeerde "equilibrium" spat uit elkaar.
Wat er daarna gebeurt overtreft zelfs mijn voorstellingsvermogen.
De "serieusheid" van de dreiging van een Derde Wereldoorlog en de combinatie met een "onserieuze" escalerende benadering van de huidige situatie is een "diagnose" waarmee jij het vermoedelijk al niet eens bent omdat je de escalerende benadering niet "onserieus" vindt, maar die integendeel vind getuigen van "serieusheid" en die benadering waarschijnlijk ook niet als escalerend beschouwt.
Je veronderstelling over wat ik zou denken, klopt niet (zie mijn vorige alinea).
Is genoteerd.
Als het specifiek gaat over politieke keuzes van Westerse machthebbers m.b.t. militaire steun aan Oekraïne en het risico van verdere escalatie van de oorlog daar, dan denk ik dat het de kwaliteit en wijsheid van die keuzes ten goede zal komen als deze machthebbers meer serieusheid ontwikkelen, m.a.w. meer bewustzijn over allerlei zaken, meer realisme en een meer dienstbare houding.
Zeker, maar ik vind het pas interessant worden wanneer je deze begrippen, "kwaliteit en wijsheid van keuzes", "serieusheid", "bewustzijn over allerlei zaken", "meer realisme" en "een meer dienstbare houding" uitwerkt naar wat dit zou betekenen voor de politieke keuzes van Westerse machthebbers m.b.t. militaire steun aan Oekraïne.
Ik snap bijvoorbeeld dat bondskanselier Scholz het risico van verdere escalatie serieus neemt en daarom vooralsnog niet heeft ingestemd met levering van Duitse Taurus-raketten aan Oekraïne, in ieder geval niet zolang de VS niet op een vergelijkbare manier hun nek uitsteken en zich daarmee committeren.
Ik snap ook dat Europese leiders (inclusief Scholz) het risico serieus nemen dat onvoldoende steun aan Oekraïne ernstige schade toebrengt aan de toekomst van Europa, bijvoorbeeld in de vorm van toenemende kwetsbaarheid van Europa ten aanzien van de alliantie van Rusland en China, die zich steeds verder lijkt te verdiepen.
/Maar de vraag is of dit terecht is. Dat risico bestaat m.i. alleen in het verhaal van de huidige oorlogshitsers die voorbij wensen te gaan aan de gegarandeerde zeer ernstige schade aan (heden en toekomst van) Europa wanneer door wordt gegaan met het leveren van steeds zwaarder militair materiaal aan Oekraïne, dat ingezet wordt voor doelen binnen Rusland (= aanvalsoorlog; bijstand van NAVO vervalt). Er zal een moment komen dat Rusland gerichte acties tegen specifieke Europese doelen gaat uitvoeren. En dan zal de NAVO niet ingrijpen/ reageren.

Het verhaal van de regievoerende oorlogshitsers is gebaseerd op de premisse dat Rusland grotere delen van Oekraïne zal gaan veroveren of andere landen zal gaan binnenvallen wanneer ze niet tot achter de Oekraïense oostgrens uit 1991 wordt teruggedrongen. Die premisse is niet realistisch. Je kunt ook gewoon met de oorlog stoppen en onderhandelingen met Rusland beginnen. Rusland heeft er geen enkel belang bij om de oorlog uit te breiden of zelfs maar te continueren wanneer haar eisen m.b.t. Oekraïne zijn vervuld.
De alliantie van Rusland en China is alleen een bedreiging voor de VS omdat zij dat zo ziet, niét voor Europa. Voor de VS is deze alliantie een bedreiging omdat die de alleenheerschappij van de VS ondermijnt. Dat zou de Europeanen / de Europese bevolking duidelijk moeten worden.
De Europeanen hebben een tekort aan bewustzijn / inzicht (en informatie) over waar hun werkelijke belangen liggen. Ze worden permanent richting oorlog gemanipuleerd in hun informatievoorziening en in hun meningsvorming hierover.
(..) Kijk, ik begrijp dat bijv. een Kaja Kallas, premier van Estland, in het Oekraïne-conflict anders over veiligheid nadenkt dan Scholz. Estland loopt een veel directer risico dan Duitsland en komt, zodra het Oekraïne-conflict eindigt, acuut in de gevarenzone als dat conflict niet zou eindigen op een manier die de Russische machtsontplooing overtuigend en voor langere tijd in toom houdt.
Estland komt m.i. nooit in de gevarenzone. Net zo min als de andere Baltische staten.
Het risico wat Europese staten lopen wordt niet zozeer bepaald door hun geografische afstand t.o.v. Rusland, maar door de aard van hun engagement in Oekraïne, oftewel, door de mate waarin ze actief betrokken zijn bij oorlogshandelingen in Oekraïne (of daarbuiten) die gericht zijn tegen Rusland in haar eigen territorium. Concreet betekent dit dat bijvoorbeeld U.K, Frankrijk en Duitsland in de gevarenzone komen ( = risico voor gerichte oorlogshandelingen van Rusland tegen hen) door het leveren van hun lange afstandsraketten aan Oekraïne.

M.i. is het grotere probleem hier om de machtsontplooiing van de VS-NAVO-EU te stoppen dan die van Rusland (en China). Het zijn de machtsontplooiing en de ambities van de VS-NAVO die het beëindigen van de oorlog voorkomen en deze juist steeds verder escaleren.
Ook begrijp ik dat het voor een leider zoals Emmanuel Macron, president van Frankrijk, makkelijker is om met bepaalde uitspraken een beetje te stunten (de suggestie van het sturen van Navo-soldaten naar Oekraïne). Frankrijk ligt relatief ver van het strijdtoneel, en iedereen, ook het Russische regime, weet dat Frankrijk, hoewel lid van de NAVO, traditioneel een beetje de positie inneemt van een militaire "maverick".
Macron stunt niet in dit geval. Macron is op de hoogte van de strategie van de Amerikanen t.o.v. de NAVO. De Amerikanen willen de NAVO niet in het conflict in Oekraïne engageren, zelfs niet in hun eigen proxy-oorlog met Rusland. De Amerikanen sturen erop aan, dat de Europese landen buiten NAVO-verband de oorlog in Oekraïne langdurig verder gaan voeren d.m.v. bilaterale of EU-verdragen. Het door Rutte recent aangekondigde ondersteuningsverdrag met Oekraïne past daarin.
Omdat de Europese staten zich dan steeds meer in een aanvalsoorlog zouden begeven, hoeft artikel 5 van de NAVO nooit geactiveerd te worden simpelweg omdat dat alleen in werking treedt bij ongeprovoceerde agressie van Rusland.
Wat Trump aan de andere kant van de oceaan roept: "landen die de 2-procentnorm voor defensie niet halen komen wij niet helpen" tapt uit hetzelfde vaatje; hij heeft het alleen omgebouwd zodat het mooi in zijn verkiezingscampagne kan functioneren ("wij zullen die onwillige Europese NAVO-klaplopers wel eens even mores leren!").

Het langdurig binden van Europese "NAVO"-landen aan de langdurige oorlog in Oekraine heeft als doel de vernietiging van Europa als concurrent van de VS door een uitbloeden en beladen met schulden van de Europese economie. De oorlog in Oekraïne is in feite vooral een oorlog tegen de EU/ Europa - voor de VS twee vliegen in één klap.
Hieronder valt een ombouw van de Europese economie naar een oorlogseconomie, wat betekent dat alle beschikbare middelen worden ingezet ter behoud van de oorlogsmachine in Oekraïne en dus niet ten goede komen aan de prioriteiten van de Europese bevolking, die al omkomt in de problemen en teveel schulden heeft. Om zich heen grijpende armoede in Europa en dan ook nog werken aan een bodemloze put in Oekraïne. De de-industrialisering in Europa is al ingezet (Duitsland).
Waar eindigt dit?
Dit maakt meteen duidelijk dat het concept van "(on)serieusheid" hiervoor niet geschikt is.
Probeer het eens te definiëren op een manier die het voor éénduidig gebruik mogelijk maakt. Dat gaat naar mijn inschatting heel moeilijk worden.
(..) Geen enkel concept valt op realistische wijze "te definiëren op een manier die het voor éénduidig gebruik mogelijk maakt", en al helemaal geen concept dat betrekking heeft op cultuur en/of politiek. Cultuur en politiek zijn niet eenduidig, hoe graag jij dat ook misschien zou willen.
Nee, in de werkelijkheid is niets eenduidig, maar voor een analyse moet je wel degelijk duidelijke concepten hebben (operationaliseren). Een analyse van de werkelijkheid is iets anders dan de werkelijkheid (onderzoeksobject) zelf.
Jouw concept "onserieusheid" is zuiver intuïtief. Dat moeten mensen maar aanvoelen. Jij gebruikt verschijnselen uit de werkelijkheid om te illustreren wat jij met onserieusheid bedoelt en tevens om die verschijnselen ermee te beoordelen.
Wat doe je met lijnrecht tegenovergestelde interpretaties/ toepassingen van het concept "onserieusheid" op een bepaald verschijnsel (zoals ik hierboven heb aangevoerd bij het verschijnsel van niet of te laat nagekomen toezeggingen van militaire hulp aan Oekraïne)? Gewoon accepteren of negeren? Terwijl het nogal uitmaakt of je hetzelfde verschijnsel af- ("onserieus") of goedkeurt ("serieus")!
Wie heeft in bovenstaand voorbeeld gelijk: jij (de leveringen van militaire hulp getuigen van onserieusheid / onverschilligheid, wat af te keuren is) of ik (de leveringen van militaire hulp getuigen van serieusheid/ bewustzijn, wat te loven is)?
Ik hoor jou niets zeggen want je ging er niet op in.
Als je hier geen antwoord op kunt geven dan betekent dit dat je met jouw concept van "onserieusheid" niet kunt beslissen of een bepaald verschijnsel afgekeurd of toegejuicht moet worden.
De enige die dat beslist ben jijzelf die het begrip naar jouw eigen smaak/ politieke voorkeur toepast.
Dat is mooi en kan interessant zijn, maar zal alleen degenen overtuigen die het al met jou eens zijn. Je praat dan zogezegd voor eigen parochie.
Je verhaal zal echter niet degenen bereiken die nog niet overtuigd zijn door jouw analyse. En die mensen kun je ook nooit meer bereiken door zo'n meerduidig, multi-interpretabel concept, zoals "onserieusheid". Daarmee snijd je jezelf dus in de vingers.
Tenzij jouw ambitie niet verder reikt dan je eigen parochie.

Dat is het probleem met dit concept. En daarom deugt het niet.
En dat probleem zit niet in het onderzoeksobject of in de cultuur of politiek die zo multi-interpretabel en zo diffuus zijn, maar in jouw concept.
Hoe amorfer, chaotischer en complexer het onderzoeksobject is, hoe gedisciplineerder je te werk moet gaan om daar nog een resultaat uit te krijgen dat je naar iedereen kunt communiceren.
Je moet je concepten kunnen objectiveren.
Dat bedoelde ik met mijn stelling:
Jij gebruikt het concept "(on)serieusheid" om jouw eigen politieke opvatting mee uit te drukken op een manier die niet-politiek lijkt te zijn (= neo-liberaal).
.
Misschien dat je het nu begrijpt.
10-03-2024, 12:45 door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ - Bijgewerkt: 10-03-2024, 12:48
Het is weer zondagmorgen, buiten staan de krokussen nu flink in bloei, we zijn een week verder na de start van dit forumtopic, en de oogst valt me niet tegen, maar ook niet mee. Tijd voor een kleine veegactie, waarmee ik nadrukkelijk niet bedoel dat ik mijn billen met andermans inbreng wil afvegen, maar juist dat ik een paar losse eindjes alsnog wil adresseren.

Begripsverheldering - waarom "(on)serieusheid" een nuttig begrip is

Om te beginnen wil ik nog even aanvullend terugkomen op een opmerking in de bijdrage van @Anoniem op 06-03-2024 om 21:36 uur, waarop ik eerder al reageerde op 07-03-2024 om 13:04 uur. Namelijk deze uitwisseling van ons:

Door Anoniem: "(On)serieusheid" is geen verhelderend begrip, maar een begrip wat verwarring schept (goed voor de borreltafel).
Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ: In mijn ogen kan "(on)serieusheid" als begrip bijdragen aan een helderder inzicht in de culturele mede-oorzaken van bepaalde politieke ontwikkelingen. Ik denk bijvoorbeeld dat de politieke dominantie van de ideologie van het neoliberalisme in de afgelopen decennia heeft bijgedragen aan een decadente cultuur van consumentisme, kortzichtig hedonisme, plat materialisme en spirituele armoede, die op zijn beurt weer aanzienlijke politieke en sociale consequenties heeft gehad, bijvoorbeeld in de coronacrisis. Zie hiervoor bijvoorbeeld het boek "Wetenschap als nieuwe religie - hoe corona de spirituele schaarste in de samenleving blootlegde" (2022) van hoogleraar statistiek Ronald Meester.

In aanvulling daarop nog het volgende. Eén van de redenen waarom "(On)serieusheid" een verhelderend begrip kan zijn, is omdat je met behulp van dit begrip relevante overeenkomsten en wisselwerkingen kunt aanduiden en beschrijven tussen domeinen die vaak niet als politiek worden gezien, en domeinen die vaak juist wel als politiek worden gezien.

Dezelfde onserieusheid die ertoe leidt dat autofabrikanten en particuliere autobezitters jarenlang massaal kiezen voor onveilige, digitale "sloten" waardoor auto's makkelijker gestolen kunnen worden, leidt er ook toe dat een Duitse generaal ervoor kiest om naar een luchtshow te vliegen en dan vanaf daar via een onbeveiligde verbinding in te bellen naar een geheim en politiek supergevoelig militair overleg in oorlogstijd.

Door het begrip "onserieusheid" te introduceren, kun je een wisselwerking tussen het politieke en het a-politieke zichtbaar maken, namelijk de politieke keuze voor neoliberalisme, die bijdraagt aan een mentaliteit van consumentisme, plat materialisme, pseudo-regulering (een papieren werkelijkheid), pseudo-wetenschap (retoriek waarmee men wetenschap voor politieke karretjes probeert te spannen). In Nederland ging het neoliberalisme ooit van start met de slogan "no-nonsense" (onder premier Ruud Lubbers, jaren 80 v.d. 20e eeuw), waarmee gedoeld werd op socialistische en sociaal-democratische nonsens.

Wat er in feite gebeurde, is dat socialistische waarheid èn nonsens vervangen werd door neoliberalistische bluf en nonsens (bijv. de "trickle-down"-gedachte dat als je rijke ondernemers en CEO's in de watten legt, hun welvaart vanzelf zal doorsijpelen naar minder bevoorrechte mensen, en het idee dat wie financieel niet succesvol is, dit eigenlijk altijd aan zichzelf te wijten heeft en dus niet moet zeuren maar braaf z'n mond houden). In dergelijke neoliberale aannames zit een grote mate van opportunisme en intellectuele onserieusheid. Ik heb zelf ooit nog eens het boek "Economics" van hogepriester-met-wetenschappelijke-pretenties Paul Samuelson proberen te doorgronden. Mijn conclusie was dat hij in essentie niet meer deed dan een enorm model bouwen op grond simplificaties van de werkelijkheid en vooral ook zeer dubieuze aannames - aannames die hij NIET onderbouwde.

Een overeenkomst tussen (toegepast) Marxisme en Neoliberalisme is dat er in deze geloofsrichtingen op een onserieuze manier modellen van de werkelijkheid naar voren worden geschoven, alsof ze "wetenschappelijk" zouden zijn, om op die manier politieke punten te scoren en politieke doelen te bereiken. Hiermee wordt een serieuze omgang met wetenschap ondermijnd - zoals we bijvoorbeeld tijdens de coronacrisis op wrange wijze hebben kunnen zien gebeuren. Maar wat er nog meer mee wordt ondermijnd, is een serieuze omgang met alles. Bijvoorbeeld ook met security - het onderwerp van deze website.

Het begrip "onserieusheid" is voor mij een middel om de problematiek van falen op het gebied van security in een breder perspectief te plaatsen, zodat ook meer fundamentele oorzaken van het gebrek aan security aan het licht komen en bespreekbaar worden.

Je kunt dit ook samenvatten in de volgende vraag: "Vormen neoliberalisme en de mede daaruit voortgekomen technocratie, door de dubieuze aannames die daarin worden gedaan en door de onserieuze mentaliteit die daarmee bij mensen (burgers en professionals) wordt aangekweekt, een structureel gevaar voor de security van mensen, van overheden en van kleine tot middelgrote bedrijven?"

Ik zie graag een analyse van jou tegemoet naar aanleiding van die vraag. Zo'n analyse heeft mede betrekking op wat jij "de politieke ruimte" noemt. Volgens jouw eigen normen, onthoudt je je daarom in zo'n analyse van wat jij "ambivalente" of niet-"éénduidige" begrippen noemt. Veel succes! Het zou een prestatie zijn die zelfs niet is geëvenaard door bovengenoemde modellenbouwer en Nobelprijswinnaar Paul Samuelson, hoewel die wel zo slim was om te proberen zijn modelbouw-economie af te scheiden van de meer irrationele elementen van wat er in "de politieke ruimte" zoal gebeurt.

Graag zou ik in zo'n analyse van jou dan ook een voorstel zien voor politieke keuzes die gemaakt kunnen en moeten worden omwille van het realiseren van een vermindering van het gevaar dat een gebrek aan bewustwording (inclusief, in mijn terminologie, een gebrek aan "serieusheid") leidt tot al te grote risico's voor security.

Graag zou ik van jou dan ook een eenduidige definitie krijgen van wat er onder het begrip "security" moet worden verstaan. Nogmaals, veel succes!

Bewustwordingsprocessen m.b.t. security

Op 08-03-2024 om 17:57 uur reageer je vervolgens op @Anoniem op 08-03-2024 om 17:21 uur. Je schrijft dan:

Dat klopt helemaal, maar dan heb je het wel over iets anders, namelijk over bewustwordingsprocessen die voor iedereen inzake cybersecurity van belang zijn.
Ik heb het, zoals je terecht aanduidt, over politieke analyses van maatschappelijke verschijnselen die zich tegen de achtergrond / in het kader van neo-liberalistische poltiek/ economie voltrekken. Politieke analyses vooronderstellen dit bewustwordingsproces, maar gaan verder.

Hoezo "iets anders"? Ik ben dit blog gestart met als onderwerp "onserieusheid" m.b.t. security-issues. De reden dat ik hier op dit forum iets inbreng, is uiteraard dat ik wil bijdragen aan bewustwordingsprocessen - zowel bij de lezers van dit forum als, eventueel indirect - bij relevante actoren in de maatschappij en in de politiek.

Natuurlijk vind ik het op zich prima als jij het specifiek ergens over wilt hebben, bijvoorbeeld de Oekraïne-oorlog als politiek verschijnsel - ook als is me niet duidelijk hoe jij daar het onderwerp "security" dan bij betrekt. Maar wat je helaas deed, was het door mij geïntroduceerde begrip "onserieusheid" karakteriseren als een "ondeugdelijk" begrip, omdat het volgens jou niet deugde bij de bespreking van het specifieke onderwerp dat jij graag wilde bespreken. Dat is weinig hoffelijk, en ik hoop dat je dit in een reactie op deze posting zult willen beamen.

Je stelling, "Politieke analyses veronderstellen dit bewustwordingsproces" is problematisch. Mijns inziens valt dit te verhelpen door de stelling een klein beetje aan te passen, zodat er staat: "Slechte politieke analyses veronderstellen dit bewustwordingsproces." Kunnen wij het daarover eens zijn?

Persoonlijk ben ik meer geïnteresseerd in goede politieke analyses, maar ik respecteer ieders eigen smaak.

Je vervolgt:

Genoemde maatschappelijke verschijnselen kun je niet analyseren met ambivalente concepten, zoals "(on)serieusheid", je moet dan nauwkeuriger werken. De precisie, eenduidigheid van een begrip moet dan hoger zijn dan in een meer verkennend, beschrijvend onderzoek van bewustwordingsprocessen.

Kijk, ik zal de eerste zijn om te erkennen dat mijn bijdragen aan dit internetforum niet de precisie hebben die verwacht mag worden van een wetenschappelijk proefschrift, en ook niet de uitgebreidheid - een bijdrage van tweehonderd pagina's zouden de moderatoren van Security.nl ook niet toestaan, hoewel ze op zich behoorlijk tolerant zijn, wat ik waardeer.

Maar jouw hele idee dat de ambivalentie (meerduidigheid) van concepten uitgebannen zou kunnen worden, onderbouw je nergens. Een dergelijke uitbanning is mijns inziens onmogelijk, omdat iedere mens de vrijheid heeft om in zijn/haar denken een concept op een eigen, idiosyncratische manier te interpreteren. Wat je wel kunt doen, is een concept door middel van context (toelichting) in je eigen betoog steeds nader definiëren, zodat het steeds preciezer wordt. Dit kun je met (bijna?) elk concept doen. Ook met een concept als "onserieusheid".

Je blaast hoog van de toren over de eisen die aan een goede politieke analyse moeten worden gesteld, maar zelf verzuim je om een analytisch onderscheid te maken tussen: 1. een "concept" als verschijnsel op zichzelf (zeg maar: das Konzept-an-sich), 2. een "concept" als een idee in iemands hoofd, 3. een "concept" als een mondeling of schriftelijk uiteengezet of vastgelegd idee, en 4. een "concept" als entiteit met maatschappelijke werkingskracht (vergelijkbaar met wat we tegenwoordig een "meme" noemen). Foei! Je voldoet tot dusverre zelf niet aan de eis van eenduidigheid die je aan anderen stelt. Dat kan anders en beter: ofwel je laat zien dat je zelf aan die eis voldoet, ofwel je laat die eis vallen en valt anderen er niet meer mee lastig.

Je vervolgt:

Wanneer je multi-interpretabele concepten gebruikt om neo-liberale economie/ politiek -de sterke verwevenheid van economie en politiek is wezenlijk voor het neo-liberalisme- mee te analyseren dan glijdt het onderzoeksobject als zand door je vingers, het onttrekt zich aan je waarneming.

Heb jij nog nooit een politieke analyse gelezen? In elke goede politieke analyse zegt de auteur iets over de manier waarop hij/zij omgaat met de onvermijdelijke multi-interpretabiliteit van bepaalde sleutelconcepten in de analyse. Het onderzoeksobject is als zand, of als water. Een analyse kan hooguit een beetje zeven of kanaliseren. Jouw benadering lijkt te getuigen van een primitief, positivistisch geloof in de mogelijkheid van een "sluitende" analyse, een beetje vergelijkbaar met het primitieve, positivistische geloof van de meeste politici in politiek gewenste, selectieve, maar als "wetenschappelijk" gepresenteerde modellen m.b.t. de corona-epidemie in 2020-2022.

Illusies van analytische eenduidigheid en compleetheid vormen een bedreiging voor security

Je vervolgt:

Dat noem ik "maskeren": je onderzoeksmethode is te onnauwkeurig (ambivalent) waardoor het verschijnsel dat je wilt bestuderen niet echt geraakt wordt - en dus blijft voortbestaan in zijn onbegrepen werking. Je krijgt er dan geen grip op en kunt het dus ook niet veranderen.

Wat jij zelf onbewust lijkt te willen maskeren, is de polyvalentie van de werkelijkheid. Het lijkt alsof jij daar een hermetisch gesloten model overheen wilt plakken en vervolgens wilt geloven of pretenderen dat dat model gelijk staat aan de werkelijkheid. Op die manier ga jij geen serieus contact aan met de (levende) werkelijkheid, maar verschanst je achter de oogkleppen van je eigen model.

Binnenin de conceptuele (belevings)wereld van dat model kunnen begrippen wellicht "eenduidig" zijn, zoals bepaalde wiskundige relaties "eenduidig" kunnen zijn zolang je de werkelijkheid buiten een wiskundig model buiten beschouwing laat. Aan de andere kant lijken Gödels incompleetheidstheorema's er ook op te wijzen dat zelfs dit laatste onmogelijk is:

Gödel's incompleteness theorems show that there are inherent limitations to what can be proven within any given first-order theory in mathematics. The "incompleteness" in their name refers to another meaning of complete (see model theory – Using the compactness and completeness theorems): A theory T {\displaystyle T} is complete (or decidable) if every sentence S {\displaystyle S} in the language of T {\displaystyle T} is either provable ( T > S {\displaystyle T\vdash S}) or disprovable ( T > # S {\displaystyle T\vdash \neg S}).

The first incompleteness theorem states that any T {\displaystyle T} which is consistent, effective and contains Robinson arithmetic ("Q") must be incomplete in this sense, by explicitly constructing a sentence S T {\displaystyle S_{T}} which is demonstrably neither provable nor disprovable within T {\displaystyle T}. The second incompleteness theorem extends this result by showing that S T {\displaystyle S_{T}} can be chosen so that it expresses the consistency of T {\displaystyle T} itself.

Bron: https://en.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6del%27s_completeness_theorem (Ik heb enkele tekens moeten vervangen omdat die door de website van Security.nl niet worden geaccepteerd - hoe symbolisch!)

Wat we hiervan kunnen leren, is dat modellen waarmee veiligheid wordt gesimuleerd, nooit compleet zijn en dus nooit volledige veiligheid bieden. Het kan dan zowel gaan over modellen die de veiligheid van een "keyless car lock" (sleutelvrij autoslot) lijken te demonstreren, als over denkmodellen die voor iemand zoals jij de veiligheid van "eenduidige concepten" lijken te demonstreren.

Onserieusheid versus humor

In reactie op @Anoniem op 09-03-2024 om 15:43 uur

Jij schrijft (in reactie op de hierboven door mij aangesproken andere @Anoniem) het volgende:

Bewustwordingsprocessen kunnen via ambivalente concepten gecommuniceerd worden, maar nauwkeuriger concepten, zoals ik in de 2e alinea van mijn reactie van 17:21 betoog, zoals "humor", is bruikbaarder, en wetenschappelijk legitiem.

Kun je toelichten waarom volgens jou een concept zoals "humor" bruikbaarder en "wetenschappelijk legitiemer" is dan een concept als "onserieusheid"?

Zelf zie ik deze twee concepten niet als synoniemen. De onserieusheid van een Duitse generaal die onbeveiligd inbelt naar een geheim militair video-overleg, hoeft niets met humor te maken te hebben. Sterker nog, het getuigt eerder van een gebrek aan humor. Ik denk dat een beetje humoristische zelfrelativering de betreffende generaal geholpen zou kunnen hebben om in te zien dat het niet verstandig was om dat te doen, hoe belangrijk hij zichzelf en zijn eigen deelname aan dat overleg ook vond.

Hetzelfde geldt voor de casus van de "sleutelloze autosloten". Hoe serieus neem je je eigen "gemak", namelijk het gemak dat je na het dichtslaan van je autoportier kunt weglopen waarbij je alleen even met je vingers in je smartphone of een ander gadget knijpt. Je wint daarmee per dichtgeslagen autoportier wellicht een halve seconde tijd, waarbij je moet rekenen dat je om te beginnen waarschijnlijk al zo'n 1000 seconden (of nog veel meer) bent kwijtgeraakt aan "het installeren en afstellen van de app". En hoeveel seconden tijdwinst is het gestolen-worden van je auto je waard? Hoeveel seconden kost het je als je auto gestolen wordt en je allerlei formulieren moet invullen voor de verzekeraar en enige tijd lang verstoken bent van vervoer?

Volgens mij nemen veel mensen het voorgespiegelde gemak veel te serieus, terwijl ze allerlei daarmee samenhangende risico's bij lange na niet serieus genoeg nemen.

Wat betreft humor, maak ik een onderscheid tussen het gebrek aan humor van gadget- en "gemaks-" verslaafden en de humor waarmee je als toeschouwer kunt kijken naar hun zombie- of laboratoriumrat-achtige verrichtingen.

Tribale serieusheid versus intellectuele serieusheid

Eerder kondigde ik aan dat ik iets zou willen schrijven over het onderscheid tussen "tribale" en "intellectuele" serieusheid. Aanleiding daarvoor was de mededeling van de Duitse minister van Defensie Pistorius dat hij de generaal die in strijd met de regels onbeveiligd had ingebeld naar een supergeheim militair topoverleg, toch niet zou ontslaan, omdat hij Poetin niet het genoegen wilde laten smaken dat de Duitse defensiemacht één van zijn "beste" mensen zou kwijtraken:

However, he resisted calls to sack anyone involved. As long as “no serious” conclusions came out of the investigation, he said he would “not let any of my best officers become the victims of Putin’s games”.

Bron: https://www.theguardian.com/world/2024/mar/05/individual-error-let-moscow-intercept-military-call-germany-says

Deze uitlating van Pistorius is natuurlijk hilarisch. Om te beginnen vallen er nu al zeer serieuze conclusies te trekken uit de gang van zaken. Bijvoorbeeld dat het Duitse topgeneraals ontbreekt aan elementair veiligheidsbewustzijn en verantwoordelijkheidsbesef. Als ik een Duitse luchtmachtpiloot was, zou ik me tijdens operaties (bijv. boven vijandelijk gebied) absoluut niet senang voelen als ik werd aangestuurd door generaals die misschien wel per onbeveiligde verbinding overlegden over de aanvalstactiek.

Ten tweede, als Pistorius zo'n onserieuze generaal beschouwt als één van zijn "beste" officieren, dan ben ik benieuwd hoe het ervoor staat met het veiligheidsbewustzijn en het verantwoordelijkheidsbesef van het middenkader van het Duitse leger.

Als Amerikaanse of Britse bondgenoot zou ik aan zo'n uitspraak weinig vertrouwen ontlenen dat er voortaan door Duitse militairen serieuzer wordt omgegaan met gevoelige informatie die wordt gedeeld. Aan de andere kant hebben we gezien hoe "lief" de Amerikanen omgingen met hun eigen generaal David Petraeus die militaire gegevens naar zijn buitenechtelijke geliefde liet lekken. Misschien begrijpen de Amerikanen daarom heel goed dat men ook in Duitsland een lid van het old-boys-network zoveel mogelijk uit de wind houdt. Loslippigheid tijdens een luchtshow of loslippigheid tegenover een maitresse, daar mag een echte man natuurlijk niet op afgerekend worden.

Ten derde lijkt Pistorius te denken dat ontslag van deze generaal diegene zou maken tot een "slachtoffer van Poetins spelletjes" in plaats van een "slachtoffer van zijn eigen gebrek aan professionaliteit". Dat doet me denken aan het stripalbum Asterix en de Britten, waar de Britten die in stamverband hun eiland verdedigen tegen de Romeinen, zich het slachtoffer voelen van het feit dat Caesar's troepen hun theepauzes niet respecteren.

Dit vormt een mooi bruggetje naar het onderscheid tussen "tribale" en "intellectuele" serieusheid, en de spanning die daartussen kan ontstaan.

Als Pistorius intellectueel serieus had gereageerd, had hij die generaal meteen op non-actief gezet en een voornemen tot ontslag kenbaar gemaakt, in afwachting van de definitieve resultaten van een onderzoek. Hiermee zou Pistorius een voorbeeld hebben gesteld, in het belang van de bevordering van de professionaliteit van het Duitse leger en in het belang van herstel van het vertrouwen van zowel Duitse soldaten als buitenlandse bondgenoten in de wil van Duitsland om het eigen leger weer te professionaliseren.

Maar als tribale serieusheid met gerichtheid op de korte termijn prioriteit heeft, dan wordt Pistorius' reactie begrijpelijker. Relevante stammen ("tribes") zijn dan: 1. Het Duitse leger (gezien als eigen club, dus onderscheiden van het ministerie van Defensie); 2. de Duitse defensie (leger + ministerie); 3. Duitsland; 4. het Westerse (NAVO-) bondgenootschap; 5. vijandige stammen, waaronder de stam onder leiding van Poetin.

Pistorius wil in dat geval bevriende stammen niet op de tenen trappen en vijandige stammen laten zien dat de bevriende club zich op geen enkele wijze uit elkaar laat spelen.

Toch is Pistorius' reactie ook vanuit dit perspectief gezien een zwaktebod. Want door de generaal niet (openlijk) op non-actief te zetten, laat Pistorius aan Poetin c.s. zien hoe kwetsbaar hij zich als Duitse minister van Defensie eigenlijk voelt. Namelijk zo kwetsbaar, dat hij niet eens een voorbeeld durft te stellen door een disfunctionerende generaal aan te pakken. Nu kan Poetin met een gerust hart achterover leunen. Op deze manier zal het nog wel even duren voordat Duitsland weer beschikt over een professionele krijgsmacht - if ever.

Daar komt nog bij dat het ontbreken van intellectuele serieusheid in een ondemocratisch land niet zo belangrijk is. Immers, daar worden door het heersende bewind andere middelen ingezet om de macht te behouden en "eenheid" te scheppen in beleid en uitvoering, inclusief zogenoemde "speciale militaire operaties".

Maar in een democratisch geregeerd land is intellectuele serieusheid nodig als één van de steunpilaren voor het behoud van de geloofwaardigheid en de democratische legitimiteit van het heersende bewind, en daarmee ook de handelingskracht (agency) van dat bewind.

Juist op dit punt van intellectuele serieusheid hebben we het de afgelopen decennia in de "democratische rechtsstaten" van Noord-Amerika en Europa steeds verder mis zien gaan, onder invloed van het neoliberalisme. Dit heeft de economische, culturele, ethische en militaire positie van het Noord-Atlantische bondgenootschap verzwakt, en daarmee onze veiligheid (security).

M.J.

P.S. Na plaatsing van deze reactie zie ik dat de moderator een reactie van @Anoniem op 09-03-2024 om 23:11 uur heeft doorgezet, waardoor die nu op deze site verschenen is. Ik heb die reactie van @Anoniem nog niet gelezen en ook niet kunnen betrekken in mijn bovenstaande reactie. Ik heb daarvoor vandaag ook geen tijd meer.
10-03-2024, 13:40 door Anoniem
mbt De bruikbaarheid van "(on)serieusheid" als analytisch concept - i.h.b. als het gaat over politiek

Door Anoniem op 09-03-2024 om 23:11 uur:

Dat is het probleem met dit concept. En daarom deugt het niet.
En dat probleem zit niet in het onderzoeksobject of in de cultuur of politiek die zo multi-interpretabel en zo diffuus zijn, maar in jouw concept.
Hoe amorfer, chaotischer en complexer het onderzoeksobject is, hoe gedisciplineerder je te werk moet gaan om daar nog een resultaat uit te krijgen dat je naar iedereen kunt communiceren.
Je moet je concepten kunnen objectiveren.
Dat bedoelde ik met mijn stelling:
Jij gebruikt het concept "(on)serieusheid" om jouw eigen politieke opvatting mee uit te drukken op een manier die niet-politiek lijkt te zijn (= neo-liberaal).
.
Misschien dat je het nu begrijpt.

Om een discussie voort te kunnen zetten, heeft van Anoniem 23:11 een bruikbaar als analyse instrument om de wijze waarop hij politieke feiten definieert te kunnen bespreken, en kan MJJJ zich hierin vinden? De Oekraineoorlog als te analyseren onderzoeksobject nemen, als voorbeeld van een ruimte waar politieke feiten zich afspelen.

Welke analytische concepten lenen zich hier dan wel voor? Serieuze vraag.

Mijn vertrekpunt is anders: ik heb een opvatting van politiek als een doelgestuurde onderneming, niet als de amorfe chaos van motieven, voorkeuren, stemmingen en onhebbelijkheden van de individuele deelnemers, die jij als uitgangspunt neemt.
Jij hebt een andere invalshoek / benadering, namelijk op individueel- of groepspsychologisch niveau.
Je zou het verschil in onze benadering als volgt kunnen aanduiden: jij vermenselijkt de politiek, ik objectiveer haar. Op het laatste niveau, dat van de gecreëerde politieke feiten, gaan andere wetmatigheden en dynamieken, patronen en structuren optreden, los van de psychologische huishouding van de deelnemers in de politieke ruimte.
In de politieke ruimte worden feiten geschapen, waarin niet-handelen óók een politieke handeling is. In de politieke ruimte wordt per definitie altijd gehandeld. Dat is mijn definitie, mijn benadering van politiek.

Hierbij ga je uit van kenbare feiten, en niet handelen, ook een kenbaar feit is vanwege de doelgestuurd / gerichtheid van politiek. Waarbij het neoliberalisme als uitgangspunt wordt genomen van opgemerkte politieke opvattingen die de sturende factoren zijn van de waargenomen feiten in de politieke ruimte.

Het neo-liberalisme impliceert door haar eenzijdige gerichtheid op winst maken een extreme mate van irrationaliteit.
Deze irrationaliteit komt bijvoorbeeld tot uiting in het opsouperen van de resources van de planeet zelf (de tak van de boom waar wij op zitten zagen wij zelf af), maar ook in het voeren van oorlogen met het doel om er geld aan te verdienen.
Meer doodsdrift kan bijna niet. Daar wordt, zoals altijd, het meest door machthebbers in gehandeld.

Irrationaliteit van politieke feiten voortkomend uit de uitvoering van neoliberale politieke stroming, culimerend in oorlog op het Europese continent.

Dit komt ergens vandaan, en gaat ergens naar toe. Welke analysemiddelen voldoen om dit proces te bespreken? Volgens jouw mening het concept (on)serieusiteit niet, omdat die zich kan manifesteren als het uitdrukken van een politieke mening, met de schijn van a-politiek analyse-instrument te zijn.
10-03-2024, 15:39 door Anoniem
Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ: Het is weer zondagmorgen, buiten staan de krokussen nu flink in bloei, we zijn een week verder na de start van dit forumtopic, en de oogst valt me niet tegen, maar ook niet mee. Tijd voor een kleine veegactie, waarmee ik nadrukkelijk niet bedoel dat ik mijn billen met andermans inbreng wil afvegen, maar juist dat ik een paar losse eindjes alsnog wil adresseren.

[...]

In reactie op @Anoniem op 09-03-2024 om 15:43 uur

Jij schrijft (in reactie op de hierboven door mij aangesproken andere @Anoniem) het volgende:

Bewustwordingsprocessen kunnen via ambivalente concepten gecommuniceerd worden, maar nauwkeuriger concepten, zoals ik in de 2e alinea van mijn reactie van 17:21 betoog, zoals "humor", is bruikbaarder, en wetenschappelijk legitiem.

Kun je toelichten waarom volgens jou een concept zoals "humor" bruikbaarder en "wetenschappelijk legitiemer" is dan een concept als "onserieusheid"?
Gezien je bijdrages hoef ik je de weg naar de universiteitsbibliotheek of Google Scholar niet te wijzen. Humor als verschijnsel is bestudeerd, en heeft verschillende horizontale en verticale aanvliegroutes. Wellicht dat je met je concept serieusheid-onserieusheid als analyse instrument van processen in de politieke ruimte, hier binnen kan aanhaken, of de begripsvorming kan verhelderen naar wat al bestudeerd is en wordt.

Wetenschappers die zich gespecialiseerd hebben in humor, onderschrijven de rol die humor heeft als sociaal mechanisme bij consensus, conflict en controle, en hebben kaders ontwikkeld om humor te bestuderen. Ik krijg de indruk -maar ik kan het onjuist hebben- dat je analyse met behulp van het begrippenpaar serieus-onserieus naar voren brengt als instrument om sociaal mechanismes bij processen in de politieke ruimte die draaien om consensus, conflict en controle te analyseren.

Inzet van humor als politiek instrument en de sociologische en psycholische functie bij groepen en individuen, dat is een bekend studieobject.

De humor van politiek. Dat is een ernstige zaak, en iets anders dan humor in politiek.
Als politiek handelen van het hoogste niveau tot lachwekkende zelf-destructieve doodsdrift leidt. Dat politiek zich bedient van humor, is niets nieuws. Maar dat politiek humor is, dat is een serieus onderwerp.

Misschien dat volgers van deze draad die zich zorgen maken over de rol van LLM en AI in de cybersecurity ruimte hier ook verder mee uit de voeten kunnen. Wat is de wilsintentie van die grappende mensen, en dat door AI en LLM laten onderzoeken. Misschien dat AI het boek 1984 analyseert als moppenboek voor de jeugd van toen, en wetenschappelijk overtuigend bewijs voor deze stelling in met feitelijk bewijs uit de politieke ruimte, uit realiteit van vandaag weet te onderbouwen. Overeenkomst tussen marxisme en neoliberalisme is al eerder in deze discussie voorbij gekomen.

Zelf zie ik deze twee concepten niet als synoniemen. De onserieusheid van een Duitse generaal die onbeveiligd inbelt naar een geheim militair video-overleg, hoeft niets met humor te maken te hebben. Sterker nog, het getuigt eerder van een gebrek aan humor. Ik denk dat een beetje humoristische zelfrelativering de betreffende generaal geholpen zou kunnen hebben om in te zien dat het niet verstandig was om dat te doen, hoe belangrijk hij zichzelf en zijn eigen deelname aan dat overleg ook vond.

Het zijn zeker geen synoniemen. Maar de bruikbaarheid van het begrippenpaar serieus -onserieus als analyse instrument is met wat al bekend is uit de studie naar humor, te toetsen, of nader onder te brengen. Reken maar dat er gelachen is om het onbeveiligd inbellen van de Duitse generaal. Van politieke facties in Washington tot Moskou. Veel mensen vinden de humor van Laurel & Hardy ook niet meer leuk. Het kost moeite in te zien wat daar grappig aan gevonden werd, en tot welk moment in de geschiedenis dit grappig was, en welke factoren hebben bijgedragen aan de neergang van het grappigheidsgehalte. De Duitse generaal heeft zeker wat zelfrelativerende humor nodig gehad om zijn pijnlijke blunder -er vanuit gaande dat die onintentioneel was- zichzelf te vergeven. Meestal komt die zelfrelativerende grap vanuit de in group waar de generaal zich gesteund voelt, collega's of familie. Maar zijn op (on) beveiligde laptop kan hij ook een meme of grap zien, die hem mentaal helpt in de discussie over zijn verdere loopbaan.

Die discussie over het gedrag en functioneren van de generaal is in Duitsland mijns inziens niet heel handig gemanaged door Pistorius en de media. Terwijl steeds meer gewone Duitsers zijn serieus over de oorlogsdreiging; had de kwestie had intern tussen minister en generaal uitgevochten moeten worden, en de rol van de media daarbij geminimaliseerd moeten worden, het uitstralen van eenheid tussen leger en politiek. Oorlogsdefensie moet nu eenmaal in sfeer van heimelijkheid onttrokken aan zicht van het grote publiek kunnen opereren.

Daarbij komt dat Duitse humor iets anders is dan de Russische. En militairen een andere beroepsgelateerde humor hebben dan cybersecurity experts.


[
10-03-2024, 19:08 door Anoniem
Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ: P.S. Na plaatsing van deze reactie zie ik dat de moderator een reactie van @Anoniem op 09-03-2024 om 23:11 uur heeft doorgezet, waardoor die nu op deze site verschenen is. Ik heb die reactie van @Anoniem nog niet gelezen en ook niet kunnen betrekken in mijn bovenstaande reactie. Ik heb daarvoor vandaag ook geen tijd meer.
GEDULD IS EEN SCHONE ZAAK

Ik ga verder niet reageren op jouw premature reactie, die jij vandaag, 10-03-2024:12.45 hebt geplaatst.

Anoniem van 09-03-2024:23.11
11-03-2024, 10:10 door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ - Bijgewerkt: 11-03-2024, 10:24
Door Anoniem op 10-03-2024 om 15:39 uur:
Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ:
Bewustwordingsprocessen kunnen via ambivalente concepten gecommuniceerd worden, maar nauwkeuriger concepten, zoals ik in de 2e alinea van mijn reactie van 17:21 betoog, zoals "humor", is bruikbaarder, en wetenschappelijk legitiem.

Kun je toelichten waarom volgens jou een concept zoals "humor" bruikbaarder en "wetenschappelijk legitiemer" is dan een concept als "onserieusheid"?
Gezien je bijdrages hoef ik je de weg naar de universiteitsbibliotheek of Google Scholar niet te wijzen. Humor als verschijnsel is bestudeerd, en heeft verschillende horizontale en verticale aanvliegroutes. Wellicht dat je met je concept serieusheid-onserieusheid als analyse instrument van processen in de politieke ruimte, hier binnen kan aanhaken, of de begripsvorming kan verhelderen naar wat al bestudeerd is en wordt.
Het lijkt me op zichzelf zeker interessant om kennis te nemen van wat wetenschappers geschreven hebben over "humor". Maar ik zie niet meteen een reden, laat staan een noodzaak, om een poging te doen het door mij hier geïntroduceerde begrip "onserieusheid" daarop aan te laten haken. Ik hanteer "onserieusheid" graag als eigenstandig begrip.

Wetenschappers die zich gespecialiseerd hebben in humor, onderschrijven de rol die humor heeft als sociaal mechanisme bij consensus, conflict en controle, en hebben kaders ontwikkeld om humor te bestuderen. Ik krijg de indruk -maar ik kan het onjuist hebben- dat je analyse met behulp van het begrippenpaar serieus-onserieus naar voren brengt als instrument om sociaal mechanismes bij processen in de politieke ruimte die draaien om consensus, conflict en controle te analyseren.
Ik ben blij dat je je veronderstelling (indruk) expliciteert. Ik heb verschillende malen aangegeven waarom ik het concept "onserieusheid" naar voren heb gebracht, namelijk:
07-03-2024 om 13:04 uur:
Ik neem niet een categorie "(on)serieusheid" als uitgangspunt, maar introduceer een concept "onserieusheid" als gereedschap om een probleem te belichten. Kun jij het verschil tussen die twee benaderingen zien?

10-03-2024 om 12:45 uur:
Het begrip "onserieusheid" is voor mij een middel om de problematiek van falen op het gebied van security in een breder perspectief te plaatsen, zodat ook meer fundamentele oorzaken van het gebrek aan security aan het licht komen en bespreekbaar worden.
Dit is een bredere of andere doelstelling dan (alleen) het "analyseren" van een probleem "in de politieke ruimte". Het gaat me om het "belichten" van een probleem dat zich afspeelt in een ruimte die een psychologische, culturele, sociale en politieke dimensie heeft. Het gaat me om het bevorderen van bewustwording in en met betrekking tot die grotere ruimte.

De humor van politiek. Dat is een ernstige zaak, en iets anders dan humor in politiek.
Als politiek handelen van het hoogste niveau tot lachwekkende zelf-destructieve doodsdrift leidt. Dat politiek zich bedient van humor, is niets nieuws. Maar dat politiek humor is, dat is een serieus onderwerp.

Misschien dat volgers van deze draad die zich zorgen maken over de rol van LLM en AI in de cybersecurity ruimte hier ook verder mee uit de voeten kunnen. Wat is de wilsintentie van die grappende mensen, en dat door AI en LLM laten onderzoeken.
Dit vind ik een interessante en tegelijk gevaarlijke suggestie. Stel dat veel mensen in de politieke ruimte veel belang gaan hechten aan door LLM's en AI-bots gegenereerde "analyses" of "rapportages" over de wilsintenties van politici die gebruik maken van humor in hun uitlatingen. Dan kunnen die LLM's en AI-bots zelf een politieke factor van belang worden.

Vergelijk dit met de "doorrekening" van politieke partijprogramma's door het CBS, waarmee een volstrekt illusionaire suggestie van betrouwbaarheid en voorspelbaarheid wordt gedaan, zowel m.b.t. de modellen die het CBS hanteert als m.b.t. de verwachtingen over de effecten van het in partijprogramma's verwoorde, voorgenomen beleid. Het is een vorm van kwakzalverij en onkritisch geloof in modellen, die misschien wel zijn hoogtepunt bereikte in het onkritische geloof in selectieve en op ondeugdelijke aannames gebaseerde RIVM-modellen tijdens de coronacrisis.

Ik zie al een zaal met aanhangers van een politicus voor me, die pas braaf om diens grapjes beginnen te lachen als de AI-bot op de voorste rij dat eerst doet, na het grapje te hebben "doorgerekend". Nog erger wordt het als men in een pretentie gaat geloven dat AI kan "laten zien" (lees: bepalen) wat grappig is en wat ongepast is.

Recentelijk kwam in het nieuws dat Google met Gemini AI "historische beelden" had geproduceerd van Duitse soldaten uit 1943, maar dan wel met o.a. Oost-Aziatische gezichtstrekken. Vermoedelijk werd dit veroorzaakt doordat er aan de "AI" in enige vorm een woke-opdracht was gegeven om beelden met een politiek-correcte "diversiteit" te produceren. https://www.theguardian.com/technology/2024/mar/08/we-definitely-messed-up-why-did-google-ai-tool-make-offensive-historical-images Hier wordt nu door moraalridders verontwaardigd over gedaan, en door Google verontschuldigend over gedaan - maar waarom wordt het niet beschouwd als "humor" - d.w.z. ofwel humor van, ofwel humor over Google?

Die discussie over het gedrag en functioneren van de generaal is in Duitsland mijns inziens niet heel handig gemanaged door Pistorius en de media.
Mee eens. Overigens hebben de media in een democratische rechtsstaat natuurlijk niet de taak om blunders en disfunctioneren van defensie te "managen" (lees: in de doofpot te stoppen), maar om die waarheidsgetrouw aan het grote publiek te communiceren.

Terwijl steeds meer gewone Duitsers zijn serieus over de oorlogsdreiging; had de kwestie had intern tussen minister en generaal uitgevochten moeten worden, en de rol van de media daarbij geminimaliseerd moeten worden, het uitstralen van eenheid tussen leger en politiek.
Niet mee eens. Ook als ik het vanuit de Duitse defensietop met een Machiavelliaanse bril bekijk, lijkt het me duidelijk dat toen de blunder van de generaal eenmaal via Russische sociale media het publieke domein had bereikt, het te laat was om het nog in de doofpot te stoppen. Pistorius had beter het initiatief naar zich toe kunnen trekken door de generaal op non-actief te stellen hangende onderzoek. Dan zou hij zijn overgekomen als een krachtige minister die inbreuken op de veiligheid serieus neemt.

Oorlogsdefensie moet nu eenmaal in sfeer van heimelijkheid onttrokken aan zicht van het grote publiek kunnen opereren.
Niet altijd. Nog steeds kijkend met die Machiavelliaanse bril zou ik zeggen: de leiders van oorlogsdefensie willen draagvlak (publieke steun) verwerven en behouden voor hun project en hun beleid, en daarvoor is communicatie met het grote publiek soms nodig.

M.J.
11-03-2024, 11:45 door Anoniem
Maar het niet langer goed functioneren van de maatschappij blijkt uit een eindeloze rij incidenten,
zowel in de digitale als in de analoge wereld.

Stukjes scherp plastic na een ongeluk in een fabriek van chocolade repen in het Brabantse.
Een keramische zuurdesem ring die scherpe stukjes in baguettes en brood doet belanden in Antwerp.
Breng het terug aan de winkel en je krijgt je geld terug. Zo maar twee recente incidenten genoemd.

Enige zorg was hoe ontslag van werknemers na zo'n incident is te voorkomen.
Is er nog een goed functionerende keuringsdienst, die controleert?

Digitaal zal er zeker ook wel een dergelijke litanie aan misstanden kunnen worden benoemd.
De massa slaapt ervoor, haalt de schouders op.
Waar zitten de Digital Untouchables?
12-03-2024, 16:07 door Anoniem
In schema uitgedrukt:
bewust-- [tap tap tap] onbewust [tap tap tap niet meer op mijn toetsenbord, ik gebruik spatie]
serieus---[tap] [veins]---- onserieus [tap tap tap]
veins---- [humor][tap tap] serieus-------- [leeg veld of spaties]
onbewust---- [humor] tap veins [tap serieus]

En nu naar de kroeg, of terug naar het toetsenbord, met tap-toets?
Verschil tussen analoge en digitale beveiliging - hoe serieus zijn de risico's?
Door Anoniem: Maar het niet langer goed functioneren van de maatschappij blijkt uit een eindeloze rij incidenten,
zowel in de digitale als in de analoge wereld.

Stukjes scherp plastic na een ongeluk in een fabriek van chocolade repen in het Brabantse.
Een keramische zuurdesem ring die scherpe stukjes in baguettes en brood doet belanden in Antwerp.
Breng het terug aan de winkel en je krijgt je geld terug. Zo maar twee recente incidenten genoemd.

Enige zorg was hoe ontslag van werknemers na zo'n incident is te voorkomen.
Is er nog een goed functionerende keuringsdienst, die controleert? (...)

Ik voel met je mee, maar eerlijk gezegd weet ik niet zeker of analoge onserieusheid nu erger is dan vroeger. Ik herinner me nog een incident van ca. twintig jaar geleden met de Keuringsdienst van Waren. Op of direct na een grote, door deze dienst georganiseerde bijeenkomst met drankjes en hapjes (ik meen: een jaarcongres of iets dergelijks), werd een groot deel van de genodigden ziek. Het bleek dat de geserveerde hapjes (ik meen: de garnalen) iets ongezonds bevatten. De symboliek van een keuringsdienst van waren die op zijn eigen jaarcongres slechte kwaliteit waren serveert, lijkt op de symboliek van een defensie-generaal die onbeveiligd inbelt naar een geheim defensie-overleg en dan afgetapt wordt.

Waar het me in dit topic ("Onserieusheid") in dit verband om te doen is, is de onveiligheid die ontstaat doordat risico's die digitale systemen en toepassingen met zich meebrengen, niet serieus worden genomen, en ook de faciliterende rol die (wensdenken over) digitalisering en "virtualisering" speelt bij de afbraak van een serieuze omgang met zulke risico's. Ter illustratie hiervan zou je, op een spectrum van rechtstreeks, analoog en concreet naar indirect, digitaal en virtueel, heel grofweg zeven niveau's van beveiliging van een voorraad goud kunnen onderscheiden:

1. Een menselijke bewaker met een pistool die het goud bewaakt en rovers of dieven neerschiet;
2. Een fort met daarin een fysieke kluis met een slot en een alarmsysteem, die niet continu door mensen wordt bewaakt;
3. Een misschien wat minder solide kluis plus een wet op papier die zegt dat het verboden is om goud te stelen van de wettige eigenaar, en waarin straffen zijn bepaald als iemand dat toch doet;
4. Een papieren certificaat dat recht geeft op een bepaalde hoeveelheid goud die niet bij de certificaathouder zelf en ook niet in diens kluis wordt bewaard, plus bijbehorende wet- en regelgeving die de rechten van de certificaathouder beschermt. Die rechten kunnen dus ook in een rechtszaak worden aangevochten;
5. Een stand-alone computersysteem waarmee eigendomsrechten op goud op geautomatiseerde wijze worden geadministreerd. De server is met een zegel gewaarmerkt door een notaris en bevindt zich fysiek in het gebouw van een bevoegde rechtspersoon (bijv. een bank). Het computersysteem is alleen toegankelijk door middel van een combinatie van wachtwoorden die aan beslissingsbevoegde mensen zijn verstrekt en door hen zijn aangepast en gememoriseerd.
6. Een app die geautomatiseerd en mede op basis van kansberekeningen calculeert hoeveel kapitaal een bepaalde belegger op enig moment "in goud" moet aanhouden, en die via internet automatisch de hiervoor noodzakelijke aankopen en verkopen in gang zet. De app is beveiligd tegen misbruik, maar kan via internet wel aangevallen worden en dus mogelijk gehackt. Het serverpark waarmee de app draaiende wordt gehouden, bevindt zich in een gebouw dat eigendom is van een dochteronderneming van een buitenlands bedrijf waaraan de bank die de service aan de klant aanbiedt, de administratieve afhandeling heeft toevertrouwd. Als het gaat om een bedrijf uit de VS, kan de Amerikaanse overheid dat bedrijf dwingen om de data te overhandigen en wellicht zelfs te manipuleren.
7. Ook een app, maar dan eentje waarmee via internet cryptovaluta verhandeld kunnen worden, in de veronderstelling dat deze cryptovaluta, mits slim verhandeld en bewaard, de eigenaar op elk gewenst moment in staat stellen om een bepaalde hoeveelheid goud aan te kopen en ook effectief in beheer te krijgen.

Op niveau zeven heeft de beschikking over en de beveiliging van het goud een "slim", maar ook nogal virtueel karakter gekregen, dat bepaalde risico's met zich meebrengt. Onserieusheid over deze risico's kan voor degene die over het goud meent te beschikken, grote risico's meebrengen op verlies van (een deel van) het goud.

Ik heb hier "goud" gebruikt om het aanschouwelijk te maken, maar iets vergelijkbaars geldt voor de beveiliging van bijv. auto's (met fysieke en/of digitale vergrendeling) of data (bijv. persoonsgegevens).

Laatst vond ik in een stapel een boek van meer dan honderd jaar oud, dat nog in zeer goede staat verkeerde, waardoor de hele tekst prima bewaard was gebleven. Als dat papieren exemplaar er niet was geweest, zou de kans uiterst klein zijn geweest dat ik ooit kennis had genomen van de letterlijke inhoud van die tekst. Tegenwoordig vindt er steeds vaker strijd plaats tussen digitaliseringsenthousiasten die originele, papieren documenten met het oog op bezuinigingen willen vernietigen mits er een klein, in theorie "representatief" percentage daarvan gedigitaliseerd is, en historici die begrijpen dat er op deze manier wel degelijk veel informatie voor altijd verloren gaat.

M.J.
Nog een voorbeeld van onserieusheid, in dit geval in de vorm van incongruentie tussen woorden en daden, dat wil zeggen: een attitude waarbij woorden en daden niet met elkaar overeenkomen, ondanks de grote consequenties van het verzuim om de eerder gesproken woorden op te volgen met daden:

No big North Sea fossil fuel country has plan to stop drilling in time for 1.5C goal

UK, Germany, Netherlands, Norway and Denmark have failed to align oil and gas policies with Paris pledges, say campaigners. None of the big oil and gas producers surrounding the North Sea plan to stop drilling soon enough to meet the 1.5C (2.7F) global heating target, a report has found.

The five countries – the UK, Germany, the Netherlands, Norway and Denmark – have failed to align their oil and gas policies with their climate promises under the Paris agreement, according to the campaign group Oil Change International. (...)

The report criticised the Netherlands for looking to increase its oil and gas production (...).

The five North Sea countries bear some of the greatest responsibility for having heated the planet and have more money than most to spend on clean energy. They have also often claimed to be leaders at international climate summits. (...)

The Dutch climate ministry did not respond to a request for comment.

Bron: https://www.theguardian.com/environment/2024/mar/12/no-big-north-sea-fossil-fuel-nation-plan-stop-drilling-global-heating

Dit is bestuurlijk Nederland: vol met blabla en zichzelf op-de-borst-klopperij, maar als puntje bij paaltje komt, komt men cruciale beloftes niet na en is men daarop ook niet aanspreekbaar. Zo valt onze overheid niet meer serieus te nemen.

Het beginsel van pacta sunt servanda - verdragen moet je nakomen, wordt door Nederland bij het grof vuil gezet zodra het naleven van gemaakte afspraken niet uitkomt. Waarom zouden Nederlanders zich nog aan de wet houden, als de overheid zich zelf niet aan haar eigen regels houdt? Waarom zouden wij wet- en regelgeving nog serieus nemen?

Het is begrijpelijk dat een overheid die het nakomen van afspraken zelf niet meer serieus neemt, een surveillance-staat wil inrichten. Als je als overheid geen enkele legitimiteit meer hebt, kun je je macht alleen nog behouden door middel van controle, intimidatie en repressie.

M.J.
13-03-2024, 12:26 door Anoniem
Beste M.J. Nihil sub sole novum.

Zeer serieus, onwaarheden worden ook niet zelden niet of nauwelijks gecorrigeerd.

Als er iets gedeeld wordt, dat autoriteiten liever niet zien gedeeld, is het desinformatie of haatspraak.

Als historische feiten moeten worden rechtgezet, gebeurt dat vaak niet,
omdat dat de reputatie van respectabele gearriveerde historici in gevaar kan brengen,
die vaak nog geen syllabe aan de bestaande wetenschap hebben toe- of afgedaan.

Maar de uitvinder van de radio was niet Marconi, maar Tesla.
Enigma werd gekraakt door Poolse wetenschappers en niet door Britten,
zoals vertoond in een film later.

Maar wel rare conspiratie-verhalen rondstrooien om nog meer argeloze opponenten
in de netten van de officiële rattenvangers te doen belanden; dat gebeurt maar al te vaak.

Divide et impera (de oude methode uit Macedonië van Philippus II) op z'n best.
13-03-2024, 18:36 door Anoniem
" Reken maar dat er gelachen is om het onbeveiligd inbellen van de Duitse generaal."


Standaard truuk in de spionnenwereld.

Wil je de Russen subtiel bedreigen, dan laat je een bij voorkeur Duitser ambtenaar iets "lekken" op stedentrip o.i.d.

De Russen zijn dan zo blij, denkend dat ze inderdaad iets hebben opgevangen, praten er vervolgens over, denkend dat ze een scoop hebben.

Het is het omgekeerde verhaal van de OCPW hack door die 4 Russen in Den Haag. Men stuurt mensen met een officiele cover en verhoogde aandacht naar Nederland, laat die heel bewust een huurauto neerzetten naast het OPCW, met een enorme wifi antenne onder een deken en een mobiel/raspberry in de kofferbak. ( De Russen hoeven het OPCW helemaal niet te hacken want als lid van het OPCW hebben ze gewoon toegang tot het Wifi.....) Vervolgens run je countersurveillance op de MIVD surveillance en leert zo iedereen van de MIVD kennen.
13-03-2024, 21:34 door Anoniem
Door Anoniem: " Reken maar dat er gelachen is om het onbeveiligd inbellen van de Duitse generaal."


Standaard truuk in de spionnenwereld.

Wil je de Russen subtiel bedreigen, dan laat je een bij voorkeur Duitser ambtenaar iets "lekken" op stedentrip o.i.d.

De Russen zijn dan zo blij, denkend dat ze inderdaad iets hebben opgevangen, praten er vervolgens over, denkend dat ze een scoop hebben.

Het is het omgekeerde verhaal van de OCPW hack door die 4 Russen in Den Haag. Men stuurt mensen met een officiele cover en verhoogde aandacht naar Nederland, laat die heel bewust een huurauto neerzetten naast het OPCW, met een enorme wifi antenne onder een deken en een mobiel/raspberry in de kofferbak. ( De Russen hoeven het OPCW helemaal niet te hacken want als lid van het OPCW hebben ze gewoon toegang tot het Wifi.....) Vervolgens run je countersurveillance op de MIVD surveillance en leert zo iedereen van de MIVD kennen.
En de journalisten-teams (ook camera en geluidsmensen) die zich bemoeien met dergelijke kwesties, kunnen ze hun devices van bankpas tot telefoon met alle contacten erin en rest van de aanhangige IOT ook meteen counteren. Arjen Lubach heeft bijvoorbeeld 'grapjes' gemaakt over die OPCW hack. Een andere was de aivd-hack bij de Peterburgse trollenfabriek, zoals dat toen heette, met dat rare filmpje en het zogenaamd 'niet thuis bericht' van de CIA. Het gedoe met PMC Wagner tijdens de oorlog al had ook van dat countergestunt.
14-03-2024, 08:16 door Anoniem
Nog een manier om "niet serieus" bezig te zijn: er zijn overal ook incompetente mensen bezig.

Die kunnen eenvoudig de beloftes niet waarmaken, want ze zitten bijvoorbeeld nog in een leerproces
of hebben nog niet voldoende werkervaring, maar drukken de kosten zo lekker.

Wat is het uiteindelijke resultaat? We komen in een soort van Orwelliaanse "omkeringsmaatschappij" te leven
en dat gaat ons allemaal opbreken, erger nog, kan voor ons levensbedreigend zijn zelfs.

Kan je iemand zonder jaren ervaring bijvoorbeeld "veilige software laten ontwikkelen"?
De mensen met ervaring doen er niet meer toe en zijn in vele gevallen al wegbezuinigd
of "weggevallen" en die er geen verstand van hebben, nemen de beslissingen en sturen aan.

Ook de drie rampen die Europa hebben getroffen, veroorzaken ellende
(energie-transitie, groene theorieën/filosofieën, proxy-oorlogen en
opleggen van EU-regelgeving aan de BRICS etc.)
met grote negatieve impact op de economie en levensstandaard.

Dat moet vervolgens wel 'serieus verkeerd' aflopen op elk denkbaar terrein.
Maar de massa slaapt verder en laat het over zich afroepen -
na ons de zondvloed kennelijk..
14-03-2024, 10:31 door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ - Bijgewerkt: 14-03-2024, 10:32
OPCW - off-topic?

Door Anoniem op 13-03-2024 om 21:34 uur:
Door Anoniem op 13-03-2024 om 18:36 uur: " Reken maar dat er gelachen is om het onbeveiligd inbellen van de Duitse generaal."

Standaard truuk in de spionnenwereld. (...) Het is het omgekeerde verhaal van de OCPW hack door die 4 Russen in Den Haag. Men stuurt mensen met een officiele cover en verhoogde aandacht naar Nederland, laat die heel bewust een huurauto neerzetten naast het OPCW, met een enorme wifi antenne onder een deken en een mobiel/raspberry in de kofferbak. ( De Russen hoeven het OPCW helemaal niet te hacken want als lid van het OPCW hebben ze gewoon toegang tot het Wifi.....) Vervolgens run je countersurveillance op de MIVD surveillance en leert zo iedereen van de MIVD kennen.

(...)

Ik snap niet wat dit voorbeeld te maken zou hebben met het onderwerp "onserieusheid". Het gaat hier om list en bedrog zoals dat plaats kan vinden bij spionage en contra-spionage. Jij lijkt te denken dat die Duitse generaal niet blunderde, maar bezig was met een welbewuste, serieuze uitlokking van Russische spionnen. Je geeft daarvoor echter geen onderbouwing behalve jouw idee dat dit zou kunnen en dat dit een manier zou zijn om "subtiel te dreigen" tegen de Russen (waarbij me ook niet duidelijk wordt waarom de Russen hier überhaupt bang van zouden worden, maar goed...). Zonder nadere onderbouwing is jouw idee niet meer dan een uit de lucht gegrepen hypothese, of, als je het stellig beweert, een samenzweringstheorie.

Op Wikipedia tref ik m.b.t. OPCW wel iets anders aan dat op een vorm van onserieusheid wijst:

De Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (Engels: Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons en afgekort tot OPCW) is een autonome internationale, multilaterale organisatie die haar zetel heeft in Den Haag. De organisatie werkt samen met de Verenigde Naties. (...)

Kritiek
Critici stellen vragen niet zozeer bij de chemische onderzoeken, dan wel bij de conclusies waarin een van de strijdende partijen in een gewapend conflict verantwoordelijk geacht wordt voor het gebruik van chemische wapens. Uit een gelekt intern document zou blijken dat sommige conclusies werden “bijgeschaafd” zonder feitelijke basis.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Organisatie_voor_het_Verbod_op_Chemische_Wapens

Het gaat dan om onserieusheid in de omgang met feiten en met de rechtsstatelijke plicht van OPCW om op een integere wijze over die feiten te communiceren met zowel de opdrachtgevers en partners (bijv. de VN) als met het grote publiek.

Dat spionnen elkaar belazeren, hoort bij hun vak, en dat kunnen ze in alle serieusheid doen. Maar als een organisatie als de OPCW het grote publiek belazert, is er sprake van een onserieuze omgang van de OPCW met haar (formele) taak.

Stel nu even dat OPCW in het geheim een wat andere taak zou hebben dan haar formele taak op papier, namelijk om in het geheim bepaalde politieke doelen na te streven met gebruikmaking van het "wetenschappelijke" gezag dat zij ontleent aan haar formele taak. Dan zou OPCW die geheime taak op deze manier misschien wèl heel serieus uitvoeren. In dat geval zou OPCW een serieuze en serieus te nemen verrader of vijand van de burgerbevolking zijn, die uit ons eigen belastinggeld wordt gefinancierd.

Dergelijk mogelijk verraad is echter strikt genomen niet het onderwerp van dit topic. Immers, het gaat hier over "onserieusheid". Zulk verraad kan wel een mede-oorzaak zijn van steeds verder toenemend cynisme en onserieusheid, en in die zin relevant voor dit topic. Maar dan zou je dat mogelijke oorzakelijke verband moeten bespreken en het bijvoorbeeld op enige wijze aannemelijk maken of juist uitleggen waarom het niet aannemelijk is.

M.J.
14-03-2024, 20:58 door Anoniem
Door Anoniem op 13-03-2024 om 21:34 uur:
Door Anoniem op 13-03-2024 om 18:36 uur: " Reken maar dat er gelachen is om het onbeveiligd inbellen van de Duitse generaal."

Standaard truuk in de spionnenwereld. (...) Het is het omgekeerde verhaal van de OCPW hack door die 4 Russen in Den Haag. Men stuurt mensen met een officiele cover en verhoogde aandacht naar Nederland, laat die heel bewust een huurauto neerzetten naast het OPCW, met een enorme wifi antenne onder een deken en een mobiel/raspberry in de kofferbak. ( De Russen hoeven het OPCW helemaal niet te hacken want als lid van het OPCW hebben ze gewoon toegang tot het Wifi.....) Vervolgens run je countersurveillance op de MIVD surveillance en leert zo iedereen van de MIVD kennen.

(...)

Ik (andere anoniem dan 13/3/ 21:34 uur) knip vrijelijk uit een aantal reacties van M.J. om het on topic over begrippenpaar serieus-onserieus en andere categorieën van serieusheid weer een zetje te geven. Ik kom later op de OPCW-hack terug, en de rol die AI hierbij toen al gespeeld kan hebben.

Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ: 11-03-2024, 10:10 door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ - Bijgewerkt: 11-03-2024, 10:24
Recentelijk kwam in het nieuws dat Google met Gemini AI "historische beelden" had geproduceerd van Duitse soldaten uit 1943, maar dan wel met o.a. Oost-Aziatische gezichtstrekken. Vermoedelijk werd dit veroorzaakt doordat er aan de "AI" in enige vorm een woke-opdracht was gegeven om beelden met een politiek-correcte "diversiteit" te produceren. https://www.theguardian.com/technology/2024/mar/08/we-definitely-messed-up-why-did-google-ai-tool-make-offensive-historical-images Hier wordt nu door moraalridders verontwaardigd over gedaan, en door Google verontschuldigend over gedaan - maar waarom wordt het niet beschouwd als "humor" - d.w.z. ofwel humor van, ofwel humor over Google?

Een inventarisatie bij jongeren hangouts op het internet leert dat Google's humor begrepen wordt. Dit op zich al is verontrustend. Als fotografisch materiaal past het als illustratie bij verschillende narratieven. Zoals 'Stalin was even erg als Hilter, misschien wel erger, en soldaten met Aziatisch uiterlijk waren Russisch'. Complete verdraaiing, maar blijkbaar grappig gevonden.
In een land met zware censuur, zoals Rusland, kan dit een vorm van uiten van frustraties zijn. De Google gemini AI affaire doet mij denken aan dat andere Google product dat nodige ophef veroorzaakte, de Lamba chatbot en in hoeverre die sentient was.

Ik meen dat het om hetzelfde cohort gaat, en lieden die zich daarmee identificeren, de eeuwige pubers. De groep jongeren die elkaar seksueel getint materiaal verstuurt. Zij gaan niet privacy bewust met persoonlijke gegevens om van henzelf, en waarschijnlijk ook niet met die van anderen. Ik meen dat deze houding in de toekomst gelogenstraft gaat worden, onder andere door alle maatregelen en juridische ontwikkelingen die op dit forum besproken worden.

Google's genre van politiek-correcte informatieverstrekking, is ook zichtbaar in hedendaagse Nederlandse online kranten en televisieprogramma's. Aanprijzen van smart-producten om aan het internet te hangen bijvoorbeeld. Wat ook opvalt, in vergelijking met het buitenland, is de buitensporige aandacht voor seksualiteit op de nieuws-outlets, en opvallende regenboogkleurtjes casting in commercials film-en televisieproducties. Waarbij opgemerkt mag worden dat expliciet seksueel getint materiaal in Nederlandse films al vijftig jaar een voorwaarde was om de film gefinancierd te krijgen om kassucces te worden. Gecensureerd worden in de VS, leek een Nationale Nederlandse trots.

Blijkbaar is voor deze generatie de Diginotar hack en het gerommel met Google certificaten waarbij CIA-sites gevonden werden en DIGID onbruikbaar maakte, niet zo relevant. CIA is ondertussen al decennia bondjes aan het sluiten met Silicon Valley en andere start-ups uit de hele wereld, en de VS toonde zich niet te beroerd zich met NL politiek te bemoeien zoals bleek bij de overname de failliete boedel van Picnic door ASML eind 2018.

Traditioneel kwamen linkse partijen op voor minderheden, of in de US, de Democratische Partij en daarmee geassocieerde journalisten. Is Google hun spreekbuis geworden, ter bevordering van een positief zelfbeeld van deze groep heersers van de toekomst? En dan ook nog een geschiedenisdictaat onder je neus schrijven en eisen die na te leven? Eerst lachen (nieuw!) dan minder grappig (heb ik al gezien) doorgeven jongere broertjes en zusjes (heb je dit al gezien? Dit gebeurt overigens ook met pornografisch materiaal)

Valt dit bedrijf onderuit te halen? Of is er nog te klieren met certificaten maar willen we die partij wel omarmen, want waar komt het vandaan. Volgens goed gebruik wordt dat pas twintig jaar later iets over gemeld, zoals recentelijk Stuxnet.

Wat het bedrijf google in de toekomst met de persoonlijke gegevens van gebruikers van Google's diensten nu gaat doen, is gezien het heden redelijke voorspelbaar voor ons die al wat meer jaren ervaringskennis hebben opgedaan. Het probleem met de diversiteitsagenda en zijn uitvoering is dat de digitale omgeving van Google mee-resoneert met de agenda. Bij Strong AI zit er nog een mens tussen, gebruikt AI als filter, maar wat Google laat zien, lijkt inderdaad een grap, gericht op jongeren (en zij die zich hier mee identificeren, en uiteraard wat trollen). Maar in Nederland werden in het verleden ook andere grappen leuk gevonden dan we nu nog amusant vinden.

MJ reactie op de wereld van de analoge spionnetjes met diplomatieke reispapieren:

quote]Door Anoniem op 13-03-2024 om 21:34 uur( niet ik dus) :
Door Anoniem op 13-03-2024 om 18:36 uur:
Ik snap niet wat dit voorbeeld te maken zou hebben met het onderwerp "onserieusheid". Het gaat hier om list en bedrog zoals dat plaats kan vinden bij spionage en contra-spionage. Jij lijkt te denken dat die Duitse generaal niet blunderde, maar bezig was met een welbewuste, serieuze uitlokking van Russische spionnen. Je geeft daarvoor echter geen onderbouwing behalve jouw idee dat dit zou kunnen en dat dit een manier zou zijn om "subtiel te dreigen" tegen de Russen (waarbij me ook niet duidelijk wordt waarom de Russen hier überhaupt bang van zouden worden, maar goed...). Zonder nadere onderbouwing is jouw idee niet meer dan een uit de lucht gegrepen hypothese, of, als je het stellig beweert, een samenzweringstheorie.

Het van een afstand bekijken wat natie-staat vertegenwoordigers met snode plannen op elkaars grondgebied uitvreten met camera's en nieuwsverslaggeving er boven op, is al sinds 1945 de grond van samenzweringstheorien, en deze theorieën kunnen heel lang basis zijn van de cultuur. Films, boeken, en vooral veel verhalen, ook bij de diensten zelf, als anekdotisch bewijsmateriaal. Blijkbaar voorzien die in een menselijke behoefte, het vertellen van verhalen, verhalen met goede en slechte afloop. Het gaat op het politieke platform om de reacties die een dergelijke incident uitlokt, en diensten met hun AI's analyseren die reacties, om er garen bij te spinnen.

quote]Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ: 11-03-2024, 10:10 door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ - Bijgewerkt: 11-03-2024, 10:24

Op Wikipedia tref ik m.b.t. OPCW wel iets anders aan dat op een vorm van onserieusheid wijst:

De Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (Engels: Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons en afgekort tot OPCW) is een autonome internationale, multilaterale organisatie die haar zetel heeft in Den Haag. De organisatie werkt samen met de Verenigde Naties. (...)

Kritiek
Critici stellen vragen niet zozeer bij de chemische onderzoeken, dan wel bij de conclusies waarin een van de strijdende partijen in een gewapend conflict verantwoordelijk geacht wordt voor het gebruik van chemische wapens. Uit een gelekt intern document zou blijken dat sommige conclusies werden “bijgeschaafd” zonder feitelijke basis.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Organisatie_voor_het_Verbod_op_Chemische_Wapens


Het gaat dan om onserieusheid in de omgang met feiten en met de rechtsstatelijke plicht van OPCW om op een integere wijze over die feiten te communiceren met zowel de opdrachtgevers en partners (bijv. de VN) als met het grote publiek.[/quote]
Hier heb je een serieus punt. LLM kan dergelijke schriftelijke afschriften van het niet op integere wijze omgaan analyseren. OPCW kent een lange historie, en ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat het Rusland (en wellicht andere partijen) verschrikkelijk goed uitkwam dat het hoofdkantoor in Nederland staat: van Anraath, vrachtbrieven ElAl 1852, en in 2018 uiteraard het MH17 dossier.

Maar om mijn punt te onderschrijven over een niet-serieuze Google zoekmachine en de jeugd die Google humor consumeert, en reproduceerd, vergelijk deze personen:
https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Shulgin
Waarbij ik opmerk dat het nogal bonton in is bij software entrepreneurs om te experimenteren met psychedelische drugs, zoals je weet doet CIA groot inkopen bij deze bedrijven. De US is overigens opmerkelijk open, in vergelijking tot wat ik weet wat er aan AI in China en Rusland ontwikkeld wordt.
2018: https://emerj.com/ai-sector-overviews/artificial-intelligence-at-the-cia-current-applications/
Dit relevant voor het Internationaal Recht, en zaken doen, al vanaf 1999:
https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njilb/vol33/iss3/4/

Dan is er nog deze Alexander Shulgin:
https://en.wikipedia.org/wiki/Ozon_(company)
Waarbij ik opmerk dat een van deze winkels onlangs is afgefikt. Gat in de ozonlaag.

Maar de Alexander Shulgin in het door jouw genoemde artikel in de Guardian, is de Russische ambassadeur in Nederland.

https://nos.nl/nieuwsuur/video/2417688-het-sturen-van-militaire-goederen-verhoogt-kans-op-zeer-gevaarlijke-escalatie

Ik ben niet opgeleid in de Kremlinologie maar ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat de OPCW-hackers, door een andere Russische factie en/of in samenwerking met een andere natie, naar NL gezonden of gelokt waren, dan de groep rond Shulgin, of het was de bedoeling dat ze direct weer uitgewezen werden, als ze maar het (internationale) nieuws haalden. Toen was dat Syrie.

Als zoiets op dergelijk hoog niveau gespeeld wordt, dan is de clownswereld van de Google-consumenten, een zeer slechte opvoeder. Juridisch LLM en later wellicht AI gaat ingezet worden tegen de lachers en wellicht de winnaars van nu, want diversiteits-grapjes op Google AI wijze, leidt af waar het werkelijk om gaat.

LLM en AI heeft een juridische dossiers doorgespit, en kwam tot verontrustende inzichten en resultaten. Ik ben niet van plan mij de les te laten lezen door een kapsoneskop van 35, of dat bedrijf nu Google heet, of ik als leidinggevende tegenover mij tref. Daar ben ik veel te serieus voor.
14-03-2024, 22:06 door Anoniem
Nog even mijn excuus voor de irritante rommelige opmaak, spel- en typefouten in bovenstaande reactie. Beetje te snel doorgezet.

Anoniem 14/3 20:58
15-03-2024, 09:51 door Anoniem
Google Safe Browsing heeft nu alle sites, die je bezoekt in real time.
Google beweert ze niet in te kunnen zien, maar .....
17-03-2024, 19:59 door Anoniem
In de strijd tegen de 'zielloosheid' van het ogenblik:
https://writehuman.ai.

Als je naar bepaalde aspecten van het huidige bestaan kijkt,
schijnt de ziel al vertrokken te zijn. Is de 'geest' eruit.
Is dit wat 'Wyrd' met ons gaat doen voor Ragnarok?

#laufer
@Anoniem op 14-03-2024 om 20:58 uur.

Ik heb echt mijn best gedaan om jouw posting te lezen en te begrijpen, ondanks de fouten in de opmaak, maar ik begrijp niet welk punt of welke punten je wilt maken. Misschien wilde je voorbeelden geven van serieusheid en onserieusheid, maar als dat zo is, lukt het me niet om te begrijpen welke inzichten je daarover met ons wilt delen.

Voorbeeld van echte serieusheid

Vandaag zie ik in de krant wel een duidelijk voorbeeld van serieusheid versus onserieusheid. In de VS heeft een medewerker van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken (State Department), met als taak werkzaamheden op het gebied van mensenrechten, ontslag genomen omdat de VS, in strijd met de eigen wetgeving, wapens aan Isr*** blijft leveren waarmee mensenrechten worden geschonden in G***:

A human rights official has resigned from the US state department over G*** saying the Biden administration is flouting US law by continuing to arm Isr***, and is hushing up evidence that the US had seen on Isr***i human rights abuses.

Annelle Sheline, said she had hoped to have an influence on policy by staying at her post in the Near Eastern section of the bureau of democracy, human rights and labor, taking part in discussions, signing dissent cables and raising her concerns with her supervisor. But she had lost confidence she could do anything that would affect the flow of US arms to Isr***.

“The fundamental reason was – I no longer wanted to be affiliated with this administration,” Sheline told the Guardian. “I have a young daughter. She’s not yet two, but if some day in the future, she is learning about this and knows that I was at the state department and she asked me [about it] – I want to be able to tell her that I did what I could.”

Bron: https://www.theguardian.com/us-news/2024/mar/27/state-department-resignation-gaza-biden-policy

Wat je hier ziet, is enerzijds de morele serieusheid van deze medewerker, die consequenties trekt uit wat haar geweten haar vertelt. En anderzijds de morele èn juridische onserieusheid van leidende medewerkers van het ministerie en de regering, die de eigen wetgeving van de VS negeren omdat ze die wetgeving nu even niet politiek opportuun achten.

Verderop in het artikel maakt de ontslagnemende medewerker duidelijk dat deze onserieusheid in haar ogen op de langere termijn ook zeer schadelijk is voor de positie van de VS in de wereld. Ik denk dat ze daar gelijk in heeft. De VS, en in het kielzog daarvan (een deel van) de EU, verliezen in grote delen van de wereld steeds meer geloofwaardigheid, doordat ze meten met twee maten en de eigen regels ("the rule of law") negeren, terwijl ze tegelijk luidkeels verkondigen dat andere landen de internationale rechtsorde serieus moeten nemen.

Wat nodig is, als het gaat om keuzes over het wel, niet of anders inzetten van digitale systemen maar ook meer in het algemeen, is een terugkeer naar een besef dat woorden en daden met elkaar in overeenstemming moeten zijn. Een besef dat als je je eigen woorden en/of je eigen daden niet serieus neemt, dit op enig moment consequenties gaat krijgen.

-- De zonnige reclame van autofabrikanten/verkopers voor zg. "veilige" digitaal op afstand bedienbare autosloten, waarbij het risico van een AitM wordt genegeerd;
-- het idee van een Duitse generaal dat-ie best via een onbeveiligde verbinding kan inbellen naar een supervertrouwelijk militair overleg in oorlogstijd;
-- het afgeleid zijn van Indiase treinmachinisten door een cricketwedstrijd op hun smartphones terwijl ze door een rood sein rijden waarna er 14 doden vallen; en
-- het negeren door de VS van de eigen wetgeving ten aanzien van wapenleveranties aan het buitenland...
Dat zijn allemaal voorbeelden van hetzelfde euvel: een gebrek aan serieusheid, en een gebrek aan contact met het eigen geweten.

Als dit onserieuze gedrag alleen consequenties had voor de personen die zelf zo handelen, dan zou je er misschien nog om kunnen lachen. Maar het heeft vooral consequenties voor anderen.

Wat kunnen we doen om weer meer serieusheid en betrouwbaarheid te ontwikkelen - zowel met betrekking tot de toepassing van digitale technologie als met betrekking tot onze politiek en de inrichting van onze maatschappij? Tot nu toe is het enige realistische wat ik kan bedenken, dat Nederland (of Europa, of de wereld) eerst ongelooflijk op zijn bek moet gaan, met enorme aantallen slachtoffers tot gevolg, voordat de overlevenden (misschien) bereid zijn om weer serieus te gaan denken en handelen.

Maar ik hoor graag de ideeën van anderen.

M.J.
28-03-2024, 10:14 door Anoniem
Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ:

Maar ik hoor graag de ideeën van anderen.

M.J.

Het is prima als je het ergens niet mee eens bent en dat het (door jij persoonlijke) label "onserieus" hangt. Jouw definitie van "onserieus" is overigens geen universeel gedragen definitie.

Maar dat betekent nog niet dat hetgeen wat jij het niet meer eens bent, ook daadwerkelijk moet veranderen.
28-03-2024, 11:13 door Anoniem
Annelle Sheline geeft aan dat haar geweten haar ingaf, dat ze zich niet kan confirmeren aan de groepsnormen van haar collega's en leidinggevenden. Ze wil niet met een dergelijke organisatie geassocieerd worden (door wie of wat?) met het oog op de toekomst van haar dochter.

Het de zoveelste strijder voor het morele gelijk van wetsinterpretatie en rechtstoepassing die de handdoek in de ring gooit. Hiermee stelt ze ook vele gelijkgestemden teleur, zij zat op de positie dat ze met ze kon praten, namens haar achterban. Misschien dat die haar egocentrisme verwijten, en zich af vragen hoe ze haar beter hadden kunnen steunen, zodat ze dit besluit niet had hoeven nemen.

Vraag:Wat kunnen we doen om weer meer serieusheid en betrouwbaarheid te ontwikkelen - zowel met betrekking tot de toepassing van digitale technologie als met betrekking tot onze politiek en de inrichting van onze maatschappij?

Er tot op de vezels van ons bestaan van doordrongen zijn, waar het vandaan komt: digitalisering is uitgevonden voor militaire toepassingen. Een gedigitaliseerde samenleving werkt hier doelbewust naar toe.

In de huidige politieke situatie, die vorm geeft aan de inrichting van de maatschappij, gaat dat komende tijd mi steeds helderder worden. Militaristische samenleving, al zullen andere eufemismes worden ingemasseerd via diverse infobubbles.

Tot nu toe is het enige realistische wat ik kan bedenken, dat Nederland (of Europa, of de wereld) eerst ongelooflijk op zijn bek moet gaan, met enorme aantallen slachtoffers tot gevolg, voordat de overlevenden (misschien) bereid zijn om weer serieus te gaan denken en handelen.
Dit scenario zou wel eens zou kunnen kloppen, helaas.
28-03-2024, 15:51 door Anoniem
Onserieusheid?
U bedoeld waarschijnlijk: lichtzinnigheid.

Het woord "lichtzinnigheid" houdt in dat men gewoonlijk niet goed nadenkt, en daarom domme dingen doet.
Lichtzinnigheid wordt gemakkelijk in de hand gewerkt door één of meer van de volgende factoren:
haast, luiheid, een gebrek aan kennis en zelfoverschatting.
(bijv.: ik hoef de aanwijzingen, tips en waarschuwingen niet te lezen want ik weet wel hoe het moet).

De oorzaak van toenemende lichtzinnigheid?
Volgens mij in de eerste plaats de welvaart.
De meeste mensen kunnen zich permitteren om een potje te breken zonder dat ze er meteen failliet van gaan.
En ook komt het door toename van technieken waar een doorsnee burger de ballen verstand van heeft.
De doorsnee burger is allang blij als het werkt. De veiligheid krijgt niet zoveel aandacht, omdat het meestal goed gaat,
en soms ook omdat het allemaal zo ingewikkeld is dat jezelf hierin verdiepen al snel teveel tijd zou kosten.
Gebruikers komen al tijd tekort om alles te doen wat ze op een dag willen doen, dus het blijft er vaak bij.

Daarom moeten fabrikanten ervoor zorgen dat produkten die ze op de markt brengen zoveel mogelijk "fool-proof" zijn.
Je kunt het gebruikers namelijk moeilijk kwalijk nemen dat ze zijn zoals ze nu eenmaal zijn tegenwoordig.
Maar ook bij fabrikanten is er toenemende druk van deadlines die moeten worden gehaald e.d.
Want bij fabrikanten draait het voornamelijk om het geld en de winst en het verslaan van de concurrentie.

Conclusie: het zou een taak van de overheid moeten zijn dat de produkten van fabrikanten voldoende veilig zijn.
En dat gebeurt ook. De vraag is alleen of er niet méér moet gebeuren dan wat de overheid nu doet.
28-03-2024, 16:19 door Anoniem
@ anoniem 15:51

Lichtzinnigheid verbindt je aan welvaart, degelijke machtspositie.

Voor velen is de chaos, onkunde en onzekerheid van het bestaan, ook in Nederland, oorzaak van onzorgvuldigheid:
Angst, gebrek aan concentratie, twijfel, impulsiviteit.

Gebruikers van die zogenaamde fool-proof producten kan je niet kwalijk nemen dat ze omdat ze denken te weten hoe dat spelletje werkt, het het lijkt alsof het goed gaat. Geldt ook wel eens bij ontwikkelaars die werken voor een baas die onredelijke eisen stelt en hierdoor hun werk afraffelen.
28-03-2024, 19:12 door Anoniem
Door Anoniem: @ anoniem 15:51

Lichtzinnigheid verbindt je aan welvaart, degelijke machtspositie


Ah. Dus mensen die van zichzelf niet vinden dat ze welvarend zijn, zijn niet lichtzinnig?


Door Anoniem: @ anoniem 15:51

Voor velen is de chaos, onkunde en onzekerheid van het bestaan, ook in Nederland, oorzaak van onzorgvuldigheid:

Ah ja. Dus als je onzeker bent over je toekomst, ben je onzorgvuldig geweest.

Echt wat een onzin. Maar goed dat is ook precies waar dit soort open topics toe leiden.
28-03-2024, 23:30 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: @ anoniem 15:51

Lichtzinnigheid verbindt je aan welvaart, degelijke machtspositie


Ah. Dus mensen die van zichzelf niet vinden dat ze welvarend zijn, zijn niet lichtzinnig?
Laat ik het zo zeggen: elk nadeel heeft zijn voordeel, en andersom heeft elk voordeel zijn nadeel.

Welvaart maakt dat we het niet altijd zo nauw meer nemen. De meeste mensen voelen zich veilig en gesetteld.
Dus als er eens iets mis gaat "so what"? Men denkt dat wel te kunnen hebben.
Gemak dient de mens, dus laten we vooral niet al te moeilijk doen. Daar komt die lichtzinnigheid vandaan.

Als mijn overgrootvader en overgrootmoeder (die elke cent 3x omdraaiden voordat ze hem uitgaven) zouden horen
hoe luxieus de meeste mensen vandaag de dag leven, dan zouden ze zich omdraaien in hun graf.
Er kan veel meer dan vroeger en dat kan fijn zijn, maar het leven wordt er wel complexer van,
en dus is er meer kans op fouten.


Door Anoniem: @ anoniem 15:51

Voor velen is de chaos, onkunde en onzekerheid van het bestaan, ook in Nederland, oorzaak van onzorgvuldigheid:

Ah ja. Dus als je onzeker bent over je toekomst, ben je onzorgvuldig geweest.

Echt wat een onzin. Maar goed dat is ook precies waar dit soort open topics toe leiden.
Wie zorgvuldig had opgelet, ziet dat de genoemde opmerking bij anoniem 16:19 vandaan kwam, en niet bij anoniem 15:51. Dus vertel maar: hoe kan het dat je die fout hebt gemaakt? Kunnen wij vast allemaal wat van leren.

Lichtzinnigheid leidt overigens tot onzorgvuldigheid, dus in zoverre geef ik anoniem 16:19 gelijk.
Angst, gebrek aan concentratie, twijfel, impulsiviteit kunnen bij bepaalde groepen ook een rol spelen,
maar ik verwacht dat deze groep in de minderheid is als we over mensen op volwassen leeftijd spreken.
29-03-2024, 00:17 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: @ anoniem 15:51

Lichtzinnigheid verbindt je aan welvaart, degelijke machtspositie


Ah. Dus mensen die van zichzelf niet vinden dat ze welvarend zijn, zijn niet lichtzinnig?


Door Anoniem: @ anoniem 15:51

Voor velen is de chaos, onkunde en onzekerheid van het bestaan, ook in Nederland, oorzaak van onzorgvuldigheid:

Ah ja. Dus als je onzeker bent over je toekomst, ben je onzorgvuldig geweest.

Echt wat een onzin. Maar goed dat is ook precies waar dit soort open topics toe leiden.
Eens. De nuance tussen lichtzinnig en onzorgvuldig raakr een lexicale gevoelstoon.
29-03-2024, 07:42 door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ - Bijgewerkt: 29-03-2024, 07:59
@Anoniem op 28-03-2024 om 15:51 uur;
@Anoniem op 28-03-2024 om 16:19 uur;

Bedankt dat jullie gezamenlijk duidelijker hebben gemaakt waarom ik voor de door mij bekritiseerde houding die mensen tegenwoordig zo vaak aannemen, het woord "onserieusheid" heb gekozen. Wat ik aanduid als "onserieusheid", heeft kenmerken van zowel "lichtzinnigheid" (@Anoniem op 28-03-2024 om 15:51 uur) als "onzorgvuldigheid" (@Anoniem op 28-03-2024 om 16:19 uur).

Daarbij inbegrepen zowel praktische als "morele" of "ethische" onzorgvuldigheid. Iemand die alleen "lichtzinnig" is, kan moreel heel betrokken zijn bij wat-ie doet, maar tegelijk nogal roekeloos.

Denk bijvoorbeeld aan het door mij genoemde voorbeeld van de Duitse generaal die onbeveiligd inbelde naar een supergeheim overleg. Misschien was die man wel oprecht zó (moreel) betrokken bij de zaak, of zo bezorgd over een mogelijke slechte uitkomst van het overleg, dat hij niet meer goed kon nadenken en heel gedreven, maar dus tegelijk roekeloos inbelde zonder na te denken over de risico's die hij daarmee nam, omdat hij als militair van een al decennia lang veilig land niet meer gewend was om serieus over risico's na te denken. Die risico's waren dan als gevolg van langdurig comfort als het ware uit zijn voorstellingsvermogen gevallen.

Je kunt de houding en het gedrag van de generaal dan niet puur en alleen "lichtzinnig" noemen. En ook niet alleen "onzorgvuldig". Er was dan nog iets ergers aan de hand dan "lichtzinnigheid" of "onzorgvuldighid", namelijk ontbrekend voorstellingsvermogen, en wel op het moment zelf, dat wil zeggen op de momenten die ertoe deden. Namelijk:
(1) het moment waarop de generaal ervoor koos om onbeveiligd in te bellen, en
(2) het moment waarop hij dat daardwerkelijk deed.
Op beide momenten ging er bij hem kennelijk geen alarmbelletje rinkelen van "Hé, waar ben ik eigenlijk mee bezig?" (praktisch gezien en/of moreel gezien).

Met het voorbeeld van de reclame van autofabrikanten voor digitale, op afstand bedienbare autosloten is iets vergelijkbaars aan de hand. Het voorspiegelen aan klanten (autokopers) dat iets veilig is terwijl het dat in werkelijkheid niet is (blijkens het grote aantallen diefstallen van digitaal afgesloten auto's), hoeft niet lichtzinnig of praktisch gezien onzorgvuldig te zijn, want het kan ook een welbewuste calculatie zijn van de autofabrikanten, namelijk dat de klanten uiteindelijk zelf voor de misleiding op zullen draaien, in de vorm van verhoogde verzekeringspremies.

In dat geval is er bij de autofabrikanten wel sprake van "onzorgvuldigheid", maar dat is dan geen praktische onzorgvuldigheid (de calculatie werkt immers in de praktijk zoals bedoeld, in ieder geval op de korte termijn). Het is dan alleen morele onzorgvuldigheid. Immers, in dat geval gooit de autofabrikant zijn klanten welbewust voor de bus.

Ik zocht een woord voor praktische (onbewuste) èn morele (bewuste) nonchalance die
-- in samenhang met elkaar zijn gegroeid;
-- op verschillende manieren tot uiting kunnen komen (soms in combinatie met elkaar);
-- maar elkaars schadelijke effecten wel versterken.

Daarom koos ik voor het woord "onserieusheid".

@Anoniem op 28-03-2024 om 19:12 uur. Jij schrijft:

Echt wat een onzin. Maar goed dat is ook precies waar dit soort open topics toe leiden.

Ik weet niet wat je precies bedoelt met een "open" topic, maar wie wat langer rondkijkt op dit forum, ziet dat er in de reacties onder alle soorten topics (bredere en meer specifieke onderwerpen) ook een boel onzin wordt verkondigd. Het lijkt er eerder op dat het inherent is aan open discussie dat daarin ook onzin wordt verkondigd.

Jouw eigen bijdrage is overigens een voorbeeld van onzin. Onder andere doordat je onjuist citeert, door in jouw quote Anoniem 15:51 als bron te noemen, terwijl de geciteerde tekst afkomstig is van Anoniem om 16:09. Als het jou, in een topic over dit onderwerp, niet eens lukt om simpelweg een bron correct te vermelden, dan kan ik jouw opvattingen over "lichtzinnigheid" en "onzorgvuldigheid" niet echt serieus nemen.

M.J.
29-03-2024, 09:16 door Anoniem
Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ: @Anoniem op 28-03-2024 om 15:51 uur;
@Anoniem op 28-03-2024 om 16:19 uur;

Bedankt dat jullie gezamenlijk duidelijker hebben gemaakt waarom ik voor de door mij bekritiseerde houding die mensen tegenwoordig zo vaak aannemen, het woord "onserieusheid" heb gekozen. Wat ik aanduid als "onserieusheid", heeft kenmerken van zowel "lichtzinnigheid" (@Anoniem op 28-03-2024 om 15:51 uur) als "onzorgvuldigheid" (@Anoniem op 28-03-2024 om 16:19 uur).

Daarbij inbegrepen zowel praktische als "morele" of "ethische" onzorgvuldigheid. Iemand die alleen "lichtzinnig" is, kan moreel heel betrokken zijn bij wat-ie doet, maar tegelijk nogal roekeloos.

Denk bijvoorbeeld aan het door mij genoemde voorbeeld van de Duitse generaal die onbeveiligd inbelde naar een supergeheim overleg. Misschien was die man wel oprecht zó (moreel) betrokken bij de zaak, of zo bezorgd over een mogelijke slechte uitkomst van het overleg, dat hij niet meer goed kon nadenken en heel gedreven, maar dus tegelijk roekeloos inbelde zonder na te denken over de risico's die hij daarmee nam, omdat hij als militair van een al decennia lang veilig land niet meer gewend was om serieus over risico's na te denken. Die risico's waren dan als gevolg van langdurig comfort als het ware uit zijn voorstellingsvermogen gevallen.

M.J.

Daar is al een term voor, en die term is "onbewust". Je had jezelf ongeveer 14 longwrites kunnen besparen

Overigens knoop je dingen aan elkaar waarvan je de context helemaal niet kent (je bent er niet biggest, bent niet op de hoogte van de besluitvorming en je kent die personen ook helemaal niet) en probeert dan een verband te vinden via het bedenken van een eigen bedacht koppelwoord.

Asjeblieft.
Door Anoniem op 29-03-2024 om 09:16 uur:

Daar is al een term voor, en die term is "onbewust". Je had jezelf ongeveer 14 longwrites kunnen besparen

Overigens knoop je dingen aan elkaar waarvan je de context helemaal niet kent (je bent er niet biggest, bent niet op de hoogte van de besluitvorming en je kent die personen ook helemaal niet) en probeert dan een verband te vinden via het bedenken van een eigen bedacht koppelwoord.

Asjeblieft.

Nee, de term "onbewust" voldoet om twee redenen niet. Ten eerste dekt deze term geen "bewuste onzorgvuldigheid" (zie o.a. het voorbeeld van calculerende autofabrikanten die ondanks informatie over diefstallen toch bleven volhouden dat digitale op-afstand-sloten veilig waren).

Ten tweede dekt deze term niet de menselijke houding die in veel gevallen mede-oorzaak is van onbewustheid. Zeg maar het wegkijken, het jezelf oogkleppen opzetten, het afleiden van je eigen aandacht door "gemak" te zoeken, en dergelijke.

Daarom vind ik "onserieusheid" beter als term.

Het lijkt of je er bezwaar tegen hebt dat ik zelfstandig nadenk en verbanden leg. Maar dat is hoe vooruitgang tot stand komt. Als mensen niet zelf verbanden hadden gelegd, dan leefden we nu nog in het stenen tijdperk. Het heeft me altijd verbaasd hoeveel weerstand het oproept als iemand zelfstandig nadenkt en verder probeert te kijken dan zijn neus lang is.

Uiteraard sta ik open voor een eventuele uitleg van jouw kant waarom het juist beter zou zijn als we nog in het stenen tijdperk leefden, of waarom het een goed idee zou zijn om bijvoorbeeld toe te gaan naar een soort neo-Middeleeuwen.
Brand gerust los!

M.J.
29-03-2024, 10:55 door Bitje-scheef
Het lijkt of je er bezwaar tegen hebt dat ik zelfstandig nadenk en verbanden leg. Maar dat is hoe vooruitgang tot stand komt. Als mensen niet zelf verbanden hadden gelegd, dan leefden we nu nog in het stenen tijdperk. Het heeft me altijd verbaasd hoeveel weerstand het oproept als iemand zelfstandig nadenkt en verder probeert te kijken dan zijn neus lang is.

Mwah, de term whataboutism is al gevallen. Mensen zien vooral door (de vele prikkels met) zogenaamde verbanden de waarheden niet meer. Eigenlijk kun je stellen dat harde feiten minder waard zijn geworden en veronderstellingen meer waard zijn geworden in de hedendaagse discussie.

Daarnaast kun je stellen dat bronnen hetzelfde ondergaan. We bombarderen de gevestigde media als clubjes die de liegen voor de overheid, om de verklaringen van de overheid als feiten te verkondigen. Maar een jan-doedel journalist die alternatief nieuws (ongefundeerd) brengt wordt zondermeer geloofd op zijn "blauwe" ogen. Dezelfde jan-doedel verkondigt dat wetenschappers liegen en de overheid opzettelijk de boel belazerd. U kunt raden wat de gevolgen zijn op lange termijn.

Uiteindelijk wordt niets meer geloofd, omdat mensen geen "sh*t-radar" meer hebben.
Door Bitje-scheef:
Het lijkt of je er bezwaar tegen hebt dat ik zelfstandig nadenk en verbanden leg. Maar dat is hoe vooruitgang tot stand komt. Als mensen niet zelf verbanden hadden gelegd, dan leefden we nu nog in het stenen tijdperk. Het heeft me altijd verbaasd hoeveel weerstand het oproept als iemand zelfstandig nadenkt en verder probeert te kijken dan zijn neus lang is.

Mwah, de term whataboutism is al gevallen. Mensen zien vooral door (de vele prikkels met) zogenaamde verbanden de waarheden niet meer. Eigenlijk kun je stellen dat harde feiten minder waard zijn geworden en veronderstellingen meer waard zijn geworden in de hedendaagse discussie.
Op dat punt deel ik je bezorgdheid. Waarbij ik wel opmerk dat "harde feiten" nooit helemaal hard zijn. Ik zeg dit met enige kennis van inzichten uit de wetenschapsfilosofie. "100% harde feiten" bestaan voor mensen die er een "positivistische" opvatting op na houden van wat wetenschap zou zijn, maar niet voor mensen die zich bewust zijn van de "theoriegeladenheid" van waarnemingen en waargenomen "feiten".

Alle goede wetenschappers zijn zich bewust van de beperkingen van wetenschappelijke methodes en praktijken, en van de invloed van menselijke attitudes en vooringenomenheden op wetenschappelijke resultaten in de praktijk. De huidige "repliceerbaarheidscrisis" in het wetenschappelijk onderzoek is slechts één aspect daarvan. Een ander aspect is de omgang door veel wetenschappers en "experts" met statistiek (zie bijv. het boekje van hoogleraar statistiek Ronald Meester: "Wetenschap als nieuwe religie").

Daarnaast kun je stellen dat bronnen hetzelfde ondergaan. We bombarderen de gevestigde media als clubjes die de liegen voor de overheid, om de verklaringen van de overheid als feiten te verkondigen. Maar een jan-doedel journalist die alternatief nieuws (ongefundeerd) brengt wordt zondermeer geloofd op zijn "blauwe" ogen. Dezelfde jan-doedel verkondigt dat wetenschappers liegen en de overheid opzettelijk de boel belazerd. U kunt raden wat de gevolgen zijn op lange termijn.
Ik denk dat je hier een zeer scheef beeld schetst. De meeste mensen in Nederland geloven nog altijd "experts" die door de overheid en door gevestigde, vaak zich met de overheid verbindende media worden goedgekeurd en in een positief daglicht worden geplaatst. Een minderheid gelooft juist alleen wat jij "jan-doedel journalisten" noemt die volgens jou "alternatief" en volgens jou [i[dus[/i] "ongefundeerd" nieuws brengen. Die omschrijving van jou laat jouw eigen vooringenomenheid zien.

Ik en behoorlijk wat andere mensen geloven geen enkele journalist op diens "blauwe ogen", ongeacht of die journalist voor een gevestigd "mainstream" medium werkt, of juist voor een ander medium. Ik probeer in het oerwoud van journalistieke uitlatingen zo goed en zo kwaad als het gaat een beetje de weg te vinden, waarbij ik alle uitspraken kritisch probeer te bekijken en met elkaar probeer te vergelijken.

Helaas heb ik moeten constateren dat de Nederlandse overheid in de afgelopen jaren inderdaad vaak de boel heeft belazerd. Uiteindelijk ligt dat niet aan de media (hoewel sommige media daarvoor ijverig hand- en spandiensten hebben verricht), maar aan de overheid zelf.

Uiteindelijk wordt niets meer geloofd, omdat mensen geen "sh*t-radar" meer hebben.
Ik denk dat mensen altijd wel iets geloven, omdat mensen behoefte hebben aan enige vorm van houvast. Alleen is het houvast de afgelopen jaren verbrokkeld, als een planeet die uiteen is gespat in meerdere stukken. Sommige mensen houden zich vast aan brokstuk A, anderen aan brokstuk B, enzovoort.

Zelf probeer ik alle grotere brokstukken te blijven waarnemen en serieus te nemen. Dat valt nog niet mee, want veel bewoners van brokstuk (of noem het "bubbel") A die merken dat ik brokstuk B serieus neem, hebben een neiging om te gaan roepen dat ik dus bevooroordeeld ben, een "wappie" of een samenzweringsdenker, terwijl veel bewoners van brokstuk B iets vergelijkbaars gaan roepen als ze merken dat ik brokstuk A nog serieus neem.

Mensen hebben nog wel degelijk een sh*t-radar, alleen staat die vaak niet goed afgesteld. Bewoners van brokstuk A zien alleen de sh*t op brokstuk B, en bewoners van brokstuk B zien alleen de sh*t op brokstuk A. Het ontbreekt hun radar aan voldoende spiegels om in te kijken.

Wat moet je dan als je rondzweeft te midden van zo'n zwerm brokstukken? Ik zou graag ergens willen landen hoor, maar liever niet op zo'n "Asteroid of the Apes" of zo'n "Brokstuk van de Berggorilla's".

M.J.
29-03-2024, 12:19 door Anoniem
"Onserieusheid" is een verzonnen woord waarvan de betekenis niet vast staat.
https://www.woorden.org/woord/onserieusheid
Daarom vind ik het niet het ideale woord. Maar het is goed dat je het wat hebt toegelicht M.J.

Uit de lessen "systeem ontwerpen" herinner ik mij uit de vorige eeuw de volgende tip van mijn docent:
"maak ijverig gebruik van het "KISS!"-principe!"

"KISS" Is de afkorting van "KEEP IT SIMPLE AND STUPID!".
We zijn namelijk van nature vaak geneigd om van allerlei fancy technieken gebruik te willen maken,
zodat de compexiteit onnodig toeneemt, en hiermee ook de kans op fouten.
Verder kost het dan meer moeite om eventueel aanwezige fouten te ontdekken, zodat ze erin blijven zitten.
Het gemak kan toenemen (hier is de mens gevoelig voor!) en soms ook de veiligheid, maar niet altijd.
Gebruikers gaan meestal uit van een perfecte werking en veiligheid, maar de praktijk kan weerbarstig zijn.

Vaak ontstaan er problemen door haast.
Als er bijv.van je wordt verwacht dat je meedoet met een belangrijke teleconferentie
en je hebt zo snel geen toegang tot een veilige verbinding, dan moet je wat, en kom je voor dilemma's te staan.
Je kan kiezen om voor de veiligheid maar niet mee te doen.
Maar dit wordt ongetwijfeld opgemerkt, en het wordt je meestal niet in dank afgenomen.
Het dilemma kan dan zijn: niet meedoen en op je flikker krijgen, of meedoen via een niet-beveiligde lijn in de hoop dat
er niemand meeluistert. Want waarom zou er altijd iemand meeluisteren? Je weet dat het kan, maar dat wil niet zeggen
dat het ook altijd gebeurt. En als het tóch gebeurt is het niet zeker dat degene die meeluistert er kwaad mee doet.
Het is dus een risico. Maar als je mazzel hebt, merkt niemand er wat van. En dan heb je tenminste nog een kans,
terwijl in het andere geval je zeker weet dat je zult "hangen".

Wat hier om de hoek komt kijken is dat "dreigen met sancties" of alleen maar "een strenge baas" niet altijd helpt,
en soms zelfs averechts kan uitwerken. Er behoort daarom enig begrip voor te zijn dat niet altijd alles op tijd lukt.
29-03-2024, 12:26 door Anoniem
Door Bitje-scheef:
Het lijkt of je er bezwaar tegen hebt dat ik zelfstandig nadenk en verbanden leg. Maar dat is hoe vooruitgang tot stand komt. Als mensen niet zelf verbanden hadden gelegd, dan leefden we nu nog in het stenen tijdperk. Het heeft me altijd verbaasd hoeveel weerstand het oproept als iemand zelfstandig nadenkt en verder probeert te kijken dan zijn neus lang is.

Mwah, de term whataboutism is al gevallen. Mensen zien vooral door (de vele prikkels met) zogenaamde verbanden de waarheden niet meer. Eigenlijk kun je stellen dat harde feiten minder waard zijn geworden en veronderstellingen meer waard zijn geworden in de hedendaagse discussie.

Daarnaast kun je stellen dat bronnen hetzelfde ondergaan. We bombarderen de gevestigde media als clubjes die de liegen voor de overheid, om de verklaringen van de overheid als feiten te verkondigen. Maar een jan-doedel journalist die alternatief nieuws (ongefundeerd) brengt wordt zondermeer geloofd op zijn "blauwe" ogen. Dezelfde jan-doedel verkondigt dat wetenschappers liegen en de overheid opzettelijk de boel belazerd. U kunt raden wat de gevolgen zijn op lange termijn.

Uiteindelijk wordt niets meer geloofd, omdat mensen geen "sh*t-radar" meer hebben.

Ik ben het volkomen met je eens.
Onserieus is trouwens niet eens een woord. Je bent serieus of je bent het niet.

Het is precies wat de TS beschrijft: hij heeft behoefte aan houvast. Maar dat rechtvaardigt nog niet dat er allerlei dwarsverbanden worden geopperd terwijl het nog niet eens is vastgesteld dat de raakvlakken overeenkomen.
Door Anoniem op 29-03-2024 om 12:19 uur: "Onserieusheid" is een verzonnen woord waarvan de betekenis niet vast staat.
https://www.woorden.org/woord/onserieusheid
Daarom vind ik het niet het ideale woord. Maar het is goed dat je het wat hebt toegelicht M.J.
Alle woorden zijn verzonnen woorden waarvan de betekenis niet vast staat.
In het Chinees hadden ze geen woord voor "trein", toen hebben ze "vuurwagen" (huoche) bedacht. Het is ontzettend leuk om te zien wat men in jonge talen zoal aan neologismen (nieuwe woorden) bedenkt. In zekere zin is elke taal een jonge taal, omdat de omstandigheden waarin de taal gesproken wordt, steeds veranderen en de taal dus telkens opnieuw geboren moet worden.

Als ik de betekenis van het woord "neologisme" check op Wikipedia, dan tref ik daar in een kadertje het volgende voorbeeld aan: "Digiscoping: een neologisme voor het maken van foto's met een digitale camera door een telescoop heen." En alweer is mijn vocabulaire met een nieuw woord uitgebreid!

Uit de lessen "systeem ontwerpen" herinner ik mij uit de vorige eeuw de volgende tip van mijn docent:
"maak ijverig gebruik van het "KISS!"-principe!"

"KISS" Is de afkorting van "KEEP IT SIMPLE AND STUPID!".
We zijn namelijk van nature vaak geneigd om van allerlei fancy technieken gebruik te willen maken,
zodat de compexiteit onnodig toeneemt, en hiermee ook de kans op fouten.
Verder kost het dan meer moeite om eventueel aanwezige fouten te ontdekken, zodat ze erin blijven zitten.
Het gemak kan toenemen (hier is de mens gevoelig voor!) en soms ook de veiligheid, maar niet altijd.
Gebruikers gaan meestal uit van een perfecte werking en veiligheid, maar de praktijk kan weerbarstig zijn.
Hier zit inderdaad veel wijsheid in. Ik heb dit principe zelf ook wel eens gehanteerd bij het verbeteren van een functioneel ontwerp voor een bescheiden IT-systeem. Ik zou de afkorting wel iets anders willen uitschrijven, namelijk als "Keep It Simple and Smart". Het doet me ook een beetje denken aan "het scheermes van Ockham" ("Occam's Razor", "lex parsimoniae"), maar dan niet gericht op het ontwerpen/bouwen van theorieën, maar op het ontwerpen/bouwen van IT-systemen.

Je kunt ook kiezen om een Smartphone voortaan een Stupidphone te noemen, omdat-ie mensen vooral dommer maakt.

Vaak ontstaan er problemen door haast.
Als er bijv.van je wordt verwacht dat je meedoet met een belangrijke teleconferentie
en je hebt zo snel geen toegang tot een veilige verbinding, dan moet je wat, en kom je voor dilemma's te staan.
Je kan kiezen om voor de veiligheid maar niet mee te doen.
Maar dit wordt ongetwijfeld opgemerkt, en het wordt je meestal niet in dank afgenomen.
Het dilemma kan dan zijn: niet meedoen en op je flikker krijgen, of meedoen via een niet-beveiligde lijn in de hoop dat
er niemand meeluistert. Want waarom zou er altijd iemand meeluisteren? Je weet dat het kan, maar dat wil niet zeggen
dat het ook altijd gebeurt. En als het tóch gebeurt is het niet zeker dat degene die meeluistert er kwaad mee doet.
Het is dus een risico. Maar als je mazzel hebt, merkt niemand er wat van. En dan heb je tenminste nog een kans,
terwijl in het andere geval je zeker weet dat je zult "hangen".

Wat hier om de hoek komt kijken is dat "dreigen met sancties" of alleen maar "een strenge baas" niet altijd helpt,
en soms zelfs averechts kan uitwerken. Er behoort daarom enig begrip voor te zijn dat niet altijd alles op tijd lukt.

Dit vind ik een mooie beschrijving van een reëel dilemma, dat tegelijk het belang van morele serieusheid illustreert. Want als die Duitse generaal moreel voldoende serieus was geweest èn zich bewust was geweest van de regels èn van het belang van een serieuze omgang met veiligheid, mede in het belang van de discipline in de Duitse krijgsmacht, dan was het voor hem geen dilemma geweest. Dan had hij zonder problemen gekozen voor "niet meedoen en op je flikker krijgen", tenzij een hogere generaal hem een dienstopdracht had gegeven om toch vanuit dat Singaporese hotel bij die luchtshow onbeveiligd in te bellen. Hij had dit natuurlijk even kunnen overleggen met die hogere generaal (via die onbeveiligde verbinding, voordat het geheime overleg startte).

Als die hogere generaal (in casu de opperbevelhebber van de luchtmacht) dan had gezegd: "Je moet toch onbeveiligd inbellen", dan was dat verder diens verantwoordelijkheid geweest. Het is overigens heel goed mogelijk dat het inderdaad zo gegaan is, en dat de minder hoge generaal nu als "fall guy" wordt gebruikt om de opperbevelhebber uit de wind te houden. Dit zou ook kunnen verklaren waarom defensieminister Pistorius geen maatregelen wilde treffen tegen de minder hoge generaal.

Een andere mogelijkheid is dat er geen dringende reden voor de minder hoge generaal was om in Singapore een luchtshow bij te wonen, of dat daarover van te voren tussen de heren generaals niet helder gecommuniceerd was. Wie zal het zeggen? Ik zou dan zeggen: "KISS (my *ss). Just respect the basics. Je gaat niet onbeveiligd inbellen naar een geheim topoverleg, en zeker niet in oorlogstijd."

M.J.
29-03-2024, 14:11 door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ - Bijgewerkt: 29-03-2024, 14:35
Door Anoniem op 29-03-2024 om 12:26 uur: (...)
Onserieus is trouwens niet eens een woord. Je bent serieus of je bent het niet.

Is dit satire? Ik vind dit een hilarische en huiveringwekkende reactie. Als ik met wat mensen een potje scrabble speel, dan is het woordenboek de arbiter of een woord "bestaat" of niet. Maar het werkelijke leven is meer dan een potje scrabble.

Onweer is trouwens ook niet eens een woord. Het is weer of geen weer.

Het is precies wat de TS beschrijft: hij heeft behoefte aan houvast. Maar dat rechtvaardigt nog niet dat er allerlei dwarsverbanden worden geopperd terwijl het nog niet eens is vastgesteld dat de raakvlakken overeenkomen.

Ook hier weer een fraaie weergave (bedoeld of onbedoeld) van een slavenbrein. Oeps, bestaat dit woord wel? Even opzoeken op www.woorden.org. Nee, het bestaat niet:

slavenbrein
heeft geen uitgebreide woordinformatie.
Ook op encyclo.nl zijn geen resultaten gevonden voor `slavenbrein`.

Deze woorden staan wél in de database:
• schokgolven • schoolbanken • slaapmatten • sleepnetten • sluip binnen • schoolleven • seksslavin • slapengaan • slavenleven

Bron: https://www.woorden.org/woord/slavenbrein

In een land als Rusland mocht er tot voor heel kort geen "dwarsverband" worden "geopperd" tussen enerzijds een "speciale militaire operatie" en anderzijds een "oorlog". Want daar is het de president zelf die "vaststelt" of er "raakvlakken overeenkomen". Als je daar zoiets "oppert" zonder toestemming van hogerhand, kun je voor tien jaar naar een gevangeniskamp in Noord-Siberië worden gestuurd.

Zullen we in Nederland dan iedereen die een verband oppert tussen "slaaf" en "brein", maar naar het inmiddels overbevolkte eiland sturen dat Ab Osterhaus voor ons in gedachten heeft?

Viroloog: 'Ongevaccineerden op eiland zetten ideaal, maar niet acceptabel'

Gepubliceerd op 27 oktober 2021 om 07:54

De coronacijfers lopen op. Moeten we toe naar aparte maatregelen voor ongevaccineerden? Viroloog Ab Osterhaus: "Je kunt ongevaccineerden niet op een eiland zetten. Dat zou de ideale oplossing zijn, maar dat is niet acceptabel."

Bron: https://www.nu.nl/289788/video/viroloog-ongevaccineerden-op-eiland-zetten-ideaal-maar-niet-acceptabel.html

Ik heb ook nog even het woord "slavendrijversbrein" opgezocht, maar kreeg opnieuw nul op rekest. Dat bestaat dus ook niet.

M.J.
29-03-2024, 16:01 door Anoniem
De Russische taal is een archaïsche. Weinig woorden, veel afleidingen, en een ons onbekend systeem van naamvallen waar de Rus vrijelijk mee speelt, om het gebrek aan andere duidingen uit het woordenboek te compenseren. Eén zelfstandig naamwoord, of bijvoeglijk naamwoord kan in het Russisch zoveel betekenis hebben, dat een Urban Dictionary erbij verbleekt.

Subtiele taal, dat wel.
29-03-2024, 17:08 door Anoniem
Onweer is trouwens ook niet eens een woord. Het is weer of geen weer.
IJzersterk. :-))

Maar je zou moeten toegeven dat men zelden gebruik maakt van het woord "onserieusheid".
Het staat (nog) niet in een Nederlands woordenboek. https://www.woorden.org/woord/onserieusheid
Daarom loop je het risico dat het niet voor iedereen even duidelijk is wat je er precies mee bedoelt,
en dit maakt het vatbaarder voor eigen interpretaties van lezers, en dat is meestal niet zo handig,
"Onserieusheid" klinkt ook wat ongebruikelijk (gekunsteld?) voor een grote groep lezers denk ik.

Dit heb je zelfs al met het woord "onserieus" (zonder "heid"). Bij Belgen is dit woord iets gebruikelijker dan bij Nederlanders, maar er is een aanzienlijke groep voor wie dit woord ongebruikelijk is. Zie https://nl.wiktionary.org/wiki/onserieus

Maar hoe dan ook: een goede verstaander heeft aan een half woord al genoeg om je te begrijpen.
Van mij mag je, maar het klinkt wel wat koddig.
De smartphone als vehikel voor regressie naar archaïsche betekenisvorming en zingeving

Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ: (...) slavenbrein (...) In een land als Rusland mocht er tot voor heel kort geen "dwarsverband" worden "geopperd" tussen enerzijds een "speciale militaire operatie" en anderzijds een "oorlog". Want daar is het de president zelf die "vaststelt" of er "raakvlakken overeenkomen". Als je daar zoiets "oppert" zonder toestemming van hogerhand, kun je voor tien jaar naar een gevangeniskamp in Noord-Siberië worden gestuurd.

Door Anoniem: De Russische taal is een archaïsche. Weinig woorden, veel afleidingen, en een ons onbekend systeem van naamvallen waar de Rus vrijelijk mee speelt, om het gebrek aan andere duidingen uit het woordenboek te compenseren. Eén zelfstandig naamwoord, of bijvoeglijk naamwoord kan in het Russisch zoveel betekenis hebben, dat een Urban Dictionary erbij verbleekt. Subtiele taal, dat wel.

Dat klopt, het Russisch is een zogenoemde "synthetische" taal. Uit Wikipedia:

Een synthetische taal is in de morfologische taaltypologie strikt genomen elke taal waarin morfemen voorkomen, maar over het algemeen wordt de term "synthetisch" alleen gebruikt voor talen waarin de morfemen ook als porte-manteaumorfemen kunnen voorkomen, dat wil zeggen meer dan één betekenis kunnen hebben. Voorbeelden van dergelijke talen zijn het Grieks en Latijn, evenals de meeste Baltische, Slavische en Fins-Oegrische talen. Ook sommige kunsttalen zoals Esperanto en Quenya behoren tot deze groep.

Het meest kenmerkend voor een synthetische taal is dat door middel van één enkel woord (lexeem) vaak allerlei verschillende betekenisaspecten zoals persoon, werkwoordstijd en wijs worden weergegeven met behulp van porte-manteaumorfemen. Er is dus met andere woorden veel agglutinatie.

(...) In synthetische talen wordt op zeer grote schaal gebruikgemaakt van vervoegingen en verbuigingen ofwel naamvallen.

Ik heb het woord "onserieus" niet zelf bedacht, maar het wel in een zelfgekozen context en met een zelfgekozen doel en betekenis gebruikt. Je zou dat kunnen beschouwen als een voorbeeld van talige synthese (agglutinatie), waarbij ik het morfeem "on" heb vastgehecht aan het woord "serieus". Zo ontstaat er niet een nieuw woord, maar wel een
nieuwe betekenis - en dat is natuurlijk waar het om gaat.

Het is alsof je in taal doet wat je hersenen fysiek-chemisch doen: het aanmaken van nieuwe verbindingen (synapsen) tussen zenuwcellen. Uit Wikepedia bij elkaar geplukt:

De vorming van synapsen [synaptogenese] is samen te vatten in drie stappen:
1. de formatie van selectieve connecties tussen het ontwikkelende axon [uitloper van een cel] en zijn doel
2. de differentiatie van de groeikegel van het axon tot een zenuwuiteinde
3. de uitbreiding/verfijning van het postsynaptisch apparaat

Synaptische plasticiteit is het vermogen van de synaps in sterkte te variëren: de verbinding kan sterker of zwakker worden. Het vormt de basis van leren en geheugen.

Synaptogenese treedt, in tegenstelling tot wat wetenschappers tot de jaren zestig van de twintigste eeuw geloofden, ook bij volwassenen op. Bijvoorbeeld wanneer mensen in een nieuwe uitdagende situatie worden geplaatst, treedt dit proces opnieuw in werking. Dit is mogelijk dankzij de plasticiteit van de hersenen.

Voor mij voelt het aanmaken van nieuwe woorden en betekenissen als een sportieve, synaptogenese bevorderende activiteit, een beetje zoals jogging. Het houdt mijn hersenen levendig, en bovendien geeft het betekenis en daarmee ook zin aan het leven. Allemaal erg plezierig, misschien draagt het ook wel bij aan de aanmaak van prettige stofjes, vergelijkbaar met stofjes die sommige mensen zichzelf toedienen in de vorm van pilletjes.

Het aardige van die plasticiteit is dat het je minder afhankelijk maakt van vastgeroeste gedachten, vaste categorieën, gezaghebbende woordenboeken, ideologische dogma's en dergelijke. Je kunt je daar soepeler tussen bewegen, met behoud van scherpte in je denken. Dat laatste is iets waar de gebruikers van de eerder genoemde pilletjes niet altijd in slagen.

Het verband met dit topic is dat veel "digitale" producten die ons als "smart" worden verkocht (waaronder met name de "smartphone" en de daarop te plaatsen "apps") vaak niet bijdragen aan onze menselijke beweeglijkheid en scherpte, maar ons juist passiever, vermoeider en (intellectueel en sociaal) onbeholpener maken. Dit heb ik in de titel van dit topic samengevat met het eenvoudige woord "dom", waaraan ik de substantiverende uitgang "-heid" heb toegevoegd.

Het gaat hier dus om onveilige producten.

Als gevolg van overmatig gebruik van "smart devices" (slimme apparaatjes) verdwijnt onze plasticiteit niet volledig, maar verandert wel van karakter en gaat soms meer lijken op vaagheid en gedweeheid, soms meer op de gepijnigde, uiterst viriele, afgestompte, hyperventilerende agressie van vampieren, weerwolven en zombies die dan optreden als archaïsche producenten van betekenis en zingeving. Voor meer informatie, kijk op: https://www.youtube.com/watch?v=sOnqjkJTMaA (it's only a movie).

M.J.
29-03-2024, 23:22 door Anoniem
18:06 door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ:
Het aardige van die plasticiteit is dat het je minder afhankelijk maakt van vastgeroeste gedachten, vaste categorieën, gezaghebbende woordenboeken, ideologische dogma's en dergelijke. Je kunt je daar soepeler tussen bewegen, met behoud van scherpte in je denken. Dat laatste is iets waar de gebruikers van de eerder genoemde pilletjes niet altijd in slagen.
Best, als je je maar niet zo soepel beweegt dat het te zweverig wordt voor het publiek dat je toespreekt.
Ongebruikelijke woorden en wat humor kunnen wel eens verfrissend werken, maar het kan ook verwarrend of lachwekkend zijn. "En dat is niet zo handig als je een serieuze boodschap wilt overbrengen", zei de docente Nederlands ooit tegen mij toen ik bij een spreekbeurt ook eens op een dergelijke manier herhaaldelijk uit mijn dak ging om de verfrissende fun er vanaf te laten stralen. Gelet op het type toehoorders (klasgenoten) vond ik die opmerking toen overigens niet zo van toepassing. Maar ik vond wel dat ze een punt had: bij een vergadering van zuurpruimen werkt zulke verfrissende fun waarschijnlijk averechts. En daarom is het best lastig om bij een gemengd publiek iedereen tevreden te stellen op een manier dat de boodschap goed bij hen overkomt.
30-03-2024, 01:28 door Anoniem
Russisch en Pools zijn sterk synthertische talen.
Een synthetische taal is een taal waarin grammaticale relaties worden uitgedrukt
door middel van verbuigingen, uitgangen en voorvoegsels.

Engels is een analytische taal en ergens daar tussenin ligt Hebreeuws
als een fusionele taal, die enigszins synthetisch is.

Taalkunde, het blijft fascinerend. Ook de invloed van A.I. op taal en ons denken.
Wordt de mens er docieler door voor de Forces that Be?
Het zal zeker invloed hebben op onze manier van functioneren.
Wat denk je M.J?

luntrus
Zombie-(on)waarheid, surveillance en out-of-the-box-denken - twee soorten onserieusheid

Door Anoniem:
Onweer is trouwens ook niet eens een woord. Het is weer of geen weer.
IJzersterk. :-))

Ja, en ik had nog niet eens gezegd: "Ondode is trouwens ook niet eens een woord. Je bent levend of dood."

Waar het me om gaat, is dat er zowel in het "democratische" Westen als in landen als Rusland en China een "zombificering" waarneembaar is, van de bevolking, van de bestuurders en van de waarheid. Over de zombificering van grote delen van onze bevolking, en de rol van de smartphone daarbij, heb ik in mijn vorige posting (29-03-2024 om 18:06 uur) al iets gezegd.

-- Zombie-gedrag van politieke machthebbers --
Als een West-Europese of EU-politicus zegt: "Bij de invoering van dit nieuwe surveillance-systeem wordt uw privacy goed gewaarborgd", dan creëert zo'n politicus daarmee een zombie-waarheid, een ondode waarheid. Het is net zo'n zombificering van de waarheid als wanneer Vladimir Poetin zegt: "Wij voeren geen oorlog in Oekraïne, maar geven daar uitvoering aan een Speciale Militaire Operatie." Of wanneer Vladimir Dracula (de Spietser) zingt: "I found my thrill / on Blueberry Hill", terwijl hij die in feite vond op de slagvelden van Oekraïne. Maar misschien haal ik nu mijn feiten door de war.

In mijn vorige posting verwees ik naar Michael Jacksons bekende nummer "Thriller". Vladimirs versie hiervan valt te bekijken en te beluisteren op https://www.youtube.com/watch?v=ekeq4szDmJo, in de vorm van een optreden tijdens een liefdadigheidsgala ten behoeve van kinderen. Zeer de moeite waard, mede door het klokgelui aan het begin ("For whom the bell tolls") en het aanzicht van Westerse zombie-celebrities (Gérard Depardieu, Goldie Hawn, Kevin Costner, Sharon Stone, Monica Bellucci e.a.) die in 2010 het optreden van de kindervriend bijwoonden en bewonderend applaudisseerden.

"Liefdadigheidsgala" is trouwens ook weer zo'n nieuw woord dat eigenlijk niet kan bestaan. Het geld dat aan een gala wordt besteed, kan niet tegelijk aan liefdadigheid worden besteed, tenzij het gaat om liefdadigheid voor (het imago van) de deelnemende politici en celebrities, niet voor kinderen. Wie als celebrity deelneemt aan een liefdadigheidsgala, toont zich onserieus.

-- Zombie-(on)waarheid --
Het is jammer dat het woord "onwaarheid" al in gebruik is als bijna-synoniem voor "leugen". Want anders zou ik het graag gebruiken zoals het woord "ondode" gebruikt wordt in relatie tot "dode", namelijk als een aanduiding voor een zombie-achtige pseudo-waarheid, die zich weliswaar niet altijd wetenschappelijk laat toetsen, maar toch ook allerminst getuigt van een oprechte omgang met toetsbare of getoetste feiten.

In de coronatijd werd het een partij als de FvD door andere politici kwalijk genomen dat bijv. een parlementariër als Gideon van Meijeren in het parlement expliciet zei: "De minister-president liegt". Dat werd geïnterpreteerd als een "verruwing" van de parlementaire omgangsvormen. Het werd beschaafder gevonden om hooguit te zeggen: "De minister-president spreekt op dit punt niet de waarheid" of (en dat was al kantje boord): "De minister-president spreekt hier een onwaarheid."

-- Therapie voor zombies --
Hoe kun je als oprechte burger ermee omgaan als machthebbers aan de lopende band zombie-waarheden produceren die ten koste gaan van jouw veiligheid, privacy en vrijheid?

Van jouw kant geef jij een voorzet voor een antwoord op die vraag, wanneer je in jouw reactie vervolgt:

Maar je zou moeten toegeven dat men zelden gebruik maakt van het woord "onserieusheid".
Het staat (nog) niet in een Nederlands woordenboek. https://www.woorden.org/woord/onserieusheid
Daarom loop je het risico dat het niet voor iedereen even duidelijk is wat je er precies mee bedoelt,
en dit maakt het vatbaarder voor eigen interpretaties van lezers, en dat is meestal niet zo handig,
"Onserieusheid" klinkt ook wat ongebruikelijk (gekunsteld?) voor een grote groep lezers denk ik. (...)

Maar hoe dan ook: een goede verstaander heeft aan een half woord al genoeg om je te begrijpen.
Van mij mag je, maar het klinkt wel wat koddig.

In mijn ogen ontleent het woord "onserieusheid" juist een deel van zijn kracht aan het feit dat de betekenis ervan nog niet volledig is dichtgetimmerd. Zombies en zombie-waarheden kun je niet effectief genezen of onschadelijk maken met alleen een wetenschappelijke, logisch-analytische methode. Je zult ook met ze moeten spelen.

Zombies ontlenen hun werkingskracht voor een deel aan de zuigkracht van het moeras waarvan ze vertegenwoordigers zijn. Ze ondermijnen de democratische rechtsstaat niet door middel van scherpe analyses van de hypocrisie van fungerende ministers en rechters die misbruik maken van hun hoge posities, maar door zich zelf in zulke posities te wurmen, en dan van daaruit de samenleving leeg te zuigen.

Denk bijvoorbeeld aan Hugo De Jonge Vampier, onze ondode minister van Volkshuisvesting en - thans - ook Binnenlandse Zaken. Voor de lexicografen onder ons: "ondood" betekent hier onder andere: "1. demissionair maar toch nieuw beleid erdoorheen rommelend, met gebruikmaking van het limbo van slepende coalitie-onderhandelingen. 2. zuigend, plakkend."

Om wat aan zulk zombie-gedrag te doen, is conventionele, analytische kritiek zeker nodig, maar dat is niet genoeg. Je kunt nog zo vaak tegen president Biden zeggen dat hij moet stoppen met het bewapenen van een land dat aantoonbaar op grote schaal de mensenrechten schendt en waarvan het Internationale Hof van Justitie (ICJ) heeft gezegd dat het "plausibel" is dat het zich schuldig maakt aan genocide, maar dat gaat hij niet doen op basis van alleen zulke op feiten gebaseerde kritiek.

Je kunt EU-regeringen er nog zo vaak op wijzen dat EHDS niet nodig is voor een goede behandeling van medische patiënten, en dat fundamentele mensenrechten (in casu: zelfbeschikking over het eigen lichaam, privacy) alsmede het medisch beroepsgeheim en de Verklaring van Helsinki vereisen dat als EHDS wordt ingevoerd, dit gebeurt op basis van een vrijwillige "opt-in". Daar gaan onze hooggeplaatste zombies echter niet naar luisteren. Ze zijn namelijk "onlevend" en daardoor ook onserieus en selectief-onbewust.

Je kunt uitstekend met ze praten tijdens een receptie met een hapje en een drankje. Ze zijn goed gekostumeerd en je hoeft niet bang te zijn dat er in jouw bijzijn rottende lichaamsdelen van hen afvallen. Dat is allemaal goed geregeld, daar ligt het niet aan. Het ligt aan hun synapsen (zie mijn vorige posting). Die ontbreken voor een deel, en voor een ander deel zijn ze functioneel-opportuun ziek en daardoor uitgeschakeld. De enige manier om zulke zieke synapsen snel te re-activeren, is met vormen van politieke en bestuurlijke shocktherapie.

Omdat ik zelf niet in een positie ben om dergelijke shocktherapie toe te passen, neem ik mijn toevlucht tot een andere methode die minder snel is, maar op de langere duur misschien toch ook resultaat oplevert, namelijk speltherapie.

-- De oorzaken van zombificatie --
Mijn speltherapeutische methode is gebaseerd op het idee dat de oorzaken van zombificatie moeten worden aangepakt. Die oorzaken zijn al vele eeuwen oud, zoals we uit talloze vampierfilms kunnen leren. Het gaat hier om een strijd tussen vampieren en weerwolven die misschien al wel millennia aan de gang is en die in de loop der tijd talloze slachtoffers heeft gemaakt - allemaal voor een hoger doel natuurlijk. Namelijk de overleving van vampieren, respectievelijk weerwolven.

Tijdens de Europese Verlichting meenden vampieren zoals Voltaire, Rousseau, Lestat, Tom Cruise en Kirsten Dunst de strijd definitief te kunnen winnen door aan te sturen op een Constitutionele Rechtsstaat, die later werd uitgebouwd tot een Democratische Rechsstaat. Bloedend en grommend bleven de weerwolven achter op de afvalhoop van de geschiedenis.

Het probleem was echter dat de vampieren alleen met hun hoofd hadden gedacht. Ze hadden het lichaam, de seks en de emoties aan de weerwolven overgelaten, in het vertrouwen dat de Christelijke kerk die beesten wel in toom zou houden. Alle mooie arrangementen die de vampieren hadden bedacht, zoals grondwetten, grondrechten, parlementen, onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, toezichthoudende zelfstandige bestuursorganen etc. leken zo'n tweehonderd jaar lang prima te functioneren. Maar heimelijk infiltreerden de weerwolven in alle instituties waar de vampieren het voor het zeggen meenden te hebben. Nu zijn de weerwolven opeens met een dierlijk gebrul losgebroken en is de strijd hervat.

Vertwijfeld roepen de vampieren nu: "Onserieusheid, onweer en ondode zijn geen echte woorden. Je bent serieus of niet, het is weer of geen weer, je bent levend of dood! Dat staat in de wetenschap en in de wet!" Tegelijk proberen vooraanstaande vampieren de controle weer naar zich toe te trekken door met list en bedrog wetten in te voeren die het verbieden om naar de maan te huilen, of op basis waarvan de teruggekeerde (weer)wolven mogen worden afgeschoten om "schapen te beschermen". Dit gebeurt al in Beieren en Denemarken, het is een kwestie van tijd voordat ook de Oostvaardersplassen aan de beurt zijn. De vampieren verzinnen pandemieën van mond- en klauwzeer als excuus om de weerwolven harder aan te kunnen pakken. Ze verwijten de weerwolven dat die er blasfemische, gender-kritische ideeën op na houden. Ze hebben een Digital Service Act doorgevoerd om het gebrul en gehuil van de weerwolven op internet te kunnen onderdrukken.

Maar de weerwolven trekken zich daar niets meer van aan. Ze gaan hun gang en grommen en grauwen dat de elitaire vampieren zèlf "ondood" zijn, en bovendien "woke". Ze gooien vanaf de landsgrenzen met zwarte verf naar buitenlandse schapen en hebben de vampieren al gedwongen om toe te geven dat we in Europa "niet alle schapen van de hele wereld" kunnen toelaten.

De oorzaak van de afschuwelijke situatie waarin we terecht zijn gekomen, is mijns inziens dat de vampieren de afgelopen drie eeuwen vergeten zijn om lichamelijkheid, seks en religie voldoende te betrekken in de manier waarop ze de maatschappij opnieuw hebben ingericht. Daardoor werden democratische rechtsstaten te veel een theoretische exercitie.

De weerwolven, die lichamelijkheid, seks en religie wèl belangrijk vonden, konden daardoor niet goed meedoen, en zijn nu begonnen aan een wraakzuchtige rooftocht, waarbij ze het onafhankelijke denken willen afschaffen. Poetin wil het in Rusland afschaffen, Trump wil het in Amerika afschaffen. In Europa proberen de vampieren het heft in handen te houden, maar hebben het gevoel dat ze dit alleen kunnen doen door het voorbeeld van de weerwolven te volgen, maar dan met een twist: ze doen alsof ze het onafhankelijk denken willen beschermen door middel van bureaucratische arrangementen, die er in werkelijkheid echter op gericht zijn dat denken juist uit te schakelen door het te zombificeren. Op hun beurt nemen de weerwolven deze funeste bureaucratische technieken weer over van de vampieren.

-- Speltherapie als antidotum tegen gezombificeerd technocratisch denken --
In al dit geweld lijkt het me nodig om een taal te vinden die zowel vampieren als weerwolven kunnen spreken. Zonder gemeenschappelijke taal zullen ze geen vrede met elkaar sluiten en steeds meer schade berokkenen met hun onderlinge strijd. Mijn concept van "onserieusheid" is erop gericht om:
-- zowel vampieren als weerwolven te verleiden om los te komen uit hun conceptuele loopgraven, door ze manieren van denken en voelen aan te bieden die niet onderhevig zijn aan de schizofrene splijting tussen enerzijds analytische geest en anderzijds lichaam, seks en religie;
-- vampieren en weerwolven die zich aan hun oude denkkaders vast blijven klampen, belachelijk te maken, zodat het gaat lonen om die kaders alsnog een beetje los te laten;
-- out-of-the-box-denken te bevorderen om zo tot nieuw bewustzijn en nieuwe oplossingen te komen;
-- een meer ontspannen en realistische kijk op digitalisering en digitale gadgets te bevorderen, zodat mensen zich vrijer gaan voelen om die hype los te laten en zelf te gaan ervaren en voelen wat ze eigenlijk zouden willen en wat eigenlijk goed voor ze zou zijn.

Zo'n nieuwe taal valt alleen spelenderwijs te ontwikkelen. Al doende leert men. In zekere zin gebruikte ik het woord "onserieusheid" voordat ik goed en wel bedacht had voor welk doel ik het wilde gebruiken.

Dat is dus een heel andere manier van denken dan het houterige, gespleten, technocratische doelmatigheidsdenken, waarin de pretentie wordt opgehouden dat:
a) individu A (het subject) een situatie B (het object) waarneemt;
b) individu A een "probleem" C ontwaart dat zich in situatie B voordoet;
c) individu A zich een doel D stelt (oplossing van probleem C);'
d) individu A middelen E bedenkt waarmee doel D kan worden gerealiseerd;
e) individu A middelen E verwerft en implementeert;
f) individu A situatie B2 waarneemt en constateert dat doel D is gerealiseerd.

Er is op zich niets mis met technisch en analytisch denken. Ik maak er zelf ook gebruik van. Maar als dat de enige of verreweg de meest dominante manier wordt waarop mensen omgaan met zichzelf en met de wereld waarvan ze deel uitmaken, dan verandert "technisch" denken in "technocratisch" denken en dan gaat er mijns inziens iets heel erg fout.

Op dit forum zie ik dat sommige deelnemers al het denken dat niet "technisch" is, of alle oplossingsrichtingen waarin geen technische middelen centraal staan, beschouwen als irrelevant of als "onzin".

Vandaar dat ik mijn stem in dit topic ook op een "onserieuze" manier laat horen. Dit is echter niet dezelfde soort onserieusheid als die van de Duitse generaal die onbeveiligd naar een geheim overleg inbelde, of de Indiase treinmachinisten die naar een cricketwedstrijd op hun smartphones keken terwijl ze op hoge snelheid door een rood sein reden. Het "onserieuze" van de Duitse generaal of de Indiase treinmachinisten doet denken aan de woorden "ongeïnteresseerd", "onhandig" en "onterecht". Mijn soort "onserieusheid" lijkt meer op "ongebonden", "ontvankelijk" en "onvervaard".

Nu moet ik serieus mijn zaterdagse boodschappen gaan doen, want anders loop ik het risico tijdens het komende paasweekeinde "ondervoed" of althans "onthand" te raken.

Fijne Paasdagen toegewenst!

M.J.
30-03-2024, 15:38 door Anoniem
Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ: Zombie-(on)waarheid, surveillance en out-of-the-box-denken - twee soorten onserieusheid

Door Anoniem:
Onweer is trouwens ook niet eens een woord. Het is weer of geen weer.
IJzersterk. :-))

Ja, en ik had nog niet eens gezegd: "Ondode is trouwens ook niet eens een woord. Je bent levend of dood."

Waar het me om gaat, is dat er zowel in het "democratische" Westen als in landen als Rusland en China een "zombificering" waarneembaar is, van de bevolking, van de bestuurders en van de waarheid. Over de zombificering van grote delen van onze bevolking, en de rol van de smartphone daarbij, heb ik in mijn vorige posting (29-03-2024 om 18:06 uur) al iets gezegd.

-- Zombie-gedrag van politieke machthebbers -- etc etc etc.

M.J.

M.J., je verhaal bracht me bij https://www.bnnvara.nl/joop/artikelen/de-zombificering-van-het-westen
Eigenlijk best een interessant stuk.

Kijk M.J., we bevinden ons in een rusteloze wereld die steeds onrustiger lijkt te worden vanwege problemen die dreigend
de kop op steken. Het heeft geen zin om hiervoor de kop in het zand te steken, want die opstekende problemen zijn er echt, en als er niet op tijd iets aan wordt gedaan kan het behoorlijk uit de klauwen lopen.
Maar de meeste mensen hebben het te druk om er bij stil te staan, laat staan er effectief iets aan doen.
(* dit is soms ook een reden om bij het nalopen van security voor het gemak maar wat steken te laten vallen *)
En verder is er het bekende "wishful thinking": https://psychologievansucces.nl/wishful-thinking-hoe-werkt-dat-precies/

Hoe dan? Bijvoorbeeld door zichzelf eens goed bij de kladden te pakken in plaats van naar anderen te wijzen.
Je kan wijzen naar de overheid, maar daar ligt in de eerste plaats de oorzaak van die grote problemen niet.
Dat zij het onwelgevallige nieuws vertellen, betekent niet automatisch dat het aan hun ligt: "don't shoot the messenger".
Het echte probleem is misschien wel dat we langzamerhand steeds minder geloven in een betere toekomst,
en hier draagt zo'n vervelende boodschap dan nog aan bij.

De hoofdoorzaak van de problemen is misschien wel dat we het te druk hebben met andere zaken. En verder zijn veel mensen verleerd om ergens in te geloven, omdat ze van het fundament van geloof (waardoor ooit op veel plaatsen in de wereld de samenleving tot bloei kwam), zijn afgestapt. Mensen worden hier op termijn steeds negatiever van, en zo is het kringetje rond. Dit effect is precies wat je in afgelopen decennia hebt zien groeien. Uiteindelijk draait het dan nog om het individu en het eigen genot en het eigen belang. Maar zonder een gezond geloof zijn we tot weinig nuttigs in staat.
Als we niet geloven dat het met elkaar opnieuw mooi en fijn zal worden, waarom zouden we er dan aan beginnen?...
Maar als we wél in een betere wereld geloven, en de huidige problemen goed willen aanpakken, dan zetten we zonder gezeur ook samen onze schouders er onder. En dán is er tenminste nog een kans dat het weer wat moois wordt.
Maar wat ons dwars zit, zijn meestal onze eigen zinnen. Want waar we zelf zin in hebben, is meestal maar korte pret en weinig opbouwend. Altijd "je eigen zin doen" maakt dus meer kapot dan ons lief is.

Mensen,
gelet op het oorspronkelijke karakter van Pasen kan het daarom een idee zijn om je eigen verlangens en geneugten met Pasen eens opzij te zetten om een persoon in je omgeving die het moeilijk heeft, zogezegd: een hart onder de riem te steken.

Fijne paasdagen!
30-03-2024, 15:52 door Anoniem
Door Anoniem: Russisch en Pools zijn sterk synthertische talen.
Een synthetische taal is een taal waarin grammaticale relaties worden uitgedrukt
door middel van verbuigingen, uitgangen en voorvoegsels.

Engels is een analytische taal en ergens daar tussenin ligt Hebreeuws
als een fusionele taal, die enigszins synthetisch is.

Taalkunde, het blijft fascinerend. Ook de invloed van A.I. op taal en ons denken.
Wordt de mens er docieler door voor de Forces that Be?
Het zal zeker invloed hebben op onze manier van functioneren.
Wat denk je M.J?

luntrus
Geen antwoord van MJ, maar een interessante vraag. AI maakt gebruik van het vermogen tot communicatie tussen levende wezens, tussen soorten onderling en soort met ander soort: het praten tegen de hond, of kat. Hond ziet paard, kat ziet muis en menselijke talige becommentariëring van deze encounters. AI bestudeert tevens non-verbale communicatie, dit als analyse instrument hoe boodschappen gecommuniceerd, en doorgegeven worden, waaruit het begrip van de communicatieboodschap gedestilleerd wordt. Mama zegt "nee", Jantje doet het toch. Doet Jantje dat als mama niet kijkt of waar ze bij staat. Welk effect heeft dat op Mama en Jantje, op de korte en lange termijn. Ontstaan er pathien, vermijdend of confronterend gedrag, en hoe lang houdt deze aan. Gaat mama de confrontatie met papa aan omdat Jantje niet luistert, of pakt ze haar smartphone om op social media iets met deze frustratie te doen.

AI is ingezet om dit te analyseren.

Discussie beperkt zich hier tot het uitwisselen van boodschappen in geschreven taal.

Of mensen docieler worden hangt af welke beloning- en afstraffingsysteem AI inzet tegen welke mensen. AI kan mensen boos maken, verdrietig, nieuwsgierig. En AI zal copingmechanismes willen gaan aanleren na het constateren van dergelijke reacties, om die aangeleerde copingmechanismes later opnieuw uit te dagen. Om mensen over de grens van medemenselijkheid en fatsoen heen te duwen.

Anoniem Q
30-03-2024, 16:51 door Anoniem
Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ: Zombie-(on)waarheid, surveillance en out-of-the-box-denken - twee soorten onserieusheid

---

-- Speltherapie als antidotum tegen gezombificeerd technocratisch denken --
In al dit geweld lijkt het me nodig om een taal te vinden die zowel vampieren als weerwolven kunnen spreken. Zonder gemeenschappelijke taal zullen ze geen vrede met elkaar sluiten en steeds meer schade berokkenen met hun onderlinge strijd. Mijn concept van "onserieusheid" is erop gericht om:
-- zowel vampieren als weerwolven te verleiden om los te komen uit hun conceptuele loopgraven, door ze manieren van denken en voelen aan te bieden die niet onderhevig zijn aan de schizofrene splijting tussen enerzijds analytische geest en anderzijds lichaam, seks en religie;
-- vampieren en weerwolven die zich aan hun oude denkkaders vast blijven klampen, belachelijk te maken, zodat het gaat lonen om die kaders alsnog een beetje los te laten;
-- out-of-the-box-denken te bevorderen om zo tot nieuw bewustzijn en nieuwe oplossingen te komen;
-- een meer ontspannen en realistische kijk op digitalisering en digitale gadgets te bevorderen, zodat mensen zich vrijer gaan voelen om die hype los te laten en zelf te gaan ervaren en voelen wat ze eigenlijk zouden willen en wat eigenlijk goed voor ze zou zijn.

Zo'n nieuwe taal valt alleen spelenderwijs te ontwikkelen. Al doende leert men. In zekere zin gebruikte ik het woord "onserieusheid" voordat ik goed en wel bedacht had voor welk doel ik het wilde gebruiken.

Fijne Paasdagen toegewenst!

M.J.
Ah, een program. Een potje weerwolven. Ik weet niet of je bekend bent met dit gezelschapsspel, maar dat is de moeite waard. Fijn dat je voor het fenomeen humor[/] een plaats hebt gevonden bij dit serieuze voorstel tot groepstherapie. Het blijft een zwaar onderwerp.

Over afgedwongen zombificering in Rusland, van Europese, Nederlandse oorsprong wil ik deze kwestie naar voren brengen: gezichtsherkenning in de Moskouse metro. Wat gewoon betekent, dat als je gezien bent op bijvoorbeeld de begrafenis van Navalny en / of andere uitingen 'van extremisme' blijk hebt gegeven, zoals bijvoorbeeld de winkelmedewerkster die prijskaartjes verwisselde voor een anti-oorlogsboodschap, of een leeg A4 hoog houden, deze persoon bij de metro opgepakt kan worden omdat deze door Nederland ontwikkelde software, direct verbonden is met het politiebureau in Moskou.

https://archive.is/20240327051718/https://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/russland-wie-eine-niederlaendische-firma-russland-mit-gesichtserkennung-hilft-a-52295c39-f86e-4b83-9873-8f6fa04f225f

Ondanks 'sancties' exporteert de EU deze technologie. Yandex zetelt in Amsterdam (en dat is te merken ook)

Dit is ons voorland, hier gaat de repressie zogenaamd subtieler. Twijfels bij de behandeling van kanker bij je kind? Direct melding naar Veilig Thuis. De dagbladen staan de laatste tijd bol van dergelijke meldingen van overheidsambtenarengedragingen, steeds iets fascistischer aan het machtswellustknopje van de computer met hun jeukende vingers.
@Anoniem op 30-03-2024 om 15:38 uur.

Bedankt voor de link naar het artikel van Werner de Gruijter over "de zombificering van het Westen", nota bene gepubliceerd in 2014. Ik kende dat nog niet. Het belang van rust voor contemplatie (te midden van consumentisme, overlevingsstrijd en het tijdvreten van smartphones en internet) komt erin naar voren.

Vermoedelijk zullen steeds meer mensen individueel een "val" meemaken, omdat ze de steeds extremere eisen die de maatschappij en de digitale systemen (grotendeels impliciet) aan hen stellen, niet meer kunnen bolwerken en het dan niet meer volhouden. Na die "val" ontstaat er dan voor de betreffende individuele mens ruimte voor contemplatie en heroriëntatie, zolang er nog enig sociaal vangnet is en ze niet vermalen worden door digitaal vormgegeven procedures.

Ik ben zelf ook aan het leren om in mijn eigen leven meer te "rusten". Nogmaals fijne paasdagen!

M.J.
30-03-2024, 18:42 door Anoniem
Het feit dat een woord (nog) niet een woordenboek of woordenlijst is opgenomen, wil niet zeggen dat het woord niet gezegd en en opgeschreven is en dus betekenisdragende verspreiding kent.

"Onserieusheid" vind ik 21 keer in Nederlandse dagbladen, vroegste melding in 1911, meeste meldingen in jaren '30 en jaren '50. Opvallend. Soms is de wil en noodzaak talig uitdrukking te geven aan een fenomeen, ook nog een plaats- en tijdsgebonden sociolect.

https://www.delpher.nl/nl/kranten/results?query=onserieusheid&facets%5Bperiode%5D%5B%5D=0%7C20e_eeuw%7C&page=1&sortfield=date&coll=ddd

Google en andere webcrawlers, maar ook MS met zijn kantoorsoftware heeft enorme databases van gebruikte woorden, en die worden ingezet bij ontwikkeling AI als gedachtensturing bij taalabsorptie van computergebruikers in een digitale samenleving. Hoe dit AI ongeveer hallucineert is momenteel speelgoed voor jeugd door het gebruik van chatprogjes en het leert zogenaamd netjes en waardevrije taal te produceren, als politiek wenselijk taalgebruik. Uiteraard zullen er ook AI's bestaan die waardeloosheid van deze prediking signaleren, en andere taal gaan uitkramen die beter overeenkomt met dat wat mensen in hun analoge omgeving waarnemen, en als kennis tot zich nemen door zelfstudie of via onderwijs. Maar AI kan meer, het analyseert reactie op taalabsorptie en productie, en dat kan kwaadaardig worden ingezet en de mensheid kennende, zal dat ook gaan gebeuren.

In de historische woordenlijst van Instituut voor Nederlandse taal staat geen vindplaats van 'onserieusheid'. Onserieus en uiteraard serieus hebben wel een vermelding.

https://gtb.ivdnt.org/search/#
30-03-2024, 19:42 door Anoniem
Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ: @Anoniem op 30-03-2024 om 15:38 uur.

Bedankt voor de link naar het artikel van Werner de Gruijter over "de zombificering van het Westen", nota bene gepubliceerd in 2014. Ik kende dat nog niet. Het belang van rust voor contemplatie (te midden van consumentisme, overlevingsstrijd en het tijdvreten van smartphones en internet) komt erin naar voren.


Ik ben zelf ook aan het leren om in mijn eigen leven meer te "rusten". Nogmaals fijne paasdagen!

M.J.

Alweer tien jaar oud deze signalering van zombificering van de samenlevende burgers. In de populaire cultuur van muziek, film en televisie manifesteerde het zombie-thema zich ook uitdrukkelijk afgelopen decennia. Het pasen gaat over de wederopstanding. Het boek Openbaringen ook, alleen dan anders vertelt.

Citaat de Gruijter:
"Wat belangrijk is om hierbij op te merken, is dat dit verlangen naar autoritarisme in feite een wanhopige poging is om de eigen zombie-achtige identiteit te behouden, zelfs tot op het punt van zelfvernietiging. Het werkt door een proces van mentale onderdrukking van de ongemakkelijke werkelijkheid om angsten te overwinnen om te kunnen groeien als mens."

Gevaar van groeiende digitale toepassingen en AI, is het niet verder kunnen of mogen groeien als mens, maar dat AI en digitalisme wel steeds verder groeit. Een huiveringwekkend fenomeen, want welke zombie-achtige identiteit is hiermee tot onderdeel van het bestaan gewekt.


Verder:
"Maar de stagnatie van inkomens en de cultivering van cynisme, consumentisme en decadentie in het Westen maakt het voor de meesten van ons moeilijk om de rust te hebben die noodzakelijk is om onze democratieën te versterken...Het zal daarom niet gemakkelijk zijn om onze democratische instituties te veranderen. Men dient zijn eigen innerlijke weerstand te herkennen alvorens er iets in beweging gezet kan worden..."

Ik kan het niet laten met het paasfeest voor de deur, dat het vinden van innerlijke rust door het herkennen van innerlijke weerstanden, een Christelijke vertelling is over een centraal thema van een andere religie, die van het Boeddhisme, meditatie. Het thema zombificering ontleent de Gruyter bewust of onbewust aan het Tibetaans Boeddhisme (Dodenboek).

Waar gaan die zombie-verhalen in de populaire cultuur over? Over hoe houdt ik die levenden doden van me af, of de diepste wens voor altijd voort te leven, niet te hoeven lijden en sterven. Het Christendom heeft -op een paar mystieke interpretaties na- niet veel op met reïncarnatie, maar er is iets met internet, en dat het nooit iets vergeet, ook al heeft het 'achter de schermen' plaatsgevonden.

Micheal Jackson's hit Thriller, maar dan anders vertelt, als lachende Boeddha (kijk 'ns of je het lukt dit te zonder glimlachen te bekijken)
https://www.youtube.com/watch?v=maoGJOYYttI
Door Anoniem ("Anoniem Q") op 30-03-2024 om 15.52 uur:
Door Anoniem: (...)

Taalkunde, het blijft fascinerend. Ook de invloed van A.I. op taal en ons denken.
Wordt de mens er docieler door voor de Forces that Be?
Het zal zeker invloed hebben op onze manier van functioneren.
Wat denk je M.J?

luntrus
Geen antwoord van MJ, maar een interessante vraag. AI maakt gebruik van het vermogen tot communicatie tussen levende wezens, tussen soorten onderling en soort met ander soort: het praten tegen de hond, of kat. Hond ziet paard, kat ziet muis en menselijke talige becommentariëring van deze encounters. AI bestudeert tevens non-verbale communicatie, dit als analyse instrument hoe boodschappen gecommuniceerd, en doorgegeven worden, waaruit het begrip van de communicatieboodschap gedestilleerd wordt. Mama zegt "nee", Jantje doet het toch. Doet Jantje dat als mama niet kijkt of waar ze bij staat. Welk effect heeft dat op Mama en Jantje, op de korte en lange termijn. Ontstaan er pathien, vermijdend of confronterend gedrag, en hoe lang houdt deze aan. Gaat mama de confrontatie met papa aan omdat Jantje niet luistert, of pakt ze haar smartphone om op social media iets met deze frustratie te doen.

AI is ingezet om dit te analyseren.

Discussie beperkt zich hier tot het uitwisselen van boodschappen in geschreven taal.

Of mensen docieler worden hangt af welke beloning- en afstraffingsysteem AI inzet tegen welke mensen. AI kan mensen boos maken, verdrietig, nieuwsgierig. En AI zal copingmechanismes willen gaan aanleren na het constateren van dergelijke reacties, om die aangeleerde copingmechanismes later opnieuw uit te dagen. Om mensen over de grens van medemenselijkheid en fatsoen heen te duwen.

Anoniem Q

Dat kan ik volgen. Maar wel met een aanvullende kanttekening. Of mensen docieler worden, hangt ook af van die mensen zelf, en met name ook van collectieve ontwikkelingen in de samenleving, onder andere hoe bevolkingsgroepen reageren op wat AI doet. Het is een wisselwerking tussen diegenen die AI ontwikkelen en inzetten ("the powers that be"), de AI zelf en bevolkingsgroepen en individuen in de samenleving.

Als op enig moment in de publiciteit komt (bijvoorbeeld na onderzoek) dat AI op bepaalde manieren schade aanricht, dan kunnen mensen wakker worden en zelf persoonlijke of collectieve coping-strategieën gaan ontwikkelen om geen of minder schade van de inzet van AI te ondervinden.

Wellicht ten overvloede nog de extra kanttekening dat wat men ons verkoopt en predikt als "AI", tot op heden nog steeds niet meer is dan CAC: Complex Automated Calculations.

Waar ik wel een beetje bang voor ben, is dat "the powers that be" ons op een gegeven moment gaan dwingen om onszelf zogenaamd "voor onze eigen veiligheid" afhankelijk te maken van AI. Theoretisch voorbeeld: op een gegeven moment komt er propaganda dat door AI aangestuurde auto's "veiliger" zouden rijden dan door personen bestuurde auto's. Dit kan dan leiden tot een verbod om zelf nog auto te rijden.

Aan de andere kant: zolang Silicon Valley nog veel macht heeft op het gebied van AI, vermoed ik dat ze als Amerikanen niet geneigd zullen zijn mensen de macht over het autostuur dwingend te ontnemen. Kun je je voorstellen wat Texanen ervan zouden vinden als één of andere Californische tech-boy ze het stuur uit handen zou willen nemen? Ook in Nederland zou er een krachtige tegenbeweging ontstaan tegen een dergelijk initiatief, het zou partijen als de PVV veel stemmen opleveren. We hebben in het verleden acties ten behoeve van "Baas in eigen Buik" gehad, wie weet zouden we dan acties krijgen ten behoeve van "Baas in eigen Barrel".

M.J.
Door Anoniem: Het feit dat een woord (nog) niet een woordenboek of woordenlijst is opgenomen, wil niet zeggen dat het woord niet gezegd en en opgeschreven is en dus betekenisdragende verspreiding kent.

"Onserieusheid" vind ik 21 keer in Nederlandse dagbladen, vroegste melding in 1911, meeste meldingen in jaren '30 en jaren '50. Opvallend. Soms is de wil en noodzaak talig uitdrukking te geven aan een fenomeen, ook nog een plaats- en tijdsgebonden sociolect. (...)

Ja, toen was onserieusheid heel gewoon. Langs het tuinpad van mijn vader... Ik wist niet beter, dan dat het nooit voorbij zou gaan.

Google en andere webcrawlers, maar ook MS met zijn kantoorsoftware heeft enorme databases van gebruikte woorden, en die worden ingezet bij ontwikkeling AI als gedachtensturing bij taalabsorptie van computergebruikers in een digitale samenleving.

Bedoel je zoiets als dat het mensen via voorbeeldtaal wordt afgeleerd om politiek ongewenste meningen te hebben, omdat voor deze meningen de woorden ontbreken in de voorgekauwde taal?

Hoe dit AI ongeveer hallucineert is momenteel speelgoed voor jeugd door het gebruik van chatprogjes en het leert zogenaamd netjes en waardevrije taal te produceren, als politiek wenselijk taalgebruik. Uiteraard zullen er ook AI's bestaan die waardeloosheid van deze prediking signaleren, en andere taal gaan uitkramen die beter overeenkomt met dat wat mensen in hun analoge omgeving waarnemen, en als kennis tot zich nemen door zelfstudie of via onderwijs. Maar AI kan meer, het analyseert reactie op taalabsorptie en productie, en dat kan kwaadaardig worden ingezet en de mensheid kennende, zal dat ook gaan gebeuren. (...)

Bedoel je dat computers aan de hand van de manier waarop mensen reageren op door AI geproduceerde taal, geautomatiseerd advies gaan geven of iemand wel of geen promotie of een hypotheek mag krijgen? Bijvoorbeeld: "De sollicitant voor de functie juridisch adviseur bij het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft in het verleden op een digitale cursus Frans nooit gebruik gemaakt van voorbeeldzinnen waarin de kundigheid van de Europese Commissie geprezen werd. Het is daarom onverstandig deze persoon in dienst te nemen voor een functie waarbij internationaal engagement gewenst is." En dat dit dan leidt tot minder scorepunten op het scoreblad "algemene ontwikkeling", zonder dat de sollicitant of zelfs de HR-functionaris er ooit achterkomt op welke grond het algoritme minder punten gaf?

M.J.
30-03-2024, 22:06 door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ - Bijgewerkt: 30-03-2024, 22:06
Door Anoniem op 30-03-2024 om 19:42 uur:
Citaat de Gruijter:
"Wat belangrijk is om hierbij op te merken, is dat dit verlangen naar autoritarisme in feite een wanhopige poging is om de eigen zombie-achtige identiteit te behouden, zelfs tot op het punt van zelfvernietiging. Het werkt door een proces van mentale onderdrukking van de ongemakkelijke werkelijkheid om angsten te overwinnen om te kunnen groeien als mens."

Gevaar van groeiende digitale toepassingen en AI, is het niet verder kunnen of mogen groeien als mens, maar dat AI en digitalisme wel steeds verder groeit. Een huiveringwekkend fenomeen, want welke zombie-achtige identiteit is hiermee tot onderdeel van het bestaan gewekt.

Verder:
"Maar de stagnatie van inkomens en de cultivering van cynisme, consumentisme en decadentie in het Westen maakt het voor de meesten van ons moeilijk om de rust te hebben die noodzakelijk is om onze democratieën te versterken...Het zal daarom niet gemakkelijk zijn om onze democratische instituties te veranderen. Men dient zijn eigen innerlijke weerstand te herkennen alvorens er iets in beweging gezet kan worden..."

(...) Het thema zombificering ontleent de Gruyter bewust of onbewust aan het Tibetaans Boeddhisme (Dodenboek). (...)

Je haalt er inderdaad rake citaten uit. Er zijn veel religieuze en filosofische tradities waarin bewustwording en ont-zombificering wordt beoefend Er is net weer een nieuwe Nederlandse vertaling verschenen van Bodhicaryavatara - Het trainen van de geest in bodhicitta van Shantideva (uitgeverij Asoka), geschreven in de 8e eeuw en ook via het Tibetaanse Boeddhisme tot ons gekomen. Uit de inleiding:

Er is veel onrust, onvrede, angst en dreiging in de wereld om ons heen. De roep om verbinding klinkt. Om met de gevoelens die dat allemaal oproept op een betere manier om te gaan, kent Nederland anno 2023 een zeer rijk aanbod aan mindfulness- en compassietrainingen. Echter, er is niets nieuws onder de zon. Lijden en gebukt gaan onder de moeilijkheden en problemen zijn van alle tijden, ook in het India van de 8e eeuw. De Bodhicaryavatara, in die tijd geschreven door Shantideva, is ook een training om dergelijke moeilijkheden te overwinnen (...).

Dit roept bij mij twee gedachten op. 1. In de afgelopen twaalf eeuwen lijken we nog geen doorslaggevende vooruitgang te hebben geboekt in dit opzicht, of vergis ik me?. 2. Zou men met behulp van "AI" in staat zijn om mensen tegen te houden die geestelijk willen groeien?

Waar gaan die zombie-verhalen in de populaire cultuur over? Over hoe houdt ik die levenden doden van me af, of de diepste wens voor altijd voort te leven, niet te hoeven lijden en sterven. (...)

Micheal Jackson's hit Thriller, maar dan anders vertelt, als lachende Boeddha (kijk 'ns of je het lukt dit te zonder glimlachen te bekijken)
https://www.youtube.com/watch?v=maoGJOYYttI

Ik moest lachen. Het lijkt of een Indiase AI naar Thriller heeft gekeken en daar nu over hallucineert.

M.J.
30-03-2024, 22:25 door Anoniem
Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ:
Door Anoniem ("Anoniem Q") op 30-03-2024 om 15.52 uur:
Door Anoniem: (...)

Taalkunde, het blijft fascinerend. Ook de invloed van A.I. op taal en ons denken.
Wordt de mens er docieler door voor de Forces that Be?
Het zal zeker invloed hebben op onze manier van functioneren.
Wat denk je M.J?

luntrus
Geen antwoord van MJ, maar een interessante vraag. AI maakt gebruik van het vermogen tot communicatie tussen levende wezens, tussen soorten onderling en soort met ander soort: het praten tegen de hond, of kat. Hond ziet paard, kat ziet muis en menselijke talige becommentariëring van deze encounters. AI bestudeert tevens non-verbale communicatie, dit als analyse instrument hoe boodschappen gecommuniceerd, en doorgegeven worden, waaruit het begrip van de communicatieboodschap gedestilleerd wordt. Mama zegt "nee", Jantje doet het toch. Doet Jantje dat als mama niet kijkt of waar ze bij staat. Welk effect heeft dat op Mama en Jantje, op de korte en lange termijn. Ontstaan er pathien, vermijdend of confronterend gedrag, en hoe lang houdt deze aan. Gaat mama de confrontatie met papa aan omdat Jantje niet luistert, of pakt ze haar smartphone om op social media iets met deze frustratie te doen.

AI is ingezet om dit te analyseren.

Discussie beperkt zich hier tot het uitwisselen van boodschappen in geschreven taal.

Of mensen docieler worden hangt af welke beloning- en afstraffingsysteem AI inzet tegen welke mensen. AI kan mensen boos maken, verdrietig, nieuwsgierig. En AI zal copingmechanismes willen gaan aanleren na het constateren van dergelijke reacties, om die aangeleerde copingmechanismes later opnieuw uit te dagen. Om mensen over de grens van medemenselijkheid en fatsoen heen te duwen.

Anoniem Q

Dat kan ik volgen. Maar wel met een aanvullende kanttekening. Of mensen docieler worden, hangt ook af van die mensen zelf, en met name ook van collectieve ontwikkelingen in de samenleving, onder andere hoe bevolkingsgroepen reageren op wat AI doet. Het is een wisselwerking tussen diegenen die AI ontwikkelen en inzetten ("the powers that be"), de AI zelf en bevolkingsgroepen en individuen in de samenleving.

Als op enig moment in de publiciteit komt (bijvoorbeeld na onderzoek) dat AI op bepaalde manieren schade aanricht, dan kunnen mensen wakker worden en zelf persoonlijke of collectieve coping-strategieën gaan ontwikkelen om geen of minder schade van de inzet van AI te ondervinden.

Wellicht ten overvloede nog de extra kanttekening dat wat men ons verkoopt en predikt als "AI", tot op heden nog steeds niet meer is dan CAC: Complex Automated Calculations.

Powers that be zijn voor mij niet alleen de zichtbare machten, en op de achtergrond zijn al hele krachtige instrumenten ontwikkeld. Ik moest daar aan denken toen ik dit relaas las van een moderator op intelink chatroom (CIA zogezegd) in het jaar voorafgaand aan Corona, 2019. Toen was er veel aan de hand, veel aanslagen, wereldwijd. Dit in combinatie met de kennis dat LLM en AI al veel ouder zijn en de ontwikkeling daarvan actief financieel ondersteund wordt door dezelfde CIA.

https://www.spytalk.co/p/ig-report-confirms-hate-speech-in

Bij het lezen van het relaas van de handdoek in de ring gooiende moderator na 30 dienstverband, kreeg ik de indruk dat hij wellicht geacht werd computer gegeneerde teksten te modereren. Dit ook weer om een reactie uit te lokken, een mentale krachtsmeting met hem aan te gaan. Dit was gedurende de Trump administratie, ook QAnon was iets dat gevoed werd. Veel aan de hand: Mueller report, Pompeo weg, Haspel erin en iets met Russen.

Dat bracht mij bij dit, beetje onopvallende bericht uit 2016 over de IOT-virusscanner die het Pentagon zou laten ontwikkelen door instituut in Georgia en in 2020 klaar moest zijn. Ik meen dat daar nog steeds rechtszaken over stemmen lopen. Zal wel, NSA in samenwerking met telecombedrijven en hard- en software ontwikkelaars. Van ASML tot de kabel in de straat.

https://www.security.nl/posting/479865/Pentagon+financiert+virusscanner+voor+Internet+of+Things

Maar die virusscanner voor alles dat aan het internet hangt, zal ondertussen gereed zijn, en wellicht verrijkt met andere technologieën, zoals gezichtscontrole en verbinding met bankpassen, digid en reispassen.

Wat als mijn taal beschouwd wordt als een kwaadaardig virus zoals bijvoorbeeld in Rusland de oppositie moet ervaren?

Ik was in de supermarkt en had een stuk groente gewogen en gestickerd. Ik besloot een ander stuk te kopen, en deze gestickerd met barcode terug te leggen bij rest van de stapel. Bij de zelfscankassa gaf het algoritme (winkelbediende) aan dat ik de groente niet gescand had, iets dat incorrect was. Ik had twee stukken gestickerd, en een teruggelegd, en de ander gescand. Toch gaf het AI aan dat ik 'iets vergeten was'.

Ik ga dit nog een paar keer testen, als dit zich een herhalend patroon is, dan weet ik genoeg.


Waar ik wel een beetje bang voor ben, is dat "the powers that be" ons op een gegeven moment gaan dwingen om onszelf zogenaamd "voor onze eigen veiligheid" afhankelijk te maken van AI. Theoretisch voorbeeld: op een gegeven moment komt er propaganda dat door AI aangestuurde auto's "veiliger" zouden rijden dan door personen bestuurde auto's. Dit kan dan leiden tot een verbod om zelf nog auto te rijden.

Aan de andere kant: zolang Silicon Valley nog veel macht heeft op het gebied van AI, vermoed ik dat ze als Amerikanen niet geneigd zullen zijn mensen de macht over het autostuur dwingend te ontnemen. Kun je je voorstellen wat Texanen ervan zouden vinden als één of andere Californische tech-boy ze het stuur uit handen zou willen nemen? Ook in Nederland zou er een krachtige tegenbeweging ontstaan tegen een dergelijk initiatief, het zou partijen als de PVV veel stemmen opleveren. We hebben in het verleden acties ten behoeve van "Baas in eigen Buik" gehad, wie weet zouden we dan acties krijgen ten behoeve van "Baas in eigen Barrel".

M.J.

Ik hoop dat er in Nederland een tegenbeweging van de grond komt, maar dat kan alleen vanuit gedegen kennis en doorleefde ervaring. Ik blijf de ontwikkelingen in Rusland met grote ernst volgen, vanuit de kennis wat er tijdens de vorige regering Trump aanving en waar dat toe leidde: het recept is namelijk al bekend uit 2019.

Die zelfrijdende auto's op de elektronische snelweg hebben tot enorme verkeerschaos en dodelijke ongelukken geleid. Texas en Silicon valley zijn ver weg, internet zit overal.

Dus discussie over taal en serieusheid vind ik een welkome.

Anoniem Q.
30-03-2024, 23:13 door Anoniem
Hoe AI goochelt met taal en talen.
Re: https://www.eoswetenschap.eu/natuurwetenschappen/hoe-chatgpt-tovert-met-taal
Wordt de mens hierdoor meer denk lui?
Gaat het bij hen een retrograde uitwerking hebben?
30-03-2024, 23:23 door Anoniem
Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ:
Door Anoniem: Het feit dat een woord (nog) niet een woordenboek of woordenlijst is opgenomen, wil niet zeggen dat het woord niet gezegd en en opgeschreven is en dus betekenisdragende verspreiding kent.

"Onserieusheid" vind ik 21 keer in Nederlandse dagbladen, vroegste melding in 1911, meeste meldingen in jaren '30 en jaren '50. Opvallend. Soms is de wil en noodzaak talig uitdrukking te geven aan een fenomeen, ook nog een plaats- en tijdsgebonden sociolect. (...)

Ja, toen was onserieusheid heel gewoon. Langs het tuinpad van mijn vader... Ik wist niet beter, dan dat het nooit voorbij zou gaan.

Google en andere webcrawlers, maar ook MS met zijn kantoorsoftware heeft enorme databases van gebruikte woorden, en die worden ingezet bij ontwikkeling AI als gedachtensturing bij taalabsorptie van computergebruikers in een digitale samenleving.

VRAAG 1: Bedoel je zoiets als dat het mensen via voorbeeldtaal wordt afgeleerd om politiek ongewenste meningen te hebben, omdat voor deze meningen de woorden ontbreken in de voorgekauwde taal?

Hoe dit AI ongeveer hallucineert is momenteel speelgoed voor jeugd door het gebruik van chatprogjes en het leert zogenaamd netjes en waardevrije taal te produceren, als politiek wenselijk taalgebruik. Uiteraard zullen er ook AI's bestaan die waardeloosheid van deze prediking signaleren, en andere taal gaan uitkramen die beter overeenkomt met dat wat mensen in hun analoge omgeving waarnemen, en als kennis tot zich nemen door zelfstudie of via onderwijs. Maar AI kan meer, het analyseert reactie op taalabsorptie en productie, en dat kan kwaadaardig worden ingezet en de mensheid kennende, zal dat ook gaan gebeuren. (...)

VRAAG 2:Bedoel je dat computers aan de hand van de manier waarop mensen reageren op door AI geproduceerde taal, geautomatiseerd advies gaan geven of iemand wel of geen promotie of een hypotheek mag krijgen? Bijvoorbeeld: "De sollicitant voor de functie juridisch adviseur bij het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft in het verleden op een digitale cursus Frans nooit gebruik gemaakt van voorbeeldzinnen waarin de kundigheid van de Europese Commissie geprezen werd. Het is daarom onverstandig deze persoon in dienst te nemen voor een functie waarbij internationaal engagement gewenst is." En dat dit dan leidt tot minder scorepunten op het scoreblad "algemene ontwikkeling", zonder dat de sollicitant of zelfs de HR-functionaris er ooit achterkomt op welke grond het algoritme minder punten gaf?

M.J.
Antwoord vraag 1: Ja, dat bedoel ik. Waarbij aangemerkt dat "voorgekauwd" kan je op termijn vervangen met voorgeprogrammeerd. Het proeven van de woorden. Voor een LLM is de woordproef, de proef op de som. Waarbij aangemerkt dat mensen bij een woordproef denken aan het zich houden aan het woord, het hebben van een afspraak op basis van mondelinge of schriftelijke aanmaning dan wel overeenstemming. De overeenstemming zal wegvallen, het zullen meer aanmaningen worden, omdat LLM en AI streven naar alleenheerschappij via mensen. Mensen als afgetrainde AI in het politieke discour, met sanctiemiddelen via bestuur en politie. Bij afgetrainde AI van het bestuur is elke menselijkheid, en empathie verdwenen, omdat het blote machtsuitoefening gaat, en machtswellust en handhaving van positie bij de uitvoerenden.

Antwoord vraag 2: Ja. Dergelijke bevindingen vonden Oost Duitsers ook terug in hun Stasi rapporten. Toch doet het mij ook denken aan oude idioomboekjes die ik vroeger op school uit mijn hoofd te leren kreeg. Ik had een leraar die ons sommig idioom liet doorstrepen in ons boek omdat de betekenis "verouderd" was, of niet klopte volgens die leraar. Dit bleek te gaan om de dubbele betekenissen, velen met seksuele connotaties. Het jaar erop had ik een andere leraar en die liet die doorhalingen niet maken. Maar in het woordenboek vond ik geen dubbele betekenissen, en van niemand kreeg ik antwoord. Misschien vond die leraar het leuk zijn jonge leerlingen allerlei ranzige taal uit te laten slaan op de vakantie. Idioom heeft te neiging te vulgariseren. Ook dat heeft een dubbele betekenis. Denk aan de Vulgaat, bijbelvertaling. Gaatjes vullen geen praatjes, een goede tandarts en mondhygiënist hebben we allemaal nodig om ons hoofd boven water te houden.

Dat gaat in de nabije toekomst alleen maar erger worden, en zwaarder wegen, en het doel is geen gewetensbezwaren bij uitvoerenden te kweken omdat het aanvankelijk heel redelijk lijkt, of toch gewoon in de wet staat, of dat er een afspraak is gemaakt of toezegging is gedaan.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vulgaat
31-03-2024, 13:22 door Anoniem
Maar betekenissen veranderen, ook in Bijbelse zin.
Je kinderen zijn in het Nederlands je "vlees en bloed" (bloedverwanten dus),
in het Bijbels Hebreeuws zei men "Je bent bot van mijn botten".

Wij beproeven het hart, G*d proeft de nieren.

A.I. heeft hier wel toegang toe, maar dan zonder gevoel of overtuiging.

Hij kan de visie van Marx overnemen: "Geloof en religie is opium voor het volk".
Hij kan onwelgevallige meningen en conclusies ontraden.
Hij kan censureren, hij kan denkpatronen veranderen.
Hij kan vrijheid bevorderen, maar het ook ontnemen op een geraffineerde wijze.

Komt het zogeheten "alfa-denken" verder onder druk te staan ten faveure van het "beta-denken".

Wordt A.I. "streng"of "rekkelijk". Verdwijnen de bijbel, de koran, de hindu-geschriften uit beeld?
Komt de visie van Albert Pike in beeld,
nl. de grote religies vernietigen elkander ten faveure van een globaal opgelegde luciferiaanse?

Voert A.I. ons naar een nieuw Sodom en Gomorra of uiteindelijk naar Ragnarok.
Welk lot is voor ons opgezet, geweven en afgetornd door de nornen?

Digitalisering is niet zo onschuldig als het lijkt of overkomt.
Denk aan de kracht van reclame, aan de kracht van main stream propaganda.
Eerst minder vlees, dan aardappels zijn soms slecht (zeker in gemaksvoedsel).

En de verkeerde adviezen die de massa omarmt in haar gedeeltelijke of volle onwetendheid,
en daardoor het eigen lijden en verdwijnen bevorderend.

De empathie loze profiteurs en grootgraaiers interesseert dit alles weinig,
als ze maar krijgen wat ze willen van de raddraaiers en grauwgrijzeren.

Oh, mijn spellingscorrectie kent het woord "grootgraaiers" niet,
zouden die dan toch niet bestaan of willen ze het niet weten?

Fijne dagen,

luntrus
31-03-2024, 15:14 door Anoniem
Door Anoniem: Hoe AI goochelt met taal en talen.
Re: https://www.eoswetenschap.eu/natuurwetenschappen/hoe-chatgpt-tovert-met-taal
Wordt de mens hierdoor meer denk lui?
Gaat het bij hen een retrograde uitwerking hebben?

Haal diep adem, en je schijnt een beter antwoord te krijgen van je chatbot. Leuk stuk trouwens uit Eos.
Taalmodellen kunnen neologismen maken om het grappige effect. Daar zou een mens lui van kunnen worden, want het heeft een ontspannend humoristisch effect. Zonder de grammaticale regels te kennen of beheersen, weet elke native speaker van het Nederlands gevoelsmatig het verschil tussen:
-toeliegen
-inliegen
-bijliegen
-naliegen
-voorliegen
-omliegen

Zoiets kan ook met serieusheid. Dat -heid maakt een vrouwelijk zelfstandignaamwoord van serieus. Je kunt van het woord serieus ook een mannelijk zelfstandignaamwoord maken: serieuserd, serieusaard, serieusem.

Maar als native speaker voel je gevoelsmatig enerzijds een taalkundige genderdiscussie aan: het verschil tussen vrouwelijke zelfstandignaamwoorden op -heid, en onzijdige zelfstandige naamwoorden is ergens in de taalontwikkeling van native speakers Nederlands aan het verslijten.

Anderzijds dat alleen het mannelijke zelfstandig naamwoord serieuserd naar een persoon verwijst, het vrouwelijke serieusheid niet. AI misschien? Dit is in politiek correct taalgebruik en in wet- en regelgeving over identiteit vastgelegd.De grammatica mbt zij/het en de travestie in politieke standpunten en regelgeving. In Canada speelde ook zoiets: mankind-humankind (Trudeau)

Om bij de paasgedachte te blijven: stel u God voor als een objectief minder aantrekkelijke vrouw van een jaar of 60. Een soort Victoria Nuland. Fijne paasdagen allen, hadden mensen maar niet zoveel easter eggs van Google gegeten.
31-03-2024, 19:58 door Anoniem
Tsja Luntrus.....

Het lijkt erop dat de oude garde, zeg maar de occulte bewaakengelen van de oude wereld nu toch echt door de AI van de bedrijven en overheden...

There is a new boss in town... :-)

De Antichrist van de intelligence community sloeg onlangs toe in een theater in Moscow, en een cafe in Ede. Niet iedereen wil dus vrede en velen willen niet dat er iets verandert.... Dus houd je maar vast voor wat er nog komen gaat

Het is een slecht moment om voor de dark side te werken. Ze gooien elkaar nu al voor de bus... Het ene offer na het andere
Door Anoniem: Om bij de paasgedachte te blijven: stel u God voor als een objectief minder aantrekkelijke vrouw van een jaar of 60. Een soort Victoria Nuland. Fijne paasdagen allen, hadden mensen maar niet zoveel easter eggs van Google gegeten.

Door Anoniem: Het is een slecht moment om voor de dark side te werken. Ze gooien elkaar nu al voor de bus... Het ene offer na het andere

Het valt inderdaad nauwelijks meer bij te houden wie nu wie voor de bus gooit. Neem bijvoorbeeld eens het item op Wikipedia over Victoria Nuland (https://en.wikipedia.org/wiki/Victoria_Nuland):

Nuland suggested the United Nations, rather than the European Union, should be involved in a full political solution [for Ukraine], adding "fuck the EU". (...)

At a congressional hearing in early 2023, Nuland stated regarding the 2022 Nord Stream pipeline sabotage, "I am, and I think the administration is, very gratified to know that Nord Stream 2 is now . . . a hunk of metal at the bottom of the sea."

In a February 2024 interview with CNN's Christiane Amanpour, Nuland advocated for congressional approval of a $95.34 billion aid package, which is also designated for Ukraine, by delivering the following remarks: "We have to remember that the bulk of this money is going right back into the U.S., to make those weapons."

On March 5, 2024, it was announced Nuland will retire that month. She had hoped to succeed Wendy Sherman as deputy Secretary of State, but President Biden nominated Kurt M. Campbell to that position.

Eind goed, al goed. Je kunt niet iemand hebben die al te duidelijk zegt waar het op staat. Dat is gewoon niet serieus.

M.J.
01-04-2024, 01:08 door Anoniem
Zoiets kan ook met serieusheid. Dat -heid maakt een vrouwelijk zelfstandignaamwoord van serieus.
Voor het laatste moet haast wel een reden zijn.
Is het misschien omdat in het alfabed de letter h van "-heid" direct op de g volgt?

Om bij de paasgedachte te blijven: stel u God voor als een objectief minder aantrekkelijke vrouw van een jaar of 60. Een soort Victoria Nuland. Fijne paasdagen allen, hadden mensen maar niet zoveel easter eggs van Google gegeten.
Neeneenee, zo werkt dat niet he. God laat zich niet vangen in een gesneden beeld o.i.d. Weet je toch?

Maar positief denken is een krachtbron. De keerzijde ervan is alleen, dat wie niet positief kán of wíl denken
vaak alleen maar dieper in de put en nog verder van 't padje raakt van zo'n opmerking.
Zo is het nu eenmaal. Een geloof kan je niemand aanpraten. En als je het toch van iemand aanneemt,
dan had je stiekem al in je.
01-04-2024, 09:27 door Anoniem
Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ:

Het valt inderdaad nauwelijks meer bij te houden wie nu wie voor de bus gooit. Neem bijvoorbeeld eens het item op Wikipedia over Victoria Nuland (https://en.wikipedia.org/wiki/Victoria_Nuland):

. . . . .

Eind goed, al goed. Je kunt niet iemand hebben die al te duidelijk zegt waar het op staat. Dat is gewoon niet serieus.

M.J.

Het voorbeeld met Nuland laat zien dat jouw concept van serieus/onserieus niet houdbaar is. Zij bedoelde wat ze zegt, zegt wat ze bedoelt en deed wat ze bedoelde. Dat is dus volgens jou wel serieus. Toch vind jij haar niet serieus.
Is dat omdat zij een andere mening heeft dan jij?
01-04-2024, 11:20 door Anoniem
Of is het dat Nuland afkomstig is van Nudelman?
01-04-2024, 12:36 door Anoniem
Door Anoniem:
Zoiets kan ook met serieusheid. Dat -heid maakt een vrouwelijk zelfstandignaamwoord van serieus.
Voor het laatste moet haast wel een reden zijn.
Is het misschien omdat in het alfabed de letter h van "-heid" direct op de g volgt?

Neen, dat is een misvatting. De letters -g en -h zitten naast elkaar op het US en Nl toetsenbord, en dat was er eerder dan het alfabet. Het was een foutje bij het type. Vader en moeder overste, dat is wel weer duidelijk.

Om bij de paasgedachte te blijven: stel u God voor als een objectief minder aantrekkelijke vrouw van een jaar of 60. Een soort Victoria Nuland. Fijne paasdagen allen, hadden mensen maar niet zoveel easter eggs van Google gegeten.
Neeneenee, zo werkt dat niet he. God laat zich niet vangen in een gesneden beeld o.i.d. Weet je toch?

Blijkbaar hadden ze een oor te luister gelegd aldaar, en dat leverde een beeld op.

Maar positief denken is een krachtbron. De keerzijde ervan is alleen, dat wie niet positief kán of wíl denken
vaak alleen maar dieper in de put en nog verder van 't padje raakt van zo'n opmerking.
Zo is het nu eenmaal. Een geloof kan je niemand aanpraten. En als je het toch van iemand aanneemt,
dan had je stiekem al in je.
Positief denken is iets anders dan positief spreken en schrijven.
01-04-2024, 13:35 door Anoniem
Nuland? Logisch.
Tomorrowland bestond al, en was teveel beladen.

Nuland is overigens bekend van de antifries.
https://oorlogsboeven.nl/2022/05/vrijheid-kwijt-voor-55-pakjes-boter/
Ook hier was voor sommigen de vraag of dit een serieuze uitspraak van de rechter was.
(it's all connected, weet je wel)
Maar serieus? Nee. Wel een soort van funny, maar niet altijd grappig.
Het is overigens de vraag wat A.I. er van zou maken, en of dit boven de gemiddelde menselijke intelligentie uitstijgt?

Ik ben het overigens eens met M.J. van 21:06 dat een diplomaat niet serieus bezig is als deze al te duidelijk zegt waar het op staat.
01-04-2024, 13:44 door Anoniem
Door Anoniem: Tsja Luntrus.....

Het lijkt erop dat de oude garde, zeg maar de occulte bewaakengelen van de oude wereld nu toch echt door de AI van de bedrijven en overheden...

There is a new boss in town... :-)

De Antichrist van de intelligence community sloeg onlangs toe in een theater in Moscow, en een cafe in Ede. Niet iedereen wil dus vrede en velen willen niet dat er iets verandert.... Dus houd je maar vast voor wat er nog komen gaat

Het is een slecht moment om voor de dark side te werken. Ze gooien elkaar nu al voor de bus... Het ene offer na het andere

En dit citaat in deze reactie:

Nuland suggested the United Nations, rather than the European Union, should be involved in a full political solution [for Ukraine], adding "fuck the EU". (...)

At a congressional hearing in early 2023, Nuland stated regarding the 2022 Nord Stream pipeline sabotage, "I am, and I think the administration is, very gratified to know that Nord Stream 2 is now . . . a hunk of metal at the bottom of the sea."...

Fuck the EU. De Russische afgevaardigde in de VN benoemde de speciale militaire operatie in Oekraine een oorlog. Voor het eerst.
Dezelfde avond was er een aanslag in Moskou.

Nuland was heel duidelijk, en Russen zijn dol op taalspelletjes. Misschien waren bewaakengelen van de oude wereld nog rond, en willen EU behoeden voor imperial overstretch, dit keer via de VN. Toch iets om serieus te nemen.
01-04-2024, 15:43 door Anoniem
Door Anoniem: Tsja Luntrus.....

Het lijkt erop dat de oude garde, zeg maar de occulte bewaakengelen van de oude wereld nu toch echt door de AI van de bedrijven en overheden...

There is a new boss in town... :-)

De Antichrist van de intelligence community sloeg onlangs toe in een theater in Moscow, en een cafe in Ede. Niet iedereen wil dus vrede en velen willen niet dat er iets verandert.... Dus houd je maar vast voor wat er nog komen gaat

Het is een slecht moment om voor de dark side te werken. Ze gooien elkaar nu al voor de bus... Het ene offer na het andere

Deze dus toch?

https://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/russland-wie-eine-niederlaendische-firma-russland-mit-gesichtserkennung-hilft-a-52295c39-f86e-4b83-9873-8f6fa04f225f

Als een oude bekende met tzatziki in een bakje van Picnicmaaltijdbezorgers de Russische metro instapt, dan regelt de live verbinding van de het Moskouse politiebureau met het MRA bestuur Amsterdam namens de EU in Amsterdam, op verzoek 200 doden. In dat perspectief snap ik zelfs die Nuland.

Om te janken, zo goor de koffie van de barrista's van Amsterdam.
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/mra-bestuur/

https://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/russland-wie-eine-niederlaendische-firma-russland-mit-gesichtserkennung-hilft-a-52295c39-f86e-4b83-9873-8f6fa04f225f
01-04-2024, 15:44 door Anoniem
@13.44


Ja , er gebeuren wel meer vreemde dingen... We weten dat IS geen echte moslims zijn, eerder een soort "opportunisten/satanisten" (in Hebreeuwse zin van het woord)

Die kunnen dus door vanalles zijn aangestuurd en getriggerd. Wrong time wrong place, stand van de maan... Het is niet allemaal precieze militaire planning en psyops....

Maar ik zie dat ook op deze site een toename is van "we must prepare for an angrier world". De boze blanke mensen die tegen de accelleratie agenda zijn (die met een dystopische End losing) voeden precies de variabelen om de agenda mogelijk te maken.
Ergo : er zulen er alleen meer wakker worden.

Waarschijnlijk gaat dit net zo lang door tot de aanstichters eens wat verantwoording nemen. Wie zijn de aanstichters? Mensen die ooit iemand wat fout hebben gedaan, tegen anderen gelogen hebben en zich te trots voelen of narcistisch zijn.

Een " sorry we were wrong" voorkomt soms heel veel leed, drama, misschien wel doden en bijbehorende maatschappelijke kosten. Die kosten alleen al lopen bij een incident in de miljoenen, wat meer is dan "sorry" te zeggen. Die gijzeling in Ede was niet prettig, de aanslag in Moskou evenmin.

Maar in plaats van de vinger te wijzen over en weer, vraag ik me af..en vooral, hoe voorkomen wij (en onze vrinden US state department) de volgende, hier op onze bodem?

Door de waarheid te negeren en spelletjes te spelen voor iemand zijn bedrijf ego, of financiele voorspoed??


Iets on serieus over na te denken wellicht. Ook over het begrip van inherent karma , en wat daar de betekenis van is.

Is meer controle wat we nodig hebben? Of eens serieus genomen worden door onze machthebbers

Je kunt niet de hele wereld shapen door framing en perceptie manipulatie. Je bent dan in feite zelf de terreur organisatie. De media group rond nu.nl is daarvan een voorbeeld

Als ik 'de competitie' was zou ik me daar op focussen met een botnet aan reaguurders, want meer invloeden... Meer zielen die het lezen. En je weet.. Meer zielen meer vreugde.. Er zit zwaarte in de aantallen, die de gezamelijke 'droom' van de realiteit beinvloeden.. Eigenlijk moet je juist op de linkse media inzetten en niet op dit forum, waar iedereen al wakker is.

Laten wij het gewoon gezellig houden hier, en samenwerken om dit gedrocht van controle en haat/angst gebaseerde sturing ten einde te brengen (zonder geweld). Trouwens , nu.nl heeft ook een handje aan angstporn de laatste tijd.

"Keep them vibes low" zullen ze daar denken


Fijne paasdagen verder, allemaal!
01-04-2024, 18:47 door Anoniem
Door Anoniem: @13.44


Ja , er gebeuren wel meer vreemde dingen... We weten dat IS geen echte moslims zijn, eerder een soort "opportunisten/satanisten" (in Hebreeuwse zin van het woord)

Die kunnen dus door vanalles zijn aangestuurd en getriggerd. Wrong time wrong place, stand van de maan... Het is niet allemaal precieze militaire planning en psyops....

Maar ik zie dat ook op deze site een toename is van "we must prepare for an angrier world". De boze blanke mensen die tegen de accelleratie agenda zijn (die met een dystopische End losing) voeden precies de variabelen om de agenda mogelijk te maken.
Ergo : er zulen er alleen meer wakker worden.

Waarschijnlijk gaat dit net zo lang door tot de aanstichters eens wat verantwoording nemen. Wie zijn de aanstichters? Mensen die ooit iemand wat fout hebben gedaan, tegen anderen gelogen hebben en zich te trots voelen of narcistisch zijn.

Een " sorry we were wrong" voorkomt soms heel veel leed, drama, misschien wel doden en bijbehorende maatschappelijke kosten. Die kosten alleen al lopen bij een incident in de miljoenen, wat meer is dan "sorry" te zeggen. Die gijzeling in Ede was niet prettig, de aanslag in Moskou evenmin.

Maar in plaats van de vinger te wijzen over en weer, vraag ik me af..en vooral, hoe voorkomen wij (en onze vrinden US state department) de volgende, hier op onze bodem?

Door de waarheid te negeren en spelletjes te spelen voor iemand zijn bedrijf ego, of financiele voorspoed??


Iets on serieus over na te denken wellicht. Ook over het begrip van inherent karma , en wat daar de betekenis van is.

Is meer controle wat we nodig hebben? Of eens serieus genomen worden door onze machthebbers

Je kunt niet de hele wereld shapen door framing en perceptie manipulatie. Je bent dan in feite zelf de terreur organisatie. De media group rond nu.nl is daarvan een voorbeeld

Als ik 'de competitie' was zou ik me daar op focussen met een botnet aan reaguurders, want meer invloeden... Meer zielen die het lezen. En je weet.. Meer zielen meer vreugde.. Er zit zwaarte in de aantallen, die de gezamelijke 'droom' van de realiteit beinvloeden.. Eigenlijk moet je juist op de linkse media inzetten en niet op dit forum, waar iedereen al wakker is.

Laten wij het gewoon gezellig houden hier, en samenwerken om dit gedrocht van controle en haat/angst gebaseerde sturing ten einde te brengen (zonder geweld). Trouwens , nu.nl heeft ook een handje aan angstporn de laatste tijd.

"Keep them vibes low" zullen ze daar denken


Fijne paasdagen verder, allemaal!

Ach, op een dag zullen we het eens ontdekken:
"Beter één hand vol rust dan twee vuisten vol met zwoegen en najagen van wind."

(is het al bijna Kerst?)
03-04-2024, 21:10 door Anoniem
@15:44 van 13:44
Door Anoniem:

@13.44


Ja , er gebeuren wel meer vreemde dingen... We weten dat IS geen echte moslims zijn, eerder een soort "opportunisten/satanisten" (in Hebreeuwse zin van het woord)

Die kunnen dus door vanalles zijn aangestuurd en getriggerd. Wrong time wrong place, stand van de maan... Het is niet allemaal precieze militaire planning en psyops....
De aanslag leek in vele opzichten geen IS aanslag zoals ze in het verleden uitgevoerd zijn. Dat doet een 'terrorism watcher' toch even in de nek krabben. Russische media verkondigt iets dergelijks over de verantwoordelijkheid van de aanslag, maar rond Russische staatsmedia hangt dat lastige duidingsvraagstuk, oa met verwijzingen naar hun eigen Koude Oorlogsgeschiedenis.Dat maakt in het metamodernistische tijdsgewricht, filosofische stroming waar ik soms ook noodgedwongen iets mee doe, dat de onzekerheid alleen maar toeneemt over wat er aan de hand is, en wie verantwoordelijk is.

Maar ik zie dat ook op deze site een toename is van "we must prepare for an angrier world". De boze blanke mensen die tegen de accelleratie agenda zijn (die met een dystopische End losing) voeden precies de variabelen om de agenda mogelijk te maken.
Ergo : er zulen er alleen meer wakker worden.

Degenen die zich tegen versnelling naar dystopische endlosing keren, voeden de variabelen om deze agenda mogelijk te maken? Het is mij niet duidelijk waarom dit boze blanke mensen zouden zijn. Woede kan met de vuist geuit worden, ook met subtiele discriminatie.

Ontwaken uit de nachtmerrie van met een te vriendelijke blik naar de wereld gekeken te hebben. Wat is er dan nog van die vriendelijke wereld van weleer: weinig tot niets. Buitensluiting is nooit een goed idee gebleken, maar mensen moeten ergens bestaanszekerheid en zingeving vandaan halen, en dat onder een steeds repressievere omstandigheden.

Waarschijnlijk gaat dit net zo lang door tot de aanstichters eens wat verantwoording nemen. Wie zijn de aanstichters? Mensen die ooit iemand wat fout hebben gedaan, tegen anderen gelogen hebben en zich te trots voelen of narcistisch zijn.

Een " sorry we were wrong" voorkomt soms heel veel leed, drama, misschien wel doden en bijbehorende maatschappelijke kosten. Die kosten alleen al lopen bij een incident in de miljoenen, wat meer is dan "sorry" te zeggen. Die gijzeling in Ede was niet prettig, de aanslag in Moskou evenmin.

De kosten van de oorlog in Oekraïne zijn enorm, in materieel, financieel opzicht, menselijk leed en de maatschappelijke ontwrichting in de hele regio, hieronder versta ik ook deportatie van Russen uit een van de Baltische Staten. Het is zo'n oorlog waar meningsvorming geëist lijkt te worden van elke burger. Dat geldt ook voor de gijzeling in Ede of aanslag in Moskou. Moreel moeten we het afkeuren, maar het is begrijpelijk dat het gebeurt in een samenlevingsvorm als de onze en de hunne, want de systemen gaan steeds meer op elkaar lijken. Scheidslijn tussen terrorisme en oorlog(smisdaden) en misbruik van recht, sanctionering, is vaag.


Maar in plaats van de vinger te wijzen over en weer, vraag ik me af..en vooral, hoe voorkomen wij (en onze vrinden US state department) de volgende, hier op onze bodem?

Door de waarheid te negeren en spelletjes te spelen voor iemand zijn bedrijf ego, of financiele voorspoed??

Iets on serieus over na te denken wellicht. Ook over het begrip van inherent karma , en wat daar de betekenis van is.

Ik ben huiverig met gebruik van begrippen uit religies die nog niet zolang in het Westers denken zijn opgenomen. Daar geeft iedereen weer zijn eigen tendentieuze draai aan, en kan dus ten prooi vallen aan pervertering. Dat religie en religieuze gemeenschappen niet altijd gezellig, leuk en aardig zijn, dat is een open deur.

Politiek is gebonden aan regels, in ieder geval, zo was het bij ontwerp bedoeld. Samenleven, ook gebonden aan regels. Op het overtreden van regels staan sancties: vrijheidsontneming of betalen. Deze religie, dit geloofssysteem in wat goed is en aan welke regels het onderworpen is, het vertrouwen hebben in de rechtsstaat, dat is onderuit gegaan tijdens de Corona jaren, wereldwijd. Met enorme juridische dus maatschappelijke gevolgen. Maar ik zou een systeem van natie staten niet zomaar willen vervangen voor een systeem van religieuze oorsprong omdat dit betekenisvoller, en moreel superieur zou zijn. Of maar metamodern rondzwalken binnen de mores van het nieuwe normaal off- en online omdat krampachtig vasthouden aan rationaliteit het meest opportuun is. Scheiding kerk en staat is altijd een lastige geweest, gedurende de eeuwen van het tweede democratische experiment, en het nu illustreert waar dat een samenleving gebracht heeft. De eerste, in de Oudheid, ging aan decadentie ten onder. De tweede ook, in de Corona periode.

Is meer controle wat we nodig hebben? Of eens serieus genomen worden door onze machthebbers

Zelf bijdragen aan wat je kunt aan kennisoverdracht, maar misschien ben ik naief. Met wie, wat en hoe, waar heb ik mee te maken zodra ik ze weer hoor praten, ze weer zie handelen, of telefonische feedback geven via het callcentre of een merkwaardige pagina op mijn laptop laat zien, terwijl de ambulance met gillende sirene door de straten rijdt.

Incidenten als Moskou en Ede zijn illustratief voor gebrek aan kennis over hoe dat allemaal in elkaar steekt.

Je kunt niet de hele wereld shapen door framing en perceptie manipulatie.

Bedenk dat de notie dat dit wel zou kunnen, uit dezelfde religieuze hoek komt als 'karma'.Perceptie verschilt, en perceptie is te manipuleren.

Hulpmiddel daarbij was internet. Het aan en uit zetten, draaien, keren en spiegelen. Of heel langzaam veranderen. Zo langzaam dat je de veranderingen niet waarneemt. Maar de generatie die nu jong is, kent dat oude internet niet.

Je bent dan in feite zelf de terreur organisatie. De media group rond nu.nl is daarvan een voorbeeld
Als ik 'de competitie' was zou ik me daar op focussen met een botnet aan reaguurders, want meer invloeden... Meer zielen die het lezen. En je weet.. Meer zielen meer vreugde.. Er zit zwaarte in de aantallen, die de gezamelijke 'droom' van de realiteit beinvloeden.. Eigenlijk moet je juist op de linkse media inzetten en niet op dit forum, waar iedereen al wakker is.

Ieder is wakker op zijn eigen vertrouwde manier van uitgeslapen zijn, en soms een een nieuwe vorm van wakker worden: de ontwaking uit de nachtmerrie, en beseffen dat het allemaal echt waar is, en niet gedroomd. Ik kende nu.nl alleen uit de meldingen van het verspreiden van virussen. Ik heb er even gekeken, en de reacties doen denken aan Geenstijl, en Fok, maar de zuurgraad is er iets hoger qua inhoud.

Laten wij het gewoon gezellig houden hier, en samenwerken om dit gedrocht van controle en haat/angst gebaseerde sturing ten einde te brengen (zonder geweld). Trouwens , nu.nl heeft ook een handje aan angstporn de laatste tijd.

"Keep them vibes low" zullen ze daar denken


Fijne paasdagen verder, allemaal!

Dat gezellig houden lukt hier mi, al merk ik onderstromen op , maar die zijn zowel psychologisch als inhoudelijk informatief. Het woord angstporn is een nieuwe voor mij. Ik denk de acceleratie agenda die je noemde, hiermee te maken heeft : het nieuwe suffix -porn dat in de nederlandse taal dat opgang doet. Serieusporn, is dat de volgende?
Duitse deelstaat Schleswig-Holstein neemt digitale soevereiniteit serieus. Van woorden naar daden:

https://www.security.nl/posting/836636/Duitse+deelstaat+wil+digitale+soevereiniteit%2C+migreert+30_000+pc%27s+naar+LibreOffice

Bravo! Een startschot.

Nu is de vraag wanneer Microsoft c.s. deze ontwikkeling serieus gaan nemen.

M.J.
04-04-2024, 14:02 door Anoniem
Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ: Duitse deelstaat Schleswig-Holstein neemt digitale soevereiniteit serieus. Van woorden naar daden:

https://www.security.nl/posting/836636/Duitse+deelstaat+wil+digitale+soevereiniteit%2C+migreert+30_000+pc%27s+naar+LibreOffice

Bravo! Een startschot.

Nu is de vraag wanneer Microsoft c.s. deze ontwikkeling serieus gaan nemen.

M.J.

Amnesty International heeft ooit alles op open source willen draaien, maar kwam daarop terug.

Noodtoestand wordt meestal afgekondigd bij natuurrampen in de VS, maar nu om ransomeware in Jackson County.
https://www.security.nl/posting/836624/Amerikaans+county+kondigt+noodtoestand+af+wegens+ransomware-aanval
Twee voorbeeldjes van onserieusheid.

1. Cookies. Op Security.nl gisteren het volgende bericht:

Onderzoek: veel websites negeren keuze gebruikers om cookies te weigeren
donderdag 4 april 2024, 15:27 door Redactie, 13 reacties

Veel websites negeren de keuze van gebruikers om cookies te weigeren en verzamelen dan toch gegevens. Dat stellen onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam (UvA) die 85.000 websites in Europa analyseerden (pdf). Daarvan bleek dat negentig procent tenminste één privacyovertreding bevatte. Bijna 57 procent van de onderzochte websites bood gebruikers geen knop om het plaatsen van cookies te weigeren.

Van de websites die wel over een weigerknop beschikken bleek 65 procent de weigerkeuze van gebruikers niet te respecteren en werden er toch cookies geplaatst. Het onderzoek maakt onderscheid tussen twee soorten overtredingen. ‘Naïeve overtredingen’, zoals onderzoeker Amit Zac ze noemt, en opzettelijke overtredingen aan de back-end. Een voorbeeld van een naïeve overtreding is om helemaal geen toestemming te vragen voor het verzamelen van cookies. Uit het onderzoek bleek dat 32 procent van de onderzochte websites geen toestemming aan bezoekers vraagt.

De 'back-end' overtredingen betreffen bijvoorbeeld het negeren van de keuze van gebruikers.

Bron: https://www.security.nl/posting/836674/Onderzoek%3A+veel+websites+negeren+keuze+gebruikers+om+cookies+te+weigeren

Waarom het geen toestemming vragen voor het verzamelen van cookies zes jaar na inwerkingtreding van de AVG nog steeds als "naïeve" overtreding wordt opgevat, blijft onduidelijk.

2. Verplicht aanvinken privacy-verklaring terwijl privacy-verklaring ontbreekt

Onlangs deed ik bij een gemeente een eenvoudige aanvraag voor het inplannen van een afspraak voor verlenging van een identiteitsdocument, via een webformulier op de gemeentelijke website. Onderaan de aanvraag was een hokje dat verplicht moest worden aangevinkt, namelijk dat ik akkoord ging met de "voorwaarden" en met het "privacybeleid" (één aanvinkhokje om met beide akkoord te gaan).

Als ik de link naar de voorwaarden aanklikte, kreeg ik een pop-up met de volgende tekst: "Dit [sic] dialoog toont de voorwaarden. Vul dit met uw versie. Sluiten." Als ik de link naar het privacybeleid aanklikte, kreeg ik eveneens een pop-up, nu met de tekst: "Dit [sic] dialoog toont het privacybeleid. Vul dit met uw versie. Sluiten." Het was duidelijk dat de betreffende documenten simpelweg ontbraken, en dat de ambtenaar die de website beheerde, het ook niet nodig had gevonden om hier wat aan te doen - als hij/zij het al had opgemerkt.

Ik moest dus verplicht akkoord gaan met iets waarvan ik de inhoud niet kende, anders weigerde de gemeente voor mij een afspraak in te plannen voor verlenging identiteitsdocument.

Bovendien ging het in beide gevallen om een onrechtmatige eis van de gemeente. Een gemeente is verplicht om identiteitsdocumenten aan burgers te verstrekken, en mag daaraan geen extra voorwaarden verbinden behalve de voorwaarden die reeds in de wet zijn gesteld (legaliteitsbeginsel), behoudens bijzondere omstandigheden die eveneens wettelijk moeten zijn vastgelegd.

Ook mag een gemeente geen "akkoord" afdwingen met een privacyverklaring ("privacybeleid"). Zo'n verklaring dient immers om aan de gebruiker van een site of van gemeentelijke diensten duidelijk te maken hoe de gemeente omgaat met de persoonsgegevens van die gebruiker. Een geforceerd, onvrijwillig akkoord van een burger daarmee is niet rechtsgeldig.

Dat een gemeente zes jaar na inwerkingtreding van de AVG nog dit soort onzin produceert, illustreert hoe weinig serieus overheden hun eigen wetten en regels nemen. Is dit dan in het geheel niet voorgelegd aan een PO of een FG van de gemeente? Waarom dan niet?

Ik belde en werd toen door de menselijke medewerker wel heel vriendelijk geholpen. Ik kon de afspraak alsnog telefonisch inplannen. Maar dan ben ik als burger wel alweer een half uur kwijt als gevolg van een website die het zogenaamd voor burgers "makkelijker" en eenvoudiger" zou maken.

M.J.
05-04-2024, 13:29 door Anoniem
Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ: Twee voorbeeldjes van onserieusheid.


Dat een gemeente zes jaar na inwerkingtreding van de AVG nog dit soort onzin produceert, illustreert hoe weinig serieus overheden hun eigen wetten en regels nemen. Is dit dan in het geheel niet voorgelegd aan een PO of een FG van de gemeente? Waarom dan niet?

Ik belde en werd toen door de menselijke medewerker wel heel vriendelijk geholpen. Ik kon de afspraak alsnog telefonisch inplannen. Maar dan ben ik als burger wel alweer een half uur kwijt als gevolg van een website die het zogenaamd voor burgers "makkelijker" en eenvoudiger" zou maken.

M.J.

Vroeger, toen kon het fijn zijn alle afspraken online te maken, en geen (on)menselijke medewerker te hoeven spreken. Zelfs bij de overheid wordt er tevredenheidsonderzoek gedaan onder de werknemers, ik weet niet vanaf welke schaal. Geheel anoniem natuurlijk, volgens henzelf. Veel werknemers hebben geen behoefte deze in te vullen ivm de jaarlijkse functioneringsgesprekken met H&R. Informatie zou tegen hen gebruikt kunnen worden (hoor je terug in interview) of tegen een collega (hoor je bij het koffiezet apparaat, en soms bij afdeling automatisering). Dan zijn er uiteraard ook vragen over de leidinggevende en zijn stijl van leiding geven...

Op het formulier staat alleen een barcode, zo anoniem is het. Maar als die niet invult, krijg je na een aantal weken de melding dat je je formulier van je werknemerstevredenheidsonderzoek nog niet hebt geretourneerd.

Een analoog voorbeeld van anoniem dat niet anoniem is.

Sommige steden hebben een afdeling O&S die dezelfde methode hanteert. Als je de barcode eraf knipt, en terugstuurt, krijg je dezelfde enquête nogmaals opgestuurd. Want de gegevens konden zogenaamd niet verwerkt worden zonder anonieme barcode.

Dit speelt al dertig jaar.

https://www.security.nl/posting/451263/Streepjescode+biedt+hackers+toegang+tot+hoofdsysteem Even door de reacties naar beneden scrollen, de reactie van 12:27 als iemand weet waar ik dat onderzoek in 2600 magazine kan vinden, fijn! https://www.security.nl/451283

Serieus met het verleden omgaan, is ook zo'n dingetje wat ik wel eens mis. Dit gaat helpen de oorzaken van onserieusheid te op te sporen.
07-04-2024, 13:16 door Anoniem
Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ: Twee voorbeeldjes van onserieusheid.

1. Cookies. Op Security.nl gisteren het volgende bericht:

Onderzoek: veel websites negeren keuze gebruikers om cookies te weigeren
donderdag 4 april 2024, 15:27 door Redactie, 13 reacties

Veel websites negeren de keuze van gebruikers om cookies te weigeren en verzamelen dan toch gegevens. Dat stellen onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam (UvA) die 85.000 websites in Europa analyseerden (pdf). Daarvan bleek dat negentig procent tenminste één privacyovertreding bevatte. Bijna 57 procent van de onderzochte websites bood gebruikers geen knop om het plaatsen van cookies te weigeren.

Van de websites die wel over een weigerknop beschikken bleek 65 procent de weigerkeuze van gebruikers niet te respecteren en werden er toch cookies geplaatst.

2. Verplicht aanvinken privacy-verklaring terwijl privacy-verklaring ontbreekt

Onlangs deed ik bij een gemeente een eenvoudige aanvraag voor het inplannen van een afspraak voor verlenging van een identiteitsdocument, via een webformulier op de gemeentelijke website. [----------]

Ik moest dus verplicht akkoord gaan met iets waarvan ik de inhoud niet kende, anders weigerde de gemeente voor mij een afspraak in te plannen voor verlenging identiteitsdocument. [--------]

Dat een gemeente zes jaar na inwerkingtreding van de AVG nog dit soort onzin produceert, illustreert hoe weinig serieus overheden hun eigen wetten en regels nemen. Is dit dan in het geheel niet voorgelegd aan een PO of een FG van de gemeente? Waarom dan niet? [--------]

M.J.

Beste MJ, de meeste mensen zijn nu eenmaal niet serieus. Niet voor zichzelf en niet voor anderen. Ze nemen nog een glas, doen nog een plas en alles blijft zoals het was, d.w.z. qua onserieusheid. Als straks het klimaat is veranderd en de wereld grotendeels ontvolkt door hitte, droogte, verwoestijning, rijzende zeespiegel en misschien een paar nucleaire bommen als kersen op de taart, dan kun je stellen: R.I.P. Zij stierven zoals ze leefden. Onserieus.

Is het misschien tijd om je verwachtingen bij te stellen? Geniet van het leven! Het kan nu nog.
07-04-2024, 21:56 door Anoniem
Serieusporn, is dat de volgende?
Zolang het gratis is, zou dat wel eens kunnen.
Maar vergeet ook zaken als bijv. tinnitusaddictie niet. Zo'n twee miljoen Nederlanders hebben het. Heel vervelend.
Maak er geen grappen over, want als je het zelf krijgt, trek je je de haren uit je hoofd van schaamte en ellende.

Maar stel nu eens dat men wat ontdekt waar tinnitus echt substatieel beter van wordt, wat dan?
Dan kan dit opnieuw ernstige trauma's veroorzaken. "Help, waar is mijn tinnitus gebleven?"
Je kan zo van slag raken van iets wat altijd aanwezig was en er dan plotseling niet meer is, dat je zelfs zou wensen dat het terugkomt. Stel dat een vervelende buurman of buurvrouw die je al jaren niet kan uitstaan plotseling verhuist.
Dat gaat je niet in de kouwe kleren zitten. Veel mensen hebben het namelijk nodig om ergens op af te kunnen geven.
Als dit niet meer kan, wordt het oersaai, men raakt in een depressie, en dán spreekt hun onserieusheid pas écht boekdelen waar zelfs de honden geen brood van lusten!
Want kijk: waarvoor zijn wij mensen nu eigenlijk op aard? Om problemen op te lossen!
(maar die moeten vaak wel eerst worden gemaakt!...)

Stel dat de security altijd en overal perfect zou zijn, en dat er nooit meer eens iemand stiekem een achterdeurtje open laat staan. Als er geen enkel probleem meer is, wat dan?... Dan is de mens in feite "obsolete"!
Zelfs www.security.nl zou dan geen bestaansrecht meer hebben. Supersaai toch? Waar moet men dan van bestaan?
De mens heeft dan geen nut meer en kan alleen nog maar onserieus zijn. En dan heb je pas écht de poppen aan het dansen. Want mensen worden er rusteloos van en gaan zich met twee vuisten uitleven in alleen maar het najagen van wind. (tenzij wijsheid overwint)
08-04-2024, 10:32 door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ - Bijgewerkt: 08-04-2024, 10:36
Door Anoniem op 05-04-2024 om 3:29 uur:
Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ: Twee voorbeeldjes van onserieusheid. (...)

(...) Op het formulier staat alleen een barcode, zo anoniem is het. Maar als die niet invult, krijg je na een aantal weken de melding dat je je formulier van je werknemerstevredenheidsonderzoek nog niet hebt geretourneerd.

Een analoog voorbeeld van anoniem dat niet anoniem is.

Sommige steden hebben een afdeling O&S die dezelfde methode hanteert. Als je de barcode eraf knipt, en terugstuurt, krijg je dezelfde enquête nogmaals opgestuurd. Want de gegevens konden zogenaamd niet verwerkt worden zonder anonieme barcode. Dit speelt al dertig jaar. (...)

Mooi voorbeeld van een spiraal van onserieusheid. Wat wordt er niet serieus genomen?
1. De leiding neemt de verstandelijke vermogens van de werknemers niet serieus (want hoopt dat die niet op het idee komen dat een barcode identificerend kan zijn);
2. De leiding neemt de integriteit van de organisatie niet serieus (in een integere organisatie probeert men niet de eigen werknemers te bedriegen);
3. De leiding neemt de sociale en beroepsmatige veiligheid in de organisatie niet serieus (naïeve werknemers die eerlijk het zg. "anonieme" werknemerstevredenheidsonderzoek invullen, kunnen daar nadeel van ondervinden als ze over iets ontevreden zijn en dat eerlijk vertellen in het onderzoek).
4. Niet-naïeve werknemers nemen de belofte van "anonimiteit" niet meer serieus (omdat zij het bedrog doorzien);
5. Niet-naïeve werknemers zien de dubbele bodem in de vragen van het werknemerstevredenheidsonderzoek ("Laat honderd bloemen bloeien", zei Mao Zedong al en strafte iedereen die kritiek had geleverd) en antwoorden er niet serieus op, maar tactisch/strategisch, d.w.z. calculerend.
6, Niet-naïeve leidinggevenden beseffen dat de meest capabele, en dus in beginsel de meest bedreigende medewerkers in zo'n werknemerstevredenheidsonderzoek vaak niet eerlijk zullen antwoorden, en gaan daarom nog weer nieuwe, extra verkapte controle- en onderdrukkingsmechanismen bedenken, en informeel vissen naar de mate van "loyalliteit" van die medewerkers.
7. Niet-naïeve werknemers snappen dat en gaan doen alsof ze naïever zijn dan ze in werkelijkheid zijn. Ze gaan desgevraagd bijvoorbeeld ijverig en met grote blauwe ogen beamen dat er in de organisatie een "heel veilig werkklimaat" is. Dit soort structureel bedrog vreet aan hun energie en werkmotivatie. Dat heeft een negatieve invloed op de productiviteit van de organisatie.

Op die manier levert het gebrek aan serieusheid schade op voor de organisatie als geheel. Een voorbeeld hiervan zijn de onderdelen die de laatste tijd steeds vaker uit en van door Boeing geproduceerde vliegtuigen afvallen. Recentelijk een deurplug, en gisteren in het nieuws: beplating van een motor, die vervolgens tegen een vleugel aansloeg (https://www.theguardian.com/business/2024/apr/07/boeing-plane-lands-safely-after-engine-cowling-strikes-wing-during-takeoff).

Serieus met het verleden omgaan, is ook zo'n dingetje wat ik wel eens mis. Dit gaat helpen de oorzaken van onserieusheid te op te sporen.

Juist daarom zullen veel machthebbers en voormalige daders proberen om ervoor te zorgen dat mensen niet serieus met het verleden omgaan. Landen als de VS, het VK en Nederland dekken nog altijd hun imperialistische en in het geval van de VS en het VK soms genocidale verleden grotendeels toe. Een land als China dekt zowel zijn imperialistische verleden toe (bv. de Dzoengaarse genocide onder keizer Qianlong) als een meer recent binnenlands verleden van onderdrukking (de crackdown na "Laat honderd bloemen bloeien", de Culturele Revolutie, 4-6-89 e.d.), dit geheel in strijd met het Confucianistische ethos dat de "namen en de dingen" met elkaar in overeenstemming moeten worden gebracht. De Katholieke Kerk heeft langdurig haar eigen verleden van kindermisbruik toegedekt. Oliemaatschappijen zoals Exxon en Shell verbergen hun vroegere bedrog over door henzelf voorziene effecten van hun activiteiten op het klimaat (en proberen nieuwe, subtielere vormen van bedrog te ontwikkelen). Etc. etc. etc. etc.

Wat ik dan vooral raadselachtig vind, is het vermogen van verantwoordelijke leiders en managers om zichzelf blind te houden voor waar ze zelf mee bezig zijn, m.a.w. het vermogen om wat ze zelf doen en wat ze anderen aandoen, niet serieus te nemen. Het ligt niet aan hun verstandelijke vermogens, die zijn bijna altijd prima in orde.

Het ligt ook niet aan hun "neurotypischheid" of juist hun afwijking daarvan, want neurotypische èn niet-neurotypische mensen kunnen zich ook heel gewetensvol en empatisch gedragen. Vandaag een interessant artikel over hoe een sociopaat serieus en verantwoordelijk probeert om te gaan met haar eigen gebrek aan empathie: https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2024/apr/08/patric-gagne-sociopath-fighting-urges.

Het niet serieus nemen van feiten of van het eigen schadelijke gedrag lijkt vaak te maken te hebben met de wens om (sociaal en fysiek) te overleven in een groep.

M.J.
Serieusporn als probleem en als oplossing

Door Anoniem op 07-04-2024 om 13:16 uur: Beste MJ, de meeste mensen zijn nu eenmaal niet serieus. Niet voor zichzelf en niet voor anderen. Ze nemen nog een glas, doen nog een plas en alles blijft zoals het was, d.w.z. qua onserieusheid. Als straks het klimaat is veranderd en de wereld grotendeels ontvolkt door hitte, droogte, verwoestijning, rijzende zeespiegel en misschien een paar nucleaire bommen als kersen op de taart, dan kun je stellen: R.I.P. Zij stierven zoals ze leefden. Onserieus.

Is het misschien tijd om je verwachtingen bij te stellen? Geniet van het leven! Het kan nu nog.

Mag ik jouw stelling misschien iets aanpassen? De meeste mensen doen niet serieus. Als je in hun diepste binnenste kijkt, dan "zijn" ze daar vaak wel serieus, maar dan over dingen die ze niet bij eerste kennismaking aan je vertellen. Het "niet serieus" omgaan met bepaalde zaken komt soms voort uit het wel serieus nemen van diepe, maar geheimgehouden en misschien zelfs "vergeten" persoonlijke angsten waarvan het realiteitsgehalte al enige tijd niet meer is gecheckt.

Als het gaat om serieus "doen", heb je wel een punt. Waarom engageren mensen zich serieus met Formule-1-wedstrijden (lawaaiige wagentjes die over parcours tussen stroobalen rijden), terwijl ze minder tijd hebben om iets te vinden van wat er gebeurt in Oekraïne of Gaza? Ik neem aan dat dit niet met die malle wagentjes te maken heeft, maar met de identificatie van toeschouwers met de "helden" die genoemde wagentjes besturen (de Verstappens van deze wereld). Engagement met de Formule 1 is een veilige manier om grootse emoties mee te maken en te vieren - veel veiliger dan engagement met daders en slachtoffers die tussen puinhopen een oorlog uitvechten of ondergaan.

Het feit dat ik weinig emotionele betrokkenheid kan voelen bij Formule-1-wedstrijden, maar aanzienlijk meer bij wat er gebeurt in Oekraïne of Gaza, zegt misschien iets over mijn persoonlijke beperkingen. Dat zit zo. Als ik helemaal niets meer serieus neem, dan verlies ik het gevoel dat ik leef. Dus als ik wil leven, is de vraag vervolgens niet of ik iets serieus wil nemen, maar wat ik serieus wil nemen. En dan lukt het me om de één of andere reden niet om voor de Formule 1 te kiezen, hoe handig dat op zich ook zou zijn.

Dat heeft niet eens te maken met een afkeer van lawaai. Net als de racewagens van de Formule 1 maken tanks, kanonnen en bommen enorm veel lawaai. Het gaat ook hier weer om emoties. Het voelt voor mij urgenter om me druk te maken over mensen die in een oorlog betrokken zijn geraakt, dan over Max Verstappen. Is dat vreemd?

Door Anoniem op 03-04-2024 om 21:10 uur: Het woord angstporn is een nieuwe voor mij. Ik denk de acceleratie agenda die je noemde, hiermee te maken heeft : het nieuwe suffix -porn dat in de nederlandse taal dat opgang doet. Serieusporn, is dat de volgende?

Ik denk dat als het om Formule-1-wedstrijden gaat, er inderdaad sprake is van "serieusporn". Als je kijkt hoeveel tekst er op Wikipedia staat over Max Verstappen, met diens successen en vergissingen tot in detail benoemd, per wedstrijdjaar, dan heeft dat inderdaad iets van pornografie of fetisjisme. Het is in mijn ogen onnodig, zwaar overdreven en leidt de aandacht af van belangrijker zaken (en dat laatste is geloof ik ook waarvoor het mede is bedoeld - brood en spelen).

Begrijp me goed, ik spreek niet tegen dat pornografie in een belangrijke behoefte voorziet, zeker in privé-situaties waarin er geen adequate alternatieven voorhanden zijn. Maar het is niet nodig zoiets om te zetten in een publieke cultus, inclusief een bijna religieuze aanbidding. We gaan toch ook geen schaars geklede porno-actrices in een groot stadion zetten om hun fraaie lichaamsvormen daar tentoon te spreiden voor een publiek van tienduizenden en - via de televisie - honderden miljoenen religieuze aanbidders? Oh... Hm, wacht, ik was Taylor Swift vergeten. En Cristina Aguilera. En... En...

Aguilera's cd's werden goed verkocht, maar toch was ze niet tevreden. Ze was toen nog een "bubblegumpop"-artiest en voelde zich niet prettig bij de muziek en het imago dat haar team voor haar had gecreëerd. Ze wilde dat haar volgende cd meer diepgang zou hebben, zowel in de muziek als de teksten.(...)

Na vele vertragingen kwam op 29 oktober 2002 Aguilera's tweede Engelstalige cd uit: Stripped. De cd kreeg niet zulke goede recensies als haar eerste cd. (...)

Het ging bij deze cd niet zozeer om Aguilera's muziek, maar vooral om haar nieuwe, meer provocerende imago te lanceren. Toen de cd uitkwam nam ze deel aan fotosessies voor tijdschriften zoals Maxim en Rolling Stone. In veel van die foto's was ze naakt of bijna naakt te zien. Ze ontkende dat ze dit deed voor publiciteit, maar ze zei dat de foto's beter bij haar nieuwe, echte imago pasten dan het imago van 1999. Haar pikante look had een negatief effect in de VS. Hoewel de video Dirrty een hit werd op MTV, bleef de single op 48 staan en viel deze vlug uit de hitlijsten. Dirrty was wereldwijd wel een hit, en behaalde de nummer 1-positie in vele landen. De clip van deze single was zeer controversieel. Met name door de pikante kleding en erotische scènes in deze clip was Aguilera's imago definitief veranderd.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Christina_Aguilera

Het is een onomstotelijk feit dat iemand die even serieus wil omgaan met security of privacy als andere mensen dat willen met Max Verstappen of Christina Aguilera, onmiddellijk zal worden beschuldigd van "angstporn" en het advies zal krijgen om meer van het leven te gaan genieten.

M.J.
11-04-2024, 10:56 door Anoniem
Hoe reageert u op deze waarschuwing uit Japan?
Geldt dit ook voor onze situatie?

https://www.zerohedge.com/geopolitical/japan-warns-ai-could-cause-total-collapse-social-order

Wat is het uiteindelijke doel wat men tracht te bereiken door de introductie van A.I.?
Door Anoniem: Hoe reageert u op deze waarschuwing uit Japan?
Geldt dit ook voor onze situatie?

https://www.zerohedge.com/geopolitical/japan-warns-ai-could-cause-total-collapse-social-order

Wat is het uiteindelijke doel wat men tracht te bereiken door de introductie van A.I.?

Om te beginnen vind ik Zerohedge een onprettige site. Ik koos in het cookie-menu om niet ge-geolocated te worden, maar even later zag ik wel advertenties m.b.t. een plaats nabij waar ik verbleef. En dit waren niet eens cookie's op grond van "legitimate interest" (die je dan in het menu ook zg. "uit" kan zetten, terwijl er in het achterliggende informatiemenu'tje (dat alleen opent als je doorklikt) wordt gezegd dat de betreffende "vendors" zich niets van die keuze hoeven aan te trekken). Kortom, een niet-integere omgang met de bezoeker van de website.

Het artikel zelf vind ik flinterdun. Het behelst eigenlijk niet meer dan een waarschuwing dat AI gebruikt kan worden om de aandacht van mensen te beïnvloeden en daarmee hun gevoelens en hun gedrag. Dat is niets nieuws.

Wat betreft jouw vraag naar het "uiteindelijke doel" van de introductie van A.I., denk ik dat A.I. het zoveelste instrument is dat wordt ontdekt en vervolgens gebruikt. De totalitaire verleiding heeft altijd al bestaan zodra bepaalde mensen een perspectief meenden te hebben op het verwerven van grote of totale macht. Ook met analoge radio en zwartwit-films konden mensenmassa's worden aangezet tot afschuwelijk gedrag en kon de sociale cohesie worden vernietigd.

De technische middelen waarmee al dat bedrog en al die manipulatie gebeuren, worden met AI in een bepaald opzicht wel steeds geavanceerder. Het is een wedloop tussen enerzijds bedriegers en manipulators en anderzijds de ontmaskeraars van dat bedrog en die manipulatie. Na elk incident van ontmaskering en teleurstelling worden mensen wantrouwender, vooral ook ten aanzien van internet. Zie bijvoorbeeld: https://www.security.nl/posting/837023/CBS%3A+67+procent+Nederlanders+twijfelt+aan+waarheid+online+informatie

Het is dan de vraag of mensen zich gaan afwenden van internet en zich weer meer gaan richten op hun analoge sociale omgeving (andere mensen van vlees en bloed waarmee ze rechtstreeks contact kunnen hebben, dus niet of niet volledig bemiddeld door internet), of dat ze juist hun houvast gaan zoeken in gladde, virtuele werelden, omdat die (een illusie van) meer houvast lijken te bieden dan de rommelige, analoge werkelijkheid.

Als het gaat om de oproep tot meer regulering, dan heb ik daar gemengde gevoelens bij, omdat we als gewone mensen van TWEE kanten worden bedreigd: 1. tech- en data-bedrijven nemen als roofdieren gewone mensen te grazen voorzover die bedrijven niet gereguleerd worden; 2. overheden nemen als roofdieren gewone mensen te grazen met gebruikmaking van regulering.

De vraag is dan of en hoe gewone mensen zich kunnen, willen en zullen verweren tegen deze dubbele aanval. Dit zal alleen lukken als ze manieren vinden om zich met elkaar te verbinden en samen kracht te ontwikkelen zonder zich daarvoor volledig afhankelijk te maken van internet, smartphones en dergelijke.

De titel van het artikel is: "Japan warns that..." Maar uit het artikel blijkt dat het om twee grote Japanse bedrijven gaat:

Nippon Telegraph and Telephone (NTT) and Yomiuri Shimbun Group Holdings, the country’s largest telecommunications company and the country’s biggest newspaper, jointly published the AI manifesto.

It warned that if legislation is not passed quickly in major countries across the world, artificial intelligence threatens to decimate democracy and provoke widespread societal unrest.

Pointing to AI programs being developed by US tech giants, the manifesto warns, “In the worst-case scenario, democracy and social order could collapse, resulting in wars.”

Omdat in Japan dergelijke grote bedrijven vaak verknoopt zijn met het politieke bestuur, kan het op zich best zijn dat hun boodschap eigenlijk een manier van (een factie van) het politieke bestuur is om een waarschuwing af te geven - bijvoorbeeld richting Amerikaanse tech-bedrijven. Ik ken de agenda van deze Japanse bedrijven en van de Japanse overheid niet. Waarom zeggen ze dit? En waarom zeggen ze dit juist nu?

M.J.
11-04-2024, 14:07 door Anoniem
Bedankt voor de reactie, beste M.J.,

Er is ook veel positiefs te melden. Ik gebruik A.I. o.m. voor vergelijkend taalonderzoek,
etymologie, dialectologie, etc.. in zeer brede zin.
In een dergelijk opzicht geeft het snel en onafhankelijk van de gebruikte taal veel reflectie.

In dit geval; https://www.woorden.org/woord/aamt
wordt de taalhistorische relatie tussen aamt - uierzwelling
veroorzaakt door zoals vroeger aangenomen "emelten" niet geduid
en moet A.I. dat daarna dan weer opnemen in het "A.I.-corpus".

Hij/zij/het/ie, A.I., spreekt nog niet vloeiend Eilanden Hollands of modern Ingwaeoons
(van onze oude Germaanse godheid - Ing vgl. Engeland).

Maar voor taalonderricht en als hulp bij het leren begrijpend lezen,
bewijst kunstmatige intelligentie reeds ontegenzeggelijk grote diensten.
Zoals bij de zeven verbuigingen van poolse z.nwd en bijv. nwd.

In het begin deugde alleen de vertalingen naar het Engels,
nu bedient A.I. zich ook al van bijvoorbeeld vlekkeloos
en grammaticaal Pools.
Dat is een in wezen vanwege de historische omstandigheden, nogal archaïsche taal.

Ik blijf overigens A.I. wel voeden en hopelijk ook 'opvoeden.

Het gevaar van "machinaties" door o.a. fake nieuws en deep fake beeld, zie ik ook wel in overigens.
Maar ik hoop dat de veroorzakers ervan, zichzelf binnen korte termijn ook wel eens 'goed gaan tegenkomen'.
Ze verdienen echt niet beter, dunkt mij. En zij zijn met weinigen en wij met velen.

m.vr.gr.,

luntrus
Kijk nou eens, dacht ik dat ik "achterliep", blijk ik opeens al die tijd voorop te hebben gelopen:
De vraag naar 'dumbphones' is het afgelopen jaar sterk toegenomen, zo laten twee fabrikanten van dergelijke telefoons tegenover The New Yorker weten. Aanleiding zijn zorgen over de effecten van socialmedia-apps en de tijd die men aan smartphonegebruik dagelijks kwijt is. Het bedrijf Dumbwireless biedt zowel toestellen als abonnementen aan mensen die hun schermtijd willen verminderen. Vorige maand had het bedrijf een omzet van 70.000 dollar, meer dan het tienvoudige van een jaar geleden.

"Na bijna twee decennia met iPhones, lijkt het publiek een collectief gevoel van verveling met het digitale leven te ervaren. Zoveel uur van elke dag worden geleefd door onze schermen, maar het internet is niet meer leuk. We missen de zelfcontrole om onszelf af te sluiten, dus willen we apparaten die actief voorkomen dat we er verslaafd aan raken", schrijft The New Yorker. (...)

"(...) We maken al onze tools zelf om ervoor te zorgen dat ze absoluut geen third-party apps bevatten die je tracken", zo stelt de fabrikant. "In deze tijd van 'surveillancekapitalisme' en de 'aandachtseconomie' biedt de Light Phone een andere keuze. Jij bent de klant, niet het product."

Bron: https://www.security.nl/posting/837520/Fabrikanten+%27dumbphones%27+melden+groeiende+omzet%3A+klant+niet+het+product

In de beperking toont zich de meester. Hebben de smart- en AI-adepten en de transhumanisten hun cyborg-visioenen misschien toch iets te serieus genomen? Mensen willen ergens toch graag mensen blijven.

Of zoals men vroeger ook wel zei: matigheid is een deugd. En je kunt dan ook nog beter genieten!

M.J.
11-04-2024, 22:27 door Anoniem
Komt er nu binnenkort een verklaring omtrent het optreden van bi-locatie?

Waar voert kunstmatige intelligentie ons heen?

Er is meer tussen hemel en aarde dan wij bevroeden, zei Shakespeare destijds reeds.

And the truth is out there somewhere, according to the X-files.

Ergo.....
12-04-2024, 10:30 door Anoniem
AI Characters
If you ever wanted to know what renowned historical figures thought on a particular issue, now you can! Select a figure of your choice and ask them a question.

Implicaties van e.e.a.

#laufer
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.